Biuletyn n°833

Open panel Open panel
Biuletyn n°833
Biuletyn
wtorek, 5 lutego 2019
numer 833
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Jaka będzie europejska reakcja na amerykańską eksterytorialność?
Autor : Philippe Bonnecarrère
Philippe Bonnecarrère
Utworzenie przez kilka europejskich krajów INSTEX-u, platformy finansowej do celów handlu z Iranem, kwestionuje amerykańskie sankcje eksterytorialne. W obliczu tego politycznego i prawnego wyzwania Unia Europejska może się wyposażyć w instrumenty swojej suwerenności, pisze Philippe Bonnecarrère, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Europejskich francuskiego Senatu.
Więcej
Fundacja : Wiedzieć wszystko o wyborach europejskich
photo
Od 23 do 26 maja ponad 300 mln Europejczyków będzie wybierać swoich 705 eurodeputowanych na kolejnych 5 lat. Podobnie jak w trakcie poprzednich wyborów, Fundacja Roberta Schumana uruchomiła stronę internetową pozwalającą lepiej zrozumieć to głosowanie i śledzić kampanię wyborczą w 27 państwach członkowskich... Więcej
Atlas permanent de l'Union européenne
photo
W kontekście zbliżających się wyborów europejskich Fundacja Roberta Schumana opublikowała nowe wydanie "Atlas permanent de l'Union européenne". Publikacja ta proponuje całościowy i przystępny obraz strefy euro, Unii i każdego z jej państw członkowskich. Umożliwia ona każdemu czytelnikowi sięgniecie w dowolnej chwili po najświeższe i obiektywne informacje polityczne oraz statystyczne. Książka dostępna jest w wersji drukowanej na stronie Fundacji i w księgarniach, a także w wersji cyfrowej... Więcej

Komisja : Ostatni pakiet środków awaryjnych na wypadek brexitu bez porozumienia
photo
30 stycznia Komisja Europejska przyjęła ostatnią partię środków awaryjnych dotyczących Erasmus+, zasad koordynacji zabezpieczenia społecznego oraz budżetu UE na wypadek braku porozumienia o brexicie. Instrumenty te mają zapewnić ciągłość zabezpieczenia socjalnego w przypadku "no deal", szczególnie w celu obliczania świadczeń socjalnych, i ochronę praw uczestników programu Erasmus+ w Zjednoczonym Królestwie. Brytyjscy beneficjanci europejskich funduszy również będą w dalszym ciągu otrzymywać płatności z tytułu trwających umów, pod warunkiem że Zjednoczone Królestwo będzie nadal przestrzegać zobowiązań finansowych z tytułu budżetu Unii na 2019 rok... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Ostateczne środki ochronne na import wyrobów ze stali
photo
1 lutego Komisja Europejska nałożyła ostateczne środki ochronne na przywóz wyrobów ze stali, które weszły w życie 2 lutego i zastąpiły środki tymczasowe obowiązujące od lipca 2018. Komisja wszczęła dochodzenie, które pokazało, że przywóz wyrobów ze stali do UE gwałtownie wzrasta. To konsekwencja podwyżki ceł w USA na te same produkty, wdrożonej z inicjatywy amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa w marcu 2018 roku. Cło w wysokości 25% będzie stosowane powyżej pewnych kontyngentów bez względu na kraj pochodzenia, tak aby wspierać europejską metalurgię. Środki te stosowane będą przez 3 lata, ale będą mogły zostać rewidowane w przypadku zmiany okoliczności... Więcej
Więcej
Dokument otwierający debatę na temat zrównoważonej Europy
photo
W ramach dyskusji o przyszłości Europy Komisja opublikowała 30 stycznia dokument otwierający debatę zatytułowany "W kierunku zrównoważonej Europy 2030". Służy on ukierunkowaniu rozmów o sposobach osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Podkreślono w nim główne strategiczne osie sprawiedliwej i trwałej transformacji, takie jak gospodarka w obiegu zamkniętym czy bezpieczeństwo żywności, oraz instrumenty horyzontalne taką transformację umożliwiające (takie jak technologie, innowacje, podatki)... Więcej
Pierwsze raporty na temat działań przeciwko dezinformacji
photo
29 stycznia Komisja Europejska opublikowała pierwsze sprawozdania sygnatariuszy kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji. Komisja z zadowoleniem przyjmuje poczynione postępy, zwłaszcza w zakresie usuwania fałszywych kont i ograniczania widoczności stron promujących dezinformację. Zwraca się jednak o dodatkowe działania, aby zapewnić pełną przejrzystość reklam politycznych i zapewnić należytą współpracę między platformami a poszczególnymi państwami członkowskimi. Komisja podkreśliła, że działania przedsiębiorstw internetowych są bardziej zaawansowane i całościowe niż te podejmowane w branży reklamowej... Więcej
Raport na temat negocjacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi
photo
30 stycznia Komisja opublikowała raport na temat wdrażania wspólnego oświadczenia przewodniczącego Komisji Jeana-Claude'a Junckera i Donalda Trumpa z 25 lipca 2018 roku. W sprawozdaniu szczegółowo przedstawiono aktualny stan zaawansowania rozmów. Dokument został przesłany do Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich... Więcej
Więcej

Parlament : Głosowanie w sprawie nowego regulaminu wewnętrznego
photo
31 stycznia eurodeputowani zmodyfikowali w tajnym głosowaniu regulamin wewnętrzny (496 głosów za, 114 przeciw, 33 osoby wstrzymały się). Główne poprawki dotyczą standardów zachowania europosłów (zwłaszcza przejrzystości, zapobiegania mobbingu i molestowania seksualnego) oraz pytań parlamentarzystów do Rady i Komisji. Sprawozdawcy, sprawozdawcy pomocniczy i przewodniczący komisji będą musieli publikować online informacje o wszystkich przewidzianych spotkaniach z przedstawicielami grup interesu podlegających rejestrowi przejrzystości. Inni eurodeputowani również są proszeni o podobne zachowanie. Europosłowie powinni się powstrzymać od wszelkiego "niestosownego zachowania", "obraźliwego języka" oraz nękania psychicznego czy seksualnego... Więcej
Debata na temat przyszłości Unii Europejskiej z fińskim premierem
photo
31 stycznia, na 6 miesięcy przed fińską prezydencją w Radzie, premier Juha Sipilä zaprezentował przed eurodeputowanymi swoją wizję Europy. Przedstawił tematy, które będą centralnymi punktami tej prezydencji. Są to wieloletnie ramy finansowe, skoordynowana polityka w sprawie migracji, współpraca w dziedzinie obrony, poprawienie jednolitego rynku, wiodąca rola Europy w dziedzinie zwalczania zmian klimatu i wdrożenie nowych technologii... Więcej
Więcej
Partia Europejskiej Lewicy wybiera 2 liderów listy
photo
28 stycznia Partia Europejskiej Lewicy (PEL) wybrała na liderów listy w majowych wyborach europejskich Słowenkę Violeta Tomič, członkinię ugrupowania Levica, i Belga Nico Cué, byłego sekretarza generalnego Związku Hutników Walonia-Bruksela. PEL uważa, że dwójka kandydatów proponuje inną Europę, która będzie "po stronie tych, którzy nie akceptują narastającej sprzeczności między bogactwem i ubóstwem"... Więcej
Europejskie reakcje na sytuację w Wenezueli
photo
Kontestowany wenezuelski prezydent Nicolas Maduro sprzeciwił się nowym wyborom prezydenckim (26 stycznia domagało się ich 7 europejskich krajów). W rezultacie 4 lutego szereg państw członkowskich Unii uznało Juana Guaidó, przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego, tymczasowym, prawowitym prezydentem. Były to Niemcy, Austria, Dania, Francja, Hiszpania, Zjednoczone Królestwo i Szwecja. 31 stycznia eurodeputowani już symbolicznie uznali Guaidó w rezolucji przyjętej 439 głosami (przy 104 głosach przeciw i 88 wstrzymujących się). 1 lutego, na zakończenie nieformalnego posiedzenia ministrów spraw zagranicznych, utworzono grupę do kontaktów między Unią Europejską i wieloma krajami Ameryki Łacińskiej, aby pomóc zorganizować wolne, przejrzyste i wiarygodne wybory... Więcej
Więcej

Rada : Porozumienie w sprawie kontynuowania w Irlandii programu PEACE po brexicie
photo
30 stycznia Rada zaaprobowała projekt rozporządzenia, które umożliwia kontynuowanie 2 programów współpracy między Zjednoczonym Królestwem we wszystkich możliwych scenariuszach brexitu. Chodzi o program PEACE, który wspiera pokój i pojednanie między Irlandią oraz Irlandią Północną, a także o program INTERREG, który rozwija spójność gospodarczą i społeczną. Będą nadal finansowane w tej samej wysokości z budżetu Unii do 2020 roku w ramach obecnych struktur zarządzania. Dokument powinien zostać formalnie przyjęty przez Radę i Parlament w połowie marca... Więcej
Zwolnienie z wiz dla Brytyjczyków
photo
1 lutego Rada przyjęła swoje stanowisko w sprawie przepisów wizowych stosowanych wobec Brytyjczyków wjeżdżających do strefy Schengen po brexicie. Przedstawiciele państw członkowskich uzgodnili, że Brytyjczycy nie będą potrzebować wiz na krótki pobyt (90 dni w okresie 180-dniowym). Przepis ten będzie stosowany tylko, jeśli Zjednoczone Królestwo obejmie tym samym systemem obywateli państw Unii. Teraz ostateczną treść rozporządzenia będą negocjować Rada i Parlament... Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów obrony
photo
Podczas nieformalnego posiedzenia ministrów obrony w dniach 30-31 stycznia wymieniono opinie na temat koordynacji i spójności różnych inicjatyw w zakresie obrony. Ministrowie przedyskutowali rolę innowacji w rozwijaniu zdolności wojskowych, mobilność i stosunki transatlantyckie. Odbyło się robocze spotkanie na temat równości płci w obszarze bezpieczeństwa i obrony z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem oraz zastępcą sekretarza generalnego ONZ ds. operacji pokojowych Jeanem-Pierre'm Lacroix... Więcej
Konkluzje w sprawie Iranu
photo
4 lutego Rada uznała strukturę utworzoną przez Francję, Niemcy i Zjednoczone Królestwo do celów handlu z Teheranem, pomimo amerykańskich sankcji. Ale skrytykowała rozwinięty przez Iran program rakiet dalekiego zasięgu i jego zaangażowanie w Syrii i w Jemenie... Więcej
Posiedzenie ministrów UE-Liga Arabska
photo
4 lutego w Brukseli odbyło się posiedzenie ministrów UE-Liga Arabska. Ministrowie przygotowywali szczyt w Egipcie w dniach 24-25 lutego. Wymienili poglądy na temat migracji, terroryzmu, zmian klimatu, ale także przedyskutowali konflikty regionalne, prawa człowieka i multilateralizm. Potwierdzili zamiar wzmocnienia swojej współpracy... Więcej
Certyfikacja transportu lotniczego w przypadku "no deal"
photo
1 lutego Rada określiła warunki ważności niektórych certyfikatów bezpieczeństwa lotniczego dla osób prawnych i fizycznych mających siedzibę w Zjednoczonym Królestwie na wypadek brexitu bez porozumienia. Awaryjne rozporządzenie daje dodatkowy czas Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, by mogła wystawić nowe certyfikaty uwzględniające nowy status Zjednoczonego Królestwa jako kraju trzeciego. Teraz Rada i Parlament będą negocjować ostateczną treść tego dokumentu... Więcej

Dyplomacja : Partnerstwo gospodarcze z Japonią wchodzi w życie
photo
1 lutego weszła w życie umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią. Znosi ona zdecydowaną większość ceł i barier pozataryfowych. Chroni pewne oznaczenia geograficzne. Liberalizuje także japońskie przetargi w niektórych obszarach, takich jak handel online, usługi pocztowe i kolejowe. Obejmuje postanowienia o ochronie pracowników i środowiska. Zawiera specjalny zapis odnoszący się do porozumienia paryskiego. Unia Europejska ma nadzieję, że dzięki umowie nastąpi wzrost rocznej wymiany handlowej z Japonią o prawie 36 mld euro... Więcej
Więcej
Bilans umowy stowarzyszeniowej UE-Gruzja
photo
31 stycznia Komisja opublikowała trzeci raport na temat stosowania umowy stowarzyszeniowej z Gruzję, dotyczący roku 2018. W raporcie podkreślono wdrożenie pełnej i pogłębionej strefy wolnego handlu z Unią oraz jej korzyści dla gruzińskiej populacji. Pokazano w nim postępy we wzmacnianiu demokratycznych instytucji, zwłaszcza podczas wyborów prezydenckich. Podkreślono umiarkowane i jeszcze ograniczone postępy w reformowaniu wymiaru sprawiedliwości. W 2018 roku, przy okazji 10. rocznicy konfliktu rosyjsko-gruzińskiego, Unia Europejska ponowiła swoje poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji... Więcej
Stworzenie kanału finansowego do celu handlu z Iranem
photo
31 stycznia Francja, Niemcy i Zjednoczone Królestwo oficjalnie stworzyły system umożliwiający handel z Iranem. Pozwala on na obejście sankcji USA, które pozbawiłyby europejskie przedsiębiorstwa dostępu do amerykańskiego rynku. Mechanizm, nazwany INSTEX (Instrument na rzecz Wspierania Wymiany Handlowej), będzie ulokowany w Paryżu i zarejestrowany we Francji, a kierowany przez niemieckiego bankowca. To struktura międzyrządowa, ale Unia Europejska ją popiera. W teorii mechanizm ma być otwarty na kraje trzecie... Więcej
Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
1 lutego ministrowie spraw zagranicznych dyskutowali w Bukareszcie na temat sytuacji w Syrii i stosunków chińsko-europejskich. Debatowali o ostatnich wydarzeniach w Wenezueli i podjęli decyzję o utworzeniu grupy do kontaktów między Unią Europejską i szeregiem krajów Ameryki Łacińskiej, aby towarzyszyć Wenezueli w przeprowadzeniu kolejnych, wolnych, przejrzystych i wiarygodnych wyborów. Z okazji 10. urodzin Partnerstwa Wschodniego ministrowie dyskutowali ze swoimi odpowiednikami z krajów kandydujących..... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Opinia na temat mechnizmu regulowania sporów w CETA
photo
29 stycznia rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Yves Bot wydał opinię w sprawie wątpliwości Belgii dotyczących mechanizmu regulowania sporów między inwestorami i państwami, przewidzianego przez umowę o wolnym handlu UE-Kanada (CETA). Rzecznik generalny stwierdził, że mechanizm ten jest zgodny z prawem Unii, że nie stanowi naruszenia autonomii prawa unijnego i że nie wpływa na zasadę wyłącznych kompetencji Trybunału do ostatecznego interpretowania prawa UE. Jego zdaniem porozumienie nie stanowi naruszenia ogólnej zasady równości traktowania w zakresie dostępu do mechanizmu regulowania sporów i przewiduje wystarczające gwarancje proceduralne... Więcej
Nominowanie 10 sędziów i rzecznika generalnego
photo
30 stycznia przedstawiciele rządów państw członkowskich mianowali 10 sędziów i rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. By częściowe odnowienie składu Trybunału Sprawiedliwości przewidziane na 2018 rok dobiegło końca, trzeba jeszcze mianować jednego sędziego (z Austrii)... Więcej

Europejskie agencje : Propozycja ograniczenia mikroplastików
photo
30 stycznia Europejska Agencja Chemikaliów zaproponowała niemal całkowity zakaz intencjonalnego używania mikroplastików w codziennych produktach takich jak kosmetyki czy nawozy. Raport agencji stanowi pierwszy etap na drodze do prawodawstwa, którego projekt mógłby się pojawić w 2020 roku. Ograniczenia wspomniane przez agencję pozwoliłyby na zmniejszenie wolumenu mikroplastików uwalnianych do środowiska o około 400 000 ton w ciągu 20 kolejnych lat... Więcej
Więcej

Niemcy : Wizyta armeńskiego premiera
photo
1 lutego armeński prezydent Nikol Paszinian odwiedził Berlin, gdzie spotkał się z niemiecką kanclerz Angelę Merkel. Cieszył się z intensyfikacji relacji dwustronnych. Niemcy są największym europejskim partnerem Armenii w wymiarze gospodarczym. Dwoje przywódców potwierdziło również, iż chcą nadal rozwijać demokrację w Armenii. Kanclerz pogratulowała Paszinianowi "odważnych starań" na rzecz uregulowania konfliktu w Górnym Karabachu i ma nadzieję, że Azerbejdżan na nie odpowie... Więcej
Więcej
António Guterres laureatem Nagrody Karola Wielkiego 2019
photo
29 stycznia sekretarz generalny ONZ António Guterres otrzymał Nagrodę Karola Wielkiego. Doceniono jego działalność opierającą się na wartościach i przekonaniach podzielanych przez Unię Europejską, jego obronę pluralizmu, tolerancji, dialogu i ponad wszystko pokoju, wolności i demokracji. Ceremonia wręczenia wyróżnienia, które jest nagrodą za "wyjątkowy wkład w europejskiego zjednoczenie", odbędzie się w Akwizgranie 30 maja... Więcej

Cypr : Szczyt krajów Europy Południowej
photo
29 stycznia szefowie państw i rządów 7 państw członkowskich (Francji, Włoch, Grecji, Cypru, Malty, Portugalii i Hiszpanii) zgromadzili się w Nikozji na 5. Szczycie Południowych Krajów Unii Europejskiej, MED 7. We wspólnym oświadczeniu potwierdzili swoje zaangażowanie na rzecz Europy silnej i dostatniej poprzez przestrzeganie wspólnych wartości. Położono akcent na ściślejszą współpracę w zwalczaniu nielegalnej migracji, a także bezpieczeństwo, zmiany klimatyczne i energię, reformy i program strategiczny na lata 2019-2024. Przywódcy wyrazili swoje poparcie dla starań ONZ na rzecz globalnego i stabilnego rozwiązania problemu cypryjskiego... Więcej

Włochy : Spadek PKB w IV kwartale 2018 roku
photo
Po lekkim spowolnieniu w III kwartale 2018 roku w IV kwartale PKB Włoch spadło o 0,2%, wynika z danych opublikowanych 31 stycznia. Prezes włoskiej rady Giuseppe Conte przypisuje ten wynik światowemu kontekstowi spowolnienia gospodarczego oraz gorszym wynikom odnotowanym w sektorze przemysłowym i rolnym... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Parlament głosuje za renegocjacją porozumienia o brexicie
photo
29 stycznia brytyjscy parlamentarzyści dali premier Theresie May mandat do renegocjowania porozumienia o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską, by zastąpić "siatkę bezpieczeństwa" na irlandzkiej granicy niedookreślonym "postanowieniem alternatywnym". Za poprawką było 317 osób, a 301 przeciw. Parlamentarzyści sprzeciwili się również wyjściu z Unii bez porozumienia i opowiedzieli się za utrzymaniem praw pracowników po brexicie... Więcej
Więcej
Nissan przeniesie część swojej produkcji
photo
3 lutego prezes Nissan Europe Gianluca de Ficchy ogłosił, że "z powodów gospodarczych" i z powodu "utrzymującej się niepewności wokół przyszłych relacji Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską" związanej z brexitem, Nissan przeniesie produkcję swojego nowego modelu X-Trail ze swojej głównej europejskiej fabryki w Sunderland do Japonii. W 2016 roku producent zapowiedział, iż pozostanie w Zjednoczonym Królestwie pomimo brexitu... Więcej

NATO : Koniec Układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu (INF)
photo
1 lutego Rada NATO oświadczyła, że Rosja nie przestrzega Układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych średniego zasięgu (INF), rozwijając i uruchamiając system rakietowy 9M729. NATO zwraca się do Rosji o wyeliminowanie "całego systemu 9M729 w sposób możliwy do zweryfikowania" w ciągu 6 miesięcy oraz o powrót do całkowitego i weryfikowalnego poszanowania traktatu. 2 lutego Stany Zjednoczone ogłosiły, iż się z układu wycofują, a Rosja zawiesiła swój udział... Więcej

OECD : Ku nowym międzynarodowym przepisom podatkowym zwalczającym optymalizację firm GAFA
photo
W efekcie posiedzenia na temat sposobów reagowania na strategie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw (odbyło się ono w dniach 23-24 stycznia) 29 stycznia OECD ogłosiło wstępną zgodę 127 państw na wypracowanie do 2020 roku nowych międzynarodowych przepisów podatkowych, które polegałyby w szczególności na opodatkowaniu zysków tam, gdzie zostały wygenerowane, a nie w kraju, gdzie znajduje się siedziba przedsiębiorstw... Więcej

Eurostat : Stopa bezrobocia
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 31 stycznia stopa bezrobocia w Unii Europejskiej i w strefie euro w grudniu 2018 roku wyniosła odpowiednio 6,6% i 7,9%. W stosunku do listopada 2018 pozostała stabilna... Więcej
Wzrost w 2018 roku
photo
Według szacunków Eurostatu (opublikowanych 31 stycznia) w IV kwartale 2018 roku PKB Unii Europejskiej wzrosło o 0,3%, a strefy euro o 0,2%. Pierwsze szacunki rocznej stopy wzrostu w ubiegłym roku wskazują na +1,9% w Unii Europejskiej i +1,8% w strefie euro... Więcej

Opracowania/raporty : EBI: bilans roku 2018
photo
29 stycznia Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) dokonał podsumowania roku 2018. Przyznał ponad 64 mld euro na inwestycje opiewające na 230 mld euro, realizując w ten sposób swój cel z tytułu Planu Junckera. Blisko 1/3 tych inwestycji przeznaczona była dla regionów podlegających celowi spójności i konwergencji. Łącznie Plan Junckera miał zmobilizować na koniec 2018 roku inwestycje na kwotę 375,5 mld euro. W 2018 EBI zwiększyło finansowanie na walkę z ociepleniem klimatu, podwyższając je do około 30% wolumenu swoich pożyczek. Zainwestowało również tyle co w roku ubiegłym w innowacje (czyli 13,52 mld euro). W 2018 kredyty zewnętrzne wzrosły do 8,1 mld euro, z czego 1,6 mld euro przeznaczono na projekty w Afryce Subsaharyjskiej... Więcej

Kultura : Berlinale 2019
photo
Od 7 do 17 lutego odbędzie się 69. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie - Berlinale. Przewodniczącą jury jest francuska aktorka Juliette Binoche... Więcej
Zimowy Festiwal Światła w Reykjavíku
photo
Od 7 do 10 lutego w islandzkiej stolicy odbywa się Zimowy Festiwal Światła. Instalacjami świetlnymi, wystawami i wydarzeniami sportowymi festiwal celebruje jednocześnie zimowy świat, jak i powrót światła po długim okresie ciemności... Więcej
Kobiety artystki w Wiedniu
photo
Do 19 maja Pałac Belweder w Wiedniu prezentuje retrospektywę wiedeńskiego modernizmu i innych ruchów artystycznych początków XX wieku, takich jak ekspresjonizm. Wystawiając dzieła kobiet-artystek, które wniosły wkład w sztukę, a które następnie zostały zapomniane, muzeum chce zaktualizować spojrzenie na wiedeński modernizm i opowiedzieć, jak kobiety się organizowały, aby się kształcić i zdobyć renomę, gdy tymczasem odmawiano im edukacji i udziału w stowarzyszeniach artystycznych... Więcej
Vasarely w Centrum Pompidou
photo
Od 6 lutego do 6 maja w Centrum Pompidou prezentowana jest pierwsza wielka francuska retrospektywa Victora Vasarely'ego, ojca sztuki optycznej - 300 dzieł, przedmiotów i dokumentów... Więcej
Holenderski złoty wiek
photo
Królewskie Muzeum Sztuk Pięknych Belgii zaprasza do 19 maja na dwie wystawy czasowe portretów rodziny Van Campen autorstwa Fransa Halsa oraz holenderskich rysunków i rycin z XVIII wieku. Wszystko to z okazji otwarcia stałej ekspozycji "Szkoły holenderskiej" w ramach roku Rembrandta... Więcej

4lut.
4 lutego

Bruksela

Posiedzenie ministrów UE-Liga Arabska

7lut.
7 lutego

Bukareszt

Nieformalne posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych

8lut.
8 lutego

Bukareszt

Nieformalne posiedzenie ministrów sprawiedliwości

11lut.
11 lutego

Buksela

Posiedzenie Eurogrupy

11lut.
11-14 lutego

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020