Biuletyn n°829

Open panel Open panel
Biuletyn n°829
Biuletyn
wtorek, 18 grudnia 2018
numer 829
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Cały zespół Biuletynu życzy Państwu Wesołych Świąt i szczęśliwego nowego roku. Dziękujemy wiernym czytelnikom za poświęcany nam czas. Spotkamy się 15 stycznia 2019.
Nadszedł czas zbudować europejską politykę imigracyjną i azylową na przyszłość
Autor : Dimitris Avramopoulos
Dimitris Avramopoulos
W erze ludzkiej mobilności Unia Europejska musi się starać zarządzać kwestią migracyjną na szczeblu światowym, redukując migrację nielegalną i umożliwiając migrację bezpieczną oraz uporządkowaną. Musi dokończyć architekturę strategii opracowanej wraz z kryzysem 2015 roku. Zdaniem unijnego komisarza Dimitrisa Awramopulosa trzeba pilnie określić wspólną politykę imigracyjną i azylową na przyszłość oraz zbudować zaporę przed siłami populistycznymi i nacjonalistycznymi.
Więcej
Fundacja : "Atlas permanent de l'Union européenne" dostępny w wersji papierowej i cyfrowej
photo
W kontekście zbliżających się wyborów europejskich Fundacja Roberta Schumana oddaje w wasze ręce nowy "Atlas permanent de l'Union européenne". Ta jedyna w swoim rodzaju publikacja, opracowana przez ekspertów Fundacji, proponuje całościowy i przystępny obraz strefy euro, Unii i każdego z jej 28 państw członkowskich. Jest to synteza najważniejszej historii i realiów politycznych oraz statystycznych Unii. Jest dostępna w wersji drukowanej na stronie Fundacji oraz w księgarniach, a także w wersji cyfrowej. To pomysł na bożonarodzeniowy prezent... Więcej

Rada Europejska : Oświadczenie szczytu strefy euro
photo
14 grudnia, podczas szczytu strefy euro w Brukseli, 27 szefów państw i rządów przeanalizowało sprawozdanie Eurogrupy poświęcone pogłębieniu unii gospodarczej i walutowej. Zatwierdzono zakres zadań wspólnego mechanizmu ochronnego dla jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, który będzie operacyjny do 2020, jeśli ryzyko zostanie wystarczająco zredukowane. Przywódcy zwrócili do Eurogrupy o przygotowanie wdrożenia reformy Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS) do czerwca 2019 roku oraz o pracę nad koncepcją i opcjami implementacji budżetu strefy euro. Życzyli sobie również dokończenia prac nad unią bankową i unią kapitałów... Więcej
Konkluzje Rady Europejskiej
photo
Obradujący 13 i 14 grudnia w Brukseli szefowie państw i rządów zwrócili się o kontynuowanie prac nad kolejnymi wieloletnimi ramami finansowymi z myślą o porozumieniu na jesieni 2019 roku. Są oni "zaniepokojeni" eskalacją przemocy na Ukrainie i odnowili sankcje przeciwko Rosji. 27 potwierdziła, że umowa o wyjściu zawarta ze Zjednoczonym Królestwem nie może być renegocjowana. Przypomniano, że rozwiązanie irlandzkie jest ostatecznością, w przypadku braku innego. Przywódcy chcieli szybkiego dokończenia jednolitego rynku i przyjęcia propozycji Komisji dotyczącej walki z dezinformacją. Przeanalizowali także wdrażanie polityki migracyjnej. Przedyskutowali wyniki europejskich konsultacji, które wpisują się w przygotowywania kolejnego strategicznego programu... Więcej

Komisja : Postępy w ramach unii bezpieczeństwa
photo
11 grudnia Komisja zdała raport z postępów w realizacji realnej i efektywnej unii na rzecz bezpieczeństwa, poczynionych od październikowej Rady Europejskiej. Przypomniała, że w zakresie wielu złożonych propozycji, zwłaszcza odnośnie wzmocnienia FRONTEX-u czy likwidacji treści terrorystycznych online, zrobiono krok naprzód. Ale Komisja chciałaby też, żeby Parlament i Rada szybko osiągnęły porozumienie w takich pilnych kwestiach jak interoperacyjność systemów informacji. Komisja zwróciła się do państw członkowskich o szybkie wdrożenie przyjętych instrumentów i podkreśliła konieczność zwiększenia odporności Unii... Więcej
Więcej

Parlament : Głosowanie w sprawie programu "Cyfrowa Europa" na lata 2021–2027
photo
13 grudnia eurodeputowani przegłosowali w pierwszym czytaniu poprawki do projektu rozporządzenia ustanawiającego program "Cyfrowa Europa" na lata 2021–2027. Zostanie on uruchomiony w 2021 roku, by towarzyszyć cyfrowej transformacji społeczeństw i europejskich gospodarek. Będzie finansować projekty w dziedzinach związanych z cyfryzacją... Więcej
Wręczenie Nagrody Sacharowa
photo
12 grudnia, podczas ceremonii zorganizowanej w Parlamencie Europejskim, wręczono Nagrodę Sacharowa na rzecz Wolności Myśli dla Ołeha Sencowa, filmowca i politycznego. Laureat nie był obecny: nadal przebywa w więzieniu. Reprezentowała go kuzynka Natalia Kaplan oraz prawnik Dmitry Dinze... Więcej
Przyjęcie budżetu na 2019 rok
photo
12 grudnia europosłowie zaaprobowali budżet Unii Europejskiej na 2019 rok. 11 grudnia zatwierdziła go również Rada. Porozumienie przewiduje 165,8 mld euro na zobowiązania (+3,17% w stosunku roku 2018) i 148,2 mld euro na płatności (+2,37%). Położono akcent na zatrudnienie, wzrost, młodzież, bezpieczeństwo i migrację... Więcej
Więcej
Ratyfikacja umowy handlowej UE-Japonia
photo
Eurodeputowani zaaprobowali umowę o wolnym handlu między Unią Europejską i Japonią (474 głosy za, 152 przeciw, 40 osób wstrzymało się). To najważniejsza dwustronna umowa handlowa Unii. Porozumienie znosi większość ceł na europejskie produkty eksportowane do Japonii. Chroni pewne oznaczenia geograficzne. Liberalizuje też japońskie przetargi w pewnych obszarach (takich jak handel onlline, usługi pocztowe czy kolejowe). Obejmuje postanowienia o ochronie pracowników i środowiska. Japonia już ratyfikowała to porozumienie. Europosłowie zaakceptowali również umowę o strategicznym partnerstwie (535 głosy za, 84 przeciw i 45 wstrzymujących się). Przed jej wejściem w życie 1 lutego 2019 roku musi ją jeszcze zatwierdzić Rada... Więcej
Więcej
Głosowanie w sprawie Europejskiego Funduszu Obronnego
photo
12 grudnia eurodeputowani przegłosowali w pierwszym czytaniu poprawki do propozycji rozporządzenia ustanawiającego Europejski Fundusz Obronny. Ten ostatni ma poprzez finansowanie europejskich projektów zachęcać do współpracy w dziedzinie obrony, poprawić interoperacyjność sprzętu wojskowego państw członkowskich i wzmocnić strategiczną autonomię Unii... Więcej
Cypryjski prezydent debatuje nad przyszłością Europy
photo
12 grudnia cypryjski prezydent Nicos Anastasiades był w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, by tam wygłosić przemówienie w ramach debaty na temat przyszłości Europy. Podkreślał konieczność "kolektywnego" stawiania czoła destabilizującym zjawiskom takim jak brexit, terroryzm, migracje, nacjonalizmy i populizmy. Zadeklarował, że Cypr nadal pozostaje gorącym zwolennikiem stałej współpracy strukturalnej. Sprzyja on "niezależności wojskowej Europy [i] utworzeniu europejskiej armii". Prezydent przypomniał o znaczeniu wsparcia UE w zakresie "realizacji suwerennych praw do eksploracji i eksploatacji zasobów naturalnych" w cypryjskiej wyłącznej strefie ekonomicznej... Więcej
Więcej
Nowe narzędzia służące zwalczaniu terroryzmu
photo
12 grudnia eurodeputowani przyjęli zalecenia na rzecz nowej strategii Unii służącej zapobieganiu radykalizacji, poprawieniu wymiany informacji i wspieraniu ofiar terroryzmu. Zalecili wzmocnienie roli europejskich agencji takich jak Europol i Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi... Więcej

Rada : Porozumienie na rzecz wzmocnienia cyberbezpieczeństwa
photo
10 grudnia Parlament i Rada osiągnęły porozumienie dotyczące szeregu środków mających poprawić cyberbezpieczeństwo. Wprowadzają one pierwszy europejski system certyfikacji cyberbezpieczeństwa, aby zagwarantować normy produktów i usług handlowych w Unii Europejskiej. Kompetencje europejskiej agencji ds. cyberbezpieczeństwa (ENISA) zostaną wzmocnione, zwłaszcza, aby reagować w przypadku poważnych cyberataków... Więcej
Więcej
Rada Stowarzyszenia UE-Ukraina
photo
17 grudnia w Brukseli odbyła się 5. sesja Rady Stowarzyszenia Unia Europejska-Ukraina. Umowa stowarzyszeniowa weszła w życie rok temu. Unia jest zaniepokojona eskalacją w Cieśninie Kerczeńskiej i na Morzu Azowskim, naruszaniem przez Rosję prawa międzynarodowego, a także dalszą militaryzacją w regionie... Więcej
Konkluzje Rady do Spraw Ogólnych
photo
11 grudnia ministrowie debatowali na temat kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027. Sfinalizowali przygotowania do Rady Europejskiej w dniach 13-14 grudnia. Odbyło się też wysłuchanie z tytułu art. 7 dotyczące stanu państwa prawa w Polsce. W tych samych ramach ministrowie przedyskutowali sytuację panującą na Węgrzech. Zaaprobowali także program Rady na okres od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2020 roku... Więcej
Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
photo
17 grudnia ministrowie rolnictwa przedyskutowali reformę WPR w związku z kolejnym cyklem na lata 2021-2027. Wymienili poglądy na temat roli rolnictwa i leśnictwa w europejskiej strategii na temat biogospodarki. Przyjęto rozporządzenie ustanawiające limity połowowe na 2019 rok dla zasobów morskich na Morzu Czarnym... Więcej
Konkluzje Rady Stowarzyszenia UE-Kosowo
photo
17 grudnia w Brukseli odbyło się 3. posiedzenie Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Kosowo. Podsumowano postępy poczynione przez Kosowo w obszarze gospodarki, polityki i finansów. Rozmowy dotyczyły również wdrażania umowy o stabilizacji i stowarzyszeniu... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Raport na temat współpracy UE-Egipt
photo
W raporcie na temat partnerstwa między Unią i Egiptem od czerwca 2017 roku do maja 2018, opublikowanym 10 grudnia przez Służbę Działań Zewnętrznych UE, podkreślono realizację celów ustalonych w ramach priorytetów na lata 2017-2020, a przyjętych podczas Rady Stowarzyszenia w lipcu 2017. Stało się tak dzięki regularnemu dialogowi politycznemu i wizytom dwustronnym. Raport uwypukla rolę Egiptu w regionie, zwłaszcza w perspektywie jego przyszłorocznego przewodnictwa w Unii Afrykańskiej. Mimo to w sprawozdaniu zaznaczono utrzymujące się wyzwania, takie jak państwo prawa i podstawowe wolności... Więcej
Więcej
Rada Współpracy UE-Kirgistan
photo
10 grudnia, podczas posiedzenia Rady Współpracy, Unia Europejska i Kirgistan dyskutowały o ewolucji swoich relacji, zwłaszcza w ramach negocjacji dotyczących umowy o partnerstwie i wzmocnionej współpracy. Wymieniono także zdania na temat umacniania państwa prawa, reformy sądownictwa i prawa wyborczego oraz praw podstawowych. Omówiono rolę Kirgistanu w regionie, szczególnie w rekultywacji terenów, na których znajdują się nieczynne kopalnie uranu, odziedziczone po czasach sowieckich... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Program skupu długu przez EBC jest zgodny z jego mandatem
photo
11 grudnia Trybunał Sprawiedliwości ocenił, że program Europejskiego Banku Centralnego (EBC) dotyczący skupu obligacji skarbowych (długu publicznego) na rynkach wtórnych przez krajowe banki centralne nie stanowi naruszenia prawa Unii. Powstał on w 2015 roku, by stymulować inflację. Trybunał orzekł, że EBC nie przekroczyło swoich kompetencji i że nie pogwałciło zakazu monetyzacji długu: program podlega polityce pieniężnej, wyłącznej kompetencji UE, i nie uniemożliwia państwom prowadzenia zdrowej polityki budżetowej. Trybunał podkreślił także, że inny program - bardziej ograniczony czasowo lub ilościowo - byłby z pewnością mniej skuteczny i wolniej prowadziłby inflację do poziomu bliskiemu 2%... Więcej

EBC : Koniec programu zakupu zadłużenia
photo
13 grudnia Europejski Bank Centralny potwierdził, że 31 grudnia dobiegnie końca jego program skupu aktywów, nazywany "quantitative easing" (QE). Był on wdrażany od 2015 roku, by wspierać gospodarkę i inflację. Bank będzie w dalszym ciągu reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych "jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zaczniemy podnosić podstawowe stopy procentowe EBC". Te ostatnie utrzymano na dotychczasowym poziomie. Nie były one podnoszone od 2011 roku... Więcej

Francja : Środki zwiększające siłę nabywczą mogą zwiększyć deficyt
photo
12 grudnia francuski premier Edouard Philippe uszczegółowił środki zapowiedziane 10 grudnia przez prezydenta Emmanuela Macrona w ramach "gospodarczego i socjalnego stanu wyjątkowego", aby każdy mógł żyć lepiej ze swojej pracy. Szacowany koszt to 10 mld euro. Komisja stwierdziła, że będzie z uwagę śledzić wpływ tych narzędzi na finanse publiczne i wyda ocenę wiosną 2019 roku... Więcej
Więcej

Irlandia : Przyjęcie ustawy w sprawie aborcji
photo
13 grudnia irlandzki parlament przyjął ustawę legalizującą aborcję. Dokument przewiduje bezwarunkową możliwość przerwania ciąży do 12. tygodnia lub w przypadku "zagrożenia życia" czy "poważnego niebezpieczeństwa dla zdrowia" ciężarnej kobiety. Był rozpatrywany przez parlament od października. To efekt majowego referendum, w trakcie którego 66% wyborców poparło prawo do aborcji. Teraz ustawę musi podpisać prezydent... Więcej
Więcej

Włochy : Rząd akceptuje korektę swojego docelowego deficytu
photo
Po rozmowie z przewodniczącym Komisji Jean-Claude'm Junckerem 12 grudnia przewodniczący włoskiej Rady Giuseppe Conte zaakceptował obniżenie przewidzianego na 2019 rok deficytu publicznego do 2,04% PKB (w porównaniu do 2,4% w poprzednim budżecie). Chciał uniknąć wszczęcia procedury nadmiernego deficytu. Dochód obywatelski i reforma emerytur zostały utrzymane, pod warunkiem kilku zmian. Włochy uważają swoją propozycję za solidną w świetle francuskiego deficytu na 2019 rok, zapowiadanego na 3,5% PKB. I zwracają się do Komisji o czuwanie nad równym traktowaniem krajów. Komisja przestudiuje włoską propozycję w nadchodzących dniach... Więcej

Polska : Powrót sędziów Sądu Najwyższego
photo
17 grudnia polski prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przywracającą sędziów Sądu Najwyższego, których zmusiła do odejścia reforma obniżająca ich wiek emerytalny. Podpis złożono kilka godzin po tym, jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz drugi zwrócił się o "natychmiastowe zawieszenie" powyższej reformy. Pierwszy raz Trybunał wypowiedział się w tej sprawie 19 października. Komisja zwróciła się do niego w trybie pilnym w związku z naruszeniem prawa Unii... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Głosowanie w sprawie umowy o wyjściu przełożone na styczeń
photo
12 grudnia brytyjska premier Theresa May zwyciężyła w głosowaniu nad wotum nieufności zainicjowanym przez grupę konserwatystów w Izbie Gmin (200 głosów do 117). Aby przekonać swoich parlamentarzystów, wyraziła gotowość do opuszczenia stanowiska przed wyborami parlamentarnymi w 2022 roku. Ale z braku większości dla ratyfikowania umowy z Unią Europejską o brexicie musiała przełożyć przewidziane na 11 grudnia głosowanie nad tym porozumieniem w Izbie Gmin. Ma się ono odbyć najpóźniej 21 stycznia. Podczas Rady Europejskiej w Brukseli May nie uzyskała żadnego ustępstwa w kwestii irlandzkiej granicy... Więcej
Więcej

Szwecja : Parlament ponownie odrzuca Stefana Löfvena
photo
14 grudnia szwedzki parlament odrzucił kandydata przewodniczącego parlamentu na premiera (200 przeciw, 116 za). Kandydatem tym był dotychczasowy szef rządu Stefan Löfven (SAP). Deputowani wyrazili sprzeciw wobec jego osoby po raz drugi od wyborów 9 września. Przewodniczący parlamentu wznowi rozmowy z szefami partii, a zwłaszcza z liderem Umiarkowanej Partii Koalicyjnej (M) Ulfem Kristerssonem. W przypadku dwóch kolejnych porażek powinno dojść do rozpisania kolejnych wyborów... Więcej

Szwajcaria : Komisja proponuje przedłużenie o 6 miesięcy równoważności systemów obrotu akcjami
photo
17 grudnia Komisja zaproponowała przedłużenie o 6 miesięcy decyzji o uznaniu systemów obrotu w Szwajcarii. Powinno to dać Szwajcarii czas do wiosny 2019 roku na zakończenie wewnętrznych konsultacji dotyczących umowy o ramach instytucjonalnych między Unią Europejską i tym krajem. Początkowo równoważność przyznano jedynie na rok, w oczekiwaniu na zawarcie negocjowanego od 2014 porozumienia ramowego... Więcej

Rada Europy : Raport na temat korupcji we Włoszech
photo
W raporcie opublikowanym 13 grudnia Grupa Państw Przeciwko Korupcji w ramach Rady Europy (GRECO) stwierdziła, że Włochy poczyniły postępy w zakresie zapobiegania korupcji w systemie sądownictwa, wdrażając w satysfakcjonujący sposób 3 z 12 zaleceń. GRECO podkreśla drogę, jaka zostaje do przebycia, zwłaszcza odnośnie wdrażania zaleceń dotyczących zapobiegania korupcji wśród parlamentarzystów... Więcej
Więcej

ONZ : Deklaracja końcowa COP 24
photo
15 grudnia, po dwóch tygodniach rokowań, 196 krajów uczestniczących w 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 24) przyjęło deklarację końcową. Ma ona stanowić ramy wdrażania porozumienia paryskiego podpisanego w 2015 roku. Deklaracja jest przedmiotem wielu sporów, w szczególności w zakresie przejrzystości prowadzonych przez państwo działań... Więcej
Więcej

