Biuletyn n°824

Open panel Open panel
Biuletyn n°824
Biuletyn
wtorek, 13 listopada 2018
numer 824
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Nowa definicja odpowiedzialności platform konieczna jest, aby skutecznie chronić europejskie utwory i autorów
Autor : Axel Voss
Axel Voss
Wystarczy kliknięcie, aby mieć dostęp do muzyki. Jednak nowy model gospodarczy rozwinięty przez platformy online wywołuje szkody, które zagrażają samej egzystencji wielu twórców. Wraz z obecnie dyskutowaną przez Unię reformą prawa autorskiego (służącą uwzględnieniu rzeczywistości cyfrowej) wydawcy zostaną umieszczeni na tej samej płaszczyźnie co autorzy, producenci filmowi i stacje radiowe.
Więcej
Na pierwszej stronie! : 11 listopada: europejska lekcja
photo
Przy okazji obchodów zakończenia I wojny światowej Jean-Dominique Giuliani wyciąga wnioski dla Europy z nadzwyczajnego posiedzenia 70 szefów państw i rządów w Paryżu... Więcej

Fundacja : Czy nowe wieloletnie ramy finansowe UE są dostosowane do kolejnej dekady?
photo
21 listopada Wilfried Martens Centre i Fundacja Roberta Schumana organizują w Brukseli debatę poświęconą przyszłym wieloletnim ramom finansowym. Dołączcie do nas na pogłębioną dyskusję z europosłami i naszym ekspertami w tej dziedzinie... Więcej
"Atlas permanent de l'Union européenne"
photo
W perspektywie zbliżających się wyborów europejskich Fundacja Roberta Schumana oddaje do rąk wszystkich nowy "Atlas permanent de l'Union européenne". Ta jedyna w swoim rodzaju publikacja, wypracowana przez ekspertów Fundacji, proponuje całościowy i przystępny obraz strefy euro, Unii i każdego z jej 28 państw członkowskich. Jest to synteza najważniejszej historii i realiów politycznych oraz statystycznych Unii. Książka oferuje też ponad 50 map fizycznych i geopolitycznych Europy... Więcej

Pokój : Paryskie Forum Pokojowe
photo
Na marginesie obchodów stulecia zakończenia I wojny światowej francuski prezydent Emmanuel Macron, niemiecka kanclerz Angela Merkel i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres przewodniczyli pierwszemu Paryskiemu Forum Pokojowemu. Ta nowa platforma współpracy międzynarodowej ma dostarczyć trwałych rozwiązań w odpowiedzi na międzynarodowe wyzwania... Więcej
Więcej
Kiedy historia się rymuje
photo
5 listopada dyrektor generalna MFW Christine Lagarde opowiedziała się za bardziej inkluzywnym multilateralizmem, bardziej skoncentrowanym na człowieku i w większym stopniu odpowiadającym za swoje działania. Miałby się on zająć szerokim wachlarzem spraw - od integracji finansowej przez technologie finansowe ("fintech") po koszty korupcji i zmiany klimatu... Więcej
Obchody stulecia zakończenia I wojny światowej
photo
11 listopada ponad 70 szefów państw i rządów wzięło udział w obchodach stulecia zakończenia I wojny światowej pod Łukiem Triumfalnym w Paryżu. W swoim przemówieniu francuski prezydent Emmanuel Macron przypomniał o znaczeniu przyjaźni francusko-niemieckiej, Unii Europejskiej i multilateralizmu dla utrzymania pokoju. Potępił również nacjonalizm - "zdradę" patriotyzmu. W przeddzień Emmanuel Macron i niemiecka kanclerz Angela Merkel udali się razem do Rethondes, gdzie podpisano rozejm... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej | Więcej | Więcej | Więcej

Komisja : Prognozy gospodarcze: mniej dynamiczny wzrost
photo
Według jesiennych prognoz gospodarczych (zaprezentowanych przez Komisję 8 listopada) wzrost w strefie euro i w Unii będzie trwał, ale będzie wolniejszy - spadnie z odpowiednio 2,1% i 2,2% w 2018 roku do 1,9% i 2% w 2019. W kontekście "wielkiej niepewności" główne wsparcie dla wzrostu powinny stanowić inwestycje i konsumpcja prywatna. Komisja przewiduje spadek bezrobocia, umiarkowaną inflację, stabilny deficyt publiczny i spadek zadłużenia publicznego... Więcej
Więcej
Możliwości połowowe na Atlantyku i na Morzu Północnym w 2019 roku
photo
7 listopada Komisja przedstawiła swoją propozycję możliwości połowowych na 2019 rok na Oceanie Atlantyckim i na Morzu Północnym dla 89 stad ryb. W przypadku 62 z nich kwoty zostaną zwiększone lub pozostaną bez zmian, a dla pozostałych zostaną obniżone. Uprawnienia do połowów ustalane są, by umożliwić zrównoważone rybołówstwo zarówno dla dobra bioróżnorodności, jak i sektora rybołówstwa. Propozycja Komisji zostanie przeanalizowana podczas grudniowej Rady, w trakcie której państwa członkowskie zdecydują o kwotach połowowych na przyszły rok... Więcej
Europejska strategia przeciwko substancjom zaburzającym funkcjonowanie układu hormonalnego
photo
7 listopada Komisja przyjęła strategię ochrony obywateli UE przed substancjami zaburzającymi funkcjonowanie układu hormonalnego. Ma ona 3 cele: minimalizowanie narażenia na substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego, rozwój badań w tym obszarze, wzmocnienie dialogu między podmiotami sektora poprzez coroczne forum na ten temat. Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego to substancje chemiczne, które zmieniają funkcjonowanie układu hormonalnego i mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt... Więcej

Parlament : Kongres partii ALDE w Madrycie
photo
W dniach 8-10 listopada w Madrycie odbył się kongres Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE). Nie zaprezentowano lidera listy w wyborach europejskich, ale zespół, który poprowadzi kampanię pod hasłem walki z ekstremami. Republika w Marszu (REM), ugrupowanie Emmanuela Macrona, ogłosiło, iż w związku z wyborami ma zamiar przyłączyć się do ALDE... Więcej
Więcej
Manfred Weber wybrany liderem listy EPP w wyborach europejskich
photo
Europejska Partia Ludowa (EPP), obradująca w dniach 7-8 listopada na kongresie w Helsinkach, wybrała na lidera ugrupowania w wyborach europejskich w maju 2019 roku Niemca Manfreda Webera... Więcej
Więcej | Więcej

Rada : Posiedzenie europejskich ministrów handlu
photo
Obradujący 9 listopada ministrowie handlu omówili reformę Światowej Organizacji Handlu. Przeanalizowali również postępy w wielu toczących się negocjacjach, zwłaszcza z MERCOSUR-em, Australią i Chinami. Wymienili poglądy na temat ostatnich zdarzeń w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi. Przyjęli rozporządzenie mające na celu wyeliminowanie barier w swobodnym przepływie danych nieosobowych w Unii, aby zdynamizować gospodarkę danymi i rozwój nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja... Więcej
Więcej
Wzmocnienie agencji eu-LISA
photo
9 listopada Rada przyjęła wniosek Komisji dotyczący wzmocnienia Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA). Posiadająca 2-miliardowy budżet agencja ma zapewnić większą interoperacyjność unijnych systemów informacyjnych oraz ma je rozwijać... Więcej
Konkluzje posiedzenia ministrów gospodarki i finansów
photo
6 listopada 28 ministrów gospodarki i finansów dyskutowało o projekcie dyrektywy w sprawie opodatkowania usług cyfrowych. Jego zwolennikiem jest Francja. W większości poruszonych kwestii nie osiągnięto kompromisu (zwłaszcza odnośnie obszaru stosowania dyrektywy), ale ministrowie mają nadzieję na porozumienie na kolejnym posiedzeniu Rady 4 grudnia. Uzgodniono jednak, że dyrektywa przestanie być stosowana, gdy wynalezione zostanie globalne rozwiązanie na szczeblu OECD. Debatowano również o aspektach finansowych zmian klimatu w perspektywie COP24. Podkreślono znaczenie zwiększania inwestycji w działania klimatyczne i ustalenia ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla... Więcej
Na horyzoncie ciągle brak porozumienia w sprawie brexitu
photo
Zgromadzeni 12 listopada ministrowie spraw do europejskich podsumowali toczące się ze Zjednoczonym Królestwem negocjacje, zwłaszcza kwestię irlandzkiej granicy. Ponownie wyrazili swoje zaufanie do głównego negocjatora Michela Barniera i potwierdzili jedność 27. Na razie nie osiągnięto żadnego porozumienia... Więcej
Konkluzje Rady do Spraw Ogólnych
photo
12 listopada ministrowie do spraw europejskich okazali wstrzemięźliwość co do szans na uzyskanie porozumienia w sprawie brexitu, zwłaszcza z powodu irlandzkiej granicy. Ministrowie rozmawiali z Michelem Barnierem, głównym negocjatorem, który oświadczył, że "trwają intensywne starania negocjacyjne". W gronie 28 ministrów przedyskutowano wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 i program pracy Komisji na 2019 rok. Podsumowano również sytuację w Polsce i na Węgrzech odnośnie procedury z art. 7 w związku z państwem prawa... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Posiedzenie Europejskiej Inicjatywy Interwencyjnej
photo
7 listopada w Paryżu po raz pierwszy obradowali ministrowie obrony 9 krajów sygnatariuszy Europejskiej Inicjatywy Interwencyjnej (EII) - Niemiec, Belgii, Danii, Hiszpanii, Estonii, Francji, Holandii, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa. Dyskutowano o konkretnym zarysie tego projektu zainicjowanego w czerwcu 2018 roku według pomysłu Francji. Komplementarna wobec NATO i Unii EII służy zintensyfikowaniu współpracy między krajowymi sztabami i ma umożliwić w razie potrzeby skoordynowane działania. Przy okazji posiedzenia ministrowie przypieczętowali przystąpienie Finlandii do tego gremium. Było ono przygotowywane od czasu sierpniowej wizyty francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona w Helsinkach... Więcej
Więcej
Wznowienie dialogu Serbia-Kosowo w Brukseli
photo
8 listopada prezydent Serbii Aleksandar Vučić i Kosowa Hashim Thaçi spotkali się w Brukseli z Wysoką Przedstawicielką UE do Spraw Zagranicznych Federicą Mogherini, próbując wznowić dialog między tymi dwoma krajami. Dwóch przywódców uzgodniło "pozostanie w stałym kontakcie", a Mogherini wezwała ich do "powstrzymania się od wszelkiego dyskursu, aktu czy kroku sprzecznego z duchem normalizacji" relacji dwustronnych. Austriacki kanclerz Sebastian Kurz, którego kraj sprawuje półroczną prezydencję w Radze Unii, udał się w dniach 5-6 listopada do Serbii i Kosowa... Więcej
Więcej | Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Unieważnienie rozporządzenia w sprawie etykietowania efektywności energetycznej odkurzaczy
photo
8 listopada Trybunał Unii unieważnił rozporządzenie w sprawie etykietowania efektywności energetycznej odkurzaczy, które weszło w życie we wrześniu 2014 roku. Uzupełniało dyrektywę dotyczącą etykietowania efektywności energetycznej. Trybunał ocenił, że testy przeprowadzane na pustym worku/zbiorniku nie odzwierciedlają realnych warunków użytkowania i wprowadzały konsumentów w błąd... Więcej
Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Projekt reformy WPR musi zostać skorygowany
photo
7 listopada Trybunał Obrachunkowy ocenił, że zaproponowana przez Komisję reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) na okres po 2020 roku nie modyfikuje obecnej WPR w stopniu wystarczającym. Trybunał stwierdził, że system dopłat bezpośrednich dla rolników nie został poprawiony, że nie ma realnych zachęt do osiągania wyników. Podkreślił brak solidnej kontroli zewnętrznej i orzekł, że propozycja nowej WPR nie odzwierciedla unijnych ambicji w zakresie ochrony środowiska, gdyż nie zaproponowano żadnego precyzyjnego lub określonego liczbowo celu... Więcej
Prawa pasażerów nie są gwarantowane w wystarczającym stopniu
photo
Z opublikowanego 8 listopada raportu Trybunału Obrachunkowego Unii wynika, że prawa pasażerów publicznego transportu powietrznego, kolejowego, morskiego i drogowego są bardzo rozbudowane, ale pasażerowie "muszą wykazać się dużą determinacją, aby z tych praw skorzystać". Trybunał ocenił, że pasażerowie posiadają mało informacji o swoich prawach, a ich stosowanie jest trudne z uwagi na różnice w zależności od środka lokomocji. Trybunał zachęca Komisję do dokonania przeglądu stosowania i interpretacji praw pasażerów... Więcej
Turcja: niedociągnięcia w wykorzystaniu europejskiej pomocy dla uchodźców
photo
W raporcie opublikowanym 13 października Trybunał Obrachunkowy ocenił, że 3 mld euro przelane Turcji z tytułu Instrumentu Pomocy dla Uchodźców pozwoliły "w trudnych okolicznościach" doprowadzić "do błyskawicznego uruchomienia środków" na rzecz 4 mln uchodźców (w tym 3,4 mln Syryjczyków). "Nie wykorzystano jednak wszystkich możliwości" z powodu niewystarczającej koordynacji i różnicy zdań między Turcją i Komisją. Trybunał doprecyzował, że Turcja odmówiła dostępu do danych umożliwiających monitoring 2 projektów pomocowych na kwotę 1,1 mld euro... Więcej
Więcej

EBC : Desygnowanie kandydata na szefa nadzoru bankowego
photo
7 listopada Europejski Bank Centralny zaproponował powołanie Włocha Andrei Enrii na przewodniczącego Rady ds. Nadzoru. To organ, który odpowiada za nadzór bankowy w strefie euro. Jeśli nominacja ta zostanie zaakceptowana przez Parlament i Radę, Andrea Enria, obecny przewodniczący Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, zastąpi 1 stycznia Francuzkę Danielle Nouy... Więcej

Europejskie agencje : Rakieta Sojuz wyniosła na orbitę satelitę meteorologicznego
photo
6 listopada z Gujańskiego Centrum Kosmicznego wystartowała rakieta Sojuz, której udało się umieścić na orbicie biegunowej Metop-C, satelitę meteorologicznego zbudowanego przez Airbus Defence and Space w ramach porozumienia między Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) i rosyjską agencją Roscosmos. Umowę zawarto w 2004 roku... Więcej
Więcej

Francja : Walka z terroryzmem
photo
6 listopada ministrowie sprawiedliwości 7 państw członkowskich (Niemiec, Belgii, Hiszpanii, Włoch, Luksemburga, Holandii i Francji) podpisali wspólną deklarację, żeby skonsolidować narzędzia, jakie mają do dyspozycji władze policyjne i sądowe, wzmocnić wsparcie dla ofiar i lepiej walczyć z treściami terrorystycznymi w internecie... Więcej
Więcej
Zielone światło Senatu dla przygotowań do brexitu
photo
7 listopada Senat zaaprobował w pierwszym czytaniu projekt ustawy, który uprawnia rząd do wydawania rozporządzeń przygotowujących do wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w przypadku braku porozumienia w sprawie brexitu. Dokument został przekazany do Zgromadzenia Narodowego... Więcej
Więcej

Łotwa : Jānis Bordāns ma stworzyć nowy rząd
photo
7 listopada łotewski prezydent Raimonds Vējonis powierzył misję utworzenia rządu Jānisowi Bordānsowi z Nowej Partii Konserwatywnej. Bordāns ma czas do 21 listopada na sklecenie koalicji z 7 partii, które uzyskały mandaty do parlamentu w wyborach 6 października. Jeśli mu się uda, zastąpi dotychczasowego premiera Mārisa Kučinskisa... Więcej
Więcej

Polska : Stulecie niepodległości
photo
11 listopada Polska świętowała stulecie odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów. Polski prezydent Andrzej Duda chciał zaakcentować jedność narodu ponad różnicami poglądów, ale wielu polityków nie wzięło udziału w obchodach naznaczonych różnymi wydarzeniami... Więcej
Więcej | Więcej

Rumunia : Dymisja ministra spraw europejskich
photo
10 listopada, na półtora miesiąca przed rozpoczęciem rumuńskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 1 stycznia, do dymisji podał się rumuński minister spraw europejskich Victor Negrescu. Według mediów rządząca Partia Socjaldemokratyczna zarzucała mu, że nie potrafił lepiej bronić kraju w europejskich instytucjach. 13 listopada Parlament Europejski ma głosować nad rezolucją krytykującą tamtejszą reformę wymiaru sprawiedliwości i prowadzoną przez rząd walkę z korupcją... Więcej

Zjednoczone Królestwo : Dymisja sekretarza stanu ds. transportu
photo
9 listopada do dymisji podał się brytyjski sekretarz stanu ds. transportu Jo Johnson. Powodem był spór z premier Theresą May w sprawie negocjacji dotyczących wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Johnson zaapelował o 2. referendum na temat brexitu, krytykując brexit jako "straszliwy błąd", który pozwoli złapać Zjednoczone Królestwo "w pułapkę relacji podporządkowania wobec Unii"... Więcej

Słowenia : Spotkanie z hiszpańskim premierem
photo
8 listopada słoweński premier Marjan Šarec spotkał się w Madrycie ze swoim hiszpańskim odpowiednikiem Pedro Sánchezem. Dwóch przywódców rozmawiało na temat migracji, wieloletnich ram finansowych UE 2021-2027, integracji krajów Bałkanów Zachodnich z Unią i negocjacji brexitowych... Więcej
Więcej

Ukraina : Raport na temat reform podjętych w ramach porozumienia z Unią Europejską
photo
W raporcie na temat stosowania umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina (opublikowanym 9 listopada) Komisja oceniła, że Ukraina poczyniła w pewnych obszarach postępy, ale wiele pozostających w zawieszeniu reform powinno zostać wzmocnionych, aby porozumienie przynosiło Ukraińcom realne korzyści. Komisja podkreśliła w szczególności powolność reform w zakresie sądownictwa i zwalczania korupcji... Więcej
Więcej

MFW : Perspektywy gospodarcze Europy
photo
Według raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), opublikowanego 8 listopada, w 2018 roku wzrost w Europie powinien spaść do 2,3%, a w 2019 do 1,9%. MFW wyjaśnia, że aktywność gospodarcza będzie się rozwijała, ale wolniej niż przewidywano. Środowisko zewnętrzne jest mniej sprzyjające. MFW podkreśla także, że brexit bez porozumienia może wpłynąć na wzrost i sytuację monetarną. Te konkluzje podobne są do tych, które tego samego dnia opublikowała Komisja... Więcej
Więcej

Kultura : Biennale w Atenach
photo
Do 9 grudnia potrwa Ateńskie Biennale, międzynarodowe wydarzenie w dziedzinie sztuki współczesnej. Stanowi ono szeroką platformę krytycznego zaangażowania lokalnej twórczości artystycznej i wymiany ze sceną międzynarodową... Więcej
Festiwal Kina Europejskiego w Segowii
photo
Od 14 do 20 listopada w Segowii odbywa się Festiwal Kina Europejskiego, który promuje wybór filmów z kontynentu europejskiego, a w tym roku szczególnie Rumunię jako kraj zaproszony... Więcej
Wystawa "Wolność sztuki w grupie listopadowej 1918-1935"
photo
Berlinische Galerie po raz pierwszy wystawia dzieła Novembergruppe, stowarzyszenia artystów stworzonego w listopadzie 1918 roku jako platforma współpracy na rzecz wolności, demokracji i różnorodności publicznej oraz artystycznej w Republice Weimarskiej. Do 11 marca 2019 roku prezentowanych będzie 119 dzieł 69 artystów. Chodzi o naznaczenie stulecia najsłynniejszej ze wszystkich nieznanych wspólnot twórczych i jej dramatycznych początków... Więcej
"Sen o Włoszech" w Luwrze
photo
Do 18 lutego 2019 roku wystawa "Sen o Włoszech. Kolekcja markiza Company" gromadzi stworzoną w latach 1830-1850 kolekcję, od tego czasu rozproszoną. Poprzez zaprezentowane eksponaty (od przedmiotów archeologicznych po dzieła renesansu) ekspozycja naświetla dziedzictwo kulturowe półwyspu w epoce, kiedy powstawał włoski naród... Więcej

12list.
12 listopada

Bruksela

Rada do Spraw Ogólnych

12list.
12-15 listopada

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

15list.
15 listopada

Bruksela

Szczyt UE - Republika Południowej Afryki

16list.
16 listopada

Bruksela

Rada na temat budżetu

19list.
19 listopada

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych, Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, Rada do Spraw Ogólnych (art. 50)

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020