Biuletyn n°823

Open panel Open panel
Biuletyn n°823
Biuletyn
wtorek, 6 listopada 2018
numer 823
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Wybory europejskie w 2019 roku: jaki będzie nowy skład?
Autor : Pascale Joannin
Pascale Joannin
Rozpoczynają się kongresy europejskich partii politycznych, pierwszy etap na drodze do wyborów w maju 2019 roku. Tymczasem pojawia się wiele pytań dotyczących aktualnych wstrząsów w demokracjach liberalnych. Odejście brytyjskich eurodeputowanych i osłabienie głównych partii stworzy w Parlamencie nową sytuację w kluczowym dla Unii momencie.
Więcej
Fundacja : Konsultacje obywatelskie: oddajmy głos parlamentarzystom Unii Europejskiej
photo
8 listopada Komisja Spraw Europejskich Zgromadzenia Narodowego organizuje pod patronatem przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego parlamentarne podsumowanie konsultacji obywatelskich... Więcej
Więcej
"Atlas permanent de l'Union européenne"
photo
W perspektywie zbliżających się wyborów europejskich Fundacja Roberta Schumana oddaje do rąk wszystkich nowy "Atlas permanent de l'Union européenne". Ta jedyna w swoim rodzaju publikacja, wypracowana przez ekspertów Fundacji, proponuje całościowy i przystępny obraz strefy euro, Unii i każdego z jej 28 państw członkowskich. Jest to synteza najważniejszej historii i realiów politycznych oraz statystycznych Unii. Książka oferuje też ponad 50 map fizycznych i geopolitycznych Europy... Więcej

EBC : EBC zamyka maltański Pilatus Bank
photo
W komunikacie opublikowanym 6 listopada Maltańska Władza Usług Finansowych (MFSA) ogłosiła, że Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zaakceptowała jej propozycję cofnięcia licencji instytucji kredytowej maltańskiemu bankowi Pilatus Bank. Ten ostatni, wymieniany w Panama Papers i będący w centrum śledztw maltańskiej dziennikarki Daphne Caruany (zamordowanej w 2017 roku), podejrzany jest o pranie brudnych pieniędzy i korupcję... Więcej
Więcej

Komisja : Zobowiązania na rzecz czystych i zdrowych oceanów
photo
Przy okazji 5. konferencji Nasz Ocean, która odbyła się na Bali (Indonezja) 29 i 30 października, Unia Europejska zaciągnęła 23 nowe zobowiązania na rzecz czystych, zdrowych i bezpiecznych oceanów. Na ten cel przeznaczonych zostanie 300 mln euro, w tym 100 mln na projekty badawczo-rozwojowe dotyczące zwalczania zanieczyszczenia oceanów plastikami, 82 mln na badania morskie i nadmorskie (zwłaszcza na ewaluację ekosystemów i kartografię) i 18,4 mln na sektory zależne od oceanów i ich zasobów... Więcej
Więcej

Rada : Stanowisko w sprawie dyrektywy dotyczącej jednorazowych plastików
photo
31 października Rada uczyniła jaśniejszym projekt dyrektywy w sprawie ograniczenia zużycia jednorazowych plastików autorstwa Komisji, uszczegóławiając listę produktów objętych tą dyrektywą. Rada planuje dyrektywę ambitniejszą z systemem odpowiedzialności producentów rozszerzonym na wszystkie przedsiębiorstwa sprzedające w Europie, tak aby pokrywały one koszty sprzątania. Rada podkreśliła, iż konieczne są innowacje, żeby znaleźć zamienniki. Niezbędne jest też wprowadzenie zharmonizowanych norm ich dotyczących. Rada musi teraz wynegocjować ostateczną wersję dokumentu z Komisją i Parlamentem. Ten ostatni przyjął swoje stanowisko 24 października... Więcej
Więcej
Zrównoważona mobilność
photo
Ministrowie transportu, obradujący w Grazu 29 i 30 października, przedyskutowali zniesienie zmiany godziny. Większość państw członkowskich sprzyja propozycji Komisji, ale Grecja, Zjednoczone Królestwo i Portugalia się im sprzeciwiają, a Francja, Holandia, Cypr i Dania jeszcze się nie wypowiedziały. Ministrowie przeanalizowali również wypracowaną przez austriacką prezydencję w Radzie "Deklarację z Grazu". Wzywa ona Komisję i państwa członkowskie do zdwojenia wysiłków na rzecz realizacji europejskich celów klimatycznych. Poza tym, ministrowie zwrócili się do Komisji o stworzenie i wdrożenie do 2021 roku integralnej strategii na rzecz zrównoważonej i ekologicznej mobilności... Więcej
Więcej
Konkluzje Eurogrupy
photo
Podczas posiedzenia Eurogrupy 5 listopada ministrowie wyrazili się przychylnie o opinii Komisji dotyczącej odrzucenia włoskiego planu budżetowego. Mają oni nadzieję na pełną współpracę ze strony Włoch oraz na nową propozycję, zgodną z Paktem Stabilności i Wzrostu. Ministrowie dyskutowali również na temat stabilności finansowej strefy euro, reformy EMS i wprowadzenia backstop w jednolitym funduszu restrukturyzacji. Rada ds. Nadzoru Europejskiego Banku Centralnego zaprezentowała ministrom wyniki testów wytrzymałościowych europejskich banków, które przeprowadził Europejski Urząd Nadzoru Bankowego... Więcej
Więcej

Europejskie agencje : Testy wytrzymałościowe europejskich banków
photo
Według wyników testów wytrzymałościowych przeprowadzonych przez Europejski Organ Nadzoru Bankowego (EBA), które opublikowano 2 listopada, europejskie banki są bardziej odporne na kryzysy gospodarcze. EBA poddało teoretycznym ćwiczeniom 38 banków z Unii i Norwegii, aby zobaczyć, jak oprą się nagłej zmianie sytuacji gospodarczej - spadkowi europejskiego PKB o 2,7% w latach 2018-2020 oraz wzrostowi bezrobocia. Żaden z banków nie spadł poniżej granicznego wskaźnika funduszy własnych ustalonego na 5,5%, ale banki niemieckie i brytyjskie ujawniły swoje słabości... Więcej
Więcej
Wspólne oświadczenie 10 ministrów finansów w sprawie reformy EMS
photo
1 listopada ministrowie finansów 10 krajów członkowskich (Danii, Estonii, Finlandii, Irlandii, Łotwy, Litwy, Holandii, Czech, Szwecji i Słowacji) podpisali wspólne oświadczenie na temat ich wizji przyszłej reformy Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego (EMS). Opowiedzieli się za szerszymi kompetencjami na szczeblu krajowym, potwierdzili znaczenie klauzuli nazywanej "no bail-out". Sprzeciwili się również koncepcji europejskiego ministra finansów i zalecają zarządzanie poprzez rządy krajowe... Więcej
Rozpoczęcie europejskiego programu badawczego dotyczącego technologii kwantowych
photo
29 października austriacka prezydencja w Radzie zainaugurowała w Wiedniu Flagship Project, projekt technologii kwantowych finansowany przez europejski program Horyzont 2020. Wyposażony w budżet w wysokości miliarda euro będzie przez kolejną dekadę finansował 5 000 europejskich naukowców zajmujących się technologią kwantową, tak aby Europa ponownie pełniła wiodącą rolę w tej dziedzinie. Technologie kwantowe pozwolą znacząco zwiększyć szybkość przetwarzania metadanych i obliczeń... Więcej
Więcej | Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Opinia w sprawie polityki spójności
photo
W opinii opublikowanej 31 października Trybunał Obrachunkowy Unii stwierdził że nowe przepisy zaproponowane przez Komisję w ramach wieloletniego budżetu na okres 2021–2027, a dotyczące funduszy polityki spójności po 2020 roku są prostsze i bardziej elastyczne. Ale kontrolerzy zasugerowali wprowadzenie dodatkowych mechanizmów zabezpieczających, aby zapewnić zgodność wykorzystania środków z unijnymi przepisami i ich realny wpływ... Więcej

Niemcy : Angela Merkel na Ukrainie i w Polsce
photo
1 listopada niemiecka kanclerz Angela Merkel udała się na Ukrainę, aby spotkać się tam z ukraińskim prezydentem Petro Poroszenką. Wyraziła żal, że porozumienia mińskie nie są przestrzegane, i jednocześnie opowiedziała się za utrzymaniem sankcji przeciwko Rosji. 2 listopada, na krótko przed obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości (11 listopada 2018 roku), kanclerz spotkała się w Warszawie ze swoim polskim odpowiednikiem Mateuszem Morawieckim. Podkreśliła znaczenie relacji dwustronnych zarówno z gospodarczego punktu widzenia, jak i z perspektywy regionów przygranicznych... Więcej
Więcej

Bułgaria : Szczyt grecko-bułgarsko-rumuńsko-serbski
photo
Głównymi tematami 5. czterostronnego szczytu z udziałem Bułgarii, Rumunii, Grecji i Serbii, który odbył się w Warnie 2 listopada, było wzmocnienie współpracy regionalnej oraz intensyfikacja łączności w dziedzinie energii, transportu, bezpieczeństwa i cyfryzacji. 4 kraje ogłosiły, iż mają zamiar wspólnie zorganizować Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2030 roku... Więcej
Więcej

Francja : Stulecie zakończenia I wojny światowej
photo
Wydarzenia w całej Europie upamiętnią stulecie zakończenia I wojny światowej 11 listopada 1918 roku. We Francji obchody rozpoczęły się 4 listopada w Strasburgu koncertem na rzecz pokoju, w którym udział wzięli prezydenci Francji i Niemiec Emmanuel Macron i Frank-Walter Steinmeier. Od 5 do 9 listopada francuski prezydent odbędzie "wędrówkę pamięci" od Morhange do Rethondes, gdzie spotka się z niemiecką kanclerz Angelą Merkel. Tego samego dnia brytyjska premier Theresa May uda się z Emmanuelem Macronem nad Sommę. 11 listopada głowy państw, w tym Donald Trump i Władimir Putin, złożą hołd poległym żołnierzom przy Łuku Triumfalnym. Jedenastego Angela Merkel, Emmanuel Macron i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres zainaugurują także w Paryżu Forum Pokoju, które potrwa do 13 listopada i poświęcone będzie światowemu zarządzaniu... Więcej
Więcej | Więcej
Nowa Kaledonia wybrała Francję
photo
W referendum zorganizowanym 4 listopada 56,4% wyborców w Nowej Kaledonii wybrało pozostanie w Republice Francuskiej. Odpowiedzieli "nie" na pytanie "Czy chce Pan/Pani, aby Nowa Kaledonia zyskała pełną suwerenność i stała się niepodległa?". Frekwencja wyniosła 80,63%. Głosowanie zorganizowano w ramach porozumień z Matignon z 1988 roku i z Numei z 1998. Położyły one kres trwającej wiele lat przemocy i wprowadziły szeroką autonomię, żeby zrównoważyć stosunki między Kanakami, główną rdzenną populacją, i mniejszością pochodzenia europejskiego... Więcej
Więcej

Grecja : Szczyt europejsko-arabski w Atenach
photo
Wzmocnienie synergii w relacjach gospodarczych i dialog polityczny były dominującymi tematami 3. szczytu europejsko-arabskiego na wysokim szczeblu, zorganizowanego w Atenach w dniach 29 i 30 października pod patronatem Komisji i we współpracy z Ligą Arabską. Szczyt zgromadził przedstawicieli ponad 30 krajów, aby przedyskutować takie kwestie jak kryzys migracyjny, europejskie i arabskie polityki w regionie Morza Śródziemnego, w Afryce i na Środkowym Wschodzie, a także zagadnienia dotyczące środowiska i energii... Więcej
Więcej

Polska : Wyniki II tury wyborów samorządowych w Polsce
photo
4 listopada w Polsce odbyła się II tura wyborów samorządowych. Według nieoficjalnych wyników opozycja zdobyła wielkie miasta takie jak Gdańsk i Kraków. Wcześniej, w I turze 21 października wygrała już w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Lublinie i Wrocławiu... Więcej

Szwecja : Porażka drugiej próby utworzenia rządu
photo
Po szefie partii konserwatywnej Ulfie Kristerssonie także dotychczasowy socjaldemokratyczny premier Stefan Lofven przyznał 29 października, iż nie udało mu się utworzyć rządu. Przewodniczący parlamentu powinien więc desygnować innego przewodniczącego partii i będzie to już 3. próba zbudowania koalicji od wyborów 9 września. Po 4. próbie będą musiały zostać rozpisane przedterminowe wybory... Więcej
Więcej

Macedonia : Proces ratyfikacji umowy z Grecją
photo
2 listopada macedoński rząd rozpoczął 2. z 3. etapów procesu ratyfikacji porozumienia z Grecją, które reguluje kwestię zmiany nazwy kraju - egzekutywa przedłożyła projekt 4 poprawek do konstytucji. Ratyfikacja większością 2/3 mogłaby mieć miejsce pod koniec roku. 1 listopada, zgodnie z duchem podpisanego w czerwcu porozumienia, Macedonia i Grecja wznowiły bezpośrednie loty między swoimi stolicami (Skopje i Atenami). Zrezygnowano z nich 12 lat temu... Więcej
Więcej

Norwegia : Rada krajów nordyckich i Forum na rzecz Przyszłości Północy
photo
Premierzy krajów nordyckich, bałtyckich i premier Zjednoczonego Królestwa wzięli udział w 70. posiedzeniu Rady krajów nordyckich i Forum na rzecz Przyszłości Północy, które zorganizowano w Oslo od 30 października do 1 listopada. Spotkanie Rady Nordyckiej dotyczyło presji wywieranej na demokrację i swobodę przemieszczania się w tym regionie, a także współpracy sądowej. Omówiono również program fińskiej prezydencji w Radzie UE w 2. półroczu 2019 roku. Forum poświęcone było technologiom wdrażanym w obszarze zdrowia... Więcej

NATO : Rada NATO-Rosja
photo
31 października w Brukseli, podczas posiedzenia Rady NATO-Rosja, omówiono szereg tematów związanych z bezpieczeństwem. W tym Układ o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu (INF), z którego Stany Zjednoczone zamierzają się wycofać, sytuację na Ukrainie i w Afganistanie, kwestie związane z ćwiczeniami wojskowymi w 2018 roku, wzajemną przejrzystość i zmniejszanie ryzyka, a także zagrożenia hybrydowe. Rada jest forum dialogu między ambasadorami 29 sojuszników i Rosją... Więcej
Więcej

Eurostat : Najniższe bezrobocie
photo
Według ostatnich szacunków Eurostatu (opublikowanych 31 października) we wrześniu stopa bezrobocia w Unii wyniosła 6,7%, a w strefie euro 8,1%. To najniższe bezrobocie odnotowane w UE od rozpoczęcia comiesięcznych pomiarów w styczniu 2000 roku, a w przypadku strefy euro od listopada 2008... Więcej
W październiku roczna inflacja wyniosła 2,2%
photo
W październiku roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła 2,2% i była wyższa od 2,1% odnotowanych we wrześniu. Takie szacunki opublikował 31 października Eurostat. Wzrost cen w skali roku od października 2017 jest głównie efektem ewolucji cen energii (+10,6%), alkoholu, żywności i papierosów (+2,2%), usług (+1,5%) i pozaenergetycznych dóbr przemysłowych (+0,4%)... Więcej
W UE wzrost w III kwartale o 0,3%, a w strefie euro o 0,2%
photo
Według szacunków opublikowanych 30 października przez Eurostat w III kwartale PKB w strefie euro zwiększyło się w stosunku do poprzedniego okresu o 0,2%, a w stosunku do III kwartału 2017 roku o 1,7%. Z podobną tendencją mamy do czynienia w całej Unii, ponieważ w III kwartale 2018 roku PKB zwiększyło się w porównaniu do poprzedniego okresu o 0,3%, a w porównaniu do III kwartału 2017 o 1,9%... Więcej

Opracowania/raporty : Pozytywny wkład porozumień handlowych Unii
photo
Drugi roczny raport Komisji na temat wdrażania porozumień handlowych, dotyczący roku 2017 i opublikowany 31 października, pokazuje, że umowy te skutecznie eliminują bariery w handlu oraz promują wysokie standardy ochrony środowiska i pracowników. W raporcie podkreślono, że handel zewnętrzny Unii w dalszym ciągu się rozwija, zwłaszcza do krajów, którym Unia zniosła cła na niektóre produkty. O wnioskach zawartych w tym sprawozdaniu będzie wkrótce dyskutować Parlament i europejscy ministrowie handlu... Więcej
Więcej
Wszędzie w Europie zanieczyszczenie atmosferyczne jest zbyt wysokie
photo
Według raportu opublikowanego przez Europejską Agencję Środowiska 29 października pomimo lekkiej tendencji spadkowej zanieczyszczenie atmosferyczne ciągle przekracza limity ustalone przez Unię i Światową Organizację Zdrowia (WTO). Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza są emisje w transporcie drogowym, przemyśle, rolnictwie i konsumpcja energii. Ma ono negatywny wpływ na zdrowie, ale również na środowisko i gospodarkę. Według raportu w 2015 roku z powodu stężenia drobnych cząsteczek w 28 państwach członkowskich zmarło 391 000 osób... Więcej

Parlament : Frans Timmermans będzie liderem listy PSE w wyborach europejskich
photo
Holender Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji, będzie liderem listy Partii Europejskich Socjalistów (PSE) w wyborach europejskich w 2019 roku. Inny kandydat - Słowak Maroš Šefčovič - wycofał się. W liście skierowanym do przewodniczącego PSE Sergeja Dmitriewicza Šefčovič uzasadnił swoją decyzję wolą wzmocnienia jedności i spójności tego ugrupowania. Zapowiedział, że poprze Timmermansa, który będzie się ubiegał o przewodniczenie Komisji Europejskiej. PSE rozpocznie kampanię na swoim kongresie w dniach 7-8 grudnia... Więcej
Więcej

Publikacje : Włoskie zadłużenie: Europa szykuje sobie swój własny kryzys subprimes
photo
Emmanuel Sales, prezes Financière de la Cité, publikuje notatkę na temat swoich skojarzeń w związku z aktualną włoską i europejską sytuacją gospodarczą... Więcej
Tajny list Emmanuela Macrona do Angeli Merkel
photo
Były francuski dyplomata podpisujący się pseudonimem Gérard de La Malice proponuje list, który ma reaktywować stosunki francusko-niemieckie... Więcej

Kultura : Renoirowie ojciec i syn w Muzeum Orsay
photo
Od 6 listopada do 27 stycznia 2019 roku w Muzeum Orsay odbywa się wystawa malarza Pierre-Auguste'a Renoira i jego syna - filmowca Jeana Renoira. Obrazy, fragmenty filmów, fotografie, kostiumy, plakaty, rysunki i dokumenty świadczą o płodnym dialogu między twórczością obu mężczyzn oraz o ich przywiązaniu do wolności i humanizmu... Więcej
Sztokholmski Festiwal Filmowy
photo
Od 7 do 18 listopada w szwedzkiej stolicy odbędzie się Sztokholmski Festiwal Filmowy. W jego trakcie odbędzie się setka prapremier filmów z całego świata. Od 1990 roku najlepsze wyselekcjonowane filmy nagradzane są Brązowym Koniem... Więcej
Targi Książki w Brive
photo
Od 9 do 11 listopada odbędą się 37. Targi Książki w Brive pod kierownictwem francuskiej powieściopisarki i reżyserki Delphine de Vigan, która zaangażowała się w tworzenie programu tego wydarzenia, proponując zwiedzającym swoje odkrycia... Więcej
SCANORAMA, Forum Europejskich Filmów
photo
Od 8 do 25 listopada Forum Filmu Europejskiego SCANORAMA prezentuje próbkę różnorodności europejskich filmów od tych klasycznych po nowoczesne. To największe i najważniejsze międzynarodowe wydarzenie kulturalne poświęcone europejskim filmom... Więcej
Malarstwo nowoczesne w Vaduz
photo
Od 9 listopada 2018 roku do 17 marca 2019 Kunstmuseum w Liechtensteinie wystawia dzieła ważnych artystów XIX i XX wieku: Medarda Rossa, Paula Klee, Keitha Sonniera, Aleksieja Jawlensky'ego, Henriego Matisse'a, Pabla Picassa, Alexandra Archipenki, Imiego Knoebela czy Klausa Staudta. Na ekspozycji reprezentowane są główne ruchy artystyczne tej epoki: od ekspresjonizmu przez kubizm po sztukę konkretną... Więcej
Spojrzenie na sztukę i kalwinizm
photo
Począwszy od 11 listopada do 26 maja 2019 roku Muzeum Dordrechtu zaprasza na wystawę "Werk, bid en bewonder [Praca, modlitwa i admiracja]. Nowe spojrzenie na sztukę i kalwinizm". Celem ekspozycji jest odkrywanie powiązań między sztuką i kalwinizmem w kontekście muzyki, literatury oraz architektury od XVII do XX wieku... Więcej

5list.
5 listopada

Bruksela

Posiedzenie Eurogrupy

6list.
6 listopada

Bruksela

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych

9list.
9 listopada

Bruksela

Rada dotycząca handlu

12list.
12 listopada

Bruksela

Rada do Spraw Ogólnych

12list.
12-15 listopada

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°905
Europa zgodności w centrum jutrzejszego świata
Opublikowany 28/09/2020
Biuletyn n°904
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Opublikowany 21/09/2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020