Biuletyn n°538

Open panel Open panel
Biuletyn n°538
Biuletyn
wtorek, 19 czerwca 2012
numer 538
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Grecja europejska czy grecka Europa?
Autor : Alain Fabre
Alain Fabre
Nazajutrz po greckich wyborach parlamentarnych Fundacja Roberta Schumana publikuje "Kwestie europejskie" autorstwa Alaina Fabre'a, który analizuje aktualną sytuację strefy euro. Przypomniawszy o ryzyku, jakie niosłoby za sobą wyjście Grecji ze strefy, hipotezie, która aktualnie wydaje się oddalać, wspomina o konieczności, by wszystkie państwa tej strefy oparły swój wzrost na "konkurencyjnych fundamentach". I wreszcie wspomina o zagrożeniu, jakie dla Europy stwarzają obecne rozbieżności między Francją i Niemcami, które pozbawiają strefę euro "jednego z najpotężniejszych środków na rzecz rozwiązania problemów".
Więcej
Na pierwszej stronie! : Talking Europe gości Nigela Farage'a i Grahama Watsona
photo
W ramach partnerstwa między Fundacją Roberta Schumana i Audiovisuel extérieur de la France (AEF) Fundacja emituje na swojej stronie ostatni program "Talking Europe", którego gośćmi byli dwaj europosłowie Nigel Farage i Graham Watson. Pytani przez Christophe'a Robeeta brytyjscy eurodeputowani mają całkowicie odmienne wizje roli, jaką ma odegrać w łonie Unii Europejskiej Zjednoczone Królestwo. Nigel Farage, lider Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, debatuje u boku Grahama Watsona, rzecznika partii liberalnej... Więcej
Systemy emerytur w Unii Europejskiej
photo
W momencie gdy we Francji debata na temat emerytur wypływa na powierzchnię wraz z kwestią obniżenia wieku odchodzenia na emeryturę przewidzianego przez ustawę z 2010 roku, Fundacja Roberta Schumana publikuje podsumowujące zestawienie umożliwiające lepsze zrozumienie systemów emerytalnych w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej... Więcej

Wybory : Nowa Demokracja zwycięża w greckich wyborach parlamentarnych
photo
Kierowana przez Antonisa Samarasa Nowa Demokracja zwyciężyła w wyborach parlamentarnych, które odbyły się w Grecji 17 czerwca. Centroprawicowa partia zebrała 29,66% głosów i 129 mandatów w Wuli, jednoizbowym parlamencie (czyli +21 w stosunku do poprzedniego głosowania 6 maja). Wyprzedziła lewicową Koalicję Radykalnej Lewicy (SYRIZA) pod kierownictwem Alexisa Tspirasa z 26,89% i 71 fotelami (+19), Ogólnogrecki Ruch Socjalistyczny (PASOK) Ewangelosa Wenizélosa z 12,28% i 33 deputowanymi (-8), Partię Niezależnych Greków (AE) z 7,51% i 20 mandatami (-13), ugrupowanie neonazistowskie Chryssi Avghi (Złoty Świt) z 6,92% i 18 deputowanymi (-3), Lewicę Demokratyczną (DIMAR) z 6,25% i 17 mandatami (-2) oraz Partię Komunistyczną (KKE) z 4,5% i 12 miejscami (-14). Frekwencja wyniosła 62,47%, to znaczy -2,63 punktu w porównaniu do głosowania 6 maja... Więcej
Lewicowa większość we francuskim Zgromadzeniu Narodowym
photo
Partia Socjalistyczna (PS) uzyskała w 2. turze 17 czerwca większość absolutną w Zgromadzeniu Narodowym, niższej izbie parlamentu. PS będzie miało 280 deputowanych, lewicowi radykałowie 12, a różne ugrupowania lewicowe 22. Europa Ekologia-Zieloni (EE-LV) będą mieć 17 deputowanych, a Front Lewicy 10. PS ma więc wolną rękę w prowadzeniu polityki i nie będzie musiało się układać z Frontem Lewicy. Unia na rzecz Ruchu Ludowego (UMP) otrzymała 194 mandaty, Partia Radykalna 6, a różne ugrupowania prawicowe 14. Nowe Centrum uzyskało 12 foteli. Ruch Demokratyczny (MoDem) zdobył 2 mandaty, podobnie jak Front Narodowy (FN). Frekwencja była najniższą, jaką kiedykolwiek odnotowano we Francji: 55,41%. I w końcu kolejne Zgromadzenie Narodowe będzie liczyć 155 kobiet (+48)... Więcej
Bujar Nishani nowym prezydentem Republiki Albanii
photo
Bujar Nishani (Partia Demokratyczna, PDSH) wybrany został 11 czerwca na prezydenta Republiki Albanii. Zebrał 73 głosy z 76 oddanych w Zgromadzeniu Ludowym. Stało się to w 4. turze, gdzie wymagana była jedynie większość absolutna. To 6. głowa państwa od upadku komunizmu. Aktualny prezydent republiki Bamir Topi opuści swoje stanowisko 24 lipca. 45-letni Bujar Nishani był do tej pory ministrem spraw wewnętrznych... Więcej

Kryzys finansowy : Wzrost bezrobocia w Grecji
photo
Według ostatnich danych opublikowanych 14 czerwca przez grecki urząd statystyczny, stopa bezrobocia osiągnęła w 1. kwartale 2012 roku 22,6%, wobec 20,7% we wcześniejszym okresie. Wśród młodzieży od 14. do 25. roku życia wynosi 52,7%. Z drugiej strony, pracy pozbawionych jest 26,5% kobiet, wobec 19,7% mężczyzn... Więcej
14. konferencja obserwatorów Europejskiego Banku Centralnego
photo
Z okazji 14. konferencji obserwatorów Europejskiego Banku Centralnego 15 czerwca, prezes EBC Mario Draghi wygłosił przemówienie na temat roli swojej instytucji, która, jego zdaniem, wypełnia podczas kryzysu swoje zadanie i będzie tak robić w przyszłości: "Eurosystem nadal będzie przelewać pomoc wypłacalnym europejskim bankom". Prezes poruszył kwestię polityki monetarnej banku centralnego, agendy Europy na rzecz wzrostu, a także problemów związanych z długoterminową wizją unii gospodarczej i walutowej. Zakończył, deklarując, że pomimo aktualnych wyzwań ramy polityki walutowej Unii, mocno opierające się na niezależności Europejskiego Banku Centralnego, są solidną podstawą, którą trzeba zachować"... Więcej
Belgia aprobuje Europejski Mechanizm Stabilności
photo
Izba Reprezentantów Belgii przyjęła 14 czerwca projekt ustawy dotyczący wyrażenia zgody na Europejski Mechanizm Stabilności (EMS), stały mechanizm umożliwiający pomaganie krajom europejskim napotykającym trudności finansowe. Został on już przegłosowany bez poprawek przez belgijski Senat w ubiegłym tygodniu. EMS będzie zasilany zwłaszcza 80 mld euro pochodzącymi bezpośrednio od państw. Belgia uczestniczyć będzie w mechanizmie do wysokości 3,4% tej kwoty, co stanowi 2,8 mld euro... Więcej
Hiszpańska sytuacja gospodarcza
photo
Hiszpański bank centralny (Banco de España) podał 15 czerwca kwotę długu publicznego kraju. I tak w 1. kwartale 2012 roku wyniósł on 72,1% PKB, wobec 63,6% PKB w marcu 2011 roku... Więcej
Środki zredukowania włoskiego długu i ożywienia wzrostu
photo
15 czerwca włoski rząd Mario Montiego ogłosił przeniesienie praw do kilku spółek publicznych, co umożliwi zebranie około 10 mld euro z zamiarem zredukowania deficytu publicznego kraju, który przekracza 120% PKB. Te grupy - Fintecna, Fincantieri, Sace, spółka kredytowa, i Simest - zostaną sprzedane włoskiej kasie oszczędnościowej. Rząd podjął również decyzję o utworzeniu funduszu, w którym umieszczone zostaną "wszystkie publiczne nieruchomości" państwa i samorządów. Wreszcie, Monti zapowiedział redukcję o 20% kierownictwa i o 10% liczbę innych urzędników w prezydencji Rady i w Ministerstwie Gospodarki. Wśród środków ożywienia wzrostu znajduje się wznowienie robót infrastrukturalnych przez defiskalizację partnerstw publiczno-prywatnych... Więcej
Deficyt publiczny Holandii powinien wynieść poniżej 3% PKB
photo
Według prognoz ogłoszonych 14 czerwca przez Biuro Analizy Polityki Gospodarczej (CPB), w 2013 roku deficyt publiczny Holandii powinien zostać sprowadzony poniżej europejskiego limitu 3% produktu krajowego brutto. Stanie się to dzięki programowi oszczędności przyjętemu przez niderlandzki parlament pod koniec kwietnia. Deficyt powinien osiągnąć w 2013 roku 2,9% PKB, aby po lekkim wzroście w 2014 roku do 3,1%, osiągnąć w 2017 2,6%. Spodziewany jest spadek siły nabywczej... Więcej
W Polsce przewiduje się wzrost o blisko 3%
photo
12 czerwca polski premier Donald Tusk ogłosił prognozy wzrostu polskiego PKB w 2013 roku. Powinno ono wzrosnąć o 2,9%. To tempo rozwoju umożliwi w pierwszej kolejności zwiększenie pensji minimalnej i emerytur. Jednak polski premier podkreślił, że wymagana będzie finansowa dyscyplina. Definitywny projekt budżetu zostanie ustalony po greckich wyborach i Radzie Europejskiej w dniach 28-29 czerwca... Więcej
Bank Światowy przewiduje niski wzrost w 2012 roku
photo
12 czerwca Bank Światowy stwierdził, że w 2012 roku przewiduje w krajach rozwijających się niski wzrost rzędu 5,3%. Napięcia w krajach europejskich o wysokich dochodach zagrażają zyskom za cztery pierwsze miesiące roku. Te perspektywy wzrostu w krajach rozwijających się są silnie związane z ewolucją w Europie. Jeśli aktualna sytuacja w Europie utrzyma się lub pogorszy, żaden kraj rozwijający nie uchroni się przed niskim wzrostem przewidzianym na 2012 rok. Co uczyni pilnym wzmocnienie wewnętrznej gospodarki tych krajów... Więcej

Rada Europejska : Szczyt UE-Meksyk
photo
17 czerwca odbył się w Los Cabos szczyt UE-Meksyk. Przedstawiciele dwóch stron przypomnieli przy tej okazji o znaczeniu partnerstwa między Unią Europejską i Meksykiem na szczeblu gospodarki, handlu, bezpieczeństwa, praw człowieka i środowiska. Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy powiedział, że pożądane jest "dalsze umocnienie relacji między Unią i Meksykiem i przedyskutowanie możliwości odnowienia globalnego porozumienia zawartego w 2000 roku". Według przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso, ten szczyt pozwolił "rzucić podwaliny pod przyszłą współpracę"... Więcej

Komisja : Porozumienie z Grenlandią w sprawie surowców
photo
13 czerwca Komisja Europejska podpisała z Grenlandią porozumienie o współpracy w zakresie surowców. Aby poprawić dostęp przemysłu UE do surowców po przystępnych cenach, Komisja chce umocnić współpracę z Grenlandią z korzyścią dla obu stron odnośnie infrastruktury, wspólnych inwestycji czy umocnienia zdolności w zakresie prospekcji i eksploatacji zasobów. Obecnie 58% spółek wykonujących działalność prospekcyjną na terytorium Grenlandii jest kanadyjskich lub australijskich. Udział przedsiębiorstw UE w tym kraju wynosi jedynie 15% (pochodzą z Danii, Niemiec, Czech i Zjednoczonego Królestwa)... Więcej

Parlament : Lepsze wykorzystanie szans jednolitego rynku dla większego wzrostu
photo
W rezolucji przyjętej 14 czerwca 554 głosami (41 głosów przeciw, 20 wstrzymujących się) eurodeputowani stwierdzili, że gdyby szanse oferowane przez wspólny rynek były skuteczniej wykorzystywane, mogłaby to być wielka stymulacja dla europejskiego wzrostu. Domagają się więc rocznego raportu, który wskazałby, w jakim stopniu obywatele i przedsiębiorstwa korzystają z wewnętrznego rynku, i zasygnalizował istniejące bariery. Europosłowie sugerują mobilizację niewykorzystanych zasobów UE dla zwalczania bezrobocia młodych i wzywają do zredukowania o 25% obciążeń administracyjnych w Unii do 2015 roku oraz modernizacji administracji publicznej. Eurodeputowani zwracają się do Komisji o stworzenie systemu identyfikacji państw ograniczających dostęp do zawodów regulowanych... Więcej
Zalecenia PE w zakresie kontroli eksportu broni
photo
W rezolucji przyjętej 13 czerwca europosłowie stwierdzili, że państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych będące sygnatariuszami Traktatu o handlu bronią (ATT) powinny regularnie raportować o porozumieniach handlowych, których są stronami i które dotyczą broni, a zwłaszcza transferów broni lekkiej. Raporty te miały by być rozpatrywane przez specjalną jednostkę ONZ. Europosłowie oceniają, że ATT powinien obejmować postanowienia narzucające państwom obowiązek sporządzania rocznych raportów precyzujących miejsca, kwoty i odbiorców transferów broni, które poczyniły, oraz przechowywania tych danych przez co najmniej 20 lat. Traktat ten powinien również obligować państwa do przyjęcia krajowych ustaw, żeby narzędzia stosowania traktatu były wiarygodne... Więcej
Więcej inwestycji dla stymulowania tworzenia miejsc pracy
photo
W rezolucji przyjętej 14 czerwca europosłowie zaapelowali o narzędzia inwestycyjne, aby stymulować zatrudnienie w Europie. Ich zdaniem inwestycje powinny być głównie realizowane w sektorach zielonej gospodarki, zdrowia i nowych technologii. Poza tym, wyrazili zadowolenie z propozycji Komisji Europejskiej z 18 kwietnia, która wspomina o interesie posiadania "przyzwoitych" minimalnych pensji, żeby "pomóc biednym pracownikom". Od czasu rozpoczęcia kryzysu zlikwidowano w Unii ponad 6 mln miejsc pracy. Rezolucja została przyjęta 394 głosami, przy 94 głosach przeciw i 114 wstrzymujących się... Więcej
Mniej krajów w Ogólnym Systemie Preferencji
photo
13 czerwca eurodeputowani zaaprobowali nowy system preferencji taryfowych dla krajów rozwijających się, który wejdzie w życie 1 stycznia 2014 roku. Chodzi o aktualizację Ogólnego Systemu Preferencji (GSP), która służy wykluczeniu z tego mechanizmu krajów, gdzie dochód na mieszkańca przekraczał w trakcie 4 ostatnich lat 4 000 dolarów. Wykreślenie to powinno dotyczyć krajów wschodzących, których sytuacja gospodarcza wystarczająco się poprawiła, aby im umożliwić rywalizację z Unią Europejską na międzynarodowych rynkach, bez potrzeby specjalnego statusu. Liczba krajów, które korzystają z systemu zmniejsza się w ten sposób ze 176 do 75. Niemniej, aby uniknąć eksplozji importu załączono postanowienia służące ochronie sektorów tekstylnego i odzieżowego. Dokument przyjęty został 503 głosami, przy 107 głosach przeciw i 7 wstrzymujących się... Więcej
Najpierw prawa człowieka, potem porozumienie o wolnym handlu
photo
W rezolucji przyjętej 13 czerwca europosłowie stwierdzili, że zanim podpisane zostanie porozumienie o wolnym handlu między Unią Europejska i duetem Peru/Kolumbia, te dwa kraje powinny się zaangażować na rzecz praw człowieka, praw pracowniczych i ochrony środowiska. Eurodeputowani chcą stworzenia w tym celu mapy drogowej, jednocześnie przejrzystej i z mocą prawną. W rezolucji uznano poczynione już w tych krajach starania, ale podkreślono, że do wyeliminowania ubóstwa, korupcji i przemocy w Peru oraz Kolumbii pozostaje długa droga. Dokument przyjęto 525 głosami, przy 94 głosach przeciw i 67 wstrzymujących się... Więcej
Parlament Europejski nie zgadza się z Radą w sprawie Schengen
photo
W specjalnym przemówieniu 14 czerwca europosłowie otwarcie bronili swobodnego przemieszczania się w łonie strefy Schengen. 7 czerwca Rada podjęła decyzję o wyłączeniu Komisji i Parlamentu Europejskiego z zarządzania tym obszarem. Jednak eurodeputowani, a zwłaszcza Carlos Coelho (EPP, Portugalia) i Renate Weber (ALDE, Rumunia), zbuntowali się. Dla nich strefa Schengen jest najbardziej namacalnym przejawem Unii. Przypomnieli również, że większość Europejczyków uważa wolność przemieszczania się za największy sukces integracji europejskiej. Kontrola na granicach nie może więc być pracowicie usprawiedliwiona przyczynami związanymi z bezpieczeństwem wewnętrznym. Europosłowie dodają, że w tym okresie kryzysu "niebezpieczne jest wysyłanie wiadomości zalecającej mniej Europy"... Więcej
Lepiej ukierunkowane prawodawstwo dotyczące zarządzania gospodarczego
photo
Przy okazji przyjęcia "dwupaku" (dwóch dyrektyw w sprawie zarządzania gospodarczego) 13 czerwca, europosłowie stwierdzili, że przyjęcie nowych regulacji w tej materii powinno sprzyjać pobudzaniu wzrostu. Władza Komisji Europejskiej w dziedzinie kontroli budżetowej powinna być także lepiej kontrolowana demokratycznie. Zdaniem Jean-Paula Gauzèsa (EPP, Francja), "gdyby takie reguły zostały przyjęte dwa lata temu, uniknęlibyśmy problemów napotykanych w obecnej chwili przez pewne państwa członkowskie". Wspomniano również o stworzeniu Europejskiego Funduszu Amortyzacji Zadłużenia celem gromadzenia długu państw członkowskich strefy euro, który przekracza 60% ich PKB... Więcej

Rada : Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej przyjęta
photo
15 czerwca 27 ministrów ds. kwestii energetycznych zapoznało się z szeregiem raportów. Duńska prezydencja zaprezentowała im postępy poczynione w dwóch kwestiach - infrastruktury energetycznej i bezpieczeństwa instalacji off-shore. Ministrowe przeanalizowali wreszcie mapę drogową na 2050 rok w zakresie energii zaproponowaną przez Komisję Europejską, a także jej strategię dla energii odnawialnych... Więcej
Więcej
W stronę nowych europejskich regulacji w rybołówstwie
photo
12 czerwca 27 ministrów rolnictwa i rybołówstwa osiągnęło porozumienie w ramach reformy wspólnej polityki rybołówstwa. Chodzi o projekt rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa i projekt organizacji wspólnego rynku rybackiego oraz produktów akwakultury. Ministrowie wyrazili zadowolenie z postępów zaprezentowanych w raporcie na temat ram Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Zidentyfikowali pozytywy i punkty, w których należy kontynuować starania... Więcej

EBI : MFW aprobuje nowy przelew dla Irlandii
photo
13 czerwca Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) zatwierdził 7. transzę w wysokości 1,4 mld euro, wchodzącą w skład pożyczki przyznanej Irlandii w 2010 roku o łącznej kwocie 23,5 mld euro. To działanie MFW to rekompensata za reformy prowadzone przez Dublin i poparcie populacji dla środków rządowych. W przeciwieństwie do Grecji i Portugalii, również korzystających z pomocy Unii Europejskiej i MFW, Irlandia wraca na ścieżkę wzrostu, nawet jeśli jest on niski. W 2012 roku MFW przewiduje dla kraju 0,5% wzrostu... Więcej
Zalecenia MFW dla Hiszpanii
photo
14 czerwca Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) stwierdził, że sytuacja gospodarcza Hiszpanii będzie "bardzo trudna". Przewiduje "prawdopodobne" skurczenie się aktywności gospodarczej "w tym roku i w roku kolejnym". W takim kontekście MFW ocenia, że pomoc udzielona Hiszpanii przez Unię Europejską "jest okazja na dokończenie" operacji przywracania zaufania, w którą zaangażowany jest rząd. Uważa także, że "nowe postępy na poziomie europejskim", a zwłaszcza dokończenie unii gospodarczej i walutowej, mogłoby krajowi pomóc. I wreszcie, formułuje zalecenia dla Hiszpanii w zakresie restrukturyzacji sektora finansowego, polityki budżetowej i "reform strukturalnych", szczególnie reform rynku zatrudnienia... Więcej

Niemcy : Francji i Niemcy reaktywują projekt europejskiego przemysłu obronnego
photo
Francja i Niemcy chcą umocnić swoją współpracę w zakresie obrony, zwłaszcza w dziedzinie uzbrojenia, wynika z zapowiedzi francuskiego Ministerstwa Obrony z 14 czerwca. "Ściśle techniczny" list intencyjny w tej sprawie został podpisany tego samego dnia przez Dyrekcję Generalną ds. Uzbrojenia (DGA) i jej niemieckiego odpowiednika. Znalazły się w nim szczegóły dotyczące współpracy w obszarze kosmosu, wojsk lądowych (czołgów) i samolotów bezzałogowych... Więcej
Bundestag przyjmuje nowelę budżetową na 2012 rok
photo
Bundestag, niższa izba niemieckiego parlamentu, przyjął 14 czerwca nowelę budżetową na 2012 rok, której konieczność wynikała z przedterminowego opłacenia przez Niemcy ich udziału w Europejskim Mechanizmie Stabilizacyjnym (ESM). Łączny udział Niemiec w kapitale EMS wynosi 22 mld euro, co zmusza je do przelania w tym roku wkładu w wysokości 8,7 mld euro i czyni konieczną ustawę rewidującą budżet. Wraz z nowelą budżetową deficyt federalny sięga teraz 32,1 mld euro, a nie jak początkowo przewidziano 26,1 mld euro... Więcej

Dania : Wizyta chińskiego prezydenta w Kopenhadze
photo
Chiński prezydent Hu Jintao składał od 14 do 16 czerwca oficjalną wizytę w Danii, w trakcie której spotkał się z królową Małgorzatą II, a potem premier Helle Thorning-Schmidt. Chińscy i duńscy przywódcy wspomnieli w trakcie tej wizyty o kwestii kryzysu gospodarczego w strefie euro i szerzej światowej sytuacji gospodarczej. Podpisano porozumienia dotyczące inwestycji, opłat celnych, energii, ochrony środowiska, rolnictwa, edukacji i kultury. To pierwsza podróż chińskiego przywódcy do Danii... Więcej

Węgry : Dymisja ministra kultury
photo
13 czerwca węgierski minister kultury Geza Szocs ogłosił dymisję z rządu premiera Viktora Orbana. Były poeta podjął tę decyzję po żywych krytykach, jakie spadły na niego w związku z nową polityką kulturalną. Zarzucono mu bowiem ostre cięcia w budżecie na kulturę, podobnie jak jego bliskość ideologiczną z węgierską skrajną prawicą. Nieco po tej dymisji Orban zwrócił się do niego o zostanie doradcą specjalnym premiera do spraw kulturalnych... Więcej

