Biuletyn79112 févr. 2018

La Lettre

Jean-Michel Boussemart, Michel Godet

12 lutego 2018

W 2050 roku Europa może ugrzęznąć na poziomie około 500 mln mieszkańców i stracić 49 mln osób w wieku produkcyjnym w przedziale wiekowym 20-64 lata. Potrzeba będzie rąk i mózgów, by zrekompensować tę utratę osób aktywnych zawodowo. W tym samym czasie populacja Afryki powinna się zwiększyć do 1,3 mld. To znaczy, że presja migracyjna na Europę będzie silniejsza niż kiedykolwiek. O tym szoku demograficznym (wewnętrzna implozja i zewnętrzna eksplozja) Europa nie mówi i się do niego nie przygotowuje. Zapowiada się demograficzne samobójstwo starej Europy, ale jest jeszcze czas: dobra prognoza to niekoniecznie ta, która się zrealizuje, ale ta, która doprowadza do działania zapobiegającego jej ziszczeniu się.

Read more

Na pierwszej stronie!

Kiedy zmienia się polityczna Europa

12 lutego 2018

etudes.jpg
Jean-Dominique Giliuliani ocenia, że trwająca w Europie rekonfiguracja krajowych polityk będzie miała konsekwencje dla europejskich debat, wyborów europejskich, desygnacji przywódców Unii i dla ukierunkowania przyszłych unijnych polityk w 2019 roku.

Read more

Fundacja

Integracja energii odnawialnych

12 lutego 2018

frs.jpg
27 lutego Fundacja Hannsa Seidla, Fundacja Roberta Schumana i Association du génie électrique (VDE) organizują w Brukseli dyskusję na temat integracji energii odnawialnych w Europie. Rejestracja obowiązkowa.

Read more -inny link

Komisja

Światowe Forum Urbanistyczne

12 lutego 2018

commission1.jpg
Przy okazji Światowego Forum Urbanistycznego zorganizowanego 9 lutego Komisja przedstawiła postępy poczynione w ramach trzech zobowiązań zaproponowanych przez UE i jej partnerów 15 miesięcy temu. Unia gotowa jest świecić przykładem, by miasta na całym świecie stały się czyste, bezpieczne i dostatnie.

Read more

Prognozy gospodarcze: silna i trwała ekspansja

11 lutego 2018

7 lutego Komisja ogłosiła, że w zeszłym roku stopy wzrostu w strefie euro i w UE przekroczyły oczekiwania, a faza ożywienia gospodarczego stopniowo przeobraża się w fazę ekspansji. Szacuje się, że w 2017 roku wzrost gospodarczy w strefie euro i UE wyniósł 2,4%. Tempo wzrostu było zatem najwyższe od 10 lat.

Read more -inny link

Parlament

Powołanie komisji specjalnej ds. pestycydów

12 lutego 2018

parlement.jpg
6 lutego eurodeputowani podjęli decyzję o utworzeniu komisji specjalnej ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu.

Read more

Redukcja emisji CO2

12 lutego 2018

6 lutego eurodeputowani przyjęli legislację służącą większej redukcji emisji CO2 w europejskim przemyśle, żeby sprostać podjętym w Paryżu zobowiązaniom (535 głosów za, 104 przeciw, 39 wstrzymujących się). Teraz musi ją przyjąć Rada.

Read more -inny link

Ułatwienia w handlu online

12 lutego 2018

6 lutego eurodeputowani zagłosowali za nowymi przepisami zakazującymi "geograficznego blokowania" konsumentów, którzy kupują poprzez stronę internetową w innym państwie członkowskim. Dzięki temu będą mogli wybrać portal, poprzez który chcą zakupić towary lub usługi, nie będąc blokowani czy automatycznie przekierowywani na inną stronę z powodu swojej narodowości, miejsca rezydowania albo nawet tymczasowej lokalizacji.

Read more

Ryszard Czarnecki pozbawiony stanowiska wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego

12 lutego 2018

7 lutego Parlament Europejski usunął z urzędu Ryszarda Czarneckiego (EKR, Polska), który jako wiceprzewodniczący popełnił "poważne uchybienia". Brutalnie zaatakował swoją koleżankę Różę Thun (EPL, Polska), bardzo obraźliwie ją znieważając.

Read more

Porozumienie w sprawie nowego podziału miejsc

12 lutego 2018

7 lutego eurodeputowani odrzucili propozycję stworzenia transnarodowych list w wyborach europejskich w 2019 roku. Przyjęli jednak raport popierający utrzymanie systemu desygnacji przyszłego przewodniczącego Komisji, a także propozycję redystrybucji miejsc w Parlamencie po wyjściu Zjednoczonego Królestwa. Teraz musi się wypowiedzieć Rada.

Read more -inny link

Prawa człowieka w Turcji

12 lutego 2018

W rezolucji przyjętej 8 lutego europosłowie skrytykowali ostatnie aresztowania dziennikarzy, aktywistów, lekarzy i obywateli, którzy wyrazili sprzeciw wobec tureckiej interwencji wojskowej w kontrolowanej przez Kurdów enklawie Afrin (w Syrii).

Read more

Dyplomacja

Rada Stowarzyszenia z Gruzją

12 lutego 2018

diplomatie.jpg
5 lutego odbyło się 4. posiedzenie Rady Stowarzyszenia Unia Europejska-Gruzja. Wyraziła ona zadowolenie z przyjęcia reformy konstytucyjnej i rozpoczętych przez Tbilisi reform systemu sądownictwa.

Read more

Strategia dla Bałkanów Zachodnich

11 lutego 2018

6 lutego Komisja Europejska przyjęła strategię zatytułowaną "Wiarygodna perspektywa rozszerzenia dla Bałkanów Zachodnich oraz zwiększone zaangażowanie UE w tym regionie". 6 flagowych inicjatyw służy wzmocnieniu współpracy w zakresie bezpieczeństwa i migracji, rozszerzeniu unii energetycznej na Bałkany Zachodnie czy zmniejszeniu kosztów roamingu i zainstalowaniu w regionie szerokopasmowego internetu.

Read more -inny link

Rada Współpracy z Azerbejdżanem

11 lutego 2018

9 lutego po raz 15. obradowała Rada Współpracy z Azerbejdżanem. Omówiono poczynione postępy, zwłaszcza w dziedzinie gospodarki, energii i lotnictwa.

Read more -inny link

Trybunał Obrachunkowy

Doroczne posiedzenie Trybunału Obrachunkowego i Komisji Europejskiej

11 lutego 2018

cours-des-comptes-eu.jpg
5 lutego prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klaus-Heiner Lehne gościł przewodniczącego Komisji, a także wielu komisarzy na dorocznym posiedzeniu dwóch instytucji, zorganizowanym w pomieszczeniach Trybunału w Luksemburgu. Dyskusje dotyczyły zwłaszcza wyzwań społecznych, unii gospodarczej i walutowej oraz kwestii bezpieczeństwa i obrony.

Read more

Europejskie agencje

Nowy moduł dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS

11 lutego 2018

agences-eu.jpg
7 lutego Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) i grupa Airbus Defence and Space podpisały porozumienie o partnerstwie publiczno-prywatnym dotyczące zbudowania nowego modułu, który ma zostać przyłączony do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Moduł, nazwany Bartolomeo na cześć młodszego brata Krzysztofa Kolumba, zostanie w połowie 2019 roku zainstalowany na przodzie modułu Columbus, głównego laboratorium ESA na pokładzie Stacji. Będzie oferował platformę badawczą przedsiębiorstwom z branży kosmicznej.

Read more -inny link

Niemcy

CDU-CSU i SPD zawarły porozumienie koalicyjne

11 lutego 2018

allemagne.jpg
7 lutego przedstawiciele CDU-CSU i SPD ogłosili, że zawarli porozumienie co do zasady w sprawie utworzenia "wielkiej koalicji" rządowej. Po długich negocjacjach i wielokrotnie przekładanych terminach obie partie w końcu zaaprobowały "umowę koalicyjną", chociaż musi ona jeszcze zostać zaakceptowana w głosowaniu przez członków SPD.

Read more -inny link

Martin Schulz rezygnuje z Ministerstwa Spraw Zagranicznych

12 lutego 2018

9 lutego przewodniczący SPD Martin Schulz zrezygnował z wejścia do rządu, by nie zaprzepaścić szans umowy koalicyjnej przed głosowaniem członków partii.

Read more

Chorwacja

Wystąpienie chorwackiego premiera przed Parlamentem Europejskim

11 lutego 2018

croatie.jpg
Chorwacki premier został zaproszony, by 6 lutego przedyskutować z europosłami przyszłość Europy. Ostrzegając przez rozrostem populizmów, podkreślił, że chce w pełni współpracować z Unią. Przy tej okazji przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker przypomniał o podjętych w krajach Bałkanów Zachodnich staraniach w perspektywie ich akcesji do UE. Niemniej, zauważył, że nie będzie ona mogła dojść do skutku, dopóki między między krajami Bałkanów trwać będą konflikty graniczne, takie jak między Chorwacją i Słowenią.

Read more -inny link -inny link

Hiszpania

Katalonia: kto nowym przewodniczącym?

12 lutego 2018

espagne.jpg
Hiszpański wymiar sprawiedliwości narzucił, by kolejny przewodniczący regionu był fizycznie obecny podczas swojego powołania. Ponieważ Carles Puigdemont zbiegł za granicę, kataloński parlament może podjąć decyzję o mianowaniu szefem egzekutywy 41-letniej Elsy Artadi.

Read more -inny link

Estonia

Juri Ratas spotyka się z papieżem Franciszkiem

12 lutego 2018

estonie.jpg
9 lutego estoński premier Juri Ratas spotkał się z papieżem Franciszkiem. Omówili w szczególności ochronę bogactw środowiska naturalnego, migracje i zaangażowanie na rzecz rozwiązania konfliktów na świecie.

Read more

Litwa

Obchody stulecia niepodległości 16 lutego 2018 roku

12 lutego 2018

lituanie.jpg
16 lutego 2018 roku Litwa będzie obchodzić stulecie niepodległości od niemieckiej Rzeszy w 1918. Litwa stała się wtedy suwerenną republiką, którą była aż do II wojny światowej. Wydarzenie będzie świętowane w całym kraju.

Read more

Holandia

Niderlandzki sąd zwraca się do TSUE w sprawie losu brytyjskich ekspatów

12 lutego 2018

pays-bas.jpg
7 lutego niderlandzki wymiar sprawiedliwości wysłał zapytanie wstępne w sprawie wniosku 5 brytyjskich obywateli mieszkających w Holandii i niepokojących się o swoje prawa po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE. Kwestia ta dotyczy miliona brytyjskich ekspatów.

Read more -inny link

Zjednoczone Królestwo

Michel Barnier podsumowuje negocjacje w sprawie brexitu

11 lutego 2018

royaume-uni.jpg
Podczas konferencji prasowej 9 lutego Michel Barnier powrócił do swojego spotkania z Theresą May i Davidem Davisem. Okres przejściowy "nie jest uzgodniony" - potwierdził, wspominając o sporach między stronami. Michel Barnier przypomniał również, że Unia nie chce, by w Irlandii powstała "twarda" granica.

Read more

Słowenia

Spotkanie z przywódcami Beneluxu

12 lutego 2018

slovenie.jpg
6 lutego słoweński premier Miro Cerar gościł przywódców Belgii, Luksemburga i Holandii. 4 liderów uzgodniło, że współpraca między ich krajami będzie intensyfikowana, szczególnie w wymiarze gospodarczym.

Read more

Macedonia

Premier przychylny zmianie nazwy

12 lutego 2018

macedoine.jpg
Podczas konferencji prasowej 6 lutego macedoński premier Zoran Zaew powiedział, że jest przychylny dodaniu geograficznego określnika przy nazwie "Macedonia", żeby zakończyć spór z Grecją.

Read more -inny link -inny link

Turcja

Turecki prezydent zaproszony do Warny na 26 marca, na spotkanie z europejskimi przywódcami

12 lutego 2018

turquie.jpg
Donald Tusk zaprosił tureckiego prezydenta Erdogana na szczyt europejskich przywódców, który odbędzie się 26 marca w bułgarskiej Warnie. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i Komisji Jean-Claude Juncker zapowiedzieli, iż mają zamiar omówić kwestie wolności podstawowych i państwa prawa w Turcji.

Read more -inny link

Norwegia

Porozumienie UE-Norwegia na rzecz lepszej współpracy w zakresie podatków

12 lutego 2018

norvege.jpg
6 lutego Unia Europejska i Norwegia zobowiązały się do pogłębienia swojej współpracy podatkowej, zwłaszcza w dziedzinie podatku od wartości dodanej. Podpisana umowa tworzy ramy prawne współpracy administracyjnej, żeby zwalczać nadużycia w podatku VAT i pomagać sobie w odzyskiwaniu wierzytelności vatowskich.

Read more

Wzrost w górę, inflacja w dół

12 lutego 2018

9 lutego norweski Centralny Urząd Statystyczny (SBB) opublikował oficjalne dane za rok 2017 dotyczące wzrostu - wyniósł 1,8% PKB (w 2016 1%). Inflacja sięgnęła 1,1%.

Read more

Opracowania/raporty

Prognozy wzrostu dla Skandynawii

12 lutego 2018

etudes.jpg
8 lutego Rada Nordycka opublikowała raport na temat ogólnego stanu regionu nordyckiego. W dokumencie zwrócono uwagę na wzrost gospodarczy i demograficzny tej grupy regionalnej i optymistyczne prognozy na 12 kolejnych lat. Podkreślono również odporność skandynawskich gospodarek w obliczu kryzysu.

Read more -inny link

Protokół na rzecz transgranicznej stabilności finansowej Europy Północnej

12 lutego 2018

9 lutego rządy krajów Europy Północnej (Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii, Islandii, Estonii, Łotwy i Litwy) podpisały Protokół porozumienia w sprawie współpracy i koordynacji w zakresie transgranicznej stabilności finansowej.

Read more -inny link

Zatrudnienie i sytuacja społeczna nadal się poprawiają

12 lutego 2018

Według ostatniego raportu na temat ewolucji zatrudnienia i sytuacji społecznej w Europie (opublikowanego 12 lutego) w III kwartale 2017 roku zatrudnienie w Unii Europejskiej nadal rosło szybciej niż oczekiwano i w dalszym ciągu towarzyszyło mu spadające bezrobocie.

Read more

Publikacje

Reaktywowanie Europy? Tak, ale jak? Integracją poprzez przykład

11 lutego 2018

publications.jpg
Jean-Dominique Giuliani publikuje artykuł w "Réalités Industrielles", kwartalniku "Annales des Mines", na temat reaktywacji integracji europejskiej poprzez przykład.

Read more

Kultura

Ekspozycja Mana Raya w Wiedniu

12 lutego 2018

culture.jpg
Od 14 lutego do 24 czerwca 2018 roku Kunstforum w Wiedniu organizuje ekspozycję złożoną z blisko 150 dzieł Mana Raya. Wybrano 150 kluczowych dzieł z całego świata. Zgromadzono zwłaszcza obrazy, fotografie, przedmioty, kolaże i filmy eksperymentalne.

Read more

Ekspozycja Fernanda Légera w Brukseli

12 lutego 2018

Do 3 czerwca 2018 roku Pałac Sztuk Pięknych w Brukseli wystawia dzieła francuskiego malarza Fernanda Légera, emblematycznej postaci ruchu kubistycznego w pierwszej połowie XX wieku.

Read more

Wystawa Corota w Muzeum Marmottan w Paryżu

12 lutego 2018

Do 8 lipca Muzeum Marmottan w Paryżu organizuje wystawę dzieł Camille'a Corota. Ekspozycja, bogata w 60 arcydzieł pochodzących z najważniejszych kolekcji publicznych i prywatnych, ma naświetlić oryginalne aspekty twórczości pierwszego nowoczesnego pejzażysty.

Read more

Agenda

15 lutego

Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu (Bruksela)


19 lutego

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, posiedzenie Eurogrupy (Bruksela)


Newsletter Archives

"Europa nie przetrwa, jeśli nie będzie ewoluować"

Europejski upadek, niemiecka historia?

Jaki będzie skład polityczny po wyborach europejskich?

Nacjonalistyczne przeszkody i geopolityczne martwe pola: specyficzny przypadek Macedonii Północnej

20 lat po wielkim rozszerzeniu

The Editors of the Newsletter :
Charles de Marcilly, Helen Levy ,Salomé Hénon-Cohin, Aurélien Pastouret,Kémi Quinio, Romain Vadans

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Europa 2050: demograficzne samobójstwo

pdf

Biuletyn n°791- wersja 12 févr. 2018