Biuletyn n°839

Open panel Open panel
Biuletyn n°839
Biuletyn
wtorek, 19 marca 2019
numer 839
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
A jeśli rozpoczęlibyśmy od kultury?
Autor : Jean-Noël Tronc
Jean-Noël Tronc
Kultura, która od wieków wiąże ze sobą Europejczyków, nie została na razie wystarczająco wzięta pod uwagę w integracji europejskiej. Ale dziś, w obliczu amerykańskich i chińskich strategii oraz polityk kulturowego wpływu prowadzonych przez wiele innych krajów, ponowne oczarowanie Europy poprzez europejską politykę na rzecz kultury i na rzecz europejskiej tożsamości kulturowej to dla Unii kwestia zasadnicza, twierdzi prezes SACEM Jean-Noël Tronc.
Więcej
Wybory : Słowacja: wyniki I tury wyborów prezydenckich
photo
Zuzana Čaputová z Partii Progresywna Słowacja (PS) zwyciężyła I turę słowackich wyborów prezydenckich 16 marca, zdobywając 40,57% głosów. W II turze 30 marca zmierzy się z Marošem Šefcovicem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej ds. energii i kandydatem Kierunek-Socjalna Demokracja (SMER-SD). Šefčovič uzyskał 18,22%. Čaputová, liberalna adwokat, prowadziła kampanię, obiecując walkę z korupcją... Więcej

Fundacja : Wybory europejskie: portal, aby wiedzieć wszystko
photo
Od 23 do 26 maja 2019 roku ponad 300 mln Europejczyków będzie wybierać swoich 705 eurodeputowanych na kolejnych 5 lat. Podobnie jak w trakcie poprzednich wyborów, Fundacja Roberta Schumana uruchomiła stronę internetową pozwalającą lepiej zrozumieć to głosowanie i śledzić kampanię wyborczą w 27 państwach członkowskich... Więcej
Atlas permanent de l'Union européenne
photo
W kontekście zbliżających się wyborów europejskich Fundacja Roberta Schumana opublikowała nowe wydanie "Atlas permanent de l'Union européenne". Publikacja ta proponuje całościowy i przystępny obraz strefy euro, Unii, każdego z jej państw członkowskich oraz terytoriów zamorskich. Dzięki niej każdy czytelnik może w dowolnej chwili sięgnąć po najświeższe i obiektywne informacje polityczne oraz statystyczne. Książka dostępna jest w wersji drukowanej na stronie Fundacji i w księgarniach, a także w wersji cyfrowej... Więcej
"Grupa Wyszehradzka, Francja i polityka zagraniczna: czas działać"
photo
19 marca Instytut Polski w Bratysławie zaprasza na debatę na temat stosunków między Francją i krajami Grupy Wyszehradzkiej w dziedzinie polityki zagranicznej. W spotkaniu udział weźmie Eric Maurice, kierownik biura Fundacji w Brukseli... Więcej

Komisja : Rośnie udział kapitału zagranicznego w kluczowych sektorach
photo
W raporcie na temat bezpośrednich inwestycji zagranicznych, opublikowanym 13 marca, Komisja potwierdza stały wzrost udziału kapitału zagranicznego w spółkach takich sektorów jak rafinacja ropy naftowej, produkty lecznicze i elektroniczne. Odnotowała ona również przyrost inwestycji pochodzących ze wschodzących gospodarek, w tym z Chin. Komisja ocenia, że ewolucja ta potwierdza, iż konieczny jest przyjęty ostatnio mechanizm monitorowania inwestycji... Więcej
Okresowy raport na temat unii rynków kapitałowych
photo
15 marca Komisja opublikowała raport na temat postępów poczynionych w budowaniu jednolitego rynku kapitałowego. Projekt ten ma ułatwić inwestycje transgraniczne, zwłaszcza inwestycje szanujące środowisko, a także wzmocnić międzynarodową rolę euro. Komisja przyjęła wszystkie nielegislacyjne dokumenty przewidziane w planie działania z 2015 roku na temat unii rynków kapitałowych, a także w śródokresowej analizie z 2017. Co do 13 propozycji legislacyjnych zaprezentowanych przez Komisję, w przypadku 10 z nich osiągnięto porozumienie, a 3 zostały definitywnie przyjęte. Doszło również do kompromisu w sprawie 2/3 wniosków legislacyjnych Komisji dotyczących zrównoważonych finansów... Więcej
Nowe przepisy w zakresie bezpieczeństwa drogowego
photo
13 marca Komisja Europejska przyjęła przepisy w zakresie bezpieczeństwa drogowego, aby zintensyfikować stosowanie kooperatywnych inteligentnych systemów transportowych (C-ITS), które umożliwiają wymianę informacji między użytkownikami i infrastrukturą drogową. Te nowe przepisy pozwalają na wyposażenie pojazdów, znaków drogowych i autostrad w technologię zdolną do wysłania użytkownikom wiadomości, tak aby mogli się dostosować do sytuacji na drodze. Ta cyfrowa łączność między pojazdami i infrastrukturą transportową wpisuje się w modernizację europejskiego sektora mobilności oraz przyczyni się do zmniejszenia liczby osób, które giną i odnoszą obrażenia na drodze... Więcej

Parlament : Przyjęcie rozporządzenia w sprawie cyberbezpieczeństwa
photo
12 marca europosłowie przyjęli unijne rozporządzenie w sprawie cyberbezpieczeństwa, które tworzy pierwszy europejski mechanizm certyfikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz służy zagwarantowaniu zgodności produktów i usług sprzedawanych w Unii. Eurodeputowani przyjęli rezolucję apelującą o podjęcie europejskich działań w obliczu zagrożeń związanych z technologiczną obecnością Chin w Europie. Obawiają się oni, że sprzęt 5G został wyposażony w ukryte furtki, które umożliwią dostęp chińskich producentów do danych osobowych w UE bez zezwolenia. Zwracają się do Komisji i państw członkowskich o wyznaczenie kierunków walki z cyberzagrożeniami... Więcej
Przyjęcie europejskich przepisów w sprawie kredytów zagrożonych
photo
14 marca eurodeputowani przyjęli rozporządzenie w sprawie zredukowania ryzyka związanego z kredytami zagrożonymi. Dokument przewiduje wprowadzenie minimalnego poziomu pokrycia strat. Banki będą więc musiały rezerwować pieniądze na pokrycie strat wywołanych tymi pożyczkami, szczególnie w przypadku braku gwarancji w postaci nieruchomości... Więcej
Przyjęcie nowych przepisów przeciwko nieuczciwym praktykom handlowym
photo
12 marca europosłowie przyjęli przepisy służące ochronie rolników przed nieuczciwymi praktykami handlowych. Stworzyli czarną listę zakazanych praktyk, takich jak opóźnienia w płatnościach, jednostronne późne rezygnacje czy odmowa podpisania umowy na piśmie. Dostawcy będą mogli złożyć skargę w państwach, gdzie mają siedzibę, nawet jeśli praktyki te miały miejsce gdzie indziej w Unii. Nowe przepisy ochronią małych i średnich dostawców, których roczne obroty nie przekraczają 350 mln euro. Zostaną oni podzieleni na 5 podkategorii, a największa ochrona zarezerwowana zostanie dla najmniejszych spośród nich... Więcej
Ku szybszemu przekazywaniu informacji dotyczących obywateli krajów trzecich z rejestrów karnych
photo
12 marca europosłowie zaaprobowali utworzenie nowej bazy danych (ECRIS-TCN) dotyczącej skazań obywateli z krajów trzecich, która uzupełnia europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) już używany w celu wymiany informacji na temat przeszłych skazań obywatel Unii. To nowe narzędzie pomoże prokuratorom, sędziom i policji w zwalczaniu przestępczości oraz terroryzmu... Więcej
Debata na temat przyszłości Unii ze słowackim premierem
photo
12 marca słowacki premier Peter Pellegrini, zaproszony w ramach debat o przyszłości Unii, zauważył przed europosłami, że Unia Europejska nie może się więcej zamykać w status quo. Potrzebuje wielkiej debaty na temat swojej strategii i aspiracji do 2050 roku. "Powinna być zjednoczona, dostatnia i bezpieczna, istotna na światowym szczeblu, uczciwa wobec swoich obywateli zajmować się przyszłością", podkreślił. Dodał, że "oczywistym jest, że izolacjonizm, protekcjonizm i nacjonalizm nie są rozwiązaniami. Naszą odpowiedzią nie może być fragmentacja na małe państwa narodowe o ograniczonych zasobach, ale większa jedność Unii jako światowego aktora"... Więcej

Rada : Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych
photo
28 ministrów finansów przyjęło nowe konkluzje w sprawie unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy w sprawach podatkowych. Przedyskutowali oni również system akcyzy, podatek od usług cyfrowych, InvestEU i semestr europejski... Więcej
Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów
photo
Ministrowie pracy i spraw społecznych, obradujący w Brukseli 15 marca, dyskutowali o poprawieniu rynku pracy i systemów zabezpieczenia społecznego w Unii. Przyjęli stworzone razem z Komisją wspólne sprawozdanie o zatrudnieniu, a także konkluzje tego raportu i konkluzje dotyczące rocznej analizy wzrostu gospodarczego. Osiągnęli również częściowe porozumienie w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji... Więcej
Porozumienie w sprawie finansowania działań na rzecz środowiska i klimatu
photo
13 marca Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE w ramach kolejnego budżetu na lata 2021–2027. Teraz wstępny kompromis musi zostać formalnie zaaprobowany przez Parlament Europejski i Radę. Decyzja o wysokości budżetu zostanie podjęta w trakcie końcowych negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych... Więcej
Przyszły program kosmiczny
photo
13 marca Rada potwierdziła zgodę wokół projektu rozporządzenia w sprawie programu kosmicznego Unii Europejskiej na lata 2021–2027, osiągniętą po negocjacjach z Parlamentem. Projekt przewiduje m.in. uproszczenie ram prawnych unijnej polityki kosmicznej, ustanowienie reguł zarządzania programem oraz budżet wystarczający na jego kontynuację i udoskonalenie... Więcej
Konkluzje Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
photo
18 marca ministrowie rolnictwa i rybołówstwa przedyskutowali reformę wspólnej polityki rolnej po 2020 roku. Przeanalizowali 3 projekty rozporządzeń, jakie ta reforma obejmuje, i zaproponowali poprawki. Ministrowie wymienili poglądy na temat strategii Unii na rzecz biogospodarki, tradycyjnego rybołówstwa łodziowego, rynku mięsa i możliwości opatentowania produktów klasycznej hodowli roślin... Więcej
Nowe przepisy w sprawie ochrony danych i europejskich partii politycznych
photo
19 marca Rada przyjęła przepisy mające zapobiegać nadużywaniu danych osobowych przez europejskie partie polityczne podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Pozwolą one karać finansowo europejskie partie i fundacje polityczne, które naruszają ochronę danych. Kary mogą sięgać 5% rocznego budżetu danej europejskiej partii lub fundacji. Poza tym, partia lub fundacja obłożone karą nie będą mogły w kolejnym roku otrzymać finansowania z budżetu UE... Więcej

Dyplomacja : Konkluzje III konferencji na temat przyszłości Syrii
photo
Unia Europejska zorganizowała w Brukseli (we współpracy z ONZ) III konferencję na temat przyszłości Syrii i jej regionu, która zgromadziła 57 państw i dwadzieścia organizacji międzynarodowych, w tym syryjskie NGO-sy. Wydarzenie to miało miejsce od 12 do 14 marca. Uczestnicy zdecydowali w szczególności o tegorocznej pomocy na łączną kwotę 6,2 mld euro. Trafi ona do Syrii, jak i do krajów sąsiedzkich, które przyjęły wiele milionów syryjskich uchodźców. We wspólnej deklaracji współprzewodniczący potwierdzili, iż chcą, by w Syrii doszło do transformacji politycznej w uzgodnionych już przez wspólnotę międzynarodową ramach... Więcej
Federica Mogherini przed Radą Bezpieczeństwa ONZ
photo
12 marca, przy okazji dorocznego exposé na temat relacji między Unią Europejską i ONZ, Wysoka Przedstawicielka Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Federica Mogherini opowiedziała się przed Radą Bezpieczeństwa ONZ za multilateralizmem. Broniła porozumienia o irańskiej energii atomowej. Wyraziła zaniepokojenie pewnymi zachowaniami Rosji, przywołując m.in. sytuację na Ukrainie czy wycofanie się z Układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu... Więcej
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia UE-Turcja
photo
15 marca w Brukseli odbyło się 54. posiedzenie Rady Stowarzyszenia UE-Turcja, pierwsze od czasu zniesienia w Turcji stanu wyjątkowego w ubiegłym roku. Unia potwierdziła duże znaczenie relacji z Turcją, która jest krajem kandydującym i jej kluczowym partnerem w takich dziedzinach jak migracja, walka z terroryzmem, energia, gospodarka i handel. UE ponowiła jednak swoje obawy o regres w zakresie praw podstawowych i państwa prawa oraz o pogorszenie się niezależności i funkcjonowania tureckiego systemu sądownictwa. I wreszcie, wyraziła życzenie, by Turcja prowadziła reformy systemu sądownictwa zgodnie z normami Unii Europejskiej i Rady Europy... Więcej
Konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych
photo
18 marca, przy okazji 5. rocznicy aneksji Krymu, Wysoka Przedstawicielka Federica Mogherini i ministrowie spraw zagranicznych przypomnieli, że Unia odmawia uznania tego pogwałcenia prawa międzynarodowego i wspiera integralność terytorialną Ukrainy. Ministrowie przedyskutowali stosunki z Chinami, apelując o pogłębienie współpracy w dziedzinie multilaralizmu, walki ze zmianami klimatu, nieproliferacją i utrzymaniem pokoju. Następnie przyjęli chińskiego ministra Wang Yi. Wspomnieli również o stosunkach z Mołdawią i o sytuacji w Jemenie... Więcej
Sankcje przeciwko Rosjanom naruszającym integralność terotorialną Ukrainy
photo
15 marca, w reakcji na eskalację zaobserwowaną w Cieśninie Kerczeńskiej i na Morzu Azowskim, Rada dodała 8 rosyjskich notabli do listy osób objętych restrykcjami z powodu ich działań zagrażających lub naruszających integralność terytorialną, suwerenność i niepodległość Ukrainy. Łącznie środkami restrykcyjnymi (polegającymi na zakazie wstępu na terytorium Unii i zamrożeniu aktywów) objętych jest 170 osób i 44 podmioty. Rada zwróciła się również o zwolnienie wszystkich przetrzymywanych ukraińskich marynarzy, zwrot zajętych okrętów i swobodne przejście dla wszystkich okrętów w Cieśninie Kerczeńskiej... Więcej

Europejskie agencje : Zawieszenie lotów Boeinga 737 Max w Europie
photo
12 marca Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała wytyczne zawieszające wszystkie loty modelu Boeing 737 Max w Europie, w tym te obsługiwane przez kompanie spoza Europy. Decyzja ta to efekt katastrofy Boeinga 737 Max w Etiopii 10 marca, w 4 miesiące po podobnym wypadku w Indonezji... Więcej
Więcej

Belgia : Wizyta premiera u niemieckiej kanclerz
photo
12 marca niemiecka kanclerz Angela Merkel przyjęła belgijskiego premiera Charlesa Michela w związku z Radą Europejską w dniach 21-22 marca. Odnośnie brexitu, podkreślili oni, iż chcą zachować "dobre stosunki" i zależy im na "uporządkowanym wyjściu"... Więcej

Hiszpania : Artykuł premiera na temat Europy
photo
13 marca, w artykule zatytułowanym "Przygotowani do brexitu" i opublikowanym w dzienniku "El Pais", hiszpański premier Pedro Sanchez zaapelował o więcej integracji europejskiej po brexicie. Wspomniał o tym, że jego rząd chce utrzymać powiązania ze Zjednoczonym Królestwem po jego wyjściu z Unii Europejskiej, w szczególności zachować prawa brytyjskich obywateli żyjących w Hiszpanii i obywateli hiszpańskich w Zjednoczonym Królestwie. Przypomniał również o wyzwaniach związanych z majowymi wyborami europejskimi... Więcej
Więcej

Francja : Podróż do Afryki Wschodniej
photo
Od 11 do 14 marca prezydent Emmanuel Macron podróżował po Dżibuti, Etiopii i Kenii. W obliczu rosnących wpływów Chin w Afryce Wschodniej podkreślał kwestie stabilizacji regionalnej, gospodarki, edukacji i współpracy wojskowej... Więcej
Więcej
Utworzenie Francusko-Niemieckiego Zgromadzenia Parlamentarnego
photo
11 marca Zgromadzenie Narodowe zaaprobowało utworzenie wspólnego zgromadzenia służącego wzmocnieniu współpracy między Francją i Niemcami. Inicjatywa ta musi jeszcze zostać zaaprobowana przez Bundestag. Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne obejmować będzie 50 deputowanych francuskich i niemieckich. Kierowane będzie przez przewodniczących dwóch legislatyw, a jego sesje będą się odbywać na zmianę w dwóch krajach. Pierwsze posiedzenie przewidziano na 25 marca... Więcej

Łotwa : Wizyta premiera w Berlinie
photo
11 marca niemiecka kanclerz Angela Merkel przyjęła swojego łotewskiego odpowiednika Krišjānisa Kariņša. Oświadczyli, że w Unii Europejskiej nie może być miejsca na podziały Wschód-Zachód i że brexit nie może położyć się cieniem na europejskiej solidarności... Więcej

Luksemburg : Wizyta premiera w Finlandii
photo
12 marca fiński premier Juha Sipilä przyjął swojego luksemburskiego odpowiednika Xaviera Bettela, aby przedyskutować z nim priorytety fińskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej rozpoczynającej się 1 lipca, brexit i wieloletnie ramy finansowe (WRF). Uzgodniono również pogłębienie współpracy dwustronnej w zakresie badań i rozwoju... Więcej

Zjednoczone Królestwo : Brexit: odrzucenie umowy, wyjścia bez umowy oraz wniosek o przedłużenie
photo
12 marca odrzucono umowę o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (391 za odrzuceniem, 242 głosy przeciw). 13 marca 312 członków Izby Gmin odrzuciło pomysł brexitu bez porozumienia (308 było za). 14 marca 412 parlamentarzystów zagłosowało za rządową poprawką o odłożeniu brexitu do 30 czerwca, jeśli do 20 marca przyjęta zostanie umowa wynegocjowana przez premier z Unią Europejską (padły 202 głosy przeciw). Jeśli umowa zostanie odrzucona, brexit zostanie odłożony dłużej niż do 30 czerwca i będzie się wiązał z przeprowadzeniem w maju wyborów europejskich. Dodatkowo, zwłoka wymaga jednomyślności 27 państw Unii Europejskiej podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21 i 22 marca... Więcej
Więcej | Więcej
Prognoza na 2019: słaby budżet i spowolnienie wzrostu do 1,2%
photo
13 marca brytyjski minister finansów Philip Hammond zaprezentował budżet ograniczony groźbą brexitu bez umowy. Ten ostatni wywołuje drżenie w kręgach biznesowych. W obliczu przedłużającej się niepewności związanej z brexitem i mniej dynamicznej koniunktury światowej instytut OBR obniżył swoją prognozę wzrostu na 2019 rok z 1,6% do 1,2%, jednocześnie utrzymując prognozę na 2020 (1,4%). Wśród zapowiedzianych nowych instrumentów znajduje się dodatkowych 100 mln funtów dla policji na walkę z serią krajowych ataków z użyciem noża i fundusz gwarancyjny w wysokości 3 mld funtów na wsparcie budowy domów w przystępnych cenach... Więcej
Więcej

Eurostat : Spadek wniosków o azyl w 2018 roku
photo
W 2018 roku złożono 580 800 nowych wniosków o ochronę międzynarodową w państwach członkowskich Unii. To spadek o 11% w stosunku do 2017. Liczba nowych wniosków azylowych w ubiegłym roku porównywalna jest do poziomu odnotowanego w 2014, przed kulminacją w 2015 i 2016 roku. Syryjczycy, Afgańczycy i Irakijczycy nadal stanowią blisko 30% łącznej liczby nowych osób wnioskujących o azyl... Więcej
Wzrost inflacji w strefie euro
photo
Według zestawienia opublikowanego przez Eurostat 15 marca w lutym 2019 roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła 1,5%. To więcej niż w styczniu br., kiedy stopa ta wyniosła 1,4%. W lutym 2019 inflacja w Unii Europejskiej wyniosła 1,6% i wzrosła w stosunku do stycznia (wtedy było to 1,5%). Najniższa roczna stopa odnotowana została w Irlandii (0,7%), w Grecji, Chorwacji i na Cyprze (0,8%). A najwyższa w Rumunii (4%), na Węgrzech (3,2%) i na Łotwie (2,8%)... Więcej
Ponad 5 mln narodzin w UE w 2017 roku
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 12 marca w 2017 roku w Unii Europejskiej urodziło się 5,075 mln dzieci. To nieco mniej niż w 2016. W 2017 współczynnik dzietności wyniósł 1,59 dziecka na kobietę i był poniżej poziomu zastępowalności populacji, który odpowiada 2,1 dziecku na kobietę. Średni wiek kobiety rodzącej pierwsze dziecko w 2017 roku to 29,1 lat. Najwyższy wskaźnik dzietności odnotowano we Francji (1,9 dziecka na kobietę). Tymczasem najniższe poziomy zaobserwowano na Malcie i w Hiszpanii (odpowiednio 1,26 i 1,31 dziecka na kobietę)... Więcej

Kultura : Międzynarodowy Festiwal Jazzowy w Aberdeen
photo
Od 21 do 31 marca odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Jazzowy w Aberdeen, w Szkocji. Na scenie wystąpi setka zaproszonych artystów, będą też prowadzić warsztaty... Więcej
Vilhelm Hammershøi w Muzeum Jacquemart-André
photo
Do 22 lipca Muzeum Jacquemart-André składa hołd duńskiemu malarzowi Vilhelmowi Hammershøi. Po raz pierwszy od 20 lat w Paryżu wystawiono czterdzieści jego dzieł, określanych jako tajemnicze i poetyckie... Więcej
Giacometti, nowoczesna przygoda
photo
Do 11 czerwca LaM, muzeum sztuki nowoczesnej w Villeneuve d'Asq koło Lille, zaprasza na wystawę "Giacometti, nowoczesna przygoda". Zgromadzono na niej 150 dzieł szwajcarskiego artysty... Więcej
Wystawa Ingresa w Mediolanie
photo
Do 23 czerwca Pałac Królewski w Mediolanie prezentuje wystawę "Jean-Auguste-Dominique Ingres i życie artystyczne w czasach Napoleona". Ta wyjątkowa retrospektywa to unikalna okazja, by odkryć mistrza pędzla, który spędził we Włoszech 24 lata. Z tej okazji wypożyczono portret cesarza Napoleona I z paryskiego Muzeum Wojska. Wystawiono 150 dzieł... Więcej
Więcej

18marz.
18 marca

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych, Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

19marz.
19 marca

Bruksela

Rada do Spraw Ogólnych

Bruksela

Rada Stowarzyszenia UE-Macedonia Północna

20marz.
20 marca

Bruksela

Trójstronny szczyt społeczny

21marz.
21-22 marca

Bruksela

Rada Europejska

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: