Biuletyn7905 févr. 2018

La Lettre

Jean-Claude Piris

5 lutego 2018

Artykuł 50 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) przewiduje porozumienie w sprawie szczegółów wyjścia państwa członkowskiego. Stanie się ono efektywne w chwili wejścia w życie takiego porozumienia lub, w razie jego braku, 2 lata po notyfikacji, czyli w przypadku Zjednoczonego Królestwa 29 marca 2019 roku. Termin ten pozwala na zorganizowanie wyborów europejskich bez udziału Brytyjczyków pod koniec maja 2019, a potem na powołanie 27-osobowej Komisji Europejskiej. Niemniej, analizowany jest okres przejściowy, aby uniknąć "cliff edge". Jakie są jego warunki?

Read more

Wybory

Nicos Anastasiades ponownie wybrany na prezydenta Cypru

5 lutego 2018

elections.jpg
4 lutego dotychczasowy szef państwa Nicos Anastasiades wygrał II turę wyborów prezydenckich na Cyprze, uzyskując 55,99% głosów. Wyprzedził lewicowego kandydata Stavrosa Malasa, który zdobył 44%. Frekwencja wyniosła 73%.

Read more

Wybory parlamentarne we Włoszech 4 marca

5 lutego 2018

4 marca we Włoszech odbędą się wybory parlamentarne (do Izby Deputowanych i Senatu). To efekt rozwiązania parlamentu przez włoskiego prezydenta (co miało miejsce 28 grudnia). Przy urnach wyborczych zetrą się 3 obozy: prawica reprezentowana przez Forza Italia - partię byłego przewodniczącego Rady Silvio Berlusconiego, kierowaną przez Matteo Salviniego Ligę Północną (LN) i ugrupowanie Bracia Włosi (FdI) Giorgii Meloni; lewica z Partią Demokratyczną Matteo Renziego i wreszcie założony przez Beppe Grillo Ruch 5 Gwiazd (M5S) - ugrupowanie populistyczne, które odrzuca wszelkie porozumienie koalicyjne z innymi partiami, kierowane przez Luigiego di Maio. Według ostatniego sondażu opinii publicznej (przeprowadzonego przez instytut Tecne i opublikowanego pod koniec stycznia) zwycięży Ruch 5 Gwiazd (27,8%), który wyprzedzi Partię Demokratyczną (22,2%), Forza Italia (18,3%), Ligę Północną (12,8%) i ugrupowanie Bracia Włosi (5,1%).

Read more

Komisja

Tibor Navracsics przyjmuje 100 młodych Europejczyków

5 lutego 2018

commission1.jpg
31 stycznia setka młodych z całej Europy zaprezentowała komisarzowi Tiborowi Navracsicsowi swoje konkretne pomysły na zapewnienie Europie świetlanej przyszłości. To rezultat dyskusji w ramach inicjatywy "Nowa narracja dla Europy".

Read more

Bezpieczna woda pitna dla wszystkich Europejczyków

4 lutego 2018

Zrewidowana unijna dyrektywa, którą Komisja Europejska zaproponowała 1 lutego, pozwoli poprawić jakość wody pitnej i dostęp do niej, a także umożliwi dostarczanie europejskim obywatelom pełniejszych informacji. Prawo dostępu do podstawowych usług dobrej jakości, w tym do wody, jest jedną z zasad Europejskiego filaru praw socjalnych.

Read more

Ocena technologii medycznych

4 lutego 2018

31 stycznia Komisja przedstawiła wniosek w sprawie zacieśnienia współpracy między państwami członkowskimi UE w dziedzinie oceny technologii medycznych. Większa przejrzystość poprawi sytuację pacjentów, zapewniając im dostęp do informacji o klinicznej wartości dodanej nowych technologii, z których potencjalnie mogliby skorzystać.

Read more -inny link

Nowy kodeks etyki dla członków Komisji Europejskiej wchodzi w życie

4 lutego 2018

31 stycznia Komisja Europejska przyjęła nowy kodeks postępowania członków Komisji Europejskiej. W szczególności wydłuża on do 2 lat okres karencji. W jego trakcie byli członkowie Komisji przed objęciem nowego stanowiska muszą informować o tym zamiarze Komisję, a także podlegają ograniczeniom dotyczącym prowadzonej działalności.

Read more -inny link

Parlament

Zaniepokojenie sytuacją państwa prawa w Polsce

4 lutego 2018

parlement.jpg
29 stycznia obradowała Komisja Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego. Wyraziła ona zaniepokojenie kwestią podziału władz, niezależności wymiaru sprawiedliwości i praw podstawowych w naszym kraju. Europosłowie popierają wniosek, by uważać Polskę za kraj, w którym istnieje ryzyko naruszenia wartości Unii.

Read more

Rada

Posiedzenie ministrów odpowiadających za konkurencyjność

4 lutego 2018

conseilparlement.jpg
1 i 2 lutego w Sofii obradowali ministrowie ds. przemysłu i badań. Co do przemysłu to zasadniczą rolę w wspieraniu innowacyjności przemysłowej odegra ramowy program innowacyjności. Do innowacyjności zachęcać będzie sformułowanie wspólnej europejskiej wizji.

Read more -inny link

Europejskie agencje

Frontex rozpoczyna nową operację w środkowej części regionu śródziemnomorskiego

4 lutego 2018

agences-eu.jpg
31 stycznia europejska agencja Frontex ogłosiła rozpoczęcie nowej wspólnej operacji w środkowej części regionu śródziemnomorskiego. Jej celem jest udzielenie znaczącej pomocy włoskiej straży granicznej w nadzorowaniu granic morskich. Operacja Themis zastąpi Operację Triton rozpoczętą w 2014 roku.

Read more

100 mln użytkowników europejskiego GPS-u

4 lutego 2018

1 lutego Narodowe Centrum Studiów Kosmicznych ogłosiło, że nieco ponad rok od uruchomienia pierwszych usług Galileo europejski system nawigacji satelitarnej "liczy blisko 100 mln użytkowników". Trzeba poczekać do 2020 aż system będzie funkcjonował ze swoją największą precyzją na całym świecie.

Read more

Hiszpania

Dowództwo EUTM Mali powierzono Hiszpanii

4 lutego 2018

espagne.jpg
Po tym, jak Belgia przez 20 miesięcy kierowała Europejską Misją Szkoleniową, 31 stycznia kraj przekazał pałeczkę Hiszpanii. Ustanowiona w lutym 2013 roku misja realizowana jest w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) i została przedłużona do maja 2018. EUTM Mali składa się obecnie z 581 osób.

Read more -inny link

Bez nominacji przewodniczącego regionu Katalonii

5 lutego 2018

31 stycznia kataloński parlament oficjalnie ogłosił, że odkłada powołanie przewodniczącego Generalitat Katalonii. To skutek tego, że hiszpański Trybunał Konstytucyjny zakazał nominowania Carlesa Puigdemonta, który zbiegł poza Hiszpanię.

Read more -inny link -inny link

Francja

Wysłuchanie Günthera Oettingera w sprawie budżetu Unii Europejskiej

5 lutego 2018

france.jpg
1 kwietnia Komisje Finansów i Spraw Europejskich Zgromadzenia Narodowego wysłuchały Günthera Oettingera. Deputowani omówili kwestię wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 i ich restrukturyzację po wyjściu Brytyjczyków.

Read more

Węgry

8 państw członkowskich akceptuje podwyższenie swojego wkładu do budżetu Unii do 1,1%

4 lutego 2018

hongrie.jpg
2 lutego, podczas spotkania z komisarzem ds. budżetu w Budapeszcie, ministrowie Węgier, Polski, Czech, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Bułgarii i Rumunii okazali przychylność idei zwiększenia ich wkładu do budżetu Unii do 1,1%. Taka wspólna podwyżka wpłat jest niezbędna w konsekwencji opuszczenia Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo.

Read more

Irlandia

Pod koniec maja lub na początku czerwca odbędzie się referendum w sprawie aborcji

4 lutego 2018

irlande.jpg
29 stycznia irlandzki premier Leo Varadkar powiedział, że jego rząd zaaprobował przeprowadzenie pod koniec maja lub na początku czerwca referendum w sprawie zniesienia 8. poprawki do konstytucji. Jej treść sprawia, że aborcja jest w Irlandii nielegalna.

Read more -inny link

Łotwa

Wybory parlamentarne wyznaczone na 6 października

4 lutego 2018

lettonie.jpg
Łotewska Centralna Komisja Wyborcza (CVK) ogłosiła, że wybory parlamentarne służące odnowieniu 100-osobowego składu Sejmu odbędą się 6 października.

Read more

Polska

Przyjęcie kontrowersyjnej ustawy pamięciowej związanej z Holokaustem

5 lutego 2018

pologne.jpg
1 lutego polski Senat przyjął kontrowersyjną ustawę pamięciową dotyczącą Zagłady (57 głosów za, 23 przeciw, 2 wstrzymujących się). Ustawa zakazuje obwiniania państwa lub narodu polskiego o popełnione w Polsce zbrodnie Holokaustu. Obecnie czeka jeszcze na podpis prezydenta (który ją popiera). W odpowiedzi na polską ustawę Izrael rozważa przyjęcie swojej.

Read more -inny link -inny link -inny link

Rumunia

Viorica Dancila uzyskuje wotum zaufania dla swojego rządu

4 lutego 2018

roumanie.jpg
Dzięki 282 głosom za (przy 136 głosach przeciw i 1 wstrzymującym się) 29 stycznia Viorica Dancila stała się pierwszą kobietą, która pokieruje rządem Rumunii. Obiecała kontynuować reformy, których chce większość. Powinna wzmocnić stosunki z Brukselą, która ponawia wyrazy zaniepokojenia reformami systemu sądowego podjętymi przez poprzedni gabinet.

Read more -inny link

Zjednoczone Królestwo

Prawa europejskich i brytyjskich obywateli po brexicie

5 lutego 2018

royaume-uni.jpg
Komisja Wolności Obywatelskich Parlamentu dała do zrozumienia, że Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo poczyniły znaczące postępy, by zagwarantować, iż obywatele dotknięci przez brexit zachowają wszystkie swoje prawa. Jednakże pozostają sprawy do załatwienia, takie jak wdrażanie prawa do swobody przemieszczania się po brexicie i korzystanie z praw politycznych przynależnych obywatelom. Theresa May ogłosiła, że europejscy obywatele rezydujących w kraju przed brexitem i ci, którzy przyjechali po, będą odmiennie traktowani.

Read more -inny link

Lordowie rozpatrują ustawę o opuszczeniu Unii

5 lutego 2018

Od 30 stycznia Izba Lordów analizuje ustawę o opuszczeniu Unii, Withdrawal Bill. Lord i były labourzystowski minister Andrew Adonis bronił pomysłu drugiego referendum, utożsamiając wyjście z Unii Europejskiej z "aktem samookaleczenia, które trzeba powstrzymać". Na razie labourzyści i konserwatyści sprzeciwiają się koncepcji ponownego głosowania.

Read more -inny link

Norwegia

Wsparcie dla projektów dotyczących współpracy regionalnej z Unią

4 lutego 2018

norvege.jpg
Rządy Norwegii, Islandii i Liechtensteinu zapowiedziały uruchomienie Funduszu Współpracy Regionalnej, który ulokowany byłby w Brukseli i miałby wspierać oraz finansować projekty rozwojowe i z zakresu współpracy regionalnej Unii i jej bliskich sąsiadów. Na fundusz przyznano 34,5 mln euro i można już składać propozycje projektów.

Read more

Szwajcaria

Rada Federalna dyskutuje o polityce europejskiej Szwajcarii

4 lutego 2018

suisse.jpg
31 stycznia Rada Federalna przeprowadziła pogłębioną dyskusję na temat polityki europejskiej Szwajcarii. Omówiła w szczególności sytuację bieżącą oraz średnio i długookresowe cele polityki Szwajcarii wobec Unii Europejskiej. Rząd analizuje zwłaszcza nowe podejścia do rozwiązywania sporów między dwoma stronami.

Read more

Eurostat

Najniższa stopa bezrobocia

4 lutego 2018

eurostat.jpg
Eurostat opublikował dane na temat bezrobocia za grudzień 2017 roku. Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 7,3% i w stosunku do listopada 2017 roku pozostała stabilna, a w porównania do stopy 8,2% w grudniu 2016 spadła. To najniższe bezrobocie od października 2008. Bezrobocie w strefie euro wyniosło 8,7% i w stosunku do listopada 2017 roku pozostało stabilne. W porównaniu do grudnia 2016 (9,7%) spadło. To najniższa stopa odnotowana w strefie euro od stycznia 2009.

Read more

2017: wzrost o 2,5%, czyli najwyższy od 10 lat

4 lutego 2018

30 stycznia Eurostat opublikował swoje pierwsze szacunki dotyczące wzrostu w IV kwartale 2017 roku. Zarówno w Unii Europejskiej, jak i w strefie euro PKB wzrosło o 0,6%, czyli w stosunku do IV kwartału 2016 zwiększyło się odpowiednio o 2,6% i 2,7%. Wzrost w całym 2017 wyniósł 2,5%, czyli był najwyższy od 10 lat.

Read more

Roczna stopa inflacji w strefie euro spada do 1,3%

4 lutego 2018

Według szacunków opublikowanych 31 stycznia przez Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej, roczna stopa inflacji w strefie euro w styczniu 2018 roku szacowana jest na 1,3% (wobec 1,4% w grudniu 2017).

Read more

Opracowania/raporty

Brexit: jaki by nie był wynik negocjacji, brytyjska gospodarka będzie osłabiona

5 lutego 2018

etudes.jpg
W internecie umieszczono dokument brytyjskiego rządu, w którym przeanalizowano 3 możliwe scenariusze brexitu. Płyną z niego wnioski, iż każda opcja może mieć szkodliwe dla brytyjskiej gospodarki konsekwencje. W przypadku braku porozumienia wzrost obniży się o 8%, w przypadku porozumienia o wolnym handlu w stylu CETA spadnie on o 5%, a pozostanie w jednolitym rynku ma dać spadek o 2%.

Read more -inny link

Raport na temat tworzenia zrównoważonego systemu finansowego

4 lutego 2018

31 stycznia Komisja otrzymała raport grupy ekspertów na temat zrównoważonych finansów. Zaproponowano w nim strategiczne zalecenia na rzecz systemu finansowego zdolnego wspierać ekologicznie zrównoważone inwestycje. Raport ten jest również determinującym elementem realizacji porozumienia paryskiego.

Read more -inny link

Śródokresowa ocena programu Erasmus+

5 lutego 2018

31 stycznia Komisja Europejska przedłożyła raport zawierający śródokresowy przegląd programu Erasmus+ (2014-2020). Wszystkie ocenione programy okazały się skuteczne. Erasmus+ postrzegany jest jako spójniejszy i bardziej dostosowany do potrzeb od poprzednich.

Read more

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

5 lutego 2018

30 stycznia Komisja Europejska opublikowała raport na temat wdrożenia wspólnego systemu monitorowania i oceny w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Read more

Kultura

Karnawał w Kolonii

5 lutego 2018

culture.jpg
Dzień kobiet, Weiberfastnacht, 8 maja będzie znakiem do rozpoczęcia prawdziwego karnawału w Kolonii. Po niedużych obchodach w trakcie weekendu, w Różany Poniedziałek 12 lutego odbywać się będą parady barwnych orkiestr dętych i bogato zdobionych wozów. Nazajutrz będzie miał miejsce tradycyjny bal, a potem Środa Popielcowa.

Read more

Wystawa "Holendrzy w Paryżu" w Petit Palais

5 lutego 2018

Od tradycji malowania kwiatów po estetyczne przełomy epoki modernizmu. Od 6 lutego do 13 maja w paryskim Petit Palais odbywa się wystawa "Holendrzy w Paryżu, 1789-1914". Rzuca ona światło na bogatą wymianę artystyczną, estetyczną i przyjacielską między holenderskimi i francuskimi malarzami od czasów panowania Napoleona po początek XX wieku.

Read more

Wystawa Henriego Michaux w Muzeum Guggenheima w Bilbao

5 lutego 2018

Do 13 maja Muzeum Guggenheima w Bilbao zaprasza na wystawę na temat twórczości Henriego Michaux. Ukazuje ona centralne aspekty modus operandi tego artysty, podkreślając jego stałe zainteresowanie nauką, muzykologią i etnografią.

Read more

Wystawa Fridy Kahlo w Mediolanie

5 lutego 2018

Do 3 czerwca MUDEC, Muzeum Kultury w Mediolanie, gości wystawę poświęconą Fridzie Kahlo. Ekspozycja (zatytułowana "Frida Kahlo, poza mitem") koncentruje się na autobiograficznych aspektach twórczości tej realistycznej meksykańskiej malarki.

Read more -inny link

Ekspozycja Bruno Gironcoliego w Wiedniu

5 lutego 2018

Do 27 maja Mumok w Wiedniu organizuje retrospektywę twórczości Bruno Gironcoliego, pierwszą, która zwraca większą uwagę na jego pracę jako malarza i rysownika niż rzeźbiarza.

Read more

Agenda

les 5-8 lutego

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego (Strasburg)


Newsletter Archives

Jakie są potrzeby w zakresie zarządzania biomasą w Europie?

Rok rządu Meloni: kręta, ale zdecydowana droga do Europy

Dyplomacja prewencyjna Unii Europejskiej: praktyka (jeszcze) nie czyni mistrza

Jaka będzie "europejska suwerenność" po Deklaracji z Wersalu?

Mołdawia, teren partnerskiej misji Unii Europejskiej

The Editors of the Newsletter :
Charles de Marcilly, Helen Levy ,Salomé Hénon-Cohin, Aurélien Pastouret,Romain Vadans, Jean-Baptiste Welschinger

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Brexit: okres przejściowy

pdf

Biuletyn n°790- wersja 5 févr. 2018