Biuletyn n°604

Open panel Open panel
Biuletyn n°604
Biuletyn
wtorek, 3 grudnia 2013
numer 604
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Europa w globalizacji: ryzyka i atuty
Autor : Nicole Gnesotto
Nicole Gnesotto
Kryzys strefy euro jest tak brzemienny, że wiedzie do umocnienia tradycyjnego egocentryzmu Europejczyków. Istnieje bowiem ryzyko, że przez pochylanie się nad greckim długiem czy arkanami porozumień w sprawie nadzoru bankowego, zapomni się o spoglądaniu na szeroki kontekst globalizacji, do którego Unia próbuje się dopasować. Z pewnością globalizacja wyraźnie narusza zdobycze i porównywalne przewagi, a nawet sam model integracji europejskiej, dodając do kryzysu gospodarczego serię kryzysów i kwestowanie kwestii kluczowych dla przyszłości Europy. Ale globalizacja dowartościowuje również znaczące atuty Unii na scenie międzynarodowej. Do przywódców politycznych należy ich rozpoznanie i wdrożenie.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Ścignijcie naszą nową aplikację "Fondation Robert Schuman"!
photo
Nowa aplikacja "Fondation Robert Schuman" jest dostępna w Apple store i Google play. Dla tych, którzy ją znają, zastępuje istniejącą aplikację Euscope. Gdziekolwiek będziecie, śledźcie w czasie rzeczywistym europejskie aktualności. Odnajdźcie także nasze ostatnie publikacje, wydarzenia, opracowania opiniotwórcze. Zaabonujcie się za darmo. Wkrótce aplikacja będzie dostępna po angielsku... Więcej
Więcej
Jaka europejska polityka zdrowotna na jutro?
photo
3 i 4 grudnia 2013 roku, w ramach odbywających się w Marsylii 13. Spotkań Federacji Hospitalizacji Prywatnej (FHP) odbędzie się konferencja z udziałem Jacques'a Barrota, byłego ministra zdrowia i ubezpieczenia społecznego, członka zarządu Fundacji Roberta Schumana. Jej temat brzmi "Jaka europejska polityka zdrowotna na jutro?". 4 grudnia o godz. 15.00... Więcej
Relacje Francja/Węgry
photo
W ramach obchodów 50. rocznicy zacieśnienia stosunków dyplomatycznych między Francją i Węgrami Fundacja Roberta Schumana oraz Ambasada Węgier w Paryżu organizują 17 grudnia 2013 roku konferencję zatytułowaną "Francja, Węgry, Europa Środkowa. Skrzyżowane francusko-węgierskie spojrzenia". Rozmaite osobistości świata polityki, mediów i uniwersyteckie przyjdą dać świadectwo oraz ubogacić debaty moderowane przez Jean-Dominique'a Giulianiego, prezesa Fundacji Roberta Schumana... Więcej

Kryzys finansowy : Średnie wyniki Banku Cypru w 1. półroczu 2013 roku
photo
26 listopada 2013 roku Bank Cypru opublikował swoje wyniki finansowe za okres od stycznia do czerwca br. Okazuje się, że stracił 1,8 mld euro. Strata ta jest częściowo związana ze znaczącymi rezerwami zasilającymi jego operacje w Grecji i idącymi na spłatę niewydajnych pożyczek. Od marca 2013 roku Cypr przechodzi szereg restrukturyzacji w ramach międzynarodowego planu pomocy Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Europejskiego Banku Centralnego... Więcej
W III kwartale 2013 roku hiszpańska gospodarka odnotowała wzrost o 0,1%
photo
28 listopada 2013 roku hiszpański instytut statystyczny (INE) opublikował raport na temat stanu gospodarki tego kraju. W III kwartale br. PKB odnotowało wzrost o 0,1%. Jest on głównie związany z poprawą popytu wewnętrznego. Z kolei popyt zewnętrzny, zarówno w obszarze eksportu, jak i importu, odnotował wzrost niższy od tego w poprzednich okresach... Więcej
Finlandia: plan reform
photo
29 listopada 2013 roku fiński rząd porozumiał się w sprawie planu reform mającego na celu obniżenie wydatków publicznych o około miliard euro do 2017. Gabinet ma nadzieję, że plan ten przyczyni się do zrównoważenia finansów publicznych kraju, który jest w Europie jednym z ostatnich nadal cieszących się oceną "potrójnego A" w 3 głównych, międzynarodowych agencjach ratingowych. "Po tych decyzjach każdy może mieć nieco więcej ufności w przyszłość Finlandii" - skomentował fiński premier Jyrki Katainen podczas konferencji prasowej... Więcej
OECD: perspektywy Grecji
photo
W 2014 roku Grecja pozostanie w recesji 7. rok z rzędu i prawdopodobnie potrzebować będzie kolejnej pomocy finansowej, ogłosiło 27 listopada OECD, przecząc greckiemu rządowi, który przewiduje powrót wzrostu. W opracowaniu poświęconym perspektywom gospodarczym Grecji Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przewiduje, że w przyszłym roku gospodarka kraju skurczy się o 0,4%... Więcej
Więcej
Holandia nie jest już oceniana przez S&P na AAA
photo
29 listopada 2013 roku Holandia straciła najwyższy rating AAA w agencji ratingowej Standard & Poor's. Ta ostatnia obniżyła niderlandzki rating długookresowy do AA+. Wspomniała przy tym o kiepskich perspektywach wzrostu w kraju... Więcej
Portugalski oszczędnościowy budżet na 2014 przyjęty przez parlament
photo
26 listopada 2013 roku portugalscy deputowani zaaprobowali budżet na 2014 naznaczony cięciami wydatków publicznych i podwyżką podatków sięgającymi łącznie 3,9 mld euro. Narzędzia, które wejdą w życie 1 stycznia 2014 roku, adresowane są szczególnie do urzędników i emerytów. Ich pensje i emerytury zostaną przycięte. Poza tym, budżet na 2014 przewiduje opóźnienie wieku przechodzenia na pełną emeryturę z 65 do 66 lat. W swoim przemówieniu wygłoszonym w parlamencie minister finansów Maria Luis Alburquerque broniła ustawy, podkreślając, że musi być ona postrzegana jako konieczny etap na drodze odzyskiwania przez kraj jego autonomii finansowej... Więcej
Więcej
Słowenia: ustawa o rekapitalizacji banków
photo
29 listopada 2013 roku słoweński parlament przegłosował ustawę zezwalającą rządowi na wykorzystanie do 4,7 mld euro na szybkie dokapitalizowanie głównych banków kraju mających kłopoty. Większość z nich jest w posiadaniu państwa słoweńskiego. Dokument, który poprawia ustawę budżetową, został zaaprobowany przez 47 z 90 deputowanych. Dostarcza ramy prawne dla rekapitalizacji banków, która może nastąpić po ogłoszeniu wyników testów odpornościowych prowadzonych w 10 głównych słoweńskich instytucjach bankowych. Wyniki te spodziewane są 13 grudnia... Więcej

Komisja : Komisja Europejska zwiększa ochronę tajemnic firmowych
photo
28 listopada 2013 roku Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy służące ochronie know-how i nierozpowszechnianych informacji handlowych, nazywanych tajemnicami firmowymi, przed ich nielegalnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i rozpowszechnianiem. Propozycją tą Komisja chce zaoferować przedsiębiorstwom adekwatny poziom ochrony i skuteczne drogi odwoławcze przeciwko kradzieży oraz nadużywaniu ich tajemnic firmowych... Więcej
Komisja zaostrza ton przeciwko unikaniu podatków
photo
Mając zamiar walczyć z unikaniem podatków, 25 listopada 2013 roku Komisja zaproponowała zaostrzenie pewnych przepisów w zakresie podatku od spółek. Propozycja ma uzupełnić braki dyrektywy "matki-córki", wykorzystywanej przez niektóre firmy celem uniknięcia opodatkowania. Przedsiębiorstwa nie będą już mogły zwłaszcza wykorzystywać różnic między państwami członkowskimi odnośnie podatkowego traktowania płatności wewnątrz grupy, żeby uniknąć zapłacenia najmniejszego choćby podatku... Więcej
W listopadzie zaufanie gospodarcze w strefie euro poprawiło się
photo
28 listopada 2013 roku Komisja Europejska wskazała, że w listopadzie br. zaufanie gospodarcze poprawiło się w porównaniu do października. To 7. miesiąc poprawy z rzędu w strefie euro (+0,8 punktu) i w Unii Europejskiej (+0,4 punktu). Wskaźnik zaufania w strefie euro wyniósł 98,5 punktu, co jest najwyższym poziomem osiągniętym w ciągu ostatnich 27 miesięcy. Jednak Komisja odnotowuje, że od 2 miesięcy poprawa zaufania spowolniła. Zaufanie wzrosło we Włoszech (+1,9 punktu), w Hiszpanii (+1,4 punktu), Holandii (+1,3 punktu) i w Niemczech (+0,8 punktu), podczas gdy we Francji spadło (-0,9 punktu)... Więcej
EUROSUR operacyjny
photo
2 grudnia 2013 roku europejski system nadzoru granic (EUROSUR) stał się operacyjny. Ma się w znaczący sposób przyczyniać do ratowania życia tym, którzy ryzykują, aby dotrzeć do wybrzeży Europy. Wyposaża Unię i jej państwa członkowskie w bardziej adekwatne instrumenty walki z przestępczością transgraniczną, taką jak handel ludźmi czy handel narkotykami, umożliwiając jednocześnie wykrywanie i udzielanie pomocy niewielkim statkom z migrantami znajdującym się w niebezpieczeństwie, przy zapewnieniu pełnej zgodności z europejskimi i międzynarodowymi zobowiązaniami, w tym zasadą nieodsyłania... Więcej

Rada : Konkluzje szczytu Partnerstwa Wschodniego
photo
28 i 29 listopada 2013 roku, podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, europejscy przywódcy parafowali układy stowarzyszeniowe z Mołdawią i Gruzją, podpisali umowę o ułatwieniach w wydawaniu wiz z Azerbejdżanem i porozumienie ramowe z Gruzją dotyczące udziału Tbilisi w unijnych operacjach zarządzania kryzysami. I wreszcie, europejscy przywódcy wyrazili żal z powodu decyzji ukraińskich władz o odłożeniu podpisania układu stowarzyszeniowego. Decyzja ta wywołała na Ukrainie żywe protesty... Więcej
Przyjęcie budżetu na lata 2014-2020
photo
2 grudnia 2013 roku państwa członkowskie Unii Europejskiej przyjęły wieloletnie ramy finansowe (WRF) na lata 2014-2020. Stało się to po ich zaaprobowaniu przez Parlament Europejski 19 listopada br. Decyzja ta kończy 2,5-letnie negocjacje. Przez 7 kolejnych lat Unia Europejska powinna dysponować budżetem 959,99 mld euro na zobowiązania i 908,40 mld na płatności. Zaakcentowane zostaną wydatki sprzyjające wzrostowi i zatrudnieniu. Poza tym, państwa członkowskie zaaprobowały porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w zakresie budżetu i dobrego zarządzania budżetowego, a także deklaracje będące częścią porozumienia politycznego w sprawie WRF z końca czerwca... Więcej
Konkluzje Rady ds. Konkurencyjności
photo
2 grudnia 2013 roku 28 ministrów Unii Europejskiej ds. konkurencyjności przyjęło wspólne stanowisko dotyczące elektronicznych faktur w ramach zamówień publicznych, aby zmniejszyć przeszkody w dostępie do rynków, oraz dotyczące szkód i odsetek za naruszenie przepisów w sprawie zmów i nadużywania pozycji dominującej. Poza tym, ministrowie wymienili podglądy na temat semestru europejskiego 2014. Przyjęli w tym kontekście trzy dokumenty zawierające wnioski w sprawie polityki przemysłowej, polityki jednolitego rynku i inteligentnego regulowania. I wreszcie, przestudiowali system wspólnotowej marki handlowej, żeby ją zmodernizować i uczynić bardziej dostępną dla europejskich firm... Więcej

EBC : Nowy banknot 10 euro na lato 2014
photo
26 listopada 2013 roku Europejski Bank Centralny (EBC) ogłosił, że nowy banknot 10 euro, na którym widnieje hologram Europy (księżniczki, według greckiej mitologii), wejdzie w strefie euro do obiegu po lecie 2014. Na banknotach dodano dodatkowe zabezpieczenia, aby uczynić fałszerstwo trudniejszym. To druga seria nowych banknotów, nazywanych "Europa", po wprowadzeniu na wiosnę 2013 roku banknotu 5 euro. Stopniowo wypuszczane będą nowe wersje innych nominałów (20, 50, 200 i 500 euro)... Więcej

Niemcy : Porozumienie koalicyjne między CDU/CSU i SPD
photo
27 listopada 2013 roku Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU) niemieckiej kanclerz Angeli Merkel i bawarska Unia Chrześcijańsko-Społeczna (CSU) osiągnęły porozumienie z Partią Socjaldemokratyczną (SPD) w sprawie wspólnego rządu. Porozumienie przewiduje wprowadzenie w Niemczech pensji minimalnej w wysokości 8,5 euro za godzinę i plan poprawienia emerytur dla mało zarabiających oraz matek. Ale w polityce europejskiej Niemiec nie będzie poważnych zmian. Porozumienie ma zostać zaaprobowane przez członków SPD do 12 grudnia. 28 listopada br. prezes Fundacji Roberta Schumana Jean-Dominique Giuliani analizował wynikające z tego porozumienia wyzwania w programie Arte ""8 minutes", zatytułowanym "Niemiecka koalicja: jakie zmiany dla Europy?"... Więcej
Więcej

Belgia : Plan ożywienia i konkurencyjności
photo
29 listopada 2013 roku rząd federalny i belgijskie regiony przyjęły "plan ożywienia i konkurencyjności", który wiedzie w szczególności przez obniżenie VAT-u na elektryczność i zmniejszenie obciążeń dla przedsiębiorstw, ogłosił premier Elio Di Rupo. 1 kwietnia 2014 roku VAT na elektryczność spadnie z 21 do 6%, co powinno dać każdemu belgijskiemu gospodarstwu domowemu roczne oszczędności rzędu 100 euro, precyzował premier podczas konferencji prasowej. Plan przewiduje również spadek obciążeń dla przedsiębiorstw o 450 mln euro w 2015, a potem także w 2017 i 2019, czyli łącznie o 1,350 mld euro, wyjaśnił Di Rupo. 1/3 tych ulg dotyczy mało zarabiających, 1/3 sektorów przechodzących trudności, a reszta ogółu przedsiębiorstw... Więcej

Hiszpania : Francusko-hiszpański szczyt w Madrycie
photo
27 listopada 2013 roku francuski prezydent François Hollande udał się do Madrytu z okazji 23. dorocznego, bilateralnego szczytu między Francja i Hiszpanią. Spotkał się z szefem hiszpańskiego rządu Mariano Rajoyem, z którym chciał określić wspólne stanowisko w sprawie unii bankowej. Podczas wspólnej konferencji prasowej szef hiszpańskiego rządu podkreślił, że Francja i Hiszpania mają "wspólną wizję i interesy" dotyczące wzrostu i zatrudnienia w Europie. Dwóch przywódców potwierdziło swoje poparcie dla projektu unii bankowej oraz utworzenia mechanizmu bezpośredniej rekapitalizacji banków będących w trudnościach. Poza tym, wskazali, że pierwszy TGV Paryż-Barcelona pojedzie 15 grudnia... Więcej

Włochy : Silvio Berlusconi wykluczony z włoskiego parlamentu
photo
27 listopada 2013 roku Senat przegłosował pozbawienie Silvio Berlusconiego mandatu senatora Molise po tym, jak został on definitywnie skazany na karę więzienia za oszustwa podatkowe. Większość senatorów opowiedziała się za wnioskami komisji parlamentarnej, odrzucając propozycje zaprezentowane przez Forza Italia, żeby uniknąć wydalenia jej lidera. Na scenie ustawionej przy Via del Plebiscito Berlusconi powiedział do swoich wiernych, że jest to "dzień żałoby dla prawa, praworządności i demokracji". Obiecał "kontynuować" walkę... Więcej
Więcej
Włoski Senat aprobuje budżet na 2014, Forza Italia przechodzi do opozycji
photo
27 listopada 2013 roku włoski Senat zaaprobował budżet na 2014 rok, który musi jeszcze przyjąć Izba Deputowanych. Rząd Enrico Letty uzyskał wotum zaufania wyższej izby parlamentu 171 głosami (135 przeciw). Forza Italia Silvio Berlusconiego podjęła decyzję o niegłosowaniu za wotum, a więc o wyjściu z koalicji rządowej. 28 listopada prezydent Włoch Giorgio Napolitano spotkał się z delegacją Forza Italia, z którą przedyskutował sytuację polityczną. Prezydent podkreślił konieczność, by rząd Letty zwrócił się do parlamentu o ponowne wotum zaufania. 29 listopada prezes Rady Ministrów Enrico Letta powiedział prasie, że zaproponuje szefowi państwa głosowanie nad wotum zaufania po 8 grudnia 2013... Więcej
Więcej | Więcej

Łotwa : Łotweski premier ogłasza dymisję swojego rządu
photo
27 listopada 2013 roku, po swojej cotygodniowej rozmowie z prezydentem Andrisem Bērziņšem, łotewski premier Valdis Dombrovskis ogłosił dymisję swojego rządu. Dymisją tą bierze on polityczną odpowiedzialność za katastrofę, która miała miejsce 21 listopada br. Dach supermarketu w Rydze załamał się w godzinie szczytu, co spowodowało śmierć 54 osób. Łotewski prezydent ma nadzieję na stworzenie nowego rządu przed końcem tego roku... Więcej
Więcej

Luksemburg : Nowy luksemburski rząd
photo
29 listopada 2013 roku 3 luksemburskie partie (liberalna, socjalistyczna i ekologiczna) porozumiały się w sprawie utworzenia "wielkiej koalicji". Szef liberałów Xavier Bettel, mianowany po wyborach parlamentarnych 20 października "formatorem", ogłosił, że dopięto program rządu z socjalistami z LSAP i ekologami z Déi Gréng (Les Zieloni). Doprecyzował, że jego rząd składać się będzie z 15 ministrów (6 liberałów, 6 socjalistów i 3 zielonych). Bettel powinien zostać zaprzysiężony 4 grudnia... Więcej

Polska : Polsko-francuskie porozumienie w sprawie pracowników delegowanych
photo
29 listopada 2013 roku francuski prezydent François Hollande i polski premier Donald Tusk porozumieli się w sprawie współpracy na rzecz kompromisu dotyczącego pracowników delegowanych. Francuski prezydent ocenił jako konieczną walkę z "wykorzystywaniem pracowników na poziomach pensji, które nie są kompatybilne z europejskimi kryteriami"... Więcej

Rumunia : Szczyt Europy Środkowej i Wschodniej z Chinami
photo
26 listopada 2013 roku 16 szefów rządów Europy Środkowej i Wschodniej (Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Łotwy, Litwy, Macedonii, Czarnogóry, Polski, Czech, Rumunii, Serbii, Słowacji oraz Słowenii) spotkało się z chińskim premierem Li Keqiangiem. Miało to miejsce podczas jego oficjalnej wizyty w Bukareszcie. Celem szczytu było umocnienie powiązań gospodarczych między Chinami oraz Europą Środkową i Wschodnią. Chiny zainteresowane są inwestycjami w infrastrukturę, energie odnawialne i rolnictwo. Szefowie rządów Europy Środkowej i Wschodniej podkreślili strategiczne znaczenie partnera takiego jak Chiny w aktualnym świecie... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Szkocki rząd upublicznia swoją białą księgę na temat niepodległości Szkocji
photo
26 listopada 2013 roku szkocki rząd upublicznił swoją białą księgę na temat niepodległości zatytułowaną "Przyszłość Szkocji: wasz przewodnik do niepodległej Szkocji". Ten 670-stronicowy dokument odpowiada na pytania stawiane przez Szkotów, pokazując im korzyści, jakie mógłby przynieść Szkocji statut niezależnego państwa. Podczas konferencji prasowej nacjonalistyczny premier Alex Salmond przypomniał, że "przyszłość Szkocji jest teraz w rękach Szkotów". Uszczegółowił swój projekt niepodległej Szkocji: przyłączy się ona do NATO i Unii Europejskiej, dysponować będzie swoją własną obroną, zachowa królową jako monarchinię i funta jako walutę. Szkocka populacja ma się opowiedzieć w sprawie niezależności swojego kraju od Zjednoczonego Królestwa w referendum 18 września 2014 roku... Więcej
Więcej
David Cameron chce zredukować pomoc socjalną dla europejskich imigrantów
photo
Brytyjski premier David Cameron ogłosił, że chciałby zredukować pomoc socjalną dla europejskich imigrantów przed końcem restrykcji dla migrantów przybywających z Rumunii i Bułgarii 1 stycznia 2014 roku. Cameron chce sprawić, by europejscy imigranci nie mogli się ubiegać o zasiłki dla bezrobotnych podczas 3 pierwszych miesięcy swojego pobytu, ograniczając jednocześnie do 6 miesięcy wypłatę tego zasiłku tym, którzy nie mają prawdziwych perspektyw na uzyskanie zatrudnienia. Inna pomoc także będzie uwarunkowana. 29 listopada br. 4 ministrów spraw zagranicznych krajów Europy Środkowej ostrzegło przed tym brytyjskim projektem. "Swobodny przepływ osób jest fundamentem integracji europejskiej, a w szczególności w pełni zintegrowanego jednolitego rynku" - potwierdzili szefowie dyplomacji Węgier, Czech, Polski i Słowacji we wspólnym oświadczeniu... Więcej
Więcej

Słowenia : Dymisja słoweńskiego ministra zdrowia
photo
25 listopada 2013 roku słoweński minister zdrowia podał się do dymisji. To już drugie odejście z ministerstwa w tym pogrążonym w kryzysie kraju strefy euro w przeciągu tygodnia. "Po prostu nie ma rozwiązania [dla systemu zdrowia], które mogłoby wszystkich usatysfakcjonować" - stwierdził w liście dotyczącym dymisji Tomaz Gantar, który należy do niewielkiej Partii Emerytów (DeSUS)... Więcej

Ukraina : Na Ukrainie rośnie sprzeciw przeciwko odmowie zbliżenia się do UE
photo
Od zakończenia szczytu w Wilnie 29 listopada w Kijowie gromadzi się ponad 100 000 tłum Ukraińców, w tym były mistrz świata w boksie Witalij Kliczko. Ludzie manifestują swoje niezadowolenie po tym, jak prezydent Wiktor Janukowycz odmówił podpisania układu stowarzyszeniowego z Unią Europejską. To największa mobilizacja od czasu pomarańczowej rewolucji w 2004 roku. 2 grudnia wielu manifestantów opozycji zablokowało siedzibę rządu z zamiarem zmuszenia władzy do odejścia. Manifestanci domagają się odejścia prezydenta Janukowycza i zorganizowania przedterminowych wyborów. Niektórzy młodzi manifestanci krzyczeli "Azarow do więzienia!" i "Niech żyje Ukraina", po czym zaintonowali hymn narodowy. Skarżą się na ten rząd "gangsterów", ich zdaniem "zbyt skorumpowany"... Więcej
Więcej | Więcej

NATO : Cyberobrona
photo
26 listopada 2013 roku NATO rozpoczęło w Estonii szeroko zakrojone ćwiczenia z zakresu cyberobrony, najważniejsze tego rodzaju, służące oparciu się masowym i symultanicznym cyberatakom przeciwko państwom członkowskim i ich partnerom. "Cyberataki są codzienną rzeczywistością oraz są coraz bardziej wyszukane i złożone" - stwierdza w komunikacie Jamie Shea, zastępca sekretarza generalnego oddelegowany w NATO do wyłaniających się wyzwań bezpieczeństwa... Więcej

Rada Europy : Naruszenie praw człowieka w Turcji
photo
Po wizycie w Turcji od 1 do 5 lipca Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Nils Muižnieks upublicznił 26 listopada 2013 roku swój raport na temat naruszania praw człowieka przez turecką policję podczas wydarzeń w Gezi, które miały miejsce od maja do czerwca br. Komisarz zalecił zniesienie wszelkich przeszkód, które stoją aktualnie na drodze dochodzeniom dotyczącym członków sił porządkowych, i zawieszenie tych ostatnich, gdy będą przedmiotem wiarygodnych oskarżeń o pogwałcenie praw człowieka... Więcej

Eurobarometr : Więcej pomocy dla krajów rozwijających się
photo
Z okazji Europejskich Dni Rozwoju, 26 listopada 2013 roku Eurobarometr zauważył, że, pomimo kryzysu gospodarczego w Europie, ponad 6 Europejczyków na 10 (61%) opowiada się za zwiększeniem pomocy dla krajów rozwijających się, a ponad 8 Europejczyków na 10 (83%) uważa, że pomaganie tym krajom jest ważne. Sondaż uwypukla zaangażowanie obywateli Unii, ponieważ 48% respondentów deklaruje gotowość "do zapłacenia więcej za produkty, w tym przyprawy, które wspierają kraje rozwijające się"... Więcej

Opracowania/raporty : OECD publikuje swoje "Pensions at Glance 2013"
photo
26 listopada 2013 roku OECD opublikowało raport na temat reform emerytur i stabilności społecznej w Europie, zatytułowany "Pensions at Glance 2013". W opracowaniu tym przeanalizowano reformy systemów emerytalnych każdego z europejskich krajów i rozważono dla tych państw różne perspektywy dotyczące redukowania nierówności i ubóstwa między emerytami. Przewiduje się, że w roku 2050 wiek emerytalny w krajach europejskich wynosić będzie co najmniej 67 lat. Zwrócono się też do rządów o przemyślenie problemu starzenia się populacji, a więc większych kosztów emerytur, uwzględniając jednak społeczną stabilność reform... Więcej
Więcej

Eurostat : Stopa bezrobocia 12,1% w strefie euro i 10,9% w UE
photo
29 listopada 2013 roku Eurostat wskazał, że w październiku br. stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 12,1%, a w Unii Europejskiej 10,9%. Daje to w UE 26,654 mln mężczyzn i kobiet na bezrobociu, w tym 19,298 mln w strefie euro. Krajami najbardziej dotkniętymi są Hiszpania i Grecja (odpowiednio 26,7% i 27,3%). A państwami z najniższym bezrobociem są Austria (4,8%), Niemcy (5,2%) i Luksemburg (5,9%)... Więcej
Stopa inflacji w strefie euro 0,9%
photo
29 listopada 2013 roku Eurostat wskazał, że w stosunku do listopada br. inflacja w strefie euro wzrosła do 0,9%. Tymczasem w ubiegłym miesiącu wyniosła 0,7%. Prawdopodobnie najwyższy wzrost w skali roku odnotowały w listopadzie ceny żywności, napojów alkoholowych i produktów nikotynowych (1,6 wobec 1,9% w październiku), po nich ceny usług (1,5 wobec 1,2% w październiku) oraz dóbr przemysłowych poza energią (0,3%, ceny stabilne w stosunku do października). Ceny energii spadły (-1,1% wobec -1,7% w październiku)... Więcej
W 2011 roku przybyło w Unii Europejskiej 783 100 obywateli
photo
Według liczb, opublikowanych 27 listopada 2013 roku przez Eurostat, w 2011 obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej nabyło 783 100 osób. W stosunku do 2010 stanowi to spadek o 4% (po 3 latach wzrostu). Najbardziej liczba przyznanych obywatelstw spadła w Zjednoczonym Królestwie (w stosunku do 2010 -9%), we Francji (-20%), w Hiszpanii (-7%) i we Włoszech (-15%). Jednak Niemcy odnotowały wzrost o 5%. Mediana wieku tych nowych obywateli Unii to 32,5 roku. Blisko 1/3 z nich ma poniżej 25 lat, a blisko połowa od 25 do 44 lat... Więcej

Kultura : Bożonarodzeniowe targi
photo
Mamy adwent! W wielu europejskich miastach otwierają swoje podwoje bożonarodzeniowe targowiska. W Niemczech, Austrii, nie zapominając o miastach francuskich, ulice rozświetlają się, choinki są udekorowane, a na kiermaszach zapachowi grzanego wina, czekolady i piernika towarzyszą kolędy. Wiele miast, w tym Norymberga, Salzburg czy Strasburg, jest z tej okazji wspaniale przyozdobionych... Więcej
Carlo Saraceni, Wenecjanin między Rzymem i Europą
photo
Do 2 marca 2014 roku Muzeum Narodowe w Pałacu Weneckim w Rzymie proponuje wystawę poświęconą Carlo Saraceniemu, a zatytułowaną "Carlo Saraceni, Wenecjanin między Rzymem i Europą". Saraceni jest jednym z najważniejszych uczniów i interpretatorów Caravaggia. Urodziwszy się w 1579 roku w Wenecji, większą część swojej kariery spędził w Rzymie, by powrócić do Wenecji i pozostać tam do śmierci w 1620. Jego ważna twórczość artystyczna związana jest z religijnymi i arystokratycznymi mecenasami jego czasów. Wystawa koncentruje się na ewolucji stylu artysty od nordyckiego naturalizmu jego pierwszych pejzaży, do stylu Caravaggia, z którego go znamy... Więcej
Otwarcie Centrum Pompidou w Maladze w 2015 roku
photo
W 2015 roku Centrum Pompidou, które kryje jedną z głównych kolekcji sztuki współczesnej na świecie, otworzy "swoje pierwsze [tymczasowe] centrum" za granicą, ogłosił 29 listopada br. ratusz Malagi w Hiszpanii. Rada miejska "zaaprobowała porozumienie między ratuszem Malagi i Centrum Pompidou w Paryżu na rzecz ulokowania" w andaluzyjskim mieście "pierwszej siedziby tej prestiżowej francuskiej instytucji kulturalnej poza Francją", wyjaśnia magistrat Malagi w komunikacie. "Porozumienie to obejmuje okres 5 lat i jest odnawialne". "Otwarcie dla publiczności przewidziano na 2015" - wskazano w oświadczeniu... Więcej

2gru.
2-3 grudnia

Bruksela

Rada ds. Konkurencyjności

3gru.
3-6 grudnia

Konferencja ministerialna Światowej Organizacji Handlu

5gru.
5 grudnia

Frankfurt

Rada Prezesów EBC

5gru.
5-6 grudnia

Bruksela

Rada ds. Wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

Bruksela

Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii

9gru.
9-10 grudnia

Bruksela

Posiedzenie Eurogrupy

Bruksela

Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Polityki dotyczącej konsumentów

9gru.
9-12 grudnia

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: