Biuletyn n°793

Open panel Open panel
Biuletyn n°793
Biuletyn
wtorek, 27 lutego 2018
numer 793
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Włochy: "Czy po wyborach 4 marca będzie większość parlamentarna?"
Autor : Marc Lazar
Marc Lazar
4 marca Włosi mają wybrać członków 2 izb parlamentu. Marc Lazar, profesor uniwersytecki, przypomina o kontekście, w którym odbywa się to głosowanie, tematy, które ukształtowały kampanię wyborczą, obecne siły polityczne i możliwe sojusze oraz wyjaśnia, co jest główną stawką tych wyborów. Wszystko zależy od tego, jaka będzie frekwencja i czy wyborcy dadzą jakiemuś obozowi jasną większość.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Kwestionowanie zjednoczenia Europy?
photo
Jean-Dominique Giuliani pyta o konsekwencje podejścia niektórych państw Europy Środkowej, które coraz bardziej kontestują fundamenty i polityki Unii Europejskiej... Więcej

Rada Europejska : Nieformalnie posiedzenie szefów państw i rządów
photo
23 lutego w Brukseli obradowało 27 szefów państw i rządów Unii Europejskiej. Omówili kwestie instytucjonalne związane z kolejnymi wyborami europejskimi i przyszłe ramy finansowe na lata 2021-2027... Więcej
Więcej

Komisja : Feminizacja stanowisk kierowniczych, ale jeszcze bez równości
photo
21 lutego Komisja powoływała nowe osoby na stanowiska w zakresie ochrony klimatu, badań, edukacji, młodzieży i kultury, spraw społecznych i zatrudnienia. Nominacje te zwiększą proporcje kobiet pełniących funkcje dyrektorów generalnych i zastępów dyrektorów generalnych z 11% w listopadzie 2014 roku do 36%. To efekt zobowiązania przewodniczącego Junckera, iż do 31 października 2019 roku osiągnięty zostanie cel 40%... Więcej
Więcej
Wizyta Jean-Claude'a Junckera w Macedonii, Albanii i w Serbii
photo
25 lutego przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker przebywał w Macedonii i w Albanii, a 26 lutego w Serbii, żeby omówić poszerzenie Unii o Bałkany. W swoim wystąpieniu pogratulował reform, jakich podjęły się te trzy kraje (zwłaszcza w dziedzinie korupcji) i zachęcił je do kontynuowania starań... Więcej
Więcej | Więcej

Parlament : Propozycje ograniczenia źródeł finansowania terroryzmu
photo
21 lutego eurodeputowani opublikowali propozycje służące odcięciu terroryzmu od źródeł finansowania. Ich zdaniem państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą skuteczniej wymieniać informacje i śledzić z bliska podejrzane transakcje. Europosłowie chcą zwalczać dochody pochodzące z nielegalnego handlu towarami, ropą i narkotykami... Więcej
Reforma budżetu europejskiego musi być zgodna z zamiarami Unii na przyszłość
photo
22 lutego Komisja Budżetu przyjęła dwa raporty na temat wydatków i dochodów przyszłych wieloletnich ram finansowych (WRF), które będą obowiązywać począwszy od 2021 roku... Więcej
Nowe środki w dziedzinie obrony
photo
21 lutego Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim (ITRE) przyjęła nowy program rozwoju przemysłu obronnego, żeby sprzyjać strategicznej autonomii Unii... Więcej
Więcej

Rada : Nowe wytyczne dla budżetu na 2019 rok
photo
28 ministrów gospodarki i finansów, którzy obradowali 20 lutego, przeanalizowało zalecenia dotyczące zrównoważonych finansów i przyjęło wytyczne dla europejskiego budżetu na 2019 rok. Ministrowie podkreślili, że przejrzyste i skuteczne wykorzystanie budżetu wzmocni wiarygodność Unii w oczach obywateli... Więcej
Białoruś: przedłużenie embarga na broń
photo
22 lutego Rada podjęła decyzję o przedłużeniu restrykcji przeciwko Białorusi o rok, do 28 lutego 2019. Środki te obejmują embargo na broń, zakaz eksportu artykułów do represji wewnętrznych oraz zamrożenie majątków i zakazy wjazdu. Ich wprowadzenie związane jest z niewyjaśnionymi zaginięciami dwóch opozycyjnych polityków, biznesmena i dziennikarza w 1999 i 2000 roku... Więcej

Dyplomacja : Wzmocnienie wspólnych sił G5 Sahel
photo
23 lutego europejscy przywódcy udzielili politycznego i finansowego wsparcia siłom zbrojnym, które tworzy 5 krajów afrykańskich, by zwalczać grupy dżihadystów aktywne w regionie Sahelu. Podczas konferencji donatorów w Brukseli z udziałem 32 szefów państw i rządów m.in. z Unii Europejskiej potwierdzono decyzję o "podwojeniu" wkładu we wspólne siły zbrojne G5 z 50 do 100 mln euro. Łącznie pomoc międzynarodowa wyniesie 414 mln euro... Więcej
Więcej
Apel o zawieszenie broni we Wschodniej Gucie
photo
23 lutego Wysoka Przedstawicielka Federica Mogherini zaapelowała w imieniu Unii o natychmiastowe zawieszenie broni w syryjskiej Wschodniej Gucie w obliczu niezmiernie poważnej sytuacji populacji cywilnej w tym regionie. 24 lutego Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła jednomyślnie rezolucję, w której "domaga się, by wszystkie strony bezzwłocznie zaprzestały działań zbrojnych na całym syryjskim terytorium na co najmniej 30 dni z rzędu"... Więcej
Więcej | Więcej
Konkluzje posiedzenia ministrów spraw zagranicznych
photo
28 ministrów spraw zagranicznych, którzy obradowali 26 lutego, przyjęło konkluzje na temat Mołdawii, Kambodży i Malediwów. Zaostrzyli również sankcje wobec Korei Północnej i Syrii. Wysoka Przedstawicielka ds. unijnej dyplomacji Federica Mogherini zwróciła się o natychmiastowe 30-dniowe zawieszenie broni w Syrii, którego domaga się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Ma to pozwolić na dotarcie pomocy humanitarnej i ewakuację ze względów medycznych... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Wyroki w sprawie wycinki lasu i zanieczyszczenia powietrza w Polsce
photo
20 lutego rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zaprezentował swoją opinię dotyczącą gospodarki leśnej na obszarze Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej. Ocenił, że jest ona sprzeczna z prawem wspólnotowym. 22 lutego Trybunał uznał, że Polska "w sposób ciągły" narusza europejską legislację dotyczącą jakości powietrza, regularnie przekraczając normy stężenia pyłów w atmosferze... Więcej
Więcej

EBC : EBC publikuje raport finansowy za 2017 rok
photo
22 lutego Europejski Bank Centralny opublikował swój raport finansowy za 2017 rok. Wskazuje on na wzrost zysku netto z 82 mln do 1 275 mln euro. To głównie efekt wyższych przychodów odsetkowych netto z portfela dolarowego i portfela prowadzonego dla programu skupu aktywów... Więcej

Europejskie agencje : FRONTEX: analiza ryzyka w 2018 roku
photo
Według dorocznego raportu agencji FRONTEX na 2018, który ukazał się 20 lutego, w 2017 liczba migrantów, którzy nielegalnie dotarli do Europy trzema głównymi szlakami morskimi, zmniejszyła się w stosunku do roku wcześniejszego o 60%. Szlak przez Bałkany Zachodnie został niemal zamknięty, a napływ migracji do centralnej i wschodniej części regionu śródziemnomorskiego wyraźnie spadł... Więcej

Niemcy : Annegret Kramp-Karrenbauer sekretarzem generalnym CDU
photo
19 lutego niemiecka kanclerz zaprezentowała nową sekretarz generalną CDU - Annegret Kramp-Karrenbauer, premier landu Saary. Nominacja ta została przypieczętowana w poniedziałek, 26 lutego, podczas nadzwyczajnego kongresu w Berlinie. Podobnie zaaprobowano umowę koalicyjną z socjaldemokratami... Więcej
Więcej

Bułgaria : Raport MFW: potrzeba starań
photo
"Bułgaria musi podwoić starania na rzecz zwiększenia dochodów swoich obywateli". Taki jest wniosek MFW z 22 lutego. W długim okresie sytuacja demograficzna w Bułgarii stwarza ryzyko dla systemu podatkowego. Dochody w Bułgarii stanowią 50% średniej europejskiej, wskazują eksperci. MFW zaleca więcej inwestycji w zdrowie publiczne i edukację narodową, podkreślając, że często wiedza osób w wieku produkcyjnym nie odpowiada potrzebom rynku pracy... Więcej
Dymisja minister energii
photo
23 lutego minister energii Temenujka Petkova podała się do dymisji z powodu podejrzeń o korupcję związanych ze sprzedażą przedsiębiorstwa z branży energetycznej. Tymczasem Bułgaria, która w tym półroczu sprawuje prezydencję w Radzie, jest w tym względzie pod lupą Brukseli... Więcej

Estonia : 100-lecie Republiki Estońskiej
photo
24 lutego wybiło stulecie Republiki Estońskiej. Z tej okazji jej prezydent Kersti Kaljulaid wygłosiła przemowę sławiącą głębokie przemiany tego kraju w ciągu wieku. Począwszy od 25 lutego w stolicy (Tallinnie) i w całym państwie odbywa się szereg uroczystości... Więcej
Więcej

Francja : Projekt ustawy w sprawie azylu i imigracji
photo
21 lutego francuski minister spraw wewnętrznych Gérard Collomb zaprezentował projekt ustawy w sprawie azylu i imigracji. Jego trzema celami jest "zredukowanie terminów rozpatrywania wniosku o azyl", "wzmocnienie walki z nielegalną imigracją" i "poprawa warunków przyjmowania obcokrajowców uzyskujących pobyt za ich kompetencje i talenty"... Więcej
Więcej
Wybory europejskie: powrót do listy ogólnokrajowej
photo
20 lutego Zgromadzenie Narodowe przegłosowało w pierwszym czytaniu projekt ustawy przewidujący w szczególności powrót do jednego, ogólnokrajowego okręgu w wyborach europejskich. Chodzi o to, aby, zdaniem rządu, "zainteresować" Francuzów głosowaniem w 2019 roku. Dokument zaaprobowano 376 głosami przy 155 głosach przeciw i 14 wstrzymujących się. Teraz projekt zostanie rozpatrzony przez Senat... Więcej
Więcej

Holandia : Holenderscy deputowani uznają ormiańskie ludobójstwo
photo
22 lutego holenderscy deputowani masowo poparli wniosek, by parlament wypowiedział się "jasno o ormiańskim ludobójstwie" (142 głosy za, 3 przeciw)... Więcej
Więcej
Angela Merkel przyjmuje holenderskiego premiera
photo
19 lutego kanclerz Angela Merkel przyjęła swojego holenderskiego odpowiednika Marka Ruttego. Omówili przyszłość Europy, wybory europejskie w 2019 roku i europejski budżet po 2020... Więcej

Portugalia : Pozytywny raport MFW
photo
21 lutego MFW zakończył 6. monitoring Portugalii po zakończeniu programu. Jego wynik jest pozytywny: portugalska gospodarka wzmocniła się, a kraj poprawił swój dostęp do rynków finansowych. Jednak utrzymują się następstwa kryzysu - państwo jest wrażliwe na nieprzewidziane wzrosty stóp procentowych... Więcej
Więcej

Rumunia : Wizyta premier w Brukseli
photo
20 i 21 lutego rumuńska premier Viorica Dăncilă była w Brukseli, gdzie spotkała się z wieloma wysokimi europejskimi przywódcami. Wizyta ma miejsce w chwili, gdy w rumuńskim parlamencie dyskutowany jest projekt reformy systemu sądownictwa, który jest krytykowany przez Brukselę... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Nowa partia antybrexitowa
photo
19 lutego w Zjednoczonym Królestwie powstała nowa centrowa i antybrexitowa partia Renew (Odnowić). Ma ambicję odkręcenia brexitu i zrewitalizowania centrum brytyjskiej sceny politycznej. Liczy przy tym na opinię publiczną, która ma być nieco bardziej przychylna pozostaniu w Unii Europejskiej... Więcej
Więcej
Nowe brytyjskie stanowisko odnośnie okresu przejściowego
photo
21 lutego rząd opublikował swoje stanowisko odnośnie okresu przejściowego. Ocenił, że jego długość powinna być po prostu zdeterminowana przez czas niezbędny do przygotowania i wprowadzenia nowych procesów i systemów, które będą regulować "partnerstwo" z Unią Europejską... Więcej

Armenia : Unia Europejska i Armenia podpisują porozumienie o priorytetach partnerstwa
photo
21 lutego Unia Europejska i Armenia podpisały porozumienie w sprawie priorytetów partnerstwa. Są to: wzmocnienie instytucji i dobrego zarządzania; rozwój gospodarczy i możliwości rynkowe; łączność, skuteczność energetyczna, środowisko i działania na rzecz klimatu; mobilność i kontakty między osobami... Więcej
Więcej

Szwajcaria : Schengen/Dublin: bardzo pozytywny bilans
photo
21 lutego szwajcarska Rada Federalna przyjęła raport na temat gospodarczych i finansowych konsekwencji systemu schengeńskiego oraz dublińskiego. Oceniła, że Szwajcaria korzysta na swoim stowarzyszeniu z tymi porozumieniami zarówno gospodarczo, jak i finansowo. Umożliwiło to krajowi zaoszczędzenie od 2012 roku 220 mln franków szwajcarskich. Rezygnacja z nich przeciwnie - mogłaby kosztować ponad 10 mld euro rocznie... Więcej

Eurostat : Spadek rocznej stopy inflacji
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 23 lutego w styczniu 2018 roczna stopa inflacji w Unii Europejskiej wyniosła 1,6% (wobec 1,7% w grudniu 2017). W tym samym okresie w strefie euro wyniosła 1,3% (wobec 1,4% w grudniu 2017)... Więcej

Publikacje : Poznać i zrozumieć Unię Europejską w 35 fiszkach
photo
"Connaître et comprendre l'Union européenne: 35 fiches sur les institutions européennes", książka autorstwa Oliviera Marty'ego i Nicolasa Dorgereta, proponuje studentom solidną podstawę wiedzy na temat roli oraz kompetencji instytucji Unii Europejskiej. Publikacja poprzedzona jest wstępem Jean-Dominique'a Giulianiego, prezesa Fundacji... Więcej
Więcej

Kultura : "Air de Paris" w Helsinkach
photo
Do 12 lutego w helsińskim Muzeum Sztuki (HAM) bezprecedensowa wystawa na temat paryskiego życia w latach 30. XX wieku. Wystawiono na niej dzieła fińskich i francuskich artystów z kolekcji Bäcksbacka... Więcej
Noc Muzeów w Brukseli 3 marca
photo
3 marca, z okazji "Nocy Muzeów" 27 brukselskich muzeów będzie otwartych do 2 w nocy. Zwiedzającym zaproponowane zostaną niezwykłe wizyty z przewodnikiem, rozmaite zajęcia, performanse i muzyka na żywo... Więcej
Wystawa Picassa w MUCEM w Marsylii
photo
Do 24 czerwca MUCEM w Marsylii proponuje wystawę "Picasso: wyobrażone podróże". To element międzynarodowego wydarzenia kulturalnego Picasso-Méditerranée 2017-2019. Ekspozycja konfrontuje dzieła artysty z eksponatami MUCEM... Więcej
Wystawa Egona Schielego w Muzeum Leopolda w Wiedniu
photo
Sto lat po śmierci artysty Muzeum Leopolda w Wiedniu proponuje retrospektywę na temat twórczości Egona Schielego. Do 4 listopada zwiedzający będą mogli podziwiać unikalne połączenie obrazów, prac na papierze, a także niespotykanych materiałów archiwalnych... Więcej
Monachijska wystawa na temat Fausta i twórczości Goethego
photo
Kunsthalle w Monachium organizuje wystawę opartą na jednym z największych dzieł niemieckojęzycznej literatury - "Fauście" Goethego. Do 29 lipca wystawionych będzie ponad 150 obrazów, prac na papierze, filmów, fotografii i muzyka. Dzięki nim zwiedzający będą mogli odbyć podróż po tej sztuce w towarzystwie Fausta... Więcej
Wystawa Basquiata w muzeum Schirn we Frankfurcie
photo
Schirn we Franfurcie zaprasza na ważną wystawę na temat dzieł Jean-Michela Basquiata, XX-wiecznego artysty. Ekspozycja potrwa do 27 maja. Jako zupełnie pierwsza umieszcza twórczość Basquiata w szerszym kontekście kulturalnym, akcentując jego powiązania z muzyką, tekstem, a także z filmem i telewizją... Więcej

Sport : Unia Europejska mistrzem olimpijskim
photo
25 lutego zakończyły się Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu. Unia Europejska uplasowała się na czele klasyfikacji medalowej. 28 unijnych państw członkowskich zgromadziło wspólnie 54 złote medale, 44 srebrne i 48 brązowych - łącznie 146. UE zdecydowanie wyprzedziła Stany Zjednoczone, Chiny i Rosję... Więcej

26lut.
26 lutego

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

27lut.
27 lutego

Bruksela

Rada do Spraw Ogólnych

Bruksela

Pierwsze posiedzenie Wspólnej Rady UE-Kuba

4marz.
4 marca

Włochy

Wybory parlamentarne (Izba i Senat)

5marz.
5 marca

Bruksela

Rada ds. Ochrony Środowiska

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: