Biuletyn n°487

Open panel Open panel
Biuletyn n°487
Biuletyn
17 maja 2011 - n°487
Le malaise identitaire en Europe : comment répondre au défi lancé par le national-populisme ?
Magali Balent
Kalendarz | Subskrypcja i więcej informacji


Na pierwszej stronie! :
Kronika/Portugalia
photo non dispo
Portugalia nie doświadczyła ani kryzysu bankowego, ani bańki na rynku nieruchomości, ani nie zatajała swojej rachunkowości. Nie jest więc ofiarą następstw zawieruchy finansowej w 2008 roku. A jednak Unia Europejska i Międzynarodowy Fundusz Walutowy pozytywnie zareagowały na jej prośbę i gotują się do wyasygnowania 78 mld euro, aby jej przyjść z pilnie potrzebną pomocą. Geneza portugalskich trudności jest polityczna. Wysłuchaj opinii Jean-Dominique'a Giulianiego na ten temat.
Czytaj
Konferencja/CERI
photo non dispo
23 maja CERI i Fundacja Roberta Schumana organizują konferencję-debatę "Europa wobec kryzysu", w trakcie której Thierry Chopin, dyrektor Fundacji ds. studiów, i Michel Foucher, profesor uniwersytecki na ENS (Ulm) oraz członek komitetu naukowego Fundacji, zaprezentują publikację "Rapport Schuman sur l'Europe - L'état de l'Union 2011". Debatę będzie moderował Christian Lequesne, dyrektor CERI.
Czytaj|Więcej

Wybory :
Cypr
photo non dispo
Na tydzień przez wyborami parlamentarnymi na Cyprze prawicowa opozycja jest na czele sondaży. Według nich bowiem 22 maja powinno zwyciężyć Zgromadzenie Demokratyczne. Ma wyprzedzić Postępową Partię Ludzi Pracy i Partię Demokratyczną. Szereg obserwatorów życia politycznego spodziewa się, iż główne ugrupowanie opozycyjne spróbuje utworzyć koalicję rządową z Ruchem na rzecz Socjaldemokracji (EDEK), formacją pod kierownictwem Yiannakisa Omirou. Izba Reprezentantów, która zostanie wybrana 22 maja, zbierze się 2 czerwca.
Czytaj
Turcja
photo non dispo
52 758 907 tureckich wyborców (w tym 2 568 977 rezydujących za granicą) wezwanych jest 12 czerwca do urn, aby odnowić 550-osobowy skład Wielkiego Zgromadzenia Narodowego, jedynej izby parlamentu. Łącznie w wyborach tych startują 7 492 osoby z 15 partii politycznych, 203 to kandydaci niezależni. Wszystkie badania opinii publicznej wskazują na zwycięstwo AKP. Według instytutu Genar, zbierze ono 41,7% poparcia i wyprzedzi Republikańską Partię Ludową (25,2%) i Partię Akcji Narodowej (11,9%).
Czytaj

Publikacje :
Raport o stanie UE
photo non dispo
Fundacja Roberta Schumana opublikowała w wydawnictwie Lignes de Repères swoją doroczną publikację "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union en 2011". W wydawnictwie Sprigner wydała jej angielską wersję "Schuman Report on Europe, State of the Union 2011". Tegoroczne wydanie poświęcone jest "Europie wobec kryzysu i zagrożeń" (kryzys gospodarczy, budżet, euro, wzajemność, obrona, terroryzm, polityka przemysłowa, populizm...). Zawiera ono wywiad na wyłączność z przewodniczącym Rady Europejskiej Hermanem Van Rompuy'em. 26 specjalistów proponuje oryginalne analizy, oparte na danych i niepublikowanych mapach, oferując kompletną wiedzę o Unii w 2011 roku.
Czytaj
100 słów o Europie
photo non dispo
Jean-Paul Betbèze, członek komitetu naukowego Fundacji Roberta Schumana i Rady Analiz Gospodarczych, oraz Jean-Dominique Giuliani, prezes Fundacji Roberta Schumana, opublikowali w wydawnictwie Presses universitaires de France "Les 100 mots d'Europe". Publikacja w szybki i przejrzysty sposób uczy terminów europejskich.
Czytaj

Kryzys finansowy :
Komisja
photo non dispo
13 maja Komisja Europejska potwierdziła swoje prognozy wzrostu gospodarczego na ten i na kolejny rok w strefie euro, ale dokonała korekty w górę swoich oczekiwań inflacyjnych. Spodziewa się wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) o 1,6% w tym roku i o 1,8% w przyszłym. Oczekuje jednak, że w tym roku inflacja skoczy do 2,6%, podczas gdy jeszcze na początku marca liczyła na 2,2%. W 2012 roku tempo wzrostu cen konsumpcyjnych powinno jeszcze spaść do 1,8%. W chwili gdy strefa euro skonfrontowana jest z nieufnością rynków zaniepokojonych stanem jej finansów publicznych, Komisja demonstruje większy optymizm co do redukcji deficytów. Zapowiada się, że będzie ona szybsza niż przewidywano. Komisja liczy na średni deficyt publiczny w eurolandzie w tym roku na poziomie 4,3% PKB i 3,5% w 2012, zamiast 4,6% i 3,9% wcześniej.
Czytaj|Więcej
EBC
photo non dispo
Prezes Europejskiego Banku Centralnego Jean-Claude Trichet powiedział 13 maja, podczas konferencji na temat reformy systemu finansowego w Madrycie, że władze regulacyjne są mniej więcej w połowie procesu reformowania systemu finansowego, który służy jego umocnieniu i upewnieniu się, że sprzyja on wzrostowi.
Czytaj
MFW
photo non dispo
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) ocenił 12 maja we Frankfurcie, w siedzibie EBC, że europejskie ożywienie gospodarcze jest solidne. Ostrzegł jednocześnie przed zarażeniem się kryzysem suwerennego zadłużenia. Według przygotowanego co 2 lata raportu na temat Europy, korzysta ona z ogólnego światowego ożywienia i z faktu, że "integracja europejska produkuje korzyści skuteczności, z których korzystają pewne kraje, żeby stać się bardziej konkurencyjne". MFW podkreśla niemniej istnienie "głównej groźby", rzucającej cień na przyszłość gospodarczą Europy. Polega ona na kryzysie "peryferiów strefy euro" - termin ten użyty został dla określenia takich krajów jak Grecja czy Irlandia. Są one skonfrontowane z poważnym kryzysem zadłużenia publicznego.
Czytaj|Więcej
Niemcy
photo non dispo
W 1. kwartale 2011 roku PKB Niemiec skoczyło o 1,5%, wynika z oświadczenia opublikowanego 13 maja przez federalny urząd statystyczny (Destatis). W 1. kwartale Niemcy wróciły do swojego poziomu sprzed kryzysu w 2008 roku. PKB w pierwszych trzech miesiącach 2011 roku wzrósł rok do roku o 5,2%. To najwyższy wzrost od zjednoczenia. Poza tym, według tymczasowych danych opublikowanych 9 maja przez Destatis, w marcu 2011 roku niemiecki eksport zwiększył się rok do roku o 15,8%, a w imporcie odnotowano wzrost o 16,9%. Te dane dla miesiąca są najwyższymi w historii statystyki dotyczącej niemieckiego handlu zagranicznego. Dodatkowo, urząd doprecyzował 11 maja, że w kwietniu 2011 ceny konsumpcyjne w Niemczech zwiększyły się rok do roku o 2,4%.
Czytaj|Więcej|Więcej|Więcej
Austria
photo non dispo
Według prowizorycznych danych opublikowanych 13 maja przez stanowiący punkt odniesienia instytut Wifo, w 1. kwartale 2011 roku PKB Austrii zwiększył się, w porównaniu do poprzedniego kwartału, o 1%. W 4. kwartale ubiegłego roku PKB zwiększył się o 0,9%, wskazał Wifo w komunikacie.
Czytaj|Więcej
Belgia
photo non dispo
12 maja Federalne Biuro Planu opublikowało notatkę "Perspektywy gospodarcze 2011-2016" dla Belgii, w której potwierdza fakt ożywienia gospodarczego. Roczny wzrost belgijskiej gospodarki ma być bowiem wyższy w 2011 roku od 2% i tego rzędu mają być perspektywy średnioterminowe. Wzrostowi temu towarzyszyć ma wzrost zatrudnienia w skali rocznej 40 000 do 50 000 jednostek. Niemniej wyzwaniem pozostaje zredukowanie deficytu do 2,8% w 2012 roku i lekka nadwyżka w 2015. Wyzwanie to tłumaczy, jak ważne są niezbędne strukturalne środki naprawcze (17 mld euro w perspektywie 2015 roku) i z jakimi trudnościami boryka się się Belgia, żeby rozdzielić to zadanie między różnymi szczeblami władzy.
Czytaj
Hiszpania
photo non dispo
W 1. kwartale 2011 roku produkt krajowy brutto (PKB) zwiększył się, w stosunku do roku poprzedniego, o 0,8%, ogłosił narodowy urząd statystyczny 13 maja. Wzrost ten świadczy o globalnym ożywieniu gospodarki, zasadniczo związanym z wkładem sektora zagranicznego. W przeddzień urząd ogłosił, że w kwietniu indeks cen konsumpcyjnych wzrósł, w stosunku do poprzedniego miesiąca, o 1,2%. To wzrost nieco wyższy niż rok wcześniej (+1,1% w kwietniu 2010), co odpowiada rocznemu wahaniu 3,8%. Na roczny poziom wskaźnika nadal wpływają wahania cen benzyny, które zwiększyły się w tym roku o 18,7%, a także ceny artykułów spożywczych i energii, które wzrosły o 11,8%.
Czytaj|Więcej|Więcej
Francja
photo non dispo
W 1. kwartale 2011 roku francuska gospodarka odnotowała wzrost o 1% w stosunku do poprzedniego kwartału, wynika z szacunków Narodowego Instytutu Statystycznego (INSEE), opublikowanych 13 maja. To najwyższy wzrost od 2. kwartału 2006 roku. 9 maja Bank Francji ogłosił prognozę wzrostu na 2. kwartał 2011 roku - 0,5%. 12 maja INSEE opublikowało dane dotyczące cen konsumpcyjnych, które w kwietniu wzrosły o 0,3%, w stosunku do poprzedniego miesiąca. W porównaniu do kwietnia 2010 roku ceny wzrosły o 2,1%.
Czytaj|Więcej|Więcej
Grecja
photo non dispo
Według danych opublikowanych 12 maja przez urząd statystyczny, kraj odnotował w lutym 2011 roku kolejny wzrost stopy bezrobocia do 15,9%, wobec 12,1% rok wcześniej i 15,1% w styczniu 2011, osiągając nowy rekord. Poza tym, według pierwszych szacunków opublikowanych przez urząd 13 maja, w stosunku do 4. kwartału 2010 greckie PKB ruszyło w 1. kwartale 2011 roku w górę o 0,8%. Tymczasem rok temu spadło o 4,8%.
Czytaj|Więcej
Irlandia
photo non dispo
Zgięta pod ciężarem długów irlandzka gospodarka wyjdzie w tym roku spod kreski po trzech latach recesji, potwierdził 10 maja irlandzki minister finansów Michael Noonan, zapowiadając inicjatywy tworzące miejsca pracy. Ministerstwo Finansów przewiduje wzrost PKB w tym roku o 0,75%, o 2,5% w 2012 i o 3% w 2013.
Czytaj
Włochy
photo non dispo
Według raportu OECD zaprezentowanego 9 maja przez Angela Gurríę, sekretarza generalnego OECD, i Giulio Tremontiego, włoskiego ministra gospodarki i finansów, włoska gospodarka nadal się ożywia po bardzo głębokiej recesji, jakiej doświadczyła podobnie jak większość krajów OECD. Ale, jak podkreślono, można zrobić więcej na rzecz odporności. Połączenie dobrze ukierunkowanych polityk makroekonomicznych i strukturalnych przyczyniłoby się do zaprowadzenia trwałego wzrostu i uzdrowienia finansów publicznych - dodaje OECD. Poza tym, według oszacowań opublikowanych 13 maja przez instytut statystyczny Istat, włoska gospodarka odnotowała bardzo lekki wzrost w 1. kwartale o 0,1%. To rezultat poniżej oczekiwań ekonomistów, obstawiających, że gospodarka się odbije. W 1. kwartale włoskie PKB zwiększyło się w skali roku o 1%, dodaje Istat.
Czytaj|Więcej
Portugalia
photo non dispo
Produkt krajowy brutto (PKB) Portugalii skurczył się w 1. kwartale, w stosunku do poprzedniego, o 0,7%, ogłosił portugalski narodowy instytut statystyczny (INE) 13 maja. INE podkreśliło, że spadek ten został sprowokowany przez spadek popytu wewnętrznego.
Czytaj
Norwegia
photo non dispo
12 maja Bank Norwegii ogłosił, iż podnosi swoją kierowniczą stopę procentową o 0,25 punktu, zwiększając ją tym samym do 2,25%. Prezes banku Oeystein Olsen wskazał, że norweska gospodarka mocniej się odbiła i że jego decyzja podyktowana była inflacją i koniecznością ustabilizowania aktywności gospodarczej. Poza tym, według Norges Bank, norweski produkt krajowy brutto (PKB) powinien w tym roku wzrosnąć o 3,25% (z wyłączeniem paliw i transportu morskiego) i o 3,75% w przyszłym.
Czytaj
Szwecja
photo non dispo
Od poprzedniego roku inflacja w Szwecji wzrosła w kwietniu do 3,3% (+2,9% w marcu), ogłosił 12 maja szwedzki urząd statystyczny Statistics Sweden. Zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych (CPIF) wskazuje na 1,8% w kwietniu w skali roku, wobec 1,4% w marcu. To nadal poniżej inflacji w strefie euro (2,8% w kwietniu). Aby ustabilizować inflację, od lipca szwedzki bank centralny podniósł swoją kierowniczą stopę procentową sześciokrotnie (do 1,75% w kwietniu).
Czytaj

Rada Europejska :
Migracje
photo non dispo
11 maja przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy odpowiedział na piśmie na list prezydenta Republiki Francji Nicolasa Sarkozy'ego i włoskiego premiera Silvio Berlusconiego z 26 kwietnia. Zapowiedział im, iż ma zamiar umieścić w porządku obrad czerwcowej Rady Europejskiej trzy podniesione kwestie: swobodny przepływ osób wewnątrz UE, przepisy związane z azylem i rozwojem partnerstwa z krajami południowego wybrzeża Morza Śródziemnego oraz kontrolę naszych granic zewnętrznych. W swoim liście Van Rompuy podkreślił w szczególności, że dorobek wspólnotowy Schengen powinien być "integralnie zachowany", ale powinno się przeprowadzić refleksję nad "środkami umożliwiającymi w wyjątkowych i ściśle ograniczonych sytuacjach tymczasowe zawieszanie pełnego stosowania postanowień Schengen".
Czytaj
Energia
photo non dispo
W swoim przemówieniu podczas Forum Energii Strategicznej 11 maja przewodniczący Rady Europejskiej Herman van Rompuy wezwał inżynierów i badaczy, aby bardziej pomagali władzom w poszukiwaniu nowych źródeł energii. Określił trzy europejskie priorytety, którymi jest sfinalizowanie wewnętrznego rynku energii do 2014; rozwój gospodarki o niskim zużyciu energii i wykorzystywanie energii jako strategicznego narzędzia w stosunkach zewnętrznych. Wspomniał o wymiarze budżetowym, podkreślając znaczenie niezbędnych inwestycji w produkcję i infrastrukturę transportową.
Czytaj

Komisja :
Konsumenci
photo non dispo
12 maja Komisja Europejska opublikowała swój roczny raport na temat systemu UE szybkiego informowania o niebezpiecznych produktach (RAPEX). Podkreślono w nim rosnącą skuteczność Unii w zakresie ochrony produktów. Bowiem w 2010 roku 2 244 ryzykowne produkty zostały zakazane, wycofane z rynku lub ściągnięte od konsumentów. To o 13% więcej niż w 2009 roku. Państwa członkowskie i europejskie przedsiębiorstwa podchodzą poważniej do weryfikacji materiałów. Teraz uwagę zwraca się na bezpieczeństwo źródła, koncepcję i produkcję produktów oraz współpracę z międzynarodowymi partnerami, zwłaszcza Chinami. Szereg notyfikacji dotyczyło bowiem produktów chińskich.
Czytaj
e-zdrowie
photo non dispo
Grupa zadaniowa UE ds. e-zdrowia spotkała się po raz pierwszy 10 maja w Budapeszcie pod przewodnictwem prezydenta Estonii Toomasa Hendrika Ilvesa. Została ona powołana w celu oceny roli, jaką pełnią technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w sektorze opieki zdrowotnej i opieki społecznej oraz zaproponowania sposobów na przyśpieszenie wprowadzania innowacji w opiece zdrowotnej z wykorzystaniem TIK z korzyścią dla pacjentów, świadczeniodawców i sektora opieki zdrowotnej. Zastosowania TIK już teraz pomagają zwiększać samodzielność pacjentów i rozwiązywać problemy, przed którymi stoją unijne systemy opieki zdrowotnej, takie jak starzejące się społeczeństwo, wzrost liczby chorób przewlekłych, niedobór pracowników służby zdrowia oraz ograniczenia budżetowe. Propagowanie e-zdrowia stanowi jeden z głównych celów Europejskiej agendy cyfrowej.
Czytaj
Taryfy celne
photo non dispo
10 maja Komisja Europejska zaproponowała reformę kryteriów kwalifikowania się do systemu zgeneralizowanych preferencji (GSP) dla krajów rozwijających się. Zmierza ona do zmniejszenia o połowę liczby państw, które mają do nich dostęp. Ze 176 krajów korzystających początkowo z tych preferencyjnych ceł zostałoby 80. Celem jest umocnienie ochrony praw podstawowych, norm środowiskowych i dobrego zarządzania w krajach mniej zaawansowanych poprzez wzmocnioną wymianę handlową. Państwami wykluczonymi są zwłaszcza te, które nie są już uważane przez Bank Światowy za "rozwijające się" i te, które podpisały z Unią układy o wolnym handlu. Wśród nich są Chiny, Brazylia, Indie, Indonezja, Maroko i Ukraina.
Czytaj

Parlament :
Białoruś
photo non dispo
W uchwale przyjętej 12 maja i potępiającej białoruski ustrój Parlament Europejski zwraca się o nowe sankcje przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki, "w szczególności gospodarcze". Parlament chce bowiem, aby sądy przestały ścigać 6 byłych kandydatów w wyborach prezydenckich w grudniu 2010 roku, oceniając stawiane zarzuty jako "nielegalne i niedopuszczalne". W międzyczasie opozycjoniści zostali skazani na kary od 3 do 3,5 roku więzienia.
Czytaj
Budżet
photo non dispo
10 maja Parlament Europejski udzielił Komisji Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu Unii Europejskiej w 2009 roku, uznając w ten sposób prawidłowość zrealizowanych wydatków. Absolutorium przyznano zwłaszcza dzięki zobowiązaniu Komisji, że poprawi zarządzanie funduszami wydatkowanymi przez państwa członkowskie. Parlament przełożył jednak decyzję o absolutorium za budżet Rady ministrów, skarżąc się na brak informacji, szczególnie w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Tym samym Parlament zerwał historyczne porozumienie z Radą o nieingerowaniu we wzajemną rachunkowość. Parlament odłożył głosowanie nad absolutorium dla Europejskiej Agencji Leków i dla Europejskiego Kolegium Policyjnego, wyrażając wątpliwości co do ich zarządzania i niezależności ich ekspertów. Wreszcie, Parlament zatwierdził własne finanse za 2009 rok i zaaprobował szereg środków na rzecz zredukowania swoich wydatków. Zasugerował w szczególności "jedno miejsce pracy, jedną lokalizację".
Czytaj|Więcej
Cyfryzacja
photo non dispo
11 maja Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu swoje stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie radioelektrycznych częstotliwości. Jego celem jest w szczególności rozwój mobilnego internetu. Komisja zaproponowała, żeby państwa członkowskie zwolniły częstotliwość 800 MHz, aby umożliwić zharmonizowane wykorzystanie bezprzewodowego szerokopasmowego internetu od 1 stycznia 2013 roku. Parlament Europejski proponuje zezwolić państwom członkowskim, aby mogły się zwrócić o przedłużenie terminu do końca 2015 roku. Ale chce też, żeby po 2013 roku Unia była ambitniejsza i przyznała dla rozwoju szerokopasmowego internetu więcej częstotliwości.
Czytaj
Polityka zagraniczna
photo non dispo
Po debacie z Wysoką Przedstawiciel Catherine Ashton Parlament Europejski przyjął 11 maja jej dwa roczne raporty na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (na bazie Rocznego raportu Rady do Parlamentu Europejskiego) i na temat wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Raporty są dla europosłów okazją do wystosowania apelu odnośnie przyszłych kierunków europejskiej polityki zagranicznej. W aktualnym kontekście Parlament Europejski wezwał w szczególności państwa członkowskie do nałożenia embargo na broń dla Syrii, Jemenu i Bahrajnu oraz poparł przyjęte przeciwko syryjskiemu reżimowi sankcje. W trzeciej, ściśle powiązanej rezolucji Parlament Europejski opowiedział się za stałym fotelem dla Unii Europejskiej w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.
Czytaj|Więcej
Tekstylia
photo non dispo
11 maja Parlament zatwierdził zawarte między Parlamentem i Radą porozumienie w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego etykietowania tekstyliów. Parlament wykorzystał w szczególności te negocjacje, aby pchnąć w stronę wprowadzenia obowiązkowych etykiet "Made in" na produktach tekstylnych importowanych z krajów trzecich. Eurodeputowani uzyskali od Rady ustępstwo - w tej dziedzinie wykonane zostanie studium wykonalności. Nowe reguły etykietowania służą zwłaszcza jasnemu wskazaniu konsumentom czy w jakikolwiek sposób wykorzystane były produkty pochodzenia zwierzęcego takie jak futra albo skóry. Co więcej, nowe włókna i produkty innowacyjne będą mogły wejść szybciej na rynek.
Czytaj
Przejrzystość
photo non dispo
11 maja Parlament Europejski zaaprobował międzyinstytucjonalne porozumienie z Komisją Europejską w sprawie stworzenia w czerwcu wspólnego "rejestru przejrzystości". W rejestrze tym spisani będą nie tylko lobbyści, ale i inne podmioty powiązane z europejskimi decydentami takie jak adwokaci czy organizacje pozarządowe. Nie będzie on obowiązkowy, lecz Parlament chce ze swojej strony uczynić rejestrację obowiązkową dla lobbystów chcących mieć dostęp do jego pomieszczeń. Co więcej, uchwała wzywa do przestudiowania możliwości stworzenia obowiązkowego rejestru po jego pierwszej ewaluacji. Wpis pociągnie za sobą zwłaszcza deklarację interesów finansowych. Rada kuszona jest, aby przyłączyć się do inicjatywy. Równolegle Parlament zaaprobował zasadę "legislacyjnego odcisku" w formie listy w aneksie do parlamentarnych raportów. Chodzi o podsumowanie kontaktów między przedstawicielami grup interesów i zaangażowanymi europosłami.
Czytaj

Rada :
Migracje
photo non dispo
12 maja 27 ministrów spraw wewnętrznych przeanalizowało sytuację w Afryce Północnej i propozycje Komisji w zakresie imigracji. Przewidują one w szczególności wyjaśnienie zarządzania Schengen, stworzenie europejskich służb ochrony granic i umocnienie agencji Frontex. Ministrowie potwierdzili swoją wolę zachowania dorobku Schengen. Jednocześnie zaaprobowali ideę, by dla stawienia czoła przepływom migracyjnym możliwe było przywracanie w ostateczności kontroli granic, przy spełnieniu restrykcyjnych warunków. Unijna komisarz do spraw wewnętrznych Cecilia Malmström doprecyzowała, że nie chodzi o ograniczenie zasady swobodnego przepływu, ale o poprawienie klarowności procedur dla uniknięcia jednostronnych decyzji tego czy innego państwa członkowskiego. Kolejne posiedzenie przewidziane jest na 9 i 10 czerwca, tak aby zamknąć sprawę przed czerwcową Radą Europejską.
Czytaj
Handel
photo non dispo
13 maja 27 ministrów spraw zagranicznych dyskutowało na temat propozycji rozporządzenia ustanawiającego postanowienia przejściowe w dwustronnych układach inwestycyjnych zawartych między państwami członkowskimi i państwami trzecimi. Rada wezwała do szybkiego przyjęcia rozporządzenia, w sprawie którego rozstrzygnie wraz z Parlamentem. Ministrowie wspomnieli również o projekcie rozporządzenia reformującego schemat Zgeneralizowanych Preferencji Celnych, szczycie UE-Japonia i o punkcie, w jakim się znajdują negocjacje rundy z Doha Światowej Organizacji Handlu.
Czytaj
Kaukaz
photo non dispo
13 maja Rada do Spraw Zagranicznych/Handlu przedstawiła swoje wnioski dotyczące raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat wyników Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) na Kaukazie Południowym. Audyt Trybunału Obrachunkowego dokonał oceny czy zainicjowanie nowego EISP na Kaukazie Południowym było sukcesem i czy przyniosło rezultaty. Rada stwierdza, że audyt ukierunkowany jest na pierwsze roczne programy działania zatwierdzone przez Komisję w ramach EISP między październikiem i grudniem 2007 roku i nie uwzględnia późniejszych wydarzeń i wyników, które nie zostały omówione.
Czytaj

Dyplomacja :
Bośnia i Hercegowina
photo non dispo
13 maja Wysoka Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Catherine Ashton udała się do Bośni i Hercegowiny. Próbując rozwiązać kryzys polityczny w kraju, spotkała się z wieloma przywódcami politycznymi, szczególnie z prezydentem Republiki Srpskiej (serbskiej części Bośni) Miloradem Dodikiem. Po ich spotkaniu ten ostatni powiedział, że zrezygnował z referendum dotyczącego centralnego wymiaru sprawiedliwości, wskazując, iż C. Ashton zagwarantowała zaangażowanie Unii Europejskiej w przeprowadzenie reformy centralnego bośniackiego wymiaru sprawiedliwości, która uwzględni serbskie postulaty.
Czytaj|Więcej
Chiny
photo non dispo
12 maja Wysoka Przedstawiciel Catherine Ashton podjęła w Budapeszcie 2. spotkanie w ramach Strategicznego Dialogu Wysokiego Szczebla między Unią Europejską i Chinami. Gościła chińskiego sekretarza stanu Dai Bingguo. Wyraziła zadowolenie z rozmowy na temat toczących się na świecie debat, szczególnie w Azji i w Afryce Północnej. Doprecyzowała, że przedyskutowała sytuację praw człowieka w Chinach. Podczas konferencji prasowej chiński wiceminister spraw zagranicznych Fu Ying skrytykował Unię Europejską, że z powodów politycznych odmówiła przyznania Chinom statusu gospodarki rynkowej. David O'Sullivan, generalny dyrektor administracyjny Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, wskazał, że Europa będzie w stanie znieść te przeszkody tylko wtedy, jeśli Chiny spełniać będą pewne kryteria.
Czytaj|Więcej

Komitet Regionów :
Rolnictwo
photo non dispo
12 maja, podczas posiedzenia plenarnego Komitetu Regionów, lokalni i regionalni przedstawiciele wystosowali ostrzeżenie przed ryzykiem niepoprawnego rozwoju regionów rolniczych Unii Europejskiej. Zaproponowali trzy opinie na temat reformy wspólnej polityki rolnej, obejmujące bardziej sprawiedliwą i bardziej ukierunkowaną pomoc dla sektora rolnego; większe wsparcie dla małych i średnich właścicieli w tym sektorze i stworzenie nowych instrumentów umożliwiających ustabilizowanie rynku mleka podczas procesu jego uwalniania.
Czytaj|Więcej|Więcej

Niemcy :
Rekonstrukcja
photo non dispo
12 maja dotychczasowy federalny minister zdrowia, nowy przewodniczący niemieckich liberałów (FDP) Philipp Rösler został federalnym ministrem gospodarki i technologii. Zastąpił Rainera Brüderle, który objął przewodnictwo grupy FDP w Bundestagu. Daniel Bahr, były parlamentarny sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, mianowany został szefem tego resortu.
Czytaj|Więcej|

Belgia :
Kryzys polityczny
photo non dispo
12 maja, po 2 miesiącach misji królewski negocjator Wouter Beke, przewodniczący CD&V, zaprezentował swój ostateczny raport królowi Albertowi II. Następnie zwrócił się do monarchy o zwolnienie z misji. Król trzyma swoją decyzję w zawieszeniu na czas konsultacji z przewodniczącymi ugrupowań. Dwie partie zwycięskie w wyborach 13 czerwca 2010 roku, Partia Socjalistyczna i Nieuwe Vlaams Alliantie (N-VA), wydają się być ciągle odległe od wniosków zaproponowanych w raporcie Beke.
Czytaj

Dania :
Granice
photo non dispo
11 maja duński minister finansów Claus Hjort Frederiksen ogłosił, że Dania przywróci kontrole celne na swoich granicach wewnątrzeuropejskich z Niemcami i Szwecją. Celem jest walka z nielegalną imigracją i zorganizowaną przestępczością. Po rozmowie telefonicznej z duńskim premierem Larsem Løkke Rasmussenem 13 maja przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso skierował do niego list, w którym zwrócił się do duńskich władz o nieangażowanie się w jednostronne, stałe środki kontroli granic.
Czytaj|Więcej|Więcej

Finlandia :
Rząd
photo non dispo
Po wyrażeniu aprobaty przez komisję parlamentarną ds. polityki europejskiej 13 maja Finlandia udzieli swojego niezbędnego poparcia dla planu pomocy Portugalii. Stało się tak, mimo sprzeciwu nacjonalistycznej partii Prawdziwych Finów. W przeddzień ugrupowanie to, będące trzecią siłą parlamentarną (39 z 200 mandatów), odmówiło przyłączenia się do rządu gotującego się do zaaprobowania wsparcia finansowego. Jyrki Katainen, szef konserwatystów, ogłosił tego dnia, że zaapeluje o stworzenie rządu do socjaldemokratów, Zielonych, chadeków i Szwedzkiej Partii Ludowej.
Czytaj|Więcej|Więcej|Więcej

Francja :
Finanse
photo non dispo
10 maja francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło w pierwszym czytaniu projekt ustawy konstytucyjnej o równowadze finansów publicznych nazywanej "złotą regułą". Dokument, który ma towarzyszyć powrotowi deficytu z 7 do 3% PKB w 2013 roku, przyjęty został 321 głosami do 229. W związku z europejskim programem stabilizacji Francja zobowiązała się do sprowadzenia swojego deficytu publicznego do 3% w 2013 roku, wobec 7% w 2010.
Czytaj

Malta :
Region śródziemnomorski
photo non dispo
12 maja odbyło się na Malcie 8. euro-śródziemnomorskie posiedzenie ministrów dotyczące przemysłu. Przy tej okazji wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. przemysłu i przedsiębiorczości Antonio Tajani zaprezentował szereg dalekosiężnych propozycji służących stopniowej integracji rynków między UE i krajami śródziemnomorskimi oraz ustanowieniu "Small Business Act" (SBA). Wiceprzewodniczący Tajani zaakcentował również ostatnie postępy poczynione w ramach wdrażania Euro-Śródziemnomorskiej Karty dla Przedsiębiorstwa.
Czytaj|Więcej
Zjednoczone Królestwo
photo non dispo
10 maja maltański premier Lawrence Gonzi udał się do Londynu na spotkanie ze swoim brytyjskim odpowiednikiem Davidem Cameronem i szefem brytyjskiej dyplomacji Williamem Hague. Dwóch premierów wymieniło opinie na temat relacji dwustronnych ich państw. Cameron podziękował Gonzi za jego pomoc podczas ewakuacji Brytyjczyków z Libii. Wreszcie, Hague wskazał, że podobnie jak Gonzi chce, by wkrótce w Libii zapanował pokój i ład.
Czytaj|Więcej|Więcej

Polska :
Libia
photo non dispo
11 maja polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski udał się do Benghazi, siedziby tymczasowej Narodowej Rady Libijskiej. Marcin Bosacki, rzecznik ministerstwa, podkreślił, że Rada jest uznawana przez Unię Europejską i wielką część wspólnoty międzynarodowej za idealnego partnera do kontaktów politycznych w Libii. To pierwsza wizyta ministra spraw zagranicznych państwa członkowskiego grupy kontaktowej ds. Libii od czasu rozpoczęcia konfliktu. Decyzja o niej została podjęta w koordynacji z Wysoką Przedstawiciel do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Catherine Ashton i ogółem sojuszników z NATO.
Czytaj|Więcej
Prezydencja UE
photo non dispo
10 maja polski premier Donald Tusk zaprezentował oficjalne logo polskiej prezydencji w Unii, która rozpocznie się w lipcu i potrwa 6 miesięcy. W przeddzień premier przyjął cypryjskiego prezydenta Dimitrisa Christofiasa i duńskiego premiera Larsa Løkke Rasmussena. Było to posiedzenie rządów trzech państw, które będą przewodniczyć Unii od 1 lipca 2011 do 31 grudnia 2012 roku. Podczas wspólnej konferencji prasowej wszyscy trzej zgodzili się co do programu pracy i wskazali, że ich starania dotyczą zwłaszcza nowego budżetu Unii, sytuacji w Afryce Północnej i Partnerstwa Wschodniego. Poza tym, podkreśli swoją wolę zagwarantowania kontynuacji procesu rozszerzenia Unii, zwłaszcza o Bałkany. Tusk ma w szczególności nadzieję, że Chorwacja przyłączy się do Unii pod koniec roku.
Czytaj|Więcej|Więcej|Więcej

Zjednoczone Królestwo :
Irlandia
photo non dispo
9 maja irlandzki minister spraw zagranicznych Eamon Gilmore udał się do Londynu na spotkanie ze swoim brytyjskim odpowiednikiem Williamem Hague. Mówili o umocnieniu dwustronnej współpracy między Irlandią i Zjednoczonym Królestwem. Hague podkreślił swoje poparcie dla przyszłej irlandzkiej prezydencji w Unii Europejskiej w 2013 roku.
Czytaj|Więcej
Kosowo
photo non dispo
9 maja kosowski minister spraw zagranicznych Enver Hoxhaj udał się do Londynu, aby spotkać się z sekretarzem stanu do spraw zagranicznych Williamem Hague i ministrem oddelegowanym do spraw europejskich Davidem Lidingtonem. Brytyjczycy zapewnili o swoim poparciu dla Kosowa w jego marszu do Unii Europejskiej. Hoxhaj opowiedział im o postępach dokonanych w budowaniu państwa od ogłoszenia niepodległości. Zwrócił się również o stałe poparcie dla reform gospodarczych a także procesu integracji europejskiej i uznania Kosowa. Kosowski minister spotkał się również w tych kwestiach z różnymi dyplomatami pochodzącymi z państw, które jeszcze nie uznały Kosowa.
Czytaj|Więcej
Libia
photo non dispo
Szef brytyjskiej dyplomacji William Hague przyjął 12 maja przedstawiciela tymczasowej Narodowej Rady Libijskiej Mustafę Abdela Jalil. Abdel Jalil spotkał się również z premierem Davidem Cameronem. Ten ostatni zwrócił się do niego o otwarcie w Londynie pierwszego przedstawicielstwa w Europie. Obiecał mu wielomilionowe wyposażenie dla policji Benghazi a także sprzęt do komunikacji.
Czytaj

Szwecja :
Arktyka
photo non dispo
12 maja Szwecja objęła rotacyjne przewodnictwo w Radzie Arktyki. Ceremonia odbyła się z udziałem szefów dyplomacji USA Hillary Clinton i Rosji Siergieja Ławrowa. Szwecja obiecała "zrównoważony wzrost" tego kruchego regionu zagrożonego ociepleniem. W Nuuk (Grenlandia) spotkało się 8 ministrów spraw zagranicznych krajów sąsiadujących z Arktyką (Stanów Zjednoczonych, Kanady, Rosji, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Danii i Islandii). 8 państw ratyfikowało arktyczne Porozumienie o poszukiwaniu i ratownictwie, które jest pierwszym prawnie obowiązującym międzynarodowym traktatem Rady Arktyki. Oceniane jest jako zasadnicze, ponieważ rosnąca liczba statków pływa lub będzie pływać poprzez kanały morskie Arktyki, gdzie cofa się lodowiec.
Czytaj|Więcej

Eurostat :
Wzrost
photo non dispo
Według danych opublikowanych 13 maja przez Eurostat, w trakcie 1. kwartału 2011 roku PKB strefy euro i Unii Europejskiej wzrosły, w stosunku do poprzedniego kwartału, o 0,8%. W 4. kwartale 2010 roku stopa wzrostu wyniosła 0,3% w strefie euro i 0,2% w Unii.
Czytaj
Przemysł
photo non dispo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 12 maja, w marcu 2011 roku produkcja przemysłowa spadła, w stosunku do lutego 2011, o 0,2% w strefie euro i o 0,3% w Unii Europejskiej. W lutym produkcja zwiększyła się odpowiednio o 0,6% i o 0,4%. W marcu br. produkcja zwiększyła się w porównaniu do marca 2010 o 5,3% w strefie euro i o 4,6% w Unii Europejskiej.
Czytaj

Eurobarometr :
CO2
photo non dispo
11 maja opublikowano pierwsze opracowanie Eurobarometru na temat wiedzy Europejczyków o wychwytywaniu i składowaniu CO2. Obejmuje ono dane z 12 krajów. W raporcie zaobserwowano, że jedynie 10% Europejczyków słyszało o chwytaniu i składowaniu C02. Wiedza ta różni się w zależności od energii, o jaką chodzi. W sprawozdaniu zauważono również, że 83% respondentów myśli, iż CO2 ma silny wpływ na zmiany klimatu. Obywatele chcą być w tym względzie lepiej poinformowani co do możliwych opcji zredukowania emisji CO2 wchodzących w obręb polityk UE energii o niskim zużyciu węgla.
Czytaj|Więcej
Internet
photo non dispo
Według opublikowanego 11 maja ogólnoeuropejskiego sondażu Eurobarometru, połowa internautów wykorzystuje, serfując po internecie, inny język niż własny. Mimo to aż 44% europejskich internautów uważa, że nie ma dostępu do interesujących informacji ze względu na fakt, że strony internetowe, na których są one zamieszczone, nie zostały przygotowane w dostępnej im wersji językowej. Wniosek z badania brzmi, że pomimo obfitości treści wysokiej jakości on-line brak kompetencji lingwistycznych sprawia, że nie wszyscy obywatele mają do nich dostęp.
Czytaj|Więcej
Mobilność
photo non dispo
Według opracowania Eurobarometru opublikowanego 13 maja, 53% młodych Europejczyków (od 15 do 35 lat) gotowych jest pracować w innym europejskim państwie lub chciałoby to robić. Wśród nich 28% planuje tak pracować przez czas ograniczony, a 25% przez długi okres. 56% młodych mężczyzn chce wyjechać do pracy w sąsiednim państwie europejskim. To więcej niż kobiet, które podzielają taki pomysł w 49%. W sprawozdaniu odnotowano również, że osoby, które studiowały za granicą są bardziej skłonne wyjechać do pracy po zakończeniu studiów.
Czytaj
Turystyka
photo non dispo
Coraz więcej Europejczyków korzysta ze swoich wakacji: 68% europejskich obywateli podróżowało w 2010 roku z powodów prywatnych (65% w 2009). Obserwacja ta potwierdza, wraz z innymi obserwacjami poczynionymi w badaniu Eurobarometru na temat "Zachowania Europejczyków wobec turystyki", że turystyka podnosi się z kryzysu gospodarczego. Europejczycy wolą tradycyjne kierunki turystyczne (58%), ale 28% z nich chciałoby odkryć nowe miejsca.
Czytaj

Opracowania/raporty :
Dyskryminacja
photo non dispo
Rada Europy opublikowała raport na temat wyzwań, jakie niesie nawrót nietolerancji i dyskryminacji w Europie. Opisuje on powagę zagrożenia, identyfikując źródła i formułując serię propozycji dla "wspólnego życia" w otwartych europejskich społeczeństwach. Sprawozdanie podzielone jest na dwie części: "Zagrożenie" i "Odpowiedź". Raport kończy się 59 "propozycjami działania". 17 pierwszych stanowi "strategiczne zalecenia", a pozostałe "specyficzne zalecenia" skierowane zasadniczo do Unii Europejskiej, Rady Europy i ich państw członkowskich.
Czytaj
Europa/obywatele
photo non dispo
Istituto Luigi Sturzo opublikował raport zatytułowany "European Union between defense of the Treaties and electoral consensus". Zgromadzono w nim rezultaty zebrane przez badaczy włoskich, bułgarskich i rumuńskich w następstwie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem. Badanie skoncentrowane jest na działaniach Parlamentu Europejskiego i innych europejskich instytucji mających związek z głównymi problemami społecznymi w Bułgarii, Włoszech i w Rumunii. W opracowaniu przeanalizowano również rolę europejskich partii za pośrednictwem studium kampanii wyborczych przy okazji wyborów europejskich w 2009 roku. Wreszcie, badacze zainteresowali się nowym instrumentem, jakim jest europejska inicjatywa obywatelska, jako łącznikiem z wyborcami.
Czytaj
Kryzys
photo non dispo
Austriacki Instytut Polityki Europejskiej i Bezpieczeństwa (AIES) opublikował opracowanie Heinricha Schneidera zatytułowane "Die Europäische Union 2011: Nach der Krise oder noch mittendrin?" ("Unia Europejska 2011: po kryzysie czy jeszcze w trakcie?").
Czytaj
Obrona
photo non dispo
Instytut ds. Stosunków Międzynarodowych opublikował raport Alyson JK Bailes i Grahama Messervy-Whitinga na temat Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE), zatytułowany "Death of an Institution. The end for Western European Union, a future for European defence?" ("Śmierć instytucji. Koniec Unii Zachodnioeuropejskiej, przyszłość dla europejskiej obrony?"). Autorzy powracają do decyzji z 31 marca 2010 roku o likwidacji UZE do 30 czerwca 2011.
Czytaj
Przejrzystość
photo non dispo
Centre for European Policy Studies (CEPS) opublikowało rozprawkę Mai Kluger Rasmussen zatytułowaną "Lobbying the European Parliament: A necessary evil" ("Lobbying w Parlamencie Europejskim: zło konieczne"). Analizując słabości aktualnych reguł proceduralnych Parlamentu Europejskiego, autorka zaleca zwłaszcza nowy kodeks postępowania dla eurodeputowanych, jaśniejsze przepisy dotyczące konfliktu interesów i deklaracji interesów finansowych, stworzenie komitetu etyki i bardziej sformalizowane procedury konsultowania grup interesów.
Czytaj
Rosja
photo non dispo
Finnish Institute of international Affairs opublikował 12 maja opracowanie zatytułowane "Much ado about nothing: The EU's transport dialogue with Russia". Jego autor Katri Pynnöniemi analizuje współpracę między dwoma potęgami w zakresie transportu oraz wyzwania, jakie ten strategiczny dialog stawia dla jednego i drugiego.
Czytaj
Sąsiedztwo
photo non dispo
Francuski Instytut Stosunków Międzynarodowych opublikował we współpracy z Ośrodkiem Studiów Wschodnich (OSW) komentarz Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz zatytułowany "Integracja czy imitacja? UE wobec wschodnich sąsiadów". Autorka zaleca, żeby Unia sformułowała strategiczne przesłanie do swoich sąsiadów, obejmujące ideę "zjednoczonej Europy"; aby UE zdywersyfikowała swoją ofertę dla państw sąsiednich oraz żeby obywatele sąsiadów z Wschodu mieli większy dostęp do unijnych programów.
Czytaj

Kultura :
Wystawa/Wiedeń
photo non dispo
Kunsthistorisches Museum w Wiedniu prezentuje do 28 sierpnia trzy dzieła z serii "błękitnej godziny", wykonane między 1986 i 1990 rokiem przez współczesnego belgijskiego artystę Jana Fabre. Wystawa nosi tytuł "Jan Fabre. Lata błękitnej godziny". Rzeźby artysty wystawione są również w holu wejściowym i na dachu muzeum. Dzieła zostały pożyczone z kolekcji prywatnych i międzynarodowych muzeów, takich jak Muzeum Stedelijk w Amsterdamie i Muzeum Kiasma w Helsinkach.
Czytaj
MONUMENTA/Paryż
photo non dispo
Brytyjski rzeźbiarz indyjskiego pochodzenia Anish Kapoor jest do 23 czerwca gościem 4. dorocznej wystawy MONUMENTA, zorganizowanej przez francuskie Ministerstwo Kultury i Komunikacji. Co roku MONUMENTA zaprasza współczesnego artystę o międzynarodowej renomie do zagospodarowania 13 500 m2 nawy w Grand Palais w Paryżu dziełem specjalnie pomyślanym na tę okazję. Dzieło Anisha Kapoora zatytułowane jest "Leviathan".
Czytaj
Festiwal/Drezno
photo non dispo
34. festiwal muzyki klasycznej w Dreźnie proponuje szereg koncertów od 18 maja do 5 czerwca. W tym roku temat festiwalu brzmi "Pięć elementów" oraz próbuje on nawiązać więź między Europą i Azją.
Czytaj
Wystawa/Rzym
photo non dispo
W ramach obchodów 150-lecia włoskiej jedności Palazzo delle Esposizioni w Rzymie prezentuje do 3 lipca, przy wsparciu Banku Włoch, wystawę zatytułowaną "Waluta zjednoczonych Włoch - od lira do euro". Zwiedzający zapoznają się ze 150 latami wstrząsów gospodarczych i politycznych, które doprowadziły od pierwszej jednolitej waluty w postaci lira do wprowadzenia euro 1 stycznia 2002. Ekspozycja zawiera multimedialne instalacje, rzadkie książki i banknoty.
Czytaj

Kalendarz :
16 maja

Posiedzenie Eurogrupy


16-17 maja

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa


17 maja

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych


19 maja

Rada ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury oraz ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Polityki dotyczącej Konsumentów


22 maja

Wybory parlamentarne - Cypr


23 maja

Rada do Spraw Ogólnych

Prezentacja "Rapport Schuman, l'état de l'Union en 2011" w CERI, Paryż


23-24 maja

Rada do Spraw Zagranicznych

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: