Biuletyn n°1012

Open panel Open panel
Biuletyn n°1012
Biuletyn
wtorek, 28 lutego 2023
numer 1012
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Europa mocarstwem: teraz albo nigdy
W obliczu wojny w Ukrainie i wszystkich kryzysów, z którymi musi się zmierzyć Unia Europejska, musi się ona odważyć się na podjęcie ryzyka autonomii w obszarach, które uważamy za strategiczne - uważa generał Paloméros, były Naczelny Dowódca NATO ds. Transformacji.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Europa przebudzona, zjednoczona i bardziej użyteczna niż kiedykolwiek
photo
W obliczu rozpoczętej rok temu rosyjskiej inwazji na Ukrainę Europejczycy wykazali się tym razem, i to w sytuacji kryzysowej, prawdziwą skutecznością, jednością i wspólną wolą rzadko wcześniej spotykaną - podkreśla Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Ukraina/Rosja : Nowe sankcje przeciwko Rosji
photo
25 lutego Rada postanowiła nałożyć sankcje na 121 kolejnych osób i podmiotów przyczyniających się do wojny Rosji z Ukrainą, w tym 18 powiązanych z grupą Wagnera. Nałożyła nowe zakazy dotyczące eksportu technologii krytycznych i towarów przemysłowych oraz ograniczenia dotyczące wywozu towarów podwójnego zastosowania i importu towarów o szczególnej wartości dla Rosji. Wszczęła też postępowanie w sprawie zawieszenia dwóch kontrolowanych przez Rosję mediów... Więcej
Więcej
Deklaracja Rady Europejskiej
photo
W wydanej 23 lutego deklaracji członkowie Rady Europejskiej po raz kolejny potępili rosyjską agresję wojenną oraz powtórzyli swoje pełne poparcie dla ukraińskiego narodu i jego prawa do samostanowienia. Potwierdzili również europejską przyszłość Ukrainy 8 miesięcy po tym, jak kraj ten stał się kandydatem do Unii Europejskiej... Więcej
Deklaracja G7
photo
24 lutego przywódcy G7 spotkali się z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i potwierdzili swoje poparcie dla Ukrainy. Potępili nielegalną wojnę Rosji i wezwali ją do wycofania swoich wojsk. Przypomnieli, że Rosja odpowiada za zniszczenia w Ukrainie i powinna zostać objęta sankcjami, że wojna ta stawia wielu ludzi w trudnej sytuacji żywnościowej i że nadal będą im pomagać... Więcej
Potępienie Rosji przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
photo
23 lutego Zgromadzenie Ogólne ONZ przegłosowało rezolucję wzywającą Rosję do "natychmiastowego, całkowitego i bezwarunkowego wycofania swoich sił wojskowych z terytorium Ukrainy". Za przyjęciem rezolucji głosowało 141 państw, 7 było przeciw. Chiny i Indie wstrzymały się od głosu. 24 lutego Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Türk wezwał społeczność międzynarodową do zintensyfikowania starań na rzecz sprawiedliwości dla ofiar wojny w Ukrainie... Więcej
Więcej | Więcej
Deklaracje NATO
photo
24 lutego Rada Północnoatlantycka ponowiła swoją solidarność i zobowiązanie do wspierania Ukrainy "tak długo, jak to będzie konieczne". Wezwała Rosję do zaprzestania nielegalnej wojny, przypominając, że sprawcy popełnionych zbrodni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, oraz potępiła m.in. rosyjski szantaż energetyczny i kampanie dezinformacyjne. 21 lutego sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg gościł ukraińskiego ministra spraw zagranicznych Dmytro Kułebę i Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej Josepa Borrella, aby przyspieszyć produkcję i poprawić systemy zaopatrzenia w broń dla utrzymania wsparcia dla Ukrainy... Więcej
Więcej | Więcej
Wizyty przywódców Włoch, Hiszpanii i Polski w Kijowie
photo
21 lutego Giorgia Meloni, przewodnicząca włoskiej Rady, odwiedziła Kijów, aby spotkać się z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i ponowić poparcie Włoch dla Ukrainy. 23 lutego premier hiszpańskiego rządu Pedro Sanchez przypomniał o wsparciu Hiszpanii i poruszył kwestię pomocy wojskowej. 24 lutego ukraińską stolicę odwiedził polski premier Mateusz Morawiecki i zapowiedział dostarczenie przez nasz kraj pierwszych czołgów Leopard... Więcej
Więcej | Więcej
Wizyta Joe Bidena
photo
21 lutego, po wizycie w Kijowie, prezydent USA Joe Biden udał się do Warszawy, gdzie wygłosił przemówienie, w którym potwierdził poparcie zachodniej koalicji dla Ukrainy i zdolność NATO do wspólnego działania. 22 lutego Joe Biden spotkał się z 9 przywódcami wschodniej flanki NATO, aby zapewnić ich o zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w Sojusz Atlantycki... Więcej
Więcej | Więcej
Przesłanie prezydentów Niemiec i Polski
photo
23 i 24 lutego wielu europejskich przywódców wyraziło swoje poparcie dla Ukrainy. Polski prezydent Andrzej Duda wezwał do "drugiej fali solidarności z Ukrainą" i przypomniał o niezbędności pomocy wojskowej USA. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier powiedział, że Ukraina może liczyć na Niemcy jako na "największe wsparcie na kontynencie europejskim"... Więcej
Więcej | Więcej
Środki wspierające Ukrainę
photo
23 lutego Komisja zaproponowała przedłużenie o rok zawieszenia ceł importowych i środków ochrony handlu stosowanych wobec ukraińskiego eksportu do Unii Europejskiej. Zapowiedziała również, że 124 ukraińskich badaczy zostanie włączonych do projektów naukowych prowadzonych przez instytucje akademickie i nieakademickie w 21 państwach członkowskich UE... Więcej
Więcej
Wsparcie europejskiej opinii publicznej
photo
Według Eurobarometru opublikowanego 23 lutego, rok po inwazji Rosji na Ukrainę, Europejczycy aprobują wsparcie udzielone Ukrainie przez Unię Europejską. W szczególności 91% respondentów popiera dostarczanie pomocy humanitarnej, a 77% pomocy finansowej, natomiast 88% opowiada się za przyjmowaniem Ukraińców uciekających przed wojną. Ponadto 84% respondentów zgadza się z koniecznością zmniejszenia europejskiej zależności od rosyjskiego gazu... Więcej
Apel Rady Europy o prawną odpowiedź na wojnę
photo
24 lutego w Strasburgu spotkali się przedstawiciele Ukrainy, Islandii i Rady Europy, szczególnie jej sekretarz generalna Marija Pejčinović Burić. Tego samego dnia Komitet Ministrów przyjął decyzję, w której powtórzył, że trzeba udzielić "silnej i jednoznacznej" międzynarodowej odpowiedzi prawnej na zbrodnie popełnione przez Rosję... Więcej
Więcej

Komisja : Propozycje na rzecz ochrony i trwałości morskich ekosystemów
photo
21 lutego Komisja zaprezentowała środki służące zredukowaniu wpływu sektora energetycznego na morskie ekosystemy w celu stworzenia do 2050 roku sektora rybołówstwa i akwakultury o zerowych emisjach netto. Ponadto zainicjowany zostanie "Pakt na rzecz rybołówstwa i oceanów", który ma się przyczyniać się do wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa... Więcej
Propozycje środków na rzecz poprawy łączności
photo
23 lutego Komisja przedstawiła kilka inicjatyw dotyczących łączności, których głównym celem jest udostępnienie sieci gigabitowych wszystkim europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom do 2030 roku. Sieci gigabitowe to zaawansowane technologie transmisji, które mają zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na łączność... Więcej
Dwa lata mechanizmu na rzecz odbudowy i odporności
photo
21 lutego Komisja opublikowała bilans realizacji i skutków instrumentu finansowego NextGenerationEU, jakim jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, w dwa lata po jego utworzeniu. Odnotowuje, że do tej pory wypłacono 144 mld euro, i szacuje, że inwestycje te przyczynią się do wzrostu gospodarczego Unii w 2024 roku o około 1,5%. 23 lutego Komisja opublikowała również swoje trzecie półroczne sprawozdanie na temat operacji zarządzania długiem w celu sfinansowania programów pożyczkowych i kredytowych Unii, zwłaszcza tych związanych z NextGenerationEU... Więcej
Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów do spraw europejskich
photo
21 lutego ministrowie do spraw europejskich przygotowywali posiedzenie Rady Europejskiej 23 i 24 marca, podczas którego szefowie państw i rządów przedyskutują wsparcie dla Ukrainy, strategie na rzecz konkurencyjności i polityki handlowej Unii, a także wdrożenie konkluzji na temat energii i migracji. Podsumowali potrzeby Turcji i Syrii po ostatnich trzęsieniach ziemi... Więcej
Włączenie REPowerEU do NextGenerationEU
photo
21 lutego Rada zaaprobowała włączenie rozdziałów REPowerEU do Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, żeby sfinansować inwestycje i reformy potrzebne do realizacji celów energetycznych. Pozwoli to między innymi państwom członkowskim zmniejszyć zależność od paliw kopalnych i zapewni dywersyfikację dostaw energii, a także sprzyja przechodzeniu na energię odnawialną... Więcej
Walka z przemocą wobec kobiet
photo
21 lutego Rada zwróciła się do Parlamentu o zgodę na przyjęcie decyzji w sprawie przystąpienia przez Unię do Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Konwencji Stambulskiej)... Więcej

Dyplomacja : Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
20 lutego ministrowie spraw zagranicznych dyskutowali o wsparciu wojskowym dla Ukrainy, pracach nad 10. pakietem sankcji przeciwko Rosji i o eksporcie ukraińskiego zboża. Przyjęli nowe sankcje przeciwko Iranowi i Birmie za łamanie praw człowieka i zainicjowali misję Unii Europejskiej w Armenii, żeby pomóc w stabilizacji granicy z Azerbejdżanem... Więcej
Więcej
Instrument pozwalający dostarczać pomoc humanitarną do Syrii
photo
23 lutego, w obliczu sytuacji humanitarnej w Syrii, która pogorszyła się wraz z trzęsieniem ziemi 6 lutego, Rada zawiesiła na 6 miesięcy obowiązek wnioskowania przez organizacje humanitarne o zezwolenie, żeby ułatwić dostarczanie pomocy humanitarnej do tego kraju... Więcej

Europejskie agencje : Blisko milion wniosków o azyl w 2022 roku
photo
Według danych opublikowanych 22 lutego przez Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu w 2022 roku 27 państw członkowskich oraz Norwegia i Szwajcaria otrzymały 966 000 wniosków o azyl, co jest najwyższą liczbą odnotowaną od 2016. Organy azylowe tych państw podjęły blisko 632 000 decyzji w pierwszej instancji, na mocy których 147 000 osób otrzymało status uchodźcy, a 106 000 ochronę uzupełniającą. Największe grupy wnioskodawców stanowili Syryjczycy, Afgańczycy i Turcy. Do nich należy dodać 4 mln osób uciekających z Ukrainy, którym przyznano ochronę tymczasową... Więcej
Więcej
Krok ku jednolitemu systemowi patentowemu
photo
Europejski Urząd Patentowy ogłosił, że 1 czerwca 2023 roku powinien wejść w życie jednolity system patentowy, po jego ratyfikacji przez Niemcy - ostatnie z 17 uczestniczących w nim państw. System zapewni jednolitą ochronę patentową we wszystkich uczestniczących krajach poprzez jedno zgłoszenie patentowe złożone w Europejskim Urzędzie Patentowym... Więcej
Formalne przyjęcie porozumienia między Macedonią Północną i FRONTEX-em
photo
24 lutego Rada formalnie zatwierdziła umowę o współpracy między Macedonią Północną a agencją Frontex, która od 1 kwietnia zapewni krajowym władzom wsparcie operacyjne w zakresie zarządzania przepływami migracyjnymi na granicach. Umowa zawiera również postanowienia dotyczące ochrony praw podstawowych... Więcej

Cypr : Nawiązanie kontaktu między cypryjskimi przywódcami
photo
23 lutego prezydent-elekt Cypru Nikos Christodoulides spotkał się z liderem północnej części wyspy Ersinem Tatarem na neutralnym gruncie w strefie przygranicznej kontrolowanej przez misję ONZ, aby omówić ewentualne wznowienie rozmów na temat zjednoczenia wyspy, która od 1974 roku jest częściowo okupowana przez Turcję... Więcej

Estonia : Dzień Niepodległości
photo
24 lutego, rok po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg odwiedzili Tallin, aby uczcić Dzień Niepodległości Estonii i potwierdzić swoje wsparcie dla Ukrainy... Więcej
Więcej
Sondaż na tydzień przed wyborami
photo
5 marca odbędą się wybory parlamentarne w Estonii, w których odnowionych zostanie 101-osobowy skład Riigikogu. Według sondażu przeprowadzonego przez Kantar Emor wygra Partia Reform obecnej premier Kai Kallas (liberalna centroprawica) z 28,7% głosów, wyprzedzając Konserwatywną Partię Ludową (18,2%) i Partię Centrum (13,4%)... Więcej
Więcej

Finlandia : Wspólna deklaracja Finlandii, Norwegii i Szwecji
photo
22 lutego, na trójstronnym spotkaniu w Harpsund, Finlandia, Norwegia i Szwecja wydały wspólne oświadczenie, w którym potępiają rosyjską inwazję i potwierdzają swoje wsparcie dla Ukrainy. Trzy kraje przypominają również, że inwazja dotyczy ich bezpośrednio i jest czynnikiem, który skłonił Finlandię i Szwecję do ubiegania się o członkostwo w NATO... Więcej

Francja : Otwarcie Salonu Rolniczego
photo
Do 5 marca w Paryżu odbywa się Międzynarodowy Salon Rolniczy. W tym roku tematem przewodnim jest "Rolnictwo: żyjące na co dzień", a salon gości ponad tysiąc wystawców z 22 krajów... Więcej
Więcej

Rumunia : Wizyta mołdawskiej prezydent
photo
23 lutego prezydent Rumunii Klaus Iohannis przyjął swoją mołdawską odpowiedniczkę Maię Sandu. Złożyli wspólne oświadczenie, w którym przypomnieli o sile swoich relacji. Przy tej okazji prezydent Rumunii potępił wszelkie rosyjskie próby zdestabilizowania Mołdawii... Więcej
Więcej

Rada Europy : Raport na temat Litwy
photo
23 lutego Europejski Komitet Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu opublikował raport wyrażający zaniepokojenie sytuacją więziennictwa na Litwie. Komitet zaleca w szczególności, aby litewski rząd podjął niezbędne kroki w celu przyspieszenia procesu modernizacji zakładów karnych... Więcej
Ustalenia Europejskiego Komitetu Praw Społecznych 2022
photo
22 lutego Europejski Komitet Praw Społecznych opublikował swoje ustalenia na 2022 rok. Są one skierowane do siedmiu państw, które zaakceptowały procedurę skarg zbiorowych: do Chorwacji, Cypru, Czech, Holandii, Norwegii, Słowenii i Szwecji. Dotyczą nieprzestrzegania zasady równości płci, praw dziecka, praw pracowniczych, praw mieszkaniowych, dostępu do opieki zdrowotnej oraz praw osób transseksualnych... Więcej

G20 : Oświadczenie ministrów finansów
photo
Ministrowie G20, obradujący w Bangalore w dniach 24-25 lutego, dyskutowali o globalnej sytuacji gospodarczej w kontekście wojny w Ukrainie, bezpieczeństwie żywnościowym, działaniach klimatycznych, opodatkowaniu międzynarodowych przedsiębiorstw i kryptowalutach. Chiny i Rosja sprzeciwiły się uwzględnieniu dwóch akapitów dotyczących wojny w pierwszą rocznicę inwazji na Ukrainę... Więcej
Więcej

OECD : Trendy w konkurencji
photo
23 lutego OECD opublikowała raport na temat globalnych trendów w prawie konkurencji, porównujący jurysdykcje w różnych obszarach geograficznych. Raport obejmuje siedem lat, od 2015 do 2021 roku... Więcej

Eurostat : Spadająca inflacja
photo
Według szacunków opublikowanych 23 lutego przez Eurostat w styczniu roczna inflacja w strefie euro wyniosła 8,6% w porównaniu do 9,2% w grudniu, a w Unii 10% w porównaniu z 10,4% w grudniu. Najniższy wskaźnik odnotowały Luksemburg i Hiszpania - 5,8% i 5,9%, a najwyższy Węgry - 26,2%... Więcej
Więcej
Spadek zużycia gazu ziemnego
photo
Według opublikowanego 21 lutego opracowania Eurostatu w okresie od sierpnia 2022 roku do stycznia 2023 zużycie gazu ziemnego w Unii spadło o 19,3% w porównaniu ze średnimi miesięcznymi dla tych samych miesięcy w latach 2017-2022... Więcej

Kultura : Solidarność kulturalna z Ukrainą
photo
W Unii trwa kulturalna solidarność z Ukrainą - uruchomiono europejski fundusz solidarnościowy dla ukraińskich filmów. Mechanizm ten zapowiedzieli ministrowie kultury Francji, Luksemburga i Niemiec podczas 73. Festiwalu Filmowego w Berlinie - Berlinale. 23 lutego w Kijowie przebywała z wizytą francuska minister kultury. Ponadto w całej UE organizowane są lub były wydarzenia kulturalne wspierające Ukrainę, zwłaszcza dla upamiętnienia pierwszej rocznicy konfliktu z Rosją... Więcej
Więcej
Giovanni Bellini w Paryżu
photo
Do 17 lipca w Muzeum Jacquemart-André w Paryżu oglądać można wystawę poświęconą Giovanniemu Belliniemu. Około pięćdziesięciu dzieł malarza prezentowanych jest w kontekście "wzorów", które wywarły na niego wpływ... Więcej
Więcej
Perugino w Perugii
photo
Do 11 czerwca Galeria Narodowa Umbrii w Perugii celebruje 500-lecie śmierci Pietro Vannucciego, znanego jako Perugino. Wystawa pozwala odkryć dzieła, które wyznaczyły szczyt kariery tego malarza, takie jak "Ukrzyżowanie" w kaplicy Chigi w Sienie... Więcej
Więcej
Sibylle Bergemann w Gdańsku
photo
Do 3 maja w Muzeum Narodowym w Gdańsku można oglądać wystawę poświęconą fotografce Sibylle Bergemann. Na ekspozycji zaprezentowano 133 zdjęcia, w tym cykle fotograficzne wykonane w Niemczech Wschodnich, Afryce i Azji... Więcej
Więcej
Lartigue, łowca szczęśliwych chwil
photo
Do 23 kwietnia Fundacja Canal w Madrycie gości wystawę poświęconą twórczości fotograficznej francuskiego artysty Jacques-Henriego Lartigue'a. Prezentowana jest mniej znana część jego dzieł - zdjęcia, których celem jest uchwycenie "szczęśliwych chwil", jak sugeruje tytuł ekspozycji "Lartigue, łowca szczęśliwych chwil"... Więcej
Więcej
Malarstwo akrylowe w Tampere
photo
Do 21 maja w Muzeum Sztuki Sary Hildén w Tampere trwa retrospektywa twórczości Jukki Mäkelä. Wystawa prezentuje kolekcję prac tego fińskiego artysty od lat 70. XX wieku do dziś. Jego twórczość, na którą składają się w dużej mierze akrylowe płótna, wpisuje się w nurt fińskiego postmodernizmu i neoekspresjonizmu... Więcej
Wystawa "Obrazy Włoch" we Frankfurcie
photo
Do 3 września Muzeum Städel we Frankfurcie prezentuje wybór 90 starych fotografii Włoch z lat 1850-1880. Fotografie te były popularną pamiątką dla podróżnych jeszcze przed wynalezieniem pocztówki. Wystawa bada sposób, w jaki te fotograficzne widoki wpłynęły na postrzeganie Włoch w całej Europie i przyczyniły się do uczynienia z nich popularnego celu podróży... Więcej
Wystawa Davida Hockneya w Londynie
photo
Do 4 czerwca w Lightroom w Londynie oglądać można wystawę "David Hockney: Bigger & Closer". Znany ze śmiałego użycia koloru i nowych technologii artysta zaprasza, by ponowne odkrywać jego twórczość w ramach immersyjnego doświadczenia obejmującego ambitny system projekcji cyfrowej i dźwięku... Więcej
Więcej
"Swedish Ecstasy" w Brukseli
photo
Do 21 maja BOZAR w Brukseli organizuje wystawę szwedzkiej sztuki zatytułowaną "Swedish Ecstasy". Z tej okazji w Pałacu Sztuk Pięknych zgromadzono prace wielkich postaci literackich tego kraju od XVIII do XX wieku, a także instalację opartą na wizji Hilmy af Klint - świątyni dla jej najważniejszych dzieł... Więcej

2marz.
2 marca

Bruksela

Rada ds. Konkurencyjności

5marz.
5 marca

Estonia

Wybory parlamentarne

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: