Biuletyn n°801

Open panel Open panel
Biuletyn n°801
Biuletyn
wtorek, 24 kwietnia 2018
numer 801
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Schengen: od oporu do odporności?
Autor : Yves Bertoncini
Yves Bertoncini
Proroctwa regularnie zapowiadające "śmierć strefy Schengen" są bardzo przesadzone, ale nie są bez znaczenia. Są bowiem echem żywych napięć między 26 krajami dzielącymi ten obszar, które to napięcia uwidoczniły się zwłaszcza w trakcie masowego napływu uchodźców w latach 2015-2016, a potem w obliczu zamachów terrorystycznych. Są one symptomem dwojakiego kryzysu, którego przyczyny trzeba dobrze zidentyfikować, żeby udzielić na niego skutecznej odpowiedzi: często wspominanego kryzysu solidarności między krajami Unii Europejskiej, ale także kryzysu zaufania, który obrazuje trudności w dzieleniu tzw. obszaru "bez wewnętrznych granic".
Więcej
Na pierwszej stronie! : Europa: lekcja Marcona
photo
W swoim artykule wstępnym "Europa: lekcja Marcona", opublikowanym 23 kwietnia, prezes Fundacji Roberta Schumana Jean-Dominique Giuliani wzywa europejskich przywódców do poparcia projektu, który ucieleśnia francuski prezydent - projektu "Europy, która się rusza"... Więcej

Fundacja : Nabądźcie "Raport Schumana 2018", żeby wiedzieć wszystko o Europie
photo
"The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2018" dostępny jest po francusku i po angielsku. To wydanie analizuje wyzwania, przed którymi stoi Europa, zwłaszcza w wymiarze handlowym. Książka oferuje całościowy obraz Unii Europejskiej dzięki artykułom najlepszych ekspertów, wywiadowi na wyłączność udzielonemu przez francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem. Dostępna jest w księgarniach, na naszej stronie internetowej i w wersji cyfrowej... Więcej

Komisja : UE-Meksyk: "porozumienie ramowe" w sprawie nowego traktatu o wolnym handlu
photo
Traktat o wolnym handlu między Unią Europejską i Meksykiem reguluje wzajemne stosunki handlowe od 2000 roku. W efekcie zawartego w Brukseli 21 kwietnia "porozumienia ramowego" zostanie on zmodernizowany... Więcej
Ochrona sygnalistów
photo
23 kwietnia Komisja Europejska upubliczniła projekt dyrektywy służący ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa przed wewnętrznymi sankcjami czy przed wymiarem sprawiedliwości. W ten sposób Komisja wyciąga naukę z serii skandali, które odbiły się szerokim echem na świecie... Więcej
Unia bezpieczeństwa: uproszczenie dostępu do dowodów cyfrowych
photo
17 kwietnia Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy, które ułatwią policji i organom sądowym uzyskiwanie elektronicznego materiału dowodowego, takiego jak e-maile lub dokumenty znajdujące się w chmurze, niezbędnego do prowadzenia śledztw przeciwko przestępcom i terrorystom oraz ich ściganie i karanie... Więcej
Więcej
Umowa o wolnym handlu z Singapurem i Japonią
photo
18 kwietnia Komisja Europejska przedstawiła Radzie wyniki negocjacji w sprawie Umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią oraz umów w sprawie handlu i inwestycji z Singapurem. To pierwszy etap na drodze do ich podpisania i zawarcia po stronie Unii... Więcej
Więcej | Więcej
Ku otwarciu negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią
photo
17 kwietnia Komisja upubliczniła swoje wnioski w sprawie postępów poczynionych przez państwa Bałkanów Zachodnich w kontekście ich przyszłej akcesji do Unii Europejskiej. Zaleciła rozpoczęcie negocjacji z Albanią i Macedonią... Więcej
Więcej

Parlament : Przemówienie Emmanuela Macrona przed Parlamentem Europejskim
photo
W przemówieniu wygłoszonym przed eurodeputowanymi 17 kwietnia w Strasburgu prezydent Republiki Francuskiej przypomniał o fundamentach Unii, podkreślając konieczność przebudowania europejskiej suwerenności, komplementarnej w stosunku do suwerenności narodowej każdego państwa. Prezydent zaproponował pogłębienie unii gospodarczej i walutowej, opodatkowanie internetowych gigantów oraz wsparcie finansowe dla samorządów lokalnych przyjmujących uchodźców... Więcej
Więcej
Absolutorium eurodeputowanych dla realizacji budżetu w 2016 roku
photo
18 kwietnia europosłowie zatwierdzili na sesji plenarnej sposób, w jaki administrowano budżetem w 2016 roku. Wyrazili w szczególności zadowolenie ze zmniejszenia liczby błędów dotyczących płatności - osiągnęły poziom zaledwie 3,1% (najmniej w ciągu ostatnich 10 lat)... Więcej
Redukcja emisji CO2 i oszczędność energii
photo
17 kwietnia eurodeputowani ustalili cel zużycia energii w budynkach w Unii Europejskiej do 2050 roku na niemal zerowym poziomie. Domagają się również zmniejszenia CO2 emitowanego przez transport, rolnictwo i budynki w UE, a także równowagi CO2 emitowanego i absorbowanego przez lasy do 2030 roku, żeby osiągnąć paryskie cele klimatyczne... Więcej
Więcej | Więcej
Nowe przepisy w sprawie żywności ekologicznej
photo
19 kwietnia europosłowie przyjęli przepisy stymulujące produkcję ekologiczną i gwarantujące na szczeblu europejskim jej jakość... Więcej

Rada : Konkluzje Rady do Spraw Ogólnych
photo
17 kwietnia ministrowie spraw europejskich omówili reformę europejskiego prawa wyborczego i kwestię państwa prawa w Polsce. Wysłuchali również prezentacji Komisji o nowym pakiecie rozszerzeniowym... Więcej

Dyplomacja : Wspólne oświadczenie krajów G7
photo
We wspólnym oświadczeniu z 17 kwietnia przywódcy krajów członkowskich G7 - Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Zjednoczonego Królestwa i Unii Europejskiej - jednomyślnie potępili wykorzystanie broni chemicznej w ataku w Gucie Wschodniej 7 kwietnia oraz potwierdzili swoje poparcie dla interwencji USA, Francji i Zjednoczonego Królestwa w Syrii 13 kwietnia... Więcej

Niemcy : Wizyta Emmanuela Macrona w Berlinie
photo
19 kwietnia francuski prezydent Emmanuel Macron był w Berlinie, żeby przedyskutować z niemiecką kanclerz Angelą Merkel agendę reform UE. Spotkanie to miało na celu przygotowanie Rady Francusko-Niemieckiej 19 czerwca. Francuski prezydent przypomniał o konieczności promowania odpowiedzialności i solidarności europejskiej w strefie euro. Kanclerz zaapelowała o wypracowanie kompromisów. Pierwszy z nich będzie dotyczył reformy Europejskiego Funduszu Stabilności... Więcej
Więcej
Andrea Nahles wybrana na szefową SPD
photo
22 kwietnia była minister pracy Andrea Nahles wybrana została na szefową SPD. 47-latka jest pierwszą kobietą, która pokieruje tą partią. Zastąpi ona Martina Schulza, a uzyskała 66% głosów... Więcej
Więcej

Cypr : Nieformalne spotkanie cypryjskiego prezydenta i przywódcy wspólnoty tureckiej
photo
16 kwietnia cypryjski prezydent Níkos Anastasiádis spotkał się z przywódcą północnej części wyspy Mustafą Akincim. Towarzyszyła im Specjalna Wysłanniczka ONZ Elizabeth Spehar. "Szczere" rozmowy dotyczyły perspektywy nowego dialogu (pod wyłączną egidą ONZ) i porozumienia ramowego w sprawie zarządzania niektórymi przejściami granicznymi... Więcej

Hiszpania : ETA zapowiada swoje rychłe rozwiązanie
photo
18 kwietnia baskijska grupa terrorystyczna Euskadi Ta Askatasuna (ETA), założona w 1959 roku, zapowiedziała, iż zaplanowała swoje rozwiązanie na koniec pierwszego tygodnia maja. W kwietniu 2017 roku sfinalizowano jej rozbrojenie... Więcej
Więcej

Francja : Wizyta kanadyjskiego premiera Justina Trudeau
photo
16 i 17 kwietnia kanadyjski premier Justin Trudeau składał oficjalną wizytę we Francji, gdzie spotkał się z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem, a także z premierem Edouardem Philippem. Wystąpił również przed Zgromadzeniem Narodowym... Więcej
Więcej | Więcej
Rozpoczęcie europejskich konsultacji obywatelskich
photo
17 kwietnia francuski prezydent Emmanuel Macron rozpoczął w Epinal, w Wogezach, obywatelskie konsultacje. Dzięki nim obywatele będą mogli wymienić opinie na temat swoich oczekiwań wobec Europy... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej

Grecja : Nadwyżka budżetowa 2017
photo
23 kwietnia Elstat ogłosił, że w 2017 roku Grecja dorobiła się nadwyżki budżetowej na poziomie 0,8% PKB i pierwotnej nadwyżki na poziomie 4%, przekraczając drugi rok z rzędu cele ustalone przez swoich wierzycieli - UE i MFW... Więcej
Więcej

Irlandia : Sektor rybołówstwa przygotowuje się na konsekwencje brexitu
photo
20 kwietnia przedstawiciele przemysłu rybołówstwa spotkali się z irlandzkim premierem Leo Varadkarem oraz ministrem spraw zagranicznych i handlu, żeby podyskutować na temat potencjalnie szkodliwych dla sektora rybołówstwa konsekwencji brexitu... Więcej

Malta : Projekt Daphne: śledztwo międzynarodowych mediów w sprawie śmierci dziennikarki
photo
17 kwietnia opublikowano pierwsze wyniki śledztwa w ramach "Projektu Daphne", angażującego 18 międzynarodowych mediów. Projekt służy naświetleniu okoliczności śmierci maltańskiej dziennikarki Daphne Caruany Galizii 16 października i kontynuowaniu jej śledztwa na temat przypadków korupcji na tej śródziemnomorskiej wyspie... Więcej
Więcej

Holandia : Państwo się odwołuje w sprawie brytyjskich ekspatów
photo
19 kwietnia niderlandzkie państwo zwróciło się do sądu w Amsterdamie o unieważnienie decyzji o przesłaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania dotyczącego statusu brytyjskich ekspatów po brexicie. Wydaje się, że to pierwszy przypadek tego rodzaju w przeddzień wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej - 5 Brytyjczyków żyjących w Holandii i dwa stowarzyszenia ekspatów zaniepokojone utratą praw pozwały w styczniu niderlandzki rząd... Więcej

Zjednoczone Królestwo : Lordowie poprawiają ustawę o opuszczeniu UE
photo
18 kwietnia, przy okazji rozpatrywania treści ustawy w sprawie brexitu, Izba Lordów przegłosowała poprawkę, która kwestionuje projekt opuszczenia unii celnej. Poprawka, poparta przez członków większości i opozycji, została przyjęta 348 głosami do 225... Więcej
Więcej

Turcja : Wybory prezydenckie i parlamentarne 24 czerwca
photo
18 kwietnia turecki prezydent Erdogan zapowiedział, że 24 czerwca odbędą się przedterminowe wybory. W jego oczach sytuacja w regionie uzasadnia zmianę systemu władzy wykonawczej. Tymczasem poprzednia reforma konstytucyjna już mu umożliwiła poszerzenie swoich kompetencji... Więcej
Więcej

WTO : Unia Europejska wnosi sprawę do WTO
photo
16 kwietnia Unia Europejska zwróciła się do Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie ceł na amerykański import stali i aluminium, jak już to wcześniej uczyniły Chiny. Rosja zrobiła to samo 19 kwietnia... Więcej

MFW : Perspektywy światowej gospodarki
photo
18 kwietnia MFW potwierdził swoje prognozy wzrostu na bieżący rok na poziomie 3,9%. Prognozy na 2018 dla bogatych krajów wynoszą 2,5% (wobec 2,3% w 2017). Także w przypadku strefy euro przewidują przyrost o 0,2% (do 2,4%). Prognozy dla Niemiec mówią o 2,5%, a dla Francji o 2,1%. Niemniej, MFW ocenia, że wojna handlowa może zahamować ten wzrost... Więcej
Wiosenne posiedzenia MFW i Banku Światowego
photo
Od 16 do 22 kwietnia w Waszyngtonie odbywały się wiosenne posiedzenia MFW i Banku Światowego. Dyrektor generalna MFW Christine Lagarde podała szczegóły swojego światowego planu działania, który mówi w szczególności o "okienku szans", które należy chwytać. Lagarde potwierdziła swoje poparcie dla sprawiedliwego, wielostronnego systemu handlu opartego na przepisach i współpracy... Więcej
Więcej | Więcej

Eurostat : Wnioski o azyl w Unii Europejskiej w 2017 roku
photo
W 2017 roku 28 państw członkowskich Unii Europejskiej udzieliło ochrony 538 000 wnioskującym o azyl. To liczba o blisko 25% niższa w porównaniu do 2016. Według komunikatu Eurostatu opublikowanego 19 kwietnia kraje członkowskie przyjęły blisko 24 000 przemieszczonych uchodźców... Więcej
Roczna stopa inflacji w strefie euro rośnie do 1,3%
photo
Według liczb opublikowanych przez Eurostat 18 kwietnia roczna stopa inflacji w strefie euro w marcu 2018 wyniosła 1,3% (wobec 1,1% w lutym). Rok wcześniej było to 1,5%... Więcej
Wskaźniki Europa 2020 dotyczące zatrudnienia
photo
W 2017 roku stopa zatrudnienia w populacji od 20. do 64. roku życia w Unii Europejskiej wyniosła 72,2% i w stosunku do 2016 (71,1%) wzrosła. Celem strategii Europa 2020 jest osiągniecie w Unii do 2020 roku łącznej stopy zatrudnienia w grupie wiekowej 20-64 na poziomie co najmniej 75%... Więcej

Eurobarometr : Wg Europejczyków do jakiego stopnia życie w Unii jest sprawiedliwe?
photo
Według wyników nowego sondażu większość Europejczyków sądzi, że życie jest ogólnie sprawiedliwe, ale są oni zaniepokojeni wymiarem sprawiedliwości, decyzjami politycznymi i nierównościami dochodów... Więcej
Więcej

Opracowania/raporty : Posiedzenie ministrów finansów G20
photo
20 kwietnia ministrowie finansów G20 nie zdołali całkowicie zażegnać wszelkiego ryzyka konfliktu handlowego. Posiedzenie zakończyło się na stwierdzeniu braku zgody w kwestii rozwiązania problemu napięć handlowych... Więcej
Raport na temat głównych przeszkód w integracji migrantów
photo
17 kwietnia Komisja i OECD opublikowały raport, który wylicza główne przeszkody w integracji migrantów i udziela odpowiedzi za pośrednictwem konkretnych strategicznych zaleceń... Więcej
Więcej
Opinia publiczna: zaniepokojenie globalizacją
photo
19 kwietnia Fundacja Bertelsmanna opublikowała wyniki studium na temat globalizacji, które przeprowadziła w 12 krajach. Pokazuje ono, że skutki wolnego handlu budzą wiele niepokoju w krajach rozwiniętych, jak i we wschodzących gospodarkach... Więcej

Kultura : Canaletto w Muzeum Rzymu
photo
Do 19 sierpnia Museo di Roma zaprasza na wystawę dzieł Giovanniego Antonio Canali (1697-1768), znanego jako Canaletto. Wystawa ta uświetnia 250. rocznicę śmierci weneckiego malarza, prezentując prace, które nie były jeszcze wystawiane we Włoszech: 42 obrazy, w tym arcydzieła, 9 rysunków, a także 16 książek i dokumenty archiwalne... Więcej
"Hieroglify - Rysunki symbolistyczne 1890-1910" w Kopenhadze
photo
Do 12 sierpnia duńska galeria narodowa proponuje wystawę zatytułowaną "Hieroglify - Rysunki symbolistyczne 1890-1910", podczas której zwiedzający mogą odkrywać dzieła takich artystów jak J.F. Willumsen, Johannes Holbek i Jens Lund, którzy pod koniec XIX wieku rozwinęli nowy język wizualny w sztuce... Więcej
Klimt: pochłaniająca wystawa cyfrowa w Atelier des Lumières
photo
Atelier des Lumières w Paryżu organizuje bezprecedensową wystawę cyfrową, która potrwa do 11 listopada. Zaproponowano trasę zwiedzania skupioną na ważnych przedstawicielach wiedeńskiej sceny artystycznej, w tym szczególnie na Gustavie Klimcie. Dzieła są wyświetlane i animowane do muzyki, by zwiedzający mogli doświadczyć niezwykłego zanurzenia w sztuce... Więcej

24kwie.
24-25 kwietnia

Bruksela

Konferencja na temat pomocy na przyszłość dla Syrii i krajów regionu

26kwie.
26 maja

Frankfurt

Posiedzenie Rady Prezesów EBC

27kwie.
27 kwietnia

Sofia

Posiedzenie Eurogrupy

27kwie.
27-28 kwietnia

Sofia

Nieformalne posiedzenie ministrów gospodarki i finansów

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2019
Biuletyn n°859
Jakie wyciągnąć nauki z wyborów regionalnych na wschodzie Niemiec?
Opublikowany 16/09/2019
Biuletyn n°858
Europa w chińsko-amerykańskiej wojnie handlowej
Opublikowany 09/09/2019
Biuletyn n°857
9. unijna kadencja, nowe dane polityczne
Opublikowany 22/07/2019
Biuletyn n°856
Europa w obliczu dezinformacji
Opublikowany 15/07/2019
Biuletyn n°855
Od G20 w Osace do G7 w Biarritz: dokąd zmierza Europa?
Opublikowany 08/07/2019
Biuletyn n°854
Ku przebudowanemu partnerstwu europejsko-afrykańskiemu
Opublikowany 01/07/2019
Biuletyn n°853
Od wyjścia z kryzysu do wyzwań świata: europejski program strategiczny
Opublikowany 24/06/2019
Biuletyn n°852
Juncker lub europejska wartość dodana
Opublikowany 17/06/2019
Biuletyn n°851
Neutralność węglowa w Europie: jak ją osiągnąć?
Opublikowany 11/06/2019
Biuletyn n°850
Unia Europejska bardziej zjednoczona, by zmierzyć się z wyzwaniami mniej bezpiecznego świata
Opublikowany 03/06/2019
Biuletyn n°849
Parlament Europejski: nowa równowaga... ale nie eurosceptyczna
Opublikowany 27/05/2019
Biuletyn n°848
Skrajne prawice: nawrócenie na Europę!
Opublikowany 20/05/2019
Biuletyn n°847
Między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, Europa w poszukiwaniu swojej przyszłości
Opublikowany 13/05/2019
Biuletyn n°846
Wyzwania europejskie 2019
Opublikowany 06/05/2019
Biuletyn n°845
Kontekst wyborczy 2019: nowe i coraz bardziej europejskie wyzwania
Opublikowany 29/04/2019
Biuletyn n°844
Bilans 8. kadencji Parlamentu Europejskiego
Opublikowany 23/04/2019
Biuletyn n°843
Ochrona europejskich obywateli i walka z terroryzmem
Opublikowany 15/04/2019
Biuletyn n°842
Ochrona europejskich obywateli w skrajnie połączonym świecie
Opublikowany 08/04/2019
Biuletyn n°841
Jaka będzie nowa Europa?
Opublikowany 01/04/2019
Biuletyn n°840
Wyzwania i perspektywy ukraińskich wyborów prezydenckich
Opublikowany 25/03/2019
Biuletyn n°839
A jeśli rozpoczęlibyśmy od kultury?
Opublikowany 18/03/2019
Biuletyn n°838
Na rzecz geopolityki euro
Opublikowany 11/03/2019
Biuletyn n°837
Równość kobiet i mężczyzn w Europie: jaki będzie skok w 2019 roku?
Opublikowany 04/03/2019
Biuletyn n°836
Migracja w centrum szczytu między Unią Europejską i Ligą Państw Arabskich
Opublikowany 25/02/2019
Biuletyn n°835
Wspólna polityka rolna wobec próby subsydiarności
Opublikowany 18/02/2019
Biuletyn n°834
Europejska polityka handlowa, polityka konkurencji i wybory w Estonii
Opublikowany 11/02/2019
Biuletyn n°833
Jaka będzie europejska reakcja na amerykańską eksterytorialność?
Opublikowany 04/02/2019
Biuletyn n°832
Uchwycić się wyzwania klimatycznego, by zbudować przyszłość Europy
Opublikowany 28/01/2019
Biuletyn n°831
Od wspólnej wizji do konkretnych realizacji: ku zjednoczonym Bałkanom w zjednoczonej Europie
Opublikowany 21/01/2019
Biuletyn n°830
Walka z dezinformacją i ochrona dziennikarzy
Opublikowany 14/01/2019