Biuletyn n°816

Open panel Open panel
Biuletyn n°816
Biuletyn
wtorek, 18 września 2018
numer 816
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Co pokazuje europejski model ochrony danych osobowych
Autorzy : Constance Bommelaer de Leusse, Lucien Castex
Constance Bommelaer de Leusse, Lucien Castex
Obecnie setki milionów osób wykorzystują internet na co dzień na różne sposoby: zakupy, bankowość online, media społecznościowe itd. Wymieniają przy okazji gwałtownie rosnącą ilość danych, z których niektóre mają wysoce osobisty charakter. Wiążące się z tym ryzyko również rośnie. Mamy tu szeroki wachlarz - od przetwarzania danych bez zezwolenia po oszustwa czy manipulowanie opinią publiczną, co zagraża nowoczesnym demokracjom. Z tych wszystkich powodów ochrona życia prywatnego i danych osobowych stała się europejskim priorytetem.
Więcej
Fundacja : Kiedy Europejczycy się budzą
photo
Prezes Fundacji cieszy się z 2 głosowań Parlamentu Europejskiego na temat praw autorskich i sytuacji na Węgrzech, a także z "orędzia o stanie Unii", które świadczą o europejskim przebudzeniu... Więcej

Wybory : Wybory parlamentarne w Luksemburgu 14 października
photo
14 października Luksemburczycy wybiorą 60 deputowanych. Według ostatniego badania opinii publicznej (przeprowadzonego przez instytut TNS) Chrześcijańsko-Społeczna Partia Ludowa powinna zdobyć 26 mandatów (+3 w stosunku do roku 2013). Za nią ma się ulokować Partia Demokratyczna z 10 mandatami (-3), Socjalistyczna Partia Robotnicza z 9 mandatami (-4), Zieloni/Dei Greng z 7 mandatami (+1), Alternatywna Demokratyczna Partia Reform (ADR) z 5 mandatami (+2) i Lewica (LG/DL), która może liczyć na 3 mandaty (+1). Wielu obserwatorów politycznych stawia na powrót koalicyjnego rządu pod wodzą Chrześcijańsko-Społecznej Partii Ludowej. Z kim? Wszelkie konfiguracje są możliwe... Więcej

Komisja : Makrofinansowa pomoc w kwocie 1 mld euro na wsparcie reform na Ukrainie
photo
14 września Komisja Europejska podpisała z Ukrainą protokół porozumienia dotyczący przyznania temu krajowi pomocy finansowej na kwotę do 1 mld euro, w formie średnio i długookresowych pożyczek. Kolejnym etapem będzie ratyfikacja protokołu przez ukraiński parlament... Więcej
Orędzie o stanie Unii, czas europejskiej suwerenności
photo
12 września, podczas swojego ostatniego orędzia o stanie Unii, wygłoszonego w Strasburgu przed europosłami, przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker opowiedział się za tym, by Unia Europejska, mająca już swój ciężar gospodarczy, wzmocniła swoją siłę polityczną na arenie międzynarodowej... Więcej

