Biuletyn n°840

Open panel Open panel
Biuletyn n°840
Biuletyn
wtorek, 26 marca 2019
numer 840
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Wyzwania i perspektywy ukraińskich wyborów prezydenckich
Autor : Iris Muraz
Iris Muraz
31 marca odbywa I tura wyborów prezydenckich na Ukrainie. To pierwsze wybory po aneksji Krymu przez Rosję i rozpoczęciu wojny w Donbasie w 2014 roku. Dotychczasowy prezydent Petro Poroszenko zmierzy się z 38 kandydatami, w tym będącą w opozycji Julią Timoszenko i satyrykiem Władimirem Zieleńskim. Wybory zapowiadają się jako złożona gra aktorów gospodarczych i politycznych, w której społeczeństwo obywatelskie próbuje znaleźć swoje miejsce.
Więcej
Wybory : Wybory parlamentarne w Finlandii 14 kwietnia
photo
14 kwietnia Finowie wybiorą 200 członków Eduskunty/Riksdagu, jedynej izby parlamentu. W wyborach startuje 2 468 kandydatów, z czego 42% to kobiety. Według ostatniego badania opinii publicznej, przeprowadzonego przez instytut Kantar TNS dla dziennika "Helsingin Sanomat" i opublikowanego w połowie marca, zwycięży Partia Socjaldemokratyczna (SDP), która ma uzyskać 21% głosów. Za nią plasuje się Koalicja Narodowa (KOK) z 18,1% oraz Partia Centrum (KESK) dotychczasowego premiera Juhy Sipili (14,3%)... Więcej
Więcej

Rada Europejska : Konkluzje Rady Europejskiej 22 marca
photo
Podczas Rady Europejskiej 22 marca przywódcy Unii dyskutowali na temat gospodarki, zmian klimatu i środków zwalczających dezinformację. Potwierdzili, iż chcą pogłębić jednolity rynek, zwłaszcza jego wymiar cyfrowy. Życzą sobie, aby paryskie porozumienie klimatyczne wdrażane było na szczeblu krajowym, ale także poprzez długoterminową europejską strategię. Liderzy przygotowywali również szczyt UE-Chiny 9 kwietnia... Więcej
Brexit: Rada Europejska proponuje Zjednoczonemu Królestwu dwie opcje
photo
21 marca, podczas Rady Europejskiej, 27 państw członkowskich Unii Europejskiej zaproponowało dwie opcje brytyjskiej premier Theresie May, która zwróciła się do nich o odłożenie brexitu do 30 czerwca: albo brytyjscy deputowani przyjmują do końca marca umowę rozwodową i brexit zostanie odłożony do 22 maja, albo, jeśli umowa zostanie ponownie odrzucona, Zjednoczone Królestwo ma do 12 kwietnia zaproponować 27 nowy plan. W szczególności zorganizowanie przez Brytyjczyków wyborów europejskich lub opuszczenie Unii Europejskiej bez umowy... Więcej

Komisja : 1,4 mld euro grzywny dla Google za nadużywanie pozycji dominującej
photo
20 marca Komisja Europejska wymierzyła nową grzywnę firmie Google, amerykańskiemu gigantowi internetu, oskarżając go po raz kolejny o nadużywanie pozycji dominującej. Tym razem sprawa dotyczy jego platformy reklamowej AdSense. Kara w kwocie 1,4 mld euro to już trzecia wymierzona przez europejską egzekutywę w ciągu niecałych 2 lat. Ta grzywna jest jednak dużo niższa niż dwie pierwsze. Komisja jest strażniczką konkurencji w UE... Więcej
Grzywna 12,5 mln euro dla Nike
photo
25 marca Komisja wymierzyła amerykańskiej firmie Nike grzywnę w wysokości 12,5 mln euro za ograniczanie w Europie transgranicznej sprzedaży produktów pochodnych, takich jak koszulki czy szaliki w kolorach drużyny piłkarskiej. Zdaniem Komisji Europejskiej, będącej strażniczką konkurencji w UE, Nike utrudniała wielu sprzedawcom (którym przyznała licencję na upłynnienie towarów w danym kraju) sprzedaż tych produktów w innych krajach Unii... Więcej
Europejski Fundusz Obronny i projekty przemysłowe
photo
19 marca Komisja przyjęła programy prac mające na celu współfinansowanie wspólnych projektów przemysłowych w dziedzinie obronności w latach 2019–2020 o wartości do 500 mln euro. Na wsparcie wspólnych projektów badawczych w dziedzinie obronności w 2019 roku przeznaczono dalsze 25 mln euro. Ogłoszono zaproszenia do składania wniosków dotyczących Eurodrone i innych projektów przemysłowych... Więcej
Stan zaawansowania unii bezpieczeństwa
photo
20 marca Komisja przedstawiła sprawozdanie z postępów na rzecz unii bezpieczeństwa. Od początku swojej kadencji Komisja Junckera zaprezentowała w tym obszarze 22 wnioski legislacyjne, z czego 15 już zostało zaaprobowanych. Niektóre z nich – np. dotyczące treści o charakterze terrorystycznym w internecie oraz Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej – nadal wymagają pilnych działań w celu ich zamknięcia przed wyborami do Parlamentu Europejskiego... Więcej
Przygotowania na wypadek brexitu bez porozumienia
photo
25 marca Komisja zakończyła swoje przygotowania na wypadek wyjścia Zjednoczonego Królestwa bez umowy w dniu 12 kwietnia. Od grudnia 2017 roku Komisja opublikowała 90 komunikatów w sprawie przygotowań do brexitu i wyszła z 19 wnioskami legislacyjnymi, z czego 17 zostało zaaprobowanych przez Parlament i Radę. Instrumenty awaryjne dotyczą m.in. budżetu UE, prawa do połowów, łączności drogowej, kolejowej i lotniczej, polityki klimatycznej, programu Erasmus czy wzajemności wizowej. Komisja przygotowuje się również do wycofania lokalizacji Galileo położonych w Zjednoczonym Królestwie... Więcej

Rada : Konkluzje trójstronnego szczytu społecznego
photo
Tematem trójstronnego szczytu społecznego 20 marca była "Silniejsza i zjednoczona Europa zwrócona ku przyszłości". Rozmowy dotyczyły sposobów poprawienia mobilności europejskich pracowników: digitalizacji koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, reformy systemu delegowania pracowników i ustanowienia Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Uczestnicy wspomnieli o pogłębieniu jednolitego rynku, szczególnie dla inwestycji, oraz o konieczności zdynamizowania europejskiego dialogu społecznego... Więcej
Wstępne porozumienie w sprawie InvestEU
photo
20 marca Komisja, Parlament i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie InvestEU, programu mającego wspierać inwestycje w Unii w ramach budżetu na lata 2021–2027. Odpowiada on modelowi "planu Junckera" na rzecz inwestycji i według Komisji powinien przynieść dodatkowe inwestycje na kwotę 650 mld euro. Teraz Parlament i Rada powinny formalnie zaaprobować to porozumienie... Więcej
Wstępne porozumienie w sprawie finansowania Fiscalis
photo
21 marca Rada i Parlament osiągnęły wstępną zgodę w sprawie finansowania unijnego programu współpracy w dziedzinie podatków (Fiscalis) w ramach budżetu UE na lata 2021–2027. Dzięki porozumieniu Fiscalis będzie mógł zagwarantować ścisłą współpracę między państwami członkowskimi, tak aby powstały skuteczne systemy podatkowe i możliwe było zmniejszenie kosztów administracyjnych, jakim muszą stawić czoła obywatele i przedsiębiorstwa na jednolitym rynku. Teraz Parlament i Rada zatwierdzą oficjalnie ten kompromis. Aspekty budżetowe zależeć będą od globalnego konsensusu w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych Unii... Więcej
Porozumienie w sprawie świadczeń socjalnych dla mobilnych pracowników
photo
19 marca Rada, Parlament i Komisja osiągnęły wstępne porozumienie dotyczące świadczeń socjalnych pracowników przemieszczających się w Unii. Nowe przepisy przewidziane w porozumieniu zabezpieczą dostęp mobilnych pracowników do zabezpieczenia społecznego, jednocześnie koordynując i sprawiedliwie dzieląc obowiązki między państwami członkowskimi. Teraz kompromis mają przypieczętować Parlament i Rada... Więcej
Wstępne porozumienie w sprawie ram nadzoru nad europejskimi instytucjami finansowymi
photo
21 marca Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie pakietu wniosków dotyczących reformy Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego. Składa się on z trzech europejskich urzędów nadzoru i Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego. Osiągnięty kompromis przewiduje wzmocnienie roli organów nadzorczych w dziedzinie walki z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (szczególnie dotyczy to Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, EUNB). Poprawiony również zostanie system konwergencji praktyk nadzorczych, np. poprzez wspólne priorytety na szczeblu UE... Więcej
Konkluzje Rady do Spraw Ogólnych
photo
19 marca ministrowie do spraw europejskich debatowali na temat wieloletnich ram finansowych (WRF), głównie europejskiej strategii na rzecz klimatu, a także migracji. Ministrowie uzgodnili pierwsze stanowisko w sprawie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej: w okresie 2021-2027 Unia Europejska będzie w dalszym ciągu wspierać kraje kandydujące. Ministrowie przyjęli szereg awaryjnych rozwiązań w ramach przygotowań do brexitu bez porozumienia oraz nowe przepisy zapobiegające nadużywaniu danych osobowych przez europejskie partie polityczne... Więcej

EBC : Nominacja do zarządu EBC
photo
22 marca Rada Europejska mianowała prezesa irlandzkiego banku centralnego Philipa R. Lane'a do zarządu Europejskiego Banku Centralnego na nieodnawialną, 8-letnią kadencję, począwszy od 1 czerwca. Lane zastąpi Niemca Petera Praeta, który zajmował to stanowisko od 1 czerwca 2011 roku... Więcej

Wybory europejskie : 7 liderów europejskiej kampanii ALDE
photo
21 marca Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) zaprezentowało swoją drużynę na kampanię przed majowymi wyborami europejskimi. Składa się ona z 7 liderów: byłego belgijskiego premiera Guy Verhofstadta (szefa grupy w Parlamencie Europejskim), Słowenki Violetty Bulc - unijnej komisarz ds. transportu, Emmy Bonino, byłej unijnej komisarz i włoskiej minister spraw zagranicznych, Hiszpana Luisa Garicano, członka partii Ciudadanos, Nicolasa Beera, lidera listy niemieckiej partii FDP, Węgierki Kataliny Cseh i Dunki Margrethe Vestager, unijnej komisarz ds. konkurencji. Ta ostatnia ogłosiła prasie, że ubiega się o stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej po zakończeniu kadencji Jeana-Claude'a Junckera... Więcej
Więcej
19 mediów sprzymierza się, by wytykać fałszywe informacje
photo
19 marca 19 mediów będących członkami International Fact-Checking Network (IFCN) zainicjowało FactCheckEU - wspólny projekt na rzecz zwalczania dezinformacji i fałszywych wiadomości (nazywanych również fake newsami czy infox) w ramach wyborów europejskich. Wyniki weryfikacji prowadzonej przez 19 partnerów publikowane będą w 10 językach i będą systematycznie tłumaczone na angielski, aby nabrały większego rozgłosu... Więcej
Nowe przepisy w sprawie ochrony danych i europejskich partii politycznych
photo
19 marca Rada przyjęła nowe przepisy mające zapobiegać nadużywaniu danych osobowych przez europejskie partie polityczne podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Pozwolą karać finansowo europejskie partie i fundacje polityczne. Wysokość kar wyniesie 5% ich rocznego budżetu. Poza tym ukarani nie będą mogli otrzymać finansowania z budżetu UE w kolejnym roku... Więcej

Niemcy : Spadające prognozy wzrostu
photo
19 marca komitet doradców gospodarczych niemieckiego rządu obniżył swoje szacunki dotyczące wzrostu w 2019 roku. Przewiduje on bowiem roczny wzrost realnego PKB o 0,8% (a we wcześniejszych prognozach było to 1,7%). "Niemiecki boom gospodarczy się skończył, ale na razie nie przewiduje się recesji dzięki stabilności krajowej gospodarki", powiedział przewodniczący komitetu Christoph M. Schmidt... Więcej
Więcej

Belgia : Belgijsko-niemiecka inicjatywa w sprawie państwa prawa w Unii
photo
20 marca belgijski minister spraw zagranicznych Didier Reynders i jego niemiecki odpowiednik Heiko Maas zaproponowali wprowadzenie dorocznej ewaluacji państwa prawa w krajach członkowskich Unii. Nieoficjalna propozycja mogłaby być w przyszłości wstępem do zawieszenia niektórych praw członkowskich państwu, które nie przestrzegałoby podstawowych unijnych wartości. Projekt miałby uzupełniać procedurę z art. 7. Podczas konferencji w Brukseli pomysł ten poparło 27 państw członkowskich... Więcej

Estonia : Hołd dla ofiar sowieckich deportacji
photo
25 marca estońska prezydent Kersti Kaljulaid złożyła hołd ofiarom masowych sowieckich deportacji na Syberię. W 1949 roku na rozkaz Stalina deportowano 95 000 Estończyków, Litwinów i Łotyszy, uważanych za "wrogów ludu". Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał ten akt za zbrodnię przeciwko ludzkości... Więcej

Francja : Posiedzenie Francusko-Niemieckiego Zgromadzenia Parlamentarnego
photo
25 marca w Zgromadzeniu Narodowym odbyło się pierwsze posiedzenie Francusko-Niemieckiego Zgromadzenia Parlamentarnego, które składa się z 50 deputowanych z obu krajów. Wolfgang Schäuble, przewodniczący Bundestagu, i Richard Ferrand, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego, podpisali porozumienie tworzące nowe ciało. Przewodniczącymi biura nowego zgromadzenia wybrano Sabine Thillaye, przewodniczącą Komisji Spraw Europejskich w Zgromadzeniu Narodowym (z pochodzenia Niemkę) i Andreasa Junga, przewodniczącego grupy przyjaźni Niemcy-Francja w Bundestagu... Więcej
Więcej

Węgry : Zawieszenie partii FIDESZ w EPP
photo
20 marca Europejska Partia Ludowa (EPP) podjęła decyzję o zawieszeniu zasiadającej w jej szeregach węgierskiej partii FIDESZ na czas nieokreślony. Na dwa miesiące przed wyborami do Parlamentu Europejskiego jej lider - premier Viktor Orban zagalopował się w atakach na Unię Europejską i imigrację. EPP, które gromadzi europejskie partie prawicowe i centroprawicowe, podjęło tę decyzję miażdżącą większością głosów (190 do 3) w trakcie politycznego posiedzenia partii w Brukseli... Więcej

Włochy : List premiera do Europy
photo
W liście opublikowanym 19 marca włoski premier Giuseppe Conte dzieli się swoją wizją Europy. Chce "ofiarować Europie nowy humanizm", wzmacniając "rolę i kompetencje Parlamentu Europejskiego" oraz przypisać "ogólną odpowiedzialność" innym unijnym instytucjom. Celem przewodniczącego włoskiej Rady jest odzyskanie "zaufania" europejskich obywateli, rynków i Europy, aby odpowiedzieć na "potrzebę zmiany"... Więcej
Wizyta chińskiego prezydenta
photo
23 marca włoski premier Giuseppe Conte przyjął chińskiego prezydenta Xi Jinpinga. Rozmowy dotyczyły wzmocnienia strategicznego międzynarodowego partnerstwa i współpracy przy chińskim "jedwabnym szlaku". Dwóch przywódców zawarło 29 porozumień sektorowych, a w przyszłości chińskie inwestycje wynosić będą od 7 do 20 mld euro. W ten sposób porty w Genewie i Trieście otrzymają fundusze na ich modernizację... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Brytyjczycy się mobilizują, aby pozostać w UE
photo
24 marca liczba podpisów pod petycją umieszczoną na stronie brytyjskiego parlamentu, zwracającą się do rządu o "cofnięcie art. 50 TUE i pozostanie w Unii Europejskiej", przekroczyła 5,5 mln. Poza tym, 23 marca milion osób (zdaniem organizatorów) przemaszerowało przez centrum Londynu, opowiadając się za członkostwem w Unii i domagając się kolejnego referendum... Więcej
Więcej
Głosowania parlamentarzystów chcących przejąć kontrolę nad brexitem
photo
25 marca brytyjska premier Theresa May ogłosiła, że na razie rezygnuje z przeprowadzenia 3. głosowania w sprawie umowy o brexicie. Poza tym, 329 członków Izby Gmin zagłosowało za poprawką umożliwiającą, by parlament sam określił swój porządek obrad, normalnie kontrolowany przez egzekutywę (302 deputowanych było przeciw). Dzięki temu 27 marca parlamentarzyści będą mogli zorganizować serię "głosowań wskazujących" na temat formuł brexitu będących alternatywą dla umowy rozwodowej... Więcej
Więcej

Macedonia Północna : Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia z Unią Europejską
photo
19 marca odbyła się 15. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Macedonia Północna. Podsumowano układ o stabilizacji i stowarzyszeniu podpisany w 2001 roku. Rada przyjęła do wiadomości reformy i postępy poczynione przez Macedonię Północną w kwestiach politycznych, gospodarczych i finansowych. I wreszcie, Rada wyraziła zadowolenie z faktu, że państwo uzyskało status kraju kandydującego do Unii po rozwiązaniu sporu z Grecją dotyczącego jego nazwy... Więcej

OECD : Przyrost handlu podróbkami w Unii Europejskiej
photo
We wspólnym raporcie, opublikowanym 18 marca, OECD i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) stwierdziły przyrost handlu podrobionymi produktami w krajach członkowskich OECD o 3,3%. W Unii Europejskiej fałszywki stanowią 6,8% importu, co oznacza wzrost o 1,8 punktu w ciągu 5 lat. Choć handel podróbkami dotyczy głównie butów i ubrań (38%), w raporcie wyrażono zaniepokojenie handlem podrobionymi produktami medycznymi i leczniczymi (7%), który w znaczący sposób zagraża bezpieczeństwu konsumentów... Więcej
Więcej

Eurostat : Międzynarodowy handel towarami
photo
Według szacunków opublikowanych przez Eurostat 18 marca w styczniu strefa euro odnotowała nadwyżkę w międzynarodowym handlu towarami z resztą świata w wysokości 1,5 mld euro. Zaś Unia Europejska odnotowała w styczniu deficyt 24,9 mld euro. Według danych opublikowanych 20 marca w 2018 roku Stany Zjednoczone i Chiny pozostały największymi partnerami handlowymi Unii Europejskiej. Reprezentują odpowiednio 17,1% i 15,4% łącznego pozaunijnego handlu towarami. Za nimi plasuje się Szwajcaria (6,7%), Rosja (6,4%), Turcja (3,9%) i Japonia (3,4%)... Więcej
Więcej

Kultura : Festiwal fotografii w Wiedniu
photo
Do 20 kwietnia w Wiedniu odbywa się festiwal FOTO WIEN. Przez miesiąc rytm w austriackiej stolicy wybijać będzie wydarzenie, które skupia uwagę na fotografii zarówno międzynarodowej, jak i lokalnej. Festiwal żyje dzięki partnerom - uniwersytetom, muzeom, galeriom sztuki i miejscom publicznym... Więcej
Kolekcja Emila Bührle w Muzeum Maillol
photo
Do 21 lipca Muzeum Maillol w Paryżu prezentuje kolekcję niemieckiego artysty Emila Georga Bührle. Kolekcja ta obejmuje rozmaite dzieła sławnych francuskich artystów, takich jak Manet, Gauguin czy Braque oraz Van Gogha. Jest prezentowana we Francji po raz pierwszy... Więcej
Wystawa "Od akademii do natury. Formy malarstwa pejzażowego w Europie Środkowej"
photo
Do 30 czerwca Galeria Narodowa w Bratysławie zaprasza w partnerstwie z czeską Galerią Moraw Zachodnich na wystawę "Od akademii do natury. Formy malarstwa pejzażowego w Europie Środkowej w latach 1860-1890". Ekspozycja pokazuje serię krajobrazów z życia codziennego i z życia wiejskiego, namalowanych przez grupę artystów, których głównymi źródłami inspiracji są szkoła z Barbizon i nurt francuskiego realizmu... Więcej
Vincent Van Gogh w Tate Britain
photo
Od 27 marca do 11 sierpnia Tate Britain w Londynie prezentuje wystawę "Van Gogh i Wielka Brytania". 45 wystawionych dzieł Vincenta Van Gogha ilustruje wpływ, jaki miała Wielka Brytania na twórczość tego artysty, i jak ten ostatni inspirował brytyjskich twórców... Więcej
Luc Tuymans w Palazzo Grassi
photo
Od 24 marca 2019 do 6 stycznia 2020 Palazzo Grassi w Wenecji po raz pierwszy gości dzieła belgijskiego artysty Luca Tuymansa. Ekspozycja zatytułowana "Skóra", przygotowana w ścisłej współpracy z samym malarzem, obejmuje 80 dzieł z kolekcji Pinault i innych międzynarodowych muzeów... Więcej
Sztuka neogrecka w Atenach
photo
Do 12 maja Fundacja Theocharakis prezentuje setkę dzieł z kolekcji Muzeum Sztuki Neogreckiej na wyspie Rodos. Ekspozycja "Cenne obrazy z Muzeum Sztuki Neogreckiej na Rodos" zawiera dzieła greckich artystów XX wieku, takich jak Theophilos czy Konstantinos Parthenis... Więcej

25marz.
25-28 marca

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

26marz.
26-27 marca

Bukareszt

Nieformalne posiedzenie ministrów transportu

30marz.
30 marca

Słowacja

Wybory prezydenckie (II tura)

31marz.
31 marca

Ukraina

Wybory prezydenckie

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: