Biuletyn n°1013

Open panel Open panel
Biuletyn n°1013
Biuletyn
wtorek, 7 marca 2023
numer 1013
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Równość kobiet i mężczyzn w Europie: model na świecie... jeszcze niedoskonały
W 2022 roku Unia Europejska poczyniła pewne postępy w kierunku równości kobiet i mężczyzn w globalnym kontekście, w którym prawa kobiet są coraz bardziej atakowane. Ale choć Europa jest kontynentem, gdzie sytuacja kobiet jest najlepsza, to do osiągnięcia równości mamy jeszcze długą drogę.
Więcej
Wybory : Sukces partii liberalnych i spadek popularności populistów w wyborach parlamentarnych
photo
Partia Reform ustępującej premier Kai Kallas (liberałowie) wygrała wybory parlamentarne w Estonii 5 marca, zdobywając 31,2% głosów i 37 miejsc w parlamencie. Wyprzedziła prawicowo-populistyczną partię EKRE (16,1% i 17 mandatów), Partię Centrum (15,3%, 16 miejsc) i partię Eesti 200 (liberałowie, 13,3% i 14 mandatów). Kaja Kallas najprawdopodobniej pozostanie na stanowisku... ale z jaką koalicją? Odpowiedź poznamy do końca miesiąca... Więcej

Fundacja : Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
Reagując na gospodarcze i społeczne skutki pandemii Covid-19, Unia Europejska uruchomiła fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro. 28 lutego Komisja wydała pozytywną wstępną ocenę wniosków o płatność złożonych przez Danię i Litwę. Fundacja oferuje Państwu interaktywną mapę planów kraj po kraju, abyście mogli poznać kwoty i harmonogramy... Więcej

Ukraina/Rosja : Konferencja Zjednoczeni dla Sprawiedliwości we Lwowie
photo
3 i 4 marca we Lwowie odbyła się konferencja Zjednoczeni dla Sprawiedliwości, w której brał udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Uczestnicy stwierdzili, że Rosja powinna zostać pociągnięta do odpowiedzialności za zbrodnie popełnione w Ukrainie i poparli pomysł powołania specjalnego sądu do osądzenia tych zbrodni... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Rozmowy z OECD
photo
28 lutego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z sekretarzem generalnym OECD Mathiasem Cormannem, aby omówić potencjalne członkostwo jego kraju w tej międzynarodowej organizacji. W tym kontekście strony rozmawiały m.in. o stworzeniu przyjaznego dla biznesu systemu podatkowego na rzecz powojennej odbudowy Ukrainy... Więcej
Łotewski prezydent w Kijowie
photo
3 marca prezydent Łotwy Egils Levits odwiedził Ukrainę po raz trzeci od początku wojny. Podpisał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim wspólną deklarację potwierdzającą poparcie Łotwy dla europejskiej i euroatlantyckiej integracji Ukrainy. Dwaj przywódcy omówili sposoby wzmocnienia ukraińskiej armii, kontynuację sankcji wobec Rosji oraz udział Łotwy w odbudowie Ukrainy... Więcej
Więcej
Wizyta grupy EPP i Roberty Metsoli w Ukrainie
photo
4 marca przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola spotkała się w Ukrainie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Ponadto na Ukrainę pojechało siedmiu członków grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPP), w tym jej przewodniczący Manfred Weber... Więcej
Więcej

Komisja : Nowe działania na rzecz ochrony oceanów
photo
2 marca, podczas konferencji Nasz Ocean w Panamie, komisarz ds. środowiska Virginijus Sinkevicius ogłosił 39 zobowiązań dotyczących działań Unii Europejskiej na rzecz ochrony oceanów, które będą łącznie kosztować 816,5 mln euro. Około 320 mln euro zostanie przeznaczonych na badania nad oceanami, aby chronić morską bioróżnorodność i zwalczać wpływ zmian klimatu na oceany... Więcej
Środki na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego
photo
1 marca Komisja zaproponowała nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa drogowego i praw jazdy, aby lepiej przygotowywać użytkowników dróg i uprościć uznawanie praw jazdy w państwach członkowskich dzięki cyfrowemu prawu jazdy. Nowe przepisy oferują również skuteczniejsze egzekwowanie regulacji ruchu drogowego związanych z bezpieczeństwem w kontekście transgranicznym oraz wprowadzenie ogólnounijnego zakazu prowadzenia... Więcej

Rada : Porozumienie w sprawie stworzenia zielonych obligacji
photo
28 lutego Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie stworzenia zielonych europejskich obligacji. Ich emitenci będą musieli ujawniać informacje na temat wpływów z obligacji i sprawdzać, czy co najmniej 85% funduszy zgromadzonych poprzez obligację zostało przeznaczonych na działalność gospodarczą zgodną z taksonomią dotyczącą zrównoważonych technologii i przedsiębiorstw... Więcej
Posiedzenie ministrów ds. konkurencyjności
photo
2 marca ministrowie ds. przemysłu uzgodnili swoje stanowisko w sprawie dyrektywy dotyczącej umów zawieranych na odległość w zakresie usług finansowych i rozporządzenia w sprawie zbierania i dzielenia się danymi na temat usług krótkoterminowego wynajmu mieszkań. Przedyskutowali również długookresową konkurencyjność jednolitego rynku... Więcej
Posiedzenie ministrów energii i transportu
photo
W dniach 27 i 28 lutego ministrowie energii i transportu UE obradowali w Sztokholmie, aby omówić europejski rynek energii, przyszłą politykę energetyczną na rzecz konkurencyjności przemysłu oraz przygotowania do wdrożenia pakietu klimatycznego Gotowi na 55. Z inicjatywy Francji 11 państw członkowskich wezwało do zwiększenia europejskiej współpracy w zakresie energii jądrowej. Ministrowie podkreślają, że jest ona jednym z wielu narzędzi osiągania naszych celów klimatycznych, produkcji energii elektrycznej i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Porozumienie w sprawie protokołu północno-irlandzkiego
photo
27 lutego Komisja i rząd Zjednoczonego Królestwa osiągnęły porozumienie, nazwane ramami windsorskimi, w sprawie utrzymania dostępu Irlandii Północnej do jednolitego rynku. W Irlandii Północnej dostępna będzie ta sama żywność i leki co w Zjednoczonym Królestwie, w szczególności dzięki rozróżnieniu między produktami, co do których istnieje ryzyko, że zostaną wprowadzone na jednolity rynek UE, a tymi przeznaczonymi wyłącznie dla Irlandii Północnej. Aby wdrożyć to porozumienie, Komisja przedłożyła Radzie i Parlamentowi wnioski legislacyjne w obszarze norm sanitarnych i fitosanitarnych, leków i kontyngentów taryfowych... Więcej
Więcej
Porozumienie w sprawie normalizacji relacji Serbia-Kosowo
photo
27 lutego serbski prezydent Aleksandar Vučić i kosowski premier Albin Kurti zaakceptowali w Brukseli zaproponowany przez Unię projekt porozumienia w sprawie normalizacji stosunków między ich dwoma krajami. Dokument przewiduje, że Belgrad będzie respektował integralność terytorialną Kosowa, uznawał jego dokumenty tożsamości i nie będzie już blokował jego członkostwa w organizacjach międzynarodowych. W zamian Prisztina powinna przyznać większą autonomię kosowskim gminom, w których większość ludności stanowią Serbowie. Trzeba jeszcze wynegocjować sposoby realizacji tych postanowień... Więcej
Więcej | Więcej
Przedłużenie sankcji przeciwko Białorusi
photo
27 lutego Rada przedłużyła o rok, do 28 lutego 2024, sankcje przeciwko Białorusi. Obejmują one zakaz podróży do Unii dla 195 osób oraz zamrożenie aktywów tych osób, a także 34 podmiotów odpowiedzialnych za represje i łamanie praw człowieka na Białorusi oraz w kontekście wojny Rosji z Ukrainą. Białoruski reżim prześladuje wszystkich opozycjonistów, takich jak Aleś Bialacki (laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 2022 roku), skazany 3 marca wraz z innymi na wiele lat więzienia... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych G20
photo
W dniach 1-2 marca w New Delhi odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych G20. Dyskusje koncentrowały się na niewystarczających postępach w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, globalnym spowolnieniu gospodarczym i światowym nadmiernym zadłużeniu, rosnących nierównościach, braku bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego oraz konflikcie w Ukrainie. W tej kwestii 20 członków grupy nie zdołało osiągnąć konsensusu i podpisać wspólnego komunikatu, co świadczy o niemożliwym do zniwelowania rozłamie w tej grupie... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Statystyki sądowe 2022
photo
Opublikowane 3 marca sprawozdanie roczne Trybunału Sprawiedliwości potwierdza wysoką liczbę wnoszonych do niego spraw. Średnia liczba spraw wniesionych w ciągu ostatnich pięciu lat jest o 21% wyższa niż średnia z lat 2013-2017. Trybunał odnotowuje też, że jest częściej wzywany do orzekania w "newralgicznych kwestiach", takich jak rządy prawa, ochrona środowiska, ochrona konsumentów, prywatność i dane osobowe, walka z dyskryminacją czy przestrzeganie zasad konkurencji przez cyfrowych gigantów... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Pejzaż finansowy Unii
photo
1 marca Europejski Trybunał Obrachunkowy przedstawił sprawozdanie na temat sytuacji finansowej UE. Stwierdzono w nim, że stanowi ona mozaikę, która nie pozwala na pełną rozliczalność, i przedstawiono kilka zaleceń mających na celu poprawę tego stanu rzeczy... Więcej

EBI : Inwestować, żeby wyjść ze światowych kryzysów
photo
W dniach 27 i 28 lutego Grupa EBI (Europejskiego Banku Inwestycyjnego) obradowała w Luksemburgu, by dostosować reakcje do obecnych kryzysów. Spotkanie było okazją do przedstawienia rocznego raportu EBI na temat inwestycji i finansowania inwestycji, który zawiera szczegółowy przegląd głównych trendów i zmian na rynku, ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej i zielonej transformacji Unii w czasach kryzysu energetycznego... Więcej
Więcej

Europejskie agencje : Doroczny raport Prokuratury Europejskiej
photo
Według swojego rocznego raportu, opublikowanego 1 marca, w 2022 roku Prokuratura Europejska wszczęła 865 nowych dochodzeń i przeprowadziła ich w sumie 1117. A szacowana łączna strata z powodu oszustw to 14,1 mld euro... Więcej
Więcej

Hiszpania : Wizyta w Irlandii, Finlandii i w Danii
photo
2 marca premier hiszpańskiego rządu Pedro Sanchez udał się do Dublina i do Kopenhagi, aby spotkać się ze swoimi irlandzkimi i duńskimi odpowiednikami Leo Varadkarem i Mette Frederiksen. Podróże te są częścią przygotowań do przyszłej hiszpańskiej prezydencji w Radzie UE, która rozpocznie się 1 lipca. Jednym z jej priorytetów będzie strategiczna autonomia... Więcej
Więcej | Więcej

Finlandia : Parlament zezwala na akcesję kraju do NATO
photo
1 marca fiński parlament zatwierdził 184 głosami do 7 ustawę umożliwiającą przystąpienie tego kraju do NATO. Aby państwo to mogło przystąpić do Sojuszu, wymagana jest jeszcze ratyfikacja protokołu akcesyjnego przez Turcję i Węgry... Więcej

Francja : Francusko-włoska deklaracja na temat przemysłu
photo
We wspólnej deklaracji z 3 marca ministrowie gospodarki Francji i Włoch Bruno Le Maire i Adolfo Urso wezwali do stworzenia europejskiej polityki przemysłowej w służbie transformacji ekologicznej i cyfrowej, konkurencyjności oraz strategicznej autonomii. Poparli dostosowanie w zakresie pomocy państwa, by wspomóc przemysł, a także europejski fundusz suwerenności w celu wsparcia strategicznych gałęzi przemysłu... Więcej
Więcej
Szczyt poświęcony lasom w Libreville
photo
1 i 2 marca ponad dwadzieścia krajów reprezentujących główne zagłębia leśne świata, członkowie społeczności naukowej, lokalna ludność i liderzy biznesu spotkali się w Libreville, aby znaleźć rozwiązania mające na celu ochronę lasów tropikalnych. Wynikiem tego One Forest Summit jest "Plan z Libreville", który proponuje rozwój bardziej zrównoważonego przemysłu drzewnego oraz utworzenie funduszu o wartości 100 mln euro, z którego nagradzane będą kraje wzorowo chroniące lasy oraz zabezpieczające ich żywotne zasoby węgla i bioróżnorodności... Więcej

Malta : 5 krajów domaga się większej solidarności
photo
Przy okazji piątego posiedzenia ministerialnego MED5 na Malcie w dniach 3 i 4 marca, Cypr, Grecja, Włochy, Malta i Hiszpania wezwały do większej solidarności między państwami członkowskimi w celu zapobiegania nielegalnej migracji. Kraje te powtórzyły konkluzje z Rady Europejskiej 9 lutego, prosząc o udostępnienie państwom członkowskim europejskich funduszy na wzmocnienie ochrony granic... Więcej
Więcej

Rada Europy : Raport na temat korupcji w Austrii
photo
1 marca Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) przy Radzie Europy opublikowała piąty raport oceniający dotyczący Austrii, analizujący zapobieganie korupcji. Odnotowując niski poziom zaufania publicznego do klasy politycznej oraz niedawne skandale, które nadszarpnęły reputację władzy wykonawczej, GRECO zaleca przyjęcie kompleksowej polityki uczciwości urzędników publicznych, w powiązaniu z zarządzaniem konfliktami interesów... Więcej

ONZ : Porozumienie na rzecz ochrony otwartego morza
photo
5 marca, podczas 5. sesji negocjacji międzyrządowych w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, delegaci Konferencji Międzyrządowej osiągnęli porozumienie w sprawie traktatu o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu morskiej bioróżnorodności na obszarach znajdujących się poza jurysdykcją państw. Traktat jest wynikiem rozmów, które rozpoczęły się w 2004 roku... Więcej
Więcej

OECD : Raport na temat gospodarki Polski
photo
W opublikowanym 27 lutego raporcie OECD zauważa, że polska gospodarka szybko się otrząsnęła z pandemii Covid-19, ale została zahamowana przez wojnę w Ukrainie. Konieczne jest obniżenie inflacji, która znajduje na najwyższym poziomie od dwóch dekad. Ponadto według tego opracowania przeprowadzenie zielonej transformacji i promowanie transformacji cyfrowej powinno pomóc w poprawie wzrostu gospodarczego w naszym kraju... Więcej
Więcej

MFW : Raport na temat gospodarki Belgii
photo
2 marca MFW opublikował swoją prognozę dla belgijskiej gospodarki. Organizacja przewiduje, że w średnim okresie belgijski wzrost będzie bliższy 1,2%, podczas gdy deficyt budżetowy ustabilizuje się na poziomie około 5,5%. W raporcie oszacowano jednak, że belgijski dług publiczny będzie nadal rósł i w przypadku braku korekty w 2028 roku osiągnie 120% PKB. Zalecono Belgii podjęcie reform strukturalnych i racjonalizację bieżących wydatków, przy jednoczesnym zwiększeniu produktywnych inwestycji publicznych... Więcej
Więcej

Eurostat : Spadająca roczna stopa inflacji w strefie euro
photo
Według szacunków Eurostatu, opublikowanych 2 marca, w lutym 2023 roku roczna inflacja w strefie euro wyniosła 8,5% (wobec 8,6% w styczniu). W przypadku cen energii inflacja była niższa (13,7% w porównaniu z 18,9% w styczniu), natomiast ceny żywności, alkoholu i tytoniu wzrosły o 15% w porównaniu do 14,1% w styczniu... Więcej
Spadająca stopa bezrobocia
photo
Według opublikowanych 2 marca szacunków Eurostatu w styczniu 2023 roku stopa bezrobocia w Unii wyniosła 6,1%, a w strefie euro 6,7% (wobec 6,3% w UE i 6,9% w strefie euro w styczniu 2022 roku). Urząd statystyczny odnotowuje jednak, że w porównaniu z tym samym okresem zarówno w Unii, jak i w strefie euro wzrosło bezrobocie wśród młodzieży... Więcej

Kultura : Solidarność kulturalna z Ukrainą
photo
W Europie trwa kulturalna solidarność z Ukrainą; organizowanych jest wiele wydarzeń kulturalnych wspierających ją w wojnie. We Francji będzie koncert w Epinal 14 marca i w Concarneau 19 marca. 16 marca w Wielkiej Brytanii, w Royal Opera House w Londynie odbędzie się koncert zatytułowany "Song for Ukraine". 25 marca w Niemczech odbędzie się koncert w Bad Honnef. 11 marca w Madrycie, w Hiszpanii również odbędzie się koncert wspierający ukraińskich uchodźców... Więcej
Więcej
Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet
photo
8 marca, z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Kobiet, w Europie odbędzie się szereg wystaw. Ekspozycję na ogrodzeniu paryskiego kościoła Madeleine poświęcono Louise Weiss. 8 marca w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze otwarta zostanie wystawa "Piękno jest kobietą". W Bonn Muzeum Kobiet prezentuje wystawę "Ruchy kobiet: 1865, 1971, 2017". W Londynie od 10 do 12 marca odbywa się WOW Festival. W Hiszpanii i Irlandii wiele wystaw poświęcono artystkom... Więcej
Więcej
Matisse w Muzeum Oranżerii
photo
Do 29 maja Muzeum Oranżerii w Paryżu zaprasza na wystawę poświęconą Matisse'owi i jego twórczości artystycznej w latach 30. XX wieku. Ekspozycja identyfikuje wyzwania związane z tym okresem w karierze malarza poprzez publikacje w "Cahiers d'Art", awangardowym przeglądzie powstałym w tym samym czasie... Więcej
Renoir w Pałacu Roverella w Rovigo
photo
Do 25 czerwca w Palazzo Roverella w Rovigo można oglądać wystawę poświęconą Renoirowi i temu, jak eksplorował styl neorenesansowy. Podczas gdy malarz ten znany jest jako jedna z najważniejszych postaci impresjonizmu, ekspozycja rzuca światło na mało znany moment w jego artystycznej karierze... Więcej
Więcej
Knossos w Oksfordzie
photo
Do 30 lipca Muzeum Ashmolean w Oksfordzie zaprasza na wystawę poświęconą starożytnemu miastu Knossos. Odkryte ponad sto lat temu Knossos było sercem cywilizacji minojskiej, która rozwijała się na Krecie w latach 2700-1200 p.n.e. Jest to pierwsza brytyjska ekspozycja poświęcona w całości temu miastu, gromadząca ponad 100 eksponatów, które nigdy wcześniej nie opuściły Grecji... Więcej
Anglada Camarasa w Barcelonie
photo
Do 7 maja w Narodowym Muzeum Sztuki Katalońskiej trwa wystawa poświęcona Angladzie Camarasie, wielkiemu katalońskiemu malarzowi. Ekspozycja, zatytułowana "Archiwum z premedytacją", jest o tyle oryginalna, że prezentuje głównie osobiste archiwa... Więcej
Więcej
Anka Ptaszkowska w Warszawie
photo
Do 23 kwietnia w Muzeum nad Wisłą w Warszawie trwa wystawa poświęcona Ance Ptaszkowskiej. Ekspozycja zbudowana jest wokół scenariusza 32-rozdziałowego filmu autobiograficznego, zrealizowanego przez tę artystkę w 2016 roku, i ma rzucić światło zarówno na oficjalny, jak i prywatny wymiar jej historii... Więcej
Aleksandra Waliszewska i symbolizm
photo
Do 22 maja w Narodowym Muzeum Sztuki MK Ciurlionis w Kownie oglądać można wystawę "Ciemne sztuki: Aleksandra Waliszewska i symbolizm Wschodu i Północy". Zgromadzono na niej ponad 200 obrazów 36 polskich, czeskich i bałtyckich artystów od XIX wieku do współczesności. Dzieła te łączy poruszana w nich tematyka oraz dążenie ich autorów do ucieczki od realizmu i naturalizmu poprzez przedstawianie scen fantastycznych... Więcej
Kwiaty w sztuce w Monachium
photo
Do 27 sierpnia w Kunsthalle w Monachium oglądać można wystawę poświęconą kulturowej historii kwiatów od starożytności po współczesność. Czy to w mitologii, religii, sztuce, czy w polityce, kwiaty zawsze miały wielką symboliczną moc. Blisko sto siedemdziesiąt prac i specjalnie zaprojektowanych instalacji pokazuje, jak kwiaty ewoluowały od pożądanych symboli statusu do masowo sprzedawanego na całym świecie produktu... Więcej
Wiosna poetów
photo
Od 11 do 27 marca odbędzie się 25. edycja Wiosny Poetów, zatytułowana "Granice". Kilka wydarzeń w Europie i na świecie zaprasza do ponownego przemyślenia granicy nie jako tematu geopolitycznego (w związku z ukraińskim konfliktem), ale także jako poetyckiego, estetycznego i literackiego... Więcej
Więcej
Nowe wydanie "Przewodnika Michelin"
photo
6 marca w Strasburgu odbyło się jedno z największych zgromadzeń szefów kuchni w historii, aby uczcić ranking słynnego "Przewodnika Michelin" na rok 2023. Tylko jedna dodatkowa restauracja została wyróżniona trzecią gwiazdką, cztery restauracje otrzymały drugą gwiazdkę, a 39 nowych restauracji otrzymało swoje pierwsze gwiazdki. Dzięki tym szefom kuchni Europa jest najbardziej kulinarnym miejscem na świecie... Więcej

7marz.
7 marca

Bruksela

Rada ds. Edukacji

7marz.
7-8 marca

Sztokholm

Nieformalne posiedzenie ministrów obrony

8marz.
8-9 marca

Sztokholm

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. rozwoju

9marz.
9-10 marca

Bruksela
Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sztokholm
Nieformalne posiedzenie ministrów handlu

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: