Biuletyn n°835

Open panel Open panel
Biuletyn n°835
Biuletyn
wtorek, 19 lutego 2019
numer 835
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Wspólna polityka rolna wobec próby subsydiarności
Autor : Bernard Bourget
Bernard Bourget
23 lutego rozpoczyna się międzynarodowy salon rolnictwa. Fundacja publikuje opracowanie Bernarda Bourgeta na temat nowej wspólnej polityki rolnej z pytaniami o zmniejszenie budżetu i stosowanie zasady subsydiarności. Czy wybór wspólnej polityki rolnej na lata 2021-2027 wpisze się w kontynuację demontażu tej europejskiej polityki, czy pozwoli nadać jej sens? W zapowiadających się negocjacjach kluczową rolę do odegrania będzie miał Parlament Europejski.
Więcej
Wybory : Wybory prezydenckie na Słowacji 16 i 30 marca
photo
W wyborach prezydenckich na Słowacji 16 i 30 marca zmierzy się 15 kandydatów. Według ostatniego badania opinii publicznej (przeprowadzonego od 7 do 12 lutego przez instytut Focus) I turę powinien wygrać Maros Sefcovic, który zdobędzie 20,1% głosów. Ma wyprzedzić Roberta Mistrika, który może liczyć na 17,1%. 3. miejsce zajmie Zuzana Caputova z 14,4%. Za nią uplasuje się Stefan Harabin (13,6%), Marian Kotleba (8,9%), Bela Bugar (7,4%) i Milan Krajniak (6,3%). 8 innych kandydatów ma uzyskać poniżej 5% głosów. W II turze powinni się spotkać Maros Sefcovic i Robert Mistrik. Ten pierwszy ma zwyciężyć niewielką większością (50,8% do 49,2% ). Kampania między dwoma turami powinna więc być bardzo intensywna... Więcej

Fundacja : Na sto dni przed europejskimi wyborami
photo
Od 23 do 26 maja 2019 roku ponad 300 mln Europejczyków będzie wybierać swoich 705 eurodeputowanych na kolejnych 5 lat. Podobnie jak w trakcie poprzednich wyborów, Fundacja Roberta Schumana uruchomiła stronę internetową pozwalającą lepiej zrozumieć to głosowanie i śledzić kampanię wyborczą w 27 państwach członkowskich... Więcej
Atlas permanent de l'Union européenne
photo
W kontekście zbliżających się wyborów europejskich Fundacja Roberta Schumana opublikowała nowe wydanie "Atlas permanent de l'Union européenne". Publikacja ta proponuje całościowy i przystępny obraz strefy euro, Unii i każdego z jej państw członkowskich. Dzięki niej każdy czytelnik może w dowolnej chwili sięgnąć po najświeższe i obiektywne informacje polityczne oraz statystyczne. Książka dostępna jest w wersji drukowanej na stronie Fundacji i w księgarniach, a także w wersji cyfrowej... Więcej

Komisja : Rozpoczęcie prac nad projektami przemysłu obronnego
photo
12 lutego Komisja rozpoczęła współpracę z państwami członkowskimi, mającą na celu finansowanie wspólnych projektów przemysłowych w dziedzinie obronności z tytułu budżetu Unii Europejskiej na lata 2019-2020. Europejski Program Rozwoju Przemysłu Obronnego pozwoli wytyczyć drogę do przyszłego Europejskiego Funduszu Obronnego przewidzianego na rok 2021. Ten ostatni jest obecnie dyskutowany przez Radę i Parlament... Więcej
Przygotowanie sektora kolejowego na wypadek brexitu bez umowy
photo
12 lutego Komisja Europejska zaprezentowała propozycję mającą na celu złagodzenie skutków brexitu bez umowy dla transportu kolejowego i jakości sieci połączeń między UE a Wielką Brytanią. Zapewni ona ważność autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa w odniesieniu do niektórych części infrastruktury kolejowej przez ściśle ograniczony okres trzech miesięcy. Dotyczy to w szczególności tunelu pod kanałem La Manche i będzie uzależnione od tego, czy Wielka Brytania utrzyma normy bezpieczeństwa identyczne z wymogami UE... Więcej
Nowa czarna lista prania pieniędzy
photo
13 lutego Komisja przyjęła nowy wykaz 23 państw trzecich, które mają strategiczne braki w ramach prawnych służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Celem jest ochrona europejskiego obszaru finansowego. Banki i inne jednostki objęte unijnymi przepisami będą musiały stosować zaostrzone kontrole operacji finansowych dotyczących klientów i instytucji finansowych pochodzących z tych krajów trzecich. 12 lutego Parlament i Rada osiągnęły wstępne porozumienie umożliwiające skuteczniejszy i szybszy dostęp organów ścigania i Europolu do informacji finansowych, które pozwalają zwalczać pranie pieniędzy oraz finansowanie nielegalnej działalności... Więcej
Więcej
Zmniejszenie formalności administracyjnych
photo
Począwszy od 16 lutego zaczynają obowiązywać nowe przepisy służące zmniejszeniu kosztów i formalności administracyjnych dla obywateli żyjących poza swoimi krajami pochodzenia. Dotyczy to około 17 mln obywateli Unii Europejskiej... Więcej

Parlament : Wstępne porozumienie w sprawie dyrektywy o prawach autorskich
photo
13 lutego Parlament i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie dyrektywy o prawach autorskich, która wprowadza przepisy w ramach jednolitego rynku cyfrowego. Porozumienie przewiduje pewne wyjątki i ograniczenia, zwłaszcza dotyczące nauczania online i upowszechniania dziedzictwa kulturowego. Tworzy nowe praktyki przyznawania licencji i bardziej sprawiedliwego wynagradzania autorów, których publikacje udostępniane są online. Platformy nadawcze będą musiały uzyskać licencję na dzieła chronione prawem autorskim ściągane przez użytkowników. Dyrektywa stanowi również, że podczas przyznawania licencji autorzy i artyści mają prawo do stosownego i proporcjonalnego wynagrodzenia. Musi być przy tym zachowana przejrzystość... Więcej
Zielone światło dla umów UE-Singapur
photo
13 lutego eurodeputowani zatwierdzili umowy o wolnym handlu i ochronie inwestycji między Unią Europejską i Singapurem. W trakcie 5 lat zniosą prawie wszystkie cła między stronami tych porozumień. Umożliwią wolny handel w usługach, otwarcie singapurskich zamówień publicznych dla europejskich firm przy jednoczesnej ochronie europejskich produktów o chronionej nazwie pochodzenia. Umowy obejmują wzmocnienie praw pracowniczych i lepszą ochronę środowiska. Tworzą niezależny system sądownictwa do regulowania sporów między inwestorami i państwem. Pogłębiają współpracę poza obszarem gospodarki... Więcej
Więcej | Więcej
Ramy monitorowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich
photo
14 lutego eurodeputowani przyjęli dyrektywę o ustanowieniu ram monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii. Chodzi o koordynowanie kontroli inwestycji krajów trzecich w sektorach strategicznych i zapewnienie, że nie zagrażają one bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Nowe regulacje chronią sektory takie jak energetyka czy telekomunikacja. Rada powinna przyjąć formalnie to porozumienie 5 marca... Więcej
Wzmocnienie unijnych zdolności reagowania na klęski żywiołowe
photo
12 lutego eurodeputowani przegłosowali aktualizację Mechanizmu Ochrony Ludności Unii Europejskiej. Dokument ten tworzy rezerwę zasobów RescEU złożoną z samolotów do walki z pożarami lasów. Będzie ona interweniować, gdy zasoby zastosowane przez państwa członkowskie nie będą wystarczające w reakcji na klęskę... Więcej
Wzmocniona współpraca i hołd dla Alaina Lamassoure'a
photo
13 lutego Alain Lamassoure (EPP, Francja) zaprezentował na sesji plenarnej swój raport na temat wzmocnionej współpracy. To ostatni raport po 23 latach pełnienia mandatu. Dokument "w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących wzmocnionej współpracy" przyjęty został 457 głosami do 154. W wystąpieniu, przyjętym przez kolegów owacjami na stojąco, Lamassoure wyraził zadowolenie, że od czasu jego pierwszego wyboru Parlament stał się "prawdziwym Parlamentem Europejskim ze zdolnością legislacyjną", w którym "wysłuchiwanie, dialog, wzajemny szacunek, poszukiwanie kompromisu, obsesja interesu wspólnego były dużo bardziej skuteczne niż systematyczne starcia stronników, które charakteryzuje politykę krajową". Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Franz Timmermans również złożył hołd "jego integralności i jego naprawdę bardzo europejskiej myśli"... Więcej
Więcej
Debata na temat przyszłości Unii z włoskim premierem
photo
12 lutego włoski premier Giuseppe Conte dyskutował w Strasburgu o przyszłości Europy z Parlamentem Europejskim. Potwierdził, że Europa "powinna słuchać obywateli" i że reaktywacja projektu europejskiego powinna wieść przez "solidarność i spójność państw członkowskich". Premier bronił pomysłu wspólnego unijnego fotela w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i prawdziwej wspólnej europejskiej obrony. Podkreślił konieczność stabilnego i trwałego rozwiązania, opartego na solidarności, w celu zarządzania wszystkimi przepływami migracyjnymi. Premier zwrócił się o nowe podejście do problemów Afryki poprzez partnerstwo jak równy z równym. Poparł również zwiększenie roli Parlamentu, aby przywrócić jego wiarygodność w oczach europejskich obywateli... Więcej
Więcej
Pierwsze prognozy mandatów po majowych wyborach
photo
18 lutego Parlament Europejski opublikował pierwszą serię prognoz mandatów w przyszłej kadencji w oparciu o krajowe sondaże przeprowadzone na początku lutego. Dwie główne grupy - grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPP) i grupa Socjalistów i Demokratów (S&D) - stracą mandaty (będą mieć odpowiednio 183 i 135 miejsc). Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) ma uzyskać 75 mandatów, a Zieloni 45. Ugrupowania nacjonalistyczne zyskują mandaty, ale nie wszystkie będą w stanie stworzyć grupę... Więcej
Więcej

Rada : Nadzór finansowy i budżet na 2020 rok
photo
12 lutego ministrowie finansów przedyskutowali propozycję Komisji mającą na celu przejście na głosowanie większością kwalifikowaną i zwykłą procedurę ustawodawczą w przypadku pewnych kwestii podatkowych. Większość państw członkowskich domaga się utrzymania aktualnych przepisów. Ministrowie poparli kandydaturę prezesa irlandzkiego banku centralnego Philipa Lane'a na wakującą posadę dyrektora Europejskiego Banku Centralnego. Przyjęli kierunki budżetu na 2020 i konkluzje ostatniego raportu Komisji na temat stabilności budżetowej. Potwierdzili swoje swoje ogólne stanowisko dotyczące rewizji funkcjonowania aktualnego systemu nadzoru finansowego... Więcej
Więcej
Porozumienie w sprawie zachowania zasobów morskich
photo
13 lutego Parlament i Komisja osiągnęły wstępne porozumienie dotyczące nowych instrumentów technicznych mających na celu zachowanie zasobów morskich. Obejmują one postanowienia chroniące ekosystem morski, a także postanowienia służące uniknięciu przyłowu gatunków, którymi się nie handluje i tych wrażliwych. Porozumienie przewiduje zakaz wykorzystywania narzędzi połowowych używających impulsów elektrycznych począwszy od 1 lipca 2021 roku, ale pozostawia państwom członkowskim możliwość wprowadzenia go natychmiast. Teraz to wstępne porozumienie musi zostać formalnie przyjęte przez Parlament i Radę... Więcej
Wstępne porozumienie w sprawie nieuczciwych praktyk na rynku cyfrowym
photo
14 lutego Parlament i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie przepisów, których celem jest zakończenie nieuczciwych praktyk na rynku cyfrowym. Usługi pośrednictwa online (handel internetowy, aplikacje sklepów, wyszukiwarki, sieci społecznościowe, porównywarki cen) powinny zagwarantować przejrzystość i uczciwość stosunków umownych z przedsiębiorstwami (detalistami online, hotelami, restauratorami, rozwijającymi aplikację). Powinny stworzyć wewnętrzny system rozpatrywania reklamacji i ułatwić pozasądowe rozstrzyganie sporów. Teraz porozumienie musi zatwierdzić Rada i Parlament... Więcej
Wstępne porozumienie w sprawie dyrektywy gazowej
photo
13 lutego Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie dotyczące modyfikacji dyrektywy gazowej, żeby objąć unijnymi przepisami gazociągi z i do krajów trzecich. Przewidziano derogacje dla istniejących gazociągów... Więcej
Tymczasowe porozumienie tworzące Europejski Urząd ds. Pracy
photo
14 lutego Rada i Parlament Europejski porozumiały się wstępnie odnośnie rozporządzenia ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy. Nowy organ miałby wspierać państwa członkowskie we wdrażaniu prawa UE z dziedziny transgranicznej mobilności pracowników i koordynacji zabezpieczenia społecznego. Dostarczałby też pracownikom i pracodawcom informacji o złożonych zagadnieniach transgranicznej mobilności. Będzie miał również za zadanie wspierać współpracę państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej i w rozwiązywaniu sporów transgranicznych między państwami członkowskimi. Urząd przejmie zadania techniczne i operacyjne wielu istniejących unijnych organów. Teraz dokument musi zostać formalnie zatwierdzony... Więcej

Dyplomacja : Sahel: nowe środki wzmocnienia bezpieczeństwa w regionie
photo
18 lutego ministrowie podjęli decyzję o zwiększeniu skuteczności działań misji Unii Europejskiej w Sahelu na szczeblu regionalnym. Misje te podlegają wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony (WPBiO). Są to EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger i EUTM Mali. Rada zaaprobowała wspólną koncepcję operacji cywilno-wojskowej w sprawie regionalizacji działań z zakresu WPBiO w Sahelu, co oznacza, że proces wejdzie teraz w 2. fazę... Więcej
Więcej
Konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych
photo
18 lutego ministrowie spraw zagranicznych przyjęli konkluzje dotyczące sytuacji w Jemenie i zarządzania klimatycznego. Potwierdzili swoje poparcie dla niezależności, integralności i suwerenności Ukrainy oraz podkreśli znaczenie wdrażania reform. Odnośnie Syrii, przed konferencją przewidzianą od 12 do 14 marca ministrowie podkreślili konieczność pokojowej transformacji. Do Caracas, w Wenezueli uda się misja techniczna, która ma otworzyć drogę do demokratycznego i pokojowego zakończenie kryzysu. Ministrowie przedyskutowali również sytuację bezpieczeństwa w Sahelu i w Rogu Afryki... Więcej

Europejskie agencje : 634 700 wniosków azylowych w Europie w 2018 roku
photo
13 lutego Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) opublikował pierwsze statystyki za 2018 rok. W Unii, w Norwegii i w Szwajcarii złożono 634 700 wniosków o ochronę międzynarodową. To spadek o 10% w stosunku do roku 2017 i poziom zbliżony do tego z 2014. Syria nadal jest pierwszym krajem pochodzenia wnioskodawców, za nią plasują się Afganistan i Irak. Liczba wnioskodawców z Gruzji, Turcji i Wenezueli wzrosła drugi rok z rzędu. Na 593 500 decyzji w pierwszej instancji 1 na 3 była pozytywna... Więcej
Koniec programu A380 w 2021 roku
photo
14 lutego Airbus zapowiedział zakończenie produkcji swojego ogromnego samolotu A380 w 2021 roku. Powodem jest brak zamówień z kompanii lotniczych. Europejski producent samolotów zawarł jednak umowę z kompanią Emirates na dostawę 14 dodatkowych A380 w ciągu 2 kolejnych lat, a także na 40 sztuk A330-900 i 30 A350-900... Więcej

Niemcy : Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa
photo
W przemówieniu przed Monachijską Konferencją Bezpieczeństwa 16 lutego niemiecka kanclerz Angela Merkel opowiedziała się za multilateralizmem - jedynym środkiem, który pozwala udzielić odpowiedzi na takie wyzwania jak ocieplenie klimatu, wyścig zbrojeń, terroryzm, cyberwojny i walka z ubóstwem. Merkel potwierdziła rolę NATO jako filaru stabilności. Wyraziła żal z powodu jednostronnych amerykańskich decyzji (takich jak ta o wycofaniu się z irańskiego porozumienia jądrowego i z Układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu). Kanclerz przypomniała, że Europa powinna się zdecydować, czy wywiązuje się, czy też nie ze swoich obowiązków w aktualnie toczących się dramatach, których pokłosiem są miliony uchodźców... Więcej
Więcej | Więcej

Hiszpania : Po odrzuceniu budżetu nowe wybory 28 kwietnia
photo
13 lutego hiszpański parlament odrzucił projekt budżetu na 2019 rok zaprezentowany przez premiera Pedro Sancheza, którego rząd nie ma większości. W głosowaniu katalońscy nacjonaliści połączyli siły z Partią Ludową (centroprawicą) i Ciudadanos (liberałami). Odrzucenie budżetu zmusiło Pedro Sancheza do zapowiedzenia 15 lutego powszechnych przedterminowych wyborów, które odbędą się 28 kwietnia... Więcej

Litwa : Unijny komisarz Vytenis Andriukaitis kandydatem w wyborach prezydenckich
photo
15 lutego unijny komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis zapowiedział swój start w wyborach prezydenckich na Litwie (12 maja). Przeprowadzi kampanię pod sztandarami Partii Socjaldemokratycznej, biorąc bezpłatny urlop w Komisji. Obszarami, które mu podlegają, zajmie się wiceprzewodniczący Komisji Jyrki Katainen... Więcej

Portugalia : Rekonstrukcja rządu
photo
17 lutego portugalski premier Antonio Costa mianował Pedro Nuno Santosa nowym ministrem infrastruktury i mieszkalnictwa. Do tej pory był on sekretarzem stanu do spraw parlamentarnych. Nominację ogłoszono po tym, jak Pedro Marques, dotychczasowy minister planowania i infrastruktury, został zaprezentowany jako główny kandydat Partii Socjalistycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Angelo de Sousa został ministrem planowania, a Mariana Vieira da Silva, dotychczasowa sekretarz stanu, została ministrem prezydencji Rady Ministrów... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Traktat o ciągłości wymiany handlowej ze Szwajcarią w związku z brexitem
photo
11 lutego brytyjski minister Liam Fox i szwajcarski radca federalny Guy Parmelin podpisali traktat o ciągłości wymiany handlowej, mający zastąpić traktaty europejskie i zminimalizować cła między dwoma krajami po brytyjskim wyjściu z Unii. Stosunki handlowe między Szwajcarią i Zjednoczonym Królestwem mają duże znaczenie - w 2017 roku opiewały na ponad 32,1 mld funtów. Chodzi przede wszystkim o brytyjski sektor motoryzacyjny i metalurgiczny, szwajcarski sektor produkcji zegarków i farmaceutyczny, które zostaną w ten sposób ocalone przed znaczącą podwyżką ceł... Więcej
Więcej
Kolejny galimatias w parlamencie w sprawie procedury brexitu
photo
12 lutego brytyjska premier Theresa May poinformowała parlamentarzystów o stanie rozmów z europejskimi przywódcami na temat wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Podkreśliła, że potrzebuje czasu, aby zakończyć proces dodatkowych rozmów. Podczas głosowania 14 lutego członkowie Izby Gmin odrzucili strategię rządu w sprawie brexitu (303 głosy do 258). Odrzucili również poprawkę Szkockiej Partii Narodowej służącą cofnięciu procedury z art. 50. Kolejna debata parlamentarna i głosowanie na temat strategii brexitu przewidziane są na 27 lutego... Więcej
Więcej

Macedonia Północna : Umowa z Grecją wchodzi w życie
photo
12 lutego weszła w życie podpisana w czerwcu umowa między Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii i Grecją, formalizująca nową nazwę kraju Macedonia Północna. 13 lutego macedoński rząd notyfikował zmianę nazwy w ONZ. Porozumienie kończy długi konflikt między dwoma krajami oraz umożliwia zniesienie weta Aten dla akcesji Macedonii do NATO i UE... Więcej
Więcej

Rada Europy : Niepokojący raport na temat wolności mediów
photo
Według raportu, który 12 lutego opublikowały organizacje partnerskie Platformy Rady Europy ds. Ochrony Dziennikarstwa i Bezpieczeństwa Dziennikarzy, w 2018 roku wolność mediów znacząco się pogorszyła. Liczba ataków czy gróźb przeciwko dziennikarzom ciągle rosła. Dziennikarze nadal są arbitralnie przetrzymywani, a nowe prawodawstwo osłabiło wolność mediów. W raporcie wskazano szczególnie na Włochy i Turcję, ale również na brak działania ze strony władz... Więcej
Więcej
Ryzyko manipulacji zachowaniami poprzez algorytmy
photo
13 lutego Komitet Ministrów, przedstawiciel państw członkowskich Rady Europy, przyjął konkluzje dotyczące manipulowania procesami algorytmicznymi. Komitet niepokoi się dzieleniem jednostek na kategorie, co wzmacnia segregację i dyskryminację, oraz niekiedy niesprawiedliwym podziałem zysków, które to kategoryzowanie generuje. Komitet jest również zaniepokojony znaczącym wpływem tego zjawiska na autonomię poznawczą obywateli i ogólniej ich wolną wolę, na prawa jednostek, demokrację i państwo prawa. Zachęca państwa członkowskie, by uznały swoją odpowiedzialność, oraz zwraca się do nich o przeanalizowanie tego przemysłu. Komitet podkreśla fundamentalną rolę środowiska akademickiego i mediów w przeprowadzeniu badań... Więcej

OECD : Rozwój kształcenia dorosłych w obliczu zmian w pracy
photo
W raporcie opublikowanym 13 lutego OECD kreśli obraz kształcenia ustawicznego w swoich państwach członkowskich. Co roku jedynie 2 dorosłych na 5 dodatkowo się doszkala i często są to osoby już wykwalifikowane. Tymczasem automatyzacja może dotyczyć 30% miejsc pracy. Organizacja zaleca więc zmodernizowanie kształcenia dorosłych. Chodzi o dostosowanie jego treści do wyzwań związanych z nowymi technologiami, globalizacji i starzenia się, które przekształcają rynek pracy, chodzi o poszerzenie kształcenia o pracowników nisko wykwalifikowanych, bezrobotnych, starszych i imigrantów oraz wspieranie kształcenia poprzez finansowanie publiczne... Więcej

NATO : Posiedzenie ministrów obrony
photo
Ministrowie obrony państw członkowskich NATO, obradujący w Brukseli 13 i 14 lutego, potwierdzili, że pogwałcenie przez Rosję Układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu (INF) stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa transatlantyckiego. Przedyskutowali podział obowiązków zarówno w zakresie kredytów, zdolności, jak i wkładów. Ministrowie podsumowali trwające misje, zwłaszcza te w Kosowie, Afganistanie i Iraku. Na marginesie posiedzenia Estonia, Łotwa i Dania podpisały memorandum w sprawie siedzib natowskiej Wielonarodowej Dywizji Północ (MND-N). Będą ulokowane w Adazi (Łotwa) i w Karup (Dania)... Więcej
Więcej | Więcej

Eurostat : Nadwyżka w handlu towarami za 2018 rok
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 15 lutego w 2018 roku strefa euro miała nadwyżkę w międzynarodowym handlu towarami w wysokości 17 mld euro, a Unia Europejska nadwyżkę 0,7 mld... Więcej
Wzrost w 2018 roku niższy niż w 2017
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 14 lutego w IV kwartale 2018 roku PKB w Unii Europejskiej i w strefie euro zwiększyło się o 0,2%. W całym roku 2018 PKB wzrosło o 1,9% w Unii i o 1,8% w strefie euro (dla porównania w 2017 o +2,4%)... Więcej

Opracowania/raporty : Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej w 2018 roku
photo
15 lutego Komisja przyjęła sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej za 2018 rok. Raport pokazuje, jak Unia przestrzega swoich zobowiązań wobec Europejczyków. Sprawozdanie będzie dostępne 13 marca we wszystkich językach urzędowych Unii oraz w wersji papierowej... Więcej

Kultura : Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Porto
photo
Od 22 lutego do 2 marca odbywa się Fantasporto, Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Porto. Pokazane zostaną setki filmów krótko i długometrażowych z 54 krajów. Ich tematem są wyzwania nowoczesności... Więcej
Wileńskie Targi Książki
photo
Od 21 do 24 lutego Centrum Wystawowe i Kongresowe w Wilnie gości międzynarodowe targi książki. Wystawcy i zwiedzający zaproszeni są do stawiania pytań o zmiany, które zaszły w literaturze... Więcej
Tycjan i wenecki renesans we Frankfurcie
photo
Do 26 maja Muzeum Städel we Franfurcie nad Menem prezentuje panoramę obrazów weneckich artystów renesansu, a szczególnie dzieła Tycjana... Więcej
"Calder-Picasso" w Paryżu
photo
Od 19 lutego do 25 sierpnia Muzeum Picassa w Paryżu pokazuje wystawę 120 dzieł dwóch najbardziej innowacyjnych postaci sztuki XX wieku - Alexandra Caldera i Pabla Picassa. Wystawa pozwala przestudiować, jak ci dwaj artyści eksplorowali kwestię pustki i rzucili wyzwanie ruchom masowym... Więcej
Balthus w Muzeum Thyssen-Bornemisza
photo
Od 19 lutego do 26 maja Muzeum Thyssen-Bornemisza w Madrycie proponuje wystawę artysty Balthasara Kłossowskiego de Rola, bardziej znanego pod imieniem Balthus. Ekspozycję współorganizuje Fundacja Beyelerów. Prześledzono na niej całą twórczość artysty począwszy od 1920 roku... Więcej

18lut.
18 lutego

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

18lut.
18-19 lutego

Bruksela

Rada ds. Konkurencyjności

19lut.
19 lutego

Bruksela

Rada do Spraw Ogólnych

21lut.
21-22 lutego

Bukareszt

Nieformalne posiedzenie ministrów handlu

24lut.
24-25 lutego

Sharm el-Sheikh

Szczyt UE-Liga Arabska

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020