Biuletyn n°837

Open panel Open panel
Biuletyn n°837
Biuletyn
wtorek, 5 marca 2019
numer 837
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Równość kobiet i mężczyzn w Europie: jaki będzie skok w 2019 roku?
Autorzy : Pascale Joannin, Ramona Bloj
Pascale Joannin, Ramona Bloj
Równość kobiet i mężczyzn znajduje się w centrum unijnych traktatów. Pomimo postępów poczynionych na szczeblu europejskim, niektóre państwa członkowskie są jeszcze bardzo zapóźnione. Odnowienie instytucji, które nastąpi po wyborach europejskich w maju 2019 roku, stanowić będzie jednocześnie okazję i ryzyko. Aby sprawić, że równość między mężczyznami i kobietami nie pozostała martwym zapisem, czy nie zostanie wrzucona do worka z niedotrzymanymi obietnicami, determinujące będą wybory polityczne w przeddzień tego odnowy. Odwaga europejskich przywódców zostanie wystawiona na próbę. Zasadniczym celem jest także pozwolenie Europie na bycie niekwestionowanym championem w tej dziedzinie. Nie ma co głosić praw człowieka, jeśli nie gwarantuje się pierwszych z nich, prawa kobiet.
Więcej
Wybory : Wyniki wyborów
photo
Estońska Partia Reform zwyciężyła w wyborach parlamentarnych 3 marca z blisko 28% poparcia. Powinna objąć 34 ze 101 mandatów w nowej kadencji. Partia Centrum dotychczasowego ministra Jurego Ratasa zajęła 2. miejsce z 23% (26 mandatów). Poparcie dla skrajnie prawicowej Konserwatywnej Partii Ludowej (EKRE) skoczyło do 17,8% głosów i być może 19 mandatów, o 12 więcej niż w obecnej kadencji. Liderka Partii Reform Kaja Kallas powinna zostać pierwszą kobietą, która pokieruje rządem tego kraju. Wykluczyła wszelki sojusz z EKRE i nie chciałaby rządzić z Partią Centrum... Więcej
Więcej | Więcej

Fundacja : Wybory europejskie: portal, by wiedzieć wszystko
photo
Od 23 do 26 maja 2019 roku ponad 300 mln Europejczyków będzie wybierać swoich 705 eurodeputowanych na kolejnych 5 lat. Podobnie jak w trakcie poprzednich wyborów, Fundacja Roberta Schumana uruchomiła stronę internetową pozwalającą lepiej zrozumieć to głosowanie i śledzić kampanię wyborczą w 27 państwach członkowskich... Więcej
Atlas permanent de l'Union européenne
photo
W kontekście zbliżających się wyborów europejskich Fundacja Roberta Schumana opublikowała nowe wydanie "Atlas permanent de l'Union européenne". Publikacja ta proponuje całościowy i przystępny obraz strefy euro, Unii, każdego z jej państw członkowskich oraz terytoriów zamorskich. Dzięki niej każdy czytelnik może w dowolnej chwili sięgnąć po najświeższe i obiektywne informacje polityczne oraz statystyczne. Książka dostępna jest w wersji drukowanej na stronie Fundacji i w księgarniach, a także w wersji cyfrowej... Więcej

Komisja : Pierwszy raport na temat działań platform przeciwko dezinformacji
photo
28 lutego platformy internetowe - Google, Facebook i Twitter przedłożyły Komisji swój pierwszy raport na temat wdrażania kodeksu postępowania przeciwko dezinformacji online, który podpisały w 2018 roku. Dotyczące stycznia sprawozdanie nie rozwiało niepokoju Komisji, która wyraża żal z powodu braku precyzyjnych wskaźników dla zmierzenia poczynionych postępów, braku szczegółowych rezultatów oraz braku innowacyjnych i skutecznych narzędzi... Więcej
Odpowiedź na antyeuropejską kampanię na Węgrzech
photo
28 lutego Komisja opublikowała dokument odpierający 7 twierdzeń kampanii zainicjowanej przez węgierski rząd, zatytułowanej "Macie prawo wiedzieć, co planuje Bruksela". Billboardy, strony reklamowe w dziennikach i list premiera Viktora Orbana skierowany do wszystkich węgierskich obywateli rozlały tę kampanię po całym kraju. Komisja potwierdza, że węgierski rząd "deformuje rzeczywistość" i "kreśli ciemny obraz konspiracji służącej promowaniu masowej imigracji do Europy"... Więcej
Plan inwestycyjny w ekologicznych, innowacyjnych technologiach
photo
26 lutego Komisja ogłosiła program inwestycyjny dla ekologicznych technologii niskoemisyjnych na kwotę ponad 10 mld euro w latach 2020-2030. Celem jest wzmocnienie ich konkurencyjności na światowym rynku i zachowanie technologicznej przewagi Unii Europejskiej w dziedzinie czystej energii. Program służy również poprawieniu zdrowia i dobrobytu Europejczyków poprzez tworzenie nowych, zielonych miejsc pracy dzięki budowaniu mieszkań oszczędzających energię czy dywersyfikacji europejskiego zaopatrzenia w energię... Więcej
Ocena sytuacji gospodarczej w państwach członkowskich
photo
27 lutego Komisja opublikowała roczne raporty oceniające sytuację gospodarczą i społeczną w państwach członkowskich. Zgodnie z jej wnioskami 13 krajów, w tym Francja, wykazuje nierównowagę gospodarczą. Nierównowagę Cypru, Grecji i Włoch oceniono jako nadmierną. Komisja przyjęła również plan prac na 2019 rok w ramach programu wspierania reform strukturalnych, a także wniosek potwierdzający zgodność wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia z 20 zasadami europejskiego filaru praw socjalnych. Powyższa ewaluacja będzie podstawą spodziewanych wkrótce zaleceń Komisji dla państw członkowskich... Więcej

Parlament : Nowe prognozy mandatów po wyborach europejskich
photo
28 lutego Parlament Europejski opublikował nowe prognozy mandatów w kolejnej kadencji, oparte na krajowych sondażach. Na czele utrzymuje się Europejska Partia Ludowa (EPP) - szacunki mówią o 181 mandatach. Za nią znajdują się Socjaliści i Demokraci (S&D) - 135 mandatów. Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) ma uzyskać 75 mandatów, a Zieloni 49. Za nimi uplasowała się grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej (GUE/NGL) oraz Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (ECR) - odpowiednio 47 i 46 mandatów. Dwie grupy eurosceptyków - Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej (EFDD) oraz Europa Narodów i Wolności (ENF) - mogą uzyskać w następnym Parlamencie odpowiednio 39 i 59 mandatów... Więcej
Raport komisji specjalnej ds. podatków
photo
27 lutego komisja specjalna ds. podatków przyjęła szczegółową mapę drogową na rzecz bardziej sprawiedliwego i skutecznego opodatkowania, by zwalczać przestępstwa finansowe. Zwróciła się do Komisji o prace nad stworzeniem europejskiej policji finansowej i obserwatorium walki z praniem pieniędzy. Zaleca utworzenie wyspecjalizowanego organu w ramach ONZ. Komisja parlamentarna wskazuje również 7 państw członkowskich, które mają cechy raju podatkowego, oraz "złote" paszporty. Raport stanowi podsumowanie rocznego mandatu komisji specjalnej, stworzonej po ujawnieniu szeregu skandali dotyczących unikania podatków i prania brudnych pieniędzy. Teraz musi zostać zaaprobowany na sesji plenarnej... Więcej
Więcej

Rada : List 17 europejskich przywódców do Donalda Tuska
photo
Z inicjatywy fińskiego premiera Juhy Sipili 17 europejskich przywódców wysłało 27 lutego list do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Zwracają się w nim o rozwój jednolitego rynku, by poprawić konkurencyjność i wzrost Unii. Wskazują również na znaczenie cyfryzacji, sztucznej inteligencji i międzynarodowych umów handlowych, które przyczyniają się do tego, że Europa ma mocną pozycję na szczeblu świata. Ta wspólna inicjatywa związana jest z przygotowaniami do marcowej Rady Unii Europejskiej, której będzie przewodniczyć Finlandia... Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów ds. telekomunikacji
photo
1 marca ministrowie ds. telekomunikacji, nieformalnie obradujący w Bukareszcie, przedyskutowali przyszłość jednolitego rynku cyfrowego, kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, a także ze sztuczną inteligencją... Więcej
Porozumienie w sprawie zharmonizowanych ram dla obligacji zabezpieczonych i przepisów ostrożnościowych
photo
27 lutego Rada i Parlament Europejski uzgodniły zharmonizowane ramy dla obligacji zabezpieczonych, instrumentów finansowych gwarantujących inwestorom pewien poziom bezpieczeństwa. Zaproponowane ramy (składające się z dyrektywy i rozporządzenia) dostarczają w szczególności wspólnej definicji obligacji zabezpieczonych i ustanawiają reguły uzyskiwania oznaczenia "europejskich obligacji zabezpieczonych"... Więcej
Więcej
Stanowisko w kwestii dyrektywy o ochronie konsumentów
photo
1 marca Rada przyjęła stanowisko w sprawie projektu dyrektywy, która ma na celu lepszą ochronę praw konsumentów. Zakłada on rewizję 4 istniejących dyrektyw, aby zharmonizować przewidziane już sankcje w przypadku poszkodowania konsumenta. Celem jest zmodernizowanie legislacji i przystosowanie jej do epoki cyfrowej oraz konsumpcji online. Teraz Rada skonsultuje się z Parlamentem w celu przyjęcia projektu w pierwszym czytaniu... Więcej
Wstępne porozumienie w sprawie zrównoważonego finansowania
photo
Rada i Parlament Europejski uzgodniły projekt stworzenia nowej kategorii finansowych wskaźników referencyjnych, które zapewnią więcej informacji o śladzie węglowym inwestycji. Propozycja przewiduje dwa ich rodzaje: unijne wskaźniki transformacji klimatycznej, a także wskaźniki referencyjne dostosowane do porozumienia paryskiego, mające ambitniejszy charakter - dotyczące tych elementów, które przyczyniają się do ograniczenia wzrostu temperatur do 2°C. Celem jest zachęcenie inwestorów, by uświadamiali sobie środowiskowe konsekwencje swoich decyzji... Więcej
Rozporządzenie na rzecz ujednolicenia kosztów płatności w UE
photo
4 marca Rada przyjęła rozporządzenie, które ma zmniejszyć koszty płatności w całej UE, poza strefą euro. Reforma spowoduje, że za transgraniczne płatności w euro będziemy płacić tyle samo co za analogiczne płatności krajowe tej samej wysokości dokonywane w walucie państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma nasz dostawca usług płatniczych. Wkrótce za płatności, przelewy czy pobranie gotówki zapłacimy wszędzie w Unii taką samą cenę, jak w swoim własnym kraju, w tym poza strefą euro. Przewidziano nowe obowiązki związane z przejrzystością... Więcej
Przyjęcie monitoringu bezpośrednich inwestycji zagranicznych
photo
5 marca Rada definitywnie przyjęła rozporządzenie ustanawiające nowe ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji pochodzących z krajów trzecich. Przepisy te tworzą mechanizm współpracy mający ułatwić wymianę informacji między państwami członkowskimi i Komisją. Ta ostatnia będzie teraz mogła wydać opinię, jeśli bezpośrednia inwestycja zagraniczna (BIZ) dotyczy wielu krajów członkowskich lub projektu europejskiego... Więcej
Konkluzje Rady ds. Energii
photo
4 marca ministrowie ds. energii debatowali na temat odnowienia systemu etykietowania opon i strategii energetycznej, jaką należy przyjąć, by dojść do gospodarki neutralnej dla klimatu. Rada została również poinformowana o postępach poczynionych w negocjacjach dyrektywy gazowej, a także o postępach projektu instrumentu "Łącząc Europę" , nazywanego również Connecting Europe Facility (CEF)... Więcej
Wstępne porozumienie w sprawie transportu drogowego na wypadek brexitu bez umowy
photo
26 lutego Rada i Parlament uzgodniły tymczasowe środki mające załagodzić największe zawirowania w sytuacji wyjścia Zjednoczonego Królestwa bez umowy. Narzędzia te umożliwią zwłaszcza brytyjskim przewoźnikom drogowym i operatorom autokarów dalsze przewożenie towarów oraz pasażerów między Zjednoczonym Królestwem i Unią Europejską. Zjednoczone Królestwo powinno przyznać europejskim operatorom równoznaczne prawa. Instrumenty te będą mogły być stosowane po 31 grudnia 2019 roku... Więcej

Dyplomacja : Nominacja specjalnego przedstawiciela ds. praw człowieka
photo
28 lutego Rada mianowała Eamona Gilmore'a specjalnym przedstawicielem UE ds. praw człowieka. To były wicepremier i minister spraw zagranicznych Irlandii. Odpowiadał z ramienia rządu za wdrażanie porozumienia pokojowego w Irlandii Północnej z 1998 roku. Od października 2015 był również specjalnym wysłannikiem Wysokiej Przedstawicielki ds. kolumbijskiego procesu pokojowego. Gilmore zastąpi Stavrosa Lambrinidisa, który był pierwszym specjalnym przedstawicielem. Na razie obejmie funkcję na 2-letnią kadencję... Więcej
Przedłużenie sankcji wobec Białorusi
photo
25 lutego Rada podjęła decyzję przedłużeniu restrykcji przeciwko Białorusi. Chodzi głównie o embargo na broń, a także o sankcje wobec 4 osób zamieszanych w niewyjaśnione zniknięcia opozycjonistów w 1999 i 2000 roku. Pierwsze europejskie sankcje wobec Białorusi zostały wprowadzone w 2004, a embargo na broń pochodzi z 2011 roku... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Ubój rytualny bez loga produkcji ekologicznej
photo
W orzeczeniu opublikowanym 26 lutego Trybunał Sprawiedliwości Unii ocenił, że europejskim logiem produkcji ekologicznej nie może być oznaczane mięso pochodzące z uboju rytualnego bez uprzedniego ogłuszenia zwierzęcia. W sprawie tej francuskie stowarzyszenie Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs (OABA) zaskarżyło decyzję jednostki certyfikującej Ecocert. W 2012 roku OABA złożyło wniosek o zakaz posługiwania się oznaczeniem "rolnictwo ekologiczne" na opakowaniach mięsa posiadającego certyfikat "halal", które pochodzi ze zwierząt ubitych bez uprzedniego ogłuszenia. Trybunał podkreślił, że trzeba czuwać, by logo dotyczyło tylko produktów uzyskanych z poszanowaniem najwyższych standardów dobrostanu zwierząt... Więcej
Unieważnienie zawieszenia prezesa Banku Centralnego Łotwy
photo
W orzeczeniu opublikowanym 26 lutego Trybunał Sprawiedliwości Unii unieważnił decyzję zakazującą pełnienia funkcji prezesa Banku Centralnego Łotwy Ilmārsowi Rimšēvičsowi. Za zakazem tym stał łotewski urząd antykorupcyjny, nadzorowany przez premiera. Trybunał ocenił, że Łotwa nie dostarczyła wystarczających dowodów zaangażowania prezesa w korupcję i handel wpływami, które mu zarzucano. W ramach tej sprawy po raz pierwszy zwrócono się do Trybunału jako do instytucji władnej oceniać decyzje pozbawiające stanowiska prezesów banków centralnych państw członkowskich... Więcej

Europejskie agencje : Wystrzelenie 6 satelitów projektu OneWeb
photo
27 lutego Arianespace wystrzelił z Gujańskiego Ośrodka Kosmicznego na pokładzie rakiety Sojuz (VS21) 6 satelitów OneWeb, projektu rozwijającego dostęp do internetu na Ziemi. Przyszła europejska rakieta Ariane 6, której inauguracyjny lot przewidziany jest na 2020 rok, będzie miała na pokładzie 30 satelitów konstelacji OneWeb. W projekt zaangażowany jest Airbus - ma zbudować satelity. Chodzi o lepszą łączność 3G, 4G, 5G i szybkie Wi-Fi funkcjonujące na lądzie, na morzu i w powietrzu. W fazie początkowej OneWeb ma obejmować 650 małych satelitów, ale ich liczba może się zwiększyć do 950... Więcej
Więcej
Dwóch kandydatów na stanowisko szefa Prokuratury Europejskiej
photo
27 lutego Komisja Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego wybrała Laurę Codruţę Kovesi na kandydatkę na stanowisko szefa Prokuratury Europejskiej. Dzień wcześniej Komisja Kontroli Budżetowej również rekomendowała byłą naczelną prokurator rumuńskiej agencji antykorupcyjnej. Teraz rozpoczną się negocjacje z Radą, która desygnowała na kandydata Francuza Jean-François Bonherta... Więcej

Niemcy : Wizyta kanclerz we Francji
photo
27 lutego francuski prezydent Emmanuel Macron przyjął w Pałacu Elizejskim niemiecką kanclerz Angelę Merkel. Podsumowali podpisany w styczniu Traktat Akwizgrański. Omówili główne tematy znajdujące się w porządku obrad kolejnej Rady Europejskiej, stosunki transatlantyckie i sytuację międzynarodową, a także relacje Francji i Niemiec w zakresie obrony. Podczas konferencji prasowej zaakceptowali zasadę ewentualnego odłożenia w czasie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii, ale pod pewnymi warunkami... Więcej

Cypr : Dyskusja między wspólnotami na temat "środków budujących zaufanie"
photo
26 lutego, podczas spotkania w Nikozji pod auspicjami ONZ, cypryjski prezydent Nicos Anastasiades i przywódca cypryjskiej wspólnoty tureckiej Mustafa Akinci zobowiązali się do ustanowienia "środków budujących zaufanie" dotyczących interoperacyjności sieci telekomunikacyjnej, do wymiany dzieł kultury i rozminowania pewnych stref, żeby poprawić atmosferę, tak aby wrócić do "kreatywnego i skutecznego dialogu", jeśli to możliwe od czerwca. Jednocześnie utrzymują się rozbieżności, szczególnie w kwestii podziału władzy, decentralizacji i gwarancji bezpieczeństwa na wyspie... Więcej
Więcej

Francja : Artykuł Emmanuela Macrona "Na rzecz europejskiego odrodzenia"
photo
5 marca francuski prezydent Emmanuel Macron opublikował artykuł w 28 państwach członkowskich zatytułowany "Na rzecz europejskiego odrodzenia". W perspektywie majowych wyborów europejskich apeluje on o reaktywację Unii wokół 3 kwestii: wolności, opieki i postępu. Zaproponował utworzenie Europejskiej Agencji Ochrony Demokracji, Europejską Radę Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Europejski Bank Klimatyczny. Proponuje również powiązać przynależność do strefy Schengen z prawami i obowiązkami oraz karać lub zakazywać przedsiębiorstw, które naruszają strategiczne interesy UE. I wreszcie, prezydent wychodzi z propozycją traktatu w zakresie obrony i bezpieczeństwa oraz Konferencji dla Europy, żeby dokonać rewizji traktatów... Więcej

Zjednoczone Królestwo : Raport na temat wpływu brexitu bez umowy
photo
27 lutego Izba Gmin zaaprobowała nową strategię premier Theresy May w sprawie ewentualnego odłożenia daty brexitu (ograniczonego w czasie), jeśli umowa o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej nie zostanie przegłosowania 13 marca. Za padły 502 głosy do 20. 26 lutego rząd opublikował raport na temat gospodarczych skutków wyjścia bez umowy 29 marca oraz na temat toczących się przygotowań do takiej ewentualności. Według raportu wpływ brexitu bez porozumienia byłby "znaczący"... Więcej
Więcej

Bank Światowy : Postęp praw kobiet w pracy
photo
W opracowaniu "Kobiety, biznes i prawo", opublikowanym 27 lutego przez Bank Światowy, stwierdzono, że "globalnie kobietom udziela się tylko 3/4 praw, którymi cieszą się mężczyźni", ale odnotowano "znaczące" postępy. Szczególnie na rzecz inkluzji ekonomicznej kobiet i walki z molestowaniem. Ogólna ocena wzrosła z 70 do 75, ale 6 krajów (w tym Francja) uzyskało maksymalną ocenę 100 punktów. Oznacza to, że w przeanalizowanych obszarach przyznają kobietom i mężczyznom takie same prawa... Więcej

Rada Europy : Zalecenia w sprawie utrzymania porządku we Francji
photo
W memorandum na temat utrzymaniu porządku i ruchu "żółtych kamizelek", opublikowanym 26 lutego, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunja Mijatović potępia przemoc, rasistowskie, antysemickie czy homofobiczne wypowiedzi i ataki niektórych manifestantów, a także liczbę i powagę obrażeń ciała, jakie odnieśli demonstrujący. Komisarz formułuje szereg zaleceń, takich jak poszanowanie praw człowieka czy zawieszenie wykorzystywania granatników na kule gumowe przez siły porządkowe. Rekomendacje są konsekwencją projektu ustawy, który ma wzmocnić i zagwarantować utrzymanie porządku publicznego podczas manifestacji... Więcej
Prawa osób niepełnosprawnych i kobiet w Rumunii
photo
W raporcie opublikowanym 28 lutego Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunja Mijatović skrytykowała Rumunię za utrzymujące się luki w ochronie praw osób z niepełnosprawnościami. Zawróciła się też do rumuńskich władz o większą determinację w obronie kobiet przed przemocą. Podkreśliła również znaczenie zagwarantowania niezależności władzy sądowniczej... Więcej

Eurostat : Najniższa unijna stopa bezrobocia
photo
W styczniu 2019 roku stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 6,5%, co oznacza spadek w stosunku do 7,2% ze stycznia 2018. To najniższa stopa odnotowana od roku 2000, kiedy to wprowadzono comiesięczny pomiar zatrudnienia. Styczniowa stopa bezrobocia wyniosła 7,8%, co jest najniższym poziomem od października 2008... Więcej
Wzrost stopy inflacji w strefie euro
photo
Według szacunków opublikowanych przez Eurostat 1 marca w lutym 2019 roku roczna stopa inflacji w strefie euro miała wynieść 1,5%. Jest to wzrost w stosunku do stycznia, gdy inflacja była na poziomie 1,4%. W lutym najwyższy wzrost cen dotyczył sektora energii (3,5%), a następnie żywności, alkoholu i papierosów (2,4%), usług (1,3%) i dóbr przemysłowych poza energią (0,3%)... Więcej
Wzrost zatrudnienia w 9 regionach na 10
photo
Według najświeższych danych Eurostatu w 2017 roku stopa zatrudnienia wzrosła w 253 regionach Unii, czyli w 90% z nich. Spadła w 26 regionach, a pozostała stabilna w 2. Najbardziej wzrosła stopa zatrudnienia na Majotcie (+7,7%), na Malcie, w portugalskim Algarve i na Morawach Środkowych w Czechach (po +5,3%). A pięć największych spadków stóp zatrudnienia odnotowano w regionach włoskich, brytyjskich i litewskich. Globalna unijna stopa zatrudnienia wzrosła w 2017 roku o 1,6%... Więcej
Regionalne PKB per capita
photo
Według Eurostatu 3/4 populacji Unii mieszka w regionach, gdzie PKB na głowę mieszkańca przekracza 75% unijnej średniej. Z najniższym regionalnym PKB per capita mamy do czynienia w północno-wschodniej Bułgarii (31% średniej), a z najwyższym we wschodnim Londynie (626% unijnej średniej). Dwa inne bułgarskie regiony znajdują się wśród 4 regionów Unii z najniższym PKB na głowę mieszkańca... Więcej

Kultura : Międzynarodowe Spotkania Paryż/Berlin
photo
Od 5 do 10 marca w różnych miejscach Paryża - w Centrum Pompidou, Luwrze, Forum des images etc. - odbędą się Międzynarodowe Spotkania Paryż/Berlin. Mają miejsce alternatywnie w obu stolicach. Festiwal ten próbuje spotkać ze sobą kino i współczesną sztukę, gromadząc filmowców i artystów z całego świata... Więcej
Mantegna i Bellini w Berlinie
photo
Do 30 czerwca Gemäldegalerie w Berlinie prezentuje po raz pierwszy obok siebie twórczość dwóch mistrzów włoskiego renesansu, którymi byli Andrea Mantegna i Giovanni Bellini, a także artystyczny dialog między nimi... Więcej
Malarstwo czasów rewolucji w Londynie
photo
Do 19 maja National Gallery w Londynie wystawia po raz pierwszy w Zjednoczonym Królestwie dzieła francuskiego malarza Louisa-Léopolda Boilly'ego, które są świadectwem rewolucyjnego Paryża i pokazują odważną reakcję Boilly'ego na zmienne środowisko polityczne... Więcej
Antonello da Messina w Mediolanie
photo
Do 2 czerwca Palazzo Reale w Mediolanie pokazuje w jednym miejscu obrazy Antonello da Messiny, jednego z głównych portrecistów Cinquecento, prezentując analityczne podejście do jego twórczości... Więcej
Wystawa "Toulouse-Lautrec i duch Montmartre'u" w Madrycie
photo
Do 19 maja Caixa Forum w Madrycie prezentuje ekspozycję "Toulouse-Lautrec i duch Montmartre'u" - wystawę obrazów, rysunków i ilustracji francuskiego artysty, na której prześledzono społeczny i kulturalny wpływ paryskiej dzielnicy pod koniec XIX wieku... Więcej

4marz.
4 marca

Bruksela

Rada ds. Energii

5marz.
5 marca

Bruksela

Rada ds. Ochrony Środowiska

Bruksela

Rada Stowarzyszenia UE-Gruzja

7marz.
7 marca

Frankfurt

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego

7marz.
7-8 marca

Bruksela

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: