Biuletyn79326 févr. 2018

La Lettre

26 lutego 2018
4 marca Włosi mają wybrać członków 2 izb parlamentu. Marc Lazar, profesor uniwersytecki, przypomina o kontekście, w którym odbywa się to głosowanie, tematy, które ukształtowały kampanię wyborczą, obecne siły polityczne i możliwe sojusze oraz wyjaśnia, co jest główną stawką tych wyborów. Wszystko zależy od tego, jaka będzie frekwencja i czy wyborcy dadzą jakiemuś obozowi jasną większość.

Read more

Na pierwszej stronie!

Kwestionowanie zjednoczenia Europy?

26 lutego 2018

etudes.jpg
Jean-Dominique Giuliani pyta o konsekwencje podejścia niektórych państw Europy Środkowej, które coraz bardziej kontestują fundamenty i polityki Unii Europejskiej.

Read more

Rada Europejska

Nieformalnie posiedzenie szefów państw i rządów

26 lutego 2018

conseilparlement.jpg
23 lutego w Brukseli obradowało 27 szefów państw i rządów Unii Europejskiej. Omówili kwestie instytucjonalne związane z kolejnymi wyborami europejskimi i przyszłe ramy finansowe na lata 2021-2027.

Read more -inny link

Komisja

Feminizacja stanowisk kierowniczych, ale jeszcze bez równości

25 lutego 2018

commission1.jpg
21 lutego Komisja powoływała nowe osoby na stanowiska w zakresie ochrony klimatu, badań, edukacji, młodzieży i kultury, spraw społecznych i zatrudnienia. Nominacje te zwiększą proporcje kobiet pełniących funkcje dyrektorów generalnych i zastępów dyrektorów generalnych z 11% w listopadzie 2014 roku do 36%. To efekt zobowiązania przewodniczącego Junckera, iż do 31 października 2019 roku osiągnięty zostanie cel 40%.

Read more -inny link

Wizyta Jean-Claude'a Junckera w Macedonii, Albanii i w Serbii

26 lutego 2018

25 lutego przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker przebywał w Macedonii i w Albanii, a 26 lutego w Serbii, żeby omówić poszerzenie Unii o Bałkany. W swoim wystąpieniu pogratulował reform, jakich podjęły się te trzy kraje (zwłaszcza w dziedzinie korupcji) i zachęcił je do kontynuowania starań.

Read more -inny link -inny link

Parlament

Reforma budżetu europejskiego musi być zgodna z zamiarami Unii na przyszłość

25 lutego 2018

parlement.jpg
22 lutego Komisja Budżetu przyjęła dwa raporty na temat wydatków i dochodów przyszłych wieloletnich ram finansowych (WRF), które będą obowiązywać począwszy od 2021 roku.

Read more

Nowe środki w dziedzinie obrony

26 lutego 2018

21 lutego Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim (ITRE) przyjęła nowy program rozwoju przemysłu obronnego, żeby sprzyjać strategicznej autonomii Unii.

Read more -inny link

Propozycje ograniczenia źródeł finansowania terroryzmu

25 lutego 2018

21 lutego eurodeputowani opublikowali propozycje służące odcięciu terroryzmu od źródeł finansowania. Ich zdaniem państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą skuteczniej wymieniać informacje i śledzić z bliska podejrzane transakcje. Europosłowie chcą zwalczać dochody pochodzące z nielegalnego handlu towarami, ropą i narkotykami.

Read more

Rada

Nowe wytyczne dla budżetu na 2019 rok

25 lutego 2018

conseilparlement.jpg
28 ministrów gospodarki i finansów, którzy obradowali 20 lutego, przeanalizowało zalecenia dotyczące zrównoważonych finansów i przyjęło wytyczne dla europejskiego budżetu na 2019 rok. Ministrowie podkreślili, że przejrzyste i skuteczne wykorzystanie budżetu wzmocni wiarygodność Unii w oczach obywateli.

Read more

Białoruś: przedłużenie embarga na broń

25 lutego 2018

22 lutego Rada podjęła decyzję o przedłużeniu restrykcji przeciwko Białorusi o rok, do 28 lutego 2019. Środki te obejmują embargo na broń, zakaz eksportu artykułów do represji wewnętrznych oraz zamrożenie majątków i zakazy wjazdu. Ich wprowadzenie związane jest z niewyjaśnionymi zaginięciami dwóch opozycyjnych polityków, biznesmena i dziennikarza w 1999 i 2000 roku.

Read more

Dyplomacja

Wzmocnienie wspólnych sił G5 Sahel

25 lutego 2018

diplomatie.jpg
23 lutego europejscy przywódcy udzielili politycznego i finansowego wsparcia siłom zbrojnym, które tworzy 5 krajów afrykańskich, by zwalczać grupy dżihadystów aktywne w regionie Sahelu. Podczas konferencji donatorów w Brukseli z udziałem 32 szefów państw i rządów m.in. z Unii Europejskiej potwierdzono decyzję o "podwojeniu" wkładu we wspólne siły zbrojne G5 z 50 do 100 mln euro. Łącznie pomoc międzynarodowa wyniesie 414 mln euro.

Read more -inny link

Apel o zawieszenie broni we Wschodniej Gucie

26 lutego 2018

23 lutego Wysoka Przedstawicielka Federica Mogherini zaapelowała w imieniu Unii o natychmiastowe zawieszenie broni w syryjskiej Wschodniej Gucie w obliczu niezmiernie poważnej sytuacji populacji cywilnej w tym regionie. 24 lutego Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła jednomyślnie rezolucję, w której "domaga się, by wszystkie strony bezzwłocznie zaprzestały działań zbrojnych na całym syryjskim terytorium na co najmniej 30 dni z rzędu".

Read more -inny link -inny link

Konkluzje posiedzenia ministrów spraw zagranicznych

26 lutego 2018

28 ministrów spraw zagranicznych, którzy obradowali 26 lutego, przyjęło konkluzje na temat Mołdawii, Kambodży i Malediwów. Zaostrzyli również sankcje wobec Korei Północnej i Syrii. Wysoka Przedstawicielka ds. unijnej dyplomacji Federica Mogherini zwróciła się o natychmiastowe 30-dniowe zawieszenie broni w Syrii, którego domaga się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Ma to pozwolić na dotarcie pomocy humanitarnej i ewakuację ze względów medycznych.

Read more

Trybunał Sprawiedliwości

Wyroki w sprawie wycinki lasu i zanieczyszczenia powietrza w Polsce

26 lutego 2018

cjue.jpg
20 lutego rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zaprezentował swoją opinię dotyczącą gospodarki leśnej na obszarze Natura 2000 w Puszczy Białowieskiej. Ocenił, że jest ona sprzeczna z prawem wspólnotowym. 22 lutego Trybunał uznał, że Polska "w sposób ciągły" narusza europejską legislację dotyczącą jakości powietrza, regularnie przekraczając normy stężenia pyłów w atmosferze.

Read more -inny link

EBC

EBC publikuje raport finansowy za 2017 rok

26 lutego 2018

bce.jpg
22 lutego Europejski Bank Centralny opublikował swój raport finansowy za 2017 rok. Wskazuje on na wzrost zysku netto z 82 mln do 1 275 mln euro. To głównie efekt wyższych przychodów odsetkowych netto z portfela dolarowego i portfela prowadzonego dla programu skupu aktywów.

Read more

Europejskie agencje

FRONTEX: analiza ryzyka w 2018 roku

25 lutego 2018

agences-eu.jpg
Według dorocznego raportu agencji FRONTEX na 2018, który ukazał się 20 lutego, w 2017 liczba migrantów, którzy nielegalnie dotarli do Europy trzema głównymi szlakami morskimi, zmniejszyła się w stosunku do roku wcześniejszego o 60%. Szlak przez Bałkany Zachodnie został niemal zamknięty, a napływ migracji do centralnej i wschodniej części regionu śródziemnomorskiego wyraźnie spadł.

Read more

Niemcy

Annegret Kramp-Karrenbauer sekretarzem generalnym CDU

26 lutego 2018

allemagne.jpg
19 lutego niemiecka kanclerz zaprezentowała nową sekretarz generalną CDU - Annegret Kramp-Karrenbauer, premier landu Saary. Nominacja ta została przypieczętowana w poniedziałek, 26 lutego, podczas nadzwyczajnego kongresu w Berlinie. Podobnie zaaprobowano umowę koalicyjną z socjaldemokratami.

Read more -inny link

Bułgaria

Raport MFW: potrzeba starań

25 lutego 2018

bulgarie.jpg
"Bułgaria musi podwoić starania na rzecz zwiększenia dochodów swoich obywateli". Taki jest wniosek MFW z 22 lutego. W długim okresie sytuacja demograficzna w Bułgarii stwarza ryzyko dla systemu podatkowego. Dochody w Bułgarii stanowią 50% średniej europejskiej, wskazują eksperci. MFW zaleca więcej inwestycji w zdrowie publiczne i edukację narodową, podkreślając, że często wiedza osób w wieku produkcyjnym nie odpowiada potrzebom rynku pracy.

Read more

Dymisja minister energii

26 lutego 2018

23 lutego minister energii Temenujka Petkova podała się do dymisji z powodu podejrzeń o korupcję związanych ze sprzedażą przedsiębiorstwa z branży energetycznej. Tymczasem Bułgaria, która w tym półroczu sprawuje prezydencję w Radzie, jest w tym względzie pod lupą Brukseli.

Read more

Estonia

100-lecie Republiki Estońskiej

26 lutego 2018

estonie.jpg
24 lutego wybiło stulecie Republiki Estońskiej. Z tej okazji jej prezydent Kersti Kaljulaid wygłosiła przemowę sławiącą głębokie przemiany tego kraju w ciągu wieku. Począwszy od 25 lutego w stolicy (Tallinnie) i w całym państwie odbywa się szereg uroczystości.

Read more -inny link

Francja

Wybory europejskie: powrót do listy ogólnokrajowej

25 lutego 2018

france.jpg
20 lutego Zgromadzenie Narodowe przegłosowało w pierwszym czytaniu projekt ustawy przewidujący w szczególności powrót do jednego, ogólnokrajowego okręgu w wyborach europejskich. Chodzi o to, aby, zdaniem rządu, "zainteresować" Francuzów głosowaniem w 2019 roku. Dokument zaaprobowano 376 głosami przy 155 głosach przeciw i 14 wstrzymujących się. Teraz projekt zostanie rozpatrzony przez Senat.

Read more -inny link

Projekt ustawy w sprawie azylu i imigracji

25 lutego 2018

21 lutego francuski minister spraw wewnętrznych Gérard Collomb zaprezentował projekt ustawy w sprawie azylu i imigracji. Jego trzema celami jest "zredukowanie terminów rozpatrywania wniosku o azyl", "wzmocnienie walki z nielegalną imigracją" i "poprawa warunków przyjmowania obcokrajowców uzyskujących pobyt za ich kompetencje i talenty".

Read more -inny link

Holandia

Angela Merkel przyjmuje holenderskiego premiera

25 lutego 2018

pays-bas.jpg
19 lutego kanclerz Angela Merkel przyjęła swojego holenderskiego odpowiednika Marka Ruttego. Omówili przyszłość Europy, wybory europejskie w 2019 roku i europejski budżet po 2020.

Read more

Holenderscy deputowani uznają ormiańskie ludobójstwo

25 lutego 2018

22 lutego holenderscy deputowani masowo poparli wniosek, by parlament wypowiedział się "jasno o ormiańskim ludobójstwie" (142 głosy za, 3 przeciw).

Read more -inny link

Portugalia

Pozytywny raport MFW

25 lutego 2018

portugal.jpg
21 lutego MFW zakończył 6. monitoring Portugalii po zakończeniu programu. Jego wynik jest pozytywny: portugalska gospodarka wzmocniła się, a kraj poprawił swój dostęp do rynków finansowych. Jednak utrzymują się następstwa kryzysu - państwo jest wrażliwe na nieprzewidziane wzrosty stóp procentowych.

Read more -inny link

Rumunia

Wizyta premier w Brukseli

25 lutego 2018

roumanie.jpg
20 i 21 lutego rumuńska premier Viorica Dăncilă była w Brukseli, gdzie spotkała się z wieloma wysokimi europejskimi przywódcami. Wizyta ma miejsce w chwili, gdy w rumuńskim parlamencie dyskutowany jest projekt reformy systemu sądownictwa, który jest krytykowany przez Brukselę.

Read more -inny link

Zjednoczone Królestwo

Nowa partia antybrexitowa

26 lutego 2018

royaume-uni.jpg
19 lutego w Zjednoczonym Królestwie powstała nowa centrowa i antybrexitowa partia Renew (Odnowić). Ma ambicję odkręcenia brexitu i zrewitalizowania centrum brytyjskiej sceny politycznej. Liczy przy tym na opinię publiczną, która ma być nieco bardziej przychylna pozostaniu w Unii Europejskiej.

Read more -inny link

Nowe brytyjskie stanowisko odnośnie okresu przejściowego

25 lutego 2018

21 lutego rząd opublikował swoje stanowisko odnośnie okresu przejściowego. Ocenił, że jego długość powinna być po prostu zdeterminowana przez czas niezbędny do przygotowania i wprowadzenia nowych procesów i systemów, które będą regulować "partnerstwo" z Unią Europejską.

Read more

Szwajcaria

Schengen/Dublin: bardzo pozytywny bilans

25 lutego 2018

suisse.jpg
21 lutego szwajcarska Rada Federalna przyjęła raport na temat gospodarczych i finansowych konsekwencji systemu schengeńskiego oraz dublińskiego. Oceniła, że Szwajcaria korzysta na swoim stowarzyszeniu z tymi porozumieniami zarówno gospodarczo, jak i finansowo. Umożliwiło to krajowi zaoszczędzenie od 2012 roku 220 mln franków szwajcarskich. Rezygnacja z nich przeciwnie - mogłaby kosztować ponad 10 mld euro rocznie.

Read more

Eurostat

Spadek rocznej stopy inflacji

25 lutego 2018

eurostat.jpg
Według danych opublikowanych przez Eurostat 23 lutego w styczniu 2018 roczna stopa inflacji w Unii Europejskiej wyniosła 1,6% (wobec 1,7% w grudniu 2017). W tym samym okresie w strefie euro wyniosła 1,3% (wobec 1,4% w grudniu 2017).

Read more

Publikacje

Poznać i zrozumieć Unię Europejską w 35 fiszkach

26 lutego 2018

publications.jpg
"Connaître et comprendre l'Union européenne: 35 fiches sur les institutions européennes", książka autorstwa Oliviera Marty'ego i Nicolasa Dorgereta, proponuje studentom solidną podstawę wiedzy na temat roli oraz kompetencji instytucji Unii Europejskiej. Publikacja poprzedzona jest wstępem Jean-Dominique'a Giulianiego, prezesa Fundacji.

Read more -inny link

Kultura

Wystawa Basquiata w muzeum Schirn we Frankfurcie

26 lutego 2018

culture.jpg
Schirn we Franfurcie zaprasza na ważną wystawę na temat dzieł Jean-Michela Basquiata, XX-wiecznego artysty. Ekspozycja potrwa do 27 maja. Jako zupełnie pierwsza umieszcza twórczość Basquiata w szerszym kontekście kulturalnym, akcentując jego powiązania z muzyką, tekstem, a także z filmem i telewizją.

Read more

Noc Muzeów w Brukseli 3 marca

26 lutego 2018

3 marca, z okazji "Nocy Muzeów" 27 brukselskich muzeów będzie otwartych do 2 w nocy. Zwiedzającym zaproponowane zostaną niezwykłe wizyty z przewodnikiem, rozmaite zajęcia, performanse i muzyka na żywo.

Read more

"Air de Paris" w Helsinkach

26 lutego 2018

Do 12 lutego w helsińskim Muzeum Sztuki (HAM) bezprecedensowa wystawa na temat paryskiego życia w latach 30. XX wieku. Wystawiono na niej dzieła fińskich i francuskich artystów z kolekcji Bäcksbacka.

Read more

Wystawa Egona Schielego w Muzeum Leopolda w Wiedniu

26 lutego 2018

Sto lat po śmierci artysty Muzeum Leopolda w Wiedniu proponuje retrospektywę na temat twórczości Egona Schielego. Do 4 listopada zwiedzający będą mogli podziwiać unikalne połączenie obrazów, prac na papierze, a także niespotykanych materiałów archiwalnych.

Read more

Monachijska wystawa na temat Fausta i twórczości Goethego

26 lutego 2018

Kunsthalle w Monachium organizuje wystawę opartą na jednym z największych dzieł niemieckojęzycznej literatury - "Fauście" Goethego. Do 29 lipca wystawionych będzie ponad 150 obrazów, prac na papierze, filmów, fotografii i muzyka. Dzięki nim zwiedzający będą mogli odbyć podróż po tej sztuce w towarzystwie Fausta.

Read more

Wystawa Picassa w MUCEM w Marsylii

26 lutego 2018

Do 24 czerwca MUCEM w Marsylii proponuje wystawę "Picasso: wyobrażone podróże". To element międzynarodowego wydarzenia kulturalnego Picasso-Méditerranée 2017-2019. Ekspozycja konfrontuje dzieła artysty z eksponatami MUCEM.

Read more

Armenia

Unia Europejska i Armenia podpisują porozumienie o priorytetach partnerstwa

26 lutego 2018

armenie.jpg
21 lutego Unia Europejska i Armenia podpisały porozumienie w sprawie priorytetów partnerstwa. Są to: wzmocnienie instytucji i dobrego zarządzania; rozwój gospodarczy i możliwości rynkowe; łączność, skuteczność energetyczna, środowisko i działania na rzecz klimatu; mobilność i kontakty między osobami.

Read more -inny link

Sport

Unia Europejska mistrzem olimpijskim

26 lutego 2018

2016-09-01-14-40-53.7842.png
25 lutego zakończyły się Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu. Unia Europejska uplasowała się na czele klasyfikacji medalowej. 28 unijnych państw członkowskich zgromadziło wspólnie 54 złote medale, 44 srebrne i 48 brązowych - łącznie 146. UE zdecydowanie wyprzedziła Stany Zjednoczone, Chiny i Rosję.

Read more

Agenda

26 lutego

Rada do Spraw Zagranicznych (Bruksela)


27 lutego

Rada do Spraw Ogólnych (Bruksela)


4 marca

Wybory parlamentarne (Izba i Senat) (Włochy)


27 lutego

Pierwsze posiedzenie Wspólnej Rady UE-Kuba (Bruksela)


5 marca

Rada ds. Ochrony Środowiska (Bruksela)


Newsletter Archives

Trudny wybór: rozmawiać czy nie

Między inflacją i wzrostem: na rzecz EBC w służbie mocarstwowości i strategicznej autonomii

Nadal istnieje tyle przeszkód dla pokoleń, które poruszają się po Europie. Europejska odyseja

Jak ułatwić życie prawne europejskich obywateli

Fordyzm kosmiczny i Europa

The Editors of the Newsletter :
Charles de Marcilly, Helen Levy ,Eva Gerland, Salomé Hénon-Cohin, Lily Lajeunesse,Aurélien Pastouret,Kémi Quinio

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Czy po wyborach 4 marca we Włoszech będzie większość parlamentarna?

pdf

Biuletyn n°793- wersja 26 févr. 2018