Biuletyn n°766

Open panel Open panel
Biuletyn n°766
Biuletyn
wtorek, 27 czerwca 2017
numer 766
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Jak walczyć z nowym terroryzmem?
Autor : Gilles de Kerchove
Gilles de Kerchove
"Jak walczyć z terroryzmem po ostatnich zamachach w Londynie, Manchesterze, Paryżu i Brukseli?". Gilles de Kerchove, koordynator Unii Europejskiej ds. zwalczania terroryzmu, przypomina o wartości dodanej UE, ale również o wyzwaniach, jakie należy przezwyciężyć, by być kolektywnie bardziej wydajnym. Ten test ukazał się w "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2017", wydanym w wydawnictwie Lignes de repères.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Mile widziany powrót francusko-niemieckiej zażyłości
photo
W artykule wstępnym Jean-Dominique Giuliani cieszy się z powrotu francusko-niemieckiej zażyłości, zwłaszcza w wymiarze europejskim... Więcej

Fundacja : "Pour quelques étoiles de plus... Quelle politique européenne pour la France?"
photo
Prezes Fundacji Jean-Dominique Giuliani opublikował "Pour quelques étoiles de plus... Quelle politique européenne pour la France?". To oświecająca lektura nazajutrz po posiedzeniu Rady Europejskiej, która wzmocniła inicjatywy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony... Więcej
Przeczytaj artykuł o walce z terroryzmem w "Rapport Schuman sur l'état de l'Union 2017"
photo
Podczas gdy Rada Europejska właśnie zaostrzyła walkę z terroryzmem, Fundacja zaprasza Was do lektury artykułu Gilles'a de Kerchove'a w "Rapport Schuman sur l'état de l'Union 2017", opublikowanym po francusku i po angielsku w wydawnictwie Lignes de Repères. Książka oferuje szereg równie pasjonujących artykułów. Zamów ją online... Więcej

Rada Europejska : Postęp w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony
photo
W efekcie obrad 22 i 23 czerwca 28 szefów państw i rządów przyjęło konkluzje na temat bezpieczeństwa i obrony, zmian klimatu, gospodarki, migracji i Europy cyfrowej... Więcej

Komisja : Nowe przepisy dotyczące przejrzystości dla pośredników w planowaniu podatkowym
photo
21 czerwca Komisja Europejska przedstawiła propozycję nowych rygorystycznych przepisów dotyczących przejrzystości dla pośredników, takich jak doradcy podatkowi, księgowi, banki i prawnicy, którzy opracowują dla swoich klientów systemy planowania podatkowego... Więcej
Więcej
Budowa helikoptera X6 nowej generacji przez Airbusa
photo
19 czerwca Komisja zezwoliła, by francuskie i niemieckie władze udzieliły Airbusowi pomocy w kwocie 377 mln euro na zbudowanie helikoptera X6 nowej generacji... Więcej
Otwarcie nowych rozdziałów w negocjacjach z Serbią i Czarnogórą
photo
20 czerwca Unia Europejska otworzyła nowe rozdziały w negocjacjach, które prowadzi z Serbią i Czarnogórą w perspektywie ich akcesji do UE. Z Czarnogórą otwarto dwa rozdziały dotyczące swobodnego przepływu towarów i europejskiej polityki regionalnej. Jeden rozdział dotyczący stosunków zewnętrznych został "tymczasowo zamknięty". Z Serbią, która już otworzyła 10 rozdziałów, otwarto dwa kolejne pola negocjacji: rozdział 7 na temat prawa własności intelektualnej i rozdział 29 na temat unii celnej... Więcej
Więcej | Więcej
Inwestycje w transport
photo
23 czerwca Komisja Europejska przedstawiła propozycję zainwestowania 2,7 mld euro w 152 kluczowe projekty w dziedzinie transportu. W ten sposób Komisja pokazuje swoją determinację, by dotrzymać zobowiązań dotyczących łączności w Europie... Więcej

Parlament : Ochrona konsumentów w erze cyfryzacji
photo
21 czerwca maltańska prezydencja zawarła wstępne porozumienie z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, by wzmocnić współpracę z władzami krajowymi odpowiadającymi za stosowanie praw ochrony konsumentów... Więcej
33. sesja Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-Unia Europejska
photo
W dniach 19-21 czerwca na Malcie odbyła się 33. sesja Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego gromadzącego kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) oraz UE. Parlamentarzyści zaapelowali o natychmiastowe rozwiązania w związku z ryzykiem wystąpienia poważnego kryzysu humanitarnego. Przypomnieli, że przestępstwa przeciwko ludzkości muszą zostać osądzone i ukarane oraz potwierdzili, że potrzeba trwałej strategii, by zmierzyć się z stanem bezpieczeństwa na Sahelu... Więcej
Więcej

Rada : Konkluzje Rady do Spraw Ogólnych
photo
20 czerwca ministrowie spraw europejskich przeanalizowali śródokresową rewizję wieloletniego budżetu Unii na lata 2014-2020, omówili priorytety na rok 2018 i program Rady na 18 kolejnych miesięcy. Następnie przedyskutowali brexit i rozwój negocjacji z tytułu artykułu 50... Więcej
Więcej | Więcej
Konkluzje na temat błękitnego wzrostu
photo
26 czerwca 28 ministrów energii przyjęło konkluzje na temat błękitnego wzrostu... Więcej
Priorytety tria rotacyjnych prezydencji w Radzie Unii
photo
20 czerwca Estonia, Bułgaria i Austria określiły priorytety swoich przyszłych prezydencji w Radzie. Estonia, która obejmie prezydencję od 1 lipca, chce się skoncentrować na wyzwaniach cyfrowych i rozwoju... Więcej
Więcej
Konkluzje Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii
photo
26 czerwca Rada przyjęła rozporządzenie w sprawie etykiet dotyczących efektywności energetycznej. 27 ministrów energii i transportu przyjęło również ogólne podejście do dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej i do dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Konkluzje posiedzenia ministerialnego Partnerstwa Wschodniego
photo
19 czerwca ministrowie Partnerstwa Wschodniego zacieśnili współpracę w uzgodnionych w Rydze 4 obszarach priorytetowych. Są to: silniejsze zarządzanie, silniejsze i bardziej mobilne społeczeństwo, lepiej prosperująca gospodarka, usprawnienie połączeń między państwami... Więcej
Więcej
Raport na temat stanu stosunków UE-Liban
photo
23 czerwca Komisja przedłożyła raport na temat relacji z Libanem. W ciągu dwóch ostatnich lat UE i Liban pogłębiły swoje partnerstwo. Pomimo kryzysu w Syrii UE wzmocniła swoje wsparcie, stymulując rozwój i zacieśniając współpracę w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo, edukacja, dobre zarządzanie i handel... Więcej
Więcej

EBC : EBC publikuje porozumienie o dostarczeniu wsparcia płynności
photo
19 czerwca Europejski Bank Centralny opublikował tekst porozumienia w sprawie dostarczenia wsparcia płynności (ELA). Jest to konsekwencja decyzji podjętej 17 maja przez Radę Prezesów EBC, mającej na celu zwiększenie przejrzystości... Więcej

Europejskie agencje : Europejska Agencja Kosmiczna akceptuje misje PLATO i LISA
photo
30 czerwca Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) zaakceptowała misję PLATO, która przewiduje zbudowanie obserwatorium kosmicznego polującego na egzoplanety, i misję eLISA, dawniej nazywaną LISA, polegającą na umieszczeniu na orbicie detektora fal grawitacyjnych... Więcej
Więcej | Więcej
Chiny i Hong-Kong największymi ośrodkami podróbek
photo
22 czerwca europejska agencja policyjna stwierdziła, że Chiny i Hong-Kong są zdecydowanie największymi eksporterami podrobionych produktów na świecie. W 2015 z obu tych terytoriów pochodziło "86% światowych podróbek". W tle jest nasilająca się i złożona walka z wyrafinowanymi fałszerstwami... Więcej
Więcej

Niemcy : Wspólna, francusko-niemiecka konferencja prasowa
photo
23 czerwca niemiecka kanclerz Angela Merkel i francuski prezydent Emmanuel Macron mieli wspólną konferencję prasową na zakończenie Rady Europejskiej w Brukseli. Przywódcy potwierdzili wolę współpracy i przypomnieli o sile Unii Europejskiej... Więcej
Więcej
Spotkanie Civil20 w Hamburgu
photo
18 i 19 czerwca niemiecka kanclerz Angela Merkel spotkała się w ramach Civil20 z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Wydały one zalecenia w perspektywie szczytu G20 na początku lipca... Więcej
Więcej | Więcej

Francja : Nowy francuski rząd
photo
21 czerwca ogłoszono skład drugiego rządu pod kierownictwem Édouard'a Philippe'a. Obejmuje 30 ministrów i sekretarzy stanu, z których połowa to kobiety... Więcej
Wywiad Emmanuela Macrona dla szeregu europejskich dzienników
photo
21 czerwca ukazał się pierwszy wielki wywiad francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, od kiedy wprowadził się on do Pałacu Elizejskiego. Udzielił go 8 europejskim dziennikom (były to "Le Figaro", "Süddeutsche Zeitung", "Le Soir", "The Guardian", "Corriere Della Serra", "El Pais", "Gazeta Wyborcza" i "Le Temps"). Francuska głowa państwa ujawniła swoją wizję Europy i przedstawiła główne priorytety swojej polityki zagranicznej... Więcej
Więcej

Irlandia : Spotkanie Michela Barniera i Simona Coveney'a
photo
20 czerwca irlandzki minister spraw zagranicznych Simon Coveney spotkał się z Michelem Barnierem, naczelnym negocjatorem UE ds. brexitu. Minister przypomniał o priorytetach Irlandii: uniknąć "hard border" między Republiką Irlandii i Irlandią Północną oraz zachować pokój, a także utrzymać wspólną strefę przemieszczania się ze Zjednoczonym Królestwem... Więcej
Więcej

Rumunia : Głosowanie nad wotum nieufności wobec rumuńskiego premiera
photo
21 czerwca przegłosowano wotum nieufności wobec rumuńskiego premiera Sorina Grindeanu. Przyjęto je głosami będącej u władzy Partii Socjaldemokratycznej... Więcej
Więcej
Desygnacja socjaldemokraty Mihaia Tudose na stanowisko premiera
photo
26 czerwca rumuński prezydent Klaus Iohannis desygnował na nowego premiera dotychczasowego ministra gospodarki Mihaia Tudose. Stało się to na wniosek rządzącej Partii Socjaldemokratycznej, która doprowadziła do odwołania poprzedniego szefa rządu, pochodzącego z jej własnych szeregów... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Ceremonia rozpoczęcia sesji w brytyjskim parlamencie
photo
21 czerwca królowa Elżbieta II wygłosiła mowę przed oboma izbami, otwierając sesję brytyjskiego parlamentu. Przemówienie było rozwinięciem programu legislacyjnego rządu na 2 kolejne lata... Więcej
Więcej
Spotkanie Theresy May i Leo Varadkara
photo
19 czerwca brytyjska premier Theresa May spotkała się ze swoim irlandzkim odpowiednikiem Leo Varadkarem. Wspomniawszy o silnych więzach łączących Zjednoczone Królestwo i Irlandię, politycy przypomnieli, że trzeba pilnie zakończyć kryzys rządowy w Irlandii Północnej, a także przezwyciężyć wyzwania związane z brexitem... Więcej
Więcej
Theresa May podpisuje umowę koalicyjną z partią północno-irlandzką
photo
26 czerwca brytyjska premier podpisała umowę koalicyjną z północo-irlandzkim ugrupowaniem DUP. Porozumienie przewiduje, że DUP będzie wspierać rząd w projektach ustaw związanych z brexitem, budżetem, gospodarką i bezpieczeństwem narodowym w zamian za zainwestowanie 1,1 mld euro w Irlandii Północnej... Więcej
Więcej

Albania : Wybory parlamentarne w Albanii
photo
Według ostatnich danych albańskiej komisji wyborczej w wyborach parlamentarnych w Albanii 25 czerwca zwyciężyła Partia Socjalistyczna Ediego Ramy, która miała wyprzedzić Demokratyczną Partię Albanii Lulzima Bashy. Frekwencja była niska (44,90%)... Więcej

Serbia : Ana Brnabić desygnowana na premiera
photo
41-letnia Ana Brnabić chorwackiego pochodzenia, dotychczasowa minister administracji lokalnej, została mianowana na premiera. Zastąpiła Aleksandara Vučicia, który został wybrany na prezydenta... Więcej
Więcej

Migracje : Europejskie reakcje na kryzys migracyjny od 2014 roku
photo
21 czerwca kilka komisji Parlamentu Europejskiego opublikowało notatkę na temat europejskich odpowiedzi na kryzys migracyjny udzielanych od 2014 roku... Więcej
Pomóc obywatelom krajów trzecich we wchodzeniu na rynek pracy
photo
20 czerwca, z okazji ustanowionego przez ONZ Światowego Dnia Uchodźcy Komisja Europejska uruchomiła "unijne narzędzie do tworzenia profilu umiejętności obywateli państw trzecich", żeby umożliwić takim osobom zaprezentowanie ich kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia w sposób, który będzie mógł zostać dobrze zrozumiany... Więcej
Więcej
Obywatel kraju trzeciego posiadający pozwolenie na pracę w UE korzysta ze świadczeń socjalnych
photo
Według orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości z 21 czerwca obywatel kraju niebędącego członkiem Unii, będący posiadaczem jednolitego pozwolenia na pracę w państwie członkowskim, generalnie korzysta ze świadczeń zabezpieczenia społecznego przewidzianych dla obywateli tego państwa... Więcej
Terminy mają konsekwencje dla wnioskodawców i państw członkowskich
photo
Według rzecznika generalnego TSUE z 20 czerwca osoba wnioskująca o udzielenie ochrony międzynarodowej może zaskarżyć decyzję państwa członkowskiego o przekazaniu jej do innego państwa członkowskiego na tej podstawie, że "wniosek" pierwszego państwa członkowskiego "o przejęcie" nie został złożony w terminie określonym w prawie Unii... Więcej

Rada Europy : Zalecenia Rady Europy w sprawie głosowania elektronicznego
photo
19 czerwca Rada Europy przyjęła nowe zalecenia na temat norm w sprawie głosowania elektronicznego... Więcej

Opracowania/raporty : Tablica wyników innowacji 2017
photo
20 czerwca Komisja Europejska opublikowała tablicę wyników innowacji 2017. Unijna innowacyjność nadal rośnie, pomimo dość nierównomiernych postępów między poszczególnymi państwami członkowskimi... Więcej
Więcej
Raport na temat przeszkód w handlu i w inwestycjach
photo
23 czerwca Komisja przedłożyła swój 7. raport na temat przeszkód w handlu i w inwestycjach, które bezpośrednio dotykają podmioty gospodarcze Unii w krajach trzecich... Więcej
Roczny raport Rady Europy na temat rasizmu
photo
Według rocznego raportu Komisji Przeciwko Rasizmowi przy Radzie Europy, który opublikowano 22 czerwca, w 2016 roku poważnymi problemami w Europie były rozwój nacjonalistycznego populizmu i ksenofobiczna mowa nienawiści... Więcej
Więcej

Kultura : Unia Europejska nagrodzona Nagrodą Księżnej Asturii
photo
21 czerwca Unia Europejska zdobyła Nagrodę Księżnej Asturii (uważaną za Nobla świata hiszpańskiego). Wyróżnienie otrzymała w kategorii Zgoda. Uznanie zdobył jej "unikalny model integracji ponadnarodowej"... Więcej
Więcej
Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Edynburgu
photo
Do 2 lipca swoje 70-lecie obchodzi Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Edynburgu, najstarszy festiwal filmowy na świecie... Więcej
Spotkania Fotograficzne w Arles
photo
Od 3 lipca do 24 września odbędą się Spotkania Fotograficzne w Arles obejmujące w tym roku 40 wystaw... Więcej
Festiwal Roskilde w Danii
photo
Do 1 lipca miasto Roskilde gości największy rockowy i hip-hopowy festiwal Europy, założony w 1971 roku... Więcej
Festiwal jazzu w Vienne
photo
Od 29 czerwca do 13 lipca w Vienne, we Francji, odbędzie się festiwal jazzowy będący skrzyżowaniem wielu rodzajów kultury i sztuki... Więcej
Festiwal jazzowy w Montreux
photo
Od 30 czerwca do 1 lipca miasto Montreux będzie gościć wielu artystów jazzowych w ramach tamtejszego festiwalu... Więcej
Wystawa Davida Hockney'a w Centrum Pompidou
photo
Do 23 października Centrum Pompidou prezentuje we współpracy z Tate Britain (w Londynie) i Metropolitan Museum (w Nowym Jorku) najbardziej kompletną retrospektywę twórczości Davida Hockney'a, z okazji 80-lecia tego artysty. Wystawiono ponad 160 obrazów, fotografii, rycin, rysunków i innych dzieł... Więcej

26czer.
26 czerwca

Luksemburg

Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii

1lip.
1 lipca

Estonia

Prezydencja w Radzie (do 31 grudnia)

3lip.
3-6 lipca

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego