Biuletyn n°820

Open panel Open panel
Biuletyn n°820
Biuletyn
wtorek, 16 października 2018
numer 820
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Na rzecz "smart brexitu" bez tarć
Autor : Jacques Gounon
Jacques Gounon
Brak porozumienia w sprawie wycofania się Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, które umożliwiłoby uporządkowany brexit, pociągnie za sobą poważne trudności dla aktorów w sektorze transportu. Płynność przepływu towarów między dwoma brzegami Kanału La Manche zostałaby poważnie zakłócona. W chwili, gdy negocjacje między Unią i Zjednoczonym Królestwem wchodzą w końcową fazę, przypomina o tym Jacques Gounon, prezes Getlink - spółki, która eksploatuje tunel pod Kanałem. Co roku przez tunel przechodzi 1,6 mln ciężarówek. Koniec uproszczonej procedury celnej zaszkodzi tym przepływom logistycznym, które dotyczą wszystkich państw członkowskich i mają znaczenie dla dobrego funkcjonowania jednolitego rynku. Prezes chciałby relacji "bez tarć". Najdelikatniejsze z nich mocno by się odbiło na wymianie gospodarczej na kontynencie.
Więcej
Wybory : CSV zwycięża w wyborach parlamentarnych w Luksemburgu
photo
W luksemburskich wyborach parlamentarnych 14 października zwyciężyła kierowana przez Marca Spautza Chrześcijańsko-Społeczna Partia Ludowa (PCS/CSV). Zdobyła 28,31% głosów i 21 mandatów. Wyprzedziła Luksemburską Socjalistyczną Partię Robotniczą (POSL/LSAP) pod przywództwem Claude'a Haagena, członka dotychczasowej koalicji. Ta ostatnia uzyskała 17,6%, i 10 mandatów. Partia Demokratyczna (PD/DP) dotychczasowego premiera Xaviera Bettela otrzymała 16,91% i 12 mandatów (-1), Zieloni (LV-DG), członek koalicji rządowej, 15,12% i 9 mandatów (+3), Alternatywna Demokratyczna Partia Reform (ADR) 8,28% i 4 mandaty (+1), Lewica (LG/DL) 5,48% i 2 mandaty (=). I wreszcie, do parlamentu weszła Partia Piratów (PPLU) - zdobyła 6,45% i 2 mandaty. Pytanie brzmi, kto stworzy rząd: czy CSV powróci do władzy i z jakim partnerem, czy też dotychczasowa koalicja zdoła się niewielką większością odtworzyć?.. Więcej

Fundacja : Debata na temat Europy w Fundacji Primoliego
photo
17 października Fundacja Primolego w Rzymie organizuje spotkanie z prezesem Fundacji Roberta Schumana Jean-Dominique'iem Giulianim na temat kryzysu Europy. Fundacja Primoliego promuje stosunki kulturalne między Włochami i Francją... Więcej

Komisja : Propozycje służące zwiększeniu zasobów ryb na wodach głębinowych
photo
9 października Komisja zaproponowała całkowity dopuszczalny połów (TAC) na lata 2019-2020, który dotyczy ryb żyjących na wodach głębinowych Północno-Wschodniego Atlantyku. Ma on umożliwić odnowienie zasobów. Komisja chce jednak, by (zgodnie z opinią wspólnoty naukowej) TAC dla niektórych gatunków został podniesiony lub zniesiony... Więcej
Plan działania na rzecz biogospodarki
photo
11 października Komisja przedstawiła plan działania na rzecz rozwoju zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym. Służy on wsparciu biosektorów (zwłaszcza biorafinerii) kwotą 100 mln euro oraz zaprowadzeniu biogospodarki. To ostatnie ma być realizowane poprzez pomoc w tworzeniu programów regionalnych i narodowych w tej dziedzinie dla państw, które są zapóźnione. Plan przewiduje również zbieranie danych i regularne ewaluacje, aby ocenić jego skuteczność... Więcej
Zharmonizowane oznaczenia paliw
photo
Od 12 października dostępne są nowe, zharmonizowane etykiety paliw. Znajdziemy na nich informacje o typie paliwa i jego wpływie na środowisko... Więcej
16. raport w sprawie unii bezpieczeństwa
photo
10 października Komisja Europejska zaprezentowała swój raport na temat tworzenia unii bezpieczeństwa. Podkreśliła postępy, ale wezwała też Parlament Europejski i Radę "do pilnego zakończenia prac" nad priorytetowymi inicjatywami, szczególnie w kwestii odporności w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, współpracy systemów informacyjnych i ich wdrażania, wzmacniania Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz przestępczości transgranicznej... Więcej
Więcej

Parlament : Porozumienie z Radą w sprawie ochrony pracowników przed rakotwórczymi chemikaliami
photo
11 października Parlament i Rada osiągnęły porozumienie dotyczące wniosku Komisji w zakresie pogłębienia ochrony pracowników przed substancjami rakotwórczymi. W rezultacie tego porozumienia dyrektywą w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów objętych zostanie 8 dodatkowych rakotwórczych substancji chemicznych, w tym spaliny z silników Diesla. Porozumienie musi jeszcze zostać zatwierdzone przez przedstawicieli państw członkowskich, a potem przez Parlament Europejski na posiedzeniu plenarnym... Więcej
Rezolucja na rzecz audytu Facebooka
photo
10 października Komisja Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego zażyczyła sobie przeprowadzenia "całościowego i niezależnego audytu" Facebooka w zakresie ochrony danych. Europosłowie podkreślili postępy poczynione od skandalu Cambridge Analytica, ale żałują, że Facebook nie przeprowadził obiecanego wewnętrznego audytu. Zaproponowali również rezolucje służące uniknięciu cyfrowych ingerencji wyborczych i umożliwiające przejrzystość algorytmów reklamowych w sieciach społecznościowych. Rezolucje te zostaną poddane pod głosowanie podczas sesji plenarnej w dniach 22-25 października... Więcej
Frans Timmermans kandydatem na lidera listy PSE
photo
Od 10 października Frans Timmermans jest 2. kandydatem na Spitzenkandidata po Słowaku Marošu Šefčoviciu. Lider wybrany zostanie na kongresie partii, który odbędzie się w grudniu. Holender Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, chce poprowadzić listę Partii Pracy (PvdA), a następnie zostać przewodniczącym Komisji... Więcej

Rada : Więcej bioróżnorodności i pojazdów ekologicznych do 2030 roku
photo
28 ministrów środowiska zaproponowało, by do 2030 roku emisje CO2 w nowych pojazdach zmniejszyć o 35%. Uzgodniono, że w 2030 samochody niskoemisyjne powinny stanowić 35% rynku nowych pojazdów. Ministrowie przyjęli stanowisko Unii na COP24, który odbędzie się w Polsce w grudniu. To znaczy utrzymali cel zredukowania emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2030 roku... Więcej
Porozumienie w sprawie niewypłacalności, ale brak konsensusu w sprawie praw podstawowych
photo
Z powodu weta polskiego ministra 28 szefów resortów sprawiedliwości nie zdołało osiągnąć porozumienia w sprawie dokumentu dotyczącego stosowania Karty Praw Podstawowych. Ministrowie spraw wewnętrznych dyskutowali o cyberprzestępczości oraz o znaczeniu narzędzi umożliwiających zbieranie i wykorzystywanie dowodów elektronicznych. Przyjęto także surowsze przepisy dotyczące prania brudnych pieniędzy... Więcej
Więcej
Deklaracja na temat równości płci
photo
Podczas nieformalnego spotkania zorganizowanego 12 października przez austriacką prezydencję w Radzie europejscy ministrowie zajmujący się równością płci podpisali wspólną deklarację, w której apelują o strategię na rzecz osiągnięcia "równości autonomicznych szans". Chcą z niej uczynić priorytet unijnej agendy i uwzględnić potencjał narzędzi cyfrowych we wdrażaniu tej strategii... Więcej
Dyskusje na temat połowów na Morzu Bałtyckim i WPR po 2020 roku
photo
15 października europejscy ministrowie rolnictwa i rybołówstwa przyjęli całkowity dopuszczalny połów (TAC) na Morzu Bałtyckim na 2019 rok i przedyskutowali dwustronne porozumienie o połowach z Norwegią. Wymienili poglądy na temat propozycji Komisji dotyczącej przyszłości WPR po 2020 roku, a zwłaszcza elastyczności pozostawianej państwom członkowskim przy jej wdrażaniu... Więcej

