Biuletyn n°791

Open panel Open panel
Biuletyn n°791
Biuletyn
wtorek, 13 lutego 2018
numer 791
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Europa 2050: demograficzne samobójstwo
Autorzy : Jean-Michel Boussemart, Michel Godet
Jean-Michel Boussemart, Michel Godet
W 2050 roku Europa może ugrzęznąć na poziomie około 500 mln mieszkańców i stracić 49 mln osób w wieku produkcyjnym w przedziale wiekowym 20-64 lata. Potrzeba będzie rąk i mózgów, by zrekompensować tę utratę osób aktywnych zawodowo. W tym samym czasie populacja Afryki powinna się zwiększyć do 1,3 mld. To znaczy, że presja migracyjna na Europę będzie silniejsza niż kiedykolwiek. O tym szoku demograficznym (wewnętrzna implozja i zewnętrzna eksplozja) Europa nie mówi i się do niego nie przygotowuje. Zapowiada się demograficzne samobójstwo starej Europy, ale jest jeszcze czas: dobra prognoza to niekoniecznie ta, która się zrealizuje, ale ta, która doprowadza do działania zapobiegającego jej ziszczeniu się.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Kiedy zmienia się polityczna Europa
photo
Jean-Dominique Giliuliani ocenia, że trwająca w Europie rekonfiguracja krajowych polityk będzie miała konsekwencje dla europejskich debat, wyborów europejskich, desygnacji przywódców Unii i dla ukierunkowania przyszłych unijnych polityk w 2019 roku... Więcej

Fundacja : Integracja energii odnawialnych
photo
27 lutego Fundacja Hannsa Seidla, Fundacja Roberta Schumana i Association du génie électrique (VDE) organizują w Brukseli dyskusję na temat integracji energii odnawialnych w Europie. Rejestracja obowiązkowa... Więcej
Więcej

Komisja : Światowe Forum Urbanistyczne
photo
Przy okazji Światowego Forum Urbanistycznego zorganizowanego 9 lutego Komisja przedstawiła postępy poczynione w ramach trzech zobowiązań zaproponowanych przez UE i jej partnerów 15 miesięcy temu. Unia gotowa jest świecić przykładem, by miasta na całym świecie stały się czyste, bezpieczne i dostatnie... Więcej
Prognozy gospodarcze: silna i trwała ekspansja
photo
7 lutego Komisja ogłosiła, że w zeszłym roku stopy wzrostu w strefie euro i w UE przekroczyły oczekiwania, a faza ożywienia gospodarczego stopniowo przeobraża się w fazę ekspansji. Szacuje się, że w 2017 roku wzrost gospodarczy w strefie euro i UE wyniósł 2,4%. Tempo wzrostu było zatem najwyższe od 10 lat... Więcej
Więcej

Parlament : Ryszard Czarnecki pozbawiony stanowiska wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego
photo
7 lutego Parlament Europejski usunął z urzędu Ryszarda Czarneckiego (EKR, Polska), który jako wiceprzewodniczący popełnił "poważne uchybienia". Brutalnie zaatakował swoją koleżankę Różę Thun (EPL, Polska), bardzo obraźliwie ją znieważając... Więcej
Porozumienie w sprawie nowego podziału miejsc
photo
7 lutego eurodeputowani odrzucili propozycję stworzenia transnarodowych list w wyborach europejskich w 2019 roku. Przyjęli jednak raport popierający utrzymanie systemu desygnacji przyszłego przewodniczącego Komisji, a także propozycję redystrybucji miejsc w Parlamencie po wyjściu Zjednoczonego Królestwa. Teraz musi się wypowiedzieć Rada... Więcej
Więcej
Redukcja emisji CO2
photo
6 lutego eurodeputowani przyjęli legislację służącą większej redukcji emisji CO2 w europejskim przemyśle, żeby sprostać podjętym w Paryżu zobowiązaniom (535 głosów za, 104 przeciw, 39 wstrzymujących się). Teraz musi ją przyjąć Rada... Więcej
Więcej
Powołanie komisji specjalnej ds. pestycydów
photo
6 lutego eurodeputowani podjęli decyzję o utworzeniu komisji specjalnej ds. unijnej procedury wydawania zezwoleń na dopuszczenie pestycydów do obrotu... Więcej
Ułatwienia w handlu online
photo
6 lutego eurodeputowani zagłosowali za nowymi przepisami zakazującymi "geograficznego blokowania" konsumentów, którzy kupują poprzez stronę internetową w innym państwie członkowskim. Dzięki temu będą mogli wybrać portal, poprzez który chcą zakupić towary lub usługi, nie będąc blokowani czy automatycznie przekierowywani na inną stronę z powodu swojej narodowości, miejsca rezydowania albo nawet tymczasowej lokalizacji... Więcej
Prawa człowieka w Turcji
photo
W rezolucji przyjętej 8 lutego europosłowie skrytykowali ostatnie aresztowania dziennikarzy, aktywistów, lekarzy i obywateli, którzy wyrazili sprzeciw wobec tureckiej interwencji wojskowej w kontrolowanej przez Kurdów enklawie Afrin (w Syrii)... Więcej

Dyplomacja : Strategia dla Bałkanów Zachodnich
photo
6 lutego Komisja Europejska przyjęła strategię zatytułowaną "Wiarygodna perspektywa rozszerzenia dla Bałkanów Zachodnich oraz zwiększone zaangażowanie UE w tym regionie". 6 flagowych inicjatyw służy wzmocnieniu współpracy w zakresie bezpieczeństwa i migracji, rozszerzeniu unii energetycznej na Bałkany Zachodnie czy zmniejszeniu kosztów roamingu i zainstalowaniu w regionie szerokopasmowego internetu... Więcej
Więcej
Rada Współpracy z Azerbejdżanem
photo
9 lutego po raz 15. obradowała Rada Współpracy z Azerbejdżanem. Omówiono poczynione postępy, zwłaszcza w dziedzinie gospodarki, energii i lotnictwa... Więcej
Więcej
Rada Stowarzyszenia z Gruzją
photo
5 lutego odbyło się 4. posiedzenie Rady Stowarzyszenia Unia Europejska-Gruzja. Wyraziła ona zadowolenie z przyjęcia reformy konstytucyjnej i rozpoczętych przez Tbilisi reform systemu sądownictwa... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Doroczne posiedzenie Trybunału Obrachunkowego i Komisji Europejskiej
photo
5 lutego prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klaus-Heiner Lehne gościł przewodniczącego Komisji, a także wielu komisarzy na dorocznym posiedzeniu dwóch instytucji, zorganizowanym w pomieszczeniach Trybunału w Luksemburgu. Dyskusje dotyczyły zwłaszcza wyzwań społecznych, unii gospodarczej i walutowej oraz kwestii bezpieczeństwa i obrony... Więcej

Europejskie agencje : Nowy moduł dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS
photo
7 lutego Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) i grupa Airbus Defence and Space podpisały porozumienie o partnerstwie publiczno-prywatnym dotyczące zbudowania nowego modułu, który ma zostać przyłączony do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Moduł, nazwany Bartolomeo na cześć młodszego brata Krzysztofa Kolumba, zostanie w połowie 2019 roku zainstalowany na przodzie modułu Columbus, głównego laboratorium ESA na pokładzie Stacji. Będzie oferował platformę badawczą przedsiębiorstwom z branży kosmicznej... Więcej
Więcej

Niemcy : CDU-CSU i SPD zawarły porozumienie koalicyjne
photo
7 lutego przedstawiciele CDU-CSU i SPD ogłosili, że zawarli porozumienie co do zasady w sprawie utworzenia "wielkiej koalicji" rządowej. Po długich negocjacjach i wielokrotnie przekładanych terminach obie partie w końcu zaaprobowały "umowę koalicyjną", chociaż musi ona jeszcze zostać zaakceptowana w głosowaniu przez członków SPD... Więcej
Więcej
Martin Schulz rezygnuje z Ministerstwa Spraw Zagranicznych
photo
9 lutego przewodniczący SPD Martin Schulz zrezygnował z wejścia do rządu, by nie zaprzepaścić szans umowy koalicyjnej przed głosowaniem członków partii... Więcej

Chorwacja : Wystąpienie chorwackiego premiera przed Parlamentem Europejskim
photo
Chorwacki premier został zaproszony, by 6 lutego przedyskutować z europosłami przyszłość Europy. Ostrzegając przez rozrostem populizmów, podkreślił, że chce w pełni współpracować z Unią. Przy tej okazji przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker przypomniał o podjętych w krajach Bałkanów Zachodnich staraniach w perspektywie ich akcesji do UE. Niemniej, zauważył, że nie będzie ona mogła dojść do skutku, dopóki między między krajami Bałkanów trwać będą konflikty graniczne, takie jak między Chorwacją i Słowenią... Więcej
Więcej | Więcej

Hiszpania : Katalonia: kto nowym przewodniczącym?
photo
Hiszpański wymiar sprawiedliwości narzucił, by kolejny przewodniczący regionu był fizycznie obecny podczas swojego powołania. Ponieważ Carles Puigdemont zbiegł za granicę, kataloński parlament może podjąć decyzję o mianowaniu szefem egzekutywy 41-letniej Elsy Artadi... Więcej
Więcej

Estonia : Juri Ratas spotyka się z papieżem Franciszkiem
photo
9 lutego estoński premier Juri Ratas spotkał się z papieżem Franciszkiem. Omówili w szczególności ochronę bogactw środowiska naturalnego, migracje i zaangażowanie na rzecz rozwiązania konfliktów na świecie... Więcej

Litwa : Obchody stulecia niepodległości 16 lutego 2018 roku
photo
16 lutego 2018 roku Litwa będzie obchodzić stulecie niepodległości od niemieckiej Rzeszy w 1918. Litwa stała się wtedy suwerenną republiką, którą była aż do II wojny światowej. Wydarzenie będzie świętowane w całym kraju... Więcej

Holandia : Niderlandzki sąd zwraca się do TSUE w sprawie losu brytyjskich ekspatów
photo
7 lutego niderlandzki wymiar sprawiedliwości wysłał zapytanie wstępne w sprawie wniosku 5 brytyjskich obywateli mieszkających w Holandii i niepokojących się o swoje prawa po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE. Kwestia ta dotyczy miliona brytyjskich ekspatów... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Michel Barnier podsumowuje negocjacje w sprawie brexitu
photo
Podczas konferencji prasowej 9 lutego Michel Barnier powrócił do swojego spotkania z Theresą May i Davidem Davisem. Okres przejściowy "nie jest uzgodniony" - potwierdził, wspominając o sporach między stronami. Michel Barnier przypomniał również, że Unia nie chce, by w Irlandii powstała "twarda" granica... Więcej

Słowenia : Spotkanie z przywódcami Beneluxu
photo
6 lutego słoweński premier Miro Cerar gościł przywódców Belgii, Luksemburga i Holandii. 4 liderów uzgodniło, że współpraca między ich krajami będzie intensyfikowana, szczególnie w wymiarze gospodarczym... Więcej

Macedonia : Premier przychylny zmianie nazwy
photo
Podczas konferencji prasowej 6 lutego macedoński premier Zoran Zaew powiedział, że jest przychylny dodaniu geograficznego określnika przy nazwie "Macedonia", żeby zakończyć spór z Grecją... Więcej
Więcej | Więcej

Turcja : Turecki prezydent zaproszony do Warny na 26 marca, na spotkanie z europejskimi przywódcami
photo
Donald Tusk zaprosił tureckiego prezydenta Erdogana na szczyt europejskich przywódców, który odbędzie się 26 marca w bułgarskiej Warnie. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i Komisji Jean-Claude Juncker zapowiedzieli, iż mają zamiar omówić kwestie wolności podstawowych i państwa prawa w Turcji... Więcej
Więcej

Norwegia : Porozumienie UE-Norwegia na rzecz lepszej współpracy w zakresie podatków
photo
6 lutego Unia Europejska i Norwegia zobowiązały się do pogłębienia swojej współpracy podatkowej, zwłaszcza w dziedzinie podatku od wartości dodanej. Podpisana umowa tworzy ramy prawne współpracy administracyjnej, żeby zwalczać nadużycia w podatku VAT i pomagać sobie w odzyskiwaniu wierzytelności vatowskich... Więcej
Wzrost w górę, inflacja w dół
photo
9 lutego norweski Centralny Urząd Statystyczny (SBB) opublikował oficjalne dane za rok 2017 dotyczące wzrostu - wyniósł 1,8% PKB (w 2016 1%). Inflacja sięgnęła 1,1%... Więcej

Opracowania/raporty : Prognozy wzrostu dla Skandynawii
photo
8 lutego Rada Nordycka opublikowała raport na temat ogólnego stanu regionu nordyckiego. W dokumencie zwrócono uwagę na wzrost gospodarczy i demograficzny tej grupy regionalnej i optymistyczne prognozy na 12 kolejnych lat. Podkreślono również odporność skandynawskich gospodarek w obliczu kryzysu... Więcej
Więcej
Protokół na rzecz transgranicznej stabilności finansowej Europy Północnej
photo
9 lutego rządy krajów Europy Północnej (Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii, Islandii, Estonii, Łotwy i Litwy) podpisały Protokół porozumienia w sprawie współpracy i koordynacji w zakresie transgranicznej stabilności finansowej... Więcej
Więcej
Zatrudnienie i sytuacja społeczna nadal się poprawiają
photo
Według ostatniego raportu na temat ewolucji zatrudnienia i sytuacji społecznej w Europie (opublikowanego 12 lutego) w III kwartale 2017 roku zatrudnienie w Unii Europejskiej nadal rosło szybciej niż oczekiwano i w dalszym ciągu towarzyszyło mu spadające bezrobocie... Więcej

Publikacje : Reaktywowanie Europy? Tak, ale jak? Integracją poprzez przykład
photo
Jean-Dominique Giuliani publikuje artykuł w "Réalités Industrielles", kwartalniku "Annales des Mines", na temat reaktywacji integracji europejskiej poprzez przykład... Więcej

Kultura : Wystawa Corota w Muzeum Marmottan w Paryżu
photo
Do 8 lipca Muzeum Marmottan w Paryżu organizuje wystawę dzieł Camille'a Corota. Ekspozycja, bogata w 60 arcydzieł pochodzących z najważniejszych kolekcji publicznych i prywatnych, ma naświetlić oryginalne aspekty twórczości pierwszego nowoczesnego pejzażysty... Więcej
Ekspozycja Fernanda Légera w Brukseli
photo
Do 3 czerwca 2018 roku Pałac Sztuk Pięknych w Brukseli wystawia dzieła francuskiego malarza Fernanda Légera, emblematycznej postaci ruchu kubistycznego w pierwszej połowie XX wieku... Więcej
Ekspozycja Mana Raya w Wiedniu
photo
Od 14 lutego do 24 czerwca 2018 roku Kunstforum w Wiedniu organizuje ekspozycję złożoną z blisko 150 dzieł Mana Raya. Wybrano 150 kluczowych dzieł z całego świata. Zgromadzono zwłaszcza obrazy, fotografie, przedmioty, kolaże i filmy eksperymentalne... Więcej

15lut.
15 lutego

Bruksela

Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu

19lut.
19 lutego

Bruksela

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, posiedzenie Eurogrupy

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: