Biuletyn n°750

Open panel Open panel
Biuletyn n°750
Biuletyn
wtorek, 7 marca 2017
numer 750
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Europa, kontynent kobiet
Autor : Pascale Joannin
Pascale Joannin
Europa jest kontynentem, gdzie status kobiet jest najlepszy status na świecie. To jest obecnie miejsce, gdzie pozycja kobiet w społeczeństwie jest najpełniejsza, choć nie wszystko jest jeszcze idealne. Z tego punktu widzenia Europa jest awangardą w wielu sprawach. W dziedzinie promowania kobiet oraz równości między mężczyznami i kobietami kontynent europejski stanowi przykład dla wielu krajów i kobiety z całego świata patrzą na sytuację w Europie jak na model do naśladowania. Oto powód do zerwania ze sceptycznym marazmem, który zdaje się dotykać integrację europejską.
Więcej
Migracje : Sankcje przeciwko krajom, które nie przyjmują uchodźców?
photo
2 marca Komisja Europejska uprzedziła, że "nie zawaha się" wszcząć procedury w sprawie naruszenia prawa wspólnotowego przeciwko krajom odmawiającym przyjęcia uchodźców z Włoch i Grecji. Jednocześnie wezwała do zaostrzenia krajowych środków przeciwko nielegalnym imigrantom... Więcej
Więcej
System wjazdu/wyjazdu ze strefy Schengen
photo
2 marca Rada przyjęła mandat do negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie wniosku, który dotyczy systemu wjazdu/wyjazdu obywateli krajów trzecich przekraczających zewnętrzne granice strefy Schengen... Więcej
Raport UNHCR na temat migracji
photo
28 lutego UNHCR opublikowało raport na temat uchodźców i migrantów próbujących przedostać się do Europy. Łącznie w 2016 roku do Włoch drogą morską dotarło 181 400 osób (90% łodziami z Libii)... Więcej
Więcej

Kryzys finansowy : Redukcja włoskiego deficytu budżetowego w 2016 roku była zbyt nieśmiała
photo
Dane opublikowane przez włoski urząd statystyczny ISTAT 1 marca wskazują, że włoski deficyt budżetowy w 2016 roku wyniósł 2,4% PKB... Więcej
Więcej

Komisja : Biała księga w sprawie przyszłości Europy
photo
1 marca Komisja Europejska zaprezentowała "Białą księgę w sprawie przyszłości Europy". Przedstawiono w niej 5 scenariuszy tego, jak Unia może ewoluować do 2025 roku w zależności od wyborów, jakich dokona, aby przezwyciężyć stojące przed nią wyzwania... Więcej

Parlament : Raport Komisji ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym
photo
Państwa członkowskie nie potrafiły wdrożyć europejskiej legislacji dotyczącej pojazdów tak, aby stworzyć stosowny nadzór nad rynkiem. Taki jest wniosek z prac Komisji śledczej ds. pomiarów emisji w sektorze motoryzacyjnym, która przyjęła raport 28 lutego... Więcej
Więcej | Więcej
Obowiązek wizowy dla Amerykanów?
photo
W rezolucji przyjętej 2 marca eurodeputowani wzywają Komisję do podjęcia "w ciągu dwóch miesięcy" kroków prawnych niezbędnych dla wprowadzenia tymczasowego obowiązku wizowego dla obywateli Stanów Zjednoczonych. Waszyngton odmawia wzajemności w przypadku obywateli 5 państw Unii... Więcej

Rada : Rewizja systemu handlu emisjami
photo
28 lutego 28 ministrów środowiska porozumiało się w sprawie reformy europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Pozwala to rozpocząć negocjacje z Parlamentem Europejskim na temat największego rynku węgla na świecie... Więcej
Wzmocnienie kompetencji kobiet i mężczyzn na rynku pracy
photo
3 marca 28 ministrów ds. zatrudnienia przedyskutowało koordynację systemu zabezpieczenia społecznego. Nowelizacja rozporządzenia uaktualnia i unowocześnia obowiązujące przepisy oraz służy ułatwieniu mobilności siły roboczej... Więcej
Program UE w dziedzinie sprawozdawczości finansowej zostanie przedłużony
photo
27 lutego prezydencja maltańska i przedstawiciele Parlamentu Europejskiego wypracowali porozumienie w sprawie dalszego finansowania przez UE Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG)... Więcej

Dyplomacja : Podróż Federici Mogherini po Bałkanach Zachodnich
photo
Od 1 do 4 marca szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Federica Mogherini podróżowała po Bałkanach, aby rozmawiać o stabilności regionu i procesie integracji... Więcej
Wdrożenie globalnej strategii UE na rzecz bezpieczeństwa i obrony
photo
6 marca ministrowie obrony przyjęli konkluzje w sprawie wdrażania globalnej strategii UE w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Zobowiązali się do poprawy wsparcia dla misji wojskowych. Potwierdzili zainteresowanie Unii Europejskiej współpracą z Bałkanami Zachodnimi. Podczas gdy gra mocarstw destabilizuje ten region, Unia Europejska przypomina, iż jest gotowa walczyć z przemytem i terroryzmem w tej części świata. .. Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Wyrok w sprawie chińskiego dumpingu
photo
28 lutego Trybunał Unii potwierdził ważność środków antydumpingowych i antysubsydyjnych, jakimi obłożono import paneli słonecznych z Chin... Więcej
Francja musi odzyskać pomoc przyznaną SNCM
photo
1 marca Trybunał UE potwierdził, że Francja ma obowiązek odzyskać pomoc na kwotę 220 mln euro udzieloną Société Nationale Corse-Méditerranée z tytułu świadczonych przez tę firmę pewnych usług w dziedzinie transportu morskiego między Marsylią i Korsyką... Więcej
Prawa konsumentów
photo
W wyroku z 2 marca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, że koszt połączenia z numerem telefonicznym obsługi posprzedażowej nie może przekraczać kosztów zwykłego połączenia... Więcej

Cypr : Cypr inauguruje "ZENON Center", by zarządzać kryzysami na Środkowym Wschodzie
photo
2 marca Cypr zainaugurował nowe Centrum Koordynacji, które powinno służyć europejskim krajom do celów zarządzania kryzysami na Środkowym Wschodzie... Więcej

Estonia : Estonia opiera się na węglu najbardziej z całego OECD
photo
Według analizy OECD z 1 marca Estonia powinna zredukować swoją zależność od oleju łupkowego, aby zapewnić sobie wzrost gospodarczy, który w większym stopniu szanuje środowisko naturalne... Więcej

Francja : Europejski filar praw socjalnych
photo
2 marca 11 krajów Unii Europejskiej porozumiało się w Paryżu na rzecz wdrożenia "europejskiego filaru praw socjalnych". Sprzeciwiając się dumpingowi socjalnemu, proponują zwłaszcza "pensję minimum" i europejską kartę studencką... Więcej
Więcej
Niemcy, Francja, Hiszpania i Włochy przychylne Europie wielu prędkości
photo
Podczas posiedzenia szefów rządów Francji, Niemiec, Hiszpanii i Włoch, które odbyło się w Wersalu w poniedziałek, 6 marca, 4 przywódców opowiedziało się za ideą Europy wielu szybkości. Ma to reaktywować integrację europejską.
Więcej | Więcej

Polska : Polski rząd przeciwny drugiej kadencji Donalda Tuska
photo
4 marca polski rząd oficjalnie zaproponował swojego alternatywnego kandydata na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej zamiast Donalda Tuska, któremu nie chce udzielić poparcia. Tym kandydatem jest europoseł Jacek Saryusz-Wolski... Więcej
Więcej
Posiedzenie Grupy Wyszehradzkiej na temat przyszłości Europy
photo
2 marca premierzy krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Węgier, Słowacji i Czech) zwrócili się o to, by reformy Unii Europejskiej uwzględniały interesy wszystkich państw członkowskich, i zadeklarowali, iż nie zaakceptują żadnego podziału w łonie Unii Europejskiej... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Wybory w Irlandii Północnej
photo
Przedterminowe wybory w Irlandii Północnej 2 marca przyniosły zwycięstwo probrytyjskiej Demokratycznej Partii Unionistycznej (DUP). Ta ostatnia wyprzedziła o jeden mandat nacjonalistyczne ugrupowanie Sinn Fein... Więcej
Więcej
Izba Lordów analizuje projekt ustawy w sprawie Brexitu
photo
1 marca brytyjska Izba Lordów przyjęła 358 głosami do 256 poprawkę w sprawie 3 mln europejskich obywateli żyjących w Zjednoczonym Królestwie. Poprawiony dokument musi zostać ponownie rozpatrzony przez Izbę Gmin... Więcej
Więcej
Europejska Rzecznik chce przejrzystości Brexitu
photo
2 marca Europejska Rzecznik Emily O'Reilly zwróciła się o to, aby negocjacje dotyczące Brexitu były prowadzone w przejrzysty sposób... Więcej

Szwecja : Szwecja przywraca obowiązkową służbę wojskową
photo
2 marca szwedzki rząd zapowiedział, że od 1 stycznia 2018 roku przywrócona zostanie obowiązkowa służba wojskowa. Powodem jest coraz bardziej niebezpieczne sąsiedztwo Europy... Więcej
Więcej

Szwajcaria : Konkluzje Rady na temat stosunków ze Szwajcarią
photo
28 lutego Rada podkreśliła związki UE ze Szwajcarią jako partnerem. W kontekście Rosji zwróciła się do Szwajcarów o dalsze zbliżanie podjętych przez nich środków do unijnych restrykcji... Więcej

Ukraina : Dalsze zamrożenie majątków 15 osób
photo
3 marca Rada przedłużyła do 6 marca 2018 roku zamrożenie majątków 15 osób zidentyfikowanych jako odpowiedzialne za zawłaszczenie funduszy ukraińskiego państwa... Więcej
Więcej
Wspólna wizyta Borisa Johnsona i Witolda Waszczykowskiego w Kijowie
photo
1 marca ministrowie spraw zagranicznych Zjednoczonego Królestwa i Polski potwierdzili w Kijowie, że popierają proeuropejską drogę Ukrainy, a także suwerenność i integralność terytorialną tego kraju... Więcej
Więcej
Koniec obowiązku wizowego dla Ukraińców
photo
Zgodnie z porozumieniem zawartym 2 marca między Parlamentem i Radą ukraińscy obywatele będą mogli podróżować do Unii Europejskiej bez wizy... Więcej
Więcej

Kaukaz : Partnerstwo Armenia-Unia Europejska
photo
27 lutego przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk spotkał się w Brukseli z armeńskim prezydentem Serżem Sarkisjanen. Zakończyli oni negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie między Unią i Armenią. Traktat zapowiada ściślejszą współpracę w takich sektorach jak energia, transport i ochrona środowiska... Więcej
Wyłączenie Gruzinów spod obowiązku wizowego
photo
27 lutego 28 państw członkowskich weszło w ostatni etap procedury prowadzącej do zwolnienia gruzińskich obywateli z obowiązku wizowego w przypadku krótkich podróży do Unii... Więcej

Eurostat : Stopa inflacji 2%
photo
Według informacji Eurostatu z 2 marca roczna stopa inflacji w strefie euro w lutym 2017 roku szacowana jest na 2% (wobec 1,8% w styczniu). Europejski Bank Centralny uważa inflację na poziomie 2% za oznakę zdrowej gospodarki... Więcej
Spadająca stopa bezrobocia
photo
Według opracowania Eurostatu (opublikowanego 2 marca) w styczniu 2017 roku stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 8,1%. To najniższa stopa odnotowana w UE od stycznia 2009. W strefie euro bezrobocie wyniosło 9,6%, czyli było najniższe od maja 2009... Więcej

Opracowania/raporty : Cyfrowe zapóźnienie Europy
photo
Według indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (Digital Economy and Society Index) opublikowanego 3 marca Unia Europejska zrobiła postępy, ale, aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie stwarza jednolity rynek cyfrowy, potrzebne są dalsze wysiłki i inwestycje... Więcej
Więcej
Indeks konkurencyjności regionalnej 2016
photo
27 lutego Komisja opublikowała po raz trzeci Indeks konkurencyjności regionalnej obejmujący 263 regiony UE. Analiza ta zawiera przydatne informacje na temat poszczególnych regionów oraz ich wyników gospodarczych... Więcej
Więcej
BusinessEurope opowiada się za większymi reformami w Unii Europejskiej
photo
2 marca federacja wielkich europejskich przedsiębiorstw opublikowała swój "Wiosenny barometr reform 2017". Jedynie 17% rekomendacji skierowanych do państw zostało przyjętych... Więcej

Kultura : Festiwal One World w Pradze
photo
Od 6 do 15 marca w Pradze odbywa się Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych o Prawach Człowieka. To największe wydarzenie tego rodzaju w Europie... Więcej
Targi TEFAF w Maastricht
photo
Od 10 do 19 marca w Maastricht odbywają się jedne z najważniejszych międzynarodowych targów sztuki i antyków w Europie. Organizuje je European Fine Art Foundation. Wystawione zostaną designerskie gadżety, rzeźby, średniowieczne manuskrypty, ryciny czy rzadkie fotografie... Więcej
Wystawa "Od Zurbarána do Rothko" w Muzeum Jacquemart-André
photo
Dzięki wystawie dzieł z kolekcji Alicii Koplowitz Muzeum Jacquemart-André gości do 10 stycznia 52 prace różnych dawnych i nowoczesnych mistrzów, takich jak Zurbarán, Tiepolo, Canaletto, Guardi, Goya, Rothko, Giacometti, Bourgeois i Richier... Więcej
Festiwal Borealis w Bergen
photo
Od 8 do 12 marca w norweskim Bergen odbywa się festiwal muzyki eksperymentalnej Borealis. W różnych salach koncertowych, galeriach sztuki i magazynach miasta odbędą się koncerty, ale także pokazy filmów i dyskusje... Więcej

6marz.
6 marca

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

Bruksela

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

7marz.
7 marca

Bruksela

Rada do Spraw Ogólnych

9marz.
9 marca

Frankfurt nad Menem

Rada Prezesów EBC

9marz.
9-10 marca

Bruksela

Rada Europejska