Biuletyn n°810

Open panel Open panel
Biuletyn n°810
Biuletyn
wtorek, 26 czerwca 2018
numer 810
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Jak konsolidować strefę euro?
Autor : Dominique Perrut
Dominique Perrut
Strefa euro, mierząca się z dwoma wyzwaniami, tym konwergencji różnych narodowych gospodarek i tym wzmocnienia wewnętrznej spójności swoich struktur, musi ewoluować. W przeddzień Rady Europejskiej przywódcy mają na stole 2 pakiety środków zaproponowanych przez Komisję. Jeden dotyczy unii gospodarczej i walutowej (UGW), która tworzy regulacje strefy euro, a drugi budżetu Unii. W notatce tej podsumowano stan strefy euro, a następnie przeanalizowano propozycje reform UGW.
Więcej
Fundacja : Raport Schumana na temat Europy, stan Unii 2018
photo
"The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2018" dostępny jest po francusku i po angielsku. To wydanie analizuje wyzwania, przed którymi stoi Europa. Książka oferuje całościowy obraz Unii Europejskiej dzięki wywiadowi na wyłączność z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem, mapom i statystykom z komentarzem. Można ją zamówić na naszej stronie, znaleźć w księgarni lub w formacie cyfrowym... Więcej

Komisja : Stan negocjacji między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem
photo
19 czerwca Komisja Europejska i Zjednoczone Królestwo opublikowały wspólne oświadczenie prezentujące postępy osiągnięte w negocjowaniu warunków wyjścia tego kraju z UE. Bruksela i Londyn wypracowały postępy w wielu technicznych rozdziałach negocjacji, ale po ostatniej rundzie rozmów przed Radą Europejską 29 czerwca utrzymują się "poważne rozbieżności" w kwestii irlandzkiej... Więcej
Rozpoczęcie negocjacji z Australią i Nową Zelandią
photo
18 czerwca w Canberze komisarz ds. handlu oficjalnie rozpoczęła negocjacje dwustronnego porozumienia handlowego z Australią, a 21 czerwca w Wellington z Nową Zelandią. Celem negocjacji jest wyeliminowanie barier w wymianie towarów i usług, a także określenie przepisów handlowych, które ułatwią handel i zapewnią jego stabilność... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Retorsje wobec Waszyngtonu stosowane od 22 czerwca
photo
20 czerwca Komisja Europejska ogłosiła, że 22 czerwca wchodzą w życie europejskie retorsje, które obejmą niektóre amerykańskie produkty takie jak jeansy, burbon czy motory. Jest to odpowiedź na cła Waszyngtonu na unijną stal i aluminium. "W obliczu jednostronnej, nieuzasadnionej decyzji Stanów Zjednoczonych o nałożeniu ceł na stal i aluminium z UE nie mieliśmy (...) innego wyboru" - stwierdziła unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström... Więcej
Więcej
Do ściągnięcia 120 mln euro korzyści podatkowych udzielonych Engie
photo
20 czerwca Komisja Europejska oceniła, że grupa Engie korzystała w Luksemburgu z nielegalnych ulg podatkowych. Kraj ten będzie musiał odzyskać 120 mln euro od firmy energetycznej, której głównym akcjonariuszem jest francuskie państwo. "Przez około dziesięć lat Engie płaciło efektywną stawkę podatku od spółek od niektórych zysków w Luksemburgu w wysokości 0,3%. Takie selektywne traktowanie pod względem podatkowym jest nielegalne", podkreśliła unijna komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager... Więcej
Więcej
Inicjatywy w dziedzinie spójności terytorium
photo
19 czerwca Komisja przedłużyła inicjatywę "Schody do doskonałości", dzięki której nadal będzie można zapewniać dostosowane wsparcie i specjalistyczną wiedzę regionom, które mają opóźnienia w zakresie innowacji. Inicjatywa pomoże regionom rozwinąć, zaktualizować i udoskonalić ich regionalne strategie innowacji... Więcej
Posiedzenie na temat migrantów
photo
24 czerwca 16 europejskich krajów stawiło się w Brukseli na wezwanie Jean-Claude'a Junckera, by omówić kwestię migracji. Spotkanie to miało na celu przygotowanie posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 28-29 czerwca i znalezienie strukturalnej odpowiedzi na przyjazd migrantów na europejskie terytorium... Więcej

Parlament : Porozumienie na rzecz wzmocnienia bazy danych Eurodac
photo
19 czerwca negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady osiągnęli porozumienie w sprawie wzmocnienia Eurodacu, bazy danych dotyczących migrantów. Przewiduje ono w szczególności obniżenie do 6 lat wieku nieletnich, których odciski palców są pobierane... Więcej
Prawa autorskie: dostosowanie do ery cyfrowej
photo
21 czerwca eurodeputowani z parlamentarnej Komisji ds. Prawa przyjęli projekt aktualizacji przepisów o prawie autorskim, by dostosować je do świata cyfrowego i zagwarantować sprawiedliwe wynagradzanie artystów i dziennikarzy. Podjęli również decyzję o rozpoczęciu negocjacji z Radą... Więcej

Rada : Odchudzenie greckiego długu
photo
Ministrowie finansów osiągnęli porozumienie w sprawie zmniejszenia greckiego długu i ochrony gospodarki strefy euro przed przyszłymi szokami. Przedyskutowali też aktualizację projektu planu budżetowego Hiszpanii na 2018 rok... Więcej
Więcej
Fundusz Morski i reforma WPR po 2020 roku
photo
18 czerwca zaprezentowano ministrom projekt nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Jego celem jest zachowanie zagrożonych gatunków. Ministrowie omówili również reformę WPR po 2020 roku... Więcej
Przyjęcie dyrektywy o pracownikach delegowanych
photo
21 czerwca ministrowie przyjęli rewizję dyrektywy w sprawie pracowników delegowanych. Omówili również kwestie związane ze zdrowiem i koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego... Więcej
Więcej
Reforma kodeksu Schengen i polityki wizowej
photo
19 czerwca Rada przyjęła mandaty negocjacyjne dotyczące zmian w kodeksie Schengen i w polityce wizowej. Propozycje dotyczące kodeksu Schengen służą zwiększeniu elastyczności systemu, by sprostać problemom bezpieczeństwa. Zmiany w polityce wizowej mają na celu przyspieszenie przyznawania wiz "osobom podróżującym legalnie" i zwiększenie współpracy z krajami trzecimi w dziedzinie readmisji... Więcej
Więcej
Na rzecz skuteczniejszego Eurojustu
photo
20 czerwca Rada potwierdziła porozumienie zawarte 19 czerwca między bułgarską prezydencją i Parlamentem w sprawie przepisów modyfikujących rozporządzenie dotyczące Eurojustu. Rozporządzenie ustanowiło nowy model zarządzania, by poprawić skuteczność operacyjną agencji... Więcej
Zapewnienie rzeczywistego zamrażania mienia pochodzącego z działalności przestępczej
photo
20 czerwca, po osiągnięciu tymczasowego porozumienia z Parlamentem Europejskim, Rada przyjęła nowe przepisy dotyczące wzajemnego uznawania decyzji o zamrażaniu i konfiskacie. Nowe rozporządzenie ma zapewnić w Unii faktyczne zamrażanie i konfiskowanie majątków pochodzących z działalności przestępczej. Ma się to przyczyniać do zwiększania bezpieczeństwa Europy dzięki zwalczaniu finansowania przestępczości, w tym działalności terrorystycznej... Więcej
Walka z oszustwami na podatku VAT
photo
22 czerwca ministrowie gospodarki i finansów zakończyli procedurę nadmiernego deficytu przeciwko Francji, skierowali zalecenia do Węgier i Rumunii, wzywając je do skorygowania znaczących odchyleń od celów budżetowych, i zaaprobowali instrumenty służące wzmocnieniu współpracy administracyjnej, żeby lepiej zapobiegać oszustwom na podatku VAT. Te ostatnie pociągają za sobą rokrocznie straty dla krajowych budżetów państw członkowskich w wysokości 50 mld euro... Więcej
Więcej
Konkluzje Rady ds. Ochrony Środowiska
photo
25 czerwca w Brukseli zebrała się Rada ds. Ochrony Środowiska. Przyjęto konkluzje w zakresie gospodarki obiegowej, metody, która umożliwi trwały wzrost oparty na energiach odnawialnych. Przedyskutowano również regulacje dotyczące poziomu potencjalnie toksycznych produktów w wodzie pitnej i emisji CO2 przez samochody... Więcej

Dyplomacja : Obrona: 9 państw członkowskich podpisuje "europejska inicjatywę interwencyjną"
photo
25 czerwca 9 krajów (Niemcy, Belgia, Dania, Holandia, Estonia, Francja, Portugalia, Hiszpania i Zjednoczone Królestwo) podpisało się pod nowym mechanizmem wzmocnionej europejskiej współpracy w dziedzinie obrony, nazwanym "europejską inicjatywą interwencyjną (EII)"... Więcej
Więcej
1. posiedzenie Rady kompleksowego i wzmocnionego partnerstwa UE-Armenia
photo
21 czerwca Unia Europejska i Armenia uczestniczyły w 1. posiedzeniu Rady Partnerstwa (CEPA), które jest prowizorycznie stosowane od 1 czerwca. We wspólnej deklaracji dwie strony podkreśliły postępy i potwierdziły priorytety (są to współpraca gospodarcza, handlowa, dialog w sprawie liberalizacji systemu wizowego)... Więcej
Więcej
Przyszłe partnerstwo między Unią Europejską i krajami AKP
photo
Podczas 35. Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego, które trwało od 18 do 20 czerwca w Brukseli, deputowani z UE, Afryki, Karaibów i Pacyfiku porozumieli się w sprawie przyszłości partnerstwa. Poza tym, 22 czerwca Rada przyjęła mandat do przeprowadzenia negocjacji na temat przyszłego porozumienia między Unią Europejską i grupą AKP (Afryka, Karaiby, Pacyfik). Negocjacje między dwoma stronami rozpoczną się pod koniec sierpnia... Więcej
Więcej
Posiedzenie z krajami G5 Sahelu
photo
Siły wojskowe stworzone przez pięć krajów Sahelu w celu zwalczania dżihadystów i przestępczości zorganizowanej zadały ciosy przemytnikom migrantów. "Siły G5 Sahelu (Burkina Faso, Mali, Mauretanii, Nigru i Czadu) stały się rzeczywistością, nawet jeśli całe finansowanie nie zostało przelane". "Unia Europejska wpłaciła swój udział 100 mln euro na 414 obiecanych", podkreśliła Federica Mogherini, wyrażając żal, że inni płatnicy spóźniają się ze skonkretyzowaniem swoich zobowiązań... Więcej
Konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych
photo
Obradujący 25 czerwca w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych omówili nową europejską strategię w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Opierać się ona będzie na środkach własnych i umożliwi większą mobilność wojskowych. Omówiono również wieloletni plan finansowania, którego celem jest zwalczanie zagrożeń hybrydowych... Więcej

Europejskie agencje : W 2017 roku liczba ataków dżihadystów w Europie uległa podwojeniu
photo
20 czerwca policyjna agencja Europol ogłosiła, że w 2017 roku liczba ataków dżihadystów w Europie więcej niż podwoiła się. Europol uprzedza przed "ostrym niebezpieczeństwem" mniej wyrafinowanych akcji, których autorstwo przypisuje sobie grupa Państwa Islamskiego. W ostatnim roku Europol naliczył 33 ataki "terrorystyczne". 10 spośród tych zrealizowanych, udaremnionych czy nieudanych ataków kosztowało życie 62 osób, wskazał Europejski Urząd Policji w dorocznym raporcie... Więcej
Raport na temat wniosków azylowych w Europie w 2017 roku
photo
W 2017 roku liczba wniosków azylowych w Europie spadła o 44%. Do takiej konstatacji doszedł Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu w swoim dorocznym raporcie opublikowanym 18 czerwca. Ta tendencja miała ciąg dalszy w 4 pierwszych miesiącach tego roku. Większość przyjezdnych skoncentrowanych była na środkowym i wschodnim szlaku śródziemnomorskim. Jednak w zachodniej części regionu śródziemnomorskiego mieliśmy ich "bezprecedensowy wzrost"... Więcej

Niemcy : Deklaracja z Meseberg
photo
19 czerwca niemiecka kanclerz Angela Merkel i francuski prezydent Emmanuel Macron podkreślili znaczenie reaktywacji europejskiego projektu. Przy okazji francusko-niemieckiego szczytu oboje opowiedzieli się za europejską reakcją na kwestię migracji, za projektami w zakresie obrony, a także za stworzeniem budżetu dla strefy euro... Więcej
Angela Merkel przyjmuje Giuseppe Contego
photo
18 czerwca niemiecka kanclerz Angela Merkel przyjęła w Berlinie przewodniczącego włoskiej Rady Giuseppe Contego. Merkel sprzyja wysiłkom Włoch na rzecz zmniejszenia liczby migrantów docierających do brzegów tego kraju. Jeśli będzie taka potrzeba poprzez zarządzanie podaniami o azyl w Europie z państw zewnętrznych... Więcej
Więcej

Hiszpania : Spotkanie Pedro Sancheza i Emmanuela Macrona
photo
23 czerwca francuski prezydent Emmanuel Macron przyjął hiszpańskiego szefa rządu Pedro Sancheza. Dwóch polityków omówiło tematy europejskie, zwłaszcza kwestie migracyjne i gospodarcze... Więcej
Więcej

Francja : Podróż Edouarda Philippe'a do Brukseli
photo
20 czerwca francuski premier Edouard Philippe spotkał się z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'm Junckerem, by omówić kwestię migracji i nowe regulacje dotyczące procedur azylowych... Więcej
Więcej

Irlandia : Premier Leo Varadkar przyjmuje Jean-Claude'a Junckera
photo
21 czerwca irlandzki premier Leo Varadkar przyjął w Dublinie przewodniczącego Komisji Jean-Claude'a Junckera, by omówić w szczególności stan negocjacji w sprawie brexitu. J.-C. Juncker wystąpił również przed parlamentem... Więcej
Więcej

Litwa : 9 państw członkowskich utworzy cybersiły szybkiego reagowania
photo
21 czerwca w wywiadzie dla AFP litewski minister obrony Raimundas Karoblis ogłosił, że 9 krajów członkowskich UE stworzy "zespoły szybkiego reagowania", by odpowiadać na ewentualne cyberzagrożenia. Oprócz Litwy weźmie w nich udział Estonia, Chorwacja, Holandia, Rumunia, Francja, Hiszpania, Polska i Finlandia. To jeden z 17 projektów rozpoczętej 11 grudnia stałej współpracy strukturalnej (PESCO)... Więcej

Holandia : Brexit: holenderski wymiar sprawiedliwości odrzuca wniosek brytyjskich ekspatów
photo
19 czerwca Sąd Apelacyjny w Amsterdamie ocenił, że wnioski 5 brytyjskich ekspatów z Holandii (niepokojących się o ochronę ich praw jako unijnych obywateli po brexicie) są "zbyt ogólne", by zwrócić się w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości UE. Tym samym przyznał rację holenderskiemu rządowi... Więcej

Rumunia : 3,5 roku więzienia dla szefa partii rządzącej
photo
21 czerwca rumuński Wysoki Sąd Kasacyjny skazał przewodniczącego Partii Socjaldemokratycznej (rządzącego PSD) i przewodniczącego Izby Deputowanych Liviu Dragneę na 3,5 roku bezwzględnego więzienia za korupcję, nadużycie władzy oraz fałszerstwo i posługiwanie się fałszywkami. Wyrok ten musi jeszcze zostać potwierdzony w apelacji. Wieczorem wiele tysięcy osób manifestowało, domagając się dymisji Dragnei. W związku z walką z korupcją atmosfera jest bardzo napięta... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Brexit: brytyjski rząd wygrywa kluczowe głosowanie w Izbie Gmin
photo
20 czerwca brytyjski rząd ledwo zdołał zdusić frondę parlamentarzystów eurofilów w swoim własnym obozie w Izbie Gmin. W ostatniej chwili wypracowano kompromis w sprawie roli parlamentu w negocjacjach dotyczących brexitu. Członkowie Izby odrzucili poprawkę do projektu ustawy o wyjściu z Unii, która przewidywała, że w przypadku braku porozumienia z Brukselą przed brexitem (w marcu 2019 roku) parlament miałby większe uprawnienia do interwencji. Przeciw było 319 głosów, za 303... Więcej
Więcej
30. sesja British-Irish Council
photo
22 czerwca w Guernesey odbyła się 30. sesja British-Irish Council. Rozmowy dotyczyły konsekwencji brexitu, w szczególności w zakresie relacji między wyspami, wspólnej strefy podróżowania, relacji z UE oraz szczegółów tranzycji i wdrażania. Irlandzki premier Leo Varadkar stwierdził przede wszystkim, że Irlandia musi zintensyfikować przygotowania w kontekście ryzyka, że będziemy mieć do czynienia z "no-deal"... Więcej
Airbus: ku zamrożeniu inwestycji w Zjednoczonym Królestwie
photo
21 czerwca Airbus stwierdził, iż jest "coraz bardziej zaniepokojony brakiem postępów" w negocjacjach w sprawie brexitu i zapowiedział poważne spowolnienie swoich inwestycji w Zjednoczonym Królestwie. Przedsiębiorstwo wspomina o potencjalnych stratach w wysokości wielu miliardów euro, gdyby ziścił się scenariusz "no deal". Airbus mówi o "znaczącym ryzyku" nawet w przypadku uporządkowanego brexitu. Dwa kryteria będą determinujące dla jego polityki po brexicie: unia celna i zharmonizowane z Unią regulacje dotyczące lotnictwa... Więcej
Więcej

Macedonia : Parlament ratyfikuje porozumienie z Grecją w sprawie nazwy
photo
20 czerwca macedoński parlament wyraził zgodę na ratyfikację porozumienia z Grecją (podpisanego 15 czerwca). Macedońska opozycja odmówiła udziału w głosowaniu. Powyższe porozumienie w sprawie nazwy państwa może przyspieszyć proces jego akcesji do NATO i rozpoczęcie negocjacji z Unią Europejską... Więcej
Więcej

Turcja : OBWE krytykuje brak "równych szans" kandydatów
photo
Zdaniem międzynarodowych obsewatorów, którzy śledzili przebieg tureckich wyborów prezydenckich 24 czerwca, wygranych przez Recepa Tayyipa Erdogana i jego partię AKP, kandydaci nie mieli "równych szans" dotarcia do tureckich wyborców... Więcej

ONZ : ONZ domaga się, by rosyjskie oddziały opuściły Mołdawię
photo
22 czerwca Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję wzywającą do wycofania rosyjskich oddziałów stacjonujących w Mołdawii od ponad 26 lat. To premiera w ONZ, którą zresztą skrytykowała Moskwa. Rezolucję przyjęto 64 głosami, podczas gdy 15 krajów opowiedziało się przeciw, a 83 wstrzymały się... Więcej
Więcej

OECD : Opracowania opowiadające się za reformą struktury strefy euro
photo
19 czerwca OECD opowiedziało się za reformami w strukturze strefy euro. Organizacja opiera się na dwóch ze swoich ostatnich studiów, zaprezentowanych w Brukseli przez sekretarza generalnego OECD Angela Gurríę. Podkreślono w nich konieczność zreformowania budżetu UE, wdrożenia skuteczniejszych polityk na rzecz zmniejszenia różnic regionalnych i kontynuowania wysiłków służących pogłębieniu jednolitego europejskiego rynku... Więcej
Podróbki kosztują włoską gospodarkę miliardy euro
photo
Według raportu OECD światowy handel podrobionymi włoskimi produktami kosztuje gospodarkę Włoch 1 do 2% PKB w postaci niezrealizowanych zakupów. Utracone zyski włoskich przedsiębiorstw sięgają 25 mld euro w porównaniu do 1 600 mld euro PKB w 2013 roku... Więcej

Kultura : Festiwal Jazzu w Montreux
photo
Od 29 czerwca do 14 lipca Montreux Jazz Festival powraca po raz 52. i zaprasza publiczność, by skorzystała z programu, w którym zgromadzono jazz, folk, nowe brzmienie R&B, hip-hop czy electro... Więcej
"Europa wychodzi, czy wyprzedza" w Marsylii
photo
29 i 30 czerwca MUCEM proponuje dwa wieczory i jeden dzień okrągłych stołów, performansów, przedstawień, muzyki i warsztatów, by pochylić się nad tym, co stanowi Europę. Do 31 lipca muzeum gości "Dom Europejskiej Historii na Uchodźstwie" wymyślony przez belgijskiego reżysera Thomasa Bellincka w partnerstwie z Marsylskim Festiwalem. Ta międzynarodowa wystawa stawia pytanie o to, co jest historycznym fundamentem Europy, o aktualne wyzwania, ale także o modele Europy jutra... Więcej
Impresjoniści w Londynie
photo
Do 14 października paryski Petit Palais proponuje wystawę zatytułowaną "Impresjoniści londyńscy. Francuscy artyści na uchodźstwie 1870-1904", współorganizowaną z londyńskim Tate Britain. Na ekspozycji zebrano ponad setkę arcydzieł stworzonych nad Tamizą w wiktoriańskim Londynie... Więcej

25czer.
25 czerwca

Luksemburg

Rada do Spraw Zagranicznych

Luksemburg

Rada ds. Ochrony Środowiska

26czer.
26 czerwca

Luksemburg

Rada do Spraw Ogólnych

28czer.
28 czerwca

Bruksela

Rada Europejska

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2019
Biuletyn n°870
Komisja nowej szansy z Ursulą von der Leyen
Opublikowany 02/12/2019
Biuletyn n°869
Nowy europejski pakt dotyczący imigracji i azylu, by odpowiedzieć na "wyzwanie migracyjne"
Opublikowany 25/11/2019
Biuletyn n°868
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa wystawiona na próbę na nigerskim terytorium
Opublikowany 18/11/2019
Biuletyn n°867
Wypracowanie europejskiego kodeksu gospodarczego
Opublikowany 12/11/2019
Biuletyn n°866
Wyjść z totalitaryzmu
Opublikowany 04/11/2019
Biuletyn n°865
1 listopada: Christine Lagarde prezesem EBC w obliczu rozmaitych sprzeciwów
Opublikowany 28/10/2019
Biuletyn n°864
Brexit: nowe porozumienie i ponowna niepewność
Opublikowany 21/10/2019
Biuletyn n°863
"Schowajcie ten budżet, którego nie wypada mi widzieć!..."
Opublikowany 14/10/2019
Biuletyn n°862
Jaka będzie przyszłość Libry?
Opublikowany 07/10/2019
Biuletyn n°861
Bałkany Zachodnie: ku odnowionym ramom negocjacji akcesyjnych
Opublikowany 30/09/2019
Biuletyn n°860
Ambicje klimatyczne nowej Komisji Europejskiej
Opublikowany 23/09/2019
Biuletyn n°859
Jakie wyciągnąć nauki z wyborów regionalnych na wschodzie Niemiec?
Opublikowany 16/09/2019
Biuletyn n°858
Europa w chińsko-amerykańskiej wojnie handlowej
Opublikowany 09/09/2019
Biuletyn n°857
9. unijna kadencja, nowe dane polityczne
Opublikowany 22/07/2019
Biuletyn n°856
Europa w obliczu dezinformacji
Opublikowany 15/07/2019
Biuletyn n°855
Od G20 w Osace do G7 w Biarritz: dokąd zmierza Europa?
Opublikowany 08/07/2019
Biuletyn n°854
Ku przebudowanemu partnerstwu europejsko-afrykańskiemu
Opublikowany 01/07/2019
Biuletyn n°853
Od wyjścia z kryzysu do wyzwań świata: europejski program strategiczny
Opublikowany 24/06/2019
Biuletyn n°852
Juncker lub europejska wartość dodana
Opublikowany 17/06/2019
Biuletyn n°851
Neutralność węglowa w Europie: jak ją osiągnąć?
Opublikowany 11/06/2019
Biuletyn n°850
Unia Europejska bardziej zjednoczona, by zmierzyć się z wyzwaniami mniej bezpiecznego świata
Opublikowany 03/06/2019
Biuletyn n°849
Parlament Europejski: nowa równowaga... ale nie eurosceptyczna
Opublikowany 27/05/2019
Biuletyn n°848
Skrajne prawice: nawrócenie na Europę!
Opublikowany 20/05/2019
Biuletyn n°847
Między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, Europa w poszukiwaniu swojej przyszłości
Opublikowany 13/05/2019
Biuletyn n°846
Wyzwania europejskie 2019
Opublikowany 06/05/2019
Biuletyn n°845
Kontekst wyborczy 2019: nowe i coraz bardziej europejskie wyzwania
Opublikowany 29/04/2019
Biuletyn n°844
Bilans 8. kadencji Parlamentu Europejskiego
Opublikowany 23/04/2019
Biuletyn n°843
Ochrona europejskich obywateli i walka z terroryzmem
Opublikowany 15/04/2019
Biuletyn n°842
Ochrona europejskich obywateli w skrajnie połączonym świecie
Opublikowany 08/04/2019
Biuletyn n°841
Jaka będzie nowa Europa?
Opublikowany 01/04/2019
Biuletyn n°840
Wyzwania i perspektywy ukraińskich wyborów prezydenckich
Opublikowany 25/03/2019
Biuletyn n°839
A jeśli rozpoczęlibyśmy od kultury?
Opublikowany 18/03/2019
Biuletyn n°838
Na rzecz geopolityki euro
Opublikowany 11/03/2019
Biuletyn n°837
Równość kobiet i mężczyzn w Europie: jaki będzie skok w 2019 roku?
Opublikowany 04/03/2019
Biuletyn n°836
Migracja w centrum szczytu między Unią Europejską i Ligą Państw Arabskich
Opublikowany 25/02/2019
Biuletyn n°835
Wspólna polityka rolna wobec próby subsydiarności
Opublikowany 18/02/2019
Biuletyn n°834
Europejska polityka handlowa, polityka konkurencji i wybory w Estonii
Opublikowany 11/02/2019
Biuletyn n°833
Jaka będzie europejska reakcja na amerykańską eksterytorialność?
Opublikowany 04/02/2019
Biuletyn n°832
Uchwycić się wyzwania klimatycznego, by zbudować przyszłość Europy
Opublikowany 28/01/2019
Biuletyn n°831
Od wspólnej wizji do konkretnych realizacji: ku zjednoczonym Bałkanom w zjednoczonej Europie
Opublikowany 21/01/2019
Biuletyn n°830
Walka z dezinformacją i ochrona dziennikarzy
Opublikowany 14/01/2019