Biuletyn n°830

Open panel Open panel
Biuletyn n°830
Biuletyn
wtorek, 15 stycznia 2019
numer 830
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Cały zespół Fundacji cieszy się z ponownego spotkania i życzy Państwu szczęśliwego roku 2019!
Walka z dezinformacją i ochrona dziennikarzy
Autor : David Alandete
David Alandete
Rosyjskie media i propaganda już pracują pełną parą, aby wpłynąć na wybory europejskie w maju 2019 roku. Dziennikarze potrzebują za pośrednictwem Unii Europejskiej ochrony przed narastającą ingerencją w swoją pracę i przed atakami, które poprzez oczernianie ich pracy mają służyć osłabieniu instytucji.
Więcej
Fundacja : Atlas permanent de l'Union européenne
photo
W kontekście zbliżających się wyborów europejskich Fundacja Roberta Schumana opublikowała nowe wydanie "Atlas permanent de l'Union européenne". Publikacja ta proponuje całościowy i przystępny obraz strefy euro, Unii i każdego z jej państw członkowskich. Umożliwia ona każdemu czytelnikowi sięgniecie w dowolnej chwili po najświeższe i obiektywne informacje polityczne oraz statystyczne. Książka dostępna jest w wersji drukowanej na stronie Fundacji i w księgarniach, a także w wersji cyfrowej... Więcej
Konferencja OFI 2019
photo
16 stycznia Pascale Joannin weźmie udział w dorocznej konferencji OFI, a w szczególności w okrągłym stole, w trakcie którego nakreśli europejską panoramę makroekonomiczną i geopolityczną... Więcej

Parlament : Ku europejskiej białej księdze na temat obrony?
photo
Biała księga dotycząca obrony jest przedmiotem rozmów na szczeblu europejskim. Szereg stron sprzyja tej inicjatywie, zwłaszcza Parlament Europejski. Tymczasem inni uważają, że nie jest ona potrzebna. Parlament Europejski opublikował właśnie opracowanie Frédérica Mauro, które ma wytyczyć drogę ku białej księdze... Więcej

Komisja : Dochodzenie w sprawie korzyści podatkowych przyznanych firmie Nike przez Holandię
photo
10 stycznia Komisja Europejska wszczęła pogłębione dochodzenie, aby określić, czy interpretacje podatkowe przyznane Nike przez Holandię mogły dać temu przedsiębiorstwu nienależne korzyści względem jego konkurentów, z pogwałceniem przepisów Unii o pomocy państwowej. Postępowanie Komisji ma określić, czy środki te mogły nieprawnie pomniejszać podstawę opodatkowania Nike od 2006 roku... Więcej

Rada : Rozpoczęcie rumuńskiej prezydencji w Radzie
photo
10 stycznia w Bukareszcie odbyła się ceremonia rozpoczęcia rumuńskiej prezydencji w Radzie z udziałem kolegium unijnych komisarzy. Przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker przypomniał o naturalnym europejskim powołaniu Rumunii. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wezwał Rumunów do obrony europejskich wartości. Rumuński minister spraw zagranicznych Teodor Meleșcanu potwierdził, że Rumunia jest gotowa na swoją pierwszą prezydencję, podczas gdy premier Viorica Dăncilă zapewniła, że Rumunia zdeterminowana jest, by jej przewodnictwo w Radzie było pozytywnym wkładem... Więcej
Więcej | Więcej
Konkluzje Rady do Spraw Ogólnych
photo
8 stycznia ministrowie spraw europejskich przeanalizowali priorytety rumuńskiej prezydencji w Radzie skupione wokół 4 filarów: Europa konwergencji, bezpieczniejsza Europa, Europa wspólnych wartości i Europa jako silniejszy podmiot światowy. Ministrowie zostali poinformowani o stanie rozmów dotyczących kolejnych wieloletnich ram finansowych (2021-2027). Rozmawiali o dezinformacji, która jest kluczowym wyzwaniem w kontekście kolejnych wyborów europejskich, a zwłaszcza o tym, jakie elementy mogą się stać priorytetem przyszłego planu działania, zamówionego przez Radę Europejską w grudniu. Ministrowie dyskutowali również o sposobie, w jaki należy informować o Europie... Więcej

Dyplomacja : Rozmowy handlowe z Japonią i Stanami Zjednoczonymi
photo
9 stycznia unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström spotkała się w Waszyngtonie z japońskim i amerykańskim ministrem handlu Hiroshige Seko i Robertem E. Lighthizerem. Dyskutowali o politykach i praktykach nienastawionych na obsługę rynku i o zidentyfikowaniu dodatkowych kryteriów określających stan rynku. Potwierdzili również chęć współpracy nad reformą Światowej Organizacji Handlu (WTO). Poza tym, C. Malmström zapowiedziała, że mandat do negocjacji nad porozumieniem w sprawie handlu towarami przemysłowymi ze Stanami Zjednoczonymi jest "prawie sfinalizowany". Otwiera to drogę do oficjalnych rozmów... Więcej
Więcej | Więcej
Nowe sankcje przeciwko Iranowi za terroryzm
photo
9 stycznia Rada dodała do listy terrorystów dwie nowe osoby z Iranu oraz dyrekcję ds. bezpieczeństwa wewnętrznego w irańskim Ministerstwie Wywiadu i Bezpieczeństwa. Decyzja ta podjęta została w odpowiedzi na ostatnio udaremnione próby zamachów na europejskim terytorium, zwłaszcza w Danii, Francji i w Holandii. Teraz lista zawiera 15 osób oraz 21 grup i podmiotów, które mają zamrożone środki i inne aktywa finansowe. Zakazano również podmiotom z Unii Europejskiej udostępniania ukaranym środków i zasobów gospodarczych... Więcej
Więcej
Kosowo wezwane do zniesienia ceł dla Serbii
photo
8 stycznia, podczas posiedzenia kosowskiej delegacji parlamentarnej ds. dialogu z Serbią w Brukseli, Wysoka Przedstawicielka Unii Europejskiej Federica Mogherini zaapelowała do nowych kosowskich władz o cofnięcie ceł przeciwko Serbii wdrożonych pod koniec 2018 roku. Podkreśliła znaczenie dobrosąsiedzkich relacji respektujących strategiczne cele dla regionu, co ma doprowadzić do normalizacji stosunków z Serbią... Więcej
Komisja wycofuje swoją żółtą kartkę wobec Tajlandii
photo
8 stycznia Komisja wycofała "żółtą kartkę" dla Tajlandii obowiązującą od kwietnia 2015 roku, która oznaczała, że ten kraj nie zwalcza w sposób wystarczający nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów. Komisja uznała, że Tajlandia skutecznie zaradziła lukom w swoim systemie prawnym i administracyjnym dotyczącym rybołówstwa. Wycofanie żółtej kartki kończy procedurę, która mogłaby doprowadzić do całkowitego zakazu przywozu tajlandzkich produktów rybołówstwa morskiego do UE... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Opinie rzecznika generalnego w sprawie prawa do zapomnienia
photo
10 stycznia rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE zaproponował, by ograniczono na szczeblu Unii spoczywający na operatorach wyszukiwarek internetowych obowiązek usuwania linków internetowych. Zaleca on ograniczenie usuwania linków tylko do Unii, aby nie ograniczać osobom spoza UE swobody dostępu do informacji. Usuwanie ma również uwzględniać metodę "geoblokowania". W ramach innej sprawy rzecznik generalny zaproponował, by Trybunał orzekł, iż operator wyszukiwarki powinien systematycznie uwzględniać żądania usunięcia linków prowadzących do stron internetowych zawierających dane wrażliwe, czuwając jednocześnie nad ochroną prawa dostępu do informacji i chroniąc wolność wypowiedzi... Więcej
Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Apel o prawdziwe zbadanie nadzoru bankowego ze strony EBC
photo
W liście skierowanym 14 stycznia do Parlamentu Europejskiego Trybunał Obrachunkowy wezwał legislatorów UE do interwencji w celu zagwarantowania, że Europejski Bank Centralny (EBC) zezwoli kontrolerom na pełen dostęp do swoich dokumentów w związku z kontrolami dotyczącymi nadzoru bankowego. Kontrolerzy zwracają uwagę, że nadzór bankowy może wiązać się ze znacznym zagrożeniem dla finansów publicznych, a tymczasem nie będą oni w stanie przeprowadzić poprawnie kontroli działalności nadzorczej, jeśli EBC nie przyzna im szerszego dostępu do niezbędnych dokumentów... Więcej

EBC : Euro ma 20 lat
photo
1 stycznia euro, wspólna waluta Unii Europejskiej, świętowała swoje 20-lecie. W styczniu 1999 roku 11 państw członkowskich przyjęło euro jako oficjalną walutę i powierzyło swoją politykę pieniężną Europejskiemu Bankowi Centralnemu. W 2002, wraz z wejściem do obiegu monet i banknotów, euro stało się, zgodnie ze sformułowaniem ówczesnego przewodniczącego Komisji Romano Prodiego, "kawałeczkiem Europy w naszych dłoniach". Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani przypomniał o silnym społecznym poparciu dla wspólnej waluty. Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, podkreślił, że jest to instrument ekspresji Unii jako światowej siły politycznej i gospodarczej. Teraz euro obowiązuje w 19 krajach... Więcej

Niemcy : Angela Merkel w Grecji
photo
Podczas pierwszej wizyty niemieckiej kanclerz Angeli Merkel w Grecji od 5 lat (która odbyła się w dniach 10 i 11 stycznia), ona i jej grecki odpowiednik Alexis Tsipras przedyskutowali powrót Grecji do stabilności gospodarczej, kwestię migracji i Macedonii. Merkel zapewniła, że Grecja może "nadal liczyć na swoje partnerstwo i swoją przyjaźń z Niemcami". Podkreśliła, że umowa w sprawie nazwy Macedonii będzie korzystna dla stabilności Bałkanów Zachodnich i dla Unii Europejskiej... Więcej
Więcej | Więcej

Hiszpania : Koalicja Partii Ludowej i Ciudadanos w Andaluzji
photo
Partia Ludowa (PP) - która zajęła 2. miejsce w wyborach 2 grudnia (za PSOE) - podpisała umowę koalicyjną z centroprawicowym ugrupowaniem Ciudadanos. Ma ona na celu utworzenie rządu we wspólnocie autonomicznej Andaluzji. Zakończy to 36-letni okres rządów socjalistów z PSOE w tym regionie. VOX, ugrupowanie, które dopiero co weszło do regionalnego parlamentu, popiera to porozumienie, ale nie wejdzie do rządu... Więcej
Rząd zaprezentował budżet na 2019 rok
photo
11 stycznia hiszpański rząd zaprezentował budżet na 2019 rok, który określa jako budżet najbardziej socjalny, jaki ten kraj miał. Obejmuje on konsolidację służb publicznych, wzrost wydatków na emerytury, stypendia studenckie, wydatki przeznaczone na zwalczanie przemocy związanej z płcią i wsparcie osób niesamodzielnych, finansowane z podwyżki podatków. Minister finansów Maria Jesus Montero potwierdziła, że dzięki przewidywanemu wzrostowi o 2,2% pomimo wzrostu wydatków budżet zgodny będzie z europejskimi zasadami stabilności budżetowej: deficyt ma wynieść 1,8% PKB... Więcej

Francja : List Emmanuela Macrona do Francuzów
photo
13 stycznia Emmanuel Macron opublikował list do Francuzów, żeby doprecyzować zarys wielkiej narodowej debaty organizowanej od 16 stycznia do 15 marca. Chodzi w niej o "postawienie ogółu ważnych pytań dotyczących naszej przyszłości", aby "przekształcić gniew w rozwiązanie". 4 tematy wybrane przez rząd to podatki i wydatki publiczne, organizacja państwa i usługi publiczne, transformacja ekologiczna, demokracja i obywatelskość... Więcej
Więcej
Nowy francusko-niemiecki traktat 22 stycznia
photo
8 stycznia francuski i niemiecki rząd zapowiedziały, że 22 stycznia w Akwizgranie podpiszą nowe francusko-niemieckie porozumienie o współpracy i integracji. Opierając się na Traktacie Elizejskim z 1963 roku (umowie o przyjaźni francusko-niemieckiej), wzmocni on powiązania w zakresie polityki gospodarczej, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, edukacji i kultury, badań i technologii, klimatu i środowiska. Wzmocni także współpracę między regionami granicznymi i między społeczeństwami obywatelskimi... Więcej

Grecja : Dymisja ministra obrony
photo
13 stycznia, przed głosowaniem w sprawie ratyfikacji porozumienia o nazwie Macedonii, do dymisji podał się grecki minister obrony Panos Kammenos - szef nacjonalistycznej partii Anel sprzeciwiający się tej umowie. Premier Alexis Tsipras zwrócił się do parlamentu o wotum zaufania. Głosowanie przewidziane jest na 16 stycznia... Więcej
Więcej

Łotwa : Krišjānis Kariņš z misją utworzenia nowego rządu
photo
7 stycznia łotewski prezydent Raimonds Vējonis powierzył misję utworzenia rządu Krišjānisowi Kariņšowi z centroprawicowej partii Jedność, w oparciu o poparcie, jakie uzyskał on od 4 innych ugrupowań: Nowej Partii Konserwatywnej, Dla Rozwoju/Za!, Sojuszu Narodowego i KPV LV. To dałoby rządowi większość 66 na 100 głosów w parlamencie, jaki wyłonił się po wyborach 6 października... Więcej
Więcej

Polska : Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zamordowany
photo
Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska od 1998 roku i były członek Platformy Obywatelskiej, zmarł 14 stycznia po tym, jak dzień wcześniej otrzymał kilka ciosów nożem podczas wieczoru Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W poniedziałek wieczorem tysiące osób, w tym przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, zgromadziły się w Gdańsku, by oddać mu hołd. Polska klasa polityczna jednomyślnie potępiła ten czyn. 14 stycznia przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani oddał Adamowiczowi hołd podczas minuty ciszy ku czci ofiar aktów przemocy w Europie... Więcej

Rumunia : Odejście szefowej antykorupcyjnej prokuratury
photo
8 stycznia tymczasowa szefowa rumuńskiej Narodowej Prokuratury Antykorupcyjnej (DNA) Anca Jurma ogłosiła, że rezygnuje ze stanowiska. Wspomniała przy tym o "wrogim otoczeniu" w Rumunii, które towarzyszy jej w pełnieniu obowiązków. Jurma zastąpiła w lipcu Laurę Codrutę Kovesi, która została odwołana przez rządzącą większość. Ta ostatnia właśnie zwróciła się w sprawie swojego odwołania do ETPC... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Parlamentarna porażka Theresy May
photo
9 stycznia parlamentarzyści przyjęli poprawki zmuszające rząd, by szybko powrócił przed ich oblicze w przypadku odrzucenia umowy o wyjściu z UE zawartej z Brukselą. Jeśli 15 stycznia członkowie Izby Gmin odrzucą porozumienie, Theresa May będzie miała 3 dni na przedłożenie im planu B przy okazji kolejnego głosowania. Poprawka złożona przez parlamentarzystę Dominica Grieve'a przyjęta została przez Izbę Gmin 308 głosami do 297. To kolejna porażka premier po tym, jak 8 stycznia członkowie Izby przyjęli poprawkę, która ograniczyła rządowi budżetowy margines manewru w przypadku "no deal"... Więcej
Więcej
Wymiana listów między europejskimi i brytyjskimi przywódcami przed głosowaniem
photo
14 stycznia doszło do wymiany listów między przewodniczącymi Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem i Komisji Europejskiej Jeanem-Claudem Junckerem oraz brytyjską premier Theresą May. Chodziło o wyjaśnienie wzajemnych zobowiązań dotyczących brexitu, w szczególności kwestii "siatki bezpieczeństwa" w Irlandii Północnej. Europejscy przywódcy wykazują gotowość do znalezienia technicznych rozwiązań, by uniknąć wejścia tego instrumentu w życie i zobowiązują się do szybkiego rozpoczęcia negocjacji handlowych. Wymiana listów ma miejsce w przeddzień głosowania brytyjskich parlamentarzystów nad ratyfikacją porozumienia o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE... Więcej
Więcej

Macedonia : Ratyfikacja umowy z Grecją w sprawie nowej nazwy kraju
photo
11 stycznia macedoński parlament przyjął 4 poprawki do konstytucji niezbędne do zmiany nazwy kraju na "Republikę Macedonii Północnej", zgodnie z umową z Grecją podpisaną w czerwcu 2018 roku. Za porozumieniem opowiedziało się 81 deputowanych. To o jeden głos więcej niż niezbędne 2/3. Tymczasem opozycja zbojkotowała głosowanie i zaapelowała o przedterminowe wybory. Zmiana nazwy, która powinna przyspieszyć wejście Macedonii na NATO i UE, wejdzie w życie, jeśli przegłosuje ją również parlament grecki... Więcej
Więcej

Rada Europy : 4 kandydatów na stanowisko sekretarza generalnego
photo
11 stycznia Rada Europy upubliczniła 4 kandydatów na następcę Thorbjørna Jaglanda na stanowisku sekretarza generalnego, począwszy od października tego roku. Są nimi litewski premier Andrius Kubilius, była grecka minister spraw zagranicznych Dora Bakoyannis, chorwacka minister spraw zagranicznych Marija Pejčinović Burić i belgijski minister spraw zagranicznych Didier Reynders. 4 pretendenci zostaną przesłuchani przez Komitet Ministrów, który prześle definitywną listę kandydatów do Zgromadzenia Parlamentarnego. Nowy sekretarz zostanie wybrany w czerwcu... Więcej
Litwa musi zrobić więcej w sprawie dyskryminacji Romów
photo
8 stycznia komitet doradczy Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych w strukturach Rady Europy wezwał Litwę do przyjęcia całościowych ram prawnych, zapobiegania dyskryminacji uczniów ze szkół nauczających w językach mniejszości i zwalczania negatywnych stereotypów wobec Romów. W swojej opinii komitet wyraził w szczególności żal, iż istotne prawa językowe (takie jak poprawna pisownia nazwisk w oficjalnych dokumentach) nie są wdrażane. Komitet wyraził jednak zadowolenie z przywrócenia departamentu ds. mniejszości narodowych... Więcej

Bank Światowy : Dymisja prezesa
photo
7 stycznia prezes Banku Światowego Jim Yong Kim zapowiedział, że 1 lutego opuści swoje stanowisko. Tymczasowo jego obowiązki pełnić będzie aktualna dyrektor generalna i była unijna komisarz Kristalina Georgiewa. Zgodnie z tradycją kolejnym prezesem będzie z pewnością Amerykanin... Więcej

Eurostat : Spadająca stopa bezrobocia
photo
W listopadzie 2018 roku stopa bezrobocia uwzględniająca zmiany sezonowe wyniosła w Unii Europejskiej 6,7%, a w strefie euro 7,9%, wynika z najświeższych danych Eurostatu opublikowanych 9 stycznia. Prymusami są Czechy (1,9%), Niemcy (3,3%) i Holandia (3,5%), podczas gdy najwyższe stopy zaobserwowano w Grecji (18,6%) i w Hiszpanii (14,7%). W stosunku do roku ubiegłego bezrobocie spadło najbardziej w Chorwacji, w Grecji i w Hiszpanii... Więcej
Wydatki na R&D rosną do 2,07% PKB
photo
Według szacunków Eurostatu (opublikowanych 10 stycznia) w 2017 roku wydatki na badania i rozwój w Unii Europejskiej sięgnęły 320 mld euro, czyli 2,07% PKB. Większość (66%) to zasługa sektora przedsiębiorstw. Jest to wzrost o 2,04% w stosunku do 2016, a w porównaniu do 2007 o 1,77%. Europejskie kraje, które wydają najwięcej na R&D, to Szwecja (3,33% PKB), Austria (3,16%) i Dania (3,06%), podczas gdy najniższe wydatki zanotowano w Rumunii (0,5%), na Łotwie (0,51%) i na Malcie (0,55%)... Więcej

Kultura : Płowdiw i Matera, Europejskie Stolice Kultury
photo
Bułgarski Płowdiw i włoska Matera są w 2019 roku Europejskimi Stolicami Kultury. Płowdiw zainaugurował program wydarzeń i wystaw pod hasłem "Razem!" 12 stycznia, a 19 stycznia rozpoczną się obchody w Materze pod hasłem "Otwarta przyszłość!"... Więcej
Więcej | Więcej
90. urodziny Tintina
photo
Do maja w Barcelonie trwa wystawa "Tintin i Księżyc", która uświetnia 90. urodziny Tintina (który pojawił się po raz pierwszy 10 stycznia 1929 roku w czasopiśmie "Le Petit Vingtième") i 50. rocznicę pierwszych kroków człowieka na Księżycu... Więcej
Więcej | Więcej
Festiwal Jazzowy w Brukseli
photo
Do 19 stycznia w Brukseli trwa 5. Brussels Jazz Festival. Co wieczór proponowane są koncerty jazzowe z udziałem artystów belgijskich, ale także etiopskich, meksykańskich czy bahrańskich... Więcej
Świętowanie celtyckiej muzyki w Glasgow
photo
W dniach 17 stycznia - 3 lutego odbędzie się Celtic Connections Festival, jeden z największych festiwali celtyckiej muzyki, celebrujący także celtyckie dziedzictwo kulturowe. Zmobilizuje on ponad 2 tysiące artystów i obejmie 300 wydarzeń w mieście Glasgow... Więcej
Mircea Cantor i rumuńska natura
photo
W związku z wystawą w ramach Sezonu Francja-Rumunia 2019 Muzeum Łowiectwa i Natury daje carte blanche rumuńskiej artystce Mircei Cantor. Ekspozycja potrwa od 15 stycznia do 31 marca i zbiega się również z rumuńską prezydencją w Radzie UE. Artystka uwzględnia tradycyjne święta i wytwórstwo przedmiotów zainspirowanych rumuńską fauną, wystawiając obrazy i dzieła sztuki ludowej z Muzeum Rumuńskiego Chłopstwa w Bukareszcie... Więcej

14sty.
14-18 stycznia

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

15sty.
15 stycznia

Londyn

Głosowanie Izby Gmin w sprawie umowy o wyjściu z UE

21sty.
21 stycznia

Bruksela

Rada Spraw Zagranicznych, posiedzenie Eurogrupy

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: