Biuletyn n°822

Open panel Open panel
Biuletyn n°822
Biuletyn
wtorek, 30 października 2018
numer 822
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Dlaczego Europa musi wprowadzić podatek od usług cyfrowych
Autor : Bruno Le Maire
Bruno Le Maire
23 października Bruno Le Maire udał się do Parlamentu Europejskiego, a 26 października do Berlina, żeby wyjaśnić, dlaczego chce, aby przed końcem roku wprowadzony został podatek od usług cyfrowych, szeroko już dyskutowany w łonie Rady ministrów Unii Europejskiej. Zdaniem francuskiego ministra gospodarki i finansów chodzi o ochronę rynku wewnętrznego i zapewnienie Europie suwerenności.
Więcej
Wybory : Ponowny wybór Michaela D. Higginsa na prezydenta Irlandii
photo
Dotychczasowy irlandzki prezydent Michael D. Higgins został wybrany na 2. kadencję w wyborach, które odbyły się 26 października. Uzyskał 822 566 głosów, czyli 55,81%. Wyprzedził Petera Caseya (23,25%) i 4 innych kandydatów. Choć frekwencja była najniższa spośród 8 ostatnich wyborów prezydenckich, Michael Higgins zdobył więcej głosów niż jego poprzednicy. Głowa państwa, której rola jest raczej symboliczna, zostanie zaprzysiężona na drugą, 7-letnią kadencję 11 listopada... Więcej
Więcej

Komisja : Kwoty połowowe na Morzu Czarnym
photo
24 października Komisja przyjęła swój projekt możliwości połowowych na 2019 rok dotyczący turbota i szprota, dwóch najczęściej sprzedawanych gatunków z Morza Czarnego. Kwoty zostaną podzielone między Rumunię i Bułgarię. 17 i 18 grudnia propozycja ta będzie analizowana przez Radę ds. Rolnictwa i Rybołówstwa... Więcej
Propozycja w sprawie zasady solidarności
photo
23 października Komisja Europejska przedstawiła propozycje na rzecz wzmocnienia zasady proporcjonalności i pomocniczości w procesie decyzyjnym UE. Chciałaby dołączyć "siatkę pomocniczości" do wszystkich ocen skutków. 15 i 16 listopada, podczas konferencji organizowanej przez austriacką prezydencję, Komisja zaprezentuje swoje pomysły państwom członkowskim... Więcej
Program prac na rok 2019
photo
23 października Komisja Europejska przedstawiła program prac na 2019 rok. Chciałaby osiągnąć z Radą porozumienie w sprawie wniosków ustawodawczych przedłożonych w ramach realizacji 10 priorytetów politycznych. Komisja zaprezentuje ograniczoną liczbę nowych inicjatyw w obszarze środowiska, sztucznej inteligencji czy jednolitego rynku. Będzie się również opowiadać za rozszerzeniem głosowania większością kwalifikowaną w dziedzinie energii i klimatu, podatków oraz polityki społecznej, a także dostosuje się do zmian związanych z brexitem. Chce też zaprezentować pomysły na rzecz "informowania o Europie"... Więcej
Odrzucenie włoskiego budżetu
photo
23 października Komisja odrzuciła projekt budżetu Włoch na 2019 rok. Wyjaśnienia złożone 22 października przez włoski rząd nie przekonały Komisji. Teraz Włosi muszą wypracować nowy projekt i mają na to 3 tygodnie. Komisja potwierdziła, że chce prowadzić z tym państwem otwarty dialog... Więcej
Więcej

Parlament : Dostęp do wody pitnej wysokiej jakości
photo
23 października eurodeputowani przyjęli projekt dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (300 głosów za, 98 osób było przeciw, a 274 wstrzymały się). Europarlamentarzyści zaakceptowali narzędzia na rzecz zmniejszenia ilości zanieczyszczeń w wodzie z kranu, aby zwiększyć zaufanie konsumentów. Dokument zachęca również państwa członkowskie do powszechnego udostępniania wody pitnej poprzez instalacje w miejscach publicznych lub dostarczanie bezpłatnej wody pitnej do restauracji... Więcej
Konkretne narzędzia przeciwko grupkom neofaszystowskim
photo
Oceniając, że w ostatnich latach poziom ksenofobii w Europie stał się niepokojący, 25 października eurodeputowani przyjęli rezolucję służącą zwalczaniu grupek neofaszystowskich. Zaleca się podjęcie kroków w obszarze edukacji, mediów i wymiaru sprawiedliwości zarówno na szczeblu europejskim, jak i narodowym. Rezolucja opowiada się za wypracowaniem w Unii skonsolidowanej legislacji antydyskryminacyjnej... Więcej
Ołeh Sencow laureatem Nagrody Sacharowa
photo
25 października przewodniczący Parlamentu Antonio Tajani ogłosił na sesji plenarnej w Strasburgu nazwisko laureata Nagrody Sacharowa na rzecz Wolności Myśli. Został nim Ołeh Sencow, ukraiński reżyser. Więziony w Rosji Ukrainiec do początku października prowadził 145-dniową głodówkę, żeby zaprotestować przeciwko skazaniu go na 20 lat więzienia za "terroryzm" i "przemyt broni". Ceremonia wręczenia wyróżnienia odbędzie się w Strasburgu 12 grudnia... Więcej
Budżet Unii na 2019 rok
photo
24 października eurodeputowani przyjęli projekt unijnego budżetu na 2019 rok. Za było 389 z nich, 158 było przeciw, a 123 wstrzymało się. Opowiedzieli się za budżetem w łącznej kwocie 166,34 mld euro z dodatkowymi środkami na Erasmus+ i inicjatywę na rzecz zatrudnienia młodzieży. Odrzucili zaproponowane przez Radę cięcia w programach na rzecz wzrostu i zatrudnienia w wysokości 794 mln euro. Zwrócili się o dodatkowe fundusze na pomoc przedakcesyjną dla Bałkanów, dla Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Instrumentu Finansowania Współpracy, ale zmniejszyli środki przyznane Tunezji. Głosowanie to oznacza rozpoczęcie 3-tygodniowych negocjacji z Radą, która od razu uprzedziła, że nie może zaakceptować stanowiska Parlamentu... Więcej
Projekt reformy opłat drogowych
photo
Europosłowie przyjęli projekt przepisów stanowiących, że od 2023 roku ciężarówki i autobusy będą opodatkowane w zależności od przebytej odległości, a nie w zależności od czasu. Od 2027 takie rozwiązanie obejmie furgonetki. Eurodeputowani zalecają odmienne opłaty drogowe w zależności od emisji CO2 i ograniczenie cen winiet samochodowych. Chcą również, aby od 2020 roku państwa nie mogły już zwalniać z opłat drogowych niektórych pojazdów ciężarowych o dużej ładowności czy furgonetek. Teraz stanowisko musi zająć Rada... Więcej
Więcej
Zaaprobowanie projektu w sprawie zmniejszenia zużycia plastiku
photo
24 października eurodeputowani zaaprobowali projekt dyrektywy zakazujący produkcji jednorazowych plastików, plastików oksydegradowalnych i polistyrenu ekspandowanego najpóźniej od 2021 roku. Ilość pozostałych produktów bez zamienników ma być do 2025 roku zmniejszona o 25%, a państwa członkowskie powinny zachęcać do ich ponownego wykorzystywania i recyklingu. Negocjacje z Radą powinny się rozpocząć w listopadzie... Więcej
Nowe rozporządzenia dla Systemu Informacyjnego Schengen
photo
24 października eurodeputowani przyjęli 3 rozporządzenia aktualizujące System Informacyjny Schengen (SIS). Pozwolą na powiadamianie o osobach poszukiwanych, powiązanych z poważnymi przestępstwami, alarmowanie o uprowadzeniach dzieci oraz o osobach szczególnie wrażliwych i potencjalnie zagrożonych. Reforma ta zobowiąże władze krajowe do przekazywania innym państwom członkowskim szczegółów zamachu terrorystycznego. Będą także powiadomienia o decyzjach w sprawie deportacji nielegalnych migrantów, by lepiej je realizować. Odtąd Europol ma mieć całkowity dostęp do SIS, a Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej ma mieć dostęp częściowy. Teraz rozporządzenia musi formalnie zaaprobować Rada... Więcej
Więcej | Więcej
Rezolucja w sprawie audytu Facebooka
photo
25 października europosłowie przyjęli rezolucję zwracającą się do Facebooka, aby poddał się on całościowemu audytowi zrealizowanemu przez organy Unii Europejskiej. Chodzi o ocenę ochrony danych osobowych użytkowników. Rezolucja ta jest pokłosiem skandalu Cambridge Analytica. Po możliwym wykorzystaniu danych do celów politycznych przy referendum w sprawie brexitu i w trakcie amerykańskich wyborów prezydenckich w 2016 roku europosłowie proponują aktualizację prawa wyborczego, żeby brało ono pod uwagę nową cyfrową rzeczywistość... Więcej

Rada : Posiedzenie Komitetu Wojskowego Unii
photo
24 i 25 października w Brukseli obradował Komitet Wojskowy Unii, który obejmuje szefów sztabów generalnych. Dyskutowano głównie o misjach w ramach WPBiO (wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony) oraz o współpracy UE-NATO. Europejscy wojskowi wymienili również opinie ze swoimi odpowiednikami z Bałkanów, Korei Południowej i Wietnamu... Więcej
Włącznie klauzul ochronnych do umów handlowych
photo
24 października Rada zaaprobowała stanowisko Komisji dotyczące włączania mechanizmów ochronnych do umów handlowych z Japonią, Singapurem i Wietnamem. Klauzule te umożliwiają tymczasowe wycofanie preferencji handlowych, a więc ochronę wrażliwych sektorów. Rada podkreśliła znaczenie takiego włączenia dla spójności oraz skuteczności umów i uznała, że Komisja powinna mieć większą elastyczność w negocjowaniu porozumień... Więcej

Dyplomacja : Posiedzenie UE-Afryka na temat pokoju i bezpieczeństwa
photo
23 października Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz Rada Pokoju i Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej obradowały w Brukseli na 11. dorocznym posiedzeniu. Podkreślono znaczenie skutecznego multilateralizmu opartego na prawie międzynarodowym i współpracy w zapobieganiu konfliktom. Dyskutowano o szczególnej sytuacji w niektórych krajach: w Sahelu, w Republice Środkowoafrykańskiej, Demokratycznej Republice Konga, Sudanie Południowym, Somalii i w Burundi... Więcej
Wsparcie finansowe dla Tunezji w kwocie 270 mln euro
photo
25 października, podczas pierwszego dnia oficjalnej wizyty przewodniczącego Jean-Claude'a Junckera, Komisja Europejska podpisała z Tunezją 4 umowy o wartości 270 mln euro. Juncker przyjechał na zaproszenie tunezyjskiej głowy państwa Al-Badżiego Ka'ida as-Sibsiego. Umowy dotyczą transformacji energetycznej (50 mln); wspierania reformy podatkowej, przemian społeczno-gospodarczych i solidarności (70 mln); konkurencyjności i handlu zewnętrznego (90 mln) oraz wsparcia dla wymiaru sprawiedliwości... Więcej
Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Krytyczny raport na temat działań UE na rzecz klimatu
photo
W raporcie opublikowanym 23 października Trybunał Obrachunkowy ocenia, że Unia miała mały wkład w działania na rzecz klimatu, zwłaszcza w technologię wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz innowacyjne odnawialne źródła energii. Uważa on, że dwa programy finansowe koncentrujące się na tych działania i stworzone w 2009 roku miały jedynie ograniczony wpływ z powodu braku koordynacji i elastyczności. Trybunał radzi Komisji, by uwzględniła jej uwagi przy wypracowywaniu nowego funduszu innowacyjnego przewidzianego na rok 2021 i przy odnawianiu dwóch programów... Więcej

EBC : Rada Prezesów
photo
25 października Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) ogłosiła, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostają bez zmian. Potwierdziła także zakończenie programu skupu aktywów (APP), metody luzowania ilościowego (quantitative easing, QE) z końcem grudnia 2018 roku, jak to zresztą zapowiadano. EBC przeznaczyło na ten program blisko 2 600 mld euro... Więcej
Więcej

Niemcy : Angela Merkel w Pradze
photo
26 października, w ramach obchodów setnej rocznicy niepodległości Czechosłowacji, niemiecka kanclerz Angela Merkel udała się do Pragi, by spotkać się tam z czeskim premierem Andrejem Babiszem. Dwoje przywódców zwróciło uwagę na doskonałe relacje, szczególnie w obszarach strategicznych i gospodarczych... Więcej
Więcej
Po wyborach w Hesji Angela Merkel zdecydowała się nie kandydować na stanowiska szefa CDU
photo
29 października w niemieckim landzie Hesja odbyły się wybory regionalne. Zwyciężyła Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU), która zdobyła 27% głosów, wyprzedzając socjaldemokratów (SPD) z 19,8%. Ci zaś zremisowali z Zielonymi. Ale Zieloni zyskali 9 punktów, podczas gdy 2 główne partie straciły ponad 10 punktów w stosunku do poprzednich wyborów w 2013 roku. I wreszcie, Alternatywa dla Niemiec (AfD) wchodzi do parlamentu z 13,1%. Po tej kolejnej porażce Angela Merkel, będąca przewodniczącą CDU od 2000 roku, zapowiedziała, iż nie będzie się ubiegała o szefostwo partii podczas zbliżającego się kongresu w Hamburgu w dniach 6-8 grudnia... Więcej
Więcej

Belgia : Rząd sprzyja zakupom w Ameryce
photo
25 października belgijski rząd ogłosił, iż zdecydował, że 34 amerykańskie F-35 za 4 mld euro zastąpią starzejącą się flotę myśliwców F-16. Ofiarami tego wyboru są francuski Rafale i Typhoon europejskiego konsorcjum Eurofighter. 26 października francuski prezydent Emmanuel Macron skrytykował belgijski wybór, który "strategicznie idzie w poprzek europejskich interesów". Belgia podjęła jednak decyzję o zakupie 440 francuskich pojazdów opancerzonych... Więcej
Więcej

Cypr : Otwarcie przejść granicznych na podzielonej wyspie
photo
26 października spotkali się cypryjski prezydent Nicos Anastasiades i przywódca tureckiej społeczności na wyspie Mustafa Akinci. Potwierdzili, iż chcą w konstruktywny sposób kontynuować swój dialog w ramach ONZ, by próbować ustanowić "dwustrefową i dwuwspólnotową federację", żeby położyc kres podziałowi wyspy. Porozumieli się także w sprawie otwarcia 12 listopada nowych przejść granicznych między Republiką Cypru i Cyprem Północnym w Derynii i Lefce... Więcej

Francja : Emmanuel Macron z wizytą na Słowacji i w Czechach
photo
25 i 26 października francuski prezydent Emmanuel Macron był z wizytą na Słowacji i w Czechach. Jego podróż, w przeddzień setnej rocznicy utworzenia Czechosłowacji, służyła podkreśleniu historycznych więzów, które łączą oba kraje. Podczas obywatelskich konsultacji, stojąc u boku słowackiego premiera Petera Pellegriniego, Macron potwierdził swoje proeuropejskie przesłanie i wezwał Słowaków do udziału w debacie na rzecz przebudowy Europy. W Czechach Andrej Babisz i Emmanuel Macron oświadczyli, że pomimo obszarów niezgody obydwaj chcą bronić interesów Europy... Więcej
Więcej | Więcej

Włochy : Prezes Rady z wizytą w Rosji
photo
24 października Giuseppe Conte, prezes włoskiej Rady, został przyjęty w Moskwie przez rosyjskiego prezydenta Władimira Putina i premiera Dmitrija Miedwiediewa. Dyskutując o możliwych porozumieniach gospodarczych między dwoma krajami, Włoch ponowił swoje życzenie, by Rosja wróciła do G8. Wychwalał także stabilność włoskiej gospodarki, podczas gdy rządząca w Rzymie koalicja odrzuciła wniosek Komisji o przedłożenie jej nowego projektu budżetu na 2019 rok... Więcej
Więcej | Więcej

Rumunia : Wystąpienie prezydenta Iohannisa w Parlamencie Europejskim
photo
23 października w wystąpieniu przed Parlamentem Europejskim w Strasburgu rumuński prezydent Klaus Iohannis podkreślił, że Europa wielu prędkości nie wchodzi w grę i że jedność oraz spójność powinny być motorem integracji europejskiej. Przypomniał, że Rumunia pragnie wejść do strefy Schengen i strefy euro. Na 3 miesiące przed półroczną prezydencją w Radzie i w kontekście dyskusji o państwie prawa w Rumunii rumuński prezydent zwrócił uwagę na wartości założycielskie Unii... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : W przypadku brexitu bez porozumienia bezpieczeństwo granic będzie zagrożone
photo
24 października National Audit Office (NAO), kontroler brytyjskich finansów, ostrzegł przed opóźnieniami w przygotowaniu granic Zjednoczonego Królestwa na brexit bez porozumienia. Mogłoby to "stworzyć słabości w dziedzinie bezpieczeństwa". W przypadku porażki rozmów toczących się między Londynem i Brukselą "przedsiębiorstwa i jednostki, które są uzależnione od dobrego funkcjonowania granicy, zapłacą za to cenę", uprzedza Amyas Morse, prezes NAO. Ostrzega zwłaszcza przed przestępczością zorganizowaną. W raporcie podkreślono, że przygotowania spowolniło "opóźnienie" w negocjacjach i "niepewność" co do wyniku rozmów... Więcej
Ostatni brytyjski budżet przed brexitem
photo
29 października kanclerz skarbu Philip Hammond ogłosił nowy budżet. Znany ze swojego rygoru fiskalnego, pragmatyzmu, ale także ze swojej miłości do Europy minister finansów zapowiedział budżet raczej optymistyczny, ale uprzedził przed nieuporządkowanym brexitem, który może wszystko popsuć. "Prognozy zakładają, że uzyskamy wyjście wynegocjowane, porozumienie o wolnym handlu średniego typu i to jest ta baza, na której opiera się budżet. Jeśli uzyskamy lepsze porozumienie, będzie to korzyść. Jeśli odejdziemy bez porozumienia, znajdziemy się w innych okolicznościach i to będzie wymagało odmiennego podejścia, innej odpowiedzi"... Więcej

Gruzja : Wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich
photo
Według częściowych wyników pierwszej tury gruzińskich wyborów prezydenckich 28 października Salome Zurabiszwili, kandydatka niezależna, ale popierana przez rządzącą partię Gruzińskie Marzenie, była francuska dyplomatka, zwyciężyła, uzyskując 38,64% głosów i wyprzedzając swojego głównego przeciwnika Grigola Waszadze (Zjednoczony Ruch Narodowy) z 37,74%. Druga tura odbędzie się pod koniec listopada... Więcej
Więcej | Więcej

WTO : Posiedzenie dotyczące reformy WTO
photo
24 i 25 października w Ottawie (w Kanadzie) obradowała wąska grupa 13 krajów, nie obejmująca ani Stanów Zjednoczonych, ani Chin. Chodziło o przedyskutowanie reformy Światowej Organizacji Handlu. W kontekście naznaczonym narastaniem protekcjonizmu i namnażaniem się napięć handlowych potwierdzono przywiązanie do multilateralizmu i określono 3 priorytetowe obszary reformy. Są to system rozwiązywania sporów, mechanizm negocjacji i funkcja nadzorcza WTO. Kolejne posiedzenie przewidziane jest na styczeń 2019 roku... Więcej
Więcej

Eurostat : W 2017 roku w strefie euro spadły deficyty i długi publiczne
photo
22 października Eurostat opublikował liczby dotyczące deficytu i długu publicznego za 2017 rok. W strefie euro zadłużenie zmniejszyło się z 89,1% PKB w 2016 do 86,8% w 2017. Tymczasem w tym samym okresie deficyt obniżył się o 0,6 punktu, do 1% PKB. Estonia, Luksemburg i Bułgaria mają dług publiczny poniżej 25%, a dług Grecji, Włoch, Portugalii i Belgii wyniósł ponad 100% PKB. Co do deficytu, Malta, Cypr, Szwecja i Luksemburg wyróżniały się nadwyżkami, podczas gdy Hiszpania i Portugalia przekroczyły czerwoną linię 3% PKB... Więcej
Więcej
W 2017 w UE wydano ponad 3 mln zezwoleń na pobyt
photo
W 2017 roku w państwach członkowskich Unii wydano ponad 3,1 mln zezwoleń na pobyt, co w stosunku do 2016 oznacza wzrost o 4%, wynika z liczb opublikowanych przez Eurostat 25 października. Beneficjenci zezwoleń pochodzą głównie z Ukrainy, Syrii i Chin, a rezydują głównie w Polsce, w Niemczech i w Zjednoczonym Królestwie. Zwykle pobyt umotywowany jest pracą, studiami lub sytuacją rodzinną... Więcej
Więcej

Opracowania/raporty : Raport na temat stosowania przepisów konkurencji w sektorze rolnym
photo
26 października Komisja Europejska opublikowała pierwsze sprawozdanie na temat stosowania zasad konkurencji w sektorze rolnym. Ze sprawozdania wynika, że działania europejskich organów ochrony konkurencji mogą pomóc rolnikom w uzyskaniu lepszych warunków w transakcjach sprzedaży i chronić przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Komisja ma nadzieję, że ten pierwszy raport nada kierunek przyszłej europejskiej i krajowej legislacji... Więcej
Do 2060 roku wykorzystywanie surowców powinno się podwoić
photo
Według raportu OECD, opublikowanego 22 października, do 2060 roku wykorzystywanie surowców na świecie powinno się praktycznie podwoić. Zjawisko to będzie towarzyszyć rozwojowi światowej gospodarki i podnoszeniu poziomu życia, co z kolei będzie wywierać silniejszą presję na środowisko. W myśl raportu w latach 2011-20160 wykorzystywanie surowców powinno się zwiększyć 1,8 raza, a PKB dwuipółkrotnie... Więcej
Więcej

Kultura : Jazzycolors w Paryżu
photo
Do 30 listopada Paryż gości 16. Międzynarodowy Festiwal Jazzowy Jazzycolors, w którym udział bierze 21 europejskich ośrodków kulturalnych francuskiej stolicy... Więcej
Klimt i Schiele w Londynie
photo
Od 4 listopada 2018 roku do 3 lutego 2019 roku Royal Academy of Arts w Londynie wystawia rysunki wykonane przez Gustava Klimta i Egona Schielego, dwie znaczące postaci austriackiej awangardy. Ekspozycję zorganizowano z okazji stulecia śmierci tych artystów... Więcej
Festiwal Bildes w Rydze
photo
Od 4 listopada do 1 grudnia Centrum Kongresowe i Cetri Balti Krekli goszczą wydarzenie muzyczne - festiwal Bildes koncentrujący się na nowatorskich prądach jazzowych, bluesie i folku... Więcej
Viennale, Wiedeński Festiwal Filmowy
photo
Do 8 listopada w austriackiej stolicy trwa Viennale, Międzynarodowy Wiedeński Festiwal Filmowy. W programie nowe produkcje oraz projekcje starych filmów niemieckojęzycznych, europejskich i międzynarodowych... Więcej
Wystawa Paula Klee w Mediolanie
photo
Wystawa "Alle origini dell'arte" ("U genezy sztuki"), zorganizowana w muzeum MUDEC w Mediolanie i czynna od 31 października 2018 roku do 3 marca 2019, pokazuje setkę dzieł niemiecko-szwajcarskiego malarza Paula Klee, których tematem przewodnim jest prymitywizm... Więcej

5list.
5 listopada

Bruksela

Posiedzenie Eurogrupy

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020