Biuletyn n°755

Open panel Open panel
Biuletyn n°755
Biuletyn
wtorek, 11 kwietnia 2017
numer 755
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Jaki jest wpływ swobody przemieszczania się na systemy ochrony socjalnej w łonie Unii Europejskiej?
Autor : Elisabeth Morin-Chartier
Elisabeth Morin-Chartier
Europejczycy są przywiązani do swoich systemów ochrony socjalnej. Odpowiadają one dziedzictwu historycznemu, gospodarczemu i społecznemu każdego kraju. Choć na szczeblu europejskim rozpoczęto pracę mającą na celu konwergencję, niemniej związek między heterogenicznością tych systemów narodowych i mobilnością ich beneficjentów jest złożony. Opracowanie to opisuje wyzwania powiązane z mobilnością pracowników.
Więcej
Fundacja : Publikacja "Pour quelques étoiles de plus... Quelle politique européenne pour la France?"
photo
Prezes Fundacji Jean-Dominique Giuliani publikuje "Pour quelques étoiles de plus... Quelle politique européenne pour la France?". Nowy esej godzi narodowe interesy i reaktywację integracji, wykładając koncepcję "integracji poprzez przykład". Idzie dalej niż powtarzające się dyskusje na temat suwerenności. Zamów tę książkę... Więcej
Zamów "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2017"
photo
W wydawnictwie Lignes de Repères ukazał się po francusku i po angielsku tegoroczny "Rapport Schuman sur l'état de l'Union". Odszukaj tę publikację w księgarni lub na stronie internetowej Fundacji. Jest niezbędna do rozumienia Europy. Znajdziesz w niej zwłaszcza artykuł Elisabeth Morin-Chartier na temat dyrektywy w sprawie pracowników delegowanych. Zamów tę książkę... Więcej

Kryzys finansowy : Deklaracja Eurogrupy na temat ożywienia inwestycji i Grecji
photo
7 kwietnia 19 ministrów finansów strefy euro zaaprobowało zasady mające przyświecać reformie polityki inwestycyjnej w każdym państwie członkowskim. Ministrowie zapoznali się ze stanem rozmów na temat reform między greckim rządem, Komisją, EBC, MFW i Europejskim Mechanizmem Stabilności... Więcej
Więcej
Zawirowania wzrostu światowej produktywności
photo
3 kwietnia Christine Lagarde, dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), zaprezentowała raport na temat spowolnienia produktywności w krajach rozwiniętych oraz możliwe rozwiązania tego problemu. Zdaniem MFW kraje powinny bardziej inwestować w edukację, badania i rozwój... Więcej

Komisja : Spotkanie z prezydent Konfederacji Szwajcarskiej Doris Leuthard
photo
6 kwietnia szwajcarska prezydent Doris Leuthard i przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podjęli decyzję o wznowieniu negocjacji dotyczących ogółu spraw. Ma to miejsce po tym, jak w grudniu szwajcarski parlament przyjął prawo kompatybilne z umową o swobodnym przepływie osób... Więcej
Więcej | Więcej

Parlament : Koniec opłat za roaming
photo
Swoją decyzją 6 kwietnia europosłowie znieśli ostatnią przeszkodę na drodze do całkowitej likwidacji opłat za roaming. Znikną od 15 czerwca... Więcej
Więcej
Wyroby medyczne
photo
5 kwietnia eurodeputowani przyjęli dwa rozporządzenia dotyczące wyrobów medycznych, które ustanawiają nowocześniejsze i stabilniejsze europejskie ramy prawne. Mają zapewnić lepszą ochronę zdrowia publicznego, bezpieczeństwo pacjentów oraz większą przejrzystość informacji dla konsumentów... Więcej
Więcej
Wizyta niemieckiego prezydenta w Parlamencie Europejskim
photo
"Unia Europejska jest cennym dziedzictwem, którego nie powinniśmy porzucać czy przekazać przeciwnikom Europy. Powinniśmy ją zachować, troszczyć się o nią i ulepszać - to jest nasz wspólny historyczny obowiązek" - wyjaśnił niemiecki prezydent Frank-Walter Steinmeier, który 4 kwietnia przebywał z wizytą w Parlamencie Europejskim... Więcej
Więcej
Rezolucja na temat warunków zaaprobowania umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa
photo
5 kwietnia eurodeputowani przyjęli rezolucję ustalającą warunki ostatecznej ratyfikacji umowy o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Przypominają w szczególności, że nie można negocjować nowego porozumienia handlowego bez "znacznych postępów" w sprawie umowy o wystąpieniu... Więcej
Więcej
Homologacja pojazdów
photo
W rezolucji przyjętej 4 kwietnia eurodeputowani poprawili przepisy dotyczące procedury homologacji pojazdów tak, by próby bezpieczeństwa były przeprowadzane w sposób bardziej niezależny... Więcej
Więcej
Prawa człowieka w Rosji
photo
W rezolucji przegłosowanej 6 kwietnia eurodeputowani wzywają rosyjskie władze do zwolnienia więźniów politycznych, w tym opozycjonisty Aleksieja Nawalnego... Więcej

Rada : 16 państw członkowskich stworzy Prokuraturę Europejską do walki z oszustwami
photo
3 kwietnia Rada zakomunikowała, że 16 krajów sprzymierzyło się i próbuje uruchomić Prokuraturę Europejską wyspecjalizowaną w walce z nadużyciami przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej. Procedura wzmocnionej współpracy umożliwia przezwyciężenie sprzeciwu niektórych krajów... Więcej
Dodatkowe restrykcje przeciwko Korei Północnej
photo
6 kwietnia Rada przyjęła dodatkowe restrykcje przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej. Uzupełniają i wzmacniają system sankcji nałożonych rezolucją Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych... Więcej

Dyplomacja : Deklaracja na temat Syrii
photo
5 kwietnia, podczas brukselskiej konferencji na temat syryjskiego konfliktu, uczestnicy z 70 krajów i organizacji międzynarodowych potępili wykorzystywanie broni chemicznej, zgodzili się, iż są potrzeby humanitarne, i uzgodnili ogólne stanowisko... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Bezpieczeństwo a wiza studencka
photo
W myśl wyroku TSUE z 4 kwietnia organy krajowe dysponują szeroką swobodą oceny faktów w celu zweryfikowania, czy obywatel państwa trzeciego ubiegający się o wizę dla studentów stanowi zagrożenie, nawet tylko potencjalne, dla bezpieczeństwa publicznego... Więcej

EBC : Mario Draghi broni polityki monetarnej
photo
6 kwietnia prezes EBC Mario Draghi potwierdził, że nic nie uzasadnia zmiany kierunku polityki monetarnej. "Nie ma wystarczających sygnałów, które pchnęłyby nas do znaczącej korekty naszej analizy dotyczącej inflacji" - powiedział... Więcej

Niemcy : W obliczu Brexitu Niemcy stoją u boku Irlandii
photo
6 kwietnia niemiecka kanclerz Angela Merkel i irlandzki premier Enda Kenny przedyskutowali podejście do Brexitu. Podczas negocjacji w sprawie wyjścia Zjednoczonego Królestwa Niemcy pomogą Irlandii zadbać o jej interesy... Więcej

Dania : Wyspy Owcze chcą porozumienia o rybołówstwie ze Zjednoczonym Królestwem
photo
5 kwietnia rząd Wysp Owczych, autonomicznego duńskiego archipelagu ogłosił, iż chce porozumienia w sprawie rybołówstwa ze Zjednoczonym Królestwem po tym, jak ten kraj wyjdzie z Unii Europejskiej, aby w dalszym ciągu eksportować do niego swoje ryby. Rybołówstwo to kluczowy sektor wyspiarskiej gospodarki... Więcej

Hiszpania : Napięcia między Hiszpanią i Zjednoczonym Królestwem w sprawie Gibraltaru
photo
Gibraltar na powrót stał się źródłem napięć między Hiszpanią i Zjednoczonym Królestwem po tym, jak 31 marca przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk opublikował wytyczne negocjacji w sprawie Brexitu. Stwierdzono w nich, że bez porozumienia między oboma krajami żadna umowa nie może być stosowana na tym spornym terytorium... Więcej
Więcej

Francja : Rozbrojenie ETA
photo
Po tym, jak w 2011 roku ETA ogłosiła, że porzuca walkę zbrojną, 8 kwietnia organizacja ujawniła francuskim władzom lokalizację 8 ukrytych magazynów z bronią. Umożliwiło to jej przejęcie i zneutralizowanie... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej

Zjednoczone Królestwo : Spotkanie Theresy May i Donalda Tuska
photo
6 kwietnia brytyjska premier Theresa May przyjęła w Londynie przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, aby przedyskutować konsekwencje uruchomienia art. 50... Więcej

Szwecja : Zamach w Sztokholmie
photo
7 kwietnia w Sztokholmie ciężarówka wjechała w tłum powodując śmierć 4 osób i raniąc 15. Kierowca został zatrzymany, podobnie jak inny mężczyzna, który trafił do aresztu za "współudział w akcie terrorystycznym"... Więcej
Więcej

Ukraina : Zwolnienie Ukraińców z krótkoterminowych wiz
photo
6 kwietnia europosłowie przyjęli rezolucję umożliwiającą zwolnienie Ukraińców z obowiązku posiadania wizy w przypadku krótkich wyjazdów do Unii Europejskiej... Więcej
Więcej
Forum bezpieczeństwa w Kijowie
photo
6 kwietnia premierzy krajów bałtyckich udali się do Kijowa z okazji forum poświęconego bezpieczeństwu. Potwierdzili swoje poparcie dla Ukrainy wobec rosyjskiej agresji oraz zadeklarowali, iż popierają pogłębienie więzi między UE i Ukrainą, zwłaszcza poprzez zwolnienie z wiz Ukraińców podróżujących do Europy... Więcej
Więcej

Migracje : Schengen: wzmocnienie kontroli na granicach
photo
Począwszy od 7 kwietnia kodeks graniczny Schengen przewiduje zaostrzenie środków bezpieczeństwa na wjeździe i wyjeździe ze strefy Schengen. Podczas kontroli granicznej straż graniczna musi systematycznie sprawdzać podróżnych w policyjnych bazach danych, a nie po prostu kontrolować ważność dokumentu tożsamości... Więcej
Fiński program zwalczania nielegalnej imigracji
photo
3 kwietnia Finlandia przyjęła 3. program zapobiegania nielegalnym wjazdom i pobytom na swoim terytorium na lata 2017-2020. Jest to element polityki kontrolowania imigracji... Więcej

Rada Europy : Niepokój o organizacje broniące praw człowieka
photo
4 kwietnia Komisarz Praw Człowieka Rady Europy wyraził zaniepokojenie regresem w dziedzinie wolności zrzeszania się, represjami oraz administracyjnym i sądowym nękaniem organizacji broniących praw człowieka w Rosji, Turcji, Serbii, Bułgarii, Rumunii i na Słowacji... Więcej

Opracowania/raporty : Bezpieczne przemieszczanie się po Europie: wzmocnienie Schengen
photo
4 kwietnia komisja śledcza Senatu ds. "europejskich granic, kontroli przepływów osób i towarów w Europie oraz przyszłości strefy Schengen" przedłożyła swój raport. Wcześniej wysłuchała 31 osób, w tym prezesa Fundacji Jean-Dominique'a Giulianiego. W obliczu zagrożenia terrorystycznego i kryzysu migracyjnego komisja zaproponowała 32 instrumenty służące utrzymaniu i zreformowaniu strefy Schengen... Więcej
Raport ONZ na temat energii odnawialnych
photo
Według raportu ONZ na temat energii odnawialnych (opublikowanego 3 kwietnia) "ponad 70% zapytanych ekspertów (...) uważa światowe przejście na 100% energii odnawialnej za jednocześnie wykonalne i realistyczne"... Więcej

Kultura : Festiwal Wielkanocny w Aix-en-Provence
photo
Do 23 kwietnia z okazji Festiwalu Wielkanocnego miasto Aix-en-Provence organizuje szereg koncertów muzyki klasycznej... Więcej
Documenta w Atenach
photo
Do 16 lipca w Atenach odbywa się 14. Documenta. W ponad 40 publicznych instytucjach swoje prace pokaże ponad 160 artystów... Więcej
Wielki Tydzień w Hiszpanii
photo
Do 16 kwietnia Hiszpania organizuje w trakcie Wielkiego Tygodnia huczne obchody z okazji Wielkanocy. W całym kraju odbywają się dzienne i nocne procesje, koncerty, odgrywane są sceny biblijne... Więcej
Festiwal Misteria Paschalia w Krakowie
photo
Od 10 do 17 kwietnia Kraków gości Misteria Paschalia, jeden z największych europejskich festiwali muzyki renesansowej i barokowej, który towarzyszy uroczystościom wielkanocnym poprzez koncerty organowe i śpiew. Uznani wirtuozi wystąpią w słynnej kaplicy św. Kingi w Wieliczce, wykutej w soli... Więcej

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: