Biuletyn n°831

Open panel Open panel
Biuletyn n°831
Biuletyn
wtorek, 22 stycznia 2019
numer 831
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Od wspólnej wizji do konkretnych realizacji: ku zjednoczonym Bałkanom w
zjednoczonej Europie
Autor : Nikola DIMITROV
Nikola DIMITROV
Po ratyfikacji przez macedoński parlament w dniu 11 stycznia, umowa o zmianie nazwy na "Republikę Macedonii Północnej", musi teraz (aby weszła w życie) zostać zaaprobowana przez grecki parlament. To ważny krok dla Europy i dla Bałkanów Zachodnich w chwili, gdy zagraniczne wpływy w tym regionie mnożą się. Od inwestycji chińskich po obecność rosyjską i turecką, przyszłość umowy naświetla europejskie wyzwania i szanse, pisze macedońska minister spraw zagranicznych Nikola Dimitrow.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Saga brexitu
photo
Jean-Dominique Giuliani wraca do sagi brexitu i impasu politycznego, w którym znajduje się brytyjski rząd... Więcej

Wybory : Wiedzieć wszystko o wyborach europejskich
photo
Od 23 do 26 maja ponad 300 mln Europejczyków ma wybrać swoich eurodeputowanych na kolejnych 5 lat. Podobnie jak w trakcie poprzednich wyborów w 2014 roku, Fundacja Roberta Schumana uruchomiła stronę internetową pozwalającą lepiej zrozumieć to głosowanie i śledzić kampanię wyborczą w 27 państwach członkowskich... Więcej

Fundacja : Atlas permanent de l'Union européenne
photo
W kontekście zbliżających się wyborów europejskich Fundacja Roberta Schumana opublikowała nowe wydanie "Atlas permanent de l'Union européenne". Publikacja ta proponuje całościowy i przystępny obraz strefy euro, Unii i każdego z jej państw członkowskich. Umożliwia ona każdemu czytelnikowi sięgniecie w dowolnej chwili po najświeższe i obiektywne informacje polityczne oraz statystyczne. Książka dostępna jest w wersji drukowanej na stronie Fundacji i w księgarniach, a także w wersji cyfrowej... Więcej
Konferencja na temat przyszłości Europy w Viroflay
photo
24 stycznia Jean-Dominique Giuliani, eurodeputowana Nathalie Griesbeck i wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego Sylvain Waserman uczestniczą w konferencji na temat przyszłości Europy, zorganizowanej w Viroflay przez Jeana-Noëla Barrota, deputowanego z Yvelines... Więcej

Komisja : Projekt mandatów do negocjacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi
photo
18 stycznia Komisja przyjęła dwa projekty mandatów do negocjacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi: jeden mandat dotyczący oceny zgodności, która przyczyniłaby się usunięcia barier pozataryfowych, a drugi – zniesienia ceł na produkty przemysłowe. Stanowi to realizację wspólnej deklaracji amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa i przewodniczącego Komisji Jeana-Claude'a Junckera. Aby negocjacje się rozpoczęły, teraz mandaty muszą zaaprobować państwa członkowskie... Więcej
Propozycja na rzecz większości kwalifikowanej w kwestiach podatkowych
photo
15 stycznia Komisja zaproponowała reformę procesu decyzyjnego w niektórych obszarach związanych z polityką podatkową, która na razie wymaga jednomyślności państw. Komisja opowiada się za przejściem na zwykłą procedurę ustawodawczą i głosowaniem większością kwalifikowaną, począwszy od 2025 roku. Miałoby się to odbyć w 4 etapach, rozpoczynają od współpracy w zwalczaniu nadużyć i unikania podatków. Docelowo umożliwiłoby to szybsze procedury i bardziej włączyłoby Parlament Europejski w proces legislacyjny... Więcej
Środki ochronne na import stali
photo
7 stycznia Komisja zapowiedziała, że dotychczas tymczasowe środki mające chronić europejski przemysł metalurgiczny zaczną definitywnie obowiązywać po tym, jak dzień wcześniej zostały poparte przez państwa członkowskie. Powyżej pewnego progu importu stosowane będzie 25% cło, jaki by nie był kraj pochodzenia. Środki te stanowią odpowiedź na karne cła nałożone w 2018 roku przez amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Wejdą w życie na początku lutego i obowiązywać będą do lipca 2021 roku... Więcej
Więcej
Rekordowy budżet na pomoc humanitarną
photo
Unia Europejska przyjęła roczny budżet na pomoc humanitarną na 2019 rok w wysokości 1,6 mld euro. Zasadnicza część tej kwoty posłuży na walkę z syryjskim i jemeńskim kryzysem oraz na pomoc uchodźcom w tym regionie świata. W Afryce Unia Europejska udzieli pomocy populacjom dotkniętym kryzysem w Sudanie Południowym, Republice Środkowoafrykańskiej, Demokratycznej Republice Konga, w Czadzie i Sahelu. Część tej kwoty powędruje do Kolumbii i Wenezueli, ale również na Ukrainę oraz do populacji rohingja w Birmie. W kontekście przyspieszenia zmian klimatu europejska pomoc przeznaczona także zostanie na zagrożone wspólnoty w krajach narażonych na katastrofy klimatyczne... Więcej

Parlament : Powiązanie europejskich funduszy z poszanowaniem państwa prawa
photo
17 stycznia europosłowie zaaprobowali rozporządzenie umożliwiające zawieszenie lub zredukowanie europejskich funduszy dla państw członkowskich, które naruszają praworządność (397 głosów za, 158 przeciw, 69 wstrzymujących się). Zadaniem Komisji będzie wykrywanie "uogólnionych braków w zakresie praworządności" przy pomocy niezależnych ekspertów. Podjęcie decyzji będzie wymagać zgody Parlamentu i Rady. Decyzja będzie tymczasowa, dając państwu czas na reakcję. Teraz rozpoczną się negocjacje w sprawie tego mechanizmu między Parlamentem i Radą... Więcej
Więcej
Utworzenie Programu InvestEU
photo
16 stycznia europosłowie przyjęli poprawki do zaproponowanego przez Komisję Programu InvestEU. Jest częścią wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 i obejmuje różne europejskie instrumenty finansowe dla projektów, które mają trudności ze znalezieniem finansowania. Przyjęty program nakierowany jest w szczególności na projekty na rzecz klimatu, zatrudnienia i wzrostu... Więcej
Więcej
Rezolucja w sprawie autonomicznych pojazdów
photo
W niemającej mocy prawnej rezolucji przyjętej 15 czerwca europosłowie wyrażają zadowolenie, że zwrócono uwagę na zautomatyzowaną mobilność, zwłaszcza w komunikacie Komisji na ten temat. Niemniej, europosłowie wzywają Komisję do dodatkowych starań celem zapewnienia bezpieczeństwa drogowego, wspierania europejskiego przemysłu i technicznej harmonizacji zautomatyzowanych pojazdów. Parlamentarzyści chcą, by Komisja ustanowiła szczegółowe przepisy dotyczące innych sposobów zautomatyzowanego transportu, zwłaszcza autonomicznych statków i pojazdów powietrznych... Więcej
Priorytety EBC i uni bankowej
photo
16 stycznia europosłowie przyjęli dwie rezolucje dotyczące prac Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i postępu unii bankowej. Zaaprobowali zatrzymanie nadzwyczajnych działań EBC w zakresie polityki pieniężnej i wezwali Bank, by pozostał czujny wobec narastającego zaniepokojenia ponownym pojawieniem się baniek na rynku nieruchomości i zadłużenia w sektorze prywatnym. Europosłowie opowiedzieli się za utworzeniem europejskiego systemu gwarancji depozytów bankowych i silniejszą harmonizacją służącą dokończeniu unii bankowej... Więcej
Więcej | Więcej
Poprawienie procedury wydawania zezwoleń na pestycydy
photo
16 stycznia europosłowie przyjęli raport specjalnej komisji ds. pestycydów i chcą przeprowadzić nowe badania na temat kancerogenności tego produktu oraz żeby ustalono maksymalne limity pozostałości w glebie i wodzie. Głosowanie miało miejsce nazajutrz po opublikowaniu analizy zamówionej przez 3 eurodeputowanych, członków tej komisji parlamentarnej. Pokazuje ono, że połowa raportu na temat oceny glifosatu z niemieckiego federalnego instytutu oceny ryzyka (który był podstawą europejskiej decyzji o ponownym zezwoleniu na ten pestycyd w 2017 roku) to plagiat dokumentacji homologacyjnej przekazanej europejskim władzom przez Monsanto i jego przemysłowych sojuszników... Więcej
Więcej

Rada : Bilans austriackiej prezydencji
photo
15 stycznia austriacki kanclerz Sebastian Kurz podsumował przed Parlamentem w Strasburgu austriacką prezydencję w Radzie UE. Przypomniał, że prezydencja ta pozwoliła wzmocnić rynek wewnętrzny i zwróciła uwagę UE na Bałkany Zachodnie. Pomimo krytyki za niepodpisanie Paktu ONZ w sprawie migracji, przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker pogratulował kanclerzowi jednej z "najbardziej udanych [prezydencji] w ostatniej historii UE"... Więcej
Debata na temat rumuńskiej prezydencji
photo
15 stycznia rumuńska premier Viorica Dăncilă dyskutowała z Parlamentem Europejskim na temat priorytetów rumuńskiej prezydencji w Radzie, która rozpoczęła się 1 stycznia. Jej główny cel to większa spójność polityczna i gospodarcza między państwami członkowskimi. Premier podkreśliła swoje zaangażowanie, by pchnąć do przodu kwestie związane z rozszerzeniem, zwłaszcza o Bałkany Zachodnie. Zadeklarowała, że konkurencyjność gospodarcza, cyfryzacja, ochrona i bezpieczeństwo obywateli znajdują się w centrum rumuńskiej prezydencji. W trakcie debaty premier musiała stawić czoła krytyce, szczególnie z powodu prowadzonej przez jej rząd kontrowersyjnej reformy rumuńskiego wymiaru sprawiedliwości... Więcej
Konkluzje Eurogrupy
photo
21 stycznia w Brukseli obradowała Eurogrupa. 19 ministrów dyskutowało na temat zaleceń Rady w sprawie polityki gospodarczej strefy euro na 2019 rok w ramach semestru europejskiego. Wymienili poglądy na temat europejskiej waluty na arenie międzynarodowej w oparciu o grudniowy komunikat Komisji na ten temat. Omówili również wyniki szczytu strefy euro w grudniu i mapę drogową, w szczególności, by wdrożyć europejski system zabezpieczania depozytów i instrument budżetowy konwergencji i konkurencyjności (budżet strefy euro)... Więcej

Dyplomacja : Konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych
photo
21 stycznia ministrowie spraw zagranicznych dodali 1 syryjski podmiot i 11 syryjskich biznesmenów do czarnej listy zwolenników syryjskiego reżimu. Dopisali także do listy ukaranych 9 Syryjczyków i Rosjan oraz 1 podmiot (tym razem chodzi o zwalczanie proliferacji i wykorzystywania broni chemicznej). Ukarali zamrożeniem ewentualnych aktywów w Unii Europejskiej i zakazem wjazdu do UE szefa rosyjskiego wywiadu wojskowego (GRU), jego zastępcę i dwóch agentów, których uznano za winnych otrucia Siergieja Skripala. Ministrowie potwierdzili swój Plan działań przeciwko dezinformacji, zaprezentowany przez Komisję w grudniu. Podkreślali konieczność wzmocnienia zdolności operacyjnych UE oraz wspólnego i inkluzywnego reagowania z uwzględnieniem wolności prasy i wypowiedzi... Więcej
Więcej
22. posiedzenie ministrów UE-ASEAN
photo
21 stycznia w Brukseli spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Unii i ich koledzy z 10 krajów ASEAN. Uzgodnili pogłębienie relacji poprzez strategiczne partnerstwo. Uznali swoją rolę w wypracowaniu agendy społeczno-ekonomicznej i politycznej zarówno na szczeblu regionalnym, jak i światowym. Wymienili poglądy na rozmaite tematy, takie jak zmiany klimatu, multilateralizm, gospodarka cyfrowa, państwo prawa, proliferacja broni chemicznej czy wolny handel... Więcej
Więcej

EBC : 20 lat euro: Mario Draghi przed Parlamentem Europejskim
photo
15 stycznia Parlament świętował 20. urodziny euro z prezesem Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Mario Draghim. Prezes podkreślił znaczenie euro w utwierdzaniu Unii jako światowej potęgi gospodarczej. Wraz z przewodniczącym Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych Roberto Gualtierim i przewodniczącym Eurogrupy Mario Centeno wszyscy uznali, że euro nie jest idealne oraz że trzeba przyspieszyć kroki, aby dokończyć unię gospodarczą i walutową... Więcej
Więcej |

Niemcy : Markus Söder nowym przewodniczącym CSU
photo
19 stycznia minister-prezydent Bawarii Markus Söder został wybrany szefem partii CSU (Unii Chrześcijańsko-Społecznej) podczas kongresu tego ugrupowania w Monachium. Zastąpił Horsta Seehofera, który podał się do dymisji 11 listopada, żeby umożliwić "odnowę" partii, zwłaszcza po gorszym wyniku w bawarskich wyborach w październiku 2018 roku... Więcej

Hiszpania : Premier debatuje o przyszłości Europy z Parlamentem Europejskim
photo
16 stycznia, podczas debaty na temat przyszłości Europy, hiszpański premier Pedro Sánchez oświadczył: "Powinniśmy chronić Europę, żeby Europa mogła chronić swoich obywateli". Podkreślał wartości społeczne i zwrócił się o odejście od podejścia uprzywilejowującego oszczędności oraz o niezmniejszanie budżetu. Co do migracji, chce on pogłębić współpracę z afrykańskimi krajami i zreformować europejski system azylowy w oparciu o solidarność i odpowiedzialność... Więcej
Więcej

Francja : Rząd uruchamia swój plan na wypadek brexitu bez porozumienia
photo
17 stycznia francuski premier Edouard Philippe uruchomił plan na wypadek brexitu bez porozumienia. Plan obejmuje "ustawę upoważniającą", która zezwala rządowi na podjęcie niezbędnych kroków na drodze rozporządzeń, plan inwestycyjny we francuskich portach i na lotniskach na kwotę około 50 mln euro oraz rozpoczęcie rekrutacji 600 celników, weterynarzy itp. Premier oświadczył, że kontynuowane będą prace służące informowaniu przedsiębiorstw i prace nad koncepcją planu wsparcia dla sektora rybołówstwa... Więcej
Więcej

Grecja : Alexis Tsipras zdobywa zaufanie parlamentu
photo
16 stycznia greccy deputowani udzielili wotum zaufania rządowi Alexisa Tsiprasa (za było 151 osób na 300). Tsipras zwrócił się o wotum zaufania po dymisji ministra obrony Panosa Kammenosa, lidera partii ANEL - partnera koalicyjnego, żeby skonsolidować swoją większość i otworzyć drogę do ratyfikacji umowy w sprawie nazwy Macedonii. Skorzystał z głosów swojej własnej partii Syriza, 4 niezależnych i 2 dysydentów z ANEL. Głosowanie greckiego parlamentu w sprawie porozumienia z Macedonią przewidziane jest na 24 stycznia... Więcej
Więcej

Polska : Żałoba i poruszenie po zamordowaniu prezydenta Gdańska
photo
19 stycznia prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, zmarły 14 stycznia od ran zadanych nożem, został pochowany w obecności polskiego prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska i takich osobistości jak Lech Wałęsa. A dziesiątki tysięcy osób w mieście oddało mu hołd. Wielu przemawiających, w tym arcybiskup Gdańska, skrytykowało podziały polityczne i klimat wrogości, jaki obarczają winą za zabójstwo P. Adamowicza (prezydenta od 1998 roku i byłego członka Platformy Obywatelskiej) podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy... Więcej

Zjednoczone Królestwo : Parlamentarzyści odrzucają umowę o wyjściu z Unii Europejskiej
photo
15 stycznia Izba Gmin odrzuciła umowę o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, wynegocjowaną przez Theresę May (432 głosy do 202). Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zwrócił się w komunikacie do Zjednoczonego Królestwa o "wyjaśnienie jego intencji tak szybko, jak to możliwe", a do Unii Europejskiej o zintensyfikowanie przygotowań do brexitu bez porozumienia. Po porażce wniosku o wotum nieufności złożonego przez lidera Partii Pracy Jeremy'ego Corbyna (głosowanie miało miejsce 16 stycznia; zabrakło 19 głosów), May rozpoczęła konsultacje w sprawie znalezienia większości. 21 stycznia zaprezentuje członkom Izby Gmin "plan B". Głosowanie ma się odbyć 29 stycznia... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej

Słowacja : Maroš Šefčovič kandydatem na prezydenta
photo
18 stycznia Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. energii, zapowiedział, że będzie kandydował w słowackich wyborach prezydenckich, które odbędą się 16 marca. Zadeklarował, że chce walczyć z narastającym eurosceptycyzmem i uczynić ze Słowacji aktywnego aktora "w centrum Unii Europejskiej". Šefčovič będzie kandydatem partii Smer (socjaldemokratów), a zmierzy się w szczególności z kandydatem eurosceptycznej partii SaS (Wolność i Solidarność) Robertem Mistríkiem. W lutym pójdzie na urlop w Komisji Europejskiej... Więcej

Szwecja : Stefan Löfven zostaje na stanowisku premiera
photo
18 stycznia dotychczasowy premier Stefan Löfven (SAP) pozostał na tym stanowisku po głosowaniu parlamentu. Pokieruje mniejszościowym rządem obejmującym socjaldemokratów (SAP) i Zielonych oraz wspieranym przez Centrum i Liberałów. Łącznie te 4 partie dysponują 167 głosami na 349 (czyli mają ich o 8 mniej niż wynosi większość absolutna 175 mandatów). Skład rządu został ogłoszony 21 stycznia, po oświadczeniu na temat polityki ogólnej... Więcej
Więcej

Rosja : Francuscy i niemieccy obserwatorzy w Cieśninie Kerczeńskiej
photo
18 stycznia rosyjski minister spraw zagranicznych Sergiej Ławrow ogłosił, że jego kraj akceptuje obecność francuskich i niemieckich obserwatorów w Cieśninie Kerczeńskiej między Ukrainą i Rosją. W listopadzie ubiegłego roku w cieśninie starła się rosyjska i ukraińska marynarka... Więcej
Więcej

Serbia : Wizyta rosyjskiego prezydenta
photo
17 stycznia, podczas państwowej wizyty w Serbii, rosyjski prezydent Władimir Putin wspomniał, jakie znaczenie dla stabilności Bałkanów ma kompromis w rozwiązywaniu konfliktów między sąsiadującymi krajami, zwłaszcza Serbią i Kosowem. Oskarżył o destabilizowanie regionu ludzi Zachódu, "chcących narzucić swoją dominację". Putin i jego serbski odpowiednik Aleksandar Vučić przedyskutowali kwestię współpracy gospodarczej i energetycznej. Będąca kandydatem do Unii Europejskiej Serbia nie przyłączyła się do zachodnich sankcji wobec Rosji nałożonych po aneksji Krymu... Więcej
Więcej

Rada Europy : Rosyjski parlament odmawia zasiadania w Radzie Europy w 2019 roku
photo
17 stycznia rosyjscy deputowani zdecydowali o przedłużeniu bojkotu Rady Europy, trwającego od czasu kryzysu ukraińskiego. Nie wyślą delegacji na kolejną sesję Zgromadzenia Parlamentarnego (ZPRE), organu doradczego Rady Europy, która rozpocznie się 21 stycznia, i na wszystkie inne sesje w całym roku 2019. Ponownie zamrozili też ponad 30 mln euro wkładu do budżetu Rady Europy... Więcej
Ochrona dzieci-uchodźców i migrantów
photo
17 stycznia specjalny przedstawiciel Rady Europy ds. migracji i uchodźców zaprezentował śródokresowy bilans Planu działania w sprawie ochrony dzieci-uchodźców i migrantów w Europie rozpoczętego 2017 roku. Plan ma zagwarantować dostęp do praw i procedur dostosowanych do dzieci (szczególnie dzieciom oddzielonym od rodzin), zapewnić im efektywną ochronę przed przemocą i poprawić ich integrację... Więcej

OECD : Raport na temat podatku od zysków spółek
photo
W raporcie opublikowanym 15 stycznia OECD odnotowało, że, pomimo tendencji do obniżania podatków od spółek, podatki przez nie uiszczane pozostają dominującym źródłem dochodów publicznych, przede wszystkim w krajach rozwijających się. Podatki od spółek stanowią średnio 15,3% łącznych dochodów podatkowych w Afryce oraz 15,4% w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów (dla porównania na obszarze OECD to 9%)... Więcej

MFW : Sprawozdanie na temat sytuacji gospodarczej Finlandii
photo
W raporcie na temat sytuacji gospodarczej Finlandii (opublikowanym 15 stycznia) Międzynarodowy Fundusz Walutowy odnotowuje solidny wzrost i najniższy poziom bezrobocia od 2011 roku, ale podkreśla kilka słabości: wzrost zatrudnienia i produktywności jest niski, co krępuje potencjalny wzrost w tym kraju. Finanse publiczne osłabia także przyrost zadłużenia publicznego i oprocentowania kredytów dla gospodarstw domowych... Więcej
Raport na temat sytuacji gospodarczej na Malcie
photo
W raporcie na temat sytuacji gospodarczej na Malcie (opublikowanym 16 stycznia) Międzynarodowy Fundusz Walutowy wyraża zadowolenie ze wzrostu gospodarczego, który pozostaje jednym z najwyższych w Europie i umożliwił szybką konwergencję dochodów ze średnią Unii Europejskiej. MFW doradza krajowi poprawienie infrastruktury i podaży siły roboczej oraz zredukowanie ryzyka budżetowego, aby dążyć do szybkiego i inkluzywnego wzrostu... Więcej

Eurostat : Spadająca Inflacja
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 17 stycznia roczna stopa inflacji Unii Europejskiej w grudniu 2018 roku wyniosła 1,7% (wobec 2% w listopadzie). A w strefie euro 1,6% (w porównaniu do 1,9% w listopadzie)... Więcej
Bilans handlowy
photo
Według pierwszych szacunków Eurostatu (opublikowanych 15 stycznia) w listopadzie 2018 roku eksport towarów ze strefy euro do reszty świata wyniósł 203 mld euro, podczas gdy import 184 mld euro (+4,7%). Strefa euro odnotowała więc nadwyżkę 19 mld euro (-4,4 mld euro). Unia Europejska miała deficyt 3,2 mld euro przy eksporcie opiewającym na kwotę 172,7 mld euro (+2,6% w stosunku do listopada 2017 roku) i imporcie na kwotę 175,9 mld euro (+7,6%)... Więcej

Opracowania/raporty : Mapa integracji uczniów-migrantów
photo
W raporcie opublikowanym 17 stycznia sieć Eurydice kreśli porównawczą mapę narodowych polityk integrowania uczniów-migrantów w europejskich szkołach. Ci uczniowie mają skłonność do uzyskiwania gorszych wyników i mają gorsze samopoczucie niż ich rówieśnicy urodzeni w kraju. Sieć Eurydice, ustanowiona przez Komisję i państwa członkowskie, obejmuje 42 jednostki krajowe w 38 państwach... Więcej

Kultura : Tydzień Mozarta w Salzburgu
photo
Od 1956 roku Fundacja Mozarta w Salzburgu organizuje Tydzień Mozarta z okazji rocznicy urodzin artysty 27 stycznia 1756. Koncerty grane od 24 stycznia do 3 lutego przez najlepszych artystów na świecie odzwierciedlać będą osobowość Mozarta, znanego z miłości do tańca, grania, jedzenia i picia... Więcej
Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Rotterdamie
photo
Do 23 lutego do 3 lutego Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Rotterdamie wyświetla filmy długometrażowe, krótkometrażowe dokumenty i projekty artystyczne. Podczas 12 dni festiwalu pokazanych zostanie ponad 500 filmów z 50 krajów... Więcej
Stulecie Bauhausu w Niemczech
photo
W 2019 roku Niemcy świętują stulecie Bauhausu, rewolucyjnej szkoły sztuki założonej przez Waltera Gropiusa w 1919. Inauguracja na berlińskiej Akademii Sztuki potrwa do 24 stycznia. Obejmuje program złożony z koncertów, sztuk teatralnych i instalacji rzeczywistości wirtualnej. Obchody odbywać się będą w 100 symbolicznych miejscach w całych Niemczech, w tym 3 nowych muzeach Bauhausu w Weimarze, Dessau i Berlinie, które do końca roku zorganizują wielkie wystawy... Więcej
Fujita, dzieła jednego życia
photo
Do 16 marca Dom Kultury Japonii w Paryżu organizuje retrospektywę dzieł Tsuguharu Fujiti, pierwszego uznanego na świecie japońskiego artysty, mieszkającego w Paryżu. Przy pomocy 37 obrazów podzielonych na 5 sekcji nakreślono całą karierę artysty, od jego przyjazdu do Paryża w 1913 roku do jego śmieci w 1968... Więcej
Wystawa Pierre'a Bonnarda w Tate Modern
photo
Od 23 stycznia do 6 maja Tate Modern w Londynie prezentuje wystawę na temat Pierre'a Bonnarda zatytułowaną "Kolory pamięci". Skupiono uwagę na tym, jak artysta posługiwał się kolorami, gdyż były one wykorzystywane w sposób niekonwencjonalny i malowane z pamięci. To największa wystawa twórczości tego artysty w Zjednoczonym Królestwie od ponad 20 lat... Więcej

21sty.
21 stycznia

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

Bruksela

Posiedzenie Eurogrupy

Bruksela

Posiedzenie ministrów UE-ASEAN

22sty.
22 stycznia

Bruksela

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych

Bruksela

Posiedzenie ministrów UE-Afryka

Akwizgran

Szczyt francusko-niemiecki

24sty.
24 stycznia

Frankfurt

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego

28sty.
28 stycznia

Bruksela

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°908
"Europa jest światową potęgą , która się nie zna"
Opublikowany 19/10/2020
Biuletyn n°907
Rada Europejska: dryfujący samozwańczy "suweren"
Opublikowany 12/10/2020
Biuletyn n°906
Wyjście z kryzysu politycznego na Białorusi: z czy bez interwencji podmiotów zewnętrznych?
Opublikowany 05/10/2020
Biuletyn n°905
Europa zgodności w centrum jutrzejszego świata
Opublikowany 28/09/2020
Biuletyn n°904
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Opublikowany 21/09/2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020