Biuletyn101227 févr. 2023

La Lettre

Jean-Paul Palomeros

27 lutego 2023

W obliczu wojny w Ukrainie i wszystkich kryzysów, z którymi musi się zmierzyć Unia Europejska, musi się ona odważyć się na podjęcie ryzyka autonomii w obszarach, które uważamy za strategiczne - uważa generał Paloméros, były Naczelny Dowódca NATO ds. Transformacji.

Read more

Na pierwszej stronie!

Europa przebudzona, zjednoczona i bardziej użyteczna niż kiedykolwiek

27 lutego 2023

etudes.jpg
W obliczu rozpoczętej rok temu rosyjskiej inwazji na Ukrainę Europejczycy wykazali się tym razem, i to w sytuacji kryzysowej, prawdziwą skutecznością, jednością i wspólną wolą rzadko wcześniej spotykaną - podkreśla Jean-Dominique Giuliani.

Read more

Ukraina/Rosja

Wizyty przywódców Włoch, Hiszpanii i Polski w Kijowie

27 lutego 2023

ukrru.jpg
21 lutego Giorgia Meloni, przewodnicząca włoskiej Rady, odwiedziła Kijów, aby spotkać się z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i ponowić poparcie Włoch dla Ukrainy. 23 lutego premier hiszpańskiego rządu Pedro Sanchez przypomniał o wsparciu Hiszpanii i poruszył kwestię pomocy wojskowej. 24 lutego ukraińską stolicę odwiedził polski premier Mateusz Morawiecki i zapowiedział dostarczenie przez nasz kraj pierwszych czołgów Leopard.

Read more -inny link -inny link

Środki wspierające Ukrainę

27 lutego 2023

23 lutego Komisja zaproponowała przedłużenie o rok zawieszenia ceł importowych i środków ochrony handlu stosowanych wobec ukraińskiego eksportu do Unii Europejskiej. Zapowiedziała również, że 124 ukraińskich badaczy zostanie włączonych do projektów naukowych prowadzonych przez instytucje akademickie i nieakademickie w 21 państwach członkowskich UE.

Read more -inny link

Wizyta Joe Bidena

27 lutego 2023

21 lutego, po wizycie w Kijowie, prezydent USA Joe Biden udał się do Warszawy, gdzie wygłosił przemówienie, w którym potwierdził poparcie zachodniej koalicji dla Ukrainy i zdolność NATO do wspólnego działania. 22 lutego Joe Biden spotkał się z 9 przywódcami wschodniej flanki NATO, aby zapewnić ich o zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w Sojusz Atlantycki.

Read more -inny link -inny link

Deklaracja Rady Europejskiej

27 lutego 2023

W wydanej 23 lutego deklaracji członkowie Rady Europejskiej po raz kolejny potępili rosyjską agresję wojenną oraz powtórzyli swoje pełne poparcie dla ukraińskiego narodu i jego prawa do samostanowienia. Potwierdzili również europejską przyszłość Ukrainy 8 miesięcy po tym, jak kraj ten stał się kandydatem do Unii Europejskiej.

Read more

Wsparcie europejskiej opinii publicznej

27 lutego 2023

Według Eurobarometru opublikowanego 23 lutego, rok po inwazji Rosji na Ukrainę, Europejczycy aprobują wsparcie udzielone Ukrainie przez Unię Europejską. W szczególności 91% respondentów popiera dostarczanie pomocy humanitarnej, a 77% pomocy finansowej, natomiast 88% opowiada się za przyjmowaniem Ukraińców uciekających przed wojną. Ponadto 84% respondentów zgadza się z koniecznością zmniejszenia europejskiej zależności od rosyjskiego gazu.

Read more

Apel Rady Europy o prawną odpowiedź na wojnę

27 lutego 2023

24 lutego w Strasburgu spotkali się przedstawiciele Ukrainy, Islandii i Rady Europy, szczególnie jej sekretarz generalna Marija Pejčinović Burić. Tego samego dnia Komitet Ministrów przyjął decyzję, w której powtórzył, że trzeba udzielić "silnej i jednoznacznej" międzynarodowej odpowiedzi prawnej na zbrodnie popełnione przez Rosję.

Read more -inny link

Potępienie Rosji przez Zgromadzenie Ogólne ONZ

27 lutego 2023

23 lutego Zgromadzenie Ogólne ONZ przegłosowało rezolucję wzywającą Rosję do "natychmiastowego, całkowitego i bezwarunkowego wycofania swoich sił wojskowych z terytorium Ukrainy". Za przyjęciem rezolucji głosowało 141 państw, 7 było przeciw. Chiny i Indie wstrzymały się od głosu. 24 lutego Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Türk wezwał społeczność międzynarodową do zintensyfikowania starań na rzecz sprawiedliwości dla ofiar wojny w Ukrainie.

Read more -inny link -inny link

Deklaracje NATO

27 lutego 2023

24 lutego Rada Północnoatlantycka ponowiła swoją solidarność i zobowiązanie do wspierania Ukrainy "tak długo, jak to będzie konieczne". Wezwała Rosję do zaprzestania nielegalnej wojny, przypominając, że sprawcy popełnionych zbrodni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, oraz potępiła m.in. rosyjski szantaż energetyczny i kampanie dezinformacyjne. 21 lutego sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg gościł ukraińskiego ministra spraw zagranicznych Dmytro Kułebę i Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej Josepa Borrella, aby przyspieszyć produkcję i poprawić systemy zaopatrzenia w broń dla utrzymania wsparcia dla Ukrainy.

Read more -inny link -inny link

Nowe sankcje przeciwko Rosji

27 lutego 2023

25 lutego Rada postanowiła nałożyć sankcje na 121 kolejnych osób i podmiotów przyczyniających się do wojny Rosji z Ukrainą, w tym 18 powiązanych z grupą Wagnera. Nałożyła nowe zakazy dotyczące eksportu technologii krytycznych i towarów przemysłowych oraz ograniczenia dotyczące wywozu towarów podwójnego zastosowania i importu towarów o szczególnej wartości dla Rosji. Wszczęła też postępowanie w sprawie zawieszenia dwóch kontrolowanych przez Rosję mediów.

Read more -inny link

Deklaracja G7

27 lutego 2023

24 lutego przywódcy G7 spotkali się z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i potwierdzili swoje poparcie dla Ukrainy. Potępili nielegalną wojnę Rosji i wezwali ją do wycofania swoich wojsk. Przypomnieli, że Rosja odpowiada za zniszczenia w Ukrainie i powinna zostać objęta sankcjami, że wojna ta stawia wielu ludzi w trudnej sytuacji żywnościowej i że nadal będą im pomagać.

Read more -inny link

Przesłanie prezydentów Niemiec i Polski

27 lutego 2023

23 i 24 lutego wielu europejskich przywódców wyraziło swoje poparcie dla Ukrainy. Polski prezydent Andrzej Duda wezwał do "drugiej fali solidarności z Ukrainą" i przypomniał o niezbędności pomocy wojskowej USA. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier powiedział, że Ukraina może liczyć na Niemcy jako na "największe wsparcie na kontynencie europejskim".

Read more -inny link -inny link

Komisja

Propozycje na rzecz ochrony i trwałości morskich ekosystemów

27 lutego 2023

commission1.jpg
21 lutego Komisja zaprezentowała środki służące zredukowaniu wpływu sektora energetycznego na morskie ekosystemy w celu stworzenia do 2050 roku sektora rybołówstwa i akwakultury o zerowych emisjach netto. Ponadto zainicjowany zostanie "Pakt na rzecz rybołówstwa i oceanów", który ma się przyczyniać się do wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa.

Read more

Dwa lata mechanizmu na rzecz odbudowy i odporności

27 lutego 2023

21 lutego Komisja opublikowała bilans realizacji i skutków instrumentu finansowego NextGenerationEU, jakim jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, w dwa lata po jego utworzeniu. Odnotowuje, że do tej pory wypłacono 144 mld euro, i szacuje, że inwestycje te przyczynią się do wzrostu gospodarczego Unii w 2024 roku o około 1,5%. 23 lutego Komisja opublikowała również swoje trzecie półroczne sprawozdanie na temat operacji zarządzania długiem w celu sfinansowania programów pożyczkowych i kredytowych Unii, zwłaszcza tych związanych z NextGenerationEU.

Read more -inny link

Propozycje środków na rzecz poprawy łączności

27 lutego 2023

23 lutego Komisja przedstawiła kilka inicjatyw dotyczących łączności, których głównym celem jest udostępnienie sieci gigabitowych wszystkim europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom do 2030 roku. Sieci gigabitowe to zaawansowane technologie transmisji, które mają zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na łączność.

Read more

Rada

Włączenie REPowerEU do NextGenerationEU

27 lutego 2023

conseilparlement.jpg
21 lutego Rada zaaprobowała włączenie rozdziałów REPowerEU do Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, żeby sfinansować inwestycje i reformy potrzebne do realizacji celów energetycznych. Pozwoli to między innymi państwom członkowskim zmniejszyć zależność od paliw kopalnych i zapewni dywersyfikację dostaw energii, a także sprzyja przechodzeniu na energię odnawialną.

Read more

Posiedzenie ministrów do spraw europejskich

27 lutego 2023

21 lutego ministrowie do spraw europejskich przygotowywali posiedzenie Rady Europejskiej 23 i 24 marca, podczas którego szefowie państw i rządów przedyskutują wsparcie dla Ukrainy, strategie na rzecz konkurencyjności i polityki handlowej Unii, a także wdrożenie konkluzji na temat energii i migracji. Podsumowali potrzeby Turcji i Syrii po ostatnich trzęsieniach ziemi.

Read more

Walka z przemocą wobec kobiet

27 lutego 2023

21 lutego Rada zwróciła się do Parlamentu o zgodę na przyjęcie decyzji w sprawie przystąpienia przez Unię do Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Konwencji Stambulskiej).

Read more

Dyplomacja

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych

27 lutego 2023

diplomatie.jpg
20 lutego ministrowie spraw zagranicznych dyskutowali o wsparciu wojskowym dla Ukrainy, pracach nad 10. pakietem sankcji przeciwko Rosji i o eksporcie ukraińskiego zboża. Przyjęli nowe sankcje przeciwko Iranowi i Birmie za łamanie praw człowieka i zainicjowali misję Unii Europejskiej w Armenii, żeby pomóc w stabilizacji granicy z Azerbejdżanem.

Read more -inny link

Instrument pozwalający dostarczać pomoc humanitarną do Syrii

27 lutego 2023

23 lutego, w obliczu sytuacji humanitarnej w Syrii, która pogorszyła się wraz z trzęsieniem ziemi 6 lutego, Rada zawiesiła na 6 miesięcy obowiązek wnioskowania przez organizacje humanitarne o zezwolenie, żeby ułatwić dostarczanie pomocy humanitarnej do tego kraju.

Read more

Europejskie agencje

Krok ku jednolitemu systemowi patentowemu

27 lutego 2023

agences-eu.jpg
Europejski Urząd Patentowy ogłosił, że 1 czerwca 2023 roku powinien wejść w życie jednolity system patentowy, po jego ratyfikacji przez Niemcy - ostatnie z 17 uczestniczących w nim państw. System zapewni jednolitą ochronę patentową we wszystkich uczestniczących krajach poprzez jedno zgłoszenie patentowe złożone w Europejskim Urzędzie Patentowym.

Read more -inny link

Blisko milion wniosków o azyl w 2022 roku

27 lutego 2023

Według danych opublikowanych 22 lutego przez Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu w 2022 roku 27 państw członkowskich oraz Norwegia i Szwajcaria otrzymały 966 000 wniosków o azyl, co jest najwyższą liczbą odnotowaną od 2016. Organy azylowe tych państw podjęły blisko 632 000 decyzji w pierwszej instancji, na mocy których 147 000 osób otrzymało status uchodźcy, a 106 000 ochronę uzupełniającą. Największe grupy wnioskodawców stanowili Syryjczycy, Afgańczycy i Turcy. Do nich należy dodać 4 mln osób uciekających z Ukrainy, którym przyznano ochronę tymczasową.

Read more -inny link

Formalne przyjęcie porozumienia między Macedonią Północną i FRONTEX-em

27 lutego 2023

24 lutego Rada formalnie zatwierdziła umowę o współpracy między Macedonią Północną a agencją Frontex, która od 1 kwietnia zapewni krajowym władzom wsparcie operacyjne w zakresie zarządzania przepływami migracyjnymi na granicach. Umowa zawiera również postanowienia dotyczące ochrony praw podstawowych.

Read more

Cypr

Nawiązanie kontaktu między cypryjskimi przywódcami

27 lutego 2023

chypre.jpg
23 lutego prezydent-elekt Cypru Nikos Christodoulides spotkał się z liderem północnej części wyspy Ersinem Tatarem na neutralnym gruncie w strefie przygranicznej kontrolowanej przez misję ONZ, aby omówić ewentualne wznowienie rozmów na temat zjednoczenia wyspy, która od 1974 roku jest częściowo okupowana przez Turcję.

Read more

Estonia

Dzień Niepodległości

27 lutego 2023

estonie.jpg
24 lutego, rok po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg odwiedzili Tallin, aby uczcić Dzień Niepodległości Estonii i potwierdzić swoje wsparcie dla Ukrainy.

Read more -inny link

Sondaż na tydzień przed wyborami

27 lutego 2023

5 marca odbędą się wybory parlamentarne w Estonii, w których odnowionych zostanie 101-osobowy skład Riigikogu. Według sondażu przeprowadzonego przez Kantar Emor wygra Partia Reform obecnej premier Kai Kallas (liberalna centroprawica) z 28,7% głosów, wyprzedzając Konserwatywną Partię Ludową (18,2%) i Partię Centrum (13,4%).

Read more -inny link

Finlandia

Wspólna deklaracja Finlandii, Norwegii i Szwecji

27 lutego 2023

finlande.jpg
22 lutego, na trójstronnym spotkaniu w Harpsund, Finlandia, Norwegia i Szwecja wydały wspólne oświadczenie, w którym potępiają rosyjską inwazję i potwierdzają swoje wsparcie dla Ukrainy. Trzy kraje przypominają również, że inwazja dotyczy ich bezpośrednio i jest czynnikiem, który skłonił Finlandię i Szwecję do ubiegania się o członkostwo w NATO.

Read more

Francja

Otwarcie Salonu Rolniczego

27 lutego 2023

france.jpg
Do 5 marca w Paryżu odbywa się Międzynarodowy Salon Rolniczy. W tym roku tematem przewodnim jest "Rolnictwo: żyjące na co dzień", a salon gości ponad tysiąc wystawców z 22 krajów.

Read more -inny link

Rumunia

Wizyta mołdawskiej prezydent

27 lutego 2023

roumanie.jpg
23 lutego prezydent Rumunii Klaus Iohannis przyjął swoją mołdawską odpowiedniczkę Maię Sandu. Złożyli wspólne oświadczenie, w którym przypomnieli o sile swoich relacji. Przy tej okazji prezydent Rumunii potępił wszelkie rosyjskie próby zdestabilizowania Mołdawii.

Read more -inny link

Rada Europy

Ustalenia Europejskiego Komitetu Praw Społecznych 2022

27 lutego 2023

conseilparlement.jpg
22 lutego Europejski Komitet Praw Społecznych opublikował swoje ustalenia na 2022 rok. Są one skierowane do siedmiu państw, które zaakceptowały procedurę skarg zbiorowych: do Chorwacji, Cypru, Czech, Holandii, Norwegii, Słowenii i Szwecji. Dotyczą nieprzestrzegania zasady równości płci, praw dziecka, praw pracowniczych, praw mieszkaniowych, dostępu do opieki zdrowotnej oraz praw osób transseksualnych.

Read more

Raport na temat Litwy

27 lutego 2023

23 lutego Europejski Komitet Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu opublikował raport wyrażający zaniepokojenie sytuacją więziennictwa na Litwie. Komitet zaleca w szczególności, aby litewski rząd podjął niezbędne kroki w celu przyspieszenia procesu modernizacji zakładów karnych.

Read more

G20

Oświadczenie ministrów finansów

27 lutego 2023

2023-02-26-19-40-03.1722.jpg
Ministrowie G20, obradujący w Bangalore w dniach 24-25 lutego, dyskutowali o globalnej sytuacji gospodarczej w kontekście wojny w Ukrainie, bezpieczeństwie żywnościowym, działaniach klimatycznych, opodatkowaniu międzynarodowych przedsiębiorstw i kryptowalutach. Chiny i Rosja sprzeciwiły się uwzględnieniu dwóch akapitów dotyczących wojny w pierwszą rocznicę inwazji na Ukrainę.

Read more -inny link

OECD

Trendy w konkurencji

27 lutego 2023

ocde.jpg
23 lutego OECD opublikowała raport na temat globalnych trendów w prawie konkurencji, porównujący jurysdykcje w różnych obszarach geograficznych. Raport obejmuje siedem lat, od 2015 do 2021 roku.

Read more

Eurostat

Spadek zużycia gazu ziemnego

27 lutego 2023

eurostat.jpg
Według opublikowanego 21 lutego opracowania Eurostatu w okresie od sierpnia 2022 roku do stycznia 2023 zużycie gazu ziemnego w Unii spadło o 19,3% w porównaniu ze średnimi miesięcznymi dla tych samych miesięcy w latach 2017-2022.

Read more

Spadająca inflacja

27 lutego 2023

Według szacunków opublikowanych 23 lutego przez Eurostat w styczniu roczna inflacja w strefie euro wyniosła 8,6% w porównaniu do 9,2% w grudniu, a w Unii 10% w porównaniu z 10,4% w grudniu. Najniższy wskaźnik odnotowały Luksemburg i Hiszpania - 5,8% i 5,9%, a najwyższy Węgry - 26,2%.

Read more -inny link

Kultura

Wystawa Davida Hockneya w Londynie

27 lutego 2023

culture.jpg
Do 4 czerwca w Lightroom w Londynie oglądać można wystawę "David Hockney: Bigger & Closer". Znany ze śmiałego użycia koloru i nowych technologii artysta zaprasza, by ponowne odkrywać jego twórczość w ramach immersyjnego doświadczenia obejmującego ambitny system projekcji cyfrowej i dźwięku.

Read more -inny link

Lartigue, łowca szczęśliwych chwil

27 lutego 2023

Do 23 kwietnia Fundacja Canal w Madrycie gości wystawę poświęconą twórczości fotograficznej francuskiego artysty Jacques-Henriego Lartigue'a. Prezentowana jest mniej znana część jego dzieł - zdjęcia, których celem jest uchwycenie "szczęśliwych chwil", jak sugeruje tytuł ekspozycji "Lartigue, łowca szczęśliwych chwil".

Read more -inny link

Malarstwo akrylowe w Tampere

27 lutego 2023

Do 21 maja w Muzeum Sztuki Sary Hildén w Tampere trwa retrospektywa twórczości Jukki Mäkelä. Wystawa prezentuje kolekcję prac tego fińskiego artysty od lat 70. XX wieku do dziś. Jego twórczość, na którą składają się w dużej mierze akrylowe płótna, wpisuje się w nurt fińskiego postmodernizmu i neoekspresjonizmu.

Read more

Wystawa "Obrazy Włoch" we Frankfurcie

27 lutego 2023

Do 3 września Muzeum Städel we Frankfurcie prezentuje wybór 90 starych fotografii Włoch z lat 1850-1880. Fotografie te były popularną pamiątką dla podróżnych jeszcze przed wynalezieniem pocztówki. Wystawa bada sposób, w jaki te fotograficzne widoki wpłynęły na postrzeganie Włoch w całej Europie i przyczyniły się do uczynienia z nich popularnego celu podróży.

Read more

Perugino w Perugii

27 lutego 2023

Do 11 czerwca Galeria Narodowa Umbrii w Perugii celebruje 500-lecie śmierci Pietro Vannucciego, znanego jako Perugino. Wystawa pozwala odkryć dzieła, które wyznaczyły szczyt kariery tego malarza, takie jak "Ukrzyżowanie" w kaplicy Chigi w Sienie.

Read more -inny link

Sibylle Bergemann w Gdańsku

27 lutego 2023

Do 3 maja w Muzeum Narodowym w Gdańsku można oglądać wystawę poświęconą fotografce Sibylle Bergemann. Na ekspozycji zaprezentowano 133 zdjęcia, w tym cykle fotograficzne wykonane w Niemczech Wschodnich, Afryce i Azji.

Read more -inny link

Giovanni Bellini w Paryżu

27 lutego 2023

Do 17 lipca w Muzeum Jacquemart-André w Paryżu oglądać można wystawę poświęconą Giovanniemu Belliniemu. Około pięćdziesięciu dzieł malarza prezentowanych jest w kontekście "wzorów", które wywarły na niego wpływ.

Read more -inny link

"Swedish Ecstasy" w Brukseli

27 lutego 2023

Do 21 maja BOZAR w Brukseli organizuje wystawę szwedzkiej sztuki zatytułowaną "Swedish Ecstasy". Z tej okazji w Pałacu Sztuk Pięknych zgromadzono prace wielkich postaci literackich tego kraju od XVIII do XX wieku, a także instalację opartą na wizji Hilmy af Klint - świątyni dla jej najważniejszych dzieł.

Read more

Solidarność kulturalna z Ukrainą

27 lutego 2023

W Unii trwa kulturalna solidarność z Ukrainą - uruchomiono europejski fundusz solidarnościowy dla ukraińskich filmów. Mechanizm ten zapowiedzieli ministrowie kultury Francji, Luksemburga i Niemiec podczas 73. Festiwalu Filmowego w Berlinie - Berlinale. 23 lutego w Kijowie przebywała z wizytą francuska minister kultury. Ponadto w całej UE organizowane są lub były wydarzenia kulturalne wspierające Ukrainę, zwłaszcza dla upamiętnienia pierwszej rocznicy konfliktu z Rosją.

Read more -inny link

Agenda

2 marca

Rada ds. Konkurencyjności (Bruksela)


5 marca

Wybory parlamentarne (Estonia)


Newsletter Archives

Co warto zapamiętać z europejskiego aktu o sztucznej inteligencji

"Komisarz ds. obrony"

Rolnictwo Europy i rolnictwo Ukrainy są komplementarne

Akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej stanowi wartość dodaną i wymierza historyczną sprawiedliwość

Być Europejczykiem (wolnym, umiarkowanym i niezależnym): widziane z Europy Środkowej i Wschodniej

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Amandine Guérin, Basile Desvignes, Romain Maillot, Lina Nathan

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Europa mocarstwem: teraz albo nigdy

pdf

Biuletyn n°1012- wersja 27 févr. 2023