Biuletyn n°745

Open panel Open panel
Biuletyn n°745
Biuletyn
wtorek, 31 stycznia 2017
numer 745
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Swobodny przepływ osób: zasady, stawka i wyzwania
Autor : Philippe Delivet
Philippe Delivet
Swoboda przepływu osób jest fundamentalnym dorobkiem integracji europejskiej. Ustanowiona w ramach rynku wewnętrznego zyskała szerszy wymiar wraz z umowami Schengen. Jest także nierozłącznie związana z europejskim obywatelstwem. A jednak dynamika swobodnego przepływu zderzyła się z rzeczywistymi trudnościami. Zidentyfikowanie tych trudności jest konieczne, by udzielić na nie pragmatycznych odpowiedzi bez kwestionowania tej podstawowej zasady.
Więcej
Fundacja : Prezentacja tłumaczenia książki Roberta Schumana na albański
photo
Albański Instytut Studiów Międzynarodowych i Fundacja Schumana zapraszają 31 stycznia na prezentację nowego wydania książki Roberta Schumana "Dla Europy" po albańsku. W spotkaniu udział weźmie tłumacz - Besnik Mustafaj, członek Komitetu Naukowego Fundacji... Więcej
Więcej
"Nowa polityczna mapa drogowa dla Europy"
photo
20 lutego Europa Obywateli organizuje w Paryżu sesję naukową zatytułowaną "Nowa polityczna mapa drogowa dla Europy". Jednym z prelegentów będzie członek Komitetu Naukowego Fundacji Joachim Bitterlich. Rejestracja obowiązkowa... Więcej
Więcej
Światowy ranking think-tanków
photo
Uniwersytet Pensylwanii opublikował swój ogólnoświatowy ranking think-thanków 2016. Fundacja zajęła 22. miejsce na świecie w kategorii najlepsze nowe idee lub paradygmaty. Jest 33. na liście najlepiej zarządzanych think-thanków oraz znajduje się w setce najlepszych organizacji w Europie Zachodniej... Więcej

Migracje : Kolejne przedłużenie kontroli na granicach o 3 miesiące
photo
25 stycznia Komisja Europejska zezwoliła na kolejne przedłużenie o 3 miesiące kontroli na niektórych granicach wewnątrz strefy Schengen. Przywrócono je w 2015 roku w 5 krajach (w Niemczech, Austrii, Danii, Szwecji i w Norwegii), które mierzą się z napływem uchodźców... Więcej
Komisja proponuje większe wsparcie dla libijskiej straży przybrzeżnej
photo
25 stycznia Komisja Europejska zaproponowała narzędzia mające na celu zahamowanie napływu afrykańskich migrantów do Unii Europejskiej szlakiem wiodącym przez Libię oraz lepsze zwalczanie przemytników. Jednym z instrumentów jest większe wsparcie dla libijskiej straży przybrzeżnej... Więcej
Więcej | Więcej

Kryzys finansowy : Dług: strefa euro odblokowuje swoją pomoc dla Grecji
photo
23 stycznia Europejski Mechanizm Stabilizacyjny ogłosił swoją decyzję w sprawie restrukturyzacji greckiego długu. Wcześniej najpierw wydano na nią zgodę, a potem pod presją Niemiec ją zawieszono po niespodziewanej grudniowej zapowiedzi Aten dotyczącej instrumentów socjalnych... Więcej
Grudniowy wzrost bezrobocia we Francji
photo
Według komunikatu francuskiego Ministerstwa Pracy z 24 stycznia liczba osób poszukujących pracy i zarejestrowanych w urzędach pracy w kategorii A, a więc nieposiadających żadnego zatrudnienia, wzrosła w stosunku do listopada o 26 100 osób, czyli o 0,8%... Więcej

Komisja : Amazon i konkurencja w branży sprzedaży cyfrowych książek
photo
Amerykańskie przedsiębiorstwo Amazon, podejrzewane przez Brukselę o nadużywanie pozycji dominującej na rynku sprzedaży cyfrowych książek, zaproponowało, iż zrezygnuje z pewnych klauzul w swoich umowach z wydawcami. Teraz "zainteresowane strony" mają miesiąc na "sformułowanie obserwacji"... Więcej
Komisja nakłada cła antydumpingowe na chińską i tajwańską stal
photo
27 stycznia Komisja Europejska podjęła decyzję o nałożeniu ceł antydumpingowych na dwa produkty ze stali pochodzące z Chin i z Tajwanu... Więcej
Raport Komisji na temat mechanizmu współpracy dla Rumunii i Bułgarii
photo
25 stycznia Komisja opublikowała raport na temat ostatnich przemian w Rumunii i Bułgarii oraz oczekiwanych reform, w szczególności dotyczących wymiaru sprawiedliwości i zwalczania korupcji... Więcej
Więcej

Parlament : Wybrano przewodniczących komisji Parlamentu Europejskiego
photo
22 komisje wybrały swoich przewodniczących (16 dotychczasowych, w tym Brytyjczycy, pozostało na stanowiskach na kolejną kadencję). 6 komisjami pokierują nowe osoby. Są to Komisja Spraw Zagranicznych, Praw Kobiet, Ochrony Środowiska, Transportu, Kultury i Praw Człowieka. Komisjom przewodniczy tyle samo kobiet co mężczyzn. Swoich przewodniczących wyznaczyły także 2 komisje śledcze (EMIS i PANA)... Więcej
Europosłowie z Komisji Handlu Międzynarodowego popierają porozumienie UE-Kanada
photo
24 stycznia Komisja Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego zaakceptowała kompleksową umowę gospodarczo-handlową między Unią Europejską i Kanadą (CETA). Za było 25 eurodeputowanych, 15 głosowało przeciw, a 1 osoba się wstrzymała... Więcej

Rada : Posiedzenie Eurogrupy
photo
26 stycznia 19 ministrów finansów państw członkowskich strefy euro dyskutowało na temat programu dostosowania gospodarczego Grecji, projektów planów budżetowych Hiszpanii i Litwy oraz zatwierdziło zalecenia Rady dotyczące polityki gospodarczej strefy euro na 2017 rok... Więcej
Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów
photo
27 stycznia 28 ministrów gospodarki i finansów dyskutowało na temat przyszłych zasobów własnych europejskiego budżetu. Następnie wyrazili oni zadowolenie z postępów państw członkowskich w redukowaniu ich nierównowag makroekonomicznych oraz zatwierdzili wytyczne makroekonomiczne i budżetowe Komisji w kontekście semestru europejskiego 2017... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Wyrok Trybunału w sprawie programu EBC dotyczącego wymiany greckich papierów dłużnych
photo
W wyroku wydanym 24 stycznia Trybunał Unii Europejskiej stwierdza, że EBC nie jest zobowiązane do naprawienia szkód, których rzekomo doznały w 2012 roku 2 francuskie banki komercyjne będące w posiadaniu greckich papierów dłużnych. Szkody te miałyby powstać w związku z restrukturyzacją greckiego zadłużenia w 2012... Więcej

Niemcy : Prezentacja dorocznego raportu gospodarczego
photo
25 stycznia rząd zaprezentował doroczny raport gospodarczy. Dobra kondycja gospodarcza kraju zależy od otwartości rynków i wolnego handlu... Więcej
Więcej | Więcej
Pierwsza podróż nowego ministra spraw zagranicznych do Francji
photo
28 stycznia niemiecki minister spraw zagranicznych Sigmar Gabriel odbył swoją pierwszą oficjalną podróż do Francji. Przypomniał o znaczeniu francusko-niemieckiej współpracy dla przyszłości Unii... Więcej

Bułgaria : Desygnacja tymczasowego premiera i przedterminowe wybory 26 marca
photo
26 stycznia bułgarski prezydent Rumen Radew mianował Ognjana Gerdżikowa na tymczasowego premiera rządu składającego się z 19 osób, w tym 5 kobiet. Prezydent wyznaczył też dekretem datę przedterminowych wyborów. Odbędą się 26 marca... Więcej
Więcej | Więcej

Hiszpania : Ariane umieszcza na orbicie hiszpańskiego satelitę telekomunikacyjnego
photo
27 stycznia wieczorem z Gujańskiego Centrum Kosmicznego (CSG) wystartowała rakieta Sojuz, która umieściła na orbicie satelitę telekomunikacyjnego dla hiszpańskiego operatora Hispasat... Więcej

Estonia : Estońska prezydent spotyka się z ukraińską głową państwa
photo
23 stycznia ukraiński prezydent Petro Poroszenko spotkał się ze swoją estońską odpowiedniczką Kersti Kaljulaid, aby przedyskutować sytuację na wschodzie Ukrainy, ukraińskie reformy i rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, którą w 2. półroczu 2017 sprawować będzie właśnie Estonia... Więcej
Więcej

Francja : François Hollande z wizytą w Berlinie
photo
27 stycznia niemiecka kanclerz Angela Merkel i francuski prezydent François Hollande spotkali się, by przygotować europejski szczyt w Valetcie. Przy okazji ocenili, że nowy amerykański prezydent stanowi "wyzwanie" dla Europy... Więcej

Włochy : Sąd Konstytucyjny wypowiada się na temat prawa wyborczego
photo
25 stycznia włoski Sąd Konstytucyjny zatwierdził część reformy wyborczej (Italicum), sprawiając w ten sposób, że ustawa "nadaje się do natychmiastowego użycia". Sąd odrzucił jednak pomysł wyborów parlamentarnych w dwóch turach, ale zaakceptował koncepcję, iż partia, która uzyska co najmniej 40% głosów, korzysta z premii w postaci większości mandatów... Więcej
Więcej

Rumunia : Reforma prawa karnego na drodze referendum
photo
24 stycznia rumuński prezydent Klaus Iohannis poinformował przewodniczących obu izb parlamentu, a także premiera, że na mocy art. 90 konstytucji uruchomił proces rewizji prawa karnego na drodze referendum... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Należy skonsultować się z parlamentem przed jakimkolwiek wyjściem z Unii Europejskiej
photo
24 stycznia Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa zdecydował, że w celu uruchomienia procesu wychodzenia kraju z Unii Europejskiej należy skonsultować się z parlamentem. W konsekwencji 26 stycznia brytyjski rząd zaprezentował projekt ustawy, który chce przedłożyć parlamentowi, żeby uzyskać jego zgodę na rozpoczęcie procedury opuszczenia Unii... Więcej
Więcej
Wizyta Theresy May w Stanach Zjednoczonych
photo
27 i 28 stycznia brytyjska premier Theresa May przebywała z wizytą w Stanach Zjednoczonych i w Turcji. Omówiła kwestię ożywienia relacji Zjednoczonego Królestwa z USA po Brexicie, a zwłaszcza rozkręcenie stosunków handlowych... Więcej
Więcej | Więcej

Szwecja : W listopadzie Szwecja będzie gościć szczyt społeczny
photo
23 stycznia szwedzki premier Stefan Löfven zapowiedział, że 17 listopada jego kraj zorganizuje w Göteborgu szczyt społeczny, który skupi się na kwestiach sprawiedliwego zatrudnienia i wzrostu... Więcej
Więcej

Rada Europy : Doroczny raport Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
photo
Podczas dorocznej konferencji prasowej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 26 stycznia prezes Guido Raimondi podsumował rok 2016 i zauważył, że po dwóch latach spadku liczba nowych wpływających spraw znacząco wzrosła... Więcej
Nicos Anastasiades jest zdeterminowany rozwiązać cypryjski problem
photo
24 stycznia prezydent Cypru Nicos Anastasiades powiedział, że rozwiązanie problemu cypryjskiego na bazie wartości Rady Europy, poszanowania praw człowieka i podstawowych wartości stanowi warunek sine qua non wzmocnienia demokratycznego bezpieczeństwa Europy i wschodniej części regionu śródziemnomorskiego... Więcej
W wielu europejskich krajach wolność mediów jest poważnie zagrożona
photo
24 stycznia Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ZPRE) wyraziło zaniepokojenie rosnącą przemocą, z którą od 2 lat spotykają się europejscy dziennikarze, zwłaszcza w Turcji i na Krymie... Więcej

Opracowania/raporty : Nowy rekord uczestników na 30-lecie Erasmusa
photo
26 stycznia Komisja zaprezentowała doroczny raport na temat Program Erasmus+ na rzecz kształcenia i szkolenia. Dzięki niemu w 2015 roku 678 000 Europejczyków studiowało, kształciło się, pracowało i było wolontariuszami za granicą. Nigdy wcześniej nie osiągnięto takiego wyniku... Więcej
Więcej
Raport na temat europejskiej przestrzeni badawczej
photo
26 stycznia Komisja Europejska opublikowała raport, w którym dokonuje oceny postępów we wdrażaniu europejskiej przestrzeni badawczej... Więcej
Raport na temat postępów poczynionych dzięki planowi działania w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym
photo
26 stycznia Komisja Europejska zaprezentowała raport uwzględniający postępy poczynione przez rok od przyjęcia pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym. Wydała również skierowane do państw członkowskich wytyczne na temat przekształcania odpadów w energię i zaproponowała usprawnienie przepisów regulujących niektóre substancje niebezpieczne w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym... Więcej
Więcej
Raport na temat europejskiego obywatelstwa
photo
24 stycznia Komisja Europejska opublikowała raport na temat europejskiego obywatelstwa, w którym prezentuje 5 działań na rzecz jego wzmocnienia, w tym kampanię uwrażliwiającą i propagowanie Europejskiego Korpusu Solidarności... Więcej

Kultura : Święto św. Błażeja w Dubrowniku
photo
Od 1 do 9 lutego w chorwackim Dubrowniku odbędą się tradycyjne uroczystości z okazji święta św. Błażeja. Od 972 roku czci się w ten sposób świętego patrona miasta... Więcej
Festiwal Fotografii Politycznej w Helsinkach
photo
Od 3 lutego do 29 kwietnia w Fińskim Muzeum Fotografii będzie miał miejsce Festiwal Fotografii Politycznej pod hasłem "Post-food". Poświęcony zostanie zaangażowanym fotografiom, które podkreślają wymiar polityczny, społeczny i środowiskowy żywności... Więcej
Szalony Dzień w Nantes
photo
Od 1 do 5 lutego odbędzie się Szalony Dzień w Nantes, festiwal poświęcony muzyce klasycznej. Tematem tegorocznej edycji jest "rytm narodów". W związku z tym szczególną uwagę zwrócono na taniec... Więcej
Londyn: "A cabinet of rarities"
photo
Do 27 lipca Royal College of Physicians zaprasza na wystawę "A cabinet of rarities", która skupia się na Sir Thomasie Browne'ie, fizyku i filozofie z XVII wieku, oraz jego kolekcji naukowych przedmiotów. Oferuje ona fascynujący obraz badań naukowych i medycznych w tamtych czasach... Więcej
Karnawał w Viareggio
photo
Od 5 do 28 lutego odbędzie się karnawał we włoskim Viareggio. Wydarzenie, uważane za jedno z najbardziej spektakularnych w Europie, znane jest ze swoich platform... Więcej

1lut.
1-2 lutego

Bruksela

Sesja Parlamentu Europejskiego

3lut.
3 lutego

La Valetta

Nieformalne posiedzenie Rady szefów państw i rządów

6lut.
6 lutego

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

7lut.
7 lutego

Bruksela

Rada do Spraw Ogólnych

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: