Biuletyn n°821

Open panel Open panel
Biuletyn n°821
Biuletyn
wtorek, 23 października 2018
numer 821
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Polityka spójności po 2020 roku: wyzwania i perspektywy w kontekście negocjacji wieloletnich ram finansowych
Autor : Paolo Casalino
Paolo Casalino
Na horyzoncie rysują się poważne zmiany polityki spójności. Propozycje Komisji Europejskiej obejmują szereg innowacji, które grożą stopniowym odejściem polityki spójności od dotychczasowego podejścia terytorialnego i zintegrowanego, zakwestionowaniem definicji priorytetów rozwojowych i osłabieniem jej wpływu na terytorium. Ale nie jest pewne, czy sprawa naprawdę zakończy się przed wyborami europejskimi w maju 2019 roku.
Więcej
Na pierwszej stronie! : USA-Europa: a teraz broń atomowa
photo
W swoim artykule wstępnym Jean-Dominique Giuliani opowiada się za rozpoczęciem wśród europejskich sojuszników rozmów na drażliwy temat nuklearnego odstraszania w chwili, gdy Amerykanie demonstrują swój zamiar wycofania się z Układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu (INF)... Więcej

Rada Europejska : Dyskusje na temat migracji, bezpieczeństwa i strefy euro
photo
18 października 28 szefów państw i rządów zaapelowało o porozumienie dotyczące systemu prawa azylowego oraz wzmocnienie straży granicznej i przybrzeżnej. Przywódcy chcą zintensyfikować współpracę z krajami trzecimi, by zahamować przemyt. Co do bezpieczeństwa, zwrócono się do ministrów o wypracowanie systemu specyficznych sankcji za cyberataki. Potwierdzono również, że w dniach 24 i 25 lutego 2019 roku odbędzie się szczyt UE-Liga Arabska. Odnośnie strefy euro, przywódcy mają nadzieję, iż w grudniu osiągnięte zostanie porozumienie w sprawie unii bankowej i Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjny (EMS)... Więcej
Brak postępów w sprawie brexitu
photo
17 października europejscy przywódcy zgromadzeni w Brukseli stwierdzili, że postępy w negocjacjach dotyczących wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii są niewystarczające. Wyrazili gotowość do zaakceptowania okresu przejściowego, który nastąpi po wyjściu. Scedowali też na głównego negocjatora Michela Barniera decyzję, kiedy zostaną poczynione "decydujące postępy", aby wtedy zwołać kolejne posiedzenie... Więcej

Dyplomacja : Szczyt UE-Korea
photo
19 października Unia Europejska i Korea Południowa podsumowały swoje relacje dwustronne, zwłaszcza w dziedzinie wdrażania porozumienia o wolnym handlu podpisanego w 2011 roku. Potwierdzono znaczenie multilateralizmu i reformy WTO. Wymieniono poglądy na temat denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego oraz zastanawiano się nad współpracą w obszarze badań i zwalczania zmian klimatu... Więcej
Więcej
Unia Europejska i Singapur podpisują 3 traktaty gospodarcze i polityczne
photo
19 października Unia Europejska i Singapur podpisały trzy umowy pogłębiające ich relacje w zakresie polityki i handlu. To umowa handlowa, umowa o ochronie inwestycji oraz umowa ramowa o partnerstwie i współpracy gospodarczej oraz politycznej. Porozumienie handlowe wejdzie w życie w 2019 roku, po wyrażeniu zgody przez Parlament Europejski, podczas gdy dwa pozostałe będą musiały zostać ratyfikowane przez państwa członkowskie... Więcej
Więcej
Przyjęcie dwóch porozumień gospodarczych z Wietnamem
photo
17 października Komisja przyjęła porozumienie o wolnym handlu i porozumienie w sprawie ochrony inwestycji między Unią Europejską i Wietnamem. Umowa handlowa zmniejsza cła, ale obejmuje zobowiązania prawne umożliwiające podjęcie kroków w przypadku naruszania praw człowieka, prawa pracy, braku poszanowania dla porozumienia paryskiego z 2015 roku. Umowa handlowa musi teraz zostać podpisana przez Radę i zaaprobowana przez Parlament, a ta w sprawie inwestycji powinna zostać ratyfikowana przez państwa członkowskie... Więcej
Więcej
Konkuzje 12. szczytu Azja-Europa
photo
Podczas 12. szczytu Azja-Europa (ASEM) 18 i 19 października europejscy oraz azjatyccy przywódcy podkreślili znaczenie realizowania Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i przyznali, że zmiany klimatu to "poważne wyzwanie". Ponowili swoje zobowiązanie do nierozprzestrzeniania broni chemicznej i denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Pokreślili znaczenie multilateralizmu w światowym zarządzaniu. Przedyskutowali szanse, jakie daje większa łączność między dwoma kontynentami. Rozmowy dotyczyły także praw kobiet, dostępu do edukacji i migracji... Więcej
Więcej
Posiedzenie z krajami Azji Południowo-Wschodniej
photo
19 października przywódcy Unii Europejskiej i ASEAN (Azji Południowo-Wschodniej) spotkali się, żeby przedyskutować pogłębienie swoich relacji gospodarczych i politycznych. Podkreślili znaczenie systemu wielostronnego i reformę Światowej Organizacji Handlu (WTO). Wymienili również poglądy na temat klimatu, współpracy w zakresie bezpieczeństwa i wspólnych wartości, jakimi są demokracja i prawa człowieka... Więcej
Więcej
Współpraca gospodarcza Unia Europejska-Japonia
photo
22 października Unia Europejska i Japonia spotkały się w Tokio na 1. posiedzeniu dialogu gospodarczego. Obie strony potwierdziły swoją determinację, by umowa o partnerstwie gospodarczym UE-Japonia możliwie szybko weszła w życie, oraz dołożą wszelkich starań, żeby zachęcić do zakończenia swoich wewnętrznych procedur do końca tego roku... Więcej
Więcej

Komisja : Walka z dezinformacją
photo
16 października unijna komisarz Mariya Gabriel zaprezentowała specjalne strategie opisujące konkretne środki wdrażające kodeks dobrych praktyk przeciwko dezinformacji online... Więcej
Fundusz wspomagający Afrykę i czyste energie
photo
17 października Komisja Europejska i Breakthrough Energy, fundusz kierowany przez Billa Gatesa, podpisały protokół ustaleń w celu utworzenia Breakthrough Energy Europe (BEE) – wspólnego funduszu inwestycyjnego, który ma pomagać innowacyjnym europejskim przedsiębiorstwom w opracowywaniu i wprowadzaniu na rynek nowych, czystych technologii energetycznych. Jego budżet wyniesie 100 mln euro. 18 października Komisja ogłosiła, że Fundacja Billa & Melindy Gatesów wesprze kwotą 54 mln euro starania Unii Europejskiej na rzecz wzmacniania medycznych służb diagnostycznych w Afryce Subsaharyjskiej... Więcej
Więcej | Więcej
Mandat do negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie importu wołowiny
photo
19 października Rada zezwoliła Komisji na rozpoczęcie negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi dotyczących importu wołowiny bez hormonów. Chodzi o uregulowanie sporu w ramach WTO. Jego rozwiązanie - wypracowane w 2009 i zrewidowane w 2014, a polegające na stworzeniu kwot na import amerykańskiego mięsa wołowego bez hormonów - już USA nie satysfakcjonuje... Więcej
Więcej

Rada : Konkluzje Trójstronnego Szczytu Społecznego
photo
16 października austriacki kanclerz Sebastian Kurz, przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk dyskutowali podczas Trójstronnego Szczytu Społecznego z europejskimi partnerami społecznymi. Omówili potencjał rewolucji cyfrowej i nowych technologii. Przedyskutowali wdrażanie europejskiego filaru praw socjalnych, wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 oraz pogłębienie unii gospodarczej i walutowej... Więcej
Bilans Partnerstwa Wschodniego
photo
15 października europejscy ministrowie spraw zagranicznych i ich odpowiednicy z 6 krajów Partnerstwa Wschodniego zebrali się, żeby podsumować postępy poczynione w ramach 20 założeń na rok 2020, przyjętych w listopadzie 2017. Cieszyli się w szczególności z tych ubiegłorocznych, takich jak uruchomienie Szkoły Europejskiej Partnerstwa Wschodniego w Tbilisi (Gruzja). Wymienili także poglądy na temat obchodów 10. rocznicy Partnerstwa Wschodniego, które odbędą się w przyszłym roku... Więcej
Posiedzenie Rady do Spraw Ogólnych
photo
16 października ministrowie spraw europejskich przygotowywali posiedzenie Rady Europejskiej 18 października w zakresie reformy systemu azylowego, bezpieczeństwa i projektu partnerstwa z Afryką. Przedyskutowali również procedurę dotyczącą państwa prawa w Polsce i wniosek Parlamentu Europejskiego o jej wszczęcie w stosunku do Węgier. W składzie 27-osobowym dokonano przeglądu postępów w negocjacjach z głównym negocjatorem Michelem Barnierem. Podkreślono znaczenie przygotowania się na wszelką ewentualność... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Polska musi zawiesić swoją reformę Sądu Najwyższego
photo
19 października Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) opublikował postanowienie, w którym domaga się, by "natychmiast zawiesić" z mocą wsteczną stosowanie przepisów dotyczących obniżenia wieku emerytalnego polskich sędziów Sądu Najwyższego. Sprawę do Trybunału wniosła Komisja, a on ocenił, że, biorąc pod uwagę pilność tej sytuacji i faktyczną oraz prawną weryfikację wątpliwości Komisji w zakresie naruszenia prawa Unii, konieczne są środki tymczasowe. Potrwają one do zakończenia procedury i ostatecznej decyzji Trybunału... Więcej

Europejskie agencje : Misja kosmiczna, by odkryć tajemnice Merkurego
photo
20 października z Centrum Kosmicznego w Kourou wystartowała na pokładzie Ariane 5 misja BepiColombo, wspólna inicjatywa Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i Japońskiej Agencji Eksploracji Kosmicznej (JAXA), której celem jest Merkury. To pierwsza europejska ekspedycja w kierunku Merkurego. Jej zadaniem jest zbieranie danych naukowych, dzięki którym będzie można złamać tajemnice tej planety... Więcej
Porozumienie w sprawie przeniesienia agencji nadzoru bankowego i leków
photo
17 października Rada zawarła z Parlamentem Europejskim porozumienie w sprawie dokumentu regulującego przeniesienie dwóch unijnych agencji zlokalizowanych obecnie w Londynie. W kontekście brexitu Europejska Agencja Leków (EMA) przeniesiona zostanie do Amsterdamu, a Europejski Organ Nadzoru Bankowego (EUNB) do Paryża. Teraz porozumienie musi zostać zaakceptowane przez Parlament i podpisane przez Radę... Więcej
Więcej

Niemcy : Wybory w landzie Hesji 28 października
photo
28 października odbędą się wybory w landzie Hesji. Według wyników sondażu Forschungsgrupp (opublikowanych 18 października) zwycięży CDU, zdobywając 26%. Za nim znajdzie się SPD z 21%, Zieloni (20%) i AFD (12%). Gdyby tak się stało, CDU i SPD straciłyby 1/3 swoich wyborców, Zieloni podwoiliby swój wynik, a AFD weszłoby do Landtagu, w którym się nie znalazło w 2013 roku... Więcej
Więcej

Chorwacja : Spotkanie chorwackiego premiera z francuskim prezydentem
photo
16 października Andrej Plenković został przyjęty w Paryżu przez francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona. Dwóch przywódców omówiło kwestię dwustronnej współpracy, spójność Unii Europejskiej (zwłaszcza w obliczu brexitu), migracje i sytuację na Bałkanach Zachodnich. Dyskutowano również o strefie euro i strefie Schengen, do których Chorwacja chce wejść... Więcej
Więcej

Francja : Zmiany ministrów
photo
16 października prezydent Emmanuel Macron przystąpił do rekonstrukcji rządu: Christophe Castaner został ministrem spraw wewnętrznych, Franck Riester ministrem kultury, Didier Guillaume ministrem rolnictwa, a Jacqueline Gourault ministrem spójności terytorialnej. W nowej ekipie rządowej przestrzega się ścisłej równowagi płci (na 34 ministrów jest 17 kobiet)... Więcej
Więcej

Grecja : Dymisja ministra spraw zagranicznych
photo
17 października grecki minister spraw zagranicznych Nikos Kotzias podał się do dymisji. Tłem był brak porozumienia i napięcia z jego kolegą z resortu obrony Panosem Kammenosem, w szczególności dotyczące porozumienia z Macedonią, które ma położyć kres sporowi między dwoma krajami. Premier Alexis Tsipras ogłosił, że obejmuje ministerstwo, aby sfinalizować powyższą umowę, podpisaną w czerwcu... Więcej
Więcej

Włochy : Moody's obniża ocenę Włoch
photo
Według komunikatu opublikowanego 19 października amerykańska agencja Moody's obniżyła o oczko ocenę włoskiego zadłużenia (do Baa3). Eksperci szacują, że rządowy projekt budżetu nie doprowadzi do obniżenia włoskiego długu, jak to jest przewidywane. Sądzą, że przez wiele lat pozostanie on stabilny (na poziomie około 130%), a powodem będzie brak "spójnego programu wzrostu"... Więcej

Czechy : Częściowe odnowienie składu Senatu
photo
5 i 6 października oraz 12 i 13 października ponad 2 mln Czechów miało odnowić przy urnach wyborczych 1/3 Senatu, czyli wybrać 27 na 81 senatorów. Po II turze Senat będzie zdominowany przez prawicową opozycję uosabianą przez Obywatelską Partię Demokratyczną (ODS). Zdobyła 10 miejsc, podczas gdy ANO i CSSD - członkowie koalicji rządowej - tylko po 1... Więcej
Więcej | Więcej

Zjednoczone Królestwo : Masowa mobilizacja w Londynie na rzecz przeprowadzenia 2. referendum
photo
20 października ponad 600 000 demonstrantów domagało się w Londynie referendum dotyczącego ostatecznego porozumienia w sprawie brexitu. Na 5 miesięcy przed terminem brexitu (29 marca) Londyn i Bruksela wciąż je negocjują. Ta mobilizacja, 2. co do wielkości w XXI wieku w Zjednoczonym Królestwie i popierana przez osobistości polityczne oraz parlamentarzystów wszelkiej maści, ma przekonać premier Theresę May do zmiany zdania. Wcześniej wypowiedziała się przeciw pomysłowi 2. referendum... Więcej
Więcej

Macedonia : Głosowanie macedońskiego parlamentu mające na celu zmianę nazwy kraju
photo
19 października macedoński parlament zagłosował za rozpoczęciem procesu zmiany kraju na "Republika Macedonii Północnej" w związku z porozumieniem zawartym w czerwcu z Grecją. Przyjmując propozycję rządu wymaganą większością 2/3, macedońscy deputowani zainicjowali procedurę rewizji konstytucji. Powinna się ona zakończyć do początku grudnia... Więcej

MFW : Porozumienie z Ukrainą w sprawie pożyczki na 3,9 mld dolarów
photo
19 października Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) zawarł z ukraińskimi władzami nowe porozumienie dotyczące pożyczki na kwotę 3,9 mld dolarów, które będzie puntem zaczepienia ukraińskich polityk gospodarczych w 2019 roku. Nowy program wsparcia rozwinięty we współpracy z Unią Europejską i Bankiem Światowym ma pomóc Ukrainie. Chodzi o to, by tamtejszy wzrost był silniejszy, bardziej trwały i bardziej inkluzywny w perspektywie wzrostu cen gazu i ogrzewania dla gospodarstw domowych, tak żeby odzwierciedlały one zmiany na rynku... Więcej
Więcej

Rada Europy : Komisja Wenecka krytykuje reformę kodeksu karnego w Rumunii
photo
19 października Komisja Wenecka Rady Europy oceniła, że poprawki, jakie rumuński rząd chce wprowadzić do kodeksu karnego i procedury karnej w tym kraju, grożą poważnym osłabieniem jego systemu prawnego... Więcej

Eurostat : Nadwyżka w handlu zagranicznym strefy euro i deficyt w Unii
photo
Zdaniem Eurostatu w sierpniu 2018 roku saldo wymiany handlowej strefy euro było na plusie o 11,7 mld euro, ale Unia Europejska była na minusie (-8,4 mld). Największymi partnerami handlowymi Unii są Stany Zjednoczone (eksport) i Chiny (import)... Więcej
Lekki wzrost inflacji w Unii Europejskiej i w strefie euro
photo
We wrześniu roczna stopa inflacji w Unii Europejskiej wyniosła 2,2%, a w strefie euro 2,1%. Stopy krajowe wahają się od 0,5% w Danii do 4,7% w Rumunii. Inflację wspiera przede wszystkim wzrost cen energii i usług... Więcej

Eurobarometr : Europejczycy coraz bardziej doceniają Unię Europejską
photo
Wyniki ostatniego sondażu unijnej opinii publicznej (opublikowane 17 października) pokazują, że 62% Europejczyków sądzi, iż członkostwo ich kraju w Unii jest rzeczą pozytywną, a 68%, że ich kraj wyciąga korzyści z tego członkostwa. To najwyższa liczba od 1983 roku. 17% Europejczyków zagłosowałoby za opuszczeniem UE, ale pozostają oni w swoich państwach mniejszością. Gdyby odbyło się drugie referendum w sprawie brexitu, 53% zapytanych Brytyjczyków zagłosowałoby za pozostaniem w Unii. Co do wyborów europejskich w 2019 roku, połowa Europejczyków się nimi nie interesuję i nie zna ich daty. Sondaż przeprowadzono we wrześniu 2018 roku... Więcej
Więcej | Więcej

Opracowania/raporty : 1 dziecko na 4 zagrożone jest ubóstwem lub wykluczeniem
photo
Ostatni raport Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (opublikowany 17 października) pokazuje, że 1 unijne dziecko na 4 zagrożone jest ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W niektórych państwach lub w pewnych społecznościach liczby te są wyższe - w Rumunii to 1 na 2 dzieci, a wśród Romów 90% dzieci. Łącznie 25 mln unijnych dzieci żyjących w ubogich gospodarstwach domowych nie ma dostępu do leczenia, edukacji, czy wystarczającego wyżywienia. W raporcie zwrócono się do instytucji o lepsze ukierunkowanie europejskich funduszy i wzmocnienie polityk ochronnych... Więcej
Więcej
Opinie EKES na temat zarządzania gospodarczego
photo
W opiniach opublikowanych na zakończenie swojej sesji plenarnej 18 października Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny stwierdził, że w zaproponowanej przez Komisję Służbie ds. Wspierania Reform Strukturalnych powinno się wyjaśnić definicję reform strukturalnych, a płatności post factum są mniejszą zachętą dla państw członkowskich. EKES odnotował, że proponowany przez Komisję Europejski Instrument Stabilizacji Inwestycji (EISF) jest użytecznym narzędziem wsparcia gospodarek podczas spowolnienia gospodarczego, ale nie wystarczy, gdyż nie zastępuje stabilizatorów gospodarczych, niezbędnych, by stawić czoła kryzysom... Więcej

Kultura : Uruchomienie prototypu katalogu europejskich filmów
photo
18 października, z okazji międzynarodowych targów filmowych w Lyonie, komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Marija Gabriel przedstawiła roboczą wersję katalogu filmów europejskich. Jego opracowanie to kluczowa inicjatywa w ramach strategii "Digital4Culture", która jest częścią obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Katalog, opracowany przy pomocy Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego, umożliwi osobom z branży filmowej, organom publicznym i obywatelom dostęp do cennych informacji o filmach europejskich. Powinien być uruchomiony do końca przyszłego roku... Więcej
Wystawa Schielego i Basquiata
photo
Fundacja Louisa Vuittona w Paryżu zaprasza na dwie monografie, które potrwają do 14 stycznia 2019 roku. Jedna poświęcona jest malarzowi i rysownikowi wiedeńskiej secesji Egonowi Schielemu, a druga nowojorskiemu malarzowi afro-amerykańskiemu Jean-Michelowi Basquiatowi... Więcej
Więcej
Festiwal filmu w Rzymie
photo
Do 28 października odbywa się 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Rzymie. Na zakończenie tego wydarzenia najlepszym filmom, reżyserom i aktorom z całego świata wręczone zostaną Marki Aureliusze... Więcej
Ponowne otwarcie Muzeum Narodowego w Sztokholmie
photo
W październiku Muzeum Narodowe w Sztokholmie ponownie otworzyło swoje podwoje. Malarstwo i rzeźba wystawiane są obok sztuki użytkowej oraz designu pochodzących z unikatowych kolekcji narodowych i z całego świata... Więcej
Wystawa Beckmanna w Muzeum Thyssen-Bornemisza w Madrycie
photo
Od 25 października 2018 roku do 27 stycznia 2019 madryckie Muzeum Thyssen-Bornemisza zaprasza na wystawę niemieckiego malarza z pierwszej połowy XX wieku - Maxa Beckmana. To okazja, by poprzez życie i twórczość tego artysty zagłębić się w niemieckiej historii tego okresu: od I wojny światowej do uchodźstwa w obliczu rozwoju nazizmu i cenzury... Więcej
"Patrzeć, myśleć, śnić" w Karlsruhe
photo
Kunsthalle w Karlsruhe zaprasza na wystawę francuskiego rysunku od XVI do XX wieku. Do 13 stycznia 2019 roku oglądać można m.in. dzieła Fragonarda, Odilona Redona czy Degasa... Więcej

22paź.
22-25 października

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

Sydney

Konferencja Sibos na temat usług finansowych

26paź.
26 października

Irlandia

Wybory prezydenckie

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2019
Biuletyn n°870
Komisja nowej szansy z Ursulą von der Leyen
Opublikowany 02/12/2019
Biuletyn n°869
Nowy europejski pakt dotyczący imigracji i azylu, by odpowiedzieć na "wyzwanie migracyjne"
Opublikowany 25/11/2019
Biuletyn n°868
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa wystawiona na próbę na nigerskim terytorium
Opublikowany 18/11/2019
Biuletyn n°867
Wypracowanie europejskiego kodeksu gospodarczego
Opublikowany 12/11/2019
Biuletyn n°866
Wyjść z totalitaryzmu
Opublikowany 04/11/2019
Biuletyn n°865
1 listopada: Christine Lagarde prezesem EBC w obliczu rozmaitych sprzeciwów
Opublikowany 28/10/2019
Biuletyn n°864
Brexit: nowe porozumienie i ponowna niepewność
Opublikowany 21/10/2019
Biuletyn n°863
"Schowajcie ten budżet, którego nie wypada mi widzieć!..."
Opublikowany 14/10/2019
Biuletyn n°862
Jaka będzie przyszłość Libry?
Opublikowany 07/10/2019
Biuletyn n°861
Bałkany Zachodnie: ku odnowionym ramom negocjacji akcesyjnych
Opublikowany 30/09/2019
Biuletyn n°860
Ambicje klimatyczne nowej Komisji Europejskiej
Opublikowany 23/09/2019
Biuletyn n°859
Jakie wyciągnąć nauki z wyborów regionalnych na wschodzie Niemiec?
Opublikowany 16/09/2019
Biuletyn n°858
Europa w chińsko-amerykańskiej wojnie handlowej
Opublikowany 09/09/2019
Biuletyn n°857
9. unijna kadencja, nowe dane polityczne
Opublikowany 22/07/2019
Biuletyn n°856
Europa w obliczu dezinformacji
Opublikowany 15/07/2019
Biuletyn n°855
Od G20 w Osace do G7 w Biarritz: dokąd zmierza Europa?
Opublikowany 08/07/2019
Biuletyn n°854
Ku przebudowanemu partnerstwu europejsko-afrykańskiemu
Opublikowany 01/07/2019
Biuletyn n°853
Od wyjścia z kryzysu do wyzwań świata: europejski program strategiczny
Opublikowany 24/06/2019
Biuletyn n°852
Juncker lub europejska wartość dodana
Opublikowany 17/06/2019
Biuletyn n°851
Neutralność węglowa w Europie: jak ją osiągnąć?
Opublikowany 11/06/2019
Biuletyn n°850
Unia Europejska bardziej zjednoczona, by zmierzyć się z wyzwaniami mniej bezpiecznego świata
Opublikowany 03/06/2019
Biuletyn n°849
Parlament Europejski: nowa równowaga... ale nie eurosceptyczna
Opublikowany 27/05/2019
Biuletyn n°848
Skrajne prawice: nawrócenie na Europę!
Opublikowany 20/05/2019
Biuletyn n°847
Między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, Europa w poszukiwaniu swojej przyszłości
Opublikowany 13/05/2019
Biuletyn n°846
Wyzwania europejskie 2019
Opublikowany 06/05/2019
Biuletyn n°845
Kontekst wyborczy 2019: nowe i coraz bardziej europejskie wyzwania
Opublikowany 29/04/2019
Biuletyn n°844
Bilans 8. kadencji Parlamentu Europejskiego
Opublikowany 23/04/2019
Biuletyn n°843
Ochrona europejskich obywateli i walka z terroryzmem
Opublikowany 15/04/2019
Biuletyn n°842
Ochrona europejskich obywateli w skrajnie połączonym świecie
Opublikowany 08/04/2019
Biuletyn n°841
Jaka będzie nowa Europa?
Opublikowany 01/04/2019
Biuletyn n°840
Wyzwania i perspektywy ukraińskich wyborów prezydenckich
Opublikowany 25/03/2019
Biuletyn n°839
A jeśli rozpoczęlibyśmy od kultury?
Opublikowany 18/03/2019
Biuletyn n°838
Na rzecz geopolityki euro
Opublikowany 11/03/2019
Biuletyn n°837
Równość kobiet i mężczyzn w Europie: jaki będzie skok w 2019 roku?
Opublikowany 04/03/2019
Biuletyn n°836
Migracja w centrum szczytu między Unią Europejską i Ligą Państw Arabskich
Opublikowany 25/02/2019
Biuletyn n°835
Wspólna polityka rolna wobec próby subsydiarności
Opublikowany 18/02/2019
Biuletyn n°834
Europejska polityka handlowa, polityka konkurencji i wybory w Estonii
Opublikowany 11/02/2019
Biuletyn n°833
Jaka będzie europejska reakcja na amerykańską eksterytorialność?
Opublikowany 04/02/2019
Biuletyn n°832
Uchwycić się wyzwania klimatycznego, by zbudować przyszłość Europy
Opublikowany 28/01/2019
Biuletyn n°831
Od wspólnej wizji do konkretnych realizacji: ku zjednoczonym Bałkanom w zjednoczonej Europie
Opublikowany 21/01/2019
Biuletyn n°830
Walka z dezinformacją i ochrona dziennikarzy
Opublikowany 14/01/2019