Biuletyn n°682

Open panel Open panel
Biuletyn n°682
Biuletyn
wtorek, 8 września 2015
numer 682
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Polityka azylowa w Europie: jak odpowiedzieć na wyzwania przychodzące z basenu Morza Śródziemnego?
Autor : Vincent Cochetel
Vincent Cochetel
Fundacja publikuje sprawozdanie ze spotkania 8 lipca, zorganizowanego przez Centrum Analiz, Prognoz i Strategii (CAPS) francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ośrodek Studiów i Badań Międzynarodowych (CERI) z udziałem Vincenta Cochetela, dyrektora Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHRC) na Europę. Ten ostatni przedstawił rozbudowaną analizę różnych form aktualnego kryzysu w Europie: kryzysu związanego z masowym napływem uchodźców do Europy, kryzysu odpowiedzialności i solidarności między państwami, kryzysu zaufania, kryzysu wartości etc. Jego zdaniem, kryzys, w którym pogrążony jest nasz kontynent, jest głęboko polityczny: w grze są wartości solidarności i zaufania między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
Więcej
Wybory : Wybory parlamentarne w Portugalii 4 października
photo
4 października odbędą się w Portugalii kolejne wybory parlamentarne. Zgromadzenie Republiki (jednoizbowy parlament) liczy 230 członków wybieranych na 4 lata w systemie proporcjonalnym, w 22 wielomandatowych okręgach. Aktualnie w izbie zasiada 6 ugrupowań: Partia Socjaldemokratyczna (PSD) premiera Pedro Passosa Coelho, Partia Socjalistyczna (PS), Partia Ludowa (PP), członek rządzącej koalicji, Partia Komunistyczna (PCP), Blok Lewicy (BE) oraz Partia Ekologiczna-Zieloni (PEV). W wyborczych szrankach staje 21 ugrupowań. Na miesiąc przed wyborami na czele sondaży opinii publicznej plasuje się opozycja, ale wyprzedza dotychczasową koalicję jedynie o włos. Wynik głosowania pozostaje więc otwarty... Więcej

Migracje : Nieformalne posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych
photo
4 i 5 września europejscy ministrowie spraw zagranicznych omówili w Luksemburgu kwestię migracji, a zwłaszcza mechanizmy rehabilitacji i relokacji uchodźców, które powinny być stałe. Obejmowałyby "repartycję na bazie ustalonych kryteriów", takich jak wielkość kraju i jego siła gospodarcza, oraz specjalne "europejskie sądownictwo" celem uniknięcia zbyt poważnych różnic w zakresie odsetka uznania. Federica Mogherini, Wysoka Przedstawicielka, przypomniała, że chodzi o napływ uchodźców, co nie wiąże się z takimi samym obowiązkami moralnymi i prawnymi oraz że dotyczy to ogółu państw UE. Ministrowie zgodzili się na zacieśnienie swojej współpracy w zakresie ochrony wnioskujących o azyl, zarządzania granicami, zwalczania przemytników, współpracy z zainteresowanymi krajami i zarządzania konfliktami... Więcej
Dodatkowy budżet na przyjęcie uchodźców w Niemczech
photo
Zgromadzeni przez kanclerz przywódcy partii politycznych koalicji zdecydowali, że Niemcy, które aktualnie doświadczają rekordowego napływu migrantów, odblokują dodatkowe 6 mld euro, by zająć się wnioskującymi o azyl i uchodźcami. W 2016 roku państwo federalne zwiększy budżet przeznaczony na wnioskujących o azyl i uchodźców o 3 mld euro. Odda również 3 dodatkowe mld euro do dyspozycji landów i gmin, które zapewniają zakwaterowanie wnioskującym o azyl. O szczegółowym podziale tych kwot zdecyduje 24 września posiedzenie przedstawicieli państwa federalnego i landów... Więcej
Więcej
Niemcy i Francja proponują "sprawiedliwą repartycję" w Europie
photo
Francuski prezydent François Hollande i niemiecka kanclerz Angela Merkel "podjęli decyzję o przekazaniu Unii Europejskiej wspólnych propozycji na rzecz zorganizowania przyjęcia uchodźców" i ich "sprawiedliwej repartycji" w Europie. Dwójka przywódców, która rozmawiała przez telefon na temat kryzysu migrantów, zdecydowała o podjęciu "inicjatywy w sprawie sytuacji uchodźców, którzy próbują dotrzeć do Europy". Inicjatywa ta służy zwłaszcza "zorganizowaniu przyjęcia uchodźców i [ich] sprawiedliwej repartycji w Europie". Chodzi o "zbliżenie norm celem wzmocnienia europejskiego systemu azylowego, zapewnienie powrotu nielegalnych migrantów do ich kraju pochodzenia oraz udzielenie wsparcia i konieczną współpracę z krajami pochodzenia i tranzytu"... Więcej
Pomoc finansowa UE dla Francji, by sprostać sytuacji w Calais
photo
31 sierpnia Komisja Europejska zapowiedziała za pośrednictwem Fransa Timmermansa, pierwszego wiceprzewodniczącego tej instytucji, oraz Dimitrisa Awramopulosa, komisarza ds. migracji, że przyzna 5,2 mln euro pilnej pomocy w ramach Funduszu Migracji i Azylu (FAMI), żeby wspomóc Francję w tworzeniu obozowiska mogącego zaoferować pomoc humanitarną dla 1 500 migrantów i wesprzeć transport wnioskujących do azyl z Calais do innych lokalizacji na francuskim terytorium. Zapowiedź ta miała miejsce podczas wizyty tych dwóch unijnych notabli w Calais, w trakcie której obecni byli francuski premier Manuel Valls oraz francuski minister spraw wewnętrznych Bernard Cazeneuve. Te 5,2 mln uzupełni wcześniej przyznane 266 mln euro na okres 2014-2020 na długoterminowe działania w zakresie azylu, migracji i integracji, a także 3,8 mln euro awaryjnej pomocy przyznane w 2014 roku na sfinansowanie w Calais innego ośrodka przyjęć uchodźców... Więcej
Więcej
Frans Timmermans i Dimitris Awramopulos w Grecji
photo
4 września Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji, i Dimitris Awramopulos, unijny komisarz ds. migracji, udali się do Aten i na Kos, żeby przedyskutować instrumenty wsparcia niezbędne, by sprostać napływowi uchodźców. Frans Timmermans zapowiedział, iż Komisja przedstawi poprawioną propozycję, żeby pomóc Grecji, Włochom i Węgrom stawić czoła tej bezprecedensowej sytuacji awaryjnej. Właśnie przygotowywany projekt dotyczyć będzie przemieszczenia dodatkowych 120 000 uchodźców. Jest on częścią szerszego wachlarza instrumentów przewidującego zwłaszcza stworzenie listy krajów bezpiecznych i stałego mechanizmu przesiedlania. Komisja przyjmie propozycję 9 września... Więcej
Nowe prawo na Węgrzech
photo
4 września węgierski minister sprawiedliwości László Trócsányi wygłosił w węgierskim parlamencie przemówienie na temat zarządzania migracjami. Mówił o kwestii imigracji, która, jego zdaniem, powinna pozostać w kompetencji każdego z państw. Zaprezentował również poprawki do 10 ustaw, które węgierski rząd przyjął, by lepiej zarządzać presją migracyjną. Zmiany polegają na utworzeniu "strefy tranzytu" na granicach, żeby przyspieszyć i ułatwić wnioski o azyl oraz m.in. na zmodyfikowaniu kodeksu karnego, aby zaostrzyć kary dla przemytników... Więcej
Nowe stanowisko brytyjskiego rządu w sprawie uchodźców
photo
4 września brytyjski premier David Cameron zapowiedział, że Zjednoczone Królestwo ostatecznie przyjmie dodatkowe "tysiące" syryjskich uchodźców w ramach 3 programów przesiedlenia - Gateway, Mandate i Syrian Vulnerable Persons scheme - w których kraj uczestniczy w partnerstwie z Urzędem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHRC). Powyższa zapowiedź ma miejsce w kontekście europejskiego kryzysu uchodźców. W związku z nim europejscy partnerzy kierowali pod adresem rządu Camerona rozliczne krytyczne uwagi. Zwracali się do Zjednoczonego Królestwa o większą solidarność w zakresie przyjmowania uchodźców... Więcej
Deklaracja 4. szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej
photo
4 września w Pradze odbył się nadzwyczajny szczyt premierów Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Słowacji i Węgier) na temat migrantów. Przy tej okazji zadeklarowali oni, że będą w dalszym ciągu wypełniać swoje obowiązki wynikające z prawa wspólnotowego. Są również gotowi zwiększyć swoje zobowiązania i przyczynić się do działań UE, szczególnie poprawiając dwustronną pomoc dla krajów tranzytu i pochodzenia, rozważając podwyższenie kwot, dostarczając ekspertów i wyposażenie techniczne, intensyfikując walkę z przemytnikami za pośrednictwem Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony oraz wspierając koalicję zwalczającą ISIS... Więcej
Papież opowiada się za przyjęciem uchodźców w każdej parafii
photo
Europa mierzy się obecnie z najpoważniejszym kryzysem migracji na naszym kontynencie od 1945 roku, a w ostatnich dniach wiele europejskich krajów, szczególnie Niemcy i Austria, przyjęło tysiące migrantów. W tym kontekście 6 września, na zakończenie modlitwy Anioł Pański, Ojciec Święty zaapelował o wykonanie "konkretnego gestu" miłosierdzia poprzez przyjęcie uchodźców. Papież Franciszek wezwał, by w związku z Jubileuszem Miłosierdzia "każda parafia, każda wspólnota religijna, każdy klasztor i sanktuarium w całej Europie przyjęły rodzinę uchodźców, począwszy od diecezji Rzymu"... Więcej
Rada Europy i UNHRC chcą chronić prawa uchodźców
photo
4 września spotkali się w Genewie sekretarz generalny Rady Europy Thorbjørn Jagland i Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców António Guterres. Chodziło o przedyskutowanie aktualnej sytuacji praw uchodźców w Europie i wzmocnienie współpracy między dwoma organizacjami. Ich zdaniem, odpowiedź niektórych rządów była wzorowa i doceniają oni ich wysiłki, żeby przyjąć uchodźców, nawet w przypadku oporu populistów. Zwrócono się do wszystkich państw o poparcie Regionalnego Planu Odpowiedzi na kryzys uchodźców w Syrii (przygotowanego przez UNHC). Dla przypomnienia, Europejska Konwencja Praw Człowieka gwarantuje prawa podstawowe wszelkim osobom wjeżdżającym na terytorium jednego z 47 państw członkowskich Rady Europy, podobnie jak komukolwiek innemu... Więcej
Więcej
ONZ wzywa Europę do zmiany jej polityki migracyjnej
photo
4 września Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców Antonio Guterres zwrócił się do europejskich krajów o przyjęcie 200 000 uchodźców pochodzących ze stref konfliktów, a zwłaszcza uchodźców syryjskich, irackich i afgańskich. Wysoki Komisarz wspomniał o zmianie polityki migracyjnej prowadzonej aktualnie przez europejskiej kraje - odpowiedź na kryzys nie może być ani "fragmentaryczna", ani "stopniowa". Antonio Guterres podkreślił też konieczność wdrożenia innych środków służących zwiększeniu zdolności do przyjmowania osób, ustabilizowaniu obecnej sytuacji, poprawie procedur powrotu i zwalczaniu przemytników... Więcej

Kryzys finansowy : Decyzje dotyczące polityki monetarnej EBC
photo
3 września Mario Draghi, prezes EBC, wskazał, że bank spodziewa się, iż wzrost gospodarczy w strefie euro będzie trwał, jednak w tempie wolniejszym niż początkowo zakładane. "Ostatnio pojawiły się nowe ryzyka ciążące na perspektywach wzrostu, takie jak inflacja". I tak, teraz instytucja liczy na tegoroczny wzrost w strefie euro na poziomie 1,4% (wobec wcześniejszego 1,5%), 1,7% w 2016 (wobec 1,9%) i 1,8% w 2017 (wobec 2%). Odnośnie inflacji, w 2015 roku powinna ona sięgnąć 0,1%, 1,1% w 2016 i 1,7% w 2017 wobec planowanych do tej pory odpowiednio +0,3%, +1,5% i +1,8%. Poza tym, EBC podjęło decyzję o utrzymaniu swoich aktualnych stóp procentowych podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na niezmienionym poziomie, odpowiednio 0,05%, 0,30% oraz ‑0,20%... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów finansów G20
photo
4 i 5 września w Ankarze (Turcja) spotkali się ministrowie finansów G20 oraz prezesi banków centralnych. Przy tej okazji potwierdzili rolę polityk makroekonomicznych i strukturalnych we wspieraniu wzrostu. Potwierdzają również, iż chcą uniknąć dewaluacji i form protekcjonizmu oraz chcą elastycznie wdrażać swoje polityki fiskalne. Równolegle uważają stymulację gospodarki za priorytet. I wreszcie, ministrowie chcą wzmocnić dobre praktyki partnerstw publiczno-prywatnych (PPP), przeanalizować możliwe alternatywy dla instrumentów rynku finansowego, sfinalizować w tym roku zasadnicze elementy agendy globalnej reformy finansowej i zwalczać sieci finansujące terroryzm... Więcej

Komisja : Komisja publikuje liczby na temat VAT-u
photo
4 września Komisja Europejska opublikowała liczby dotyczące poboru dochodów z VAT-u w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. I tak, według raportu, w 2013 roku ubytek podatku VAT (to znaczy różnica między teoretyczną kwotą dochodów z VAT i kwotą efektywnie pobraną) nie zmniejszył się w stosunku do roku 2012. Poza tym, z raportu wynika, że 15 państw członkowskich odnotowało poprawę poboru dochodów z VAT-u. Ale pogorszenie zaobserwowano w 11 państwach członkowskich. I wreszcie, szacunki dotyczące ubytku VAT-u w krajach członkowskich wahają się od 4% w Finlandii, Holandii i Szwecji do 41% w Rumunii... Więcej
Więcej
Publikacja sprawozdania monitorującego na temat strategii UE w zakresie zrównoważonego rozwoju
photo
1 września Komisja Europejska opublikowała swoje 6. sprawozdanie monitorujące na temat strategii UE w zakresie zrównoważonego rozwoju. Raport ocenia postępy poczynione w ramach strategii EU SDS, przyjętej w 2001 roku, a następnie zrewidowanej w 2006. 6. raport podkreśla znaczącą pozytywną ewolucję 3 kluczowych wskaźników (produktywności zasobów, stopy zatrudnienia osób starszych, emisji gazów cieplarnianych), a także poprawę 2 kluczowych wskaźników (realnego PKB per capita i prognozowanej długości życia). Jednak w sprawozdaniu uwypuklono też niekorzystną zmianę 5 innych kluczowych wskaźników (ubóstwa lub wykluczenia społecznego, zużycia energii pierwotnej, zużycia energii w transporcie w stosunku do PKB, wspólnych populacji ptaków i oficjalnej pomocy rozwojowej)... Więcej
Więcej
UE przyjmuje stanowisko na Światowy Szczyt Humanitarny w 2016 roku
photo
2 września Komisja Europejska określiła swoje stanowisko związane ze Światowym Szczytem Humanitarnym w 2016 roku. Przyjęła komunikat zatytułowany "W kierunku Światowego Szczytu Humanitarnego: globalne partnerstwo na rzecz skutecznych działań humanitarnych opartych na przyjętych zasadach". Propozycja Komisji pokrywa 7 obszarów działania skupionych wokół 2 priorytetów. Pierwszy priorytet zatytułowany "działania humanitarne oparte na zasadach" obejmuje następujące cele: "potwierdzenie wartości leżących u podstaw pomocy humanitarnej", "zapewnienie dostępu" do pomocy i "postawienie ochrony w centrum działań humanitarnych". Drugi priorytet zatytułowany "globalne partnerstwo na rzecz skutecznych działań humanitarnych" obejmuje następujące obszary: "globalne partnerstwo dotyczące podstaw skuteczności pomocy humanitarnej", "pomocniczość i solidarność", "efektywne i wystarczające finansowanie", a także "współpracę z partnerami w dziedzinie rozwoju"... Więcej

Rada : Nieformalne posiedzenie ministrów obrony UE
photo
2 i 3 września 28 ministrów obrony Unii Europejskiej zgromadziło się w Luksemburgu na nieformalnym posiedzeniu. Pierwsza jego część poświęcona była głównie konsekwencjom Rady Europejskiej w czerwcu 2015 roku i wdrożeniu jej konkluzji. To znaczy działaniom przeciwko zagrożeniom hybrydowym, wzmocnieniu zdolności wspierania krajów trzecich, a także zdolnościom obronnym. Druga część, pod przewodnictwem Wysokiej Przedstawicielki Unii Europejskiej Federici Mogherini, poświęcona była aktualnie trwającym operacjom WPBiO, a zwłaszcza EUNAVFOR MED, rozpoczętej w lipcu, żeby zwalczać przemytników ludzi w basenie Morza Śródziemnego... Więcej
Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
photo
7 września 28 europejskich ministrów rolnictwa zostało poinformowanych przez Komisję o planowanych środkach służących stawieniu czoła problemom napotykanym w wielu sektorach rolnych. Pakiet ten pozwoli na natychmiastowe wyłożenie 500 mln euro na wsparcie rolników z trudnościami finansowymi, ustabilizowanie rynku i uregulowanie łańcucha logistycznego. Ministrowie wyrazili duże zaniepokojenie ostatnimi zajściami w rolnictwie i podkreśli konieczność szybkiej reakcji. Choć popierają pakiet środków, chcą, by były one bardziej precyzyjne, i powrócą do tego tematu podczas nieformalnej Rady przewidzianej na 15 września... Więcej

Niemcy : Konferencja prasowa Angeli Merkel
photo
31 sierpnia niemiecka kanclerz Angela Merkel podkreśliła odnośnie kryzysu migracyjnego w Europie, że Unia Europejska powinna w rozwiązywaniu kryzysu "posuwać się naprzód" drogą negocjacji, w przeciwnym razie może "zerwać" swoją fundamentalną więź z prawami człowieka. "Do dzisiaj powszechne prawa obywatelskie były ściśle powiązane z Europą i jej historią, jako założycielska zasada Unii Europejskiej", oceniła Merkel podczas 1,5-godzinnej konferencji prasowej w Berlinie... Więcej
Spotkanie Angeli Merkel i Mariano Rajoya
photo
1 września hiszpański premier Mariano Rajoy spotkał się w Berlinie z niemiecką kanclerz Angelą Merkel, żeby omówić w szczególności kwestię migracji. Dwoje przywódców chce ustanowienia wspólnej polityki migracyjnej i azylowej w krajach Unii Europejskiej, wdrożenia sprawiedliwego rozdziału kandydatów do azylu między 28 państwami członkowskimi, a także otwarcia na europejskich granicach ośrodków, których zadaniem byłoby oddzielenie migrantów ekonomicznych od uchodźców. Mariano Rajoy podkreślił, że aktualny kryzys migracyjny jest "dla Europy największym wyzwaniem na przyszłe lata". Dodał, że "powinniśmy znaleźć odpowiedź na to wielkie wyzwanie". Przypomniał też, że Hiszpania doświadczyła na swoich granicach "tragedii podobnych do tych, które rozgrywają się obecnie gdzie indziej, na innych granicach Unii Europejskiej"... Więcej
Więcej
Spotkanie Angeli Merkel i Simonetty Sommarugi
photo
3 września niemiecka kanclerz Angela Merkel spotkała się w Berno z prezydent Konfederacji Szwajcarskiej Simonettą Sommarugą. Rozmowy dotyczyły polityki europejskiej, kwestii dwustronnych związanych z energią i transportem, sytuacji gospodarczej i społecznej na kontynencie, a także kryzysów dotykających wschodnie i południowe sąsiedztwo Europy. Zaakcentowano zwłaszcza kwestie migracji i uchodźców. Odnośnie migracji, Simonetta Sommaruga podkreśliła, że Szwajcaria chce w dalszym ciągu samodzielnie zarządzać imigracją do tego kraju, jednocześnie zachowując bilateralne stosunki z Unią Europejską. Poza tym, co do uchodźców, Niemcy oraz Szwajcaria potwierdziły swoje poparcie dla wspólnej i solidarnej europejskiej polityki azylowej... Więcej

Hiszpania : Wybory parlamentarne w Hiszpanii odbędą się w grudniu 2015 roku
photo
3 września Mariano Rajoy, szef hiszpańskiego rządu, ogłosił, że hiszpańskie wybory parlamentarne odbędą się w grudniu 2015 roku. Dokładną datę należy jeszcze doprecyzować, choć szef rządu planuje je na 20 grudnia. Zapowiedź ta ma miejsce 3 tygodnie przed ważnymi wyborami regionalnymi w Katalonii, które skoncentrują się na kwestii niepodległości tej ostatniej... Więcej

Węgry : Podróż Viktora Orbana do Brukseli
photo
3 września Viktor Orban odbył podróż do Brukseli, w trakcie której spotkał się z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem, Komisji Jean-Claude'm Junckerem oraz Parlamentu Martinem Schulzem. Węgierski premier powiedział, że problem przyjęcia uchodźców nie jest problemem "europejskim, ale niemieckim". Dodał, że "nikt nie chce pozostać na Węgrzech, na Słowacji, w Estonii, Polsce. Wszyscy chcą iść do Niemiec. Naszą robotą jest tylko ich zarejestrować i my ich rejestrujemy". Te kolejne kontrowersyjne wypowiedzi mają miejsce w chwili, gdy Węgry już są obiektem szerokiej krytyki po zakończeniu budowy ogrodzenia na granicy kraju z Serbią... Więcej
Więcej

Irlandia : Wizyta Endy Kenny'ego we Francji
photo
4 września irlandzki Taoiseach (premier) Enda Kenny przebywał z wizytą we Francji. Spotkał się z francuskim prezydentem François Hollande'm, by w szczególności pomówić z nim na tematy związane z migracją w Europie... Więcej
Więcej

Włochy : 41. Forum Ambrosetti
photo
Od 4 do 6 września odbywało się we Włoszech 41. Forum Ambrosetti. Jak co roku od 1975 wielu szefów państw i rządów, kierownictwo najważniejszych instytucji międzynarodowych, laureaci Nagrody Nobla oraz najlepsi eksperci dyskutowali na tematy gospodarcze i społeczne. Tegoroczne Forum zatytułowane było "Informacje na temat świata, Europy i Włoch"... Więcej

Zjednoczone Królestwo : David Cameron z wizytą w Hiszpanii i w Portugalii
photo
Będący 4 września z wizytą w Madrycie i w Lizbonie brytyjski premier David Cameron zabrał głos na temat reformy UE i migracji. Odnośnie reformy UE, przypomniał 4 obszary, których ona dotyczy (tzn. konkurencja, suwerenność, ubezpieczenie społeczne i zarządzanie gospodarcze). Stwierdził, że podziela pewne poglądy swoich odpowiedników. Co do migracji, powiedział, że to największe wyzwanie Europy i że trzeba rozróżniać między migrantami i uchodźcami. Następnie zapowiedział dodatkową pomoc w kwocie 100 mln funtów dla ofiar syryjskiego konfliktu i uszczegółowił ogólne podejście: ustabilizowanie kraju pochodzenia, rozwiązanie syryjskiego kryzysu, stworzenie zjednoczonego rządu w Libii, zwalczanie gangów, finansowanie obozów dla uchodźców, ratowanie żyć... Więcej
Więcej
Brexit : legislacja dotycząca referendum na temat UE trafi do Izby Lordów
photo
Po wstydliwej porażce w Izbie Gmin (izbie niższej) w poniedziałek, 7 września na tle sposobu przeprowadzenia referendum, 8 września, we wtorek ta sama izba przyjęła 316 głosami do 53 prawo dotyczące zorganizowania referendum do końca 2017 roku. Teraz więc dokument rozpatrzy Izba Lordów (izba wyższa)... Więcej

Ukraina : Spotkanie Petro Poroszenki i Christine Lagarde
photo
6 września w Kijowie odbyło się spotkanie ukraińskiego prezydenta Petro Poroszenki i dyrektor generalnej Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Christine Lagarde. Rozmowa skoncentrowała się na sytuacji gospodarczej i finansowej Ukrainy, a także na wdrażaniu drugiego protokołu w sprawie dwustronnego programu gospodarczego i finansowego, zawartego między Ukrainą i MFW na 4 lata. Dyskusje dotyczyły również wcielania w życie reform w sektorze banków, kredytów i podatków, a także w zakresie walki z korupcją... Więcej
Więcej
"Mapa drogowa" dialogu polsko-ukraińskiego
photo
Ukraiński prezydent Petro Poroszenko spotkał się z Krzysztofem Szczerskim, sekretarzem stanu w kancelarii polskiego prezydenta. Rozmawiano o "mapie drogowej" dialogu. Przedyskutowano aktualną sytuację w Donbasie. Ukraiński prezydent poinformował, że już przez 6 dni trwa zawieszenie broni. Podkreślono znaczenie wysiłków wspólnoty międzynarodowej dla zaprowadzenia pokoju na Ukrainie i dla zachowania bezpieczeństwa w Europie... Więcej

ONZ : Posiedzenie w Bonn w sprawie zmian klimatu
photo
Od 31 sierpnia do 4 września w niemieckim Bonn odbywała się sesja negocjacji ONZ na temat zmian klimatu. Dzięki niej uczestniczące strony zgodziły się na "pierwszy kompleksowy projekt" nowego, powszechnego porozumienia w sprawie zmian klimatu, które powinno zostać sfinalizowane podczas COP21. Wydarzenie to będzie mieć miejsce w grudniu, w Paryżu. Projekt, zredagowany przez Ahmeda Dżoghlafa z Algierii i Daniela Reifsnydera ze Stanów Zjednoczonych oraz opisujący opcje i drogę do porozumienia, będzie dostępny w pierwszym tygodniu października. Kolejne posiedzenie odbędzie się w Bonn od 19 do 23 października... Więcej
Więcej

NATO : 6 nowych kwater głównych otwartych na Wschodzie
photo
3 września sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zainaugurował Force Integration Unit (NFIU) w Wilnie, litewskiej stolicy. Powiedział, że jest to "wielki krok naprzód ku większej solidarności, większej sile i większej gotowości". To NFIU jest 1 z 6 kwater głównych operacyjnych w Europie Wschodniej. Pozostałe są w Bułgarii, Estonii, na Łotwie, w Polsce i w Rumunii... Więcej

Eurostat : Publikacja raportu "UE w świecie" 2015
photo
3 września Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej opublikował tegoroczną edycję swojego raportu "UE w świecie" ("The EU in the world"). W raporcie porównano traktowaną jak jednolity organizm Unię Europejską z 15 krajami G20 niebędącymi członkami Unii z pomocą 13 zbiorów statystyk. Publikacja 2015 umożliwia spojrzenie z dystansu na miejsce UE w świecie - np. w Unii mieszka 7% światowej populacji (523,5 mln), a reprezentuje ona 1/4 światowego PKB... Więcej
Obniżka stopy bezrobocia w strefie euro i w UE
photo
W lipcu 2015 roku stopa bezrobocia w strefie euro i w Unii Europejskiej odnotowała lekki spadek w porównaniu do czerwca tego roku, odpowiednio o 0,2 i 0,1 punktu, stwierdza Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej. I tak, w strefie euro lipcowa stopa bezrobocia wyniosła 10,9% wobec 11,1% w czerwcu br. To jej najniższy poziom od lutego 2012. W Unii Europejskiej lipcowa stopa bezrobocia wyniosła 9,5% wobec 9,6% w czerwcu, czyli była na najniższym poziomie od czerwca 2011. Najniższe bezrobocie zaobserwowano w Niemczech (4,7%), w Czechach (5,1%), a także na Malcie (5,1%). Tymczasem najwyższe zarejestrowano w Grecji (25% w maju 2015 roku), a także w Hiszpanii (22,2%)... Więcej

Publikacje : "Continuons l'Europe! Mais avec qui?"
photo
Jean Matouk proponuje w wydawnictwie Le Publieur rozważania zatytułowane "Continuons l'Europe! Mais avec qui?". Zauważa on, że z inicjatywy Zjednoczonego Królestwa, które ciągle marzy o Europie ograniczonej do wielkiego rynku, Europa jest sparaliżowana. Dziś absolutną historyczną koniecznością jest dalsze budowanie Europy, pogłębianie integracji poprzez wzmacnianie współpracy między państwami, które naprawdę sobie tego życzą! To jedyna możliwa droga do zagwarantowania ciągle kruchego pokoju i zaważenia na przyszłości świata, która rozgrywa się między państwami-kontynentami zaludnionymi setkami milionów osób. Jest to więc apel, aby dla każdego obywatela Europa stała się imperatywem kategorycznym bardziej niż kiedykolwiek... Więcej

Kultura : Europejskie Dni Dziedzictwa
photo
We wrześniu na całym kontynencie europejskim odbędą się Europejskie Dni Dziedzictwa. Wydarzenie, zainicjowane w 1985 roku przez Radę Europy, do którego Unia Europejska przyłączyła się w 1999, służy temu, by rokrocznie we wrześniu uwrażliwiać obywateli na bogactwo i różnorodność kulturalną Europy, tworzyć klimat stymulujący europejskie bogactwo kulturalne, zachęcać do tolerancji, informować ludzi i władze polityczne o potrzebie ochrony europejskiego dziedzictwa kulturalnego. Ma ono być także apelem do Europy o odpowiedzi na wyzwania społeczne, polityczne i gospodarcze, z jakimi się ona mierzy... Więcej
Międzynarodowy Festiwal Fotodziennikarstwa
photo
Co roku w Perpignan odbywa się festiwal fotodziennikarstwa Wiza za obraz. Przejdźcie się po centrum miasta, aby zapoznać się z fotoreportażami, zaproponowanymi i wykonanymi przez profesjonalistów fotografii z całego świata. Festiwal potrwa do 13 września... Więcej
Wystawa "Od Hockneya do Holbeina"
photo
Od 11 września 2015 do 10 stycznia 2016 roku Martin-Grau-Bau organizuje wystawę zatytułowaną "Od Hockneya do Holbeina". Na 5 000 m2 zgromadzono ponad 400 dzieł sztuki pochodzących z prywatnej kolekcji Würth. Jest ona jedną z największych europejskich prywatnych kolekcji (ponad 16 800 dzieł)... Więcej
Książka na Placu
photo
Od 11 do 13 września w Nancy odbywa się 37. Narodowy Salon Literackiego Powrotu z Wakacji. Z biegiem lat stał pierwszym wielkim salonem literackiego powrotu po wakacyjnej przerwie. W ciągu 3 dni Książka na Placu zgromadzi w namiocie na Place de la Carrière ponad 550 autorów i blisko 170 000 zwiedzających. Wielkie debaty, czytanie na głos, fora nadają rytm wydarzeniu, w którym biorą udział wszyscy i wszystkie, którym książka jest potrzebna do szczęścia. Szczególnie akademicy Goncourtów są przywiązani do Książki na Placu od czasu jej powstania... Więcej

7wrz.
7 września

Bruksela

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

7wrz.
7-10 września

Bruksela

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

9wrz.
9 września

Strasburg

Przemówienie Jean-Claude'a Junckera na temat stanu Unii przed Parlamentem Europejskim

11wrz.
11-12 września

Luksemburg

Nieformalne posiedzenie ministrów do spraw gospodarczych i finansowych

12wrz.
12 września

Luksemburg

Posiedzenie Eurogrupy

14wrz.
14 września

Bruksela

Rada ds. Wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

Bruksela

Rada do Spraw Ogólnych

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2021
Biuletyn n°940
600. opracowanie - Zarządzanie Unią Europejską: zmiana praktyk bez zmiany traktatu
Opublikowany 14/06/2021
Biuletyn n°939
Stosunki francusko-włoskie w przeddzień traktatu kwirynalskiego: między asymetrią i bliskością
Opublikowany 07/06/2021
Biuletyn n°938
Sankcje, uprzywilejowany instrument europejskiej polityki zagranicznej
Opublikowany 31/05/2021
Biuletyn n°937
Strategiczny przegląd polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego: klucz do powrotu do trwałego wzrostu w Europie
Opublikowany 25/05/2021
Biuletyn n°936
Europa: dobre reguły, by odnaleźć wzrost
Opublikowany 17/05/2021
Biuletyn n°935
Deklaracja z 9 maja 1950 roku
Opublikowany 10/05/2021
Biuletyn n°934
Jak nie zrobić powtórki z historii: przypadek Korei Północnej
Opublikowany 03/05/2021
Biuletyn n°933
Niemcy zamykają rozdział Merkel
Opublikowany 26/04/2021
Biuletyn n°932
Zarządzanie Europejskim Funduszem Obronnym
Opublikowany 19/04/2021
Biuletyn n°931
Wpływ pandemii COVID-19 na pracowników delegowanych: nowe ramy delegowania
Opublikowany 12/04/2021
Biuletyn n°930
Ochrona mechanizmów kontroli i równowagi w celu zachowania praworządności
Opublikowany 06/04/2021
Biuletyn n°929
Partnerstwo Wschodnie między odpornością i ingerencją
Opublikowany 29/03/2021
Biuletyn n°928
Zreformowanie europejskich polityk gospodarczych
Opublikowany 22/03/2021
Biuletyn n°927
"Zieloni zrobią wszystko, aby Konferencja w sprawie przyszłości była sukcesem!"
Opublikowany 15/03/2021
Biuletyn n°926
Europa kobiet
Opublikowany 08/03/2021
Biuletyn n°925
Oficjalna pomoc rozwojowa musi się skoncentrować na rolnictwie i edukacji w Afryce
Opublikowany 01/03/2021
Biuletyn n°924
Zewnętrzne granice Unii: nowa odsłona europejskiej debaty
Opublikowany 22/02/2021
Biuletyn n°923
Stosunki Europa-Afryka w świetle pandemii COVID-19
Opublikowany 15/02/2021
Biuletyn n°922
Brexit i kwestia irlandzka
Opublikowany 08/02/2021
Biuletyn n°921
Europejskie mocarstwo, europejska suwerenność, strategiczna autonomia: postępująca debata na rzecz utwierdzającej się Europy
Opublikowany 01/02/2021
Biuletyn n°920
"Europa jest coraz bardziej innowacyjna"
Opublikowany 25/01/2021
Biuletyn n°919
Europejska polityka handlowa w dobie COVID-19: adaptacja czy zmiana paradygmatu?
Opublikowany 18/01/2021
Biuletyn n°918
Przekazanie władzy Bidenowi
Opublikowany 11/01/2021