Dyplomacja : Posiedzenie Rady do Spraw Zagraniczych
photo
15 października europejscy ministrowie spraw zagranicznych przyjęli nowy system restrykcji przeciwko wykorzystywaniu i proliferacji broni chemicznej. Przedłużyli mandat UEAM Irak na rzecz bezpieczeństwa cywilnego do kwietnia 2020 roku. Przedyskutowali też sytuację w Republice Środkowej Afryki, w Wenezueli i Libii. Podkreślili znaczenie przejrzystego i demokratycznego procesu politycznego... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Google odwołuje się od grzywny dla Androida
photo
9 października Google odwołał się od rekordowej grzywny w wysokości 4,34 mld euro wymierzonej w lipcu przez Komisję. Unia Europejska ukarała amerykańską spółkę za nadużywanie dominującej pozycji Androida - jej systemu eksploatacji na smartfona. Zarzuciła jej wykorzystywanie go do utwierdzania przewagi swojej usługi wyszukiwania. Procedura apelacyjna może potrwać wiele lat... Więcej
Częściowe odnowienie składu sędziów
photo
8 października Trybunał Sprawiedliwości Unii ogłosił powołanie 4 nowych sędziów i 2 rzeczników generalnych oraz odnowienie mandatu 8 sędziów i 1 rzecznika generalnego na następną kadencję. Trybunał składa się z 28 sędziów, po jednym z każdego państwa członkowskiego, oraz 8 rzeczników generalnych powoływanych w drodze konsensusu przez kraje UE... Więcej

Niemcy : Wizyta państwowa niemieckiego prezydenta w Grecji
photo
11 października niemiecki prezydent Frank-Walter Steinmeier składał wizytę państwową w Grecji, podczas której rozmawiał ze swoim greckim odpowiednikiem Prokopiosem Pawlopulosem i premierem Alexisem Tsiprasem. Przywódcy wyrazili zadowolenie z "nowego początku" w grecko-niemieckich relacjach, uznając starania Grecji na rzecz wyjścia z trwającego 8 lat kryzysu zadłużenia. Wyrazili również niepokój o przyszłość Europy, wzywając do ożywienia integracji europejskiej w obliczu rozwoju populizmu i eurosceptycyzmu... Więcej
Więcej
CSU traci większość absolutną w Bawarii
photo
14 października odbyły się wybory regionalne w Bawarii, w których wybrano członków Landtagu. Uzyskując jedynie 37,2% głosów (-10,4% w stosunku do wyborów w 2013 roku), CSU traci większość absolutną i zobligowane jest do zbudowania koalicji rządowej. 2. miejsce zajęli Zieloni z 17,5% poparcia (+8,9%), Wolni Wyborcy (FW, niezależni) zajęli miejsce 3. (11,6%; -2,6%), a partia skrajnie prawicowa AfDl 4. (10,2%). SPD spada poniżej 10% (9,7% głosów; -10,9), a FDP ledwo przekroczyło próg 5%... Więcej
Więcej

Hiszpania : Porozumienie rządu z Podemos w sprawie budżetu
photo
11 października hiszpański rząd mniejszościowy zawarł wstępne porozumienie z Podemos w sprawie budżetu na 2019 rok. Umowa budżetowa przewiduje wzrost miesięcznej pensji minimalnej o 22,3% (do 900 euro), co oznacza 164 euro więcej na miesiąc. Instrument ten będzie państwo kosztować 340 mln euro. W przyszłym tygodniu powyższe porozumienie zostanie zaprezentowane w Brukseli. Aby budżet został przyjęty przez parlament, potrzebne także będą głosy innych partii... Więcej
Więcej

Francja : Posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych G6
photo
8 i 9 października w Lyonie odbyło się posiedzenie G6 obejmującego ministrów spraw wewnętrznych 6 największych krajów Unii Europejskiej (Francji, Niemiec, Zjednoczonego Królestwa, Hiszpanii, Włoch i Polski) pod hasłem "Wyzwania migracyjne / Bezpieczeństwo i walka z terroryzmem". Ministrowie obserwowali symulację ataku terrorystycznego na stadion Olympique Lyonnais... Więcej

Irlandia : Brexit wpływa na budżet na 2019 rok
photo
9 października irlandzki rząd zaprezentował swój projekt budżetu na 2019 rok. Zdaniem ministra finansów Paschala Donohoe to "pierwszy zrównoważony budżet od 2007". Projekt przewiduje sfinansowanie szeregu mechanizmów mających ochronić Irlandię przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami brexitu, w tym utworzenie funduszu w wysokości 1,5 mld euro na infrastrukturę, służby celne, MŚP oraz na program Peace, który sprzyja rozwojowi gospodarczemu i społecznemu wokół granicy z Irlandią Północną. Począwszy od 2019, co roku fundusz ten będzie zasilany dodatkowymi 500 mln euro... Więcej
Więcej

Włochy : Włoski parlament głosuje nad zrewidowaną ustawą budżetową
photo
11 października włoski parlament przegłosował zrewidowaną ustawę budżetową na 2018 rok, zaprezentowaną przez rząd. Obejmuje ona również bardzo kontrowersyjne cele budżetowe na 2019. Dokument został zatwierdzony przez Senat (165 głosów za, 107 przeciw, 5 wstrzymujących się), po czym został przyjęty przez Izbę Deputowanych (331 do 191). Poprawiony w ubiegłym tygodniu budżet, który musi zostać przedłożony w Brukseli, przewiduje teraz 2,4% deficytu w 2019 roku. Na 2020 zaplanowano deficyt 2,1%, a na 2021 1,8%... Więcej
Więcej

Portugalia : Rekonstrukcja rządu po dymisji ministra obrony
photo
14 października portugalski premier zrekonstruował swój rząd po dymisji ministra obrony José Azeredo Lopesa i sfinalizowaniu projektu budżetu na 2019 rok. Zmienił włodarzy 4 resortów. Pedro Siza Vieira został ministrem gospodarki, Joao Gomes Cravinho (obecny ambasador Unii Europejskiej w Brazylii) ministrem obrony, Graca Maria da Fonseca będzie ministrem kultury, a Marta Temido ministrem zdrowia... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Negocjacje brexitu grzęzną na kwestii irlandzkiej
photo
Zbliża się Rada Europejska w dniach 17 i 18 października, więc negocjator Unii Europejskiej ds. brexitu Michel Barnier i brytyjski minister ds. brexitu Dominique Raab spotkali się 14 października w Brukseli. Przyjęli do wiadomości, że nie ma zgody co do "backstop" dotyczącego północnoirlandzkiej granicy. W związku z tą blokadą negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem mające doprowadzić do wyjścia z impasu zostaną wznowione 17 października na posiedzeniu Rady Europejskiej... Więcej

Słowenia : Wizyta słoweńskiego premiera w Niemczech
photo
12 października, podczas swojej pierwszej zagranicznej wizyty słoweński premier Marjan Sarec spotkał się w Berlinie z niemiecką kanclerz Angelą Merkel. Dwoje przywódców dyskutowało o bieżących sprawach europejskich i Bałkanach Zachodnich. Premier zadeklarował, że Słowenia będzie w dalszym ciągu działać na rzecz stabilnej, połączonej i zjednoczonej Unii Europejskiej. Podkreślił znaczenie poszanowania państwa prawa i decyzji trybunałów arbitrażowych... Więcej

MFW : Przewidywania dotyczące światowego wzrostu skorygowane w dół
photo
W swoim raporcie "Perspektywy światowej gospodarki", opublikowanym 9 października, Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył swoje prognozy światowego wzrostu na 2018 i 2019 rok z 3,9% do 3,7%. Choć poziom ten przekracza wskaźniki odnotowane w latach 2012-2016, MFW wzywa do rozwagi i doradza rządom zwiększenie odporności ich gospodarek oraz wdrożenie reform sprzyjających wzrostowi. MFW przewiduje spowolnienie wzrostu w strefie euro do 2% w 2018 i 1,9% w 2019... Więcej
Więcej

Rada Europy : Ojubow Titijew laureatem Nagrody Praw Człowieka im. Vaclava Havla 2018
photo
6. Nagroda Praw Człowieka im. Vaclava Havla - przyznawana przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy za wyjątkową działalność społeczeństwa obywatelskiego na rzecz obrony praw człowieka - trafiła do Ojubowa Titijewa, szefa Centrum Obrony Praw Człowieka "Memoriał" w Groznym, w Czeczenii. Nagroda została wręczona 8 października, w trakcie specjalnej ceremonii w Pałacu Europy w Strasburgu, w dniu rozpoczęcia jesiennej sesji plenarnej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE)... Więcej
Zapobieganie radykalizacji
photo
10 października Zgromadzenie Parlamentarnej Rady Europy przyjęło rezolucję na rzecz uregulowania zagranicznego finansowania islamu w Europie, aby zapobiegać radykalizacji i islamofobii. Potwierdzono, że samo zagraniczne finansowanie kultu nie jest problematyczne i że przeciwnie - może przyczyniać się do międzyreligijnego dialogu czy otwartości kultu. Rezolucja stanowi jednak, iż trzeba odciąć wszelkie zagraniczne finansowanie islamu, gdy na podstawie obiektywnych kryteriów dowiedziono, że islam jest przykrywką dla narodowej ekspansji politycznej w innych krajach... Więcej

Opracowania/raporty : Raport IPCC na temat klimatu
photo
Aby ograniczyć ocieplenie planety do 1,5°C, trzeba by szybko, radykalnie i w sposób niespotykany zmodyfikować wszystkie aspekty życia społecznego, stwierdził 8 października Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) w ramach kolejnej ewaluacji. Poza ewidentnymi korzyściami dla populacji i naturalnych ekosystemów, dzięki ograniczeniu ocieplenia do 1,5 zamiast do 2°C można by również uczynić społeczeństwa bardziej zrównoważonymi i bardziej sprawiedliwymi, doprecyzował IPCC... Więcej
Więcej
Niepewność związana z wyjściem kraju z Unii Europejskiej odbija się na zaufaniu przedsiębiorstw
photo
Brexit ciąży na zatrudnieniu w Zjednoczonym Królestwie. "Niepewność w kwestii brexitu i brak odważnych posunąć, by stymulować rodzimy biznes, zaczynają być odczuwalne" - alarmuje Brytyjska Izba Handlowa. Według raportu opublikowanego 8 października spółki sektora usług wydają się coraz liczniej rezygnować z rekrutowania nowych pracowników. Odsetek przedsiębiorstw próbujących zatrudniać poleciał w dół z 60 do 47%. To jeden z najniższych poziomów od 1993 roku. Sektor usług jest w tym kraju głównym źródłem miejsc pracy... Więcej
Więcej
Zbyt dużo toleracji dla naginania przepisów budżetowych?
photo
W swoim 2. rocznym raporcie, opublikowanym 11 października, Europejska Rada Budżetowa oceniła, że państwa członkowskie powinny korzystać ze sprzyjającego kontekstu gospodarczego i bardziej zmniejszać swoje zadłużenie. Rada zwróciła się o bardziej elastyczny Pakt Stabilności i Wzrostu, by adaptować się do cyklów gospodarczych. Uważa ona również, że Komisja daje dowody zbyt dużej "tolerancji" wobec państw członkowskich w stosowaniu przepisów budżetowych. Rada odpowiada za ocenę wdrażania polityki budżetowej Unii... Więcej

Kultura : Szalone berlińskie lata w Brukseli
photo
Królewskie Muzea Sztuk Pięknych w Belgii zapraszają na wystawę poświęconą szalonym berlińskim latom 1912-1932. Do 27 stycznia 2019 roku można się zanurzyć we wrzącej i kosmopolitycznej atmosferze Berlina za pośrednictwem dzieł głównych artystów tej epoki: Otto Dixa, Maxa Beckmanna, George'a Grosza..... Więcej
Retrospektywa Giacomettiego w Bilbao
photo
Muzeum Guggenheima w Bilbao zaprasza (we współpracy z Fundacją Giacomettiego w Paryżu) na szeroką retrospektywę rzeźb, obrazów i rysunków Alberto Giacomettiego. Ekspozycja potrwa od 19 października 2018 do 24 lutego 2019 roku... Więcej
Wystawa na temat kubizmu w Centrum Pompidou w Paryżu
photo
Od 17 października 2018 do 25 lutego 2019 roku w paryskim Centrum Pompidou czynna jest pierwsza od 1953 wystawa poświęcona bogactwu i innowacyjności kubizmu oraz jego propagacji w okresie 1907-1917... Więcej
Trine Søndergaard w Muzeum Malraux w Hawrze
photo
Do 27 stycznia 2019 roku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej André Malraux w Hawrze czynna jest wystawa "Still" z pracami współczesnej duńskiej malarki Trine Søndergaard. Zgromadzono na niej dwie serie fotografii - "Interior" i "Guldnakke"... Więcej
Sztokholmski Festiwal Jazzowy
photo
Od 12 do 21 października odbywa się Sztokholmski Festiwal Jazzowy, głównie na wyspie Skeppsholmen... Więcej
Wystawa szkoły londyńskiej w Budapeszcie
photo
Galeria Narodowa Węgier zaprasza (we współpracy z londyńskim Tate Britain) na wystawę malarzy figuratywnych ze szkoły londyńskiej. Do 13 stycznia 2019 roku można oglądać dzieła Francisa Bacona, Luciana Freuda, Franka Auerbacha czy Leona Kossoffa... Więcej

15paź.
15 października

Luksemburg

Rada do Spraw Zagranicznych, Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

16paź.
16 października

Luksemburg

Rada do Spraw Ogólnych

17paź.
17-18 października

Bruksela

Rada Europejska

18paź.
18-19 października

Bruksela

Szczyt dialogu Europa-Azja (ASEM)

19paź.
19 października

Bruksela

Szczyt UE-Republika Korei, posiedzenie przywódców UE-ASEAN

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2019
Biuletyn n°863
"Schowajcie ten budżet, którego nie wypada mi widzieć!..."
Opublikowany 14/10/2019
Biuletyn n°862
Jaka będzie przyszłość Libry?
Opublikowany 07/10/2019
Biuletyn n°861
Bałkany Zachodnie: ku odnowionym ramom negocjacji akcesyjnych
Opublikowany 30/09/2019
Biuletyn n°860
Ambicje klimatyczne nowej Komisji Europejskiej
Opublikowany 23/09/2019
Biuletyn n°859
Jakie wyciągnąć nauki z wyborów regionalnych na wschodzie Niemiec?
Opublikowany 16/09/2019
Biuletyn n°858
Europa w chińsko-amerykańskiej wojnie handlowej
Opublikowany 09/09/2019
Biuletyn n°857
9. unijna kadencja, nowe dane polityczne
Opublikowany 22/07/2019
Biuletyn n°856
Europa w obliczu dezinformacji
Opublikowany 15/07/2019
Biuletyn n°855
Od G20 w Osace do G7 w Biarritz: dokąd zmierza Europa?
Opublikowany 08/07/2019
Biuletyn n°854
Ku przebudowanemu partnerstwu europejsko-afrykańskiemu
Opublikowany 01/07/2019
Biuletyn n°853
Od wyjścia z kryzysu do wyzwań świata: europejski program strategiczny
Opublikowany 24/06/2019
Biuletyn n°852
Juncker lub europejska wartość dodana
Opublikowany 17/06/2019
Biuletyn n°851
Neutralność węglowa w Europie: jak ją osiągnąć?
Opublikowany 11/06/2019
Biuletyn n°850
Unia Europejska bardziej zjednoczona, by zmierzyć się z wyzwaniami mniej bezpiecznego świata
Opublikowany 03/06/2019
Biuletyn n°849
Parlament Europejski: nowa równowaga... ale nie eurosceptyczna
Opublikowany 27/05/2019
Biuletyn n°848
Skrajne prawice: nawrócenie na Europę!
Opublikowany 20/05/2019
Biuletyn n°847
Między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, Europa w poszukiwaniu swojej przyszłości
Opublikowany 13/05/2019
Biuletyn n°846
Wyzwania europejskie 2019
Opublikowany 06/05/2019
Biuletyn n°845
Kontekst wyborczy 2019: nowe i coraz bardziej europejskie wyzwania
Opublikowany 29/04/2019
Biuletyn n°844
Bilans 8. kadencji Parlamentu Europejskiego
Opublikowany 23/04/2019
Biuletyn n°843
Ochrona europejskich obywateli i walka z terroryzmem
Opublikowany 15/04/2019
Biuletyn n°842
Ochrona europejskich obywateli w skrajnie połączonym świecie
Opublikowany 08/04/2019
Biuletyn n°841
Jaka będzie nowa Europa?
Opublikowany 01/04/2019
Biuletyn n°840
Wyzwania i perspektywy ukraińskich wyborów prezydenckich
Opublikowany 25/03/2019
Biuletyn n°839
A jeśli rozpoczęlibyśmy od kultury?
Opublikowany 18/03/2019
Biuletyn n°838
Na rzecz geopolityki euro
Opublikowany 11/03/2019
Biuletyn n°837
Równość kobiet i mężczyzn w Europie: jaki będzie skok w 2019 roku?
Opublikowany 04/03/2019
Biuletyn n°836
Migracja w centrum szczytu między Unią Europejską i Ligą Państw Arabskich
Opublikowany 25/02/2019
Biuletyn n°835
Wspólna polityka rolna wobec próby subsydiarności
Opublikowany 18/02/2019
Biuletyn n°834
Europejska polityka handlowa, polityka konkurencji i wybory w Estonii
Opublikowany 11/02/2019
Biuletyn n°833
Jaka będzie europejska reakcja na amerykańską eksterytorialność?
Opublikowany 04/02/2019
Biuletyn n°832
Uchwycić się wyzwania klimatycznego, by zbudować przyszłość Europy
Opublikowany 28/01/2019
Biuletyn n°831
Od wspólnej wizji do konkretnych realizacji: ku zjednoczonym Bałkanom w zjednoczonej Europie
Opublikowany 21/01/2019
Biuletyn n°830
Walka z dezinformacją i ochrona dziennikarzy
Opublikowany 14/01/2019