Biuletyn n°647

Open panel Open panel
Biuletyn n°647
Biuletyn
wtorek, 18 listopada 2014
numer 647
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Zlikwidować demokratyczne pęknięcie w Unii Europejskiej
Autor : Julien Zalc
Julien Zalc
Unia Europejska przechodzi kryzys demokratycznej legitymizacji. Zaufanie do UE i jej instytucji jest na najniższym poziomie, a wielu Europejczyków krytykuje funkcjonowanie demokracji w Unii. Od wielu lat dystans między wspólnotowymi instytucjami i europejskimi obywatelami jeszcze się pogłębia. Ci ostatni uważają, że ich głos nie jest brany pod uwagę, że UE jest odległa od ich niepokojów i mało przejrzysta. Aby odnaleźć swoją legitymizację, UE musi zmniejszyć to demokratyczne pęknięcie i odtworzyć więź z Europejczykami. W tym celu stworzono pewne inicjatywy, ale wydają się one niewystarczające. Powinny być prowadzone inne działania i to jest jedno z wyzwań nowej Komisji w kolejnych 5 latach.
Więcej
Fundacja : European Security Forum w Brukseli
photo
17 i 18 listopada w Brukseli odbyło się Forum Europejskiego Bezpieczeństwa z inicjatywy szeregu organizacji i europejskich grup politycznych. Wzięło w nim udział wielu ministrów obrony, Wysoka Przedstawicielka Federica Mogherini, a także eksperci. 17 listopada Sandra Kalniete, eurodeputowana i członek zarządu Fundacji Roberta Schumana, zabrała głos na temat wyzwań w zakresie obrony i bezpieczeństwa. 18 listopada Jean-Dominique Giuliani, prezes Fundacji, moderował okrągły stół na temat różnic w postrzeganiu kwestii bezpieczeństwa w Europie... Więcej
"Wyprowadzić Europę z kryzysów: jakie role dla Francji i Niemiec?"
photo
21 listopada Francuski Instytut Stosunków Międzynarodowych organizuje we współpracy z Fundacją Friedricha Eberta konferencję "Wyprowadzić Europę z kryzysów: jakie role dla Francji i Niemiec?". Debata dotyczyć będzie dwóch tematów - "Czy europejskie niedomaganie jest odwracalne?" i "Przekształcenie strefy euro: jakie są możliwe i pożądane kompromisy między Francją i Niemcami?". W pierwszym panelu weźmie udział Thierry Chopin, dyrektor Fundacji Schumana ds. studiów... Więcej

Wybory : Klaus Johannis wygrywa wybory prezydenckie w Rumunii
photo
Klaus Johannis (Partia Narodowo-Liberalna, PNL), burmistrz Sibiu i członek Demokratycznego Forum Niemców Rumunii (FDGR), zwyciężył w II turze wyborów prezydenckich, które odbyły się 16 listopada. Zdobył 54% poparcia wobec 46% na Victora Pontę, dotychczasowego premiera, przewodniczącego Partii Socjaldemokratycznej (PSD). Frekwencja była wysoka i wyniosła 61,5%, czyli o 3,48 punktu więcej niż w II turze poprzednich wyborów prezydenckich 22 listopada 2009 roku i o 8,33 punktu więcej niż w I turze. Nowy prezydent obejmie stanowisko 22 grudnia, zastępując Traiana Basescu, który rządził 2 kadencje i nie mógł już startować... Więcej

Kryzys finansowy : OECD publikuje dane na temat bezrobocia i raport na temat wzrostu
photo
13 listopada OECD opublikowało swoje dane dotyczące bezrobocia we wrześniu 2014 roku. Stopa bezrobocia na obszarze OECD spadła o 0,1%, do 7,2% (czyli do 44,2 mln osób). W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie stopa bezrobocia spadła o 0,2%, odpowiednio do 5,9 i 6,8%. Tymczasem w Japonii bezrobocie wzrosło o 0,1%. W strefie euro stopa bezrobocia pozostała stabilna (4. miesiąc z rzędu 11,5%). Poza tym, 12 listopada OECD opublikowało raport na temat światowego wzrostu. Wyprzedzające wskaźniki koniunktury (CLI) wskazują na niski wzrost w Europie i na stabilny wzrost w większości innych wielkich gospodarek oraz w całym OECD. W strefie euro wskaźniki wskazują na osłabienie wzrostu, zwłaszcza w Niemczech i we Włoszech, ale i na stabilny wzrost we Francji. Zjednoczone Królestwo też wydaje się padać ofiarą lekkiego spadku... Więcej
Więcej
Grecja zwraca się o zmniejszenie swojego długu
photo
W wywiadzie opublikowanym 16 listopada w dzienniku "Kathimerini" grecki premier Antonis Samaras podkreślił konieczność, by dla stabilności politycznej i gospodarczej podjąć kroki zmierzające do zredukowania zadłużenia kraju i "poszukiwać nowych ulg". Rząd chce zakończyć aktualną analizę ze strony trojki i zawrzeć z wierzycielami porozumienie w sprawie odchudzenia długu. Bez niego Grecja będzie zablokowana na rynkach finansowych... Więcej
Więcej
Portugalia: ostatnia pożyczka przyznana przez UE i raport banku centralnego
photo
12 listopada Komisja Europejska przekazała Portugalii w imieniu Unii Europejskiej pożyczkę 400 mln euro z tytułu Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej i w ramach kończącego się w tym roku programu pomocy finansowej dla Portugalii. Poza tym, tego samego dnia bank Portugalii opowiedział się za kontynuowaniem starań na rzecz konsolidacji budżetowej kraju. "Pomimo obserwowanej w tych ostatnich latach konsolidacji fiskalnej bez precedensu, poziom długu nie pozwala poluzować wysiłku dostosowawczego " - potwierdził bank centralny w komunikacie opublikowanym w ramach swojego semestralnego raportu na temat stabilności finansowej Portugalii. Wysiłek ten jest "fundamentalny dla zachowania zewnętrznej wiarygodności kraju" - dał on do zrozumienia. Dług publiczny osiągnął prawie 130% PKB... Więcej
Więcej
Stopa bezrobocia w Zjednoczonym Królestwie ustabilizowała się
photo
12 listopada Urząd Narodowych Statystyk (ONS) ogłosił, że przez 3 miesiące upływające z końcem września stopa bezrobocia w Zjednoczonym Królestwie ustabilizowała się na poziomie 6%, najniższym od końca 2008 roku. Kraj liczy 1,96 mln bezrobotnych poszukujących zatrudnienia, o 529 000 mniej niż rok wcześniej. Uwzględniając osoby w wieku od 16. do 64. roku życia, które nie poszukują pracy, ONS naliczył 9,03 mln osób "ekonomicznie nieaktywnych". Instytucja doprecyzowała, że na 30,79 mln osób pracujących w tym kraju, 73% pracuje w pełnym wymiarze godzin, a 27% w niepełnym... Więcej

Komisja : Zmiana reguł dotyczących wkładów państw członkowskich do budżetu UE
photo
12 listopada Komisja Europejska przyjęła zmiany reguł dotyczących dostosowywania wkładów państw członkowskich Unii. Propozycja przewiduje w wyjątkowych sytuacjach dłuższe odroczenie płatności, do 1 września kolejnego roku, bez odsetek. Odroczenie terminu płatności będzie stosowane, jeśli kwoty dodatkowych wkładów przekroczą określony próg: jeżeli dodatkowa kwota do zapłacenia przez państwo członkowskie przekracza dwukrotność jego miesięcznej wpłaty do budżetu UE i jeśli ogólna kwota dla wszystkich państw członkowskich razem wziętych wynosi ponad połowę łącznych miesięcznych wkładów... Więcej
Sojusz kompanii lotniczych Etihad i Alitalia
photo
14 listopada Komisja Europejska wyraziła warunkową zgodę na sojusz zawarty między kompanią lotniczą Emiratów Etihad Airways i włoską Alitalią, co pozwoli tej ostatniej uniknąć prawdopodobnej plajty. Bruksela postawiła jeden warunek - otwarcie przedziału czasowego na lądowanie innej kompanii na lotniskach Rzym Fiumicino i w Belgradzie. Sojusz doprowadzi do utworzenia nowego, wspólnego przedsiębiorstwa New Alitalia, które kontynuować będzie działalność "lotniczą" Alitalia CAI. Poza tym, Etihad będzie mieć wyłączną kontrolę nad Alitalia Loyalty S.p.A., oddziałem Alitalia CAI, który zarządza programem lojalnościowym włoskiej kompanii. Komisja przeanalizowała skutki planowanej operacji dla konkurencji i stwierdziła, że w odniesieniu do ogółu połączeń, z wyjątkiem połączenia Rzym-Belgrad, operacja ta nie stwarza żadnego poważnego problemu dla konkurencji. Głównie z powodu konkurencyjnej presji wywieranej przez inne firmy transportowe... Więcej
Nowa pomoc Unii Europejskiej dla Ukrainy
photo
12 listopada Komisja Europejska podjęła w imieniu Unii Europejskiej decyzję o przyznaniu Ukrainie pożyczki 260 mln euro w ramach pomocy makrofinansowej UE. Celem jest wsparcie gospodarcze i finansowe Ukrainy z powodu jej aktualnej sytuacji. Co więcej, Komisja Europejska podjęła decyzję o zwiększeniu swojej pomocy humanitarnej w tym kraju do 32 mln euro, żeby zaspokoić natychmiastowe potrzeby populacji w trudnej sytuacji i dotkniętej przez konflikt. 3,3 mln euro zostanie rozdzielonych wśród ludności na wschodzie państwa, by zaspokoić ich podstawowe potrzeby i przygotować na nadejście nadchodzącej zimy, a 4,5 mln euro pozwoli zaspokoić potrzeby osób przesiedlonych wewnątrz tego regionu... Więcej
Więcej
Odpowiedź Jean-Claude'a Junckera na "Lux Leaks"
photo
12 listopada, tydzień po opublikowaniu wyników dziennikarskiego śledztwa na temat "Lux Leaks", przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker odpowiedział na szereg krytycznych opinii, jakie wzbudziła jego odpowiedzialność za porozumienia podatkowe między międzynarodowymi korporacjami i administracją podatkową Luksemburga, kiedy był jego premierem. Przypomniał, że "rolowanie podatków" jest praktyką "dobrze utrwaloną" w 22 krajach członkowskich, oceniając, że w związku z tym należałoby znaleźć rozwiązania na szczeblu europejskim. Uznał, że jest "politycznie odpowiedzialny" za ten system podatkowy, odrzucając twierdzenie o istnieniu "konfliktu interesów", gdy Komisja prowadzi postępowanie w sprawie Luksemburga. Uwypuklił fakt, iż nie interweniuje w te kwestie, i "całkowitą autonomię" komisarz ds. konkurencji Margareth Vestager. Podkreślił wolę polityczną Komisji, by wznowić sprawę harmonizacji podstawy opodatkowania na szczeblu europejskim. Poza tym, ogłosił, że "obarczył" komisarza do spraw gospodarczych i podatkowych Pierre'a Moscovici zadaniem przygotowania dyrektywy umożliwiającej automatyczną wymianę informacji między 28 państwami członkowskimi UE na temat przewidywanych porozumień podatkowych... Więcej
Więcej

Parlament : Państwa zachowają władzę zezwalania bądź nie na GMO
photo
Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny ostatecznie rozstrzygać, czy zezwalają bądź nie na uprawę organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO), wynika z głosowania 11 listopada w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego Parlamentu Europejskiego. Francja sprzeciwia się uprawie GMO, podczas gdy Zjednoczone Królestwo upiera się, że Europa nie może ignorować nowych technologii, jeśli chce zachować swoje miejsce w świecie. Uwzględniając podziały między państwami, to te ostatnie będą miały kompetencje do podejmowania ostatecznej decyzji, nawet jeśli produkt GMO został dopuszczony na szczeblu UE. Takie rozstrzygnięcie zaaprobowano w komisji parlamentarnej 53 głosami do 11 i musi ono jeszcze zostać poparte na sesji plenarnej... Więcej

Rada : Konkluzje Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
photo
10 listopada 28 ministrów rolnictwa i rybołówstwa podjęło decyzję o przedłużeniu o co najmniej 2 lata zakazu połowu rekinów z głębin przez europejską flotę. Ministrowie zbadali możliwości połowowe dla innych ryb i dla nich 2 kolejne lata zapowiadają się mniej korzystnie. Ogólnie ministrowie porozumieli się w sprawie zredukowania ich połowów, zwłaszcza buławika czarnego, pałasza czarnego i bogara. Ale spadki te są niższe od tych, których życzyła sobie Komisja Europejska w ramach nowej wspólnej polityki rybołówstwa, nakierowanej na walkę z nadmiernym połowem i ratowanie gatunków. Poza tym, ministrowie wymienili opinie na temat finansowania Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG). W trakcie dyskusji większość państw członkowskich wyraziła swoje zaniepokojenie odnośnie potencjalnych konsekwencji obniżenia budżetu WPR, planowanego przez Komisję Europejską w jej liście w sprawie poprawek do budżetu na 2015... Więcej
Stanowisko Rady w sprawie budżetu
photo
17 listopada Rada wydała stanowisko na temat europejskiego budżetu na rok 2015 i pewnych projektów dotyczących noweli budżetowej na 2014. Rada uznała, że skala zaległych spłat nie ma precedensu i zgadza się na wykorzystanie mechanizmów elastyczności przewidzianych przez rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych 2014-2020, by stawić czoła tej wyjątkowej sytuacji. Stanowisko Rady próbuje doprowadzić do zrównoważenia zobowiązań i płatności, by uniknąć w przyszłości podobnych sytuacji... Więcej
Przyjęcie rozporządzenia na rzecz przejrzystości dla inwestorów detalicznych
photo
10 listopada Rada przyjęła rozporządzenie służące poprawieniu przejrzystości rynku dla inwestorów detalicznych. Rozporządzenie jest częścią pakietu środków mających stymulować zaufanie konsumentów do rynków finansowych. Pozwala zapewnić, że inwestorzy będą zawsze otrzymywali informacje, których potrzebują, żeby podjąć świadomą decyzję. Dokument dotyczy pakietowych detalicznych produktów i opartych na ubezpieczeniowych produktach inwestycyjnych (PRIIP), szczególnie funduszy inwestycyjnych, lokaty strukturyzowanych i polis ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym... Więcej

Dyplomacja : Sankcje przeciwko prorosyjskim separatystycznym rebeliantom
photo
28 europejskich ministrów spraw zagranicznych podjęło 17 listopada decyzję o poszerzeniu listy osób, w które wymierzone są sankcje za ich zaangażowanie w konflikt na wschodzie Ukrainy, by dodać do niej prorosyjskich separatystycznych rebeliantów. Ministrowie zwrócili się do służb dyplomatycznych UE o "zaproponowanie nowych wpisów na listę celując w separatystów, tak aby decyzja mogła zostać podjęta do końca miesiąca". Poza tym, wypracowali plan działania dotyczący liberalizacji systemu wizowego z Gruzją... Więcej
Rozpoczęcie europejskiej misji na Ukrainie
photo
17 listopada Rada podjęła decyzję o uruchomieniu misji doradczej UE na rzecz reformy sektora bezpieczeństwa cywilnego na Ukrainie. Ma się ona rozpocząć 1 grudnia 2014 roku i początkowo potrwać 2 lata. Misja pomoże ukraińskim władzom w reformie bezpieczeństwa cywilnego, w tym policji i nadrzędności prawa. Wysoka Przedstawicielka do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federica Mogherini oraz ukraiński minister spraw zagranicznych Pawło Klimkin podpisali Umowę o statusie misji między UE i Ukrainą. Misja będzie doradzać w sprawie wypracowania strategii reformy, ram planowania konkretnych posunięć i struktury nadzorującej wdrażanie. Ma się również zająć poszanowaniem praw człowieka, walką z problemem korupcji i kwestiami związanymi z płcią. Przez pierwsze 12 miesięcy dysponować będzie 13,1 mln euro... Więcej
Mianowanie śledczego ds. misji EULEX w Kosowie
photo
10 listopada Federica Mogherini, Wysoka Przedstawicielka kierująca europejską dyplomacją, mianowała Francuza Jean-Paula Jacqué'ego, byłego europejskiego urzędnika i profesora prawa, by przeprowadził dochodzenie w sprawie uchybień misji EULEX w Kosowie. Jako niezależny ekspert Jacqué będzie miał za zadanie przeprowadzić śledztwo w sprawie pomówień o korupcję w stosunku do europejskich urzędników. Oskarżenia te wypłynęły 31 października. Jacqué złoży swój raport Mogherini za 4 miesiące... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : TSUE przypomina o zakazie "turystyki socjalnej" w UE
photo
11 listopada Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał decyzję w sprawie "turystyki socjalnej". Państwa członkowskie Unii Europejskiej nie są zobowiązane do przyznawania świadczeń socjalnych obywatelom innych krajów członkowskich przybywającym na ich terytorium tylko w celu skorzystania z pomocy społecznej. Trybunał przypomniał, że dyrektywa dotycząca obywateli Unii, która umożliwia ich swobodne przemieszczanie się, warunkuje prawo pobytu. W szczególności posiadaniem wystarczających środków własnych przez osoby ekonomicznie nieaktywne w przypadku, gdy ich pobyt przekracza 3 miesiące, ale jest krótszy od 5 lat... Więcej

Agencje unijne : Historyczne lądowanie europejskiej sondy Philae na komecie
photo
12 listopada, po ponad 10 latach międzyplanetarnej podróży, europejskiemu lądownikowi Philae udało się po raz pierwszy w historii wylądować na komecie Czuriumow-Gierasimienko. Sukces tej operacji pozwoli Europejskiej Agencji Kosmicznej przestudiować jądro komety, jej stałą część. Jej ogon składa się natomiast z gazów i pyłów wyrzucanych z jądra pod wpływem promieniowania. Zadaniem robota-laboratorium jest pobranie próbek, które dadzą wiedzę na temat pochodzenia Układu Słonecznego, a nawet pojawienia się wody i życia na Ziemi. Philae została przetransportowana przez europejską sondę Rosetta. Robot Philae zapadł teraz na komecie w stanie czuwania, ale zanim zasnął na kilka miesięcy, zdołał przekazać wszystkie dane naukowe zebrane od czasu jego historycznego lądowania... Więcej
Więcej

Niemcy : Niemieccy ekonomiści i pracodawcy zwracają się do rządu o podwojenie jego inwestycji
photo
W raporcie zredagowanym wspólnie przez niemieckich pracodawców (DIHK, krajową izbę handlu i przemysłu) oraz Instytut Badań Gospodarczych (DIW) szefowie przedsiębiorstw zza Odry oceniają potrzeby inwestycyjne w Niemczech na 6,5 mld euro rocznie. To dwukrotność tego, co obiecuje Angela Merkel. Według raportu poziom inwestycji w Niemczech spadł w ciągu ostatnich 15 lat o 3% (z 20 do 17% PKB). W kontekście, w którym spodziewany w 2015 roku wzrost wynosi jedynie 0,5% PKB, eksperci chcą podkreślić, że nie można obarczać samej tylko zewnętrznej koniunktury odpowiedzialnością za trudności napotykane przez przemysł. Ze swojej strony niemiecka kanclerz spodziewa się bardziej dynamicznych inwestycji ze strony przedsiębiorstw... Więcej
Więcej

Belgia : Wizyta belgijskiego premiera we Francji
photo
13 listopada belgijski premier Charles Michel udał się z podróżą do Paryża, żeby tam spotkać się z prezydentem Francji François Hollande'm. W trakcie rozmowy przywódcy mogli uzgodnić różne sprawy z zakresu dwustronnej i europejskiej współpracy, w tym problematykę zagranicznych bojowników, belgijskiego personelu medycznego udostępnionego, by walczyć z Ebolą, kwestię kanału Sekwana-Północ, połączenie Mons-Valenciennes, a także europejski plan inwestycji na kwotę 300 mld euro... Więcej
Więcej

Estonia : Estonia pierwszym krajem na świecie, który wprowadził e-rezydentów
photo
8 listopada Estonia zaprezentowała swoją nową platformę internetową umożliwiającą każdemu stanie się e-rezydentem tego kraju. Nazwano ją "10 mln Estończyków". Związana jest z ustawą, która wejdzie w życie 1 grudnia 2014 roku. To oryginalny i unikatowy na świecie system pozwalający każdemu uzyskać estoński cyfrowy dowód, co daje dostęp do masy usług publicznych oraz prywatnych i znacząco zredukuje koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa danej osoby. Niemniej, kandydat na e-rezydenta będzie musiał wyjaśnić swoje powiązania z Estonią i swoje zainteresowanie wykorzystaniem jej usług cyfrowych... Więcej

Włochy : Porozumienie w sprawie reformy prawa wyborczego we Włoszech
photo
12 listopada włoski premier Matteo Renzi i przywódca opozycyjnej partii Forza Italia Silvio Berlusconi doszli do porozumienia w sprawie projektu reformy prawa wyborczego. Polega ona na przyznawaniu premii większości jednolitej liście, która w I turze uzyska ponad 40%. Renzi potwierdza, że porozumienie to "jest solidniejsze niż kiedykolwiek". Projekt reformy wpisuje się w projekt reformy konstytucyjnej zatytułowanej "Patto del Nazareno". Porozumienie ma miejsce w chwili, gdy może ustąpić aktualny prezydent republiki Giorgio Napolitano, co mogłoby w konsekwencji zakłócić kalendarz wyborczy. Projekt ustawy powinien zostać przyjęty przez Senat do końca tego roku... Więcej
Więcej

Holandia : Wniosek do Holandii o zapłacenie 650 mln euro do budżetu UE
photo
13 listopada Holandia zaakceptowała na wniosek Komisji dopłatę około 650 mln euro do budżetu UE na rok 2014. Po zrewidowaniu wkładów w związku z nowym wyliczeniem PKB Zjednoczone Królestwo dłużne jest około 2,1 mld euro, podczas gdy inne kraje, takie jak Francja, skorzystają ze zniżki. Rewizja danych dotyczących PKB obejmuje nowe, do tej pory nie uwzględniane rodzaje działalności, takie jak handel narkotykami i prostytucja... Więcej
Więcej
Holandia otwiera pierwszą słoneczną ścieżkę rowerową na świecie
photo
12 listopada Holandia otworzyła pierwszą słoneczną ścieżkę rowerową na świecie. Projekt ten może umożliwić ładowanie rowerów i pojazdów elektrycznych na całej niderlandzkiej sieci drogowej (140 000 km, 25 000 km ścieżek rowerowych). Nazwana "SolaRoad" ścieżka zbudowana została na długości 70 m na północy Amsterdamu, dzięki betonowym modułom o rozmiarach 2,5 na 3,5 m. Są one przykryte panelami słonecznymi i pokryte hartowanym szkłem, antypoślizgowym, żeby uniknąć wypadków... Więcej

Portugalia : Dymisja portugalskiego ministra spraw wewnętrznych
photo
16 listopada doszło do dymisji portugalskiego ministra spraw wewnętrznych Miguela Macedo. Trzy dni wcześniej wybuchł skandal związany z aferą korupcyjną dotyczącą przyznawania "złotych" wiz, zarezerwowanych dla inwestorów zagranicznych. Doprowadziło to do aresztowania wielu wysokich urzędników państwowych... Więcej

Zjednoczone Królestwo : Nicola Sturgeon zastępuje Alexa Salmonda na czele SNP
photo
14 listopada Nicola Sturgeon została oficjalnie desygnowana na przywódcę Szkockiej Partii Narodowej (SNP), zebranej na kongresie w Perth (Szkocja). Ta 44-letnia kobieta, od 10 lat numer 2 w partii i jedyna kandydatka, zastąpiła Alexa Salmonda, który podał się do dymisji ze swoich stanowisk we wrześniu, po porażce referendum w sprawie niepodległości Szkocji. 19 listopada Nicola Sturgeon powinna również zostać desygnowana na premier Szkocji... Więcej
Więcej
Zjednoczone Królestwo przyłącza się do europejskich mechanizmów w dziedzinie sprawiedliwości i policji
photo
10 listopada brytyjscy deputowani zagłosowali za włączeniem do angielskiego prawodawstwa pewnych europejskich mechanizmów w dziedzinie sprawiedliwości i policji. Przyłączając się do 11 europejskich postanowień brytyjscy parlamentarzyści zatwierdzili de facto 24 inne narzędzia, w tym europejski nakaz aresztowania, który nie potrzebował transpozycji do brytyjskiego prawa, tak więc nie musiał zostać przegłosowany. 36 deputowanych większości zagłosowało przeciw, a parlamentarzyści labourzystów i liberalnych demokratów opowiedzieli się za... Więcej
Brytyjscy przedsiębiorcy zagłosowali za pozostaniem Zjednoczonego Królestwa w UE
photo
Podczas konferencji zorganizowanej 10 listopada przez CBI (Confederation of British Industry) ta organizacja brytyjskich pracodawców podkreśliła, że większość brytyjskich przedsiębiorców zagłosowała za pozostaniem kraju w Unii Europejskiej. Kierujący CBI Michael Rake powiedział, że "pozostanie w UE jest bardzo jasno" w interesie brytyjskich przedsiębiorców. Lider opozycyjnej partii Labour Ed Miliband ostrzegł ze swojej strony, że wyjście z Unii Europejskiej byłoby "katastrofą". Skrytykował tych, którzy "flirtują" z takim pomysłem. A premier David Cameron stwierdził, że "najgorszą rzeczą byłoby ignorowanie, że taka debata istnieje"... Więcej
Więcej

Albania : Pierwszy albański premier w Serbii
photo
10 listopada albański premier Edi Rama udał się do Belgradu, żeby spotkać się ze swoim serbskim odpowiednikiem Aleksandarem Vučiciem. Ta bardzo oczekiwana wizyta (pierwsza od 68 lat wizyta szefa albańskiego rządu w Serbii) miała uwypuklić porozumienie i współpracę, ale napięcia ożywiło poruszenie przez Ramę tematu Kosowa. Podczas gdy Albania uznaje Kosowo jako państwo (zaludnione w dużej części przez Albańczyków), Serbia uważa Kosowo za serbską prowincję. Jednak, pomimo tych napięć, dwa kraje podkreśliły swoją wolę uspokojenia stosunków, a Aleksandar Vučić został oficjalnie zaproszony do Tirany, by kontynuować ten proces... Więcej
Więcej

Mołdawia : Parlament Europejski przyjmuje umowę stowarzyszeniową między UE i Mołdawią
photo
13 listopada Parlament Europejski przyjął umowę stowarzyszeniową między Unią Europejską i Mołdawią (535 głosów za, 94 przeciw, 44 wstrzymujących się). Umowa ta stanowi centralny element ścisłego stowarzyszenia politycznego i integracji gospodarczej między Unią i Mołdawią oraz przewiduje swobodny dostęp do rynku dla obu stron. Europosłowie przyjęli również towarzyszącą umowie rezolucję (529 głosów za, 96 przeciw i 46 wstrzymujących się). Podkreślili w niej znaczenie pełnego stosowania tego traktatu i zwrócili się o szeroką kampanię informacyjną na temat jego korzyści, adresowaną do mołdawskich obywateli... Więcej

Rada Europy : Współpraca między Komisją Europejską i Radą Europy
photo
12 listopada w Brukseli spotkali się sekretarz generalny Rady Europy Thorbjørn Jagland i pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Podczas tego spotkania złożyli deklarację, w której potwierdzili swoje wspólne zaangażowanie na rzecz ochrony praw podstawowych i państwa prawa w Europie. Poza tym, potwierdzili swoje przekonanie, że Unia Europejska powinna szybko przystąpić do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka... Więcej

ONZ : ONZ obawia się "ryzyka powrotu wojny totalnej" na Ukrainie
photo
12 listopada Rada Bezpieczeństwa ONZ zebrała się w sprawie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Podczas tego spotkania przedstawiciele ONZ podzielili się swoim zaniepokojeniem dotyczącym "ryzyka powrotu wojny totalnej". Zaostrzenie konfliktu dostrzegają zwłaszcza obserwatorzy specjalnej misji monitorującej OBWE na Ukrainie, którzy stwierdzili intensyfikację aktów przemocy w regionie Donbasu. Posiedzenie Rady było następstwem potwierdzenia przez NATO, że rosyjskie oddziały i sprzęt wojskowy weszły na ukraińskie terytorium. Kraj przygotowuje się na konflikt. Rada Bezpieczeństwa potwierdziła, że nie uda się go uniemożliwić, dopóki protokół z Mińska nie będzie przestrzegany przez sygnatariuszy - Rosję, Ukrainę i OBWE... Więcej

G20 : Konkluzje G20
photo
15 i 16 listopada w Brisbane, w Australii spotkali się przywódcy G20. Porozumieli się w sprawie przyspieszenia wzrostu i walki z ociepleniem klimatu. Omówili również rolę Rosji w ukraińskim konflikcie. Wyrazili w tej sprawie stanowczość. Jednakże nie osiągnęli kompromisu w dziedzinie unikania opodatkowania, ponieważ konkluzje okazały się rozczarowujące. Liderzy zobowiązali się również do "wykorzenienia" epidemii Eboli... Więcej
Więcej

Eurostat : Wzrost o 0,2% w strefie euro i o 0,3% w Unii Europejskiej
photo
W III kwartale 2014 roku wyrównane sezonowo PKB zwiększyło się w stosunku do I kwartału o 0,2% w strefie euro i o 0,3% w Unii Europejskiej. W dłuższym okresie (w porównaniu do III kwartału 2013) PKB odnotowało w III kwartale br. wzrost o 0,8% w strefie euro i o 1,3% w UE. W gronie państw członkowskich wzrost odnotowano we Francji (o 0,3%), w Niemczech (o 0,1%) i Hiszpanii (o 0,5%), podczas gdy włoskie PKB spadło w III kwartale 2014 o 0,1% w stosunku do II kwartału tego roku. Różnice stóp wzrostu w UE w III kwartale 2014 sięgają od +1,9% w Rumunii do -0,4% na Cyprze. Powyższe liczby opublikowane zostały 14 listopada przez Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej... Więcej
Wzrost rocznej stopy inflacji w Europie
photo
Według danych, opublikowanych przez Eurostat 14 listopada, roczna stopa inflacji strefy euro wyniosła w październiku 2014 roku 0,4% (we wrześniu było to 0,3%). Tymczasem w Unii Europejskiej sięgnęła ona w październiku br. 0,5% (we wrześniu 0,4%). Roczna stopa inflacji w strefie euro zanotowana rok wcześniej to 0,7%, a w UE 0,9%. W październiku 2014 wśród państw członkowskich negatywne roczne stopy odnotowano w Grecji (-1,8%), Bułgarii (-1,5%), na Węgrzech i w Polsce (po -0,3%), a także w Hiszpanii (-0,2%). W tym samym czasie najwyższe stopy zaobserwowano w Rumunii (1,8%), Austrii (1,4%) i Finlandii (1,2%)... Więcej
Nadwyżka handlowa strefy euro i Unii Europejskiej
photo
We wrześniu strefa euro odnotowała nadwyżkę handlową 18,5 mld euro, po sierpniowej nadwyżce 8,6 mld, ogłosił 17 listopada europejski urząd statystyczny Eurostat. W danych wyrównanych sezonowo w stosunku do sierpnia eksport zwiększył się o 4,2%, a import o 3%. Nadwyżka Unii Europejskiej to 2,6 mld euro... Więcej

Opracowania/raporty : W swoim WEO IEA ostrzega przed zagrożeniem wynikającym z aktualnych wydarzeń
photo
12 listopada Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) opublikowała swój nowy "World Energy Outlook". Według centralnego scenariusza WEO-2014 światowy popyt na energię pierwotną miałby być w 2040 roku o 37% wyższy. Technologie energii odnawialnych szybko zyskują na popularności wspomagane obniżką kosztów i subwencjami (szacowanymi na 120 mld dolarów w 2013). WEO-2014 widzi pozytywną perspektywę przed energiami odnawialnymi. Do 2040 roku powinny stanowić blisko połowę światowego przyrostu produkcji elektryczności i wyprzedzić węgiel jako główne źródło elektryczności, podczas gdy światowy popyt na ropę powinien spowolnić. Największa obawa związana jest z porażką przekształcania systemu, które może nie być wystarczająco szybkie, by przekreślić związany z energią wzrost emisji CO2... Więcej

Publikacje : Arktyka, nowa granica
photo
Michel Foucher opublikował książkę "L'Arctique, la nouvelle frontière", w której opisuje Arktykę jako strategiczne i gospodarcze wyzwanie dla państw z nią sąsiadujących. Ociepla się klimat i obniża się pokrywa lodowa, ale roztacza się wizja niespodziewanych zasobów i szans. Z pomocą geografów, polityków, strategów i prawników autor książki, członek Komitetu Naukowego Fundacji, analizuje rozmaite trwające lub przyszłe zawirowania... Więcej
"La résistance chrétienne au nazisme en Allemagne et en France"
photo
Etienne Francois opublikował książkę "La résistance chrétienne au nazisme en Allemagne et en France". Nakreślił historię Franza Stocka, niemieckiego księdza frankofila, który w imieniu arcybiskupa Paryża sprawował obowiązki duszpasterza w więzieniach i na miejscach egzekucji w latach 1940-1944. Publikacja jest następstwem konferencji zorganizowanej w 2011 roku przy wsparciu Fundacji Roberta Schumana... Więcej

Kultura : 22. edycja London Jazz Festival
photo
Do 22 listopada potrwa 22. edycja London Jazz Festival. Od 1992 ten festiwal jazzowy gości w centrum Londynu tysiące widzów w różnych miejscach poświęconych muzyce. W tym roku w festiwalu weźmie udział setka artystów przybyłych z całego świata. W szczególności szereg legend jazzowych, takich jak Herbie Hancock, Chick Corea i Ornette Coleman. Przez swoją różnorodność i bogactwo atrakcji London Jazz Festival skierowany jest zarówno do już doświadczonego amatora jazzu, jak i do gościa chcącego odkryć ten styl muzyczny... Więcej
El Greco w Muzeum Benaki w Atenach
photo
Z okazji 400. rocznicy śmierci Domínikosa Theotokópulosa, nazywanego El Greco, Muzeum Benaki w Atenach proponuje do 1 marca 2015 roku wystawę poświęconą intelektualistom, kolekcjonerom i mecenasom, którzy stanowili osobiste otoczenie greckiego malarza w Toledo, w Hiszpanii, gdzie spędził większą część swojego życia. Wystawa prezentuje niepokazywane dokumenty pochodzące z miejskich archiwów miasta Toledo, rękopisy i i książki z Biblioteki Narodowej Hiszpanii, a także 4 portrety El Greco pochodzące z kolekcji Muzeum Prado w Madrycie, Muzeum El Greco w Toledo oraz kolekcji prywatnej w Londynie. Artysta, uważany za malarza-założyciela szkoły hiszpańskiej w XVI wieku, wpłynął na świat sztuki począwszy od francuskich romantyków XIX wieku po Pabla Picassa i Jacksona Pollocka w wieku XX wieku. Ci ostatni bezpośrednio się nim inspirowali... Więcej
Muzeum Rodina w Paryżu odsłania sekrety warsztatu rzeźbiarza
photo
Muzeum Rodina w Paryżu prezentuje do 27 września 2015 roku wystawę "Rodin: laboratorium tworzenia", która proponuje wprowadzenie zwiedzających w tajemnice warsztatu rzeźbiarza, prawdziwego laboratorium twórczości. Z tej okazji muzeum prezentuje również unikatowy zespół 150 wyciągniętych z magazynu, często niepokazywanych gipsów i terakot. "Brama piekieł", pomniki do "Mieszczan z Calais", do rzeźb "Victor Hugo", "Balzac", "Muza Whistlera" - ekspozycja pozwala prześledzić wyjątkową karierę rzeźbiarza poprzez odkrywanie jego najsłynniejszych i najbardziej skończonych dzieł... Więcej
Flamandzka sztuka współczesna w Tripostal w Lille
photo
Początkowo przeznaczony do segregowania poczty Tripostal w Lille został przekształcony przy okazji obchodów Lille 2004, Europejskiej Stolicy Kultury, i dziś stanowi nieodzowne miejsce współczesnej twórczości. Do 4 stycznia 2015 roku kolekcjonerzy osiedli w regionie Lille i Kortrijk udostępnią ponad 140 dzieł blisko 80 artystów. Ekspozycja zatytułowana "Sekretne pasje" pozwala zwiedzającym odkryć współczesną flamandzką sztukę, nieznaną szerszym kręgom... Więcej
Międzynarodowy festiwal muzyki współczesnej w Brukseli
photo
Do 30 listopada potrwa w Brukseli 25. międzynarodowy festiwal muzyki współczesnej Ars Musica. Tematem tegorocznej edycji, która zgromadzi ponad 30 artystów w 18 brukselskich salach, będzie "Mini-Maxi", pomost między belgijskimi minimalistami i maksymalistami. Każdego dnia odbywać się będzie szereg koncertów, co pozwoli upowszechnić rozmaity repertuar, zarówno lokalny, jak i europejski i międzynarodowy, autorstwa uznanych kompozytorów lub tych nieznanych... Więcej
Nowe Muzem Etnograficzne Genewy
photo
Otwarto nowe Muzeum Etnograficzne Genewy (MEG). Budynek zaprojektowali Marco Graber i Thomas Pulver. Fasada muzeum zbudowana jest z metalicznego splotu, który tworzy grę światła. Główna wystawa "Archiwa ludzkiej różnorodności" składa się z około 1 000 eksponatów z 5 kontynentów. Architekci wymyśli MEG jako "podziemną czarną skrzynkę". Brak miejsca doprowadził architektów do stworzenia przestrzeni podziemnych. Większa część muzeum znajduje się pod ziemią. Większość eksponatów nie była dostępna dla zwiedzających od ponad 10 lat... Więcej

17list.
17-18 listopada

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych - obrona

18list.
18 i 19 listopada

Bruksela

Rada do Spraw Ogólnych

21list.
21 listopada

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych - handel zagraniczny

24list.
24-27 listopada

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022