Biuletyn n°1000

Open panel Open panel
Biuletyn n°1000
Biuletyn
wtorek, 22 listopada 2022
numer 1000
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Od 22 lat i po raz tysięczny Fundacja dostarcza Państwu kompleksowe podsumowanie tygodniowych aktualności z Europy (nie tylko z unijnych instytucji, ale także z państw członkowskich) oraz ze świata. Za pośrednictwem tego cotygodniowego Biuletynu, w którym podkreślamy również nasze badania, publikacje i publiczne wydarzenia, przyczyniamy się do informowania Państwa o Europie, objaśniając Państwu bieżące wyzwania i przewidując te przyszłe. Jeśli świętujemy ten tysięczny Biuletyn, to właśnie dzięki Państwu, naszym czytelnikom i subskrybentom, którzy śledzą nas co tydzień i zachęcają do kontynuowania tej pracy, która jest teraz dostępna w 6 językach, w tym w języku ukraińskim. Dziękujemy po tysiąckroć!
Biuletyn nr 1000

Europejskie aktualności
okiem Fundacji


Share the Letter
Fundacja : Kryzys energetyczny: europejskie środki zaradcze
photo
W odpowiedzi na rosnące ceny energii państwa członkowskie i Unia Europejska podjęły działania. 14 listopada Luksemburg przedstawił kilka instrumentów, w tym ograniczenie cen energii elektrycznej do poziomu z 2022 roku, jeśli roczne zużycie wynosi poniżej 25 000 kWh. Na Słowacji rząd ogłosił limit cen - 199 euro/MWh dla energii elektrycznej i 99 euro/MWh dla gazu. Fundacja oferuje mapę, która pomoże Państwu wszystko lepiej zrozumieć. Jest regularnie uzupełniana i aktualizowana... Więcej

Ukraina/Rosja : Wizyty Rishiego Sunaka i Valdisa Dombrovskisa w Kijowie
photo
18 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjął w Kijowie wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Valdisa Dombrovskisa i podziękował mu za wsparcie wojskowe oraz finansowe udzielone przez Unię Europejską. Podkreślił konieczność uznania Rosji za państwo terrorystyczne. 19 listopada przyjął brytyjskiego premiera Rishiego Sunaka, który ponowił wsparcie Zjednoczonego Królestwa dla Ukrainy i zapowiedział 50 mln funtów pomocy na obronę, w tym 125 działek przeciwlotniczych i technologię przeciwdziałania śmiercionośnym dronom... Więcej
Więcej | Więcej
Wyrok za zestrzelenie lotu MH17
photo
17 listopada sąd w holenderskim Badhoevedorp skazał dwóch Rosjan i Ukraińca na karę dożywotniego więzienia za zestrzelenie w 2014 roku nad Ukrainą samolotu Malaysia Airlines. Zginęło 298 pasażerów i załoga lotu MH17. Trzeci oskarżony narodowości rosyjskiej został uniewinniony. Wszystkie trzy osoby były związane ze wspieranymi przez Rosję siłami separatystycznymi... Więcej
Więcej
Deklaracja NATO i G7 po upadku rakiety w Polsce
photo
Na marginesie szczytu G20 przywódcy NATO i G7 zadeklarowali, że udzielą Polsce pomocy w związku ze śledztwem w sprawie upadku rakiety, do którego doszło 15 listopada we wschodniej Polsce. Ponowili też swoje niezachwiane poparcie dla Ukrainy i potępili ostatnie ataki rakietowe na ten kraj... Więcej

Obrona : Posiedzenie ministrów obrony
photo
15 listopada ministrowie obrony omawiali konieczność zwiększenia inwestycji w rozwój europejskich zdolności wojskowych. Poruszyli kwestię wspólnych zamówień na broń. Ministrowie oficjalnie uruchomili misję wojskową w Ukrainie i zostali poinformowani o tamtejszej sytuacji militarnej. Omówili ewentualną operację w Nigrze, aby pomóc w utrzymaniu sprzętu i logistyce. Zatwierdzili także udział Zjednoczonego Królestwa w stałej współpracy strukturalnej w zakresie mobilności wojskowej. I zatwierdzili również zwiększenie budżetu Europejskiej Agencji Obrony na rok 2023... Więcej
Roczny skoordynowany przegląd obrony
photo
15 listopada przekazano ministrom obrony coroczny przegląd Europejskiej Agencji Obrony "CARD", zawierający szereg zaleceń dotyczących obronności i wzywający ich do wzmocnienia europejskiej współpracy. Odizolowane wydatki i zależność od zewnętrznych dostawców jeszcze bardziej rozdrabniają europejską współpracę obronną i podejmowane starania... Więcej
Więcej
Myśliwiec przyszłości: ku porozumieniu w sprawie FCAS
photo
18 listopada Francja i Niemcy ogłosiły porozumienie grup przemysłowych Dassault i Airbus w sprawie rozpoczęcia kolejnej fazy rozwoju przyszłego systemu walki powietrznej (FCAS) - budowy demonstratora. Porozumienie musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzone i podpisane przez przemysłowców, co się ma stać w tym tygodniu... Więcej

Kosmos : Rozpoczęcie misji księżycowej Artemis I
photo
16 listopada z Centrum Kosmicznego Kennedy'ego na Florydzie wystartowała nowa rakieta NASA. Operacja służy zweryfikowaniu modułu Orion, w którym astronauci za kilka lat udadzą się na Księżyc. Moduł Orion jest wynikiem długiej współpracy NASA i ESA, czyli Europejskiej Agencji Kosmicznej. Podczas tego pierwszego, testowego lotu, który potrwa 25 dni, statek kosmiczny jest niezamieszkany. Docelowo misja Artemis zmierza jednak do zainstalowania zaludnionej bazy na powierzchni naturalnego satelity Ziemi... Więcej
Iris, nowy system satelitarny, by zabezpieczyć łączność w Europie
photo
17 listopada Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie rozporządzenia, które ma zapewnić państwom członkowskim bezpieczną łączność dzięki budowie konstelacji europejskich satelitów Iris. Do 2027 roku będzie świadczyć zarówno usługi rządowe, jak i komercyjne, aby zagwarantować w Europie dostęp do internetu po przystępnych cenach... Więcej

Cyfryzacja : Wejście w życie aktu o usługach cyfrowych (DSA)
photo
16 listopada wszedł w życie akt o usługach cyfrowych wprowadzający nowe obowiązki w przypadku wszystkich usług cyfrowych, które łączą konsumentów z towarami, usługami lub treściami, w tym regulacje przeciwko nielegalnym treściom, oraz wzmacniający podstawowe prawa użytkowników w środowisku cyfrowym. Daje on również Komisji nowe uprawnienia nadzorcze w stosunku do bardzo dużych platform internetowych i wyszukiwarek. Platformy internetowe mają czas do 17 lutego 2023 roku na zadeklarowanie liczby aktywnych użytkowników końcowych... Więcej
Deklaracja w sprawie europejskich wartości w transformacji cyfrowej
photo
14 listopada państwa członkowskie, Parlament i Komisja zakończyły negocjacje w sprawie europejskiej deklaracji praw i zasad cyfrowych, której celem jest ochrona europejskich wartości w środowisku cyfrowym. To międzyinstytucjonalne porozumienie dotyczy suwerenności cyfrowej i odnosi się do wielu kwestii, takich jak prywatność, indywidualna kontrola danych, sprawiedliwe warunki pracy, włączenie społeczne i zapewnienie łączności. Ma służyć jako "punkt odniesienia" dla wszystkich podmiotów opracowujących i wdrażających nowe technologie... Więcej

Gospodarka : Porozumienie w sprawie budżetu Unii na 2023 rok
photo
15 listopada Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie budżetu na 2023 rok. Łączne zobowiązania ustalono na 186,6 mld euro (co oznacza wzrost o 1,1% w stosunku do roku 2022), a łączne wydatki na 168,6 mld euro (co również oznacza wzrost o 1%). Prawie dwie trzecie budżetu przeznaczono na spójność, odporność i wartości oraz na zasoby naturalne i środowisko. Parlament i Rada mają 14 dni na formalne zatwierdzenie zawartego porozumienia... Więcej
Więcej
Polityka pieniężna w nowym kontekście
photo
18 listopada, w wystąpieniu na Europejskim Kongresie Bankowym, prezes Europejskiego Banku Centralnego ostrzegła przed ryzykiem recesji i podkreśliła, że EBC będzie nadal podnosić stopy procentowe i będzie musiało "znormalizować" inne narzędzia polityki pieniężnej... Więcej
Więcej
Propozycja w sprawie projektu zwalczania wymuszenia gospodarczego
photo
16 listopada Rada przyjęła stanowisko negocjacyjne w sprawie projektu instrumentu chroniącego Unię Europejską i państwa członkowskie przed wymuszeniem gospodarczym ze strony państw trzecich. Rada wnioskuje o uprawnienia wykonawcze do określania, co stanowi wymuszenie gospodarcze, oraz o przyznanie państwom członkowskim większej roli w decydowaniu o krokach podejmowanych w ramach unijnej reakcji... Więcej
Francja 2030: pierwsze wyniki
photo
18 listopada francuski rząd przedstawił pierwszą ocenę planu Francja 2030 rozpoczętego w 2021 roku. W ramach zaproszeń do składania projektów udzielono wsparcia 1 752 z nich, na które przeznaczono 8,4 mld euro. W ramach programu do końca 2022 zrealizowane zostaną projekty o wartości prawie 10 mld euro, a do końca 2023 o wartości 20 mld euro. Plan ten uruchamia łącznie 54 mld euro w ciągu 5 lat, a uzupełnia go europejski plan odbudowy gospodarczej... Więcej
Paryż staje się największą giełdą w Europie
photo
14 listopada łączna kapitalizacja spółek notowanych na giełdzie w Paryżu (2 823 mld USD) po raz pierwszy przekroczyła kapitalizację spółek notowanych w Londynie (2 821 mld USD), czyniąc stolicę Francji największą giełdą w Europie. Ten awans wynika z jednej strony z trudności gospodarczych, jakie przeżywa Wielka Brytania po brexicie i deprecjacji funta szterlinga, a z drugiej strony z luksusowych spółek z CAC 40, które są głównymi motorami tego wzrostu... Więcej

Dyplomacja : Rezolucja MAEA na temat Iranu
photo
17 listopada Rada Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) przyjęła rezolucję w sprawie Iranu w związku z niewystarczającą współpracą tego kraju i nieprzestrzeganiem przez niego niektórych zobowiązań prawnych zawartych w Układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Agencja wezwała Iran do przedstawienia technicznie wiarygodnych wyjaśnień dotyczących obecności cząstek uranu w trzech niezadeklarowanych miejscach w kraju oraz do zadeklarowania lokalizacji materiałów jądrowych i/lub skażonego sprzętu, które były ich przyczyną. Ministerstwa spraw zagranicznych Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych wyraziły zadowolenie z przyjęcia rezolucji we wspólnym oświadczeniu... Więcej
Więcej
Zamknięcie COP27
photo
20 listopada, na zakończenie światowej konferencji klimatycznej, osiągnięto porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej krajom najbardziej narażonym na szkody spowodowane zmianami klimatu. Postanowiono utworzyć fundusz na "straty i szkody" poniesione przez kraje rozwijające się oraz komitet ds. transformacji, który ma przedstawić zalecenia dotyczące wdrażania funduszy... Więcej
Szczyt Frankofonii
photo
19 i 20 listopada na Dżerbie odbył się 18. szczyt Międzynarodowej Organizacji Frankofonii (zrzeszającej 88 krajów członkowskich), którego tematem była "technologia cyfrowa, wektor rozwoju i solidarności". Około trzydziestu francuskojęzycznych przywódców zgromadzonych przy tej okazji zadeklarowało, że chce odgrywać "większą rolę" w rozwiązywaniu międzynarodowych kryzysów. Skupiono się również na gospodarce i omówiono wojnę w Ukrainie. Francja będzie gospodarzem kolejnego szczytu w 2024 roku... Więcej
Więcej

Indo-Pacyfik : Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC)
photo
18 listopada prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Tajlandii Prayut Chan-o-cha zapowiedzieli strategiczne partnerstwo między ich krajami do 2024 roku. Francuski prezydent był jedynym Europejczykiem zaproszonym na szczyt Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC), który odbył się w tym roku w Tajlandii. 19 listopada 21 członków APEC uzgodniło wspólne oświadczenie krytykujące konflikt i globalne wstrząsy gospodarcze wywołane inwazją Rosji na Ukrainę... Więcej
Więcej
Współpraca z Australią
photo
Premier Australii Anthony Albanese, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen spotkali się na marginesie G20, aby omówić różne aspekty swojej współpracy. Przywódcy potwierdzili, że pogłębią rozmowy na temat roli Australii w dostarczaniu gazu do UE. Uzgodnili, że priorytetem będzie zawarcie umowy handlowej. Potępiając rosyjską inwazję na Ukrainę, zobowiązali się przeciwstawiać brakowi bezpieczeństwa żywnościowego. Powtórzyli swoje ambitne cele w zakresie działań na rzecz klimatu i zgodzili się na wzmocnienie współpracy w odpowiedzi na rosnące wyzwania w regionie Indo-Pacyfiku... Więcej

Azja : Wspólna deklaracja przywódców G20
photo
16 listopada obradujący na Bali przywódcy G20 przyjęli wspólne oświadczenie, w którym "większość członków zdecydowanie potępiła wojnę w Ukrainie". Groźba lub użycie broni jądrowej zostały określone jako "nie do przyjęcia". Ponadto przywódcy potwierdzają, że rosyjska inwazja na Ukrainę ma negatywny wpływ na światową gospodarkę... Więcej
Więcej
Partnerstwo energetyczne z Indonezją
photo
15 listopada, na marginesie G20, Unia Europejska i liderzy międzynarodowej grupy partnerów podpisali partnerstwo z Indonezją, które zawiera ambitne cele klimatyczne i poprzez które zobowiązali się do zapewnienia niezbędnych środków finansowych, aby wesprzeć ten kraj w jego transformacji energetycznej. Chodzi o uruchomienie w ciągu trzech do pięciu lat początkowej kwoty 19,4 mld euro w ramach publicznego i prywatnego finansowania... Więcej

Bezpieczeństwo : Wspólne ramy w zakresie cyberbezpieczeństwa w unijnych instytucjach
photo
18 listopada Rada przyjęła stanowisko w sprawie nowych przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa we wszystkich instytucjach, organach i agencjach UE, które służą usprawnienie ich reakcji na cyberataki i inne incydenty. Propozycja skupia się na wzmocnieniu mandatu i finansowania zespołu reagowania na incydenty komputerowe, wymianie informacji i współpracy w przypadku incydentów oraz utworzeniu międzyinstytucjonalnej Rady ds. Cyberbezpieczeństwa... Więcej
Negocjacje umów o współpracy między Frontexem i Bałkanami Zachodnimi
photo
18 listopada Rada zapaliła zielone światło dla rozpoczęcia negocjacji z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Czarnogórą oraz Serbią w celu zacieśnienia ich współpracy z Frontexem (Europejską Agencją Straży Granicznej) i umożliwienia tej ostatniej działania na całym ich terytorium w zakresie zarządzania przepływami migracyjnymi, walki z nielegalną imigracją oraz przestępczością... Więcej

Przyszłość Unii : Korzystna opinia w sprawie wejścia Bułgarii, Rumunii i Chorwacji do strefy Schengen
photo
16 listopada Komisja zwróciła się do Rady o pełne włączenie Bułgarii, Rumunii i Chorwacji do strefy Schengen. Komisja uważa, że Bułgaria i Rumunia spełniają wymogi dzięki wprowadzeniu nowych przepisów i narzędzi. Podkreśliła, że od czasu ustanowienia niezależnego mechanizmu kontroli praw człowieka na granicach Chorwacja spełnia wymogi w zakresie praw podstawowych... Więcej

Rada Europy : Raport na temat praw człowieka w okupowanych regionach Gruzji
photo
16 listopada Rada Europy opublikowała raport na temat sytuacji praw człowieka w regionach Gruzji okupowanych przez Rosję od 2008 roku. Odnotowuje jedynie niewielkie postępy. Powodem do niepokoju pozostaje proces "graniczenia", dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej... Więcej
Raporty na temat przemocy wobec kobiet
photo
Grupa Ekspertów Rady Europy ds. Zwalczania Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej przedstawiła 15 i 17 listopada dwa raporty ewaluacyjne dotyczące Estonii i Szwajcarii, które podkreślają luki w ramach prawnych służących przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet... Więcej
Więcej

Eurostat : Stopa inflacji powyżej 10%
photo
Według danych opublikowanych 17 listopada przez Eurostat w październiku roczna stopa inflacji w Unii Europejskiej wyniosła 11,5% (we wrześniu 10,9%), a w strefie euro 10,6% (9,9% we wrześniu). Najniższą stopę odnotowano we Francji (7,1%), a najwyższą w Estonii (22,5%). Głównym składnikiem inflacji jest energia, a następnie żywność, alkohol i tytoń, usługi i dobra przemysłowe z wyłączeniem energii... Więcej
Więcej
Wzrost PKB i zatrudnienia
photo
W III kwartale PKB Unii Europejskiej i strefy euro wzrosło w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,2% - podał 11 listopada Eurostat. Ponadto w porównaniu z II kwartałem 2021 roku liczba osób zatrudnionych w strefie euro i w Unii Europejskiej wzrosła również o 0,2%... Więcej
Więcej

Kultura : Europejska solidarność z Ukrainą w obszarze kultury
photo
Świat kultury mobilizuje się dla Ukrainy. 15 grudnia ukraiński kompozytor Fedir Jakymenko wystąpi w Paryżu na koncercie organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ukraińskiej Kultury we Francji i Ambasadę Ukrainy we Francji. W Wielkiej Brytanii kompozytorka Liz Lane stworzyła uproszczoną aranżację na orkiestrę dętą utworu "We Wish you a Merry Christmas" ukraińskiej kompozytorki Halyny Owczarenko. 26 listopada w Niemczech, w Oberlinkirche w Poczdamie odbędzie się charytatywny koncert gospel na rzecz Ukrainy, a 3 grudnia w kasynie TC Grün Weiß Kray inny koncert charytatywny. 3 grudnia w Polsce odbędzie się koncert arii w Szczecinie, a 29 i 30 grudnia w Hiszpanii Orkiestra Fundacji Barenboim-Said wystąpi z ukraińską dyrygentką Oksaną Lyniw w Sewilli i Granadzie... Więcej
Yves Klein w Aix-en-Provence
photo
Do 26 marca 2023 roku Hôtel de Caumont w Aix-en-Provence zaprasza na wystawę Yves'a Kleina, która skupia się na jego rodzinie, przyjaciołach, miejscu pracy, relacjach z modelami, refleksjach na temat jego pracy i warunków, w jakich ją wykonywał. Prezentowane są również dzieła zrealizowane we współpracy oraz innych malarzy... Więcej
Rubens, Van Dyck i Teniers II w Warszawie
photo
Do 1 grudnia Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie prezentuje dzieła malarzy flamandzkich, holenderskich i włoskich, takich jak Rubens, Van Dyck i Teniers II, z kolekcji Dulwich Picture Gallery w Londynie... Więcej
Giulietta Cavallotti w Rzymie
photo
Do 30 listopada w Fundacji Venanzo Crocetti w Rzymie oglądać można wystawę "Riflessi ad alta velocità" ("Refleksje przy dużej prędkości") współczesnej włoskiej artystki Giulietty Cavallotti. Jej obrazy proponują wewnętrzną podróż między sztuką a kulturą, inspirowaną fotografiami wykonanymi podczas podróży pociągiem przez Europę... Więcej
Margarita Azurdia w Madrycie
photo
Od 24 listopada do 17 kwietnia 2023 roku Muzeum Reina Sofia w Madrycie zaprasza na wystawę poświęconą środkowoamerykańskiej artystce Margaricie Azurdii. Jest to retrospektywa zbudowana wokół jej obrazów, rzeźb i książek. Przedstawia sztukę nowoczesną w Gwatemali oraz zmianę stylu artystki w latach 1960-90... Więcej
Pamiątki z Niemiec Wschodnich w Lipsku
photo
Do 12 lutego 2023 roku niemiecka fotografka Bettina Flitner wystawia swoje prace w Domu Historii Republiki Federalnej Niemiec w Bonn. Poprzez dwa reportaże (jeden z 1990, a drugi z 2014 roku) fotografka bada napięty okres przemian w Niemczech Wschodnich po 1989 roku i ich reperkusje dla obecnej sytuacji... Więcej
Art deco w Paryżu
photo
Do 6 marca 2023 roku Cité de l'architecture et du patrimoine w Paryżu zaprasza na wystawę francuskiego i amerykańskiego art deco od końca XIX wieku do lat 30. XX wieku. Ekspozycja podkreśla francuski wpływ na amerykańską architekturę, sztukę i kulturę... Więcej
Tydzień Sztuki w Wiedniu
photo
Do 25 listopada w stolicy Austrii trwa 18. edycja Vienna Art Week. Tegoroczny temat "przeciwstawiania się porządkom" zachęca artystów do kwestionowania istniejących norm i porządków w ich praktyce artystycznej... Więcej
Rynek szkockiego designu w Dundee
photo
Od 25 do 27 listopada Muzeum V&A w Dundee ma swój Festive Design Market - oferuje wysokiej jakości produkty designerskie po korzystnych cenach, w tym prace niektórych z najlepszych niezależnych szkockich projektantów i rzemieślników... Więcej
Festiwal Muzyki Współczesnej w Huddersfield
photo
Do 27 listopada w mieście Huddersfield odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej. Jest to największy w Zjednoczonym Królestwie festiwal muzyki eksperymentalnej obejmujący szereg gatunków i oferujący koncerty, teatr muzyczny, taniec, multimedia, wykłady i filmy... Więcej

21list.
21-24 listopada

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

22list.
22 listopada

Bruksela

Rada na temat spójności

22list.
22 i 23 listopada

Paryż

Posiedzenie ministrów Europejskiej Agencji Kosmicznej

23list.
23 listopada

Bruksela

Rada Europejskiego Obszaru Gospodarczego

24list.
24 listopada

Bruksela

Rada ds. Energii

25list.
25 listopada

Bruksela

Rada do Spraw Wewnętrznych
Rada na temat handlu

28list.
28 listopada

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych
Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: