Biuletyn n°785

Open panel Open panel
Biuletyn n°785
Biuletyn
wtorek, 19 grudnia 2017
numer 785
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Cały zespół Biuletynu życzy Państwu wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Dziękujemy wiernym czytelnikom. Spotkamy się ponownie 9 stycznia.
Wybory regionalne w Katalonii: pytania i odpowiedzi
Autor : Angel Sanchez Navarro
Angel Sanchez Navarro
Bez najmniejszych wątpliwości katalońskie wybory regionalne 21 grudnia 2017 roku wzbudzają ogólne zainteresowanie nie tylko w Hiszpanii, ale także za granicą. Powodem są wyjątkowe okoliczności, w jakich się odbywają. W konsekwencji stosownym wydaje się wyjaśnienie pewnych związanych z tym głosowaniem kwestii - podstawowych zagadnień, jakimi są zasięg i sens tych wyborów; wyjątkowych okoliczności, w jakich zostały rozpisane i sprawy aktualnych sił politycznych.
Więcej
Wybory : 1. tura wyborów prezydenckich 12 i 13 stycznia
photo
12 i 13 stycznia 8,3 mln Czechów ma się udać do urn wyborczych, aby wybrać prezydenta republiki. Głosowanie odbywa się dokładnie 3 miesiące po wyborach parlamentarnych (miały miejsce 20 i 21 października i przyniosły zwycięstwo partii ANO -Tak, kierowanej przez Andreja Babisza). Wynik wyborów prezydenckich jest bardzo niepewny... Więcej

Rada Europejska : Konkluzje w sprawie obrony, edukacji, kultury i klimatu
photo
14 grudnia 28 szefów państw i rządów przyjęło konkluzje na temat bezpieczeństwa, obrony, społecznego wymiaru Unii, edukacji i kultury, a także zmian klimatycznych. Choć Rada Europejska wyraża zadowolenie z postępów poczynionych w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa, to podkreśla, że ważne jest szybkie wdrożenie pierwszych projektów... Więcej
Rozpoczęcie negocjacji w sprawie przyszłych relacji UE-UK
photo
15 grudnia szefowie państw i rządów opublikowali swoje rekomendacje dotyczące przyszłych negocjacji między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem. Przyjęli do wiadomości brytyjską propozycję 2-letniego okresu przejściowego, w trakcie którego prawo Unii będzie w dalszym ciągu w pełni stosowane w Zjednoczonym Królestwie, które w międzyczasie stanie się państwem trzecim... Więcej

Komisja : Deklaracja na temat priorytetów legislacyjnych na lata 2018-2019
photo
14 grudnia przewodniczący Komisji, Parlamentu Europejskiego i przewodniczący rotacyjnej prezydencji w Radzie UE zaprezentowali priorytety legislacyjne Unii na lata 2018-2019. Są to: bezpieczeństwo, polityka monetarna, zatrudnienie, wzrost i inwestycje, wymiar społeczny, połączony jednolity rynek cyfrowy, unia energetyczna i demokratyczna legitymacja... Więcej
Unia bezpieczeństwa: poprawienie interoperacyjności systemów informacyjnych
photo
12 grudnia Komisja zaprezentowała narzędzia służące wzmocnieniu interoperacyjności systemów informacyjnych Unii, żeby ułatwić pracę straży granicznej i policjantów. Chce ona robić lepszy użytek z istniejących danych, umożliwić szybsze i skuteczniejsze kontrole oraz uczynić łatwiejszym wykrywanie fałszywych tożsamości... Więcej
Więcej | Więcej
Modernizacja partnerstwa z krajami AKP
photo
12 grudnia Komisja zaprezentowała koncepcję zmodernizowanego partnerstwa z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Nowe partnerstwo skupi się na demokracji i prawach człowieka, wzroście i inwestycjach, zmianach klimatu, ubóstwie i migracji oraz na pokoju i bezpieczeństwie... Więcej
Więcej
Plan działania na rzecz planety
photo
Z okazji Szczytu One Planet, zorganizowanego 12 grudnia w Paryżu, Komisja zaprezentowała 10 inicjatyw, które mają uczynić gospodarkę nowocześniejszą, a społeczeństwo bardziej sprawiedliwym. Komisja chce zainwestować w przestrzenie miejskie w europejskich miastach, w krajach sąsiedzkich Unii i w Afryce. Inwestycje powinny się skoncentrować na ekologicznych technologiach przemysłowych, skuteczności energetycznej budynków, czystej energii dla unijnych wysp oraz czystej, połączonej i konkurencyjnej mobilności... Więcej
Więcej
Narzędzia na rzecz inwestycji transgranicznych
photo
11 grudnia Komisja zaprezentowała kodeks postępowania, który proponuje rozwiązania dla inwestorów opodatkowywanych dwukrotnie z tytułu dochodów, jakie uzyskują ze swoich transgranicznych inwestycji. Kodeks obejmuje jeden punkt kontaktowy w administracjach podatkowych państw członkowskich i środki przewidujące pomoc dla małych inwestorów, których przerosła złożoność reguł zwrotu podatku pobranego u źródła... Więcej
Więcej

Parlament : Uproszczenie wspólnej polityki rolnej (WPR)
photo
12 grudnia eurodeputowani przyjęli nową wspólną politykę rolną (WPR), która wejdzie w życie w 2018 roku. Charakteryzuje się zwłaszcza uproszczonymi regułami, które zostały pomyślane celem wzmocnienia siły przetargowej rolników względem sklepów wielkopowierzchniowych. Dokument został przyjęty 503 głosami, przy 87 głosach sprzeciwu i 13 wstrzymujących się... Więcej
Więcej
Przedłużenie planu inwestycyjnego do 2020 roku
photo
12 grudnia Parlament Europejski i Rada podjęły decyzję o przedłużeniu i podwyższeniu zainicjowanego w 2015 roku Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Zostanie on rozciągnięty do 2020 roku. Ma zmobilizować 500 mld euro... Więcej
Więcej | Więcej
Zalecenia na rzecz walki z unikaniem podatków i oszustwami
photo
13 grudnia eurodeputowani zagłosowali za radykalnymi zaleceniami swojej specjalnej komisji śledczej ds. prania brudnych pieniędzy, unikania i uchylania się od płacenia podatków (PANA). Wzywają do stworzenia dostępnych, publicznych rejestrów rzeczywistych beneficjentów, opracowania zasad dotyczących sankcji wobec pośredników, którzy pomagają w agresywnym planowaniu podatkowym i utworzenia stałej komisji śledczej do spraw opodatkowania, na wzór Kongresu Stanów Zjednoczonych... Więcej
Więcej
Na rzecz silniejszej europejskiej polityki zagranicznej i obrony
photo
13 grudnia eurodeputowani zaapelowali o utworzenie w łonie Komisji Europejskiej "dyrekcji generalnej ds. obrony" i stworzenie budżetu europejskiej obrony. Europosłowie podkreślili potrzebę przyspieszenia procesu decyzyjnego w Radzie w obszarze wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa przez przejście od jednomyślności do głosowania większością kwalifikowaną... Więcej
Więcej
Ku strategii w zakresie handlu elektronicznego
photo
12 grudnia eurodeputowani przyjęli rezolucję służącą stworzeniu "strategii w zakresie handlu elektronicznego". Opiera się ona na 3 elementach: 1) zapewnieniu dostępu do rynku towarów i usług cyfrowych w państwach trzecich, 2) dopilnowaniu, by zasady rządzące handlem przynosiły wymierne korzyści konsumentom oraz 3) zapewnieniu i promowaniu poszanowania praw podstawowych... Więcej
Rezolucja w sprawie stanu postępów negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem
photo
13 grudnia eurodeputowani wyrazili zadowolenie z "wystarczających postępów" zawartych we wspólnym, 15-stronicowym raporcie. Powinny umożliwić przejście do 2. fazy negocjacji w sprawie brexitu. Europosłowie wyrazili jednak żal z powodu wypowiedzi Davida Davisa, który określił wyniki pierwszego etapu negocjacji jako zwykłą "deklarację intencji". Jednocześnie eurodeputowani przypomnieli, że pozostają "nierozstrzygnięte kwestie"... Więcej
Wręczenie Nagrody Sacharowa 2017
photo
Po tym jak w październiku Parlament Europejski ogłosił laureatów, 13 grudnia wręczył Nagrodę Sacharowa 2017 demokratycznej opozycji w Wenezueli (to znaczy Zgromadzeniu Narodowemu, a także wszystkim więźniom politycznych). Docenił tym samym ich działania i walkę o wolność. Ceremonia wręczenia odbyła się w Strasburgu... Więcej
Więcej

Rada : Porozumienie w sprawie połowów na Atlantyku i na Morzu Północnym
photo
Obradujący 11 i 12 grudnia w Brukseli ministrowie rolnictwa i rybołówstwa porozumieli się w sprawie kwot połowu na Atlantyku i na Morzu Północnym. Doszło do tego po całej nocy negocjacji, co świadczy o rosnącej trudności poszanowania celów zrównoważonych połowów do 2020 roku... Więcej
Konkluzje Rady do Spraw Ogólnych
photo
12 grudnia ministrowie spraw europejskich określili swoje stanowisko odnośnie programu badań w dziedzinie obrony i przyjęli plan działania na temat cyberbezpieczeństwa. Priorytetami Unii Europejskiej na lata 2018-2019 są bezpieczeństwo i migracja, zatrudnienie, wzrost i inwestycje, jednolity rynek cyfrowy, klimat i energia oraz demokratyczna legitymizacja... Więcej
Więcej
Konferencja akcesyjna Serbii i Czarnogóry
photo
11 grudnia w Brukseli odbyły się konferencje akcesyjne Serbii i Czarnogóry. Co do Serbii, otwarto 2 nowe rozdziały: 6. na temat prawa spółek i 30. o stosunkach zewnętrznych. Odnośnie Czarnogóry, otwarto rozdziały 2. i 3. dotyczące odpowiednio swobody przepływu pracowników oraz prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług... Więcej
Więcej
Konkluzje Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii
photo
18 grudnia konkluzje wydała Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii. Ustaliła swoje stanowisko negocjacyjne w zakresie 4 propozycji legislacyjnych z pakietu "czysta energia". To krok naprzód ku wdrażaniu strategii unii energetycznej i ku osiągnięciu celów energetycznych i klimatycznych Unii Europejskiej do 2030 roku... Więcej

EBC : Optymizm co do europejskiego wzrostu, rozwaga w sprawie inflacji
photo
14 grudnia Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego upubliczniła swoje prognozy dotyczące wzrostu w strefie euro w 2017, 2018 i 2019 roku, ale Rada nie zakłada, że do 2020 inflacja osiągnie zamierzany poziom. Doprecyzowała za to, że jej niskie stopy procentowe nie zostaną na razie zmienione. "Na pewno czujemy się pewniej niż 2 miesiące temu" - powiedział Mario Draghi, który ujawnił pierwszą prognozę wzrostu na rok 2020 - 1,7%. Ocenia on, że ta "solidna, cykliczna dynamika" daje "powody, by ufać, iż inflacja osiągnie nasz cel", czyli będzie "niższa, ale bliska" 2%... Więcej

Austria : Porozumienie o koalicji rządowej między ÖVP i FPÖ
photo
17 grudnia, dwa miesiące po wyborach parlamentarnych, Sebastian Kurz (ÖVP) i Heinz-Christian Strache (FPÖ) doszli do porozumienia w sprawie koalicji. Sebastian Kurz będzie kanclerzem, a Heinz-Christian Strache wicekanclerzem. Rząd obejmuje 14 ministrów, w tym 5 kobiet... Więcej
Więcej | Więcej

Francja : Szczyt G5 Sahelu
photo
13 grudnia Francja zorganizowała szczyt gromadzący przywódców krajów G5 Sahelu (Mauretanii, Mali, Burkina Faso, Nigru i Czadu). Chodzi o "zwiększenie mobilizacji na rzecz G5 Sahelu w wymiarze wojskowym, politycznym i finansowym". Różne kraje i organizacje uczestniczące w szczycie obiecały znaczącą pomoc (Arabia Saudyjska 100 mln dolarów, Emiraty Arabskie 30 mln dolarów, a Unia Europejska 80 mln euro)... Więcej
Więcej
Szczyt One Planet
photo
Odbywający się 12 grudnia i poświęcony zmianom klimatycznym One Planet Summit zakończył się przyjęciem 12 zobowiązań dotyczących finansowania walki z ociepleniem klimatu. Tych 12. "Clim'acts" rozciąga się od strategii reagowania na nadzwyczajne wydarzenia przez instrumenty na rzecz pojazdów elektrycznych i inicjatywy sektora finansowego służące sprzyjaniu gospodarce niskoemisyjnej po ochronę zasobów naturalnych... Więcej
Więcej

Polska : Powołanie premiera Mateusza Morawieckiego
photo
Nowy polski premier Mateusz Morawiecki, który został powołany 11 grudnia, 12 grudnia uzyskał od parlamentu wotum zaufania. Zastępując Beatę Szydło, która objęła stanowisko wicepremiera, Morawiecki pozostał ministrem finansów... Więcej
Więcej | Więcej
Zagrożenie państwa prawa
photo
Polskie władze stale zaprzeczają istnieniu jakiegokolwiek problemu w obszarze państwa prawa i odmawiają Unii prawa do sprawowania kontroli tej materii. W takim kontekście opracowanie to omawia procedurę przewidzianą w artykule 7 ust. 1 TUE oraz ponawiane ostrzeżenia Komisji i Parlamentu wskazujące, że w Polsce istnieje systemowe zagrożenie państwa prawa. Zdaniem autorów nadszedł czas, by ogół aktorów Unii Europejskiej zdał sobie sprawę ze skali tego zjawiska i stosownie zadziałał... Więcej

Czechy : Nowy czeski rząd
photo
13 grudnia prezydent Miloš Zeman mianował na szefa czeskiego rządu Andreja Babisza. Nowy premier pokieruje mniejszościowym gabinetem złożonym z 14 ministrów, w tym 4 kobiet... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Izba Gmin zarezerwowała dla siebie prawo weta w sprawie ostatecznego porozumienia dotyczącego brexitu
photo
13 grudnia Izba Gmin zaaprobowała poprawkę, która daje brytyjskiemu parlamentowi prawo zawetowania ostatecznego porozumienia w sprawie brexitu. Poprawka nr 7, zaakceptowana przez 309 deputowanych (przy sprzeciwie 305), stanowi, że wszelka umowa wynegocjowana z Brukselą będzie musiała przed wejściem w życie przejść przez parlament... Więcej
Więcej

Norwegia : Podpisanie protokołu porozumienia między Norwegią i Łotwą
photo
14 grudnia Norwegia i Łotwa podpisały protokół porozumienia umożliwiający podwyższenie norweskich subwencji dla bliskiego bałtyckiego sąsiada. Będąca członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego Norwegia uczestniczy w dofinansowaniu służącym zmniejszeniu różnic gospodarczych między państwami członkowskimi (znanym jako norweskie granty)... Więcej

WTO : Konferencja ministrów WTO
photo
W trakcie 11. konferencji ministrów Światowej Organizacji Handlu, która odbyła się w dniach 10-13 grudnia w Buenos Aires, Unia Europejska podpisała się po wieloma deklaracjami dotyczącymi handlu elektronicznego, ułatwiania inwestycji na rzecz rozwoju i krajowych przepisów regulujących kwestie usług. Rada wyraziła jednak ubolewanie, że rezultaty konferencji są tak skromne... Więcej
Więcej

OECD : Stopa bezrobocia wraca do poziomu sprzed kryzysu
photo
12 grudnia OECD opublikowało dane dotyczące bezrobocia w krajach OECD w październiku 2017 roku. Stopa bezrobocia na obszarze OECD spadła o 0,1%, do 5,6%, wracając tym samym do poziomu sprzed kryzysu odnotowanego w kwietniu 2008. Jednak łączna liczba bezrobotnych jest o 2,5 mln wyższa niż w kwietniu 2008... Więcej

Eurostat : Zatrudnienie w Unii Europejskiej rośnie o 0,3%, a w strefie euro o 0,4%
photo
W stosunku do poprzedniego okresu w III kwartale 2017 roku liczba osób posiadających zatrudnienie w Unii Europejskiej wzrosła o 0,3%, a w strefie euro o 0,4%. Tak wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 13 grudnia... Więcej
Międzynarodowy handel towarami
photo
W październiku nadwyżka w obrotach handlowych strefy euro z resztą świata wyniosła 18,9 mld euro, podał Eurostat 15 grudnia. Ale Unia Europejska odnotowała deficyt 0,3 mld euro... Więcej

Opracowania/raporty : Pierwszy wzrost sprzedaży broni od 2010 roku
photo
Według komunikatu Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem w Sztokholmie (SIPRI) z 11 grudnia w 2016 roku sprzedaż broni i usług o charakterze wojskowym opiewała w skali świata na kwotę 374,8 mld dolarów. To o 1,9% więcej niż w roku 2015 i o 38% więcej niż w 2002... Więcej
Charakterystyka handlu i inwestycji w Europie
photo
11 grudnia Eurostat opublikował fakty i liczby na temat globalizacji gospodarki, a zwłaszcza handlu i inwestycji Unii Europejskiej. Największą nadwyżkę w międzynarodowym handlu towarami i usługami Unia odnotowała w 2016 roku (+304 mld euro), wyprzedzając Chiny (+226 mld euro). Ponadto, główne zasoby BIZ w Unii są w posiadaniu Stanów Zjednoczonych, a największy odsetek unijnych BIZ znajduje się w USA... Więcej

Kultura : Koncert noworoczny
photo
Od dziesięcioleci Filharmonicy Wiedeńscy grają 1 stycznia swój tradycyjny koncert. Popularne na całym świecie widowisko nadawane jest w telewizjach ponad 90 krajów... Więcej
Retrospektywa Césara w Centrum Georges'a Pompidou w Paryżu
photo
Do 26 marca 2018 roku Centrum Georges'a Pompidou gości retrospektywę rzeźbiarza Césara. Był on jednym z najznamienitszych i najbardziej nieznanych artystów swoich czasów. Był zawsze przywiązany do koncepcji rzeźby zapełnionej zwierzętami i postaciami ludzkimi, która jego zdaniem jest równa rzeźbom podziwianych mistrzów... Więcej
Yves Tanguy i surrealizm
photo
Kolekcja Scharf-Gerstenberga prezentuje wystawę poświęconą jednemu z pionierów surrealizmu - Yves'owi Tanguy'iemu. Trwająca do 8 kwietnia 2018 roku ekspozycja zanurza zwiedzających w surrealistycznym i abstrakcyjnym uniwersum artysty, którego atelier było jednym z najważniejszych miejsc spotkań tego ruchu... Więcej
Ventura Rodríguez, architekt oświecenia
photo
Z okazji 300. rocznicy urodzin Ventury Rodrígueza Królewska Akademia Sztuk Pięknych w San Fernando w Madrycie dedykuje mu wystawę, która potrwa od 20 grudnia br. do 28 kwietnia 2018. Rodríguez był centralną postacią hiszpańskiej architektury XVIII wieku, a ekspozycja zwraca uwagę, jak duży wywarł wpływ na oświeceniową Hiszpanię... Więcej

18gru.
18 grudnia

Bruksela

Rada ds. Energii

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: