Biuletyn101120 févr. 2023

La Lettre

Anne Pintsch, Maryna Rabinovych

20 lutego 2023

W obliczu inwazji Rosji na Ukrainę Unia Europejska przeszła "geopolityczne przebudzenie". Jednak aby osiągnąć swoje strategiczne cele, musi nadal wykorzystywać swoje techniczne know-how i wiedzę.

Read more

Na pierwszej stronie!

Od Monachium do Monachium - 1938-2023

20 lutego 2023

etudes.jpg
Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, która odbywała się od 17 do 19 lutego, kontrastowała z tą z września 1938 roku, kiedy Zjednoczone Królestwo i Francja pozwoliły Hitlerowi na zdobycie Sudetów - zauważa Jean-Dominique Giuliani. Dziś Zachód zrozumiał, że tylko stanowczość może zapobiec wojennej spirali za początkowanej przez Rosję Putina.

Read more

Wybory

Wybory parlamentarne w Estonii 5 marca

20 lutego 2023

elections.jpg
Partia Reform premier Kai Kallas jest faworytem wyborów parlamentarnych w Estonii 5 marca. Ma zdobyć 31,9% głosów. Kolejne miejsca mają zająć Konserwatywna Partia Ludowa z 22,8% i Partia Centrum z 18,1%. Eesti 200, Partia Socjaldemokratyczna i Isamaa mają zbliżone poparcie - odpowiednio 8,4%, 7,1% i 7%.

Read more

Komisja

Nowe cele redukcji emisji ciężarówek i autobusów

20 lutego 2023

commission1.jpg
14 lutego Komisja zaproponowała nowe cele redukcji emisji dla ciężarówek i autobusów. W 2030 roku ich poziom emisji CO2 będzie musiał być o 45% niższy niż w 2019 roku, o 65% w 2035 i o 90% w 2040. Autobusy miejskie będą musiały być zeroemisyjne do 2030 roku.

Read more

Państwo prawa: skarga przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości

20 lutego 2023

15 lutego Komisja skierowała skargę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości. To efekt dwóch orzeczeń polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 2021 roku, w których stwierdził on, że pewne postanowienia unijnych traktatów są sprzeczne z polską konstytucją. Komisja uważa, że orzeczenia te podważają nadrzędność prawa UE i prawo do skutecznej ochrony sądowej, a Trybunału nie można uznać za niezależny ze względu na jego skład. Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom traktowym przeciwko Polsce wszczęto już w grudniu 2021 roku.

Read more

Fundacja

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

20 lutego 2023

frs.jpg
Reagując na gospodarcze i społeczne skutki pandemii Covid-19, Unia Europejska uruchomiła fundusz naprawczy o wartości 672,5 mld euro. 17 lutego Komisja wydała pozytywną wstępną ocenę wniosku Hiszpanii o trzecią płatność w wysokości 6 mld euro. Fundacja oferuje Państwu interaktywną mapę planów kraj po kraju, abyście mogli poznać kwoty i harmonogramy.

Read more

Ukraina/Rosja

Propozycja nowych sankcji przeciwko Rosji

20 lutego 2023

ukrru.jpg
15 lutego przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt nowych sankcji wobec Rosji, które zakażą eksportu towarów technologicznych i przemysłowych o wartości 11 mld euro. Obejmuje on rozszerzenie systemu sankcji na siedem irańskich podmiotów za sprzedaż towarów do użytku cywilnego i wojskowego, w tym dronów.

Read more

Wizyty amerykańskiego, szwedzkiego i holenderskiego przywódcy w Kijowie

20 lutego 2023

20 lutego prezydent USA Joe Biden złożył niespodziewaną wizytę w Kijowie i wyraził swoje poparcie dla Wołodymyra Zełenskiego. 15 lutego Kijów odwiedził premier Szwecji Ulf Kristersson, aby potwierdzić poparcie Szwecji dla Ukrainy oraz omówić wniosek Ukrainy o przyjęcie do Unii Europejskiej i odbudowę tego kraju. 17 lutego w Kijowie przebywał również premier Holandii Mark Rutte, który rozmawiał m.in. o przyszłych dostawach broni dla Ukrainy.

Read more -inny link -inny link -inny link -inny link

Bezpłatny dostęp do roamingu dla Ukraińców

20 lutego 2023

14 lutego Komisja zaproponowała włączenie Ukrainy do unijnego obszaru roamingu. Ukraińcy nie będą już musieli dodatkowo płacić za korzystanie z telefonów komórkowych, gdy będą się przemieszczać po Unii, a obywatele UE będą korzystać z tych samych praw podczas podróży na Ukrainę. Teraz środek ten musi zostać zatwierdzony przez Radę.

Read more

Rezolucje Parlamentu Europejskiego

20 lutego 2023

16 lutego europosłowie przyjęli rezolucję służącą zwiększeniu wsparcia militarnego dla Ukrainy, w tym dostaw amunicji. Wezwali też państwa członkowskie do zatwierdzenia proponowanego przez Komisję 10. pakietu sankcji, który zakaże eksportu do Rosji towarów z zakresu technologii przemysłowych. W innej rezolucji wezwali do uwolnienia Aleksieja Nawalnego i innych więźniów politycznych w Rosji.

Read more -inny link

Apel ONZ do darczyńców

20 lutego 2023

ONZ szacuje, że na zaspokojenie potrzeb humanitarnych w Ukrainie potrzeba 5,6 mld dolarów. 3,9 mld potrzeba na pomoc 11 milionom ludzi w Ukrainie, a dodatkowo agencja ONZ ds. uchodźców zabiega o 1,7 mld dolarów na pomoc 4,2 milionom uchodźców.

Read more

Ku wsparciu finansowemu MFW

20 lutego 2023

Misja MFW spotkała się z ukraińskimi władzami, by podjąć decyzję w sprawie potencjalnego wsparcia gospodarczego dla Ukrainy. Służby MFW i ukraińskie władze osiągnęły porozumienie, które "otwiera drogę do rozpoczęcia rozmów na temat pełnoprawnego programu wspieranego przez Fundusz" - podała instytucja. Teraz porozumienie musi zostać zatwierdzone przez kierownictwo MFW.

Read more -inny link

Parlament

Propozycja na rzecz uczestnictwa w wyborach

20 lutego 2023

parlement.jpg
14 lutego europosłowie przyjęli dwie propozycje wzywające do uproszczenia udziału w wyborach europejskich lub lokalnych obywatelom mieszkającym w innym państwie członkowskim niż ich własne.

Read more -inny link

Koniec silników spalinowych w samochodach osobowych i dostawczych w 2035 roku

20 lutego 2023

14 lutego europosłowie zapalili zielone światło dla legislacji służącej zredukowaniu emisji CO2 w nowych samochodach osobowych i dostawczych o 100% do 2035 roku poprzez zaprzestanie używania silników spalinowych (340 głosów za, 279 przeciw, 21 wstrzymujących się). Etapowy cel redukcji emisji na 2030 rok został ustalony na 55% dla samochodów osobowych i 50% dla samochodów dostawczych. Dokument musi jeszcze zostać przyjęty przez Radę. Eurodeputowani zagłosowali również za włączeniem celów energetycznych do krajowych planów odbudowy.

Read more -inny link

Rozlokowanie nowych satelitów

20 lutego 2023

14 lutego europosłowie zaaprobowali utworzenie nowej europejskiej sieci satelitów telekomunikacyjnych IRIS². Ta "infrastruktura na rzecz odporności, wzajemnych połączeń i bezpieczeństwa za pośrednictwem satelity" będzie aktywna w 2024 roku dzięki budżetowi 2,4 mld euro. Powinna pozwolić Unii na większą samowystarczalność w zakresie bezpiecznej komunikacji rządowej, ale także w zakresie komunikacji satelitarnej dla społeczeństwa obywatelskiego. Projekt musi zostać zaaprobowany przez Radę.

Read more

Apel o ratyfikację Konwencji Stambulskiej przez Unię

20 lutego 2023

15 lutego europosłowie wezwali Unię Europejską do ratyfikacji Konwencji Stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i zaapelowali o jej ratyfikację do 6 państw członkowskich, które tego nie uczyniły (chodzi o Bułgarię, Czechy, Węgry, Łotwę, Litwę i Słowację). Przyjęli też priorytety Unii na kolejną sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet.

Read more -inny link

Przemówienie łotweskiego prezydenta

20 lutego 2023

14 lutego łotewski prezydent Egils Levits wystąpił w Parlamencie w Strasburgu. Wezwał Europę do osądzenia przestępstw Rosji i do dania Ukrainie europejskiej przyszłości. Zaapelował również o "polityczne rozwiązanie" wyzwań stojących przed państwem prawa w Europie, które mogą doprowadzić do "osłabienia lub nawet całkowitej utraty samej demokracji".

Read more

Rozwinąć przemysł, zwłaszcza półprzewodników

20 lutego 2023

15 lutego europosłowie przyjęli stanowisko w kwestii rozporządzenia w sprawie półprzewodników (Chips Act) i opowiadają się za utworzeniem mechanizmu interwencyjnego w przypadku niedoborów, by zabezpieczyć dostawy półprzewodników. 16 lutego przyjęli rezolucję wzywającą Komisję do przygotowania planów ponownej instalacji przemysłu w Europie, zwłaszcza w dziedzinie strategicznych technologii.

Read more -inny link

W stronę reform zwalczających korupcję

20 lutego 2023

W odpowiedzi na zarzuty korupcyjne, 16 lutego europosłowie wezwali do dalszych reform na rzecz przejrzystości i uczciwości, zwłaszcza do utworzenia niezależnego organu ds. etyki. Zagłosowali za karami finansowymi za naruszenia, zakazem płatnych zajęć, które mogłyby powodować konflikt interesów, kontrolą podróży opłacanych przez instytucję lub spotkań roboczych z dyplomatami z krajów trzecich. Powierzyli Komisji Specjalnej ds. Obcych Ingerencji zadanie zidentyfikowania luk w przepisach dotyczących przejrzystości, uczciwości i walki z korupcją.

Read more -inny link -inny link

Rada

Posiedzenie Eurogrupy

20 lutego 2023

conseilparlement.jpg
13 lutego ministrowie finansów strefy euro przedyskutowali rozwój sytuacji na rynkach energii i zobowiązali się do kontynuowania starań na rzecz dywersyfikacji źródeł energii i redukcji konsumpcji. Podsumowali rozwój sytuacji na rynku pracy i wymienili poglądy na temat perspektyw makroekonomicznych i finansowych oraz koordynacji polityk w tej dziedzinie.

Read more

Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów

20 lutego 2023

14 lutego ministrowie gospodarki i finansów omówili stan prac nad wnioskami legislacyjnymi dotyczącymi usług finansowych oraz wdrożenie i skutki sankcji wobec Rosji. Ministrowie przyjęli stanowisko na spotkanie ministerialne G20 w dniach 24-25 lutego. Dokonali też rewizji listy jurysdykcji niewspółpracujących w celach podatkowych. Dodano Kostarykę, Wyspy Marshalla, Brytyjskie Wyspy Dziewicze i Rosję. Przedłużono też do 20 lutego 2024 roku restrykcje wobec Zimbabwe.

Read more

Dyplomacja

Prezentacja umowy handlowej z Nową Zelandią

20 lutego 2023

diplomatie.jpg
17 lutego Komisja przesłała Radzie projekty decyzji w sprawie podpisania i zawarcia umowy handlowej między Unią Europejską a Nową Zelandią. Zniesie ona cła na większość eksportu UE do Nowej Zelandii i będzie chronić ponad 2 000 wrażliwych unijnych produktów rolnych.

Read more

EBC

Doroczne zalecenia dla EBC

20 lutego 2023

bce.jpg
16 lutego europosłowie przyjęli swoje doroczne zalecenia dla EBC, wzywając do większej koordynacji polityk budżetowych i monetarnych, żeby walczyć z inflacją, i podkreślając konieczność włączenia celów zwalczania zmian klimatu do polityki monetarnej. Podczas debaty prezes EBC Christine Lagarde potwierdziła, że w marcu instytucja ta podniesie swoje kluczowe stopy o kolejne 50 punktów bazowych w związku z utrzymującą się presją cenową i inflacyjną.

Read more -inny link

Polityka pieniężna po szoku energetycznym

20 lutego 2023

16 lutego, przy okazji konferencji w Londynie, członek zarządu EBC Fabio Panetta podsumował politykę pieniężną po szoku energetycznym, wskazując, że w grudniu inflacja energetyczna spowolniła bardziej niż oczekiwano. Opowiedział się za złagodzeniem polityki pieniężnej i podnoszeniem stóp procentowych małymi krokami, aby walczyć z inflacją bez tłumienia aktywności gospodarczej.

Read more -inny link

Europejskie agencje

Uruchomienie funduszy dla europejskich czempionów technologicznych

20 lutego 2023

agences-eu.jpg
13 lutego Europejski Bank Inwestycyjny, a także Hiszpania, Niemcy, Francja, Włochy i Belgia, zobowiązały się do zebrania 3,75 mld euro w nowym funduszu w ramach funduszy europejskich, aby zapewnić europejskim start-upom z branży high-tech kapitał, którego potrzebują.

Read more

Zakup 250 airbusów przez Air India

20 lutego 2023

14 lutego europejski producent samolotów Airbus podpisał z właścicielem Air India, Tata Sons, zamówienie na 250 samolotów: 140 A320neo, 70 A321neo i 40 A350 dalekiego zasięgu.

Read more -inny link

Niemcy

Konferencja Bezpieczeństwa w Monachium

20 lutego 2023

allemagne.jpg
Od 17 do 19 lutego odbywała się 59. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał do przyspieszenia wsparcia wojskowego dla swojego kraju. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz potwierdził, że wsparcie Niemiec zostało zaprojektowane tak, żeby trwać, i wezwał kraje, które mogą to zrobić, do dostarczenia czołgów na Ukrainę. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że to nie czas na dialog z Moskwą i że Francja jest gotowa na przedłużający się konflikt. Prezydent Polski Andrzej Duda zaapelował o wzmocnienie więzi transatlantyckiej. Brytyjski premier Rishi Sunak podkreślił potrzebę wzmocnienia długoterminowej obrony Ukrainy i przypomniał, że bezpieczeństwo kontynentu europejskiego jest priorytetem jego kraju.

Read more -inny link -inny link -inny link

Belgia

Belgijsko-niemiecki szczyt na temat energii

20 lutego 2023

belgique.jpg
14 lutego belgijski premier Alexander De Croo i niemiecki kanclerz Olaf Scholz spotkali się w Zeebrugge na dwustronnym szczycie na temat energii. Dwa kraje planują połączyć swoje sieci wodorowe do 2028 roku, podwoić tranzyt gazu do Niemiec i rozpocząć studium budowy drugiego połączenia elektrycznego.

Read more -inny link

Hiszpania

Przygotowania do hiszpańskiej prezydencji w Radzie

20 lutego 2023

espagne.jpg
16 lutego przewodniczący hiszpańskiego rządu Pedro Sanchez rozpoczął serię spotkań przygotowujących hiszpańską prezydencję w Radzie, która startuje 1 lipca. Odwiedził kanclerza Austrii Karla Nehammera, premiera Chorwacji Andreja Plenkovicia i premiera Słowenii Roberta Goloba. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim rozszerzenia, transformacji energetycznej i migracji.

Read more -inny link -inny link

Francja

Wizyta Élisabeth Borne w Brukseli

20 lutego 2023

france.jpg
16 lutego francuska premier Elisabeth Borne została przyjęta przez przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen oraz wiceprzewodniczących Fransa Timmermansa i Valdisa Dombrovskisa. Dyskusje dotyczyły wojny w Ukrainie i sankcji wobec Rosji, zmian klimatycznych, energii i reformy rynku elektryczności, a także planu przemysłowego zaproponowanego przez Komisję.

Read more -inny link

Macedonia

Zielone światło dla umowy między FRONTEX-em i Macedonią Północną

20 lutego 2023

macedoine.jpg
15 lutego europosłowie zatwierdzili umowę między Macedonią Północną a FRONTEX-em, która zapewni krajowym władzom wsparcie operacyjne w zarządzaniu przepływami migracyjnymi na granicach.

Read more

Zjednoczone Królestwo

Dymisja szkockiej premier

20 lutego 2023

royaume-uni.jpg
15 lutego premier Szkocji Nicola Sturgeon ogłosiła swoją rezygnację po ośmiu latach sprawowania władzy. Doprecyzowała, że pozostanie na czele rządu do czasu wyboru jej następcy na stanowisku lidera Szkockiej Partii Narodowej (SNP), co stanie się w marcu.

Read more -inny link

Mołdawia

Nowy rząd Dorina Receana

20 lutego 2023

moldavie.jpg
16 lutego zaprzysiężony został nowy mołdawski rząd, kierowany przez Dorina Receana i złożony z 15 ministrów (w tym 6 kobiet). Wcześniej parlament udzielił mu wotum zaufania. Zmiana egzekutywy nastąpiła po rezygnacji premier Natalii Gavrility 11 lutego.

Read more -inny link -inny link

Rada Europy

Plan działania na rzecz Armenii na lata 2023-2026

20 lutego 2023

conseilparlement.jpg
16 lutego Rada Europy uruchomiła nowy plan działania dla Armenii na lata 2023-2026, który ma na celu poprawę wdrażania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz poszanowania praworządności i demokracji w tym kraju. Służy również wzmocnieniu ochrony praw osób przesiedlonych oraz zapewnieniu wolności słowa i wolności mediów w Armenii.

Read more

NATO

Posiedzenie ministrów obrony

20 lutego 2023

otan.jpg
14 i 15 lutego ministrowie obrony państw NATO zdecydowali o zintensyfikowaniu wsparcia dla Ukrainy, wzmocnieniu odstraszania oraz o zwiększeniu zapasów broni i amunicji Sojuszu. Omówili ochronę krytycznej infrastruktury okrętów podwodnych, powołując w tym celu komórkę ds. koordynacji.

Read more -inny link

Kultura

Frida Kahlo i Diego Rivera w Padwie

20 lutego 2023

culture.jpg
Do 4 czerwca w centrum kultury Altinate San Gaetano w Padwie oglądać można wystawę poświęconą Fridzie Kahlo i Diego Riverze. Wystawiono około dwudziestu prac Fridy Kahlo (w tym kilka jej najsłynniejszych autoportretów), kilkanaście prac Diego Rivery oraz zdjęcia pary wykonane przez najbardziej znanych fotografów.

Read more -inny link

Mumie w Manchesterze

20 lutego 2023

Do 31 grudnia w Muzeum Manchesteru można oglądać wystawę "Złote mumie Egiptu". Czerpiąc z bogatych zbiorów egiptologicznych tego muzeum, ekspozycja kwestionuje wcześniejsze wyobrażenia o celach mumifikacji w starożytnym Egipcie i o roli tej praktyki w wierzeniach dotyczących życia po śmierci.

Read more -inny link

Gabriele Münter w Hamburgu

20 lutego 2023

Do 21 maja w Bucerius Kunst Forum w Hamburgu można oglądać wystawę poświęconą ekspresjonistycznej malarce Gabriele Münter. Choć znana jest przede wszystkim z pejzaży, ekspozycja skupia się na jej portretach wykonanych w latach 1900-1940. Wystawa zawiera blisko 80 obrazów, grafik, rysunków i fotografii.

Read more

"Przed burzą" w Paryżu

20 lutego 2023

Do 11 września w Bourse de Commerce w Paryżu prezentowana jest wystawa "Przed burzą" badająca relacje między człowiekiem a naturą. Piętnastka artystów zajmuje się naszą relacją z żywą, mutującą istotą w kontekście zmian klimatycznych.

Read more

Rozpoczęcie obchodów w Timisoarze

20 lutego 2023

Timisoara w Rumunii została wyznaczona na Europejską Stolicę Kultury 2023. Obchody kulturalne rozpoczęły się 17 lutego trzema dniami spektakli i różnych wydarzeń w całym mieście. Do 28 maja będzie można oglądać wystawę poświęconą Victorowi Braunerowi.

Read more -inny link -inny link

Wystawa Eschera "Inne światy" w Hadze

20 lutego 2023

Do 10 września w Muzeum Sztuki w Hadze można oglądać wystawę poświęconą Escherowi. Zatytułowana "Inne światy" ekspozycja służy zaprezentowaniu twórczości artysty w połączeniu z dziełami duetu belgijskich architektów Gijs Van Vaerenbergh.

Read more

Pierwsza międzynarodowa wystawa w Kijowie od początku inwazji

20 lutego 2023

Do 14 maja w Module of Temporality, efemerycznej przestrzeni zlokalizowanej w zabytkowej dzielnicy Kijowa, trwa pierwsza międzynarodowa wystawa w ukraińskiej stolicy od początku rosyjskiej inwazji. Wystawiono prace 28 artystów z 10 krajów, w tym z Ukrainy. Celem projektu jest zebranie funduszy na odbudowę zniszczonych instytucji kultury.

Read more

Sztuka plakatu w Pradze

20 lutego 2023

Do 30 kwietnia w Muzeum Sztuk Dekoracyjnych w Pradze prezentowana jest wystawa "Język plakatów 1890-1938". Prace podzielono na trzy tematy: "Sztuka", "Reklama" i "Ideologia". Na ekspozycji znajdują się prace znanych artystów, takich jak Henri de Toulouse-Lautrec, Jules Chéret i Howard Chandler Christy, a także twórców czeskich.

Read more

Joan Miro w Bilbao

20 lutego 2023

Do 28 maja w Muzeum Guggenheima w Bilbao oglądać można wystawę poświęconą malarzowi Joanowi Miro. Eksploruje ona kluczowy okres w jego karierze - od 1920 roku (daty pierwszej podróży do Paryża) do 1945, roku naznaczonego twórczym bogactwem.

Read more

Wystawa fotografii Krzysztofa Ligęzy w Gorlicach

20 lutego 2023

Do 8 marca w Muzeum Dworu Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach oglądać można wystawę poświęconą fotografowi Krzysztofowi Ligęzie, opowiadającą historię pary dotkniętej tragicznym losem.

Read more -inny link

Solidarność kulturalna z Ukrainą

20 lutego 2023

W rok po inwazji na Ukrainę w całej Europie organizowane są wydarzenia kulturalne. 24 i 25 lutego odbędzie się kilka koncertów solidarnościowych: we Francji w Lille, w Niemczech w Duisburgu, Kilonii i Kolonii, w Polsce w Zielonej Górze i w polskiej telewizji, w Zjednoczonym Królestwie w St Helier, a wieczorem 26 lutego w Edynburgu. 24 lutego w Kijowie wystawione zostanie przedstawienie teatralne oparte na faktach i sztukach dramaturgów, którzy przeżyli wojnę. Do 28 lutego Centrum Światowego Dziedzictwa w Bambergu zaprasza na wystawę poświęconą siedmiu ukraińskim obiektom wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Read more -inny link -inny link -inny link

Laury BAFTA

20 lutego 2023

19 lutego niemiecka produkcja "Na Zachodzie bez zmian" zdobyła 7 nagród BAFTA, w tym dla najlepszego filmu i dla najlepszego reżysera dla Niemca Edwarda Bergera. "Duchy Inisherin" zdobyły 4 nagrody, w tym dla najlepszych aktorów drugoplanowych dla Barry'ego Keoghana i Kerry Condon. Nagrodę dla najlepszego dokumentu otrzymał "Nawalny", film o rosyjskim opozycjoniście Aleksieju Nawalnym.

Read more

Agenda

21 lutego

Rada do Spraw Ogólnych (Bruksela)


les 27-28 lutego

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. telekomunikacji, transportu i energii (Sztokholm)


Newsletter Archives

Być Europejczykiem (wolnym, umiarkowanym i niezależnym): widziane z Europy Środkowej i Wschodniej

Skręt w prawo, ale dotychczasowa większościowa koalicja powinna się utrzymać

Powrót rosyjskiego dylematu na bułgarską scenę polityczną

"Europa nie przetrwa, jeśli nie będzie ewoluować"

Europejski upadek, niemiecka historia?

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Amandine Guérin, Basile Desvignes, Romain Maillot, Lina Nathan

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Wojna w Ukrainie i działalność Unii Europejskiej: wiedza techniczna i polityczna

pdf

Biuletyn n°1011- wersja 20 févr. 2023