Ten e-mail nie wyświetla się prawidłowo? Kliknij tutaj
wtorek, 29 października 2019 numer 865
Biuletyn w formacie PDF Fundacja na i

Aplikacja Fundacji dostępna w Appstore i Google Play

1 listopada: Christine Lagarde prezesem EBC w obliczu rozmaitych sprzeciwów
Autor : Jean-Paul Betbeze

Francuzka zastąpi Mario Draghiego w środku pytań o strategię Europejskiego Banku Centralnego. Ale trudności polityki pieniężnej w strefie euro z osiągnięciem 2-procentowej inflacji nie wynikają z błędów M. Draghiego. Wynikają z samej struktury gospodarki strefy euro, wziętej w uścisk światowego spowolnienia i polityki pieniężnej, którą zostawiono samą sobie bez wsparcia budżetowego.
Więcej

Fundacja : Wielkie przesunięcie - Swobodne refleksje Komisja : Inwestycje - Ochrona danych - Rybołówstwo - Oceany - Bułgaria/Rumunia - Schengen/Chorwacja - Parytet Parlament : Nagroda Sacharowa - Budżet - Juncker/bilans - Pestycydy Rada : Zatrudnienie/sprawy społeczne - Transport morski Dyplomacja : Klimat EBC : Draghi/pożegnanie Europejskie agencje : Rzecznik - Odpady/zarządzanie Niemcy : Turyngia Belgia : Premier Finlandia : Przyszłość/UE Francja : Terytoria zamorskie - Komisarz/kandydat - Prawa autorskie Rumunia : Rząd Zjednoczone Królestwo : Wybory? - Odłożenie brexitu NATO : Syria Eurostat : Dług Eurobarometr : Pomoc rozwojowa Kultura : Film/Wiedeń - Wystawa/Berlin - Wystawa/Paryż - Wystawa/Londyn

Kalendarz | Inne wersje językowe | Kontakt

Fundacja :

"The Big Shift. The 21st European Century"

photo non dispo W swojej nowej publikacji Jean-Dominique Giuliani pokazuje, że - wbrew zwyczajowej narracji - Unia Europejska ma środki, by przezwyciężać nowe wyzwania XXI wieku. UE odniosła sukces przekraczający wyobrażenia jej ojców założycieli. Może jeszcze zdoła zagwarantować sobie miejsce pośród trzech największych światowych potęg pod koniec wieku... Więcej

 

"A Blueprint for tomorrow's Europe"

photo non dispo Fundacja opublikowała "A Blueprint for tomorrow's Europe", pierwszą notatkę z nowej kolekcji zatytułowanej Swobodne refleksje, w której oddaje głos młodym europejskim autorom chcącym wypowiedzieć się o nowych, istotnych ideach sprzyjających integracji europejskiej. W "A Blueprint for tomorrow's Europe" Jérôme Gazzano i Andi Mustafaj wyrażają opinię, że aktualne kryzysy są szansą na przemyślenie Unii Europejskiej, by mogła ona w pełni stawić czoła wyzwaniom tego wieku... Więcej

 

Komisja :

Bilans planu Junckera na rzecz inwestycji

photo non dispo Od czasu jego uruchomienia w 2015 roku plan inwestycyjny dla Europy, czyli plan Junckera, umożliwił zwiększenie PKB Unii Europejskiej o 0,9% i powstanie 1,1 mln miejsc pracy, oceniła Komisja w ewaluacji opublikowanej 22 października. Dzięki temu planowi do 2022 roku unijne PKB wzrośnie o 1,8% i powstanie 1,7 mln miejsc pracy... Więcej

 

Dane osobowe: pozytywna ocena umowy ze Stanami Zjednoczonymi

photo non dispo Stany Zjednoczone w dalszym ciągu gwarantują wystarczający poziom ochrony danych osobowych transferowanych z Unii Europejskiej, ocenia Komisja w swoim raporcie zawierającym trzeci coroczny przegląd funkcjonowania Tarczy Prywatności UE–USA, ustanowionej w 2016 roku. Zaleca jednak podjęcie szeregu kroków, zwłaszcza wzmocnienie i przyspieszenie procesu certyfikowania spółek, które chcą uczestniczyć w systemie... Więcej

 

Możliwości połowowe na Atlantyku i na Morzu Północnym

photo non dispo 24 października Komisja zaproponowała poziom kwot połowowych dla 72 stad ryb na Oceanie Atlantyckim i Morzu Północnym. W przypadku 32 z nich kwoty będą identyczne lub większe, szczególnie w przypadku plamiaka na Morzu Celtyckim. W przypadku 40 z nich (zwłaszcza morszczuka) zostaną obniżone. Ministrowie przeanalizują te propozycje na swoim posiedzeniu w grudniu... Więcej

 

Nowe europejskie zobowiązania na rzecz oceanów

photo non dispo Na konferencji "Nasz ocean", która odbyła się w Oslo w dniach 23–24 października, UE podjęła się 22 nowych zobowiązań na rzecz czystych, zdrowych i bezpiecznych oceanów. Dotyczą one wspierania badań nad ocenami, walki z morskim zanieczyszczeniem oraz wspierania niebieskiej gospodarki i innowacji. Unia zainaugurowała także Ocean Tracker, narzędzie kontroli postępów w realizacji 77 zobowiązań podjętych od 2014 roku... Więcej

 

Raporty na temat Bułgarii i Rumunii

photo non dispo 22 października Komisja opublikowała swoje doroczne raporty na temat mechanizmu współpracy i weryfikacji (MWiW) dotyczącego Bułgarii i Rumunii. Ocenia ona, że Bułgaria poczyniła wystarczające postępy, by wypełnić zobowiązania podjęte, gdy kraj wstępował do Unii Europejskiej, ale powinna "pracować bez wytchnienia" nad ich realizacją... Więcej

Więcej | Więcej

Raport sprzyjający akcesji Chorwacji do strefy Schengen

photo non dispo Chorwacja podjęła kroki wymagane do spełnienia warunków niezbędnych do pełnego stosowania przepisów i norm strefy Schengen, oceniła Komisja w raporcie opublikowanym 22 października. Komisja zwróciła się do Rady o przeanalizowanie raportu w kontekście zintegrowania Chorwacji ze strefą Schengen... Więcej

 

Nowy etap parytetu w Komisji Europejskiej

photo non dispo Komisja osiągnęła cel 40% kobiet wśród kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla ustalony na początku kadencji w 2014 roku. Obecnie kobiety stanowią 41% kadry, w porównaniu z 30% na początku kadencji. Wynik ten daje Komisji miejsce w grupie organów administracji publicznej o najwyższej na świecie liczbie kobiet na stanowiskach kierowniczych... Więcej

 

Parlament :

Nagroda Sacharowa 2019 dla Ilhama Tohtiego

photo non dispo 24 października Parlament Europejski przyznał Nagrodą Sacharowa na rzecz Wolności Myśli 2019 Ilhamowi Tohtiemu, ujgurskiemu ekonomiście i bojownikowi o prawa człowieka, który jest obecnie skazany na dożywocie i więziony w Chinach za separatyzm. Ceremonia wręczenia wyróżnienia odbędzie się 18 października w Strasburgu... Więcej

 

Stanowisko w sprawie budżetu na 2020 rok

photo non dispo 23 października europosłowie przyjęli stanowisko w sprawie budżetu Unii na 2020 rok. Zwracają się o jego łączne zwiększenie o 2 mld euro - na ochronę klimatu, a także na dodatkowe finansowanie dla Erasmusa+, MŚP, na badania, cyfryzację, kwestie migracyjne i politykę zewnętrzną. Rada dała natychmiast do zrozumienia, że "nie może zaakceptować" tych poprawek. Dwie instytucje mają czas na osiągnięcie porozumienia do 18 listopada... Więcej

Więcej

Pożegnanie Jean-Claude'a Junckera

photo non dispo 22 października dotychczasowy prezydent Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker pożegnał się z Parlamentem i dyskutował o swoim bilansie z eurodeputowanymi zebranymi na sesji plenarnej. Podkreślił dokonania swojej kadencji, takie jak "plan Juncker" dotyczący inwestycji, stosunki z Afryką i 15 nowych porozumień handlowych. Wyraził rozczarowanie, że nie zdołał dokończyć unii bankowej... Więcej

Więcej

Zablokowanie projektu regulacji w sprawie pestycydów

photo non dispo 23 października europosłowie zwrócili się do Komisji o zrewidowanie jej projektu rozporządzenia w sprawie procedur dopuszczających pestycydy. Oceniają, że propozycja w wersji poprawionej przez państwa członkowskie osłabi ochronę pszczół. Zwracają się, aby Komisja uwzględniła aktualny stan wiedzy naukowej i technicznej... Więcej

 

Rada :

Konkluzje Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Konsumentów

photo non dispo 24 października ministrowie ds. zatrudnienia i spraw społecznych przyjęli konkluzje dotyczące gospodarki dobrobytu, w których wzywają Komisję i państwa członkowskie, by dobrostan pracowników był w centrum prac nad politykami. Ministrowie przedyskutowali walkę z dyskryminacjami, a także sposoby usprawnienia podejmowania decyzji w drodze procedury większości kwalifikowanej lub zwykłej procedury ustawodawczej. Przyjęli również konkluzje służące promocji deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy na temat przyszłości pracy... Więcej

 

Stanowisko w sprawie emisji CO2 w transporcie morskim

photo non dispo 25 października Rada przyjęła stanowisko w sprawie rewizji przepisów w zakresie emisji CO2 w sektorze transportu morskiego. Przepisy zostaną dostosowane do regulacji Międzynarodowej Organizacji Morskiej... Więcej

 

Dyplomacja :

Współpraca w sprawie klimatu z Islandią i Norwegią

photo non dispo 25 października Unia Europejska, Islandia i Norwegia zapowiedziały szerszą współpracę na rzecz osiągnięcia celu zredukowania emisji CO2 do 2030 roku o co najmniej 40% w stosunku do roku 1990. Islandia i Norwegia zobowiązały się do stosowania dwóch aktów prawnych Unii: rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego oraz rozporządzenia o użytkowaniu gruntów, zmianach w użytkowaniu gruntów i leśnictwie... Więcej

 

EBC :

Ostatnia konferencja prasowa Mario Draghiego

photo non dispo 24 października prezes Europejskiego Banku Centralnego wziął udział w swojej ostatniej konferencji prasowej, zanim 1 listopada zastąpi go Christine Lagarde. W obliczu narastającej krytyki jego niekonwencjonalnej polityki, Draghi bronił bilansu swojej 8-letniej kadencji. 28 października wielu europejskich przywódców, w tym francuski prezydent Emmanuel Macron i niemiecka kanclerz Angela Merkel, wzięli udział w ceremonii pożegnania prezesa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghiego i przekazania władzy Ch. Lagarde... Więcej

Więcej | Więcej | Więcej

Europejskie agencje :

Kandydaci na stanowisko Europejskiego Rzecznika

photo non dispo 23 października Parlament ogłosił nazwiska 5 kandydatów na stanowisko Europejskiego Rzecznika. To dotychczasowa Rzeczniczka Emilie O'Reilly, rzecznik regionu Kampanii Giuseppe Fortunato, estońska sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Julia Laffranque, były Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Nils Muiznieks i europosłanka Cecilia Wikström... Więcej

 

Europa musi poprawić swoje zarządzanie odpadami

photo non dispo W raporcie opublikowanym 28 października Europejska Agencja Środowiska ocenia, że Unia Europejska musi zwiększyć ponowne wykorzystywanie i recykling plastików, baterii, produktów elektronicznych i tekstylnych, żeby zredukować ilość odpadów. Agencja, która odnotowuje, że w 2015 roku wytworzono 30 000 ton plastikowych odpadów, podkreśla, że Unia traci zasoby zdatne do odzysku... Więcej

 

Niemcy :

Wzrost popularności skrajnej prawicy w Turyngii

photo non dispo W wyborach regionalnych w Turyngii 27 października zwyciężyła skrajnie lewicowa partia Die Linke (31% głosów, wzrost o 3 punkty w stosunku do poprzednich wyborów w 2014 roku). Wybory naznaczył skok popularności skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD), która uzyskała 23,4% głosów (wobec 10,6% w 2014). Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU) skurczyła się z 31% do 21,8%, Partia Socjaldemokratyczna (SPD) z 12,4% do 8,2%, a Zieloni z 5,7% do 5,2%. Dotychczasowa koalicja Linke-SPD-Zieloni utraciła większość w regionalnym parlamencie... Więcej

Więcej

Belgia :

Sophie Wilmès tymczasowym premierem

photo non dispo 27 października król Belgów Filip powołał na premiera Sophie Wilmès z liberalnego Ruchu Reformatorskiego. Zastąpi ona Charles'a Michela, który 1 grudnia zostanie przewodniczącym Rady Europejskiej. 44-letnia Sophie Wilmès (była minister budżetu) jest pierwszą kobietą, która pokieruje rządem federalnym Belgii. Obejmie stery gabinetu administrującego sprawami bieżącymi, w oczekiwaniu na stworzenie koalicji pochodzącej z wyborów parlamentarnych 26 maja... Więcej

 

Finlandia :

Wizyta Ursuli von der Leyen

photo non dispo 24 października wybrana na przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen została przyjęta w Helsinkach przez fińskiego premiera Antti Rinnego, którego kraj przewodniczy Radzie Unii do 31 grudnia. Politycy dyskutowali o wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 i priorytetach fińskiej prezydencji w Radzie. Rinne oświadczył, iż chce poświęcić co najmniej 25% europejskiego budżetu na walkę ze zmianami klimatu i otrzymał poparcie Ursuli von der Leyen... Więcej

Więcej

Francja :

Podróż do terytoriów zamorskich na Oceanie Indyjskim

photo non dispo W dniach 22-25 października francuski prezydent Emmanuel Macron składał wizytę we francuskich terytoriach zamorskich na południu Oceanu Indyjskiego. W departamencie Majotty poruszył kwestię walki z nielegalną imigracją, w szczególności poprzez rozlokowanie misji morskich i współpracę z Komorami. Na wyspie Grande Glorieuse przypomniał o zaangażowaniu Francji w kwestię bioróżnorodności na poziomie krajowymi i międzynarodowym. Podczas forum gospodarczego na Reunionie prezydent podkreślił znaczenie obszaru indyjsko-pacyficznego dla bezpieczeństwa, ekologii i gospodarki... Więcej

 

Thierry Breton nowym francuskim kandydatem na stanowisko komisarza

photo non dispo Po odrzuceniu kandydatury Sylvie Goulard przez Parlament Europejski, 23 października francuski prezydent Emmanuel Macron zaproponował na kandydata na komisarza ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, obrony, kosmosu i cyfryzacji Thierry'ego Bretona, szefa przedsiębiorstwa i byłego ministra... Więcej

 

Dyrektywa w sprawie praw autorskich

photo non dispo 24 października we Francji weszła w życie unijna dyrektywa w sprawie praw autorskich i praw pokrewnych. Przyjęta wiosną 2019 roku legislacja daje twórcom i wydawcom prasy prawo zwrócenia się o wynagrodzenie za korzystanie z ich dzieł i treści przez platformy cyfrowe. Francja przełożyła dyrektywę do swojego prawa krajowego 23 lipca. Jej stosowaniu sprzeciwia się Google, którego wydawcy prasy ścigają przed sądem. Państwa członkowskie UE mają czas na transpozycję dyrektywy do czerwca 2021 roku... Więcej

Więcej

Rumunia :

Prezentacja rządu Ludovica Orbana

photo non dispo 24 października nowy rumuński premier Ludovic Orban, pochodzący z Partii Narodowo-Liberalnej (PNL), zaprezentował skład swojego rządu, a także jego program. 4 listopada proponowany przez niego gabinet zostanie poddany pod głosowanie w Izbie Deputowanych i w Senacie... Więcej

 

Zjednoczone Królestwo :

Ku nowym wyborom?

photo non dispo 22 października Izba Gmin wstępnie zaaprobowała porozumienie o brexicie zawarte z Unią Europejską 17 października, ale odrzuciła jego przyspieszone rozpatrzenie, którego chciał rząd Borisa Johnsona. Zmusiło go to do zwrócenia się o odłożenie brexitu. Premier wycofał swój projekt ustawy i wystąpił o zorganizowanie przedterminowych wyborów parlamentarnych. Pierwszy wniosek idący w tym kierunku został odrzucony przez Izbę Gmin 28 października. Kolejny zostanie poddany pod głosowanie 29 października (wybory miałyby się odbyć 9 lub 12 grudnia)... Więcej

Więcej | Więcej | Więcej

Odłożenie brexitu do 31 stycznia

photo non dispo 28 października Rada podjęła decyzję o odłożeniu wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii do 31 stycznia 2020 roku lub wcześniej, jeśli brytyjski parlament przyjmie umowę rozwodową. 19 października brytyjski premier Boris Johnson przesłał wniosek o odroczenie. Został do tego zmuszony przez Benn Act z września 2019 roku celem uniknięcia rozstania bez porozumienia. W odpowiedzi do przewodniczącego Rady Europejskiej B. Johnson zaakceptował odroczenie, ale wyraził swoją dezaprobatę i zwrócił się do UE o wykluczenie wszelkiego kolejnego odsuwania brexitu po 31 stycznia... Więcej

Więcej

NATO :

Ministrowie przygotowują grudniowy szczyt

photo non dispo Ministrowie obrony krajów członkowskich NATO, obradujący 24 i 25 października w Brukseli, przygotowywali posiedzenie szefów państw i rządów, które odbędzie się w Londynie 3 i 4 grudnia z okazji 70-lecia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przedyskutowali też sytuację w Syrii po inwazji Turcji (członka NATO), podział obciążeń w łonie Sojuszu, misje i zaangażowanie Sojuszu w Afganistanie... Więcej

Więcej

Eurostat :

Mniejszy dług publiczny

photo non dispo 22 października Eurostat opublikował najświeższe dane na temat długu publicznego. Według unijnego urzędu statystycznego pod koniec II kwartału 2019 roku stosunek długu publicznego do PKB w strefie euro wyniósł 86,4% (wobec 86,5% pod koniec I kwartału). W Unii Europejskiej odsetek zmniejszył się z 81,1% do 80,5%... Więcej

 

Eurobarometr :

Poparcie Europejczyków dla polityki rozwojowej

photo non dispo Współpraca na rzecz rozwoju jest jedną z najlepiej postrzeganych europejskich polityk, oceniła Komisja po tym, jak 23 października opublikowano wyniki sondażu Eurobarometru na ten temat. 86% respondentów uważa, że pomaganie krajom rozwijającym się jest ważne, a 70% sądzi, że walka z ubóstwem w krajach rozwijających się powinna być priorytetem Unii... Więcej

 

Kultura :

Viennale 2019

photo non dispo Do 6 listopada najstarsze i najsłynniejsze wydarzenie filmowe świata niemieckojęzycznego - Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wiedniu (Viennale) - proponuje selekcję austriackich i międzynarodowych filmów, które będą pokazywane w kinach w historycznym centrum austriackiej stolicy... Więcej

 

Kobiety artystki w Berlinie

photo non dispo Berlińska Stara Galeria Narodowa świętuje 100-lecie wejścia kobiet do Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. Był to ważny etap w historii praw kobiet w Niemczech. Trwająca do 8 marca 2020 roku wystawa uświetnia tę rocznicę, prezentując ponad 60 obrazów i rzeźb sprzed 1919... Więcej

 

Wystawa El Greco w Grand Palais

photo non dispo Do 10 lutego paryski Grand Palais prezentuje pierwszą wielką retrospektywę El Greco we Francji. To ostatni wielki mistrz renesansu i pierwszy wielki malarz Złotego Wieku... Więcej

 

Autoportrety Luciana Freuda w Londynie

photo non dispo Do 26 stycznia 2020 roku Royal Academy of Arts w Londynie wystawia po raz pierwszy autoportrety Luciana Freuda, uważanego za jednego z największych brytyjskich malarzy XX wieku. Gromadząc ponad 50 dzieł powstałych na przestrzeni prawie 70 lat, ekspozycja stwarza okazję do odkrywania oblicza artysty konfrontującego się z kwestią swojego własnego wizerunku, a także starzenia... Więcej

 



Kalendarz :

1list.
1 listopada

Frankfurt nad Menem
Objęcie stanowiska przez nową prezes EBC Christine Lagarde

Biuletyn jest również dostępny w następujących wersjach:

francuski angielski niemiecki hiszpanski

Redaktorzy Biuletynu :

Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ;
Zélie Barbet, Cindy Schweitzer

Redaktor naczelny : Eric Maurice
Dyrektor publikacji : Pascale Joannin



Kontakt/sugestia

info@robert-schuman.eu

Fundacja Roberta Schumana, która została utworzona w 1991 roku, jest organizacją użyteczności publicznej według prawa z 1901 r. i jednym z głównych francuskich centrów badawczych zajmujących się Europą. Rozwija studia nad Unią Europejską i jej politykami oraz propaguje ich wyniki we Francji, w Unii i poza jej granicami. Prowokuje, wzbogaca i stymuluje debatę europejską poprzez swoje badania, publikacje i organizowanie konferencji. Fundacji przewodniczy Jean-Dominique Giuliani.

Nie chcesz więcej otrzymywać naszych Biuletynów? {LINK}