Eurostat : Spadająca roczna stopa inflacji w strefie euro
photo
Według ostatnich danych (opublikowanych przez Eurostat 17 grudnia) w listopadzie 2018 roku roczna stopa inflacji wyniosła 1,9% (w porównaniu do 2,2% w październiku). W Unii było to 2% (w październiku 2,2%). Najniższe roczne stopy odnotowano w Danii (0,7%), Irlandii (0,8%) i w Portugalii (0,9%). Tymczasem najwyższe w Estonii, na Węgrzech i w Rumunii (3,2%)... Więcej
Saldo obrotów towarowych
photo
Według ostatnich szacunków Eurostatu (opublikowanych 17 grudnia) w październiku 2018 roku strefa euro odnotowała nadwyżkę w bilansie handlowym na kwotę 14 mld euro (wobec +17,8 mld euro w październiku 2017). Unia Europejska miała deficyt 7,7 mld euro (w porównaniu do -1,8 mld euro w październiku 2017)... Więcej
Raport na temat poziomu świadczeń socjalnych
photo
W 2016 roku wydatki na ochronę socjalną w Unii Europejskiej wyniosły 28,2% PKB i było to o 0,2 punktu mniej w stosunku do 2015. Tak wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 12 grudnia. Dwa główne źródła finansowania to składki społeczne i podatki - odpowiednio 55% i 40% łącznych wydatków. Na czele rankingu znajdują się Francja (34%), Finlandia i Dania (32%). Tymczasem najniższe proporcje zaobserwowano w Rumunii, na Łotwie i na Litwie (15%). 46% świadczeń socjalnych w 2016 roku stanowiły renty rodzinne i świadczenia z tytułu starości, 37% świadczenia z tytułu choroby i inwalidztwa, a 18% świadczenia rodzinne związane z mieszkaniem i bezrobociem... Więcej

Opracowania/raporty : Zniesienia opłat roamingowych ma pozytywne skutki
photo
Jak wynika ze śródokresowego sprawozdania opublikowanego przez Komisję 14 grudnia, od czasu zniesienia opłat roamingowych w czerwcu 2017 roku odnotowano znaczący wzrost liczby połączeń z telefonów komórkowych i transmisji danych przez Europejczyków podróżujących po UE. Wykorzystanie mobilnych usług transmisji danych zwiększyło się pięciokrotnie, a liczba połączeń podwoiła. W raporcie podkreślono, że zniesienie opłat roamingowych przyczyniło się do poszerzenia zasięgu 4G w Europie. W grudniu 2019 roku Komisja opublikuje kompleksowe sprawozdanie z konsekwencji tych regulacji... Więcej
Nierówne uczestnictwo kobiet w gospodarce cyfrowej
photo
10 grudnia Komisja opublikowała pierwszą edycję rocznego zestawienia "Kobiety w cyfryzacji" ("Women in Digital"). Jego celem jest oszacowanie udziału kobiet w gospodarce cyfrowej w oparciu o 13 wskaźników. Okazuje się, że kobiety zajmują 17% miejsc pracy związanych z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (ITC). Tymczasem stanowią 52% europejskiej populacji. Zarabiają średnio o blisko 20% mniej niż mężczyźni. Europejskimi prymusami są Finlandia, Szwecja i Luksemburg. Ogólnie najlepiej jest w państwach, które są również liderami cyfrowej konkurencyjności. Najniżej w klasyfikacji jest Bułgaria, Rumunia i Grecja... Więcej
Raport na temat przemysłu zbrojeniowego
photo
Według ostatniego raportu na temat światowego przemysłu zbrojeniowego, opublikowanego 19 grudnia przez Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), w 2017 roku globalna sprzedaż broni i usług o charakterze wojskowym opiewała na 398,2 mld dolarów (to o 2,5% więcej niż w 2016). Stanowi to wzrost o 44% w stosunku do roku 2002. TOP 100 producentów broni zdominowały przedsiębiorstwa amerykańskie (57% łącznej sprzedaży broni), a za nimi znalazły się przedsiębiorstwa rosyjskie (9,5%). W Unii głównym producentem broni pozostaje Zjednoczone Królestwo, które wyprzedza Francję (7 firm w TOP 100)... Więcej
W Unii utrzymuje się antysemityzm
photo
Nadal panuje antysemityzm, wynika z raportu Europejskiej Agencji Praw Podstawowych (FRA) na temat dyskryminacji i przestępstw z nienawiści wobec osób pochodzenia żydowskiego (opublikowanego 10 grudnia). Około 90% respondentów uważa, że antysemityzm w ich kraju narasta, a taki sam odsetek jest zdania, że problem ten obecny jest w internecie. Blisko 30% zapytanych było w ciągu ostatniego roku prześladowanych. 80% nie złożyło władzom doniesienia o poważnych incydentach, sądząc, że to i tak nic nie zmieni. Agencja zwraca się do państw członkowskich o natychmiastowe podjęcie nadzwyczajnych kroków we współpracy z zainteresowanymi... Więcej

Kultura : Fernand Khnopff w Petit Palais
photo
Paryski Petit Palais poświęca retrospektywę belgijskiemu artyście Fernandowi Khnopffowi (1858-1921). Jego płótna i rzeźby, często jak ze snu oraz symboliczne, są rzadko wystawiane we Francji. Można je oglądać do 17 marca 2019 roku... Więcej
Złota era Pragi
photo
Do 31 marca Muzeum Miasta Pragi zaprasza na wystawę o złotej erze Pragi - jej wyjątkowym miejskim, architektonicznym i technicznym rozwoju, który pod koniec XIX wieku doprowadził do tego, że z prowincjalnego miasta cesarstwa austro-węgierskiego Praga zmieniła się w metropolię... Więcej
Kolekcja sztuk pięknych z Liège
photo
Od 21 grudnia 2018 roku do 18 sierpnia 2019 Muzeum Sztuk Pięknych w Liège wystawiać będzie nadzwyczajną kolekcję ponad 150 obrazów oraz rzeźb międzynarodowych i belgijskich mistrzów od epoki renesansu do ruchów awangardowych. Wystawa "Liège. Arcydzieła" ma być platformą dialogu między epokami i formalnymi ruchami... Więcej
Królewskie damy w Turynie
photo
Od 20 grudnia 2018 roku do 6 maja 2019 Pałac Madama w Turynie gości wystawę na temat życia 2 kobiet, które miały wielki wpływ na rozwój społeczeństwa i kultury artystycznej w Sabaudii od roku 1600 do 1700 - Christine de France (1606-1663) i Marie-Jeanne-Baptiste de Savoie-Nemours (1644-1724)... Więcej
Świat Muminków z lodu
photo
Począwszy od 26 grudnia, Sport & Spa Hotel Vesileppis w fińskim mieście Leppävirta gości w piwnicy o głębokości 30 metrów pierwszą wystawę międzynarodowych rzeźb z lodu. Uznani rzeźbiarze stworzyli wioskę Muminków (trolowatych postaci narysowanych przez Tove Jansson). Towarzyszą jej krajobrazy ze światła i dźwięku... Więcej

17gru.
17 grudnia

Bruksela

Rada Stowarzyszenia UE-Ukraina, Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Kosowo

17gru.
17-18 grudnia

Bruksela

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

18gru.
18 grudnia

Bruksela

Rada ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia

19gru.
19 grudnia

Bruksela

Rada ds. Energii

20gru.
20 grudnia

Bruksela

Rada ds. Ochrony Środowiska, Rada Stowarzyszenia UE-Egipt

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2019
Biuletyn n°870
Komisja nowej szansy z Ursulą von der Leyen
Opublikowany 02/12/2019
Biuletyn n°869
Nowy europejski pakt dotyczący imigracji i azylu, by odpowiedzieć na "wyzwanie migracyjne"
Opublikowany 25/11/2019
Biuletyn n°868
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa wystawiona na próbę na nigerskim terytorium
Opublikowany 18/11/2019
Biuletyn n°867
Wypracowanie europejskiego kodeksu gospodarczego
Opublikowany 12/11/2019
Biuletyn n°866
Wyjść z totalitaryzmu
Opublikowany 04/11/2019
Biuletyn n°865
1 listopada: Christine Lagarde prezesem EBC w obliczu rozmaitych sprzeciwów
Opublikowany 28/10/2019
Biuletyn n°864
Brexit: nowe porozumienie i ponowna niepewność
Opublikowany 21/10/2019
Biuletyn n°863
"Schowajcie ten budżet, którego nie wypada mi widzieć!..."
Opublikowany 14/10/2019
Biuletyn n°862
Jaka będzie przyszłość Libry?
Opublikowany 07/10/2019
Biuletyn n°861
Bałkany Zachodnie: ku odnowionym ramom negocjacji akcesyjnych
Opublikowany 30/09/2019
Biuletyn n°860
Ambicje klimatyczne nowej Komisji Europejskiej
Opublikowany 23/09/2019
Biuletyn n°859
Jakie wyciągnąć nauki z wyborów regionalnych na wschodzie Niemiec?
Opublikowany 16/09/2019
Biuletyn n°858
Europa w chińsko-amerykańskiej wojnie handlowej
Opublikowany 09/09/2019
Biuletyn n°857
9. unijna kadencja, nowe dane polityczne
Opublikowany 22/07/2019
Biuletyn n°856
Europa w obliczu dezinformacji
Opublikowany 15/07/2019
Biuletyn n°855
Od G20 w Osace do G7 w Biarritz: dokąd zmierza Europa?
Opublikowany 08/07/2019
Biuletyn n°854
Ku przebudowanemu partnerstwu europejsko-afrykańskiemu
Opublikowany 01/07/2019
Biuletyn n°853
Od wyjścia z kryzysu do wyzwań świata: europejski program strategiczny
Opublikowany 24/06/2019
Biuletyn n°852
Juncker lub europejska wartość dodana
Opublikowany 17/06/2019
Biuletyn n°851
Neutralność węglowa w Europie: jak ją osiągnąć?
Opublikowany 11/06/2019
Biuletyn n°850
Unia Europejska bardziej zjednoczona, by zmierzyć się z wyzwaniami mniej bezpiecznego świata
Opublikowany 03/06/2019
Biuletyn n°849
Parlament Europejski: nowa równowaga... ale nie eurosceptyczna
Opublikowany 27/05/2019
Biuletyn n°848
Skrajne prawice: nawrócenie na Europę!
Opublikowany 20/05/2019
Biuletyn n°847
Między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, Europa w poszukiwaniu swojej przyszłości
Opublikowany 13/05/2019
Biuletyn n°846
Wyzwania europejskie 2019
Opublikowany 06/05/2019
Biuletyn n°845
Kontekst wyborczy 2019: nowe i coraz bardziej europejskie wyzwania
Opublikowany 29/04/2019
Biuletyn n°844
Bilans 8. kadencji Parlamentu Europejskiego
Opublikowany 23/04/2019
Biuletyn n°843
Ochrona europejskich obywateli i walka z terroryzmem
Opublikowany 15/04/2019
Biuletyn n°842
Ochrona europejskich obywateli w skrajnie połączonym świecie
Opublikowany 08/04/2019
Biuletyn n°841
Jaka będzie nowa Europa?
Opublikowany 01/04/2019
Biuletyn n°840
Wyzwania i perspektywy ukraińskich wyborów prezydenckich
Opublikowany 25/03/2019
Biuletyn n°839
A jeśli rozpoczęlibyśmy od kultury?
Opublikowany 18/03/2019
Biuletyn n°838
Na rzecz geopolityki euro
Opublikowany 11/03/2019
Biuletyn n°837
Równość kobiet i mężczyzn w Europie: jaki będzie skok w 2019 roku?
Opublikowany 04/03/2019
Biuletyn n°836
Migracja w centrum szczytu między Unią Europejską i Ligą Państw Arabskich
Opublikowany 25/02/2019
Biuletyn n°835
Wspólna polityka rolna wobec próby subsydiarności
Opublikowany 18/02/2019
Biuletyn n°834
Europejska polityka handlowa, polityka konkurencji i wybory w Estonii
Opublikowany 11/02/2019
Biuletyn n°833
Jaka będzie europejska reakcja na amerykańską eksterytorialność?
Opublikowany 04/02/2019
Biuletyn n°832
Uchwycić się wyzwania klimatycznego, by zbudować przyszłość Europy
Opublikowany 28/01/2019
Biuletyn n°831
Od wspólnej wizji do konkretnych realizacji: ku zjednoczonym Bałkanom w zjednoczonej Europie
Opublikowany 21/01/2019
Biuletyn n°830
Walka z dezinformacją i ochrona dziennikarzy
Opublikowany 14/01/2019