Biuletyn n°751

Open panel Open panel
Biuletyn n°751
Biuletyn
wtorek, 14 marca 2017
numer 751
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Zorganizować Brexit
Fundacja Schumana uruchamia BrexLab, laboratorium analiz na temat negocjacji dotyczących wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Kiedy zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej Brytyjczycy wyrażą swoją wolę, rozpoczną się długie dyskusje między dwoma partnerami. Złożone i techniczne, ważne, a nawet zasadnicze dla wielu sektorów gospodarczych negocjacje, obserwowane przez opinię publiczną, będą niekiedy trudne do zinterpretowania. BrexLab gromadzi zespół specjalistów od spraw europejskich najwyższego szczebla. Będą się oni starać analizować przebieg i rozwój rozmów, żeby dostarczyć aktorom niezbędnych rozszyfrowanych treści. Owoc ich pracy będzie poufnie kierowany do podmiotów i instytucji, które wyrażą takie życzenie. Skrócona analiza, którą znajdziecie Państwo poniżej, będzie regularnie publikowana dla szerszej publiczności. Ta notatka jest efektem refleksji grupy roboczej BrexLab. Została zredagowana przez Jérôme'a Gazzano i Andiego Mustafaja. BrexLab jest inicjatywą Fundacji Roberta Schumana i dwóch komisji francuskiego Senatu: Komisji do Spraw Europejskich i Komisji Spraw Zagranicznych, Obrony i Sił Zbrojnych.
Więcej
Fundacja : Raport Schumana na temat Europy
photo
Ukazało się 11. wydanie "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2017" i już od teraz dostępne jest w księgarniach i na stronie internetowej Fundacji. Zamów je, aby zrozumieć teraźniejsze i przyszłe europejskie wyzwania... Więcej

Rada Europejska : Konkluzje przewodniczącego Rady Europejskiej
photo
9 marca Rada Europejska opublikowała konkluzje z posiedzenia na temat zatrudnienia, wzrostu, bezpieczeństwa, obrony i migracji. Są to konkluzje przewodniczącego, a nie samej Rady, ponieważ nie zostały zaakceptowane przez Polskę, która chciała w ten sposób wyrazić swoje niezadowolenie z reelekcji Donalda Tuska... Więcej
Reelekcja Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej
photo
9 marca szefowie państw i rządów ponownie wybrali Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Druga 2,5-letnia kadencja potrwa do 30 listopada 2019 roku... Więcej

Komisja : 155 mln euro grzywien za zmowy handlowe
photo
8 marca Komisja Europejska wymierzyła 6 przedsiębiorcom grzywny na łączną kwotę 155 mln euro. To sankcje za udział w zmowie dotyczącej dostaw elementów klimatyzacji i chłodzenia silników dla producentów samochodów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego... Więcej

Rada : WPR po 2020 roku
photo
6 marca 28 ministrów rolnictwa wskazało, iż chce zreformować WPR po 2020 roku, aby sprostać wyzwaniom związanym z ochroną środowiska, zapewnić wśród rolników zmianę pokoleniową i zapewnić im miejsce w ramach łańcucha zaopatrzenia w żywność... Więcej
Więcej
Trójstronny szczyt społeczny na temat wzrostu, zatrudnienia i sprawiedliwości
photo
8 marca uczestnicy szczytu społecznego przypomnieli o znaczeniu jednolitego rynku i wolnego handlu dla dobrobytu europejskiej gospodarki. Partnerzy społeczni zwrócili się do Unii Europejskiej o więcej inwestycji... Więcej
Dostosowanie ram finansowych do nowych priorytetów
photo
7 marca ministrowie spraw europejskich dyskutowali na temat zwalczania terroryzmu, reformy kodeksu Schengen i dostosowania wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 do nowych priorytetów... Więcej
Więcej
Przedłużenie restrykcji
photo
13 marca 2017 roku Rada przedłużyła o 6 miesięcy (czyli do 15 września 2017 roku) restrykcje za działania naruszające lub podważające integralność terytorialną, suwerenność i niepodległość Ukrainy. Sankcje polegają na zamrożeniu aktywów i zakazie wjazdu... Więcej
Więcej
Partnerstwo UE-Algieria
photo
Podczas Rady Stowarzyszenia 13 marca 2017 roku UE i Algieria przyjęły wspólne priorytety partnerstwa. Ustanawiają one ramę odnowionej i ściślejszej współpracy politycznej. Z kolei Komisja Europejska zaprezentowała swój doroczny raport na temat stanu stosunków między UE i Algierią... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Stawki VAT-u na książki, periodyki i dzienniki cyfrowe
photo
Według orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 7 marca zasada równego traktowania nie stoi w sprzeczności z tym, aby książki, dzienniki i periodyki cyfrowe dostarczane drogą elektroniczną były wyłączone ze stosowania obniżonej stawki VAT... Więcej
Potwierdzenie sankcji przeciwko Samsungowi
photo
W wyroku z 9 marca Trybunał podtrzymał grzywny wymierzone Samsungowi SDI i Samsungowi SDI (Malezja) za ich udział w zmowie dotyczącej kineskopów do telewizorów i do ekranów komputerów w latach 1996/1997 i w roku 2006... Więcej

EBC : Rada Prezesów EBC
photo
9 marca Rada Prezesów EBC utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie i podwyższyła swoje prognozy wzrostu PKB w strefie euro na 2017 i 2018 rok. Mario Draghi uprzedził, że na świecie wzrosło ryzyko geopolityczne. Przed wyborami, które odbędą się w wielu europejskich krajach, prezes EBC wygłosił przemowę za euro będącym źródłem "solidarności"... Więcej
Więcej

Europejskie agencje : Udane wystrzelenie rakiety VEGA
photo
6 marca rakieta VEGA szczęśliwie wystartowała z Kourou. Ma umieścić na orbicie satelitę Sentinel-2B związanego z europejskim Programem Obserwacji Ziemi Copernicus... Więcej
Więcej
Przestępczość w erze cyfryzacji
photo
W Europie zidentyfikowanych jest 5 000 grup przestępczych. Funkcjonariusze europejskich policji koniecznie muszą mieć opanowane technologie cyfrowe, żeby zatrzymywać przestępców, którzy wykorzystują takie środki, uprzedził 9 marca Europol... Więcej
Więcej

Niemcy : Angela Merkel broni Europy otwartej i silnej
photo
W swoim wystąpieniu 9 marca niemiecka kanclerz Angela Merkel broniła interesów Unii Europejskiej. Podkreślała pozytywne konsekwencje ostatniego wzrostu gospodarczego, znaczenie solidarności w zakresie imigracji i obrony europejskiego bezpieczeństwa. Ostrzegała Turcję przed wszelkim zbaczaniem z kursu... Więcej
Niemiecka nadwyżka handlowa
photo
W styczniu 2017 roku nadwyżka handlowa Niemiec lekko wzrosła do 18,5 mld euro, wynika z tymczasowych danych opublikowanych 10 marca przez federalny urząd statystyczny Destatis... Więcej

Estonia : Poparcie parlamentu dla priorytetów estońskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
photo
Określony przez estoński rząd program prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2. półroczu 2017 roku został poparty przez Komisję Spraw Europejskich parlamentu... Więcej
Więcej

Francja : Opel/Vauxhall dołączają do Grupy PSA
photo
6 marca producent samochodów PSA ogłosił, że za 2,2 mld euro zakupi Opla - europejską samochodową filię General Motors... Więcej

Grecja : Utemperowane nadzieje na wzrost
photo
5 marca zrewidowane dane greckiego urzędu statystycznego zaprzeczyły domniemanemu powrotowi Grecji na ścieżkę wzrostu w 2016 roku... Więcej

Węgry : Węgry zajmują stanowisko w sprawie Brexitu
photo
7 marca węgierski minister spraw zagranicznych Péter Szijjártó opowiedział się za "sprawiedliwym porozumieniem" między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem... Więcej

Holandia : Ostatnie sondaże przed wyborami parlamentarnymi 15 marca
photo
Ostatnie sondaże z 12 marca przed niderlandzkimi wyborami 15 marca wskazują, że Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) premiera Marka Rutte nieco wyprzedza Partię Wolności Geerta Wildersa (PVV) o około 3%... Więcej

Zjednoczone Królestwo : Nowe perspektywy dla brytyjskiego budżetu
photo
Brytyjskie władze podniosły swoje prognozy wzrostu na 2017 rok do 2%. Mimo to rząd zaprezentował 8 marca w parlamencie oszczędny budżet przed spodziewanymi wstrząsami związanymi z Brexitem... Więcej
Reforma angielskiego prawa po Brexicie
photo
Raport Komisji Konstytucyjnej Izby Lordów zwraca uwagę rządu na zmiany legislacyjne, które będą konieczne po Brexicie, aby zorganizować wyjście z prawa europejskiego i zastąpić europejskie regulacje brytyjskimi ustawami... Więcej
Więcej
Izba Lordów poprawia projekt ustawy w sprawie Brexitu
photo
7 marca Izba Lordów przyjęła poprawkę dotyczącą obowiązkowej zgody parlamentu na wyjście Zjednoczonego Królestwa z UE (366 głosów do 268). W ten sposób parlamentarzyści dysponowaliby prawem weta w momencie ostatecznej decyzji. Od 13 marca dokument będzie ponownie rozpatrywany przez Izbę Gmin... Więcej
Więcej

Migracje : Rada Europy alarmuje w sprawie ochrony dzieci-uchodźców
photo
6 marca Rada Europy zaprezentowała raport poświęcony ochronie dzieci-uchodźców przed wykorzystywaniem i nadużyciami seksualnymi. W 2015 roku zarejestrowanych było 337 000 dzieci poszukujących azylu, z czego 88 300 bez opieki. 66% tych dzieci bez opieki zniknęło... Więcej
Więcej
Węgierski parlament głosuje za zatrzymywaniem migrantów
photo
7 marca węgierski parlament przyjął ustawę sprzeczną z prawem UE, przewidującą systematyczne zatrzymywanie wszystkich migrantów, którzy przekraczają granicę kraju. Będą oni umieszczani w "strefach tranzytu", gdzie będą trzymani w oczekiwaniu na ostateczną decyzję w sprawie ich wniosku o azyl... Więcej
Więcej
Polska podpisała wreszcie porozumienie o siedzibie agencji FRONTEX
photo
Europejska agencja Frontex zbuduje w Warszawie swoją siedzibę na terenie oddanym do jej dyspozycji. To efekt porozumienia z polskim rządem podpisanego 9 marca. Do tej pory ulokowany w Warszawie FRONTEX musiał wynajmować swoje pomieszczenia... Więcej
IOM potrzebuje 25 mln dolarów dla Ukrainy
photo
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji potrzebuje 25 mln dolarów, aby sfinansować swoje projekty pomocowe dla 180 000 osób. Na wschodzie Ukrainy panuje kryzys humanitarny... Więcej

Rada Europy : Komisja Wenecka ostrzega przed nowym reżimem w Turcji
photo
10 marca Komisja Wenecka przyjęła opinię, w myśl której proponowane poprawki do tureckiej konstytucji mają stanowić "niebezpieczny regres" demokracji... Więcej

ONZ : Skarga Ukrainy przeciwko Rosji do Międzynarodowego Trybynału Sprawiedliwości
photo
Od 6 do 9 marca Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości rozpatrywał skargę Ukrainy przeciwko Rosji dotyczącą wspierania przez tą ostatnią separatystycznych grup na wschodzie Ukrainy. Państwo to ma nadzieję, iż Trybunał przyzna, że Rosja pogwałciła prawo międzynarodowe i swoje zobowiązania... Więcej
Więcej

OECD : Śródokresowy przegląd gospodarczy OECD
photo
7 marca OECD zaprezentowało swoje krótkoterminowe perspektywy dla światowej gospodarki. Według nich światowy wzrost w 2017 roku wyniesie 3,3%, wobec 3% w 2016 i 3,6% w 2018... Więcej
Więcej

Eurostat : Wzrost PKB
photo
Według informacji Eurostatu z 7 marca w IV kwartale 2016 roku PKB Unii Europejskiej wzrosło o 0,5%, a strefy euro o 0,4%... Więcej
Utrzymujące się różnice między kobietami i mężczyznami
photo
Według informacji Eurostatu z 6 marca kobiety stanowią jedynie 35% europejskich managerów i zarabiają o 23% mniej niż ich koledzy... Więcej

Opracowania/raporty : Raport Banku Światowego na temat cyfrowej Europy
photo
Raport Banku Światowego z 7 marca na temat cyfrowej Europy podkreśla wysiłki, jakie musi podjąć Europa, aby rozwinąć cyfrową gospodarkę... Więcej
Więcej
Raport na temat równości płci w Europie
photo
8 marca, z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Komisja opublikowała raport na temat równości kobiet i mężczyzn... Więcej
Więcej

Kultura : Festiwal jazzu w Aberdeen
photo
Od 15 do 19 marca szkockie miasto Aberdeen organizuje swój festiwal jazzowy, gromadzący setkę europejskich i międzynarodowych artystów na koncertach pod dachem i pod chmurką... Więcej
Region śródziemnomorski w światłocieniu w Galerii Borghese
photo
Do 21 maja Palazzo Barberini gości dzieła Ribery, Stomera i Mattii Pretiego w ramach wystawy zatytułowanej "Region śródziemnomorski w światłocieniu. Ribera, Stomer i Mattia Preti od Malty do Rzymu". Ekspozycję przygotowano w partnerstwie z MUŻA (Mużew Nazzjonali tal-Arti) w La Valetcie i Narodową Galerią Sztuki Antycznej... Więcej
Festiwal św. Patryka
photo
Od 16 do 19 marca w Irlandii i w Zjednoczonym Królestwie odbywają się uroczystości z okazji dnia św. Patryka. Ten ostatni był misjonarzem, który nawrócił Irlandię na chrześcijaństwo. Zgodnie z tradycją będzie parada, której uczestnicy będą ubrani na zielono. To kolor koniczyny i symbol Irlandii... Więcej
Wystawa Rika Woutersa w Królewskich Muzeach Sztuki Belgii
photo
Do 2 lipca Królewskie Muzea Sztuki Belgii organizują retrospektywę poświęconą Rikowi Woutersowi. Ta prominentna postać fowizmu pozostawiła twórczość jasną i kolorową. Jego niezwykła droga czyni z niego niezbywalnego mistrza nowoczesnej belgijskiej sztuki... Więcej
Wystawa "Ul. La Boétie 21" w Muzeum Maillol
photo
Od 2 marca czynna jest wystawa "Ul. La Boétie 21", która śledzi drogę wielkiego marszanda sztuki Paula Rosenberga. Wystawiono na niej sześćdziesiąt arcydzieł sztuki nowoczesnej (Picassa, Légera, Braque'a, Matisse'a, Laurencina). Wiele z prac jest bezpośrednio związanych z marszandem, a inne odsyłają do kontekstu historycznego i artystycznego epoki... Więcej

13marz.
13-16 marca

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

15marz.
15 marca

Holandia

Wybory parlamentarne