Biuletyn n°790

Open panel Open panel
Biuletyn n°790
Biuletyn
wtorek, 6 lutego 2018
numer 790
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Brexit: okres przejściowy
Autor : Jean-Claude Piris
Jean-Claude Piris
Artykuł 50 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) przewiduje porozumienie w sprawie szczegółów wyjścia państwa członkowskiego. Stanie się ono efektywne w chwili wejścia w życie takiego porozumienia lub, w razie jego braku, 2 lata po notyfikacji, czyli w przypadku Zjednoczonego Królestwa 29 marca 2019 roku. Termin ten pozwala na zorganizowanie wyborów europejskich bez udziału Brytyjczyków pod koniec maja 2019, a potem na powołanie 27-osobowej Komisji Europejskiej. Niemniej, analizowany jest okres przejściowy, aby uniknąć "cliff edge". Jakie są jego warunki?
Więcej
Wybory : Wybory parlamentarne we Włoszech 4 marca
photo
4 marca we Włoszech odbędą się wybory parlamentarne (do Izby Deputowanych i Senatu). To efekt rozwiązania parlamentu przez włoskiego prezydenta (co miało miejsce 28 grudnia). Przy urnach wyborczych zetrą się 3 obozy: prawica reprezentowana przez Forza Italia - partię byłego przewodniczącego Rady Silvio Berlusconiego, kierowaną przez Matteo Salviniego Ligę Północną (LN) i ugrupowanie Bracia Włosi (FdI) Giorgii Meloni; lewica z Partią Demokratyczną Matteo Renziego i wreszcie założony przez Beppe Grillo Ruch 5 Gwiazd (M5S) - ugrupowanie populistyczne, które odrzuca wszelkie porozumienie koalicyjne z innymi partiami, kierowane przez Luigiego di Maio. Według ostatniego sondażu opinii publicznej (przeprowadzonego przez instytut Tecne i opublikowanego pod koniec stycznia) zwycięży Ruch 5 Gwiazd (27,8%), który wyprzedzi Partię Demokratyczną (22,2%), Forza Italia (18,3%), Ligę Północną (12,8%) i ugrupowanie Bracia Włosi (5,1%)... Więcej
Nicos Anastasiades ponownie wybrany na prezydenta Cypru
photo
4 lutego dotychczasowy szef państwa Nicos Anastasiades wygrał II turę wyborów prezydenckich na Cyprze, uzyskując 55,99% głosów. Wyprzedził lewicowego kandydata Stavrosa Malasa, który zdobył 44%. Frekwencja wyniosła 73%... Więcej

Komisja : Ocena technologii medycznych
photo
31 stycznia Komisja przedstawiła wniosek w sprawie zacieśnienia współpracy między państwami członkowskimi UE w dziedzinie oceny technologii medycznych. Większa przejrzystość poprawi sytuację pacjentów, zapewniając im dostęp do informacji o klinicznej wartości dodanej nowych technologii, z których potencjalnie mogliby skorzystać... Więcej
Więcej
Bezpieczna woda pitna dla wszystkich Europejczyków
photo
Zrewidowana unijna dyrektywa, którą Komisja Europejska zaproponowała 1 lutego, pozwoli poprawić jakość wody pitnej i dostęp do niej, a także umożliwi dostarczanie europejskim obywatelom pełniejszych informacji. Prawo dostępu do podstawowych usług dobrej jakości, w tym do wody, jest jedną z zasad Europejskiego filaru praw socjalnych... Więcej
Tibor Navracsics przyjmuje 100 młodych Europejczyków
photo
31 stycznia setka młodych z całej Europy zaprezentowała komisarzowi Tiborowi Navracsicsowi swoje konkretne pomysły na zapewnienie Europie świetlanej przyszłości. To rezultat dyskusji w ramach inicjatywy "Nowa narracja dla Europy"... Więcej
Nowy kodeks etyki dla członków Komisji Europejskiej wchodzi w życie
photo
31 stycznia Komisja Europejska przyjęła nowy kodeks postępowania członków Komisji Europejskiej. W szczególności wydłuża on do 2 lat okres karencji. W jego trakcie byli członkowie Komisji przed objęciem nowego stanowiska muszą informować o tym zamiarze Komisję, a także podlegają ograniczeniom dotyczącym prowadzonej działalności... Więcej
Więcej

Parlament : Zaniepokojenie sytuacją państwa prawa w Polsce
photo
29 stycznia obradowała Komisja Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego. Wyraziła ona zaniepokojenie kwestią podziału władz, niezależności wymiaru sprawiedliwości i praw podstawowych w naszym kraju. Europosłowie popierają wniosek, by uważać Polskę za kraj, w którym istnieje ryzyko naruszenia wartości Unii... Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów odpowiadających za konkurencyjność
photo
1 i 2 lutego w Sofii obradowali ministrowie ds. przemysłu i badań. Co do przemysłu to zasadniczą rolę w wspieraniu innowacyjności przemysłowej odegra ramowy program innowacyjności. Do innowacyjności zachęcać będzie sformułowanie wspólnej europejskiej wizji... Więcej
Więcej

Europejskie agencje : 100 mln użytkowników europejskiego GPS-u
photo
1 lutego Narodowe Centrum Studiów Kosmicznych ogłosiło, że nieco ponad rok od uruchomienia pierwszych usług Galileo europejski system nawigacji satelitarnej "liczy blisko 100 mln użytkowników". Trzeba poczekać do 2020 aż system będzie funkcjonował ze swoją największą precyzją na całym świecie... Więcej
Frontex rozpoczyna nową operację w środkowej części regionu śródziemnomorskiego
photo
31 stycznia europejska agencja Frontex ogłosiła rozpoczęcie nowej wspólnej operacji w środkowej części regionu śródziemnomorskiego. Jej celem jest udzielenie znaczącej pomocy włoskiej straży granicznej w nadzorowaniu granic morskich. Operacja Themis zastąpi Operację Triton rozpoczętą w 2014 roku... Więcej

Hiszpania : Dowództwo EUTM Mali powierzono Hiszpanii
photo
Po tym, jak Belgia przez 20 miesięcy kierowała Europejską Misją Szkoleniową, 31 stycznia kraj przekazał pałeczkę Hiszpanii. Ustanowiona w lutym 2013 roku misja realizowana jest w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) i została przedłużona do maja 2018. EUTM Mali składa się obecnie z 581 osób... Więcej
Więcej
Bez nominacji przewodniczącego regionu Katalonii
photo
31 stycznia kataloński parlament oficjalnie ogłosił, że odkłada powołanie przewodniczącego Generalitat Katalonii. To skutek tego, że hiszpański Trybunał Konstytucyjny zakazał nominowania Carlesa Puigdemonta, który zbiegł poza Hiszpanię... Więcej
Więcej |

Francja : Wysłuchanie Günthera Oettingera w sprawie budżetu Unii Europejskiej
photo
1 kwietnia Komisje Finansów i Spraw Europejskich Zgromadzenia Narodowego wysłuchały Günthera Oettingera. Deputowani omówili kwestię wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 i ich restrukturyzację po wyjściu Brytyjczyków... Więcej

Węgry : 8 państw członkowskich akceptuje podwyższenie swojego wkładu do budżetu Unii do 1,1%
photo
2 lutego, podczas spotkania z komisarzem ds. budżetu w Budapeszcie, ministrowie Węgier, Polski, Czech, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Bułgarii i Rumunii okazali przychylność idei zwiększenia ich wkładu do budżetu Unii do 1,1%. Taka wspólna podwyżka wpłat jest niezbędna w konsekwencji opuszczenia Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo... Więcej

Irlandia : Pod koniec maja lub na początku czerwca odbędzie się referendum w sprawie aborcji
photo
29 stycznia irlandzki premier Leo Varadkar powiedział, że jego rząd zaaprobował przeprowadzenie pod koniec maja lub na początku czerwca referendum w sprawie zniesienia 8. poprawki do konstytucji. Jej treść sprawia, że aborcja jest w Irlandii nielegalna... Więcej
Więcej

Łotwa : Wybory parlamentarne wyznaczone na 6 października
photo
Łotewska Centralna Komisja Wyborcza (CVK) ogłosiła, że wybory parlamentarne służące odnowieniu 100-osobowego składu Sejmu odbędą się 6 października... Więcej

Polska : Przyjęcie kontrowersyjnej ustawy pamięciowej związanej z Holokaustem
photo
1 lutego polski Senat przyjął kontrowersyjną ustawę pamięciową dotyczącą Zagłady (57 głosów za, 23 przeciw, 2 wstrzymujących się). Ustawa zakazuje obwiniania państwa lub narodu polskiego o popełnione w Polsce zbrodnie Holokaustu. Obecnie czeka jeszcze na podpis prezydenta (który ją popiera). W odpowiedzi na polską ustawę Izrael rozważa przyjęcie swojej... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej

Rumunia : Viorica Dancila uzyskuje wotum zaufania dla swojego rządu
photo
Dzięki 282 głosom za (przy 136 głosach przeciw i 1 wstrzymującym się) 29 stycznia Viorica Dancila stała się pierwszą kobietą, która pokieruje rządem Rumunii. Obiecała kontynuować reformy, których chce większość. Powinna wzmocnić stosunki z Brukselą, która ponawia wyrazy zaniepokojenia reformami systemu sądowego podjętymi przez poprzedni gabinet... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Prawa europejskich i brytyjskich obywateli po brexicie
photo
Komisja Wolności Obywatelskich Parlamentu dała do zrozumienia, że Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo poczyniły znaczące postępy, by zagwarantować, iż obywatele dotknięci przez brexit zachowają wszystkie swoje prawa. Jednakże pozostają sprawy do załatwienia, takie jak wdrażanie prawa do swobody przemieszczania się po brexicie i korzystanie z praw politycznych przynależnych obywatelom. Theresa May ogłosiła, że europejscy obywatele rezydujących w kraju przed brexitem i ci, którzy przyjechali po, będą odmiennie traktowani... Więcej
Więcej
Lordowie rozpatrują ustawę o opuszczeniu Unii
photo
Od 30 stycznia Izba Lordów analizuje ustawę o opuszczeniu Unii, Withdrawal Bill. Lord i były labourzystowski minister Andrew Adonis bronił pomysłu drugiego referendum, utożsamiając wyjście z Unii Europejskiej z "aktem samookaleczenia, które trzeba powstrzymać". Na razie labourzyści i konserwatyści sprzeciwiają się koncepcji ponownego głosowania... Więcej
Więcej

Norwegia : Wsparcie dla projektów dotyczących współpracy regionalnej z Unią
photo
Rządy Norwegii, Islandii i Liechtensteinu zapowiedziały uruchomienie Funduszu Współpracy Regionalnej, który ulokowany byłby w Brukseli i miałby wspierać oraz finansować projekty rozwojowe i z zakresu współpracy regionalnej Unii i jej bliskich sąsiadów. Na fundusz przyznano 34,5 mln euro i można już składać propozycje projektów... Więcej

Szwajcaria : Rada Federalna dyskutuje o polityce europejskiej Szwajcarii
photo
31 stycznia Rada Federalna przeprowadziła pogłębioną dyskusję na temat polityki europejskiej Szwajcarii. Omówiła w szczególności sytuację bieżącą oraz średnio i długookresowe cele polityki Szwajcarii wobec Unii Europejskiej. Rząd analizuje zwłaszcza nowe podejścia do rozwiązywania sporów między dwoma stronami... Więcej

Eurostat : 2017: wzrost o 2,5%, czyli najwyższy od 10 lat
photo
30 stycznia Eurostat opublikował swoje pierwsze szacunki dotyczące wzrostu w IV kwartale 2017 roku. Zarówno w Unii Europejskiej, jak i w strefie euro PKB wzrosło o 0,6%, czyli w stosunku do IV kwartału 2016 zwiększyło się odpowiednio o 2,6% i 2,7%. Wzrost w całym 2017 wyniósł 2,5%, czyli był najwyższy od 10 lat... Więcej
Najniższa stopa bezrobocia
photo
Eurostat opublikował dane na temat bezrobocia za grudzień 2017 roku. Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 7,3% i w stosunku do listopada 2017 roku pozostała stabilna, a w porównania do stopy 8,2% w grudniu 2016 spadła. To najniższe bezrobocie od października 2008. Bezrobocie w strefie euro wyniosło 8,7% i w stosunku do listopada 2017 roku pozostało stabilne. W porównaniu do grudnia 2016 (9,7%) spadło. To najniższa stopa odnotowana w strefie euro od stycznia 2009... Więcej
Roczna stopa inflacji w strefie euro spada do 1,3%
photo
Według szacunków opublikowanych 31 stycznia przez Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej, roczna stopa inflacji w strefie euro w styczniu 2018 roku szacowana jest na 1,3% (wobec 1,4% w grudniu 2017)... Więcej

Opracowania/raporty : Brexit: jaki by nie był wynik negocjacji, brytyjska gospodarka będzie osłabiona
photo
W internecie umieszczono dokument brytyjskiego rządu, w którym przeanalizowano 3 możliwe scenariusze brexitu. Płyną z niego wnioski, iż każda opcja może mieć szkodliwe dla brytyjskiej gospodarki konsekwencje. W przypadku braku porozumienia wzrost obniży się o 8%, w przypadku porozumienia o wolnym handlu w stylu CETA spadnie on o 5%, a pozostanie w jednolitym rynku ma dać spadek o 2%... Więcej
Więcej
Śródokresowa ocena programu Erasmus+
photo
31 stycznia Komisja Europejska przedłożyła raport zawierający śródokresowy przegląd programu Erasmus+ (2014-2020). Wszystkie ocenione programy okazały się skuteczne. Erasmus+ postrzegany jest jako spójniejszy i bardziej dostosowany do potrzeb od poprzednich... Więcej
Raport na temat tworzenia zrównoważonego systemu finansowego
photo
31 stycznia Komisja otrzymała raport grupy ekspertów na temat zrównoważonych finansów. Zaproponowano w nim strategiczne zalecenia na rzecz systemu finansowego zdolnego wspierać ekologicznie zrównoważone inwestycje. Raport ten jest również determinującym elementem realizacji porozumienia paryskiego... Więcej
Więcej
Europejski Fundusz Morski i Rybacki
photo
30 stycznia Komisja Europejska opublikowała raport na temat wdrożenia wspólnego systemu monitorowania i oceny w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego... Więcej

Kultura : Ekspozycja Bruno Gironcoliego w Wiedniu
photo
Do 27 maja Mumok w Wiedniu organizuje retrospektywę twórczości Bruno Gironcoliego, pierwszą, która zwraca większą uwagę na jego pracę jako malarza i rysownika niż rzeźbiarza... Więcej
Karnawał w Kolonii
photo
Dzień kobiet, Weiberfastnacht, 8 maja będzie znakiem do rozpoczęcia prawdziwego karnawału w Kolonii. Po niedużych obchodach w trakcie weekendu, w Różany Poniedziałek 12 lutego odbywać się będą parady barwnych orkiestr dętych i bogato zdobionych wozów. Nazajutrz będzie miał miejsce tradycyjny bal, a potem Środa Popielcowa... Więcej
Wystawa Fridy Kahlo w Mediolanie
photo
Do 3 czerwca MUDEC, Muzeum Kultury w Mediolanie, gości wystawę poświęconą Fridzie Kahlo. Ekspozycja (zatytułowana "Frida Kahlo, poza mitem") koncentruje się na autobiograficznych aspektach twórczości tej realistycznej meksykańskiej malarki... Więcej
Więcej
Wystawa Henriego Michaux w Muzeum Guggenheima w Bilbao
photo
Do 13 maja Muzeum Guggenheima w Bilbao zaprasza na wystawę na temat twórczości Henriego Michaux. Ukazuje ona centralne aspekty modus operandi tego artysty, podkreślając jego stałe zainteresowanie nauką, muzykologią i etnografią... Więcej
Wystawa "Holendrzy w Paryżu" w Petit Palais
photo
Od tradycji malowania kwiatów po estetyczne przełomy epoki modernizmu. Od 6 lutego do 13 maja w paryskim Petit Palais odbywa się wystawa "Holendrzy w Paryżu, 1789-1914". Rzuca ona światło na bogatą wymianę artystyczną, estetyczną i przyjacielską między holenderskimi i francuskimi malarzami od czasów panowania Napoleona po początek XX wieku... Więcej

5lut.
5-8 lutego

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°1001
Czy nowe pokolenia Europejczyków staną na wysokości niezbędnej pomocy?
Opublikowany 28/11/2022
Biuletyn n°1000
Tysięczny numer
Opublikowany 21/11/2022
Biuletyn n°999
Energia: wielka nadzieja XXI wieku
Opublikowany 14/11/2022
Biuletyn n°998
Czego boi się prezydent Putin?
Opublikowany 07/11/2022
Biuletyn n°997
Stosunki grecko-tureckie na dnie
Opublikowany 31/10/2022
Biuletyn n°996
70 lat później nadszedł czas ponownie wynaleźć EWWiS
Opublikowany 24/10/2022
Biuletyn n°995
Dokąd zmierzają Chiny?
Opublikowany 17/10/2022
Biuletyn n°994
Malejące wpływy Unii Europejskiej na Południu
Opublikowany 10/10/2022
Biuletyn n°993
Zmiana epoki (Zeitenwende) w Niemczech i jej implikacje dla integracji europejskiej
Opublikowany 03/10/2022
Biuletyn n°992
Nacjonalizm, suwerenność, męskość: przyczyny wojny Rosji z Ukrainą
Opublikowany 26/09/2022
Biuletyn n°991
Koniec europejskiej zależności od rosyjskich węglowodorów
Opublikowany 19/09/2022
Biuletyn n°990
"Dziś cały krajobraz medialny w Rosji jest zniszczony"
Opublikowany 12/09/2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022