Biuletyn n°794

Open panel Open panel
Biuletyn n°794
Biuletyn
wtorek, 6 marca 2018
numer 794
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Analiza stosunków francusko-niemieckich w kontekście politycznym zaistniałym po ostatnich wyborach
Autor : Cyrille Schott
Cyrille Schott
Cyrille Schott analizuje stosunki francusko-niemieckie w kontekście politycznym zaistniałym po ostatnich wyborach. Związek między krajami jest intensywny, a komplikują go prawdziwe rozbieżności. Nowe polityczne rozdanie, choć nie eliminuje niepewności, pozwala mieć nadzieję na kolejne osiągnięcia.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Transport lotniczy: Parlament Europejski pod ścianą
photo
W swoim wstępniaku na temat transportu lotniczego Jean-Dominique Giuliani stwierdza, że eurodeputowani mają dobrą okazję pokazać, że Parlament Europejski porzuca naiwność na rzecz nowoczesnej koncepcji suwerenności europejskiej... Więcej

Wybory : Partie populistyczne wygrywają włoskie wybory
photo
W wyborach 4 marca we Włoszech wygrały dwie partie - Ruch 5 Gwiazd (M5S) i Liga (Lega). M5S zdobył 32,68% głosów. Prawicowa koalicja - tworzona przez Forza Italia (FI), Ligę (Lega) i Braci Włochów (FdI) - zwyciężyła, ale nie zdobyła większości absolutnej. Liga (17,37%) zdecydowanie wyprzedziła Forza Italia (14,01%) i Braci Włochów (4,35%). Lewica poniosła porażkę. Partia Demokratyczna (PD) uzyskała 18,72% głosów. Łącznie koalicja lewicowa uzyskała 22,85% głosów. Wolni i Równi (LeU) zdobyli 3,39% głosów. Frekwencja była niższa od tej odnotowanej w trakcie poprzednich wyborów parlamentarnych 24 i 25 lutego 2013 roku (-2,29 punktu). Wyniosła 72,91%... Więcej

Komisja : Brexit: publikacja projektu umowy o wyjściu
photo
28 lutego Komisja opublikowała projekt umowy w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, który będzie pomocny w rozmowach w gronie 27, a potem w negocjacjach ze Zjednoczonym Królestwem. W trakcie konferencji prasowej Michel Barnier podkreślił zgodność projektu z wytycznymi negocjacyjnymi przyjętymi do tej pory przez Unię Europejską. Umowa obejmuje kwestię "pełnego dostosowania Irlandii Północnej" do Irlandii, jeśli żadne inne rozwiązanie nie zostanie wypracowane... Więcej
Więcej
Jean-Claude Juncker na Bałkanach
photo
Po Albanii, Macedonii, Serbii i Czarnogórze 28 lutego Jean-Claude Juncker zakończył swoją podróż po Bałkanach pobytem w Bośni i Hercegowinie oraz w Kosowie. Podczas tych wizyt przedstawił nową strategię rozszerzenia Unii Europejskiej o Bałkany Zachodnie, potwierdzając, że ich powołaniem jest wejście do UE. Jednocześnie przypomniał, że akcesja ta to wybór wymagający i długi proces... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Wzmocnienie reakcji na nielegalne treści w internecie
photo
We wrześniu 2017 roku Komisja Europejska obiecała nadzorować postępy w zwalczaniu nielegalnych treści w internecie oraz ocenić, czy konieczne są dodatkowe środki w celu zapewnienia ich szybkiego wykrywania i usuwania. 1 marca zaleciła środki operacyjne, które mają być stosowane przez przedsiębiorstwa i państwa członkowskie... Więcej
Negocjacje handlowe między Unią Europejską i ASEAN
photo
2 marca ministrowie gospodarki krajów ASEAN i unijna komisarz ds. handlu wyrazili zadowolenie ze stabilnych relacji między dwiema stronami oraz odnotowali postępy we wdrażaniu "ASEAN-EU Trade and Investment Work Programme for 2017–2018". Ten ostatni obejmuje w szczególności środki ułatwiające handel, a także działania dotyczące integracji celnej i harmonizacji standardów... Więcej
Więcej
Unia Europejska gotowa odpowiedzieć Stanom Zjednoczonym
photo
2 marca przewodniczący Komisji Europejskiej ogłosił, że w reakcji na zapowiedzi amerykańskiego prezydenta zaproponuje ustanowienie "przeciwśrodków". Donald Trump zamierza bowiem nałożyć na stal i aluminium opłaty przywozowe w wysokości odpowiednio 25 i 10%... Więcej

Parlament : Działania zwalczające finansowanie terroryzmu
photo
1 marca eurodeputowani zaapelowali o wyeliminowanie źródeł finansowania terroryzmu. Domagają się w szczególności stworzenia europejskiej platformy antyterrorystycznego wywiadu finansowego... Więcej
Perspektywy i wyzwania dla unijnego sektora pszczelarskiego
photo
"UE i państwa członkowskie muszą podjąć niezbędne natychmiastowe działania w celu wdrożenia szeroko zakrojonej i długofalowej strategii na rzecz zdrowia pszczół i odnowienia ich populacji" - potwierdzili 1 marca europosłowie w rezolucji przyjętej 560 głosami. Eurodeputowani apelują do Unii i państw członkowskich o większe inwestycje w ochronę zdrowia pszczół, zwalczanie podrobionego miodu i wsparcie dla pszczelarzy... Więcej
Utworzenie komisji specjalnej do walki z unikaniem podatków
photo
1 marca europosłowie przegłosowali utworzenie nowej komisji specjalnej ds. przestępczości finansowej i unikania podatków (TAXE III). Będzie się ona opierać na pracach innych komisji specjalnych i składać się będzie z 45 członków. Ma działać przez 12 miesięcy... Więcej
Unia bankowa, wysłuchanie prezesa EBC i przyszłego wiceprezesa
photo
1 marca eurodeputowani przyjęli raport na temat unii bankowej. 26 lutego członkowie Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych przyjęli Mario Draghiego, prezesa EBC, a następnie Luisa de Guindosa, kandydata na wiceprezesa EBC... Więcej
Więcej
Państwo prawa w Polsce
photo
1 marca eurodeputowani poparli propozycję Komisji Europejskiej mającą na celu uruchomienie przeciwko Polsce art. 7 ust. 1 Traktatu o UE (wyraźne ryzyko poważnego naruszenia wartości Unii). Za było 422 europosłów, 147 przeciw, 48 wstrzymało się... Więcej

Rada : Wspólna deklaracja na temat pracowników delegowanych
photo
1 marca negocjatorzy z ramienia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji pracujący nad kwestią pracowników delegowanych ogłosili, że osiągnęli "wyważone" porozumienie, wspominające o "zasadzie równości wynagrodzeń za taką samą pracę", a także o "większej pewności prawa" dla pracowników i pracodawców... Więcej
Więcej
Konkluzje Rady do Spraw Ogólnych
photo
27 lutego ministrowie spraw europejskich przedyskutowali kwestię państwa prawa w Polsce. Przyjęli rozporządzenie służące zakazowi nieuzasadnionego geoblokowania w ramach rynku wewnętrznego i reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) na okres po 2020 roku... Więcej
Rada Ochrony Środowiska: ministrowie UE aprobują pakiet w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym
photo
Zgromadzeni 5 marca w Brukseli unijni ministrowie środowiska zaaprobowali pakiet w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym zaproponowany przez Komisję 16 stycznia. Sprzyjając nowej strategii UE zarządzania plastikami, wezwali do pilnego wdrożenia konkretnych narzędzi na rzecz poprawienia recyklingu... Więcej

Dyplomacja : Posiedzenie Rady Współpracy UE-Kazachstan
photo
26 lutego Rada Współpracy UE-Kazachstan wyraziła zadowolenie z wdrażania porozumienia o partnerstwie i współpracy między dwoma partnerami oraz przedyskutowała reformy polityczne, sądowe i gospodarcze. Federica Mogherini odbyła dwustronne spotkanie z kazachskim ministrem spraw zagranicznych Kajratem Äbdyrachmanowem... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Porozumienie w sprawie rybołówstwa UE-Maroko nie ma zastosowania do Sahary Zachodniej
photo
27 lutego Trybunał Sprawiedliwości (TSUE) ocenił, że porozumienie o rybołówstwie zawarte między Unią Europejską i Marokiem nie ma zastosowania do wód przyległych do spornego regionu Sahary Zachodniej, ponieważ nie byłoby to zgodne z prawem do samostanowienia. Zdaniem unijnego wymiaru sprawiedliwości włączenie tego terytorium w obszar stosowania umowy o rybołówstwie "naruszałoby szereg norm ogólnego prawa międzynarodowego (...), w szczególności zasadę samostanowienia, wyjaśnił Trybunał w komunikacie, który towarzyszy tej decyzji... Więcej
Powołanie 9 sędziów
photo
28 lutego powołano 9 sędziów i 3 rzeczników generalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ich kadencja potrwa 6 lat, a rozpocznie się 7 października 2018 roku... Więcej

Niemcy : SPD przypieczętowuje umowę koalicyjną
photo
4 marca, w konsekwencji głosowania swoich członków SPD przypieczętowało umowę koalicyjną z CDU. Frekwencja wyniosła 78,4%, czyli 363 494 głosujących. "Tak" zwyciężyło 66,02%, czyli 239 604 głosami. Angela Merkel będzie więc mogła stworzyć swój 4. rząd... Więcej
Więcej

Hiszpania : Katalonia: Puigdemont rezygnuje z bycia premierem
photo
1 marca Carles Puigdemont wskazał, że wycofuje swoją kandydaturę na stanowisko przewodniczącego Generalitat Katalonii. Jednakże kryzys się nie zakończył, ponieważ zaproponował on, iż ustąpi stanowisko Jordiemu Sànchezowi, który przebywa w więzieniu. Rzecznik hiszpańskiego rządu Íñigo Méndez de Vigo i minister sprawiedliwości Rafael Catalá określili tę nową kandydaturę jako "farsę" lub "bezsens"... Więcej

Grecja : Zielone światło wierzycieli dla przekazania 5,7 mld euro
photo
Grecja wskazała, że 2 marca otrzymała zielone światło swoich europejskich wierzycieli dla kolejnej transzy 5,7 mld euro ze jej programu pożyczkowego, który ma się zakończyć w sierpniu. Przekazanie 5,7 mld będzie miało miejsce "do połowy marca", kiedy już zostanie zaaprobowane przez parlamenty krajowe w państwach, gdzie taka procedura jest wymagana... Więcej
Więcej
Reorganizacja ministrów
photo
28 lutego grecki rząd przystąpił do reorganizacji ministrów po dymisji ministra gospodarki. Zastąpił go aktualny wicepremier Jannis Dragasakis. Rekonstrukcja dotyczyła też 5 innych stanowisk, w tym przebywającego w szpitalu ministra ds. imigracji, którego zastąpił były wiceminister obrony Dimitris Witsas... Więcej
Więcej

Holandia : Deputowani zagłosowali za zakończeniem referendów konsultacyjnych
photo
Holenderscy deputowani zagłosowali za uchyleniem ustawy w sprawie referendów konsultacyjnych. Ten rodzaj głosowania postawił rząd w kłopotliwym położeniu, gdy w 2016 roku obywatele odrzucili umowę stowarzyszeniową między Unią Europejską i Ukrainą... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Brexit: Theresa May za jak najszerszą umową o wolnym handlu
photo
2 marca Theresa May wygłosiła swoje 4. przemówienie na temat brexitu. Przyznała, że jej kraj nie uzyska w negocjacjach dotyczących wyjścia z Unii Europejskiej wszystkiego, czego chciał. Jednocześnie opowiedziała się za "najszerszym jak to możliwe" porozumieniem o wolnym handlu... Więcej
Więcej
Szkocja i Walia prezentują swoje własne projekty ustaw
photo
27 lutego szkocki i walijski rząd zaprezentowały swoje własne projekty ustaw w sprawie brexitu mające przywrócić regionom pewne kompetencje, szczególnie w dziedzinie rolnictwa i rybołówstwa. Grozi to wywołaniem kryzysu konstytucyjnego. Konkretnie dwa dokumenty mają umożliwić rządom w Edynburgu i Cardiff odzyskanie kompetencji powierzonych Unii Europejskiej po sfinalizowaniu brexitu... Więcej
Więcej

Serbia : Spotkanie Angeli Merkel i serbskiego prezydenta
photo
27 lutego Angela Merkel spotkała się w Berlinie z prezydentem Serbii Aleksandrem Vučiciem. W trakcie konferencji prasowej kanclerz przypomniała o poparciu Niemiec dla możliwego wejścia Serbii do Unii Europejskiej... Więcej

Norwegia : Spotkanie Emmanuela Macrona i Erny Solberg
photo
27 lutego francuski prezydent Emmanuel Macron spotkał się z norweską premier Erną Solberg. Omówili znaczenie umów handlowych, które łączą Norwegię i Unię Europejską... Więcej
Więcej

Migracje : Afryka: nowe programy na rzecz ochrony migrantów
photo
26 lutego Unia Europejska przyjęła 3 nowe programy na kwotę ponad 150 mln euro z tytułu nadzwyczajnego funduszu powierniczego Unii Europejskiej na rzecz Afryki. To następstwo zobowiązań powziętych przez wspólną grupę roboczą Unia Afrykańska-Unia Europejska-ONZ celem zaradzenia zaistniałej sytuacji migrantów w Libii... Więcej
Więcej
EBI wyasygnuje 3,7 mld euro na kwestie migracyjne
photo
27 lutego Rada dała zielone światło dla podwyższenia pożyczek, jakich udziela Europejski Bank Inwestycyjny na projekty służące rozwiązaniu kwestii migracyjnej... Więcej

Eurostat : Najniższa stopa bezrobocia w Europie
photo
1 marca europejski urząd statystyczny Eurostat ogłosił, że w styczniu stopa bezrobocia w Unii Europejskiej i w strefie euro była stabilna, na poziomie 7,3% i 8,6%, czyli takim samym jak w grudniu. Ale w porównaniu do stycznia 2017 roku bezrobocie spadło (z 8,1% i 9,6%)... Więcej
Roczna stopa inflacji w strefie euro spada do 1,2%
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 28 lutego, roczna stopa inflacji w strefie euro w lutym 2018 szacowana była na 1,2% (wobec 1,3% w styczniu tego roku)... Więcej

Kultura : Europejskie Targi Sztuki TEFAF w Maastricht
photo
Od 10 do 18 marca europejskie targi sztuk pięknych TEFAF, które obejmują ponad 7 000 lat historii sztuki, zgromadzą w Maastricht największe międzynarodowe galerie sztuki... Więcej
Wystawa Paula Klee w Monachium
photo
Do 10 czerwca Pinakothek Moderne w Monachium proponuje wystawę dzieł Paula Klee, zatytułowaną "Konstrukcja biedy". Ekspozycja akcentuje lata 20. XX wieku, okres, kiedy Klee odpowiadał na wyzwania związane z nowym światem technologii... Więcej
Wystawa Joana Miro w Walencji
photo
Do 17 czerwca Instytut Sztuki Nowoczesnej Valencia w Walencji zaprasza na wystawę Joana Miro, zatytułowaną "Porządek i nieporządek". Zgłębia ona ślady braku dyscypliny, jakie pozostawił po sobie artysta w trakcie swojej kariery... Więcej
Festiwal Wolna Kultura w Brukseli
photo
Do 30 marca w kampusie Solbosh w Brukseli odbywa się Festiwal Wolna Kultura, poświęcony różnorodności kulturowej. Składa hołd kinu, architekturze, sztuce ulicznej, muzyce, tańcowi, ale również fotografii... Więcej
Wiosna Poetów w Paryżu
photo
Od 7 do 11 marca w Galerie du Génie à la Bastille odbędzie się 20. Wiosna Poetów. Z tej okazji gości ona zbiorową wystawę swoich artystów mieszającą m.in. malarstwo, poezję i fotografię... Więcej
Wystawa "Wyższe sfery. Cztery wieki splendoru"
photo
Od 8 marca do 3 czerwca Rijksmuseum w Amsterdamie proponuje wystawę "Wyższe sfery. Cztery wieki splendoru". Dzięki niej zwiedzający mogą podziwiać dzieła wielkich mistrzów zapisanych w historii sztuki, w tym zwłaszcza Cranacha, Veronese, Velázqueza, Reynoldsa, Muncha i Maneta... Więcej
Wystawa "Schiele – Brus – Palme" w Muzeum Leopolda w Wiedniu
photo
Muzeum Leopolda doprowadza do dialogu w czasie i przestrzeni między 3 artystami i ich pokoleniami - Egonem Schiele (1890–1918), Gunterem Brusem (ur. w 1938 r.) i Thomasem Palme (ur. w 1967). Wiedeńska ekspozycja czynna będzie do 11 czerwca... Więcej

5marz.
5 marca

Bruksela

Rada ds. Ochrony Środowiska

6marz.
6 marca

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

8marz.
8-9 marca

Bruksela

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

19marz.
19 marca

Strasburg

Rada do Spraw Zagranicznych, Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: