Biuletyn n°808

Open panel Open panel
Biuletyn n°808
Biuletyn
wtorek, 12 czerwca 2018
numer 808
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Budżet Unii Europejskiej: jaki kompromis jest możliwy między Francją i Niemcami?
Autor : Nicolas-Jean Brehon
Nicolas-Jean Brehon
Negocjacje kolejnych wieloletnich ram finansowych (2021-2027) mają swoją specyfikę. Ponieważ nie weźmie w nich udziału Zjednoczone Królestwo, Niemcy tracą swojego najlepszego sojusznika budżetowego. Po raz pierwszy od 25 lat istnieje realna możliwość, jeśli nie niemal pewność, że zostanie rozbity szklany sufit 1% DNB. Za cenę napięć między krajami członkowskimi. Francja i Niemcy będą na pierwszej linii tych negocjacji, które mogą być najtrudniejszymi w budżetowej historii Unii Europejskiej.
Więcej
Fundacja : Walka z oszustwami w tranzycie celnym w Unii Europejskiej
photo
20 czerwca Fundacja organizuje w Brukseli konferencję poświęconą oszustwom w systemie tranzytu celnego w Unii. Będzie to okazja do prześledzenia konsekwencji raportu Kellet-Bowman w 20 lat po jego publikacji. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach Programu Hercule III Europejskiego Urzędu Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), odpowiadającego za ochronę interesów finansowych Unii. Można się bezpłatnie zarejestrować online... Więcej
Więcej
Raport Schumana na temat Europy, stan Unii 2018
photo
"The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2018" dostępny jest po francusku i po angielsku. To wydanie analizuje wyzwania, przed którymi stoi Europa. Książka oferuje całościowy obraz Unii Europejskiej dzięki wywiadowi na wyłączność z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem, mapom i statystykom z komentarzem. Można ją zamówić online na naszej stronie, znaleźć w księgarni lub w formacie cyfrowym... Więcej

Komisja : Handel UE-USA: wyważenie ceł na amerykańskie produkty
photo
6 czerwca Komisja zaaprobowała decyzję o nałożeniu dodatkowych ceł na pełną listę amerykańskich produktów notyfikowaną Światowej Organizacji Handlu (WTO) 18 maja. Ma to miejsce w ramach reakcji Unii Europejskiej na amerykańskie cła na produkty stalowe i aluminiowe. Komisja przewiduje zakończenie stosownej procedury w koordynacji z państwami członkowskimi przed końcem czerwca, tak by nowe cła były stosowane od lipca. 28 ambasadorów państw członkowskich i ambasador Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych podpisali się pod wspólnym listem na ten temat... Więcej
Więcej | Więcej
Obrona handlowa: ostrzejsze i skuteczniejsze przepisy
photo
8 czerwca weszły w życie nowe przepisy w zakresie obrony handlowej. Wszelkie nowe dochodzenie wszczęte po tej dacie objęte jest przepisami antydumpingowymi i antysubsydyjnymi. Chodzi o zmodernizowanie instrumentów obrony handlowej Unii i umożliwienie jej nakładania w niektórych przypadkach wyższych ceł... Więcej
Więcej
Przyszły plan inwestycyjny InvestEU
photo
6 czerwca Komisja zaproponowała utworzenie programu InvestEU w ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027, który połączy całe finansowanie z budżetu UE w formie pożyczek i gwarancji. Fundusz obejmie rozmaite aktualnie dostępnie fundusze i pozwoli Komisji w większym stopniu stymulować tworzenie miejsc pracy, inwestycje i innowacje... Więcej
Wzmocnienie współpracy między władzami celnymi i podatkowymi
photo
8 czerwca Komisja zaprezentowała środki zmierzające do pogłębienia współpracy celnej i podatkowej państw członkowskich. Nowy plan służy stworzeniu nowoczesnej unii celnej skoncentrowanej na interesach przedsiębiorstw i obywateli, a program Fiscalis ma sprzyjać współpracy między administracjami podatkowymi państw członkowskich... Więcej

Parlament : Porozumienie w sprawie ograniczenia opłat za połączenia wewnątrzunijne i w sprawie 5G
photo
6 czerwca Parlament i Rada zawarły tymczasowe porozumienie w sprawie reformy przepisów telekomunikacyjnych. Umożliwi to przyspieszenie inwestycji niezbędnych do stworzenia do 2020 roku łączności 5G, optymalizację ochrony użytkowników i wprowadzenie ograniczeń dysproporcjonalnych opłat za połączenia między unijnymi krajami... Więcej
Transport drogowy: lepsze warunki pracy i sprawiedliwa konkurencja
photo
Według poprawek przyjętych na Komisji Transportu w Parlamencie 4 czerwca europejskie przepisy dotyczące pracowników delegowanych, oparte na zasadzie "równa praca, równa pensja", będą miały zastosowanie do dostaw w kabotażu (czyli dostaw wewnątrz innego kraju członkowskiego po dostawie transgranicznej). Eurodeputowani zasiadający w tej komisji zaproponowali również zmiany służące zapewnieniu kierowcom lepszych warunków odpoczynku... Więcej
Porozumienie w sprawie ograniczenia wykorzystywania antybiotyków w hodowli
photo
5 czerwca doszło do porozumienia między europosłami i europejskimi ministrami w sprawie projektu służącego zmniejszeniu wykorzystywania antybiotyków w hodowli. Chodzi o to, by bakterie lekooporne miały utrudniony dostęp do ludzkiej żywności... Więcej
Uzupełnienie odpowiedzi Facebooka
photo
4 czerwca Facebook opublikował 2. serię odpowiedzi na pisemne pytania, które pozostały bez odpowiedzi podczas spotkania kierownictwa PE z prezesem Facebooka Markiem Zuckerbergiem 22 maja. Odpowiedzi te koncentrują się na takich zagadnieniach jak algorytmy, bezpieczeństwo online, manipulacja wyborcza i stosowanie przez Facebooka europejskiego rozporządzenia w sprawie ochrony danych... Więcej

Rada : Konkluzje posiedzenia ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
photo
4 i 5 czerwca, podczas obrad ministrów sprawiedliwości, przyjęto ogólne stanowisko w sprawie dyrektywy o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz drugiej szansie, a także konkluzje w sprawie upowszechnienia wykorzystywania dowodów elektronicznych. Zajęto się także strategią w dziedzinie e-sprawiedliwości na lata 2019-2023. Ministrowie spraw wewnętrznych omówili przede wszystkim kwestię migracji - zwłaszcza postępy reform dotyczących systemu azylowego i kodeksu wizowego - oraz współpracę w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej... Więcej
Ministrowie rolnictwa rozważnie o reformie WPR
photo
Ministrowie rolnictwa, obradujący 5 czerwca w Sofii na nieformalnym posiedzeniu, wykazali się wielką ostrożnością w sprawie propozycji reformy polityki rolnej (WPR) upublicznionych przez Komisję Europejską... Więcej
Więcej
Konkluzje Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii
photo
Podczas swojej publicznej sesji 11 czerwca Rada osiągnęła porozumienie w kwestii rozporządzenia w sprawie ACER, Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki. Podkreśliła skuteczność tej agencji od czasu jej utworzenia w 2011 roku, szczególnie w dziedzinie transgranicznej współpracy energetycznej, co zdecydowanie sprzyja systemom energii odnawialnych... Więcej

Dyplomacja : Szczyt G7
photo
8 i 9 czerwca w Charlevoix, w Kanadzie obradowało G7. Próbowano osiągnąć wspólne stanowisko w kwestii handlu, klimatu, Iranu, Syrii i Rosji. W komunikacie, z którego wyłączyły się Stany Zjednoczone, przywódcy G7 opowiedzieli się za światem bardziej pokojowym, stabilnym i egalitarnym... Więcej
Iran: Komisja przyjęła legislację, by zablokować amerykańskie sankcje
photo
6 czerwca Komisja Europejska przyjęła legislację, która ma przeciwdziałać eksterytorialnym skutkom amerykańskich sankcji dla europejskich przedsiębiorstw chcących zainwestować w Iranie po wyjściu Waszyngtonu z porozumienia w sprawie irańskiej energii atomowej. Poza tym, 4 czerwca ministrowie spraw zagranicznych i finansów Francji, Niemiec i Zjednoczonego Królestwa, a także Wysoka Przedstawicielka UE Federica Mogherini skierowali do Stanów Zjednoczonych wspólny list. Przypominają o swoim zaangażowaniu w porozumienie i zwracają się do Stanów Zjednoczonych o wyłączenie europejskich przedsiębiorstw spod sankcji... Więcej
Więcej
Partnerstwo Wschodnie: wzmocnienie relacji UE-Armenia
photo
6 czerwca, przed pierwszą Radą Partnerstwa UE-Armenia 21 czerwca, Komisja opublikowała unijny raport na temat postępów odnotowanych w Armenii od 2015 roku. Dokument pokazuje, że stosunki UE-Armenia poczyniły znaczące postępy dzięki negocjacjom i tymczasowemu stosowaniu nowej umowy dwustronnej, a także sfinalizowaniu priorytetów partnerstwa w lutym 2018... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Facebook i administratorzy fanpage'ów są współodpowiedzialni
photo
5 czerwca Trybunał Sprawiedliwości ocenił w swoim wyroku, że administrator fanpage'a prowadzonego na Facebooku ponosi z Facebookiem wspólną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osób odwiedzających jego stronę. W konsekwencji "organ ds. ochrony danych państwa członkowskiego, w którym ów administrator ma swą siedzibę, może podjąć działania (...) zarówno w stosunku do tego administratora, jak i w stosunku do spółki zależnej od Facebooka mającej siedzibę w tym samym państwie", dodał Trybunał... Więcej

Niemcy : Angela Merkel wymienia swoje europejskie priorytety
photo
4 i 6 czerwca niemiecka kanclerz mówiła o swoich 5 priorytetach dla Europy. Podkreślając konieczność silniejszego zaangażowania Niemiec w dziedzinie obrony, zaproponowała rozwinięcie europejskiej współpracy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Wśród innych jej priorytetów znajduje się imigracja, cyfryzacja, młodzież i rozwój... Więcej
Więcej

Austria : Władimir Putin w Austrii
photo
5 czerwca, przy okazji swojej pierwszej zagranicznej podróży od czasu marcowej reelekcji, rosyjski prezydent Władimir Putin nalegał w Wiedniu na zniesienie europejskich sankcji wymierzonych w Rosję. To także pierwsza podróż pana na Kremlu do kraju Unii Europejskiej od sierpnia 2017 roku... Więcej
Sebastian Kurz w Brukseli, by opowiedzieć o austriackiej prezydencji w Radzie
photo
Austriacki kanclerz Sebastian Kurz udał się do Brukseli, by spotkać się tam z przewodniczącym Komisji Jean-Claude'm Junckerem i omówić perspektywy austriackiej prezydencji w Radzie. Przewodniczący Komisji wyraził zadowolenie z proeuropejskiego rządu, z którym można znaleźć wiele punktów wspólnych, zwłaszcza w kwestii wzmocnienia granic zewnętrznych... Więcej
Więcej

Cypr : Konkluzje monitoringu Cypru po programie
photo
4 czerwca zarząd MFW zakończył monitoring Cypru po programie i poparł pomysł jego przedłużenia do 31 lipca 2019 roku. W konkluzjach wspomniano o takich postępach jak ożywienie gospodarcze ze wzrostem PKB o 3,9% w 2017 i spadek stopy bezrobocia... Więcej

Hiszpania : Premier Pedro Sanchez prezentuje swój rząd
photo
6 czerwca nowy hiszpański premier Pedro Sanchez (PSOE) zaprezentował swój rząd liczący 17 ministrów, w tym 11 kobiet. Przedstawił Europę, jako "naszą nową ojczyznę"... Więcej

Francja : Francusko-kanadyjskie oświadczenie
photo
7 czerwca Francja i Kanada wydały wspólne oświadczenie, które potwierdza ich wolę "zjednoczenia ich sił, aby odpowiedzieć na aktualne wzywania związane z przyszłością planety i porządkiem międzynarodowym". W oświadczeniu tym dwa państwa zobowiązują się zwłaszcza do promowania multilateralizmu, walki z ociepleniem klimatu, a także do promowania wartości demokratycznych... Więcej
Więcej | Więcej

Włochy : Giuseppe Conte uzyskuje wotum zaufania parlamentu
photo
6 czerwca włoski premier Giuseppe Conte zaprezentował przed Izbą Deputowanych główne kierunki swojej polityki. Po debacie deputowani udzielili nowemu rządowi wotum zaufania (350 głosów do 236). 5 czerwca wotum zaufania dla rządu przegłosowali także senatorowie (171 głosów za, 117 przeciw, 5 wstrzymujących się)... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej

Zjednoczone Królestwo : Brexit: brytyjski rząd za "ustaleniami celnymi"
photo
7 czerwca brytyjski rząd opublikował notatkę na temat "ustaleń celnych", które polegałyby na pozostaniu Zjednoczonego Królestwa w europejskiej unii celnej, ale jedynie do końca 2021 roku, aby uregulować kwestię irlandzkiej granicy po brexicie. 8 marca Michel Barnier skrytykował ujawniony przez brytyjski rząd plan umowy celnej, uważając rozwiązanie nazywane "backstop" za niemożliwe do zastosowania wobec całego Zjednoczonego Królestwa... Więcej
Więcej

Kosowo : Nowa rola dla misji "państwa prawa" EULEX w Kosowie
photo
8 czerwca Rada postanowiła przeorientować zadania EULEX Kosowo, misji monitorowania, mentoringu i doradztwa w kwestii "państwa prawa" ustanowionej 10 lat temu. Wraz z tą decyzją sądowa część wykonawcza misji dobiega końca: Kosowo przejmie odpowiedzialność za wszelkie przekazane dochodzenia, śledztwa i procesy... Więcej

Czarnogóra : Milo Djukanović w Brukseli
photo
4 czerwca prezydent Czarnogóry Milo Djukanović spotkał się w Brukseli z europejskimi przywódcami Jean-Claude'm Junckerem, Donaldem Tuskiem, Antonio Tajanim i Wysoką Przedstawicielką Federicą Modherini. Dyskutowali w szczególności na temat sytuacji politycznej w tym kraju (w tym o walce z korupcją i o wolności mediów), o jego integracji europejskiej i o szczycie UE-Bałkany Zachodnie... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Rozpoczęcie natowskiej "Powietrznej Misji Policji"
photo
4 czerwca, z okazji pierwszej rocznicy przystąpienia Czarnogóry do NATO, Jens Stoltenberg przyjął czarnogórskiego prezydenta Milo Djukanovicia. 5 czerwca rozpoczęto "Powietrzną Misję Policji" w tym kraju... Więcej
Więcej | Więcej

Ukraina : Utworzenie sądu antykorupcyjnego i dymisja ministra finansów
photo
7 czerwca ukraiński parlament (Rada) przyjął w ostatnim czytaniu projekt ustawy o utworzeniu sądu antykorupcyjnego, którego od dawna domagali się zachodni darczyńcy Ukrainy, z MFW na czele. Premier Wołodymyr Hrojsman zagroził dymisją, gdyby zagłosowano inaczej. Podczas tej samej sesji Rada przegłosowała dymisję ministra finansów Ołeksandra Danyluka, którego zastąpiła Oksana Markarowa... Więcej
Więcej

NATO : Posiedzenie ministrów obrony
photo
7 i 8 czerwca posiedzenie ministrów NATO zatwierdziło rozrost struktury dowodzenia, a także projekty służące zwiększeniu mobilności i dyspozycyjności sił w Europie w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Sekretarz generalny Organizacji Jens Stoltenberg podkreślił, że wszystkie państwa Sojuszu zwiększyły swoje wydatki na obronę i wymienił Włochy jako "ważnego i wartościowego sojusznika". Jego zdaniem polska propozycja stałej amerykańskiej obecności nie była dyskutowana w ramach NATO... Więcej
Więcej | Więcej

WTO : Pomoc dla Airbusa: Unia Europejska rozpoczyna procedurę dostosowania
photo
Unia Europejska rozpoczęła nową procedurę dostosowania w ramach WTO, które potwierdziło, że niektóre subwencje dla Airbusa były nielegalne. W tym celu UE zwróciła się o "konsultacje" z Waszyngtonem. Stanowią one pierwszy etap w procesie rozwiązywania konfliktów handlowych przewidzianym przez WTO... Więcej

Bank Światowy : Prognozy światowego wzrostu na 2018 rok
photo
5 czerwca Bank Światowy opublikował prognozy dotyczące światowego wzrostu w 2018 roku. Powinien on wynieść 3,1%. Organizacja wskazuje, że pomimo ostatniego spowolnienia światowy wzrost gospodarczy pozostaje prężny. Jednak w dwóch kolejnych latach powinien stopniowo zwalniać... Więcej

Eurostat : W I kwartale PKB poszło w górę o 0,4%
photo
Według szacunków, jakie 7 czerwca opublikował Eurostat, w stosunku do poprzedniego okresu w I kwartale 2018 roku dostosowane sezonowo PKB wzrosło o 0,4% zarówno w Unii Europejskiej, jak i w strefie euro... Więcej

Opracowania/raporty : Roczne sprawozdanie ze stosowania Karty Praw Podstawowych UE
photo
W swoim rocznym sprawozdaniu, opublikowanym 6 czerwca, Komisja zdaje relację ze stosowania Karty Praw Podstawowych w 2017 roku. W dokumencie podkreślono, że struktury i narzędzia gwarantujące stosowanie praw zapisanych w Karcie działają, mimo że 2017 był rokiem wyzwań dla praw podstawowych. W 2018 nadal istotne będzie wspieranie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego... Więcej
Europejski raport na temat narkotyków
photo
7 czerwca Dimitris Awramopulos, komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa, oraz Alexis Goosdeel, dyrektor Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), zaprezentowali europejski raport na temat narkotyków. Dostarcza on całościowej analizy na temat ostatnich tendencji w dziedzinie narkotyków w 28 państwach członkowskich... Więcej
Więcej
Synteza na temat naruszeń własności intelektualnej
photo
Obserwatorium Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) opublikowało swoją syntezę na temat naruszeń własności intelektualnej. Obrazuje ona rosnące gospodarcze znaczenie własności intelektualnej; jej wykorzystywanie przez europejskie przedsiębiorstwa; gospodarcze koszty naruszeń praw wynikające zarówno z handlu wewnętrznego, jak i z handlu podróbkami; metody i kanały, jakie doprowadzają do naruszenia tego rodzaju praw oraz kroki podjęte w odpowiedzi na te naruszenia... Więcej

Kultura : Wciągająca wystawa Van Gogha w Wenecji
photo
Do 30 września Pałac Giustiniana Faccanona w Wenecji gości multimedialną ekspozycję, która pozwoli zwiedzającym zanurzyć się w życiu i twórczości Van Gogha poprzez 19 obszarów tematycznych, które podsumowują ludzką i artystyczną drogę tego wielkiego malarza... Więcej
Powojenna sztuka w Tate Britain
photo
Do 23 września Tate Britain w Londynie prezentuje wystawę zatytułowaną "Aftermath: Art in the Wake of World War One". Przypomina ona o stuleciu zakończenia I wojny światowej i analizuje, jak artyści zareagowali na fizyczne i psychiczne blizny, jakie wojna pozostawiła po sobie w Europie... Więcej
Polichromowana rzeźba w Muzeum Orsay
photo
Od 12 czerwca do 9 września Muzeum Orsay w Paryżu proponuje zwiedzającym, by odkryli relatywnie nieznaną sztukę XIX wieku - polichromowaną rzeźbę. Na wystawie zatytułowanej "W kolorach: polichromowana rzeźba we Francji 1850-1910" zaprezentowano łącznie około 50 dzieł... Więcej

11czer.
11 czerwca

Luksemburg

Rada ds. Energii

11czer.
11-14 czerwca

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

12czer.
12 czerwca

Strasburg

Konferencja "Parlament, serce europejskiej demokracji"

14czer.
14 czerwca

Ryga

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego

18czer.
18 czerwca

Luksemburg

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: