Biuletyn n°802

Open panel Open panel
Biuletyn n°802
Biuletyn
poniedziałek, 30 kwietnia 2018
numer 802
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Współpraca Unia Europejska/Afryka: outsourcing europejskich polityk migracyjnych
Autor : Victoire d'Humières
Victoire d'Humières
Z powodów geograficznych, historycznych, kulturowych i językowych Afryka, reprezentowana przez Unię Afrykańską, i Unia Europejska są dwoma uprzywilejowanymi partnerami. Europa pozostaje najważniejszym inwestorem zagranicznym na kontynencie, największym źródłem transferów finansowych oraz największym dostawcą pomocy rozwojowej i humanitarnej. Nie wspominając o wielu misjach oraz operacjach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Wszystkie aspekty współpracy obejmują kwestię przepływów migracyjnych między dwoma podmiotami.
Więcej
Fundacja : Raport Schumana 2018 już do nabycia
photo
"The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2018" dostępny jest po francusku i po angielsku. To wydanie analizuje wyzwania, przed którymi stoi Europa, i zawiera zwłaszcza artykuł Nicole Gnesotto na temat relacji handlowych UE/USA. Książka oferuje całościowy obraz Unii Europejskiej dzięki artykułom najlepszych ekspertów, wywiadowi na wyłączność udzielonemu przez francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem. Dostępna jest w księgarniach, na naszej stronie internetowej i w wersji cyfrowej... Więcej

Komisja : Postępy w sprawie sztucznej inteligencji i ochrony danych
photo
25 kwietnia Komisja Europejska przedstawiła działania, które chce zrealizować, aby ułatwić obywatelom UE czerpanie korzyści ze sztucznej inteligencji i zwiększyć konkurencyjność UE na tym polu. Zapowiedziała również zestaw środków mających zwiększyć dostępność danych w UE w oparciu o doświadczenia zebrane w wyniku uprzednich inicjatyw na rzecz swobodnego przepływu danych nieosobowych w ramach jednolitego rynku cyfrowego... Więcej
Więcej
Walka z dezinformacją online
photo
26 kwietnia Komisja zaproponowała wprowadzenie środków na rzecz zwalczania dezinformacji w internecie m.in. kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji, wsparcie niezależnej sieci weryfikatorów faktów oraz szereg działań mających na celu promowanie wysokiej jakości dziennikarstwa oraz umiejętności korzystania z mediów... Więcej
Więcej
Przemówienie Jean-Claude'a Junckera w Grecji
photo
Złożywszy hołd "kolebce demokracji, Jean-Claude Juncker (przebywający 26 kwietnia z wizytą w Grecji) zapewnił, że ten kraj jest "jedynym z filarów stabilności na Bałkanach". W związku z odległą perspektywą rozszerzenia UE o niektóre z krajów bałkańskich Juncker zauważył, że "potrzebują [one] europejskiej perspektywy [którą daje Grecja], by nie powtórzyły się dramaty" przeszłości, i że wraz z ich akcesją Unia nie zamierza "importować żadnego obszaru niestabilności"... Więcej
Więcej
Ku nowym przepisom w zakresie prawa spółek
photo
25 kwietnia Komisja zaproponowała nowe regulacje, aby uprościć zadanie przedsiębiorstwom chcącym ulokować się w innym państwie Unii, ale jednocześnie umożliwiające zablokowanie przeprowadzek będących nadużyciem, umotywowanych powodami podatkowymi i socjalnymi... Więcej

Parlament : Reformy na rzecz przyspieszenia rozpatrywania wniosków azylowych
photo
25 kwietnia członkowie Komisji Wolności Obywatelskich poparli propozycję nowego rozporządzenia w sprawie wspólnej procedury w zakresie przyznawania w Unii ochrony międzynarodowej. Precyzuje ono, jak władze krajowe powinny administrować wnioskami azylowymi. Procedura ta będzie szybsza i prostsza oraz obejmować będzie większe gwarancje, zwłaszcza dla dzieci... Więcej

Rada : Eurogrupa: zachęcające dla Grecji wyniki
photo
27 kwietnia 19 ministrów finansów strefy euro obradujących w Sofii zostało poinformowanych o poczynionych przez Grecję postępach w ramach 4. przeglądu programu pomocy finansowej. Omówili również unię bankową oraz dynamikę wynagrodzeń jako sposób na makroekonomiczne dopasowanie w unii gospodarczej i walutowej... Więcej
Więcej
Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)
photo
25 kwietnia Rada potwierdziła porozumienie z Parlamentem Europejskim w sprawie Europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS), który pozwoli przeprowadzać kontrole z wyprzedzeniem i w razie potrzeby odmawiać wjazdu do strefy Schengen obywatelom państw trzecich zwolnionym z obowiązku wizowego... Więcej
Posiedzenie ministrów zdrowia
photo
23 kwietnia w Sofii obradowało 28 ministrów zdrowia, aby omówić kwestię zdrowego żywienia dzieci, a także skuteczność i dostępność leków... Więcej
Posiedzenie ministrów do spraw gospodarczych i finansowych
photo
27 i 28 kwietnia w Sofii, podczas nieformalnego posiedzenia europejskich ministrów gospodarki i finansów, omówiono politykę konwergencji gospodarczej Unii Europejskiej, unię rynków kapitałowych, opodatkowanie przedsiębiorstw i podatek cyfrowy oraz zwalczanie oszustw podatkowych... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Syria: darczyńcy gromadzą 4,4 mld dolarów na 2018 rok
photo
24 i 25 kwietnia międzynarodowi darczyńcy, obradujący w Brukseli na 2. konferencji w sprawie pomocy na rzecz przyszłości Syrii i krajów regionu, zgromadzili 3,6 mld euro na 2018 rok. Konferencja pozwoliła na "odnowienie i wzmocnienie zaangażowania politycznego, humanitarnego i finansowego wspólnoty międzynarodowej"... Więcej
Więcej
Wspólne oświadczenie w sprawie ceł
photo
29 kwietnia przywódcy Niemiec, Francji i Zjednoczonego Królestwa zaapelowali we wspólnym oświadczeniu do Stanów Zjednoczonych o to, by nie nakładać jednostronnie ceł. Niemniej, Emmanuel Macron, Angela Merkel i Theresa May ocenili, że Unia Europejska "musi być w razie czego gotowa do skutecznej i szybkiej reakcji"... Więcej

EBC : Rada Prezesów EBC
photo
26 kwietnia Rada Prezesów EBC pozostawiła swoje podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian i potwierdziła utrzymanie swojego programu zakupów długów publicznych i prywatnych ("QE") na obecnym poziomie 30 mld euro miesięcznie do końca września, "a w razie potrzeby jeszcze dłużej". Europejski Bank Centralny stwierdził, iż obserwuje "pewne wyhamowanie" w strefie euro i niepokoi się narastającą "groźbą wzrostu protekcjonizmu", kreśląc bardziej pesymistyczny obraz niż wcześniej... Więcej
Więcej

Europejskie agencje : Wystrzelenie europejskiego satelity obserwacji oceanów
photo
25 kwietnia wystrzelono europejskiego satelitę Copernicus Sentinel-3B mającego obserwować Ziemię, aby dostarczyć całej serii danych na temat wysokości oceanów, ich koloru, grubości kry czy temperatury na powierzchni planety... Więcej
Porozumienie z Europejską Agencją Leków w sprawie jej siedziby
photo
W następstwie brexitu siedziba Europejskiej Agencji Leków (EMA) zostanie przeniesiona z Londynu do Amsterdamu. 23 kwietnia niderlandzka Rada Ministrów zaakceptowała ostateczną treść Porozumienia w sprawie siedziby Agencji. Opisuje ono, jak organy i pracownicy EMA będą traktowani przez niderlandzki rząd... Więcej
Więcej
Rozpoczęcie kampanii "substancji niebezpiecznych pod kontrolą"
photo
24 kwietnia Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy rozpoczęła ogólnoeuropejską kampanię na rzecz "Zdrowego i bezpieczne miejsca pracy", która w latach 2018-2019 poświęcona będzie tematowi "substancji niebezpiecznych pod kontrolą". Oznacza to rozpoczęcie rozłożonych na 2 lata wydarzeń i działań służących promowaniu lepszych instrumentów walki z zagrożeniami, jakie niosą ze sobą dla pracowników niebezpieczne substancje... Więcej
Więcej

Niemcy : Niemiecki prezydent z oficjalną wizytą w Szwajcarii
photo
25 kwietnia szwajcarska Rada Federalna przyjęła z oficjalną wizytą prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera. Rozmowy dotyczyły stosunków dwustronnych, polityki europejskiej i współpracy dwóch krajów w kontekście międzynarodowym... Więcej
Więcej | Więcej
Spotkanie Angeli Merkel i Donalda Trumpa
photo
27 kwietnia niemiecka kanclerz Angela Merkel udała się do Waszyngtonu na roboczy obiad z prezydentem Donaldem Trupem. Odnośnie jej priorytetów, opowiedziała się za zwolnieniem Europy z ceł na stal i aluminium po 1 maja i za utrzymaniem irańskiego porozumienia atomowego... Więcej
Więcej
Kanclerz przyjmuje 10 000 uchodźców ONZ
photo
23 kwietnia niemiecka kanclerz Angela Merkel broniła swojej decyzji o przyjęciu 10 000 uchodźców określonych jako tacy przez Biuro Wysokiego Komisarza NZ ds. Uchodźców. Uważa ona program ONZ za środek do zakończenia nielegalnej imigracji w Europie i zastąpienie jej migracją legalną... Więcej

Dania : Wybory parlamentarne w Grenlandii
photo
24 kwietnia Grenlandia, autonomiczne duńskie terytorium związane z Unią Europejską, odnowiło skład swojego parlamentu. Zwyciężyła rządząca od 2014 roku partia premiera Kima Kielsena (27,2% głosów), wyprzedzając ugrupowanie lewicowo-zielone (25,5%). Na kampanii odcisnęła się zwłaszcza kwestia niepodległości. 6 na 7 startujących partii opowiedziało się za... Więcej
Więcej

Finlandia : Rząd gotowy do zwiększenia swojego wkładu do budżetu UE po brexicie
photo
26 kwietnia Finlandia wyraziła gotowość do zwiększenia swojego wkładu do wieloletniego budżetu Unii Europejskiej po 2020 roku, aby zrekompensować wyjście Zjednoczonego Królestwa z UE... Więcej

Francja : Wizyta Emmanuela Macrona w Stanach Zjednoczonych
photo
Od 23 do 25 kwietnia prezydent Republiki Francuskiej Emmanuel Macron przebywał z państwową wizytą w Stanach Zjednoczonych. Podróż, celebrująca przyjaźń między dwoma krajami, zakończyła się przemówieniem francuskiego prezydenta przed amerykańskim Kongresem... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Porozumienie między Airbusem i Dassault w sprawie przyszłego francusko-niemieckiego samolotu bojowego
photo
25 kwietnia, podczas salonu aeronautycznego w Berlinie, Airbus i Dassault Aviation ogłosiły, iż osiągnęły porozumienie ramowe odnośnie rozwoju i produkcji Przyszłego Systemu Walki Powietrznej (FCAS) w Europie do 2040 roku... Więcej
Więcej
Deklaracja końcowa konferencji w sprawie zwalczania finansowania terroryzmu
photo
25 i 26 kwietnia z inicjatywy Emmanuela Macrona w Paryżu obradowały państwa członkowskie Grupy Zadaniowej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) i regionalnych organów pokroju FATF, G20 i Międzynarodowej Koalicji przeciwko Daech. Obecne były też międzynarodowe i regionalne organizacje oraz agencje. Celem spotkania było przeanalizowanie środków na rzecz zwiększenia skuteczności walki z finansowaniem terroryzmu. Podkreślono w związku z tym, że zasadnicze jest zintegrowane podejście... Więcej
Więcej
7 europejskich krajów podpisuje wspólne oświadczenie na rzecz klimatu
photo
25 kwietnia ministrowie ds. zwalczania zmian klimatycznych z Niemiec, Szwecji, Francji, Holandii, Finlandii, Portugalii i Luksemburga wspólne zaapelowali o stworzenie we wszystkich krajach długoterminowej, ambitnej strategii, zgodnej z celami porozumienia paryskiego... Więcej

Rumunia : 3. posiedzenie czterostronne w Bukareszcie
photo
24 kwietnia rumuńska premier Viorica Dăncilă przyjęła swojego bułgarskiego odpowiednika Bojko Borysowa, greckiego Alexisa Tsiprasa i serbskiego Aleksandara Vučicia, żeby przedyskutować połączenia regionalne oraz postępy w procesie akcesji Serbii do Unii... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Izba Lordów dalej poprawia ustawę o wyjściu z Unii
photo
23 kwietnia lordowie wymierzyli brytyjskiemu rządowi kolejnego prztyczka, głosując przy okazji rozpatrywania ustawy o brexicie za zachowaniem w brytyjskim prawie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Wyraźną większością głosów lordowie odmówili również przyznania rządowi poszerzonych kompetencji do celów poprawiania ustaw po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii... Więcej
Więcej
Brytyjsko-walijskie porozumienie w sprawie legislacji po brexicie
photo
24 kwietnia brytyjski i walijski rząd osiągnęły porozumienie w sprawie swoich kompetencji legislacyjnych po brexicie. Rząd szkocki przeciwnie - odmawia zaproponowanego przez Londyn kompromisu... Więcej
Więcej
Dymisja minister spraw wewnętrznych
photo
29 kwietnia brytyjska minister spraw wewnętrznych Amber Rudd podała się do dymisji po serii skandali wokół traktowania imigrantów przez podległe jej służby... Więcej
Więcej

Słowacja : Nowa minister spraw wewnętrznych
photo
24 kwietnia słowacki premier Peter Pellegrini mianował na stanowisko ministra spraw wewnętrznych Denisę Sakovą, pochodzącą z partii SMER (centrolewica). Zastąpiła ona Thomasa Druckera, który podał się dymisji w następstwie demonstracji po lutowym zabójstwie dziennikarza Jana Kuciaka... Więcej

Słowenia : Szczyt Procesu współpracy w Europie Południowo-Wschodniej
photo
24 kwietnia słoweński premier Miro Cerar gościł w Brdo pri Kranju swoich odpowiedników na Szczycie Procesu współpracy w Europie Południowo-Wschodniej, by omówić przyszłość regionu Bałkanów... Więcej
Posiedzenie ministrów transportu
photo
26 kwietnia w Lublanie, podczas konferencji "TEN-T Days" na temat transportu, unijna komisarz ds. transportu Violeta Bulc spotkała się z ministrami, aby omówić projekty transgranicznego transportu kolejowego, drogowego i morskiego... Więcej
Więcej

Szwajcaria : Jakie będą przyszłe relacje ze Zjednoczonym Królestwem?
photo
25 kwietnia szwajcarska Rada Federalna wypowiedziała się na temat przyszłych relacji z Zjednoczonym Królestwem po brexicie: chce zagwarantować wzajemne prawa i obowiązki, które wiążą oba kraje mimo wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Poza tym, w związku z okresem przejściowym Rada Federalna dostosowała swoją strategię "Mind the Gap", przyjętą w 2016 roku: w trakcie tego okresu aktualne prawa i obowiązki powinny nadal być przestrzegane w dwustronnych relacjach między dwoma krajami... Więcej

Eurostat : W 2017 roku deficyt i dług zmniejszyły się
photo
W 2017 roku deficyt, a także dług publiczny w Unii Europejskiej i w strefie zmniejszyły się w porównaniu do 2016. W Unii stosunek deficytu budżetowego do PKB obniżył się z 1,6% do 1%, a w strefie euro z 1,5% w 2016 do 0,9% w 2017. Stosunek długu publicznego do PKB w Unii skurczył się z 83,3% do 81,6%, a w strefie euro z 89% do 86,7%... Więcej

Opracowania/raporty : Światowy ranking wolności prasy 2018
photo
25 kwietnia Reporterzy Bez Granic opublikowali doroczny ranking wolności prasy na świecie 2018. Europa pozostaje terytorium, na którym prasa jest relatywnie wolna, szczególnie w krajach skandynawskich, które lokują się na czele rankingu. Jednak niektóre kraje afrykańskie i południowoamerykańskie wyprzedziły Francję i Włochy, które zajęły 33. i 46. lokatę na 180 krajów... Więcej

Kultura : Wystawa Bacon-Giacometti w Fundacji Beyelerów
photo
Do 2 września Fundacja Beyelerów gromadzi we współpracy z Fundacją Giacomettiego setkę dzieł Alberto Giacomettiego (1901–1966) i Francisa Bacona (1909–1992). Ekspozycja w Riehen doprowadza do dialogu między pracami tych dwóch ważnych artystów XX wieku, którzy wydają się tak różni, a istnieją między nimi zaskakujące punkty wspólne... Więcej
"Nenufary" w Muzeum Oranżerii
photo
Do 20 sierpnia paryskie Muzeum Oranżerii proponuje zwiedzającym niezwykłą wystawę. Za pośrednictwem selekcji kilku późnych dzieł Moneta i 20 wielkich płócien amerykańskich artystów pochylono się nad momentem spotkania między ponownym odkryciem wielkich prac mistrza z Giverny i konsekracją Nowojorskiej Szkoły Sztuki Abstrakcyjnej... Więcej
Wystawa Gabriele Münter w duńskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej
photo
Od 3 maja do 19 sierpnia Muzeum Louisiana prezentuje wystawę na temat niemieckiej XX-wiecznej malarki Gabriele Münter. Wystawiono 130 jej dzieł z okresu niemieckiego ekspresjonizmu, szereg z nich nigdy nie było prezentowanych publicznie... Więcej
Wystawa Marthy Stettler w Bernie
photo
Od 4 maja do 29 lipca Kunstmuseum w Bernie prezentuje retrospektywę poświęconą artystce Marthcie Stettler (1870-1945), związanej z późnym ekspresjonizmem. Była ona w szczególności współzałożycielką paryskiej Académie de la Grande Chaumière, którą kierowała przez 4 lata. Była to również pierwsza Szwajcarka, która wystawiła swe prace na weneckim Biennale w 1920 roku... Więcej

5maj
5 maja

Bruksela i Luksemburg

Dni Otwartych Drzwi w instytucjach europejskich

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020