Włochy : Spotkanie między François Hollande'm i Mario Montim
photo
14 czerwca prezes włoskiej Rady Mario Monti przyjął w Rzymie prezydenta Republiki Francji François Hollande'a. W perspektywie Rady Europejskiej 28 i 29 czerwca dwóch przywódców potwierdziło swoją wolę umocnienia środków oddanych do dyspozycji Unii Europejskiej, aby udzielić odpowiedzi na kryzys gospodarczy. Chcą też polityki bardziej sprzyjającej wzrostowi. F. Hollande powiedział, że przesłał przewodniczącemu Rady Europejskiej Hermanowi Van Rompuy'owi "mapę drogową", będącą rekapitulacją trzech "zasad", których Francja chce bronić: wsparcia "wzrostu", zwiększenia "stabilności finansowej" i "umocnienia Unii Gospodarczej i Walutowej". M. Monti powiedział, że podziela te cele Hollande'a, że Europa potrzebuje "nowych instrumentów finansowych" i że punkty niezgody między dwoma przywódcami mają charakter jedynie "techniczny"... Więcej

Holandia : Podwyższenie ustawowego wieku emerytalnego
photo
14 czerwca łotewski parlament podjął decyzję o podwyższeniu wieku emerytalnego z aktualnych 62 lat do 65 lat. Podniesienie go przebiegnie w latach 2014-2025 i jest próbą zachowania systemu emerytalnego w chwili, kiedy populacja tego kraju ciągle maleje i starzeje się. Emeryci stanowią około 1/4 populacji tej byłej sowieckiej republiki, która liczy 2 mln osób. Dokument został przegłosowany 49 głosami, do 39. Nikt się nie wstrzymał od głosu... Więcej

Zjednoczone Królestwo : David Cameron zmuszony do złożenia wyjaśnień przed komisją śledczą Levesona
photo
14 czerwca brytyjski premier David Cameron został zaproszony do złożenia wyjaśnień przed komisją śledczą Levesona w ramach afery Murdocha. Przez 6 godzin szef rządu zeznający pod przysięgą musiał usprawiedliwiać się w telewizyjnej relacji na żywo odnośnie zaangażowania swojego i swojej partii w aferę podsłuchów telefonicznych. Określił jako "absurdalną" "ideę otwartych układów" i zaprzeczył w ten sposób wszelkiemu porozumieniu z grupą Murdocha. Układ taki miałby mu zapewnić przychylną prasę, zwłaszcza podczas kampanii wyborczej w 2010 roku... Więcej
Więcej

Kosowo : Kosowo otrzymuje mapę drogową Unii Europejskiej na temat wiz
photo
14 czerwca unijna komisarz do spraw wewnętrznych Cecilia Malmström przekazała kosowskiemu rządowi mapę drogową, która umożliwi w długim okresie jego obywatelom wjazd do krajów strefy Schengen bez proszenia o wizę. Dokument ten ustanawia listę reform koniecznych, aby zagwarantować swobodę podróżowania, zwłaszcza w zakresie reintegracji i readmisji, bezpieczeństwa dokumentów, zarządzania granicami i wreszcie praw podstawowych. Komisja nadal będzie śledzić postępy czynione przez Kosowo, zgodnie z mapą drogową... Więcej

Ukraina : Eugenia Tymoszenko w Paryżu
photo
15 czerwca Ośrodek Przyjęcia Prasy Zagranicznej w Paryżu gościł Eugenię Tymoszenko, córkę szefowej ukraińskiej opozycji Julii Tymoszenko, która wystąpiła na temat "Sprawa Tymoszenko i Euro 2012". Potwierdziła ona, że "Ukraina jest dyktaturą", ponieważ fałszuje i filtruje informacje upowszechniane wśród obywateli, a także we wspólnocie międzynarodowej. Powracając do sytuacji swojej matki, ale i wszystkich uwięzionych opozycjonistów wyjaśniła, że Ukraina nie zna domniemania niewinności i że 99% procesów jest już "rozstrzygniętych" zanim się rozpoczną. Jej zdaniem, aktualny prezydent Wiktor Janukowycz chce być "prawdziwym carem". Wreszcie, podziękowała Unii Europejskiej za jej działania, takie jak bojkot Euro 2012, regularne apele do ukraińskich władz w sprawie konieczności zwolnienia więźniów i wysłanie dwóch obserwatorów na proces apelacyjny jej matki, który rozpocznie się 26 czerwca... Więcej

Kosmos : Projekt gigantycznego teleskopu zaaprobowany przez Radę Europejskiego Obserwatorium Południowego
photo
12 czerwca Rada Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO) zaaprobowała projekt budowy gigantycznego europejskiego teleskopu (E-ELT "Extremely Large Telescope") na północy Chile. Pierwsze działania naukowe powinny mieć miejsce w przyszłym dziesięcioleciu. Będzie to największy teleskop optyczno-podczerwony na świecie. Aby zaakceptować start programu, 2/3 krajów członkowskich (co najmniej 10) musi zagłosować "za". Na spotkaniu Rady Austria, Czechy, Niemcy, Holandia, Szwecja i Szwajcaria głosowały za uruchomieniem programu. 4 inne państwa muszą jeszcze potwierdzić swoje głosowanie "ad referendum". Pozostałe 4 kraje członkowskie aktywnie działają w kierunku przystąpienia do programu w bliskiej przyszłości... Więcej

ONZ : Otwarcie konferencji Rio+20
photo
13 czerwca w Rio de Janeiro rozpoczęła się konferencja ONZ Rio+20. Do 22 czerwca państwa muszą osiągnąć konsensus w sprawie zrównoważonego rozwoju, aby zahamować niszczenie środowiska i ubóstwo na świecie. Prezydent Brazylii Dilma Rousseff wezwała "wszystkie kraje na świecie do zobowiązania się" do znalezienia porozumienia, które będzie odpowiedzią na środowiskowe i społeczne potrzeby planety, pomimo kontekstu międzynarodowego kryzysu. 20 lat po Szczycie Ziemi Rio+20 jest największą kiedykolwiek zorganizowaną konferencją. Gromadzi ponad 50 000 uczestników. Rozpoczęte w pierwszych dniach konferencji negocjacje ministerialne potrwają do oficjalnego szczytu szefów państw i rządów (20-22 czerwca)... Więcej

Eurostat : Spadek zatrudnienia w strefie euro w 1. kwartale 2012 roku
photo
Według danych dla 1. kwartału 2012 roku, opublikowanych 15 czerwca przez Eurostat, odsetek osób zatrudnionych w strefie euro spadł o 0,2%, a w całej Unii Europejskiej pozostał stabilny. Najsilniejszy spadek został odnotowany w budownictwie (-1,3% w eurolandzie i -0,8% Unii), a najsilniejszy wzrost zarejestrowano w informacji i komunikacji (+1% w eurolandzie i +1,% w Unii)... Więcej
Spadająca stopa inflacji w Europie
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 14 czerwca, roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła w maju 2,4%. W tym samym miesiącu w Unii Europejskiej 2,6%. Najniższe roczne stopy odnotowano w Grecji i Szwecji (0,9%), a także w Bułgarii (1,8%). Najwyższe stopy odnotowano na Węgrzech (5,4%), w Estonii (4,1%), a także na Cyprze i Malcie (3,7%). Ogólnie rzecz biorąc, alkohol, papierosy, mieszkanie i transport były składowymi, gdzie roczna stopa była najwyższa. Komunikacja, nauczanie i kultura miały najniższe stopy... Więcej
Nadwyżka w handlu zagranicznym strefy euro
photo
Według danych za kwiecień 2012, opublikowanych przez Eurostat 15 czerwca, strefa euro odnotowała nadwyżkę w handlu zagranicznym w wysokości 5,2 mld euro. W tym samym miesiącu w saldzie wymian towarowych całej Unii odnotowano deficyt 12 mld euro. Eksport spadł o 1,8%, a import o 2,2%. Spadł np. eksport do Turcji (-6%) lub Szwajcarii (-1%), podczas gdy eksport do Rosji czy Brazylii rozkwitł (po +20%). W imporcie największy wzrost zaobserwowano w Norwegii (+14%), a największy spadek w Indiach i Japonii (-7%)... Więcej

Opracowania/raporty : Sukces europejskich partnerstw strategicznych
photo
Fundacja Stosunków Międzynarodowych i Dialogu Zewnętrznego (FRIDE) opublikowała 11 czerwca opracowanie zatytułowane "Why EU strategic partnerships matter?" ("Dlaczego strategiczne partnerstwa UE mają znaczenie?"). Pyta w nim o warunki sukcesu europejskiego strategicznego partnerstwa, podkreślając, że stanowi ono istotny mechanizm umacniania europejskiej tożsamości, obrony interesów i wartości Unii oraz rozwoju wielostronnej współpracy... Więcej
Przyszłość strefy euro
photo
Instytut Elcano opublikował serię analiz na temat strefy euro i jej przyszłości. Autor Federico Steinberg wykazuje, że do ratowania strefy euro potrzeba umocnionej integracji politycznej... Więcej
Czy Europejczycy wierzą jeszcze w UE?
photo
Notre Europe opublikowała opracowanie zatytułowane "Les Européens croient-ils encore en l'Europe?". Zaprezentowano w nim ewolucję opinii publicznej odnośnie Unii Europejskiej w trakcie ostatnich 25 lat. Okazuje się, że w danych jakościowych Europejczycy są w większości świadomi konieczności Europy silnej i zjednoczonej, a także istnienia wspólnoty historycznej i kulturalnej oraz pewnych wspólnych wartości. Europejczycy ukazują się jako przychylni szerokiemu polu działania Unii Europejskiej. Jednak Unia nadal jest postrzegana z perspektyw narodowych i w zależności od kraju mogą istnieć różne "czynniki odczarowania". W opracowaniu przypomniano wreszcie, że integracja europejska musi uwzględniać opinię publiczną, żeby trwać i uniknąć zamknięcia się w sobie... Więcej
Analiza Rosji od prawie sześciu miesięcy od przystąpienia do WTO
photo
13 czerwca opublikowano opracowanie dokonujące bilansu członkostwa Rosji w Światowej Organizacji Handlu. Zamówiony przez Komisję Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego raport podsumowuje wpływ tej akcesji na sytuację gospodarczą kraju. W pierwszej części ustalono, że pomimo postępów państwo to nadal stawia czoła poważnym wyzwaniom, które wymagają wdrożenia nowych pakietów reform. Druga część prezentuje zobowiązania kraju. W trzeciej części podsumowano wpływ członkostwa na rosyjską gospodarkę, którego najważniejszym skutkiem jest większy napływ inwestycji zagranicznych... Więcej

Kultura : Joana Vasconcelos w Wersalu
photo
Pałac w Wersalu gości do 30 września wystawę poświęconą portugalskiej artystce Joanie Vasconcelos. Z tej okazji zaprezentowanych zostanie 17 monumentalnych dzieł, w tym 8 stworzonych specjalnie na to wydarzenie. Charakteryzują się wykorzystaniem tekstyliów i przedmiotów codziennego użytku, a także odwróceniem archetypów. Joana Vasconcelos jest pierwszą kobietą wystawianą w wersalskim pałacu... Więcej
"Impresjonizm: odczucie i inspiracja"
photo
Do 13 stycznia 2013 roku Muzeum Hermitage w Amsterdamie organizuje wystawę "Impresjonizm: odczucie i inspiracja". Oczom zwiedzających ukazują się dzieła prekursorów tego nurtu takich jak Claude Monet, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir i Alfred Sisley, a obok nich innych ważnych francuskich malarzy 2. połowy XIX w. takich jak Eugène Delacroix i Jean-Léon Gérôme. Wśród wystawionych obrazów znajdujemy w szczególności "Kobietę w ogrodzie" Moneta i "Kobietę z owocem" Gauguina. Dzieła pochodzące z kolekcji Państwowego Muzeum Ermitażu w Petersburgu unaoczniają kontrasty istniejące między różnymi prądami artystycznymi epoki... Więcej
31. Święto Muzyki
photo
21 czerwca odbędzie się 31. Święto Muzyki. To wydarzenie popularne, bezpłatne i otwarte dla wszystkich uczestników, amatorów czy zawodowców, którzy chcą podczas niego wystąpić. Co roku święto jest dostępne dla milionów osób, które stanowią najbardziej ciekawą i najbardziej dyspozycyjną publiczność. To pomieszanie rodzajów muzycznych skierowane do wszystkich rodzajów audytorium. Jego celem jest popularyzacja praktykowania muzyki i zaznajomienie młodych i mniej młodych ze wszystkich warstw społecznych ze wszelkimi rodzajami muzycznej ekspresji... Więcej
Jean-Jacques Sempé: "Nieco Paryża i gdzie indziej"
photo
Z okazji 80. urodzin Jean-Jacques'a Sempé'ego Muzeum Wilhelma Buscha w Hanowerze wystawia do 23 września ponad 150 oryginalnych rysunków i szkiców wielkiego francuskiego rysownika. To unikalna w Niemczech retrospektywa zatytułowana "Nieco Paryża i gdzie indziej - Ein bisschen Paris und anderswo". We współpracy z Antenne Métropole muzeum proponuje wokół wystawy program kulturalny: koncerty, wykłady, warsztaty, rodzinne święto na 14 lipca... Więcej

18czer.
18 czerwca

Luksemburg

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

18czer.
18-19 czerwca

Los Cabos (Meksyk)

Szczyt G20

20czer.
20-22 czerwca

Rio de Janeiro

Konferencja ONZ w sprawie zrównoważonego rozwoju

21czer.
21 czerwca

Luksemburg

Posiedzenie Eurogrupy

Frankfurt nad Menem

Rada Prezesów i Rada Ogólna EBC

21czer.
21-22 czerwca

Luksemburg

Rada ds. Zatrudnienia, Polityki społecznej, Zdrowia i Polityki dotyczącej konsumentów

22czer.
20-22 czerwca

Rzym

Spotkanie na szczycie między M. Montim, F. Hollande'm, A. Merkel i M. Rajoyem

Luksemburg

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych

25czer.
25 czerwca

Luksemburg

Rada do Spraw Zagranicznych