Biuletyn n°811

Open panel Open panel
Biuletyn n°811
Biuletyn
wtorek, 3 lipca 2018
numer 811
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
W obliczu kryzysu politycznego Unii Europejskiej: niezbędna walka kulturalna o wartości
Autorzy : Thierry Chopin, Lukáš Macek
Thierry Chopin, Lukáš Macek
W jakim stopniu ogół Europejczyków podziela europejskie wartości? Pytanie pojawia się na szczeblu każdego społeczeństwa narodowego, ale także i przede wszystkim na szczeblu Unii Europejskiej. Czy wszystkie jej państwa członkowskie się w nich rozpoznają i zapewniają ich poszanowanie? Czy ostatnie zmiany polityczne, w tym rozdarcie w dziedzinie polityki migracyjnej, nie świadczą o prawdziwym rozwodzie między Wschodem i Zachodem w na polu wartości fundamentalnych? Kwestia ta nie jest teoretyczna, bo Komisja Europejska uruchomiła względem Polski mechanizm z artykułu 7 TUE.
Więcej
Fundacja : Francusko-Niemiecka Nagroda Mediów
photo
4 lipca niemiecki socjolog i filozof Jürgen Habermas otrzyma Francusko-Niemiecką Nagrodę Mediów. Nagrodą tą wyróżnia się także dziennikarzy w 5 kategoriach (Wideo, Audio, Na piśmie, Multimedia i Młode Talenty). Fundacja jest jedną z instytucji wspierających Nagrodę. 3 lipca Fundacja Genshagen organizuje forum ekspertów "Solidarność i konwergencja w Europie: jakie są rozwiązania dla kryzysu w Europie?"... Więcej
Więcej
Raport Schumana na temat stanu Unii 2018
photo
"The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2018" dostępny jest po francusku i po angielsku. To wydanie analizuje wyzwania, przed którymi stoi Europa. Książka oferuje całościowy obraz Unii Europejskiej dzięki wywiadowi na wyłączność z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem, mapom i statystykom z komentarzem. Można ją zamówić na naszej stronie, znaleźć w księgarni lub w formacie cyfrowym... Więcej

Rada Europejska : Osiągnięto porozumienie w sprawie migracji
photo
28 czerwca 28 szefów państw i rządów osiągnęło porozumienie w sprawie migracji, a zwłaszcza utworzenia na europejskim terytorium ośrodków kontroli opartych na zasadzie dobrowolności oraz stworzenie struktur kontroli położonych poza Unią. Przywódcy przyjęli także wnioski dotyczące bezpieczeństwa i obrony, zatrudnienia, wzrostu i konkurencyjności, innowacji i cyfryzacji... Więcej
Gdzie jesteśmy z wyjściem Zjednoczonego Królestwa?
photo
29 czerwca szefowie państw i rządów przyjęli konkluzje w sprawie stanu negocjacji w związku z uruchomieniem art. 50 TUE przez Zjednoczone Królestwo. 27 państw członkowskich przyjęło z zadowoleniem postępy w negocjacjach, ale niepokoiło się ich powolnością. Aby rozmowy zostały doprowadzone do końca, Zjednoczone Królestwo musi wyjaśnić swoje stanowisko... Więcej
Szczyt strefy euro
photo
Podczas szczytu strefy euro 29 czerwca w Brukseli europejscy liderzy przyjęli porozumienie w sprawie pakietu bankowego. Dzięki temu Parlament przyjmie tę oczekiwaną reformę w jak najkrótszym terminie. Poza tym, Europejski Mechanizm Stabilności będzie wspólną siatką bezpieczeństwa dla jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji... Więcej

Komisja : Nowa cyfrowa strategia dla Bałkanów
photo
25 czerwca, przy okazji Zgromadzenia Cyfrowego w Sofii, Komisja Europejska zainicjowała strategię cyfrową dla krajów Bałkanów Zachodnich. Ma wesprzeć przejście regionu na gospodarkę cyfrową i sprawić, że tamtejsza ludność będzie korzystać z zalet cyfrowej transformacji... Więcej
Bezpieczeństwo produktów sprzedawanych online
photo
25 czerwca 4 duże internetowe platformy handlowe – Alibaba (dla AliExpress), Amazon, eBay oraz Rakuten (Francja) podpisały zobowiązanie do szybszego usuwania niebezpiecznych produktów sprzedawanych za pośrednictwem ich platform... Więcej
Inwestycje w cyfryzację
photo
27 czerwca Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) ogłosiły we współpracy z niemieckim KfW, włoską Cassą depositi e prestiti i francuską Caisse des Dépôts, że zgromadzono pierwsze 420 mln euro dla Connecting Europe Broadband Fund. Ten ostatni to pierwszy fundusz UE mający finansować infrastrukturę szerokopasmowego internetu na tych obszarach Europy, które nie są nim dostatecznie objęte... Więcej
Synchronizacja sieci elektrycznej państw bałtyckich
photo
28 czerwca Jean-Claude Juncker uzgodnił z szefami państw i rządów Litwy, Estonii, Łotwy i Polski polityczną mapę drogową synchronizacji sieci elektrycznej krajów bałtyckich z europejską siecią kontynentalną w terminie wyznaczonym na 2025 roku. Zaapelowano o szybkie zakończenie tego projektu... Więcej

Parlament : Państwo prawa: eurodeputowani zwracają się o uruchomienie przeciwko Węgrom art. 7
photo
25 czerwca europosłowie z Komisji Wolności Obywatelskich potwierdzili, że istnieje ryzyko poważnego naruszenia wartości Unii przez Węgry i w związku z tym Rada powinna zainterweniować. Eurodeputowani wyrazili niepokój o niezależność wymiaru sprawiedliwości, wolność wypowiedzi, prawa mniejszości oraz o sytuację migrantów i uchodźców w tym kraju. Wzywają państwa członkowskie do wszczęcia procedury przewidzianej w art. 7 ust. 1 TUE... Więcej
Imigracja: pomoc humanitarna dla migrantów nie może być penalizowana
photo
W rezolucji przyjętej 25 czerwca europosłowie z Komisji Wolności Obywatelskich wyrazili zaniepokojenie "nieprzewidzianymi konsekwencjami" obowiązującej europejskiej legislacji dotyczącej obywateli dostarczających migrantom pomocy humanitarnej. Oceniają oni, że pomoc migrantom z powodów humanitarnych nie może być przedmiotem sankcji karnych i chcą, by Komisja doprecyzowała, jakie rodzaje pomocy nie powinny być karane... Więcej

Rada : Konkluzje posiedzenia ministrów spraw europejskich
photo
26 czerwca ministrowie spraw europejskich przyjęli wnioski w sprawie rozszerzenia oraz procesu stabilizacji i stowarzyszenia, a także przeprowadzili wysłuchanie na temat państwa prawa w Polsce. Przyjęli również zaktualizowane przepisy dotyczące bezpieczeństwa powietrznego, w tym zrewidowany mandat Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego i pierwsze wspólnotowe przepisy w sprawie cywilnych dronów... Więcej
Więcej
Półroczna prezydencja w Radzie
photo
1 lipca Austria objęła półroczną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Osią jej priorytetów, takich jak bezpieczeństwo i migracja, utrzymanie konkurencyjności przez cyfryzację oraz stabilność w sąsiedztwie, jest Europa, która chroni... Więcej
Zarządzanie unią energetyczną
photo
29 czerwca Rada potwierdziła tymczasowe porozumienie zawarte w dniach 19-20 czerwca między bułgarską prezydencją i Parlamentem Europejskim w sprawie rozporządzenia dotyczącego zarządzania unią energetyczną... Więcej
Więcej
Porozumienie w sprawie energii odnawialnych
photo
27 czerwca, po 5 miesiącach rozmów, Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie rewizji dyrektywy dotyczącej energii odnawialnych. Nowym celem jest 32% energii odnawialnych w miksie energetycznym Unii w 2030 roku zamiast 27%... Więcej
Porozumienie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności
photo
27 czerwca Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie propozycji Komisji dotyczącej budżetu i ram prawnych dla Europejskiego Korpusu Solidarności po 2020 roku. Dodano również nowe rodzaje aktywności, takie jak ochrona środowiska i przyjmowanie migrantów... Więcej
Więcej | Więcej

Dyplomacja : UE-Chiny: 7. dialog gospodarczy i handlowy wysokiego szczebla
photo
25 czerwca Unia Europejska i Chiny przeprowadziły w Pekinie 7. doroczny dialog wysokiego szczebla dotyczący gospodarki i handlu.

Tematy obejmowały globalne zarządzanie gospodarcze, wsparcie dla wielostronnego systemu handlu, kwestie związane z handlem i inwestycjami, a także gospodarkę cyfrową, współpracę w zakresie klimatu i środowiska oraz łączność... Więcej
UE-Czarnogóra: 9. posiedzenie Rady Stowarzyszenia
photo
25 czerwca w Luksemburgu po raz 9. zgromadziła się Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra, która przeanalizowała stan relacji, podsumowała postępy poczynione przez Czarnogórę w ramach przygotowań do akcesji - zwłaszcza dotyczące kryterium gospodarczego - a także priorytety dalszych prac w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia... Więcej
Więcej

Francja : Simone Veil przeniesiona do Panteonu
photo
1 lipca Simone Veil została pochowana we francuskim Panteonie. Prezydent Francji Emmanuel Macron wychwalał ją jako silną kobietę, zaangażowaną i głęboko europejską. Pierwsza przewodnicząca Parlamentu Europejskiego zmarła 30 czerwca 2017 roku... Więcej

Grecja : Wizyta Alexisa Tsiprasa w Zjednoczonym Królestwie
photo
26 czerwca grecki premier Alexis Tsipras udał się do Londynu, by spotkać się ze swoją brytyjską odpowiedniczką Theresą May. Dyskutowali przede wszystkim na temat greckiej gospodarki, migracji i brexitu. Omówiono również szereg tematów regionalnych, takich jak proces pokojowy na Cyprze i działania podejmowane przez Turcję oraz Rosję... Więcej
Więcej | Więcej
MFW niepokoi się "długoterminową" zdolnością obsługi długu
photo
29 czerwca Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) ocenił, że niedawna zgoda Unii Europejskiej, głównego wierzyciela Grecji, na zmniejszenie zadłużenia tego kraju poprawiła "zdolność obsługi długu w średnim okresie", ale nie "długookresową". "Zmniejszenie długu, niedawno uzgodnione z europejskimi partnerami Grecji, znacząco poprawiło zdolność obsługi długu w średnim okresie, ale perspektywy długookresowe pozostają niepewne" - zauważa MFW we wstępnym raporcie... Więcej

Łotwa : Prezes banku centralnego z zarzutem korupcji
photo
29 czerwca łotewska prokuratura postawiła zarzut korupcji na kwotę pół miliona euro aktualnie zawieszonemu prezesowi banku centralnego w tym kraju - Ilmārsowi Rimšēvičsowi. Zdaniem prokuratorów zaakceptował on łapówkę od mołdawskiego banku Trasta Komercbanka za przymknięcie oka na kierowane pod adresem tej instytucji bankowej oskarżenia o pranie pieniędzy i oszustwa... Więcej
Więcej

Luksemburg : Raport GRECO na temat Luksemburga
photo
27 czerwca Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) w Radzie Europy opublikowała swój raport na temat Luksemburga w ramach 5. rundy ewaluacyjnej. Ocenia ona, że kraj ten musi poprawić swoją strategię, by zapobiegać wszelkiemu ryzyku korupcji w rządzie i w policji... Więcej

Czechy : Powstanie rządu ANO-CSSD
photo
27 czerwca prezydent Milosz Zeman powołał 2. rząd Andreja Babisza, zrodzony z aliansu jego centrowego i populistycznego ruchu ANO oraz Partii Socjaldemokratycznej CSSD. Może on także liczyć na ciche wsparcie komunistów z KSCM. 11 lipca posłowie mają obradować nad wotum zaufania dla tego rządu złożonego z 10 ministrów ANO i 5 ministrów CSSD... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Brexit: ustawa o wyjściu z UE została promulgowana
photo
26 czerwca, po wielu miesiącach debat w brytyjskim parlamencie, ustawa organizująca wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej została promulgowana. Ustawa potwierdza w szczególności, że 29 marca 2019 roku jest oficjalną datą brexitu, i reguluje przeniesienie prawa unijnego do prawa brytyjskiego... Więcej
Więcej

Macedonia : Prezydent odmawia ratyfikowania porozumienia z Grecją
photo
26 czerwca macedoński prezydent Gjorge Iwanow zapowiedział, że nie ratyfikuje porozumienia zawartego z Atenami, dotyczącego zmiany nazwy kraju i to pomimo głosowania w parlamencie. Podkreślił, że taka ratyfikacja byłaby pogwałceniem konstytucji. We wrześniu odbędzie się referendum. Nad kwestią tą będzie głosować także parlament Grecji... Więcej
Więcej

MFW : Brexit: napływ spółek do strefy euro
photo
25 czerwca w Dublinie dyrektor generalna Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Christine Lagarde oceniła, że strefa euro powinna być gotowa do przyjęcia "masowego napływu" spółek finansowych spowodowanego brexitem. "[K]luczowe jest zapewnienie, by regulacje i nadzór były gotowe na napływ przedsiębiorstw finansowych, które przeprowadzą się na kontynentalną Europę i do Irlandii w efekcie brexitu" - powiedziała... Więcej

Eurostat : Inflacja w górę do 2%
photo
Według oszacowań Eurostatu z 29 czerwca roczna stopa inflacji w strefie euro w czerwcu 2018 roku wyniosła 2% (wobec 1,9% w maju 2018)... Więcej

Opracowania/raporty : Doroczny raport na temat barier w handlu
photo
26 czerwca Komisja Europejska opublikowała doroczny raport na temat barier w handlu. Potwierdza on, że dzięki Komisji możliwe było wyeliminowanie największej liczby przeszkód, jaką kiedykolwiek odnotowano. Ich ofiarami padały poza granicami europejskie przedsiębiorstwa. Co więcej, raport wskazuje na znaczący wzrost protekcjonizmu w 2017 roku... Więcej
Europejska Nagroda Obywatelskości, Bezpieczeństwa i Obrony 2018
photo
Do 30 września można zgłaszać kandydatów do Europejskiej Nagrody Obywatelskości, Bezpieczeństwa i Obrony 2018. Przyznawana jest ona co roku przez Stowarzyszenie Obywatelskość Obrona Armie Naród (CiDAN) we współpracy ze Międzyparlamentarnym Europejskim Stowarzyszeniem Bezpieczeństwa i Obrony, przy wsparciu Behörden Spiegel. Nagradza się nią szczególnie wybitne działania na rzecz rozwoju europejskiej obywatelskości, a także "europejskiej świadomości bezpieczeństwa i obrony"... Więcej

Kultura : Wystawa Raoula Dufy'ego w Perpignan
photo
Od 23 czerwca do 4 listopada 2018 roku Muzeum Hyacinthe'a Rigauda w Perpignan zaprasza do oglądania szeregu dzieł Raoula Dufy'ego. Wszystkie wykonane zostały w latach 1940-1950, w okresie, w którym przebywał on w tym oksytańskim mieście. Ekspozycja zwraca szczególną uwagę na 3 spośród tematów, które artysta upodobał sobie w tym okresie: reinterpretację mistrzów, przedstawienia muzyki i obrazy kwiatów... Więcej
Wystawa "Sorolla: ogród do malowania" w Madrycie
photo
Od 7 lipca 2018 roku do 20 stycznia 2019 Muzeum Sorolli w Madrycie prezentuje szereg dzieł malarza o tym nazwisku - Joaquína Sorolli. Ekspozycja skupia się na malarstwie plenerowym, zwłaszcza w ogrodach takich jak Alhambra w Grenadzie czy Alcazar w Sewilli... Więcej
Picasso i taniec w Paryżu
photo
Do 16 września Biblioteka Narodowa Francji i Opera Narodowa w Paryżu zapraszają na wystawę przygotowaną w partnerstwie z Muzeum Picassa w ramach wydarzenia "Picasso-Méditerranée". Ekspozycja zaprasza zwiedzających do odkrywania różnych podejść Picassa do tańca za pośrednictwem serii dzieł i dokumentów rzadko wystawianych we Francji... Więcej
Spotkania Fotograficzne w Arles
photo
Od 2 lipca do 23 września odbywają się 49. Spotkania Fotograficzne w Arles. Poprzez ponad 40 wystaw zainstalowanych w różnych wyjątkowych miejscach związanych z dziedzictwem miasta, każdego lata od 1970 roku festiwal przyczynia się do przekazywania światowego dziedzictwa fotograficznego i jest tyglem współczesnej twórczości... Więcej
Festiwal Arena w Weronie
photo
22 czerwca nowe wystawienie "Carmen" Georges'a Bizeta rozpoczęło 96. Festiwal Arena w Weronie, który potrwa całe lato, aż do 1 września. W programie dzieła "Aida" i "Nabucco" Giuseppe Verdiego, "Cyrulik sewilski" Gioachino Rossiniego i "Turandot" Giacomo Pucciniego... Więcej
70. Festiwal Aix en Provence
photo
Od 4 do 24 lipca 2018 roku odbędzie się 70. Festiwal Aix en Provence. W programie szereg przedstawień teatralnych, koncertów i oper związanych z uczuciami miłosnymi i stosunkiem do przeszłości... Więcej

2lip.
2-5 lipca lipca

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

9lip.
9 lipca

Bruksela

Szczyt UE-Ukraina

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2019
Biuletyn n°857
9. unijna kadencja, nowe dane polityczne
Opublikowany 22/07/2019
Biuletyn n°856
Europa w obliczu dezinformacji
Opublikowany 15/07/2019
Biuletyn n°855
Od G20 w Osace do G7 w Biarritz: dokąd zmierza Europa?
Opublikowany 08/07/2019
Biuletyn n°854
Ku przebudowanemu partnerstwu europejsko-afrykańskiemu
Opublikowany 01/07/2019
Biuletyn n°853
Od wyjścia z kryzysu do wyzwań świata: europejski program strategiczny
Opublikowany 24/06/2019
Biuletyn n°852
Juncker lub europejska wartość dodana
Opublikowany 17/06/2019
Biuletyn n°851
Neutralność węglowa w Europie: jak ją osiągnąć?
Opublikowany 11/06/2019
Biuletyn n°850
Unia Europejska bardziej zjednoczona, by zmierzyć się z wyzwaniami mniej bezpiecznego świata
Opublikowany 03/06/2019
Biuletyn n°849
Parlament Europejski: nowa równowaga... ale nie eurosceptyczna
Opublikowany 27/05/2019
Biuletyn n°848
Skrajne prawice: nawrócenie na Europę!
Opublikowany 20/05/2019
Biuletyn n°847
Między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, Europa w poszukiwaniu swojej przyszłości
Opublikowany 13/05/2019
Biuletyn n°846
Wyzwania europejskie 2019
Opublikowany 06/05/2019
Biuletyn n°845
Kontekst wyborczy 2019: nowe i coraz bardziej europejskie wyzwania
Opublikowany 29/04/2019
Biuletyn n°844
Bilans 8. kadencji Parlamentu Europejskiego
Opublikowany 23/04/2019
Biuletyn n°843
Ochrona europejskich obywateli i walka z terroryzmem
Opublikowany 15/04/2019
Biuletyn n°842
Ochrona europejskich obywateli w skrajnie połączonym świecie
Opublikowany 08/04/2019
Biuletyn n°841
Jaka będzie nowa Europa?
Opublikowany 01/04/2019
Biuletyn n°840
Wyzwania i perspektywy ukraińskich wyborów prezydenckich
Opublikowany 25/03/2019
Biuletyn n°839
A jeśli rozpoczęlibyśmy od kultury?
Opublikowany 18/03/2019
Biuletyn n°838
Na rzecz geopolityki euro
Opublikowany 11/03/2019
Biuletyn n°837
Równość kobiet i mężczyzn w Europie: jaki będzie skok w 2019 roku?
Opublikowany 04/03/2019
Biuletyn n°836
Migracja w centrum szczytu między Unią Europejską i Ligą Państw Arabskich
Opublikowany 25/02/2019
Biuletyn n°835
Wspólna polityka rolna wobec próby subsydiarności
Opublikowany 18/02/2019
Biuletyn n°834
Europejska polityka handlowa, polityka konkurencji i wybory w Estonii
Opublikowany 11/02/2019
Biuletyn n°833
Jaka będzie europejska reakcja na amerykańską eksterytorialność?
Opublikowany 04/02/2019
Biuletyn n°832
Uchwycić się wyzwania klimatycznego, by zbudować przyszłość Europy
Opublikowany 28/01/2019
Biuletyn n°831
Od wspólnej wizji do konkretnych realizacji: ku zjednoczonym Bałkanom w zjednoczonej Europie
Opublikowany 21/01/2019
Biuletyn n°830
Walka z dezinformacją i ochrona dziennikarzy
Opublikowany 14/01/2019