Biuletyn n°812

Open panel Open panel
Biuletyn n°812
Biuletyn
wtorek, 10 lipca 2018
numer 812
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Bałkany Zachodnie-Unia Europejska: między wewnętrzną spójnością i zewnętrzną stabilnością
Autor : Pierre Mirel
Pierre Mirel
Choć zorganizowany 17 maja w Sofii szczyt stanowi ilustrację ponownego zaangażowania Unii Europejskiej w perspektywę akcesji Bałkanów Zachodnich, to UE w tym samym stopniu potwierdziła jej warunkowość, z którą idzie w parze konieczność zreformowania Unii. Takie jest zdanie Pierre'a Mirela, który szczegółowo analizuje stan postępów procesu dla każdego z 6 krajów regionu.
Więcej
Na pierwszej stronie! : NATO, ile czasu?
photo
Po UNESCO, Komitet Praw Człowieka ONZ... Czy Donald Trump chce opuścić NATO? Czy jego coraz bardziej jadowita krytyka pod adresem Unii Europejskiej i jego sprzeciw wobec wielostronnych organizacji są dla niego kompatybilne z pozostaniem Stanów Zjednoczonych w Sojuszu Atlantyckim? Takie pytanie stawia i rozwija Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Komisja : Państwo prawa: procedura naruszenia przepisów przeciwko Polsce
photo
2 lipca Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Wysłała do Polski wezwanie dotyczące ustawy o Sądzie Najwyższym, która narusza zasadę niezależności sędziów... Więcej
Cła na samochody: ostrzeżenie dla Stanów Zjednoczonych
photo
2 lipca Unia Europejska, oskarżana przez Donalda Trumpa o to, iż handlowo jest dla Stanów Zjednoczonych tak samo szkodliwa jak Chiny, ostrzegła Waszyngton przed katastrofalnymi konsekwencjami ewentualnych amerykańskich ceł na import zagranicznych samochodów. Komisja Europejska uprzedza USA, że jeśli zrealizują swoje pogróżki o nałożeniu takich ceł, "pierwsza dotknięta będzie" gospodarka amerykańska... Więcej
Wizyta kolegium komisarzy w Wiedniu
photo
6 lipca kolegium komisarzy udało się do Wiednia, żeby przedyskutować priorytety Unii w ramach austriackiej półrocznej prezydencji w Radzie. Przewodniczący Junkcer podkreślił, że Austria sprawuje przewodnictwo w decydującym momencie i zachęcał austriacką prezydencję do działania w charakterze "budowniczego mostów i bezstronnego mediatora"... Więcej
Więcej

Parlament : Przyjęcie europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego
photo
3 lipca europosłowie zaakceptowali 478 głosami (179 przeciw, 23 wstrzymujących się) stworzenie pierwszego programu służącego zachęcaniu do innowacyjności w europejskim przemyśle obronnym. Nowy europejski program rozwoju przemysłu obronnego (EDIDP) z budżetem 500 mln euro na lata 2019-2020 przyczyni się do finansowania rozwoju nowych produktów i bardziej zaawansowanych technologii... Więcej
Przyjęcie europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż
photo
5 lipca eurodeputowani zaaprobowali wdrożenie europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS), a także wzmocnienie mandatu eu-LISA, Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości. Przed udaniem się do Unii Europejskiej obywatele krajów trzecich zwolnieni z obowiązku wizowego powinni jednak uzyskać wstępne zezwolenie... Więcej
Więcej
Nowelizacja prawa wyborczego Unii
photo
4 lipca europosłowie przyjęli rozwiązania mające zmodernizować europejskie prawo wyborcze (397 głosów za, 207 przeciw, 62 wstrzymało się). Wśród nowych postanowień znalazł się obowiązkowy próg wyborczy dla okręgów powyżej 35 mandatów usytuowany między 2 a 5% wyrażonych głosów. Chodzi o zachęcenie Europejczyków do udziału w wyborach i wzmocnienie europejskiego charakteru tej procedury... Więcej
Polski premier przemawia przed Parlamentem Europejskim
photo
4 lipca polski premier Mateusz Morawiecki wystąpił przed Parlamentem Europejskim, broniąc kontrowersyjnych reform wymiaru sprawiedliwości. Tymczasem 2 lipca Komisja Europejska wszczęła przeciwko naszemu krajowi procedurę o naruszenie przepisów... Więcej
Więcej
Priorytety budżetu na 2019 rok
photo
5 lipca eurodeputowani przyjęli 399 głosami (146 głosów przeciw, 87 wstrzymujących się) rezolucję z wytycznymi, którymi należy się kierować w negocjacjach z Radą na temat budżetu na 2019 roku. Priorytetami jest młodzież, wzrost, bezpieczeństwo, klimat i migracje... Więcej
Odrzucenie reformy praw autorskich
photo
5 lipca europosłowie odrzucili europejską reformę praw autorskich, której usilnie bronili twórcy, artyści czy wydawcy prasy, ale której sprzeciwiały się cyfrowe giganty czy bojownicy o wolność internetu. Było 318 głosów przeciw, 278 za, a 31 eurodeputowanych wstrzymało się. Celem reformy zaproponowanej przez Komisję jest zmodernizowanie praw autorskich w dobie rewolucji cyfrowej. Dokument zostanie ponownie rozpatrzony we wrześniu... Więcej

Rada : Przedłużenie sankcji gospodarczych przeciwko Rosji
photo
5 lipca Rada przedłużyła sankcje gospodarcze wymierzone w specyficzne sektory rosyjskiej gospodarki do 31 stycznia 2019 roku. Decyzja ta ma miejsce po informacjach, jakie prezydent Macron i kanclerz Merkel przekazali na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 28 i 29 czerwca, dotyczących postępów we wdrażaniu porozumień mińskich. Sankcje są z nimi związane... Więcej
Priorytety austriackiej prezydencji w Radzie
photo
Austria właśnie objęła półroczne przewodnictwo w Radzie. 3 lipca w Strasburgu Sebastian Kurz zaprezentował eurodeputowanym jego program. Wśród priorytetów znajduje się ochrona granic zewnętrznych Unii, konkurencyjność, europejskie "zaawansowane technologie" i kontynuowanie aktywnej polityki sąsiedztwa, opartej na integracji Bałkanów Zachodnich w długim terminie... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów gospodarki Bałkanów Zachodnich
photo
4 lipca ministrowie gospodarki Bałkanów Zachodnich zebrali się w Wiedniu w ramach procesu berlińskiego, goszczeni wspólnie przez Zjednoczone Królestwo i Austrię. Na posiedzeniu omówiono szereg tematów, w tym konieczność inwestowania w cyfryzację, wsparcie dla MŚP czy integrację regionalną... Więcej
20. szczyt UE-Ukraina
photo
9 lipca ukraiński prezydent Petro Porochenko, przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker i przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zamknęli 20. szczyt UE-Ukraina. Unia potwierdziła swoje poparcie dla integralności terytorialnej Ukrainy i wyraziła zadowolenie z "pozytywnych rezultatów" partnerstwa z Kijowem. Omówiono szereg innych tematów, w tym konflikt na wschodzie kraju, reformy antykorupcyjne, bezpieczeństwo energetyczne i los ukraińskich więźniów politycznych w Rosji. UE przypomniała również o rosyjskiej odpowiedzialności za tragedię lotu MH-17 w 2014 roku... Więcej
Więcej | Więcej

Migracje : Pomoc dla Afryki Północnej
photo
6 lipca Komisja Europejska zaaprobowała 3 nowe programy związane z migracją w Afryce Północnej na łączną kwotę powyżej 90 mln euro. Nowe inicjatywy z tytułu funduszu powierniczego dla Afryki zwiększą pomoc na rzecz najsłabszych uchodźców i migrantów oraz poprawią zdolności zarządzania granicami w krajach partnerskich... Więcej
Nadzwyczajna pomoc na rzecz Hiszpanii i Grecji
photo
2 lipca Komisja Europejska przyznała dodatkowe 45,6 mln euro na pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych dla Hiszpanii i Grecji, aby mogły sprostać wyzwaniom związanym z migracją. W związku ze zwiększoną liczbą przybywających migrantów Hiszpania otrzyma 25,6 mln euro na usprawnienie zdolności ich przyjmowania, a także na zwiększenie liczby powrotów. Kolejne 20 mln euro przyznano Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców na poprawę warunków przyjmowania uchodźców w Grecji... Więcej
Zalecenia OIM dla austriackiej prezydencji w Radzie
photo
3 lipca Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) wydała zalecenia dla prezydencji Rady, którą przez 6 miesięcy sprawuje Austria. IOM skupia się na 3 punktach: zarządzaniu tożsamością i granicach Afryki, wieloletnich ramach finansowych i Globalnym Pakcie na rzecz Bezpiecznej, Uporządkowanej i Legalnej Migracji (jego przyjęcie przewidziane jest na koniec 2018 roku)... Więcej

Dyplomacja : Posiedzenie w sprawie porozumienia jądrowego z Iranem
photo
6 lipca w Wiedniu spotkali się szef irańskiej dyplomacji Mohammad Dżawad Zarif i jego odpowiednicy z Francji, Zjednoczonego Królestwa, Niemiec, Rosji i Chin, a także Wysoka Przedstawicielka Unii. Próbowali ocalić porozumienie w sprawie irańskiej energii atomowej w odpowiedzi na wycofanie się z niej USA. Sygnatariusze potwierdzili swoje zaangażowanie na rzecz porozumienia z 2015 roku czy wspólnego kompleksowego planu działania i życzą sobie kontynuacji negocjacji... Więcej

Europejskie agencje : Raport na temat jakości wody w Europie
photo
Według raportu na temat stanu wody opublikowanego 4 lipca przez Europejską Agencję Środowiska większość europejskich wód nadal nie osiąga minimalnego celu wytyczonego przez Unię, czyli "stanu dobrego". Pomimo postępów poczynionych w poprawianiu jakości środowiska jezior, rzek, wód przybrzeżnych i wód podziemnych w Europie, zanieczyszczenie i nadmierna eksploatacja nadal stanowią ważne wyzwanie dla ich długookresowego zdrowia... Więcej
Więcej

Niemcy : Porozumienie w kwestii migracji
photo
5 lipca niemiecka kanclerz Angela Merkel osiągnęła porozumienie z CSU i SPD w kwestii migracji. Nie będzie jednostronnego działania ze strony Niemiec - odprowadzania do granicy ani obozu jakiegokolwiek rodzaju na niemieckim terytorium. Zamiast tych "stref tranzytu", zgodnie z rozporządzeniem Dublin III wnioskujący o azyl, którzy zostaną odsyłani, przebywać będą w strukturach policji granicznej... Więcej
Więcej

Hiszpania : Wizyta szefa hiszpańskiego rządu w Portugalii
photo
2 lipca premier hiszpańskiego rządu Pedro Sánchez spotkał się w Lizbonie ze swoim portugalskim odpowiednikiem António Costą. Rozmowy dotyczyły migracji, konieczności, by strefa euro posiadała swój "filar podatkowy", wieloletnich ram finansowych czy połączeń energetycznych na Półwyspie Iberyjskim. Ogłoszono, że 27 lipca w Lizbonie odbędzie się szczyt Hiszpanii, Portugalii i Francji z udziałem Komisji Europejskiej... Więcej
Więcej |

Francja : Emmanuel Macron w Mauretanii, w Nigerii i na 31. kongresie Unii Afrykańskiej
photo
Od 2 do 4 lipca francuski prezydent Emmanuel Macron przebywał w Mauretanii, gdzie wziął udział w 31. kongresie Unii Europejskiej, i w Nigerii. Mógł porozmawiać o walce z terroryzmem, rozwoju kontynentu i wyzwaniach migracji "na dziś i w kolejnych latach". Jego zdaniem to wyzwanie jest "przede wszystkim demograficzne" i wiąże się "po pierwsze ze osłabionym kontekstem bezpieczeństwa"... Więcej
Więcej | Więcej

Węgry : Wizyta Viktora Orbana w Berlinie
photo
5 lipca węgierski premier Viktor Orban spotkał się w Berlinie z niemiecką kanclerz Angelą Merkel. Podczas wymiany zdań na temat migracji niemiecka kanclerz podkreśliła, że Węgry nie wywiązują się z porozumień dublińskich. Skrytykowała też brak człowieczeństwa. Tymczasem węgierski premier przypomniał, iż chce, by granice jego kraju pozostały zamknięte... Więcej
Więcej

Litwa : Litwa staje się 36. członkiem OECD
photo
5 lipca OECD opublikowało raport na temat reform gospodarczych na Litwie, według którego przedsięwzięte reformy nakręciły wzrost, choć "nadal wyzwaniem jest pobudzenie produktywności". Raport podkreśla również szereg problemów, takich jak nierówności dochodów, starzenie się populacji i masowa emigracja (zwłaszcza młodzieży). Tego samego dnia Litwa oficjalnie stała się 36. państwem członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, co wieńczy trwający blisko 3 lata proces... Więcej
Więcej

Polska : Ustawa o Sądzie Najwyższym wchodzi w życie
photo
4 lipca weszła w życie bardzo dyskusyjna reforma polskiego Sądu Najwyższego. Wśród nowych rozwiązań znalazło się obniżenie wieku emerytalnego sędziów z 70 do 65 lat. Z tego powodu 1/3 sędziów SN ma się udać w stan spoczynku. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf odmówiła udania się na emeryturę, a 5 lipca przeciwko tej reformie manifestowało w Warszawie wiele tysięcy osób. Lech Wałęsa, były prezydent i laureat Pokojowej Nagrody Nobla, udzielił manifestantom swojego poparcia... Więcej
Więcej

Rumunia : Odwołanie szefowej antykorupcyjnej prokuratury
photo
9 lipca rumuński prezydent Klaus Iohannis ostatecznie wyraził zgodę na odwołanie szefowej antykorupcyjnej prokuratury (DNA) Laury Codruty Kovesi. W przeciwnym razie groziła mu wszczęta przez rząd procedury złożenia go z urzędu. 30 maja Sąd Konstytucyjny zwrócił się do prezydenta, by zrezygnował z wetowania tej dymisji, której życzyła sobie rządząca Partia Socjaldemokratyczna. Podobnie jak europejskie instytucje i wiele państw członkowskich Unii szefowa DNA krytykowała kontrowersyjne rządowe reformy sądownictwa. Decyzja ta nie poprawia wizerunku Rumunii... Więcej
Więcej
Parlament łagodzi kodeks karny w kwestii korupcji
photo
4 lipca rumuński parlament przyjął kontrowersyjne złagodzenie przepisów kodeksu karnego. Dokonano częściowej depenalizacji czynu nadużycia władzy. Będzie ono karane tylko wtedy, jeśli urzędnik uzyskuje "indywidualną korzyść dla siebie samego lub członka swojej rodziny", a nie jak wcześniej dla osoby trzeciej czy podmiotu. Rumuński prezydent Klaus Iohannis skrytykował tę decyzję i zapowiedział, iż zwróci się do Sądu Konstytucyjnego. To jedna z wielu reform rumuńskiego wymiaru sprawiedliwości od 2016 roku. Tymczasem przewodniczący SPD Liviu Dragnea został w 2016 skazany na 2 lata więzienia w zawieszeniu, a 21 czerwca br. na 3,5 roku za korupcję... Więcej
Więcej | Więcej

Zjednoczone Królestwo : Theresa May z wizytą w Berlinie
photo
5 lipca brytyjska premier Theresa May spotkała się w Berlinie z niemiecką kanclerz Angelą Merkel, która podkreśliła konieczność przestrzegania kalendarza negocjacji brexitu. Przewiduje on zawarcie definitywnego porozumienia w październiku. Theresa May zaprezentowała swoje scenariusze służące utrzymaniu otwartej granicy z Irlandią... Więcej
Więcej
Rządowe seminarium służące określeniu stosunków z Unią Europejską po brexicie
photo
Strefa wolnego handlu z Unią Europejską i nowy model celny: 6 lipca Theresa May zaprezentowała swoją wizję przyszłych relacji z Unią Europejską. Zapewniła, że bardzo podzieleni w sprawie brexitu ministrowie osiągnęli "wspólne stanowisko"... Więcej
Dymisje Davida Davisa i Borisa Johnsona
photo
9 lipca brytyjski minister ds. brexitu David Davis i minister do spraw zagranicznych Boris Johnson podali się do dymisji z powodu głębokich różnic poglądów z Theresą May w kwestii polityki dotyczącej wyjścia z Unii Europejskiej. Zastąpili ich Dominic Raab i Jeremy Hunt... Więcej
Więcej

Macedonia : Parlament drugi raz wyraża zgodę na porozumienie z Grecją
photo
5 lipca macedoński parlament ponownie wyraził zgodę na ratyfikację porozumienia z Grecją, zawartego w połowie czerwca, a dotyczącego zmiany nazwy kraju na "Republikę Macedonii Północnej". To drugie głosowanie to efekt odmowy podpisania dokumentu przez macedońskiego premiera Gjorgego Iwanowa (26 czerwca). Na koniec września przewidziane jest referendum... Więcej
Więcej | Więcej

Mołdawia : Zamrożenie europejskiej pomocy finansowej
photo
5 lipca, po decyzji mołdawskiego Sądu Najwyższego z 25 czerwca o unieważnieniu wyboru antykorupcyjnego kandydata Andreia Năstase na burmistrza Kiszyniowa, Unia Europejska ogłosiła, że zamraża swoją pomoc finansową dla Mołdawii. A. Năstase uzyskał 52,08% głosów, wygrywając z Ionem Cebanem, który uznał swoją porażkę. Zdaniem Wysokiej Przedstawicielki Federici Mogherini decyzja Sądu Najwyższego nie była "przejrzysta" i "pozbawia obywateli Kiszyniowa demokratycznie wybranego burmistrza". Tego samego dnia europosłowie przyjęli rezolucję na ten temat... Więcej
Więcej

WTO : Raport na temat ograniczeń w handlu
photo
4 lipca WTO opublikowało swój 19. raport monitorujący środki handlowe stosowane przez G20. Dotyczy okresu od połowy października 2017 roku do połowy maja 2018. W dokumencie podano, że kraje wprowadziły 39 nowych ograniczeń handlowych. To blisko dwa razy więcej niż w poprzednim okresie. Zdaniem dyrektora generalnego WTO Roberto Azevêdo konkluzje raportu są "rzeczywiście niepokojące"... Więcej

OECD : Publikacja "Przeglądu zatrudnienia 2018"
photo
4 lipca OECD opublikowało swój "Przegląd zatrudnienia 2018". W raporcie wskazano w szczególności, że w większości krajów stopa bezrobocia jest niższa lub prawie zeszła poniżej stopy sprzed kryzysu. Zwłaszcza liczba ofert zatrudnienia w strefie euro osiągnęła poziom rekordowy. Podkreślono jednak "bezprecedensową" stagnację pensji, która zagraża "zaufaniu opinii publicznej do ożywienia gospodarczego"... Więcej
Perspektywy rolne na lata 2018-2027
photo
3 lipca OECD i FAO opublikowały swój "Przegląd rolniczy 2018-2027". Raport zapowiada stały wzrost światowej produkcji połączony ze spowolnieniem wzrostu popytu. Raport przewiduje "schyłek" udziałów Europy Zachodniej w światowej produkcji, ale utrzymanie "wysokiej produktywności i plonów"... Więcej
Wspólny raport OECD, WHO i Banku Światowego na temat opieki zdrowotnej
photo
5 lipca OECD, WHO i Bank Światowy opublikowały wspólny raport na temat usług zdrowotnych. Według tego dokumentu opieka zdrowotna niskiej jakości globalnie zaostrza choroby i podnosi koszty leczenia, jaki by nie był poziom dochodu. W krajach o wysokim dochodzie 1 pacjent na 10 pada ofiarą komplikacji w trakcie leczenia, a około 15% wydatków szpitalnych tych państw związana jest z błędami w leczeniu czy szpitalnymi chorobami... Więcej

Eurostat : Spadek bezrobocia
photo
Według danych opublikowanych 2 lipca przez Eurostat w maju 2018 roku dostosowana sezonowo stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 7%, a w strefie euro 8,4%. To najniższe bezrobocie odnotowane od grudnia i sierpnia 2008 roku... Więcej

Kultura : Wystawa Wima Wendersa w Berlinie
photo
Do 29 września w C/O wystawionych jest 240 klisz polaroidu robionych przez Wima Wendersa od lat 60. do 80. Ekspozycja, będąca rodzajem intymnego dziennika artysty, prezentuje klisze wykonane podczas jego podróży, dni zdjęciowych czy wieczorów z przyjaciółmi. Coś dla amatorów jego filmów - kino Delphi LUX poświęca mu trwającą równolegle retrospektywę... Więcej
Więcej
Festiwal jazzu i bluesa w Edynburgu
photo
Od 13 do 22 lipca odbędzie się Festiwal Jazzowy w Edynburgu 2018. Festiwal, stworzony w 1978 roku przez gitarzystę Mike'a Harta, prezentuje dobrych muzyków przybyłych z całego świata... Więcej
Festiwal Mad Cool w Madrycie
photo
Od 12 do 14 lipca odbywa się Festiwal Mad Cool łączący w swoim programie europejski pop i rock. Festiwal odbywa się w sercu historycznego centrum Madrytu... Więcej
Festiwal BBK Live
photo
Od 12 do 14 lipca w Bilbao odbędzie się tegoroczna edycja BBK Live. Wśród artystów zaplanowanych na ten rok znajduje się grupa Florence and the Machine, The XX i Gorillaz... Więcej
Wystawa na temat granic Cesarstwa Rzymskiego
photo
Do 18 listopada Muzeum Fori Imperiali w Rzymie zaprasza na wystawę "Granice Cesarstwa Rzymskiego. Granica Dunaju od Trajana do Marka Aureliusza", na której zaprezentowano wiele rezultatów wykopalisk... Więcej
72. Festiwal w Awinionie
photo
Do 24 lipca trwa 72. Festiwal w Awinionie. To wydarzenie poświęcone teatrowi proponuje blisko 300 przedstawień około 50 sztuk... Więcej

9lip.
9 lipca

Bruksela

Szczyt UE-Ukraina

11lip.
11 lipca

Bruksela

Szczyt UE-Japonia

12lip.
12 lipca

Bruksela

Szczyt NATO

Bruksela

Posiedzenie Eurogrupy

13lip.
13 lipca

Bruksela

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych

16lip.
16 lipca

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych, Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020