Parlament : Uruchomienie art. 7 przeciwko Węgrom
photo
12 września eurodeputowani opowiedzieli się 448 głosami za uruchomieniem przeciwko Węgrom art. 7 w związku z poważnym pogwałceniem przez ten kraj wartości, na których opiera się Unia. 197 europosłów było przeciw, a 48 wstrzymało się. Parlament zwrócił się do Rady o podjęcie kroków przeciwko temu państwu członkowskiemu. Tak więc teraz to Rada powinna się na ten wypowiedzieć... Więcej
Więcej
Europejska strategia w dziedzinie plastików w gospodarce obiegowej
photo
13 września europosłowie przyjęli 597 głosami projekt rezolucji służący zakazaniu mikrodrobin plastiku w kosmetykach i tworzyw ulegających degradacji utleniającej, zdefiniowaniu norm jakości dla recyklingowanego plastiku oraz zachęcaniu do zbierania odpadów na morzu. Przeciw było 15 osób, a 25 wstrzymało się... Więcej
Więcej
Polityka ''America first'' kłóci się z partnerstwem UE-Stany Zjednoczone
photo
W rezolucji na temat stosunków między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi, przyjętej 12 września (490 głosów za, 148 przeciw i 51 wstrzymujących się) eurodeputowani podkreślają, że relacje transatlantyckie stanowią istotną gwarancję światowej stabilności, ale wyrażają żal, że obecny amerykański rząd wybrał jednostronną politykę ''America first'', która szkodzi interesom Europy, jak i USA oraz podważa wzajemne zaufanie... Więcej
Stan stosunków UE-Chiny
photo
12 września europosłowie przyjęli raport podsumowujący stosunki z Chinami. Przypomniano w nim, że partnerstwo to jest dla Unii jednym z ważniejszych. Ale potwierdzono konieczność rozwijania państwa prawa i zasady wzajemności w relacjach handlowych... Więcej
Przemówienie premiera Macedonii Zorana Zaewa
photo
Podczas przemówienia wygłoszonego w Strasburgu przed Parlamentem Europejskim, zgromadzonym 12 września na sesji plenarnej, macedoński premier Zoran Zaew opowiedział się za integracją europejską swojego kraju. Jednocześnie podkreślił starania Macedonii mające na celu jej wejście do Unii Europejskiej, a także "historyczne porozumienie" z Grecją w sprawie nazwy państwa... Więcej
Więcej
Nowe przepisy na temat praw autorskich w erze cyfrowej
photo
12 września Parlament przyjął 438 głosami swoje zrewidowane stanowisko negocjacyjne w sprawie przepisów dotyczących praw autorskich, dodając gwarancje ochrony małych przedsiębiorstw i wolności wypowiedzi. 226 europosłów było przeciw, a 39 wstrzymało się. Ponadto, eurodeputowani ocenili, że internetowi giganci powinni się dzielić dochodami z artystami i dziennikarzami, kiedy ich praca wykorzystywana jest przez platformy wymiany danych. Teraz Parlament powinien podjąć negocjacje z Radą, żeby doszło do ustalenia ostatecznej wersji przepisów... Więcej
Więcej
Alexis Tsipras prezentuje swoją wizję przyszłości Europy
photo
11 września grecki premier Alexis Tsipras zaprezentował przed Parlamentem Europejskim swoją wizję przyszłości Europy. Skorzystał z okazji, by nakreślić portret swojego kraju - mistrza reform, który może się szczycić wyjściem z europejskich planów pomocy. Podkreślając niezdolność Unii Europejskiej do funkcjonalnego reagowania na obecne kryzysy, zaapelował o "poprawienie demokratycznej sprawiedliwości i przejrzystości poprzez odważne reformy"... Więcej
Więcej
Finalne głosowanie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności
photo
11 września eurodeputowani przegłosowali 375,6 mln euro na lata 2018-2020, na sfinansowanie Europejskiego Korpusu Solidarności. Zainicjowana w 2017 roku inicjatywa pozwala młodzieży dobrowolnie zaangażować się w rozmaite programy solidarności w Europie... Więcej
Więcej
Program działań dotyczący przyszłości mobilności w UE
photo
13 września eurodeputowani przegłosowali rezolucję na temat poprawienia europejskiej mobilności. Opowiedzieli się w niej na rzecz rozwinięcia bezpieczniejszych środków lokomocji, mniej szkodliwych dla środowiska, i rozwiązań wykorzystujących bardziej zaawansowane technologie służące konkurencyjności europejskiego sektora w tej materii... Więcej

Rada : Przedłużenie restrykcji związanych z kryzysem na Ukrainie
photo
13 września Rada przedłużyła restrykcje związane z "działaniami naruszającymi lub podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niepodległość Ukrainy". Środki te polegają na zamrożeniu majątków i ograniczeniach w zakresie podróży. Obecnie mają zastosowanie do 155 osób i 44 podmiotów... Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów zdrowia
photo
10 i 11 września w Wiedniu odbyło się nieformalne posiedzenie ministrów zdrowia. Centralne tematy rozmów: bezpieczeństwo zaopatrzenia w leki i wykorzystanie w obszarze zdrowia nowoczesnych środków komunikacji elektronicznej... Więcej
Podpisanie porozumienia z Prüm dla Europy Południowo-Wschodniej
photo
13 września, w ramach austriackiej prezydencji, ministrowie spraw wewnętrznych Bałkanów Zachodnich i Mołdawii podpisali protokół porozumienia z Prüm, który przyczyni się do większej współpracy i automatycznej wymiany danych w dziedzinie zwalczania przestępczości zorganizowanej, ekstremizmu i terroryzmu w tym regionie... Więcej

Dyplomacja : Federica Mogherini z wizytą w Skopje
photo
"Nasze drzwi są otwarte, wasze miejsce jest wewnątrz Unii Europejskiej, wy macie klucze". To przesłanie, jakie miała dla macedońskich obywateli Wysoka Przedstawicielka Federica Mogherini, która przybyła tam z wizytą 13 września (przed referendum 30 września)... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Potwierdzenie restrykcji przeciwko rosyjskim bankom i przedsiębiostwom
photo
13 września Trybunał Unii Europejskiej potwierdził środki ograniczające przyjęte przez Radę przeciwko różnym rosyjskim bankom i przedsiębiorstwom naftowym oraz gazowym w obliczu kryzysu na Ukrainie... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Raport na temat zanieczyszczenia powietrza
photo
Według raportu opublikowanego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy 11 września zanieczyszczenie atmosferyczne pozostaje głównym czynnikiem środowiskowym zagrażającym zdrowiu w Unii Europejskiej. Powoduje co roku 400 000 przedwczesnych zgonów... Więcej
Więcej

EBC : Decyzje Rady Prezesów
photo
13 września Europejski Bank Centralny zdecydowanie obniżył swoje prognozy wzrostu na 2018 i 2019 rok. W październiku zmniejszy on również o połowę swój masowy skup aktywów na rynkach. Będzie to ostatni etap przed jego zakończeniem w grudniu... Więcej
Więcej

Niemcy : Wizyta niemieckiej kanclerz w krajach bałtyckich
photo
14 września niemiecka kanclerz Angela Merkel spotkała się z szefami państw i rządów Estonii, Łotwy i Litwy oraz złożyła wizytę stacjonującym na Litwie siłom NATO. Przedyskutowano priorytety szczytu w Salzburgu i kwestie związane z handlem, bezpieczeństwem, wieloletnimi ramami finansowymi UE, migracjami i brexitem... Więcej
Więcej
Budżet na 2019 rok zaprezentowany w parlamencie
photo
11 września niemiecki minister finansów Olaf Scholz zaprezentował w Bundestagu swój projekt budżetu federalnego na 2019 rok, zrównoważony, bez sięgania po zadłużenie (pomimo wydatków rosnących w skali roku o 13 mld euro, do 356,8 mld). Spożytkowanie blisko 30 miliardowej nadwyżki będzie przedmiotem intensywnych debat... Więcej
Więcej

Hiszpania : Nowa minister zdrowia
photo
13 września María Luisa Carcedo zastąpiła Carmen Montón w hiszpańskim Ministerstwie Zdrowia, Konsumpcji i Społecznego Dobrostanu. Po tej nominacji kobiety pozostają większością w łonie rządu Pedro Sáncheza (jest ich 11 na 17 stanowisk). To najbardziej sfeminizowany gabinet na świecie... Więcej

Francja : Zaproponowane przez Komisję nowe drogi morskie oceniono jako nie do zaakceptowania
photo
Macie czas do 26 czerwca, żeby wziąć udział w otwartych konsultacjach Komisji dotyczących zmiany rozporządzenia nr 1316/2013 w związku z wycofaniem się Zjednoczonego Królestwa z obszaru transportu morskiego. Modyfikacja dotyczy zwłaszcza korytarza sieci bazowej "Morze Północne - region śródziemnomorski". Trzeba się ponownie przyjrzeć jego przebiegowi, aby uniknąć jego podziału na dwie odrębne części. Skutkiem tego byłoby odcięcie Irlandii od kontynentalnej części Unii. Propozycja Komisji z góry obejmuje porty francuskie. Przyglądając się mapie, zdajemy sobie sprawę, że połączenie to byłoby jednym z najkrótszych i że już jest jednym z najbardziej uczęszczanych... Więcej
Więcej

Łotwa : Nieformalne posiedzenie grupy Arraiolos
photo
13 i 14 września Ryga była gospodarzem 14. nieformalnego posiedzenia grupy Arraiolos (Austria, Bułgaria, Grecja, Chorwacja, Estonia, Włochy, Malta, Polska, Portugalia, Słowenia, Finlandia i Niemcy). Jego celem była dyskusja o przyszłości Europy... Więcej

Luksemburg : Wizyta luksemburskiego premiera w Wiedniu
photo
13 września austriacki kanclerz Sebastian Kurz spotkał się ze swoim luksemburskim odpowiednikiem Xavierem Bettelem. Przedyskutowano brexit, imigrację i opodatkowanie cyfrowych gigantów... Więcej

Holandia : Wizyta grupy roboczej ds. art. 50 w Rotterdamie
photo
10 września członkowie "grupy roboczej ds. art. 50" złożyli wizytę w porcie w Rotterdamie przygotowującą brexit. Celem jest utrzymanie płynności wymiany handlowej jak tylko to możliwe i ograniczenie ewentualnych kolejki na granicy... Więcej
Wizyta holenderskiego premiera w Bukareszcie
photo
12 września, podczas wizyty w Bukareszcie, holenderski premier Mark Rutte spotkał się z rumuńskim prezydentem Klausem Iohannisem i premier Vioricą Dăncilą. Obiecał, że Holandia w konstruktywny sposób przyczyni się do przyszłej prezydencji Rumunii w Radzie. Dyskusje dotyczyły również kwestii handlowych, bezpieczeństwa i obrony... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Konsekwencje ewentualnego brexitu bez porozumienia
photo
13 września brytyjskie ministerstwo zajmujące się brexitem opublikowało drugą serię technicznych wskazówek na temat konsekwencji ewentualnej porażki negocjacji w sprawie brexitu dla brytyjskich obywateli i przedsiębiorstw. Zidentyfikowano pewne problemy, które w przypadku braku porozumienia z Unią Europejską, będą najistotniejsze (zwłaszcza unieważnienie brytyjskich praw jazdy, koszty roamingu, szereg problemów prawnych czy administracyjnych)... Więcej

Słowenia : Powołanie nowego rządu
photo
13 września powołany został nowy słoweński rząd premiera Marjana Šareca. Liczy on 17 ministrów, w tym 4 kobiety. Odnotować należy, że dotychczasowy premier Miro Cerar został ministrem spraw zagranicznych, a była premier Alenka Bratusek ministrem infrastruktury. Rząd jest koalicją partii Marjana Šareca (LMŠ), Alenki Bratušek (SAB), centrowej SMC, socjaldemokratów z SD oraz Partii Emerytów (DeSUS)... Więcej

Eurostat : Nadwyżka w międzynarodowym handlu towarami strefy euro
photo
Według opracowania opublikowanego przez Eurostat 14 września w lipcu 2018 roku strefa euro odnotowała nadwyżkę handlową z resztą świata w kwocie 17,6 mld euro (wobec +21,6 mld w lipcu 2017). W tym samym okresie Unia Europejska odnotowała nadwyżkę 0,1 mld euro (w porównaniu do +7,8 mld w lipcu 2017)... Więcej
Rocznik regionalny 2018
photo
13 września ukazało się tegoroczne wydanie "Regionalnego rocznika Eurostatu". Stanowi on szczegółowy przegląd szerokiego spektrum statystyk dotyczących regionów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także regionów w EFTA i w krajach kandydujących... Więcej

Opracowania/raporty : Wzrost nielegalnych wjazdów drogą lądową
photo
W swoim opublikowanym 14 września raporcie Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) wskazała, że więcej niż 1 migrant na 5 dostaje się do Europy drogą lądową, rezygnując z drogi morskiej. To 6 razy więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Najczęstszym szlakiem jest ten łączący Turcję z Grecją, gdzie władze naliczyły od początku roku 12 166 wejść drogą lądową... Więcej
Konsensus w sprawie konieczności zreformowania WTO podczas posiedzenia G20 na temat handlu
photo
13 września zgromadzeni w Argentynie ministrowie handlu krajów G20 jednomyślnie uznali konieczność zreformowania Światowej Organizacji Handlu (WTO), tak by lepiej zarządzać konfliktami. Tymczasem gospodarce zagraża wojna handlowa... Więcej

Kultura : 66. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w San Sebastian
photo
Od 21 do 29 czerwca odbywa się 66. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w San Sebastian. Prestiżowa "Concha de Oro", która trafia w ręce reżysera lub aktora, czyni z tego wydarzenia ważne miejsce spotkań branży filmowej. Festiwal daje także szansę obejrzenia szerokiego spektrum międzynarodowych filmów... Więcej
Oktoberfest w Monachium
photo
Od 22 września do 7 października odbywa się 185. edycja monachijskiego Oktoberfest, jedno z największych świąt piwa w Europie... Więcej
Wystawa Balthusa w Fundacji Beyelerów
photo
Do 1 stycznia Fundacja Beyelerów wystawia specyficzne prace figuratywnego malarza Balthusa, który zaliczany jest do największych mistrzów sztuki XX wieku. W swojej złożonej, wielowymiarowej twórczości Balthus podąża drogą będącą alternatywą dla nurtów nowoczesnej awangardy... Więcej
18. Biennale Tańca w Lyonie
photo
Do 30 września potrwa 18. Biennale Tańca w Lyonie. Wydarzenie, które nie ma odpowiednika ani we Francji, ani na świecie, skierowane jest do każdego rodzaju widzów - do amatorów, pasjonatów i zawodowców. Zaproponowano program, w którym widać odwagę i kreatywność... Więcej
Festiwal muzyczny w Warszawie
photo
Od 21 do 29 września odbędzie się Festiwal Muzyki Warszawska Jesień... Więcej
Wystawa Giacomettiego w Muzeum Maillol w Paryżu
photo
Do 20 stycznia 2019 roku Muzeum Maillol w Paryżu prezentuje ponad 50 rzeźb szwajcarskiego artysty Alberto Giacomettiego uzupełnionych około 25 dziełami innych ważnych artystów... Więcej

17wrz.
17-18 września

Linz

Nieformalne posiedzenie ministrów energii

18wrz.
18 września

Bruksela

Rada do Spraw Ogólnych

19wrz.
19-20 września

Salzburg

Nieformalny szczyt szefów państw i rządów

23wrz.
23-25 września

Hof

Nieformalne posiedzenie ministrów rolnictwa

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2018
Biuletyn n°827
Polityka handlowa Donalda Trumpa
Opublikowany 03/12/2018
Biuletyn n°826
Brexit, nauka dla Unii Europejskiej płynąca z negocjacji
Opublikowany 26/11/2018
Biuletyn n°825
Wymiar społeczny: w sercu Europy
Opublikowany 19/11/2018
Biuletyn n°824
Prawa autorskie i cyfrowa odpowiedzialność platform
Opublikowany 12/11/2018
Biuletyn n°823
Wybory europejskie 2019 roku: jaki będzie nowy skład?
Opublikowany 05/11/2018
Biuletyn n°822
Dlaczego Europa musi wprowadzić podatek od usług cyfrowych
Opublikowany 29/10/2018
Biuletyn n°821
Polityka spójności po 2020 roku
Opublikowany 22/10/2018
Biuletyn n°820
Na rzecz "smart brexitu"
Opublikowany 15/10/2018
Biuletyn n°819
Europa socjalna: od sloganu do rzeczywistości
Opublikowany 08/10/2018
Biuletyn n°818
Miecz i rynek - unia obronna wzmocniłaby europejską integrację gospodarczą
Opublikowany 01/10/2018
Biuletyn n°817
Szczyt w Salzburgu: zbawienny szok?
Opublikowany 24/09/2018
Biuletyn n°816
Co pokazuje europejski model ochrony danych osobowych
Opublikowany 17/09/2018
Biuletyn n°815
Unia Europejska - Rosja: po trzech straconych dziesięcioleciach ku nowej kohabitacji?
Opublikowany 10/09/2018
Biuletyn n°814
Rozwój wspólnej strategii w zakresie lotnictwa cywilnego
Opublikowany 03/09/2018
Biuletyn n°813
Unia daje siłę, potwierdzenie międzynarodowej oczywistości
Opublikowany 16/07/2018
Biuletyn n°812
Bałkany Zachodnie-Unia Europejska: między wewnętrzną spójnością i zewnętrzną stabilnością
Opublikowany 09/07/2018
Biuletyn n°811
Niezbędna walka kulturalna o wartości
Opublikowany 02/07/2018
Biuletyn n°810
Jak konsolidować strefę euro?
Opublikowany 25/06/2018
Biuletyn n°809
Harmonizacja podatkowa, rodział I
Opublikowany 18/06/2018
Biuletyn n°808
Budżet Unii Europejskiej: jaki kompromis?
Opublikowany 11/06/2018
Biuletyn n°807
"Rozszyfrować sytuację polityczną we Włoszech" i "Europa: test siły"
Opublikowany 04/06/2018
Biuletyn n°806
Europa i potęga
Opublikowany 28/05/2018
Biuletyn n°805
Obronność, przebudzenie Europy
Opublikowany 22/05/2018
Biuletyn n°804
"Powrót Francji do Europy": pod jakimi warunkami?
Opublikowany 14/05/2018
Biuletyn n°803
Deklaracja z 9 maja
Opublikowany 07/05/2018
Biuletyn n°802
Afryka: outsourcing europejskich polityk migracyjnych
Opublikowany 30/04/2018
Biuletyn n°801
Schengen: od oporu do odporności?
Opublikowany 23/04/2018
Biuletyn n°800
Demokracja, laickość i wolność religijna: jak je wyważyć?
Opublikowany 16/04/2018
Biuletyn n°799
Europejski moment
Opublikowany 09/04/2018
Biuletyn n°798
Integracja europejska jako instrument suwerenności
Opublikowany 03/04/2018
Biuletyn n°797
"Wishful Brexiting", nowe opracowanie BrexLab
Opublikowany 26/03/2018
Biuletyn n°796
Europa wobec wyzwania tożsamości: kim "my" jesteśmy?
Opublikowany 19/03/2018
Biuletyn n°795
Nowe europejskie przywództwo energia-klimat
Opublikowany 12/03/2018
Biuletyn n°794
Stosunki francusko-niemieckie w kontekście zaistniałym po ostatnich wyborach
Opublikowany 05/03/2018
Biuletyn n°793
Czy po wyborach 4 marca we Włoszech będzie większość parlamentarna?
Opublikowany 26/02/2018
Biuletyn n°792
Zreformować Unię Europejską: polityczny i demokratyczny imperatyw
Opublikowany 19/02/2018
Biuletyn n°791
Europa 2050: demograficzne samobójstwo
Opublikowany 12/02/2018
Biuletyn n°790
Brexit: okres przejściowy
Opublikowany 05/02/2018
Biuletyn n°789
Ku europejskiemu modelowi zrównoważonego przedsiębiorstwa?
Opublikowany 29/01/2018
Biuletyn n°788
Bałkany Zachodnie: między stabilizacją i integracją z Unią Europejską
Opublikowany 22/01/2018
Biuletyn n°787
Katalonia: krajobraz po bitwie
Opublikowany 15/01/2018
Biuletyn n°786
Handel międzynarodowy, uwarunkowania aspiracji
Opublikowany 08/01/2018