Biuletyn n°1011

Open panel Open panel
Biuletyn n°1011
Biuletyn
wtorek, 21 lutego 2023
numer 1011
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Wojna w Ukrainie i działalność Unii Europejskiej: wiedza techniczna i polityczna
W obliczu inwazji Rosji na Ukrainę Unia Europejska przeszła "geopolityczne przebudzenie". Jednak aby osiągnąć swoje strategiczne cele, musi nadal wykorzystywać swoje techniczne know-how i wiedzę.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Od Monachium do Monachium - 1938-2023
photo
Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, która odbywała się od 17 do 19 lutego, kontrastowała z tą z września 1938 roku, kiedy Zjednoczone Królestwo i Francja pozwoliły Hitlerowi na zdobycie Sudetów - zauważa Jean-Dominique Giuliani. Dziś Zachód zrozumiał, że tylko stanowczość może zapobiec wojennej spirali za początkowanej przez Rosję Putina... Więcej

Wybory : Wybory parlamentarne w Estonii 5 marca
photo
Partia Reform premier Kai Kallas jest faworytem wyborów parlamentarnych w Estonii 5 marca. Ma zdobyć 31,9% głosów. Kolejne miejsca mają zająć Konserwatywna Partia Ludowa z 22,8% i Partia Centrum z 18,1%. Eesti 200, Partia Socjaldemokratyczna i Isamaa mają zbliżone poparcie - odpowiednio 8,4%, 7,1% i 7%... Więcej

Komisja : Państwo prawa: skarga przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości
photo
15 lutego Komisja skierowała skargę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości. To efekt dwóch orzeczeń polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 2021 roku, w których stwierdził on, że pewne postanowienia unijnych traktatów są sprzeczne z polską konstytucją. Komisja uważa, że orzeczenia te podważają nadrzędność prawa UE i prawo do skutecznej ochrony sądowej, a Trybunału nie można uznać za niezależny ze względu na jego skład. Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom traktowym przeciwko Polsce wszczęto już w grudniu 2021 roku... Więcej
Nowe cele redukcji emisji ciężarówek i autobusów
photo
14 lutego Komisja zaproponowała nowe cele redukcji emisji dla ciężarówek i autobusów. W 2030 roku ich poziom emisji CO2 będzie musiał być o 45% niższy niż w 2019 roku, o 65% w 2035 i o 90% w 2040. Autobusy miejskie będą musiały być zeroemisyjne do 2030 roku... Więcej

Fundacja : Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
Reagując na gospodarcze i społeczne skutki pandemii Covid-19, Unia Europejska uruchomiła fundusz naprawczy o wartości 672,5 mld euro. 17 lutego Komisja wydała pozytywną wstępną ocenę wniosku Hiszpanii o trzecią płatność w wysokości 6 mld euro. Fundacja oferuje Państwu interaktywną mapę planów kraj po kraju, abyście mogli poznać kwoty i harmonogramy... Więcej

Ukraina/Rosja : Propozycja nowych sankcji przeciwko Rosji
photo
15 lutego przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt nowych sankcji wobec Rosji, które zakażą eksportu towarów technologicznych i przemysłowych o wartości 11 mld euro. Obejmuje on rozszerzenie systemu sankcji na siedem irańskich podmiotów za sprzedaż towarów do użytku cywilnego i wojskowego, w tym dronów... Więcej
Rezolucje Parlamentu Europejskiego
photo
16 lutego europosłowie przyjęli rezolucję służącą zwiększeniu wsparcia militarnego dla Ukrainy, w tym dostaw amunicji. Wezwali też państwa członkowskie do zatwierdzenia proponowanego przez Komisję 10. pakietu sankcji, który zakaże eksportu do Rosji towarów z zakresu technologii przemysłowych. W innej rezolucji wezwali do uwolnienia Aleksieja Nawalnego i innych więźniów politycznych w Rosji... Więcej
Więcej
Bezpłatny dostęp do roamingu dla Ukraińców
photo
14 lutego Komisja zaproponowała włączenie Ukrainy do unijnego obszaru roamingu. Ukraińcy nie będą już musieli dodatkowo płacić za korzystanie z telefonów komórkowych, gdy będą się przemieszczać po Unii, a obywatele UE będą korzystać z tych samych praw podczas podróży na Ukrainę. Teraz środek ten musi zostać zatwierdzony przez Radę... Więcej
Ku wsparciu finansowemu MFW
photo
Misja MFW spotkała się z ukraińskimi władzami, by podjąć decyzję w sprawie potencjalnego wsparcia gospodarczego dla Ukrainy. Służby MFW i ukraińskie władze osiągnęły porozumienie, które "otwiera drogę do rozpoczęcia rozmów na temat pełnoprawnego programu wspieranego przez Fundusz" - podała instytucja. Teraz porozumienie musi zostać zatwierdzone przez kierownictwo MFW... Więcej
Więcej
Apel ONZ do darczyńców
photo
ONZ szacuje, że na zaspokojenie potrzeb humanitarnych w Ukrainie potrzeba 5,6 mld dolarów. 3,9 mld potrzeba na pomoc 11 milionom ludzi w Ukrainie, a dodatkowo agencja ONZ ds. uchodźców zabiega o 1,7 mld dolarów na pomoc 4,2 milionom uchodźców... Więcej
Wizyty amerykańskiego, szwedzkiego i holenderskiego przywódcy w Kijowie
photo
20 lutego prezydent USA Joe Biden złożył niespodziewaną wizytę w Kijowie i wyraził swoje poparcie dla Wołodymyra Zełenskiego. 15 lutego Kijów odwiedził premier Szwecji Ulf Kristersson, aby potwierdzić poparcie Szwecji dla Ukrainy oraz omówić wniosek Ukrainy o przyjęcie do Unii Europejskiej i odbudowę tego kraju. 17 lutego w Kijowie przebywał również premier Holandii Mark Rutte, który rozmawiał m.in. o przyszłych dostawach broni dla Ukrainy... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej | Więcej

Parlament : Przemówienie łotweskiego prezydenta
photo
14 lutego łotewski prezydent Egils Levits wystąpił w Parlamencie w Strasburgu. Wezwał Europę do osądzenia przestępstw Rosji i do dania Ukrainie europejskiej przyszłości. Zaapelował również o "polityczne rozwiązanie" wyzwań stojących przed państwem prawa w Europie, które mogą doprowadzić do "osłabienia lub nawet całkowitej utraty samej demokracji"... Więcej
Koniec silników spalinowych w samochodach osobowych i dostawczych w 2035 roku
photo
14 lutego europosłowie zapalili zielone światło dla legislacji służącej zredukowaniu emisji CO2 w nowych samochodach osobowych i dostawczych o 100% do 2035 roku poprzez zaprzestanie używania silników spalinowych (340 głosów za, 279 przeciw, 21 wstrzymujących się). Etapowy cel redukcji emisji na 2030 rok został ustalony na 55% dla samochodów osobowych i 50% dla samochodów dostawczych. Dokument musi jeszcze zostać przyjęty przez Radę. Eurodeputowani zagłosowali również za włączeniem celów energetycznych do krajowych planów odbudowy... Więcej
Więcej
Rozwinąć przemysł, zwłaszcza półprzewodników
photo
15 lutego europosłowie przyjęli stanowisko w kwestii rozporządzenia w sprawie półprzewodników (Chips Act) i opowiadają się za utworzeniem mechanizmu interwencyjnego w przypadku niedoborów, by zabezpieczyć dostawy półprzewodników. 16 lutego przyjęli rezolucję wzywającą Komisję do przygotowania planów ponownej instalacji przemysłu w Europie, zwłaszcza w dziedzinie strategicznych technologii... Więcej
Więcej
W stronę reform zwalczających korupcję
photo
W odpowiedzi na zarzuty korupcyjne, 16 lutego europosłowie wezwali do dalszych reform na rzecz przejrzystości i uczciwości, zwłaszcza do utworzenia niezależnego organu ds. etyki. Zagłosowali za karami finansowymi za naruszenia, zakazem płatnych zajęć, które mogłyby powodować konflikt interesów, kontrolą podróży opłacanych przez instytucję lub spotkań roboczych z dyplomatami z krajów trzecich. Powierzyli Komisji Specjalnej ds. Obcych Ingerencji zadanie zidentyfikowania luk w przepisach dotyczących przejrzystości, uczciwości i walki z korupcją... Więcej
Więcej | Więcej
Rozlokowanie nowych satelitów
photo
14 lutego europosłowie zaaprobowali utworzenie nowej europejskiej sieci satelitów telekomunikacyjnych IRIS². Ta "infrastruktura na rzecz odporności, wzajemnych połączeń i bezpieczeństwa za pośrednictwem satelity" będzie aktywna w 2024 roku dzięki budżetowi 2,4 mld euro. Powinna pozwolić Unii na większą samowystarczalność w zakresie bezpiecznej komunikacji rządowej, ale także w zakresie komunikacji satelitarnej dla społeczeństwa obywatelskiego. Projekt musi zostać zaaprobowany przez Radę... Więcej
Propozycja na rzecz uczestnictwa w wyborach
photo
14 lutego europosłowie przyjęli dwie propozycje wzywające do uproszczenia udziału w wyborach europejskich lub lokalnych obywatelom mieszkającym w innym państwie członkowskim niż ich własne... Więcej
Więcej
Apel o ratyfikację Konwencji Stambulskiej przez Unię
photo
15 lutego europosłowie wezwali Unię Europejską do ratyfikacji Konwencji Stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i zaapelowali o jej ratyfikację do 6 państw członkowskich, które tego nie uczyniły (chodzi o Bułgarię, Czechy, Węgry, Łotwę, Litwę i Słowację). Przyjęli też priorytety Unii na kolejną sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet... Więcej
Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów
photo
14 lutego ministrowie gospodarki i finansów omówili stan prac nad wnioskami legislacyjnymi dotyczącymi usług finansowych oraz wdrożenie i skutki sankcji wobec Rosji. Ministrowie przyjęli stanowisko na spotkanie ministerialne G20 w dniach 24-25 lutego. Dokonali też rewizji listy jurysdykcji niewspółpracujących w celach podatkowych. Dodano Kostarykę, Wyspy Marshalla, Brytyjskie Wyspy Dziewicze i Rosję. Przedłużono też do 20 lutego 2024 roku restrykcje wobec Zimbabwe... Więcej
Posiedzenie Eurogrupy
photo
13 lutego ministrowie finansów strefy euro przedyskutowali rozwój sytuacji na rynkach energii i zobowiązali się do kontynuowania starań na rzecz dywersyfikacji źródeł energii i redukcji konsumpcji. Podsumowali rozwój sytuacji na rynku pracy i wymienili poglądy na temat perspektyw makroekonomicznych i finansowych oraz koordynacji polityk w tej dziedzinie... Więcej

Dyplomacja : Prezentacja umowy handlowej z Nową Zelandią
photo
17 lutego Komisja przesłała Radzie projekty decyzji w sprawie podpisania i zawarcia umowy handlowej między Unią Europejską a Nową Zelandią. Zniesie ona cła na większość eksportu UE do Nowej Zelandii i będzie chronić ponad 2 000 wrażliwych unijnych produktów rolnych... Więcej

EBC : Doroczne zalecenia dla EBC
photo
16 lutego europosłowie przyjęli swoje doroczne zalecenia dla EBC, wzywając do większej koordynacji polityk budżetowych i monetarnych, żeby walczyć z inflacją, i podkreślając konieczność włączenia celów zwalczania zmian klimatu do polityki monetarnej. Podczas debaty prezes EBC Christine Lagarde potwierdziła, że w marcu instytucja ta podniesie swoje kluczowe stopy o kolejne 50 punktów bazowych w związku z utrzymującą się presją cenową i inflacyjną... Więcej
Więcej
Polityka pieniężna po szoku energetycznym
photo
16 lutego, przy okazji konferencji w Londynie, członek zarządu EBC Fabio Panetta podsumował politykę pieniężną po szoku energetycznym, wskazując, że w grudniu inflacja energetyczna spowolniła bardziej niż oczekiwano. Opowiedział się za złagodzeniem polityki pieniężnej i podnoszeniem stóp procentowych małymi krokami, aby walczyć z inflacją bez tłumienia aktywności gospodarczej... Więcej
Więcej

Europejskie agencje : Zakup 250 airbusów przez Air India
photo
14 lutego europejski producent samolotów Airbus podpisał z właścicielem Air India, Tata Sons, zamówienie na 250 samolotów: 140 A320neo, 70 A321neo i 40 A350 dalekiego zasięgu... Więcej
Więcej
Uruchomienie funduszy dla europejskich czempionów technologicznych
photo
13 lutego Europejski Bank Inwestycyjny, a także Hiszpania, Niemcy, Francja, Włochy i Belgia, zobowiązały się do zebrania 3,75 mld euro w nowym funduszu w ramach funduszy europejskich, aby zapewnić europejskim start-upom z branży high-tech kapitał, którego potrzebują... Więcej

Niemcy : Konferencja Bezpieczeństwa w Monachium
photo
Od 17 do 19 lutego odbywała się 59. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski wezwał do przyspieszenia wsparcia wojskowego dla swojego kraju. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz potwierdził, że wsparcie Niemiec zostało zaprojektowane tak, żeby trwać, i wezwał kraje, które mogą to zrobić, do dostarczenia czołgów na Ukrainę. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że to nie czas na dialog z Moskwą i że Francja jest gotowa na przedłużający się konflikt. Prezydent Polski Andrzej Duda zaapelował o wzmocnienie więzi transatlantyckiej. Brytyjski premier Rishi Sunak podkreślił potrzebę wzmocnienia długoterminowej obrony Ukrainy i przypomniał, że bezpieczeństwo kontynentu europejskiego jest priorytetem jego kraju... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej

Belgia : Belgijsko-niemiecki szczyt na temat energii
photo
14 lutego belgijski premier Alexander De Croo i niemiecki kanclerz Olaf Scholz spotkali się w Zeebrugge na dwustronnym szczycie na temat energii. Dwa kraje planują połączyć swoje sieci wodorowe do 2028 roku, podwoić tranzyt gazu do Niemiec i rozpocząć studium budowy drugiego połączenia elektrycznego... Więcej
Więcej

Hiszpania : Przygotowania do hiszpańskiej prezydencji w Radzie
photo
16 lutego przewodniczący hiszpańskiego rządu Pedro Sanchez rozpoczął serię spotkań przygotowujących hiszpańską prezydencję w Radzie, która startuje 1 lipca. Odwiedził kanclerza Austrii Karla Nehammera, premiera Chorwacji Andreja Plenkovicia i premiera Słowenii Roberta Goloba. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim rozszerzenia, transformacji energetycznej i migracji... Więcej

Francja : Wizyta Élisabeth Borne w Brukseli
photo
16 lutego francuska premier Elisabeth Borne została przyjęta przez przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen oraz wiceprzewodniczących Fransa Timmermansa i Valdisa Dombrovskisa. Dyskusje dotyczyły wojny w Ukrainie i sankcji wobec Rosji, zmian klimatycznych, energii i reformy rynku elektryczności, a także planu przemysłowego zaproponowanego przez Komisję... Więcej
Więcej

Macedonia : Zielone światło dla umowy między FRONTEX-em i Macedonią Północną
photo
15 lutego europosłowie zatwierdzili umowę między Macedonią Północną a FRONTEX-em, która zapewni krajowym władzom wsparcie operacyjne w zarządzaniu przepływami migracyjnymi na granicach... Więcej

Zjednoczone Królestwo : Dymisja szkockiej premier
photo
15 lutego premier Szkocji Nicola Sturgeon ogłosiła swoją rezygnację po ośmiu latach sprawowania władzy. Doprecyzowała, że pozostanie na czele rządu do czasu wyboru jej następcy na stanowisku lidera Szkockiej Partii Narodowej (SNP), co stanie się w marcu... Więcej
Więcej

Mołdawia : Nowy rząd Dorina Receana
photo
16 lutego zaprzysiężony został nowy mołdawski rząd, kierowany przez Dorina Receana i złożony z 15 ministrów (w tym 6 kobiet). Wcześniej parlament udzielił mu wotum zaufania. Zmiana egzekutywy nastąpiła po rezygnacji premier Natalii Gavrility 11 lutego... Więcej
Więcej | Więcej

Rada Europy : Plan działania na rzecz Armenii na lata 2023-2026
photo
16 lutego Rada Europy uruchomiła nowy plan działania dla Armenii na lata 2023-2026, który ma na celu poprawę wdrażania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz poszanowania praworządności i demokracji w tym kraju. Służy również wzmocnieniu ochrony praw osób przesiedlonych oraz zapewnieniu wolności słowa i wolności mediów w Armenii... Więcej

NATO : Posiedzenie ministrów obrony
photo
14 i 15 lutego ministrowie obrony państw NATO zdecydowali o zintensyfikowaniu wsparcia dla Ukrainy, wzmocnieniu odstraszania oraz o zwiększeniu zapasów broni i amunicji Sojuszu. Omówili ochronę krytycznej infrastruktury okrętów podwodnych, powołując w tym celu komórkę ds. koordynacji... Więcej
Więcej

Kultura : Solidarność kulturalna z Ukrainą
photo
W rok po inwazji na Ukrainę w całej Europie organizowane są wydarzenia kulturalne. 24 i 25 lutego odbędzie się kilka koncertów solidarnościowych: we Francji w Lille, w Niemczech w Duisburgu, Kilonii i Kolonii, w Polsce w Zielonej Górze i w polskiej telewizji, w Zjednoczonym Królestwie w St Helier, a wieczorem 26 lutego w Edynburgu. 24 lutego w Kijowie wystawione zostanie przedstawienie teatralne oparte na faktach i sztukach dramaturgów, którzy przeżyli wojnę. Do 28 lutego Centrum Światowego Dziedzictwa w Bambergu zaprasza na wystawę poświęconą siedmiu ukraińskim obiektom wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO... Więcej
Więcej |
Pierwsza międzynarodowa wystawa w Kijowie od początku inwazji
photo
Do 14 maja w Module of Temporality, efemerycznej przestrzeni zlokalizowanej w zabytkowej dzielnicy Kijowa, trwa pierwsza międzynarodowa wystawa w ukraińskiej stolicy od początku rosyjskiej inwazji. Wystawiono prace 28 artystów z 10 krajów, w tym z Ukrainy. Celem projektu jest zebranie funduszy na odbudowę zniszczonych instytucji kultury... Więcej
Laury BAFTA
photo
19 lutego niemiecka produkcja "Na Zachodzie bez zmian" zdobyła 7 nagród BAFTA, w tym dla najlepszego filmu i dla najlepszego reżysera dla Niemca Edwarda Bergera. "Duchy Inisherin" zdobyły 4 nagrody, w tym dla najlepszych aktorów drugoplanowych dla Barry'ego Keoghana i Kerry Condon. Nagrodę dla najlepszego dokumentu otrzymał "Nawalny", film o rosyjskim opozycjoniście Aleksieju Nawalnym... Więcej
Rozpoczęcie obchodów w Timisoarze
photo
Timisoara w Rumunii została wyznaczona na Europejską Stolicę Kultury 2023. Obchody kulturalne rozpoczęły się 17 lutego trzema dniami spektakli i różnych wydarzeń w całym mieście. Do 28 maja będzie można oglądać wystawę poświęconą Victorowi Braunerowi... Więcej
Więcej | Więcej
Joan Miro w Bilbao
photo
Do 28 maja w Muzeum Guggenheima w Bilbao oglądać można wystawę poświęconą malarzowi Joanowi Miro. Eksploruje ona kluczowy okres w jego karierze - od 1920 roku (daty pierwszej podróży do Paryża) do 1945, roku naznaczonego twórczym bogactwem... Więcej
Frida Kahlo i Diego Rivera w Padwie
photo
Do 4 czerwca w centrum kultury Altinate San Gaetano w Padwie oglądać można wystawę poświęconą Fridzie Kahlo i Diego Riverze. Wystawiono około dwudziestu prac Fridy Kahlo (w tym kilka jej najsłynniejszych autoportretów), kilkanaście prac Diego Rivery oraz zdjęcia pary wykonane przez najbardziej znanych fotografów... Więcej
Więcej
Gabriele Münter w Hamburgu
photo
Do 21 maja w Bucerius Kunst Forum w Hamburgu można oglądać wystawę poświęconą ekspresjonistycznej malarce Gabriele Münter. Choć znana jest przede wszystkim z pejzaży, ekspozycja skupia się na jej portretach wykonanych w latach 1900-1940. Wystawa zawiera blisko 80 obrazów, grafik, rysunków i fotografii... Więcej
Wystawa fotografii Krzysztofa Ligęzy w Gorlicach
photo
Do 8 marca w Muzeum Dworu Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach oglądać można wystawę poświęconą fotografowi Krzysztofowi Ligęzie, opowiadającą historię pary dotkniętej tragicznym losem... Więcej
Więcej
Mumie w Manchesterze
photo
Do 31 grudnia w Muzeum Manchesteru można oglądać wystawę "Złote mumie Egiptu". Czerpiąc z bogatych zbiorów egiptologicznych tego muzeum, ekspozycja kwestionuje wcześniejsze wyobrażenia o celach mumifikacji w starożytnym Egipcie i o roli tej praktyki w wierzeniach dotyczących życia po śmierci... Więcej
Sztuka plakatu w Pradze
photo
Do 30 kwietnia w Muzeum Sztuk Dekoracyjnych w Pradze prezentowana jest wystawa "Język plakatów 1890-1938". Prace podzielono na trzy tematy: "Sztuka", "Reklama" i "Ideologia". Na ekspozycji znajdują się prace znanych artystów, takich jak Henri de Toulouse-Lautrec, Jules Chéret i Howard Chandler Christy, a także twórców czeskich... Więcej
Wystawa Eschera "Inne światy" w Hadze
photo
Do 10 września w Muzeum Sztuki w Hadze można oglądać wystawę poświęconą Escherowi. Zatytułowana "Inne światy" ekspozycja służy zaprezentowaniu twórczości artysty w połączeniu z dziełami duetu belgijskich architektów Gijs Van Vaerenbergh... Więcej
"Przed burzą" w Paryżu
photo
Do 11 września w Bourse de Commerce w Paryżu prezentowana jest wystawa "Przed burzą" badająca relacje między człowiekiem a naturą. Piętnastka artystów zajmuje się naszą relacją z żywą, mutującą istotą w kontekście zmian klimatycznych... Więcej

21lut.
21 lutego

Bruksela

Rada do Spraw Ogólnych

27lut.
27-28 lutego

Sztokholm

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. telekomunikacji, transportu i energii

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: