Biuletyn n°843

Open panel Open panel
Biuletyn n°843
Biuletyn
wtorek, 16 kwietnia 2019
numer 843
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Ochrona europejskich obywateli i walka z terroryzmem
Autorzy : Seyda EMEK, Silvio MASCAGNA
Seyda EMEK, Silvio MASCAGNA
3 kwietnia Fundacja Roberta Schumana zorganizowała wraz z Instytutem Maxa Plancka konferencję w Luksemburgu na temat "Ochrony europejskich obywateli w skrajnie połączonym świecie". Kontynuujemy publikowanie relacji z tego spotkania. Oto wypowiedzi dwóch kolejnych uczestników. Silvio Mascagna, członek gabinetu Juliana Kinga, unijnego komisarza ds. bezpieczeństwa, wyjaśnia, jak Komisja rozwija interoperacyjność baz danych, by walczyć z terroryzmem. Seyda Emek, doradczyni unijnego Koordynatora ds. Zwalczania Terroryzmu Gilles'a de Kerchove'a, wykazuje, że konieczne jest zachowywanie danych, by ułatwić dochodzenia.
Więcej
Wybory : Wyniki wyborów parlamentarnych w Finlandii
photo
14 kwietnia Socjaldemokratyczna Partia Finlandii zwyciężyła w wyborach, zdobywając 40 mandatów dzięki 17,7% głosów. Wyprzedziła niewielką ilością głosów ugrupowanie Prawdziwych Finów (17,5% i 39 mandatów). Następna jest Koalicja Narodowa (KOK) - 17% i 38 mandatów (+1). Centrowa partia dotychczasowego premiera Juhy Sipily straciła 18 deputowanych, uzyskując 13,8%. Szef socjaldemokratów Antti Rinne powiedział, że zamierza utworzyć rząd do końca maja. Ale w jakiej koalicji? 1 lipca Finlandia obejmuje półroczną prezydencje w Radzie Unii... Więcej

Fundacja : Dzień Europejski w Pradze
photo
17 kwietnia Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Pradze organizuje Dzień Europejski na temat 15. rocznicy akcesji Czech do Unii Europejskiej. Eric Maurice, kierujący biurem Fundacji w Brukseli, weźmie udział w okrągłym stole na temat przyszłości Unii Europejskiej... Więcej

Rada Europejska : Odłożenie brexitu do 31 października 2019 roku
photo
10 kwietnia Rada Europejska zaakceptowała odłożenie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej o 6 miesięcy. Ma to umożliwić ratyfikację porozumienia o brexicie. Odroczenie to nie może trwać dłużej niż do 31 października, a jeśli dwie strony ratyfikują umowę przed tym terminem, wyjście nastąpi pierwszego dnia następnego miesiąca. Jeżeli Zjednoczone Królestwo będzie jeszcze członkiem Unii między 23 i 26 maja, powinno wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego albo wyjście będzie miało miejsce 1 czerwca. Rada Europejska podkreśliła, że odroczenie nie będzie mogło zostać wykorzystane na rozpoczęcie negocjacji o przyszłych stosunkach... Więcej
Więcej

Komisja : Budowanie zaufania do sztucznej inteligencji ukierunkowanej na człowieka
photo
8 kwietnia Komisja zaprezentowała komunikat na temat sztucznej inteligencji (IA). Chce zweryfikować, czy wytyczne dla sztucznej inteligencji ustalone przez grupę niezależnych ekspertów w dziedzinie etyki są kompatybilne z praktyką. Oceniono, że, aby IA godna była zaufania, trzeba spełnić 7 wymogów np. niedyskryminowania lub poszanowania życia prywatnego. Będą one teraz oceniane przez podmioty z tego sektora (przemysł, władze publiczne, instytuty badawcze). Nowe rozwiązania wpisują się w strategię, która służy zwiększeniu inwestycji w tej dziedzinie... Więcej
Rozporządzenie w sprawie monitorowania inwestycji zagranicznych wchodzi w życie
photo
10 kwietnia weszły w życie nowe ramy Unii Europejskiej służące analizowaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Opierają się one na propozycji Komisji Europejskiej z września 2017 roku i przyczynią się do zachowania bezpieczeństwa i porządku publicznego w Europie w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w UE... Więcej

Rada : Mandat dotyczący negocjacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi
photo
15 kwietnia Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie dwóch porozumień handlowych. Pierwsze dotyczyć będzie wyeliminowania ceł na towary przemysłowe. Druga umowa dotyczyć będzie oceny zgodności, by znieść pozataryfowe przeszkody w handlu - umożliwić przedsiębiorstwom udowodnienie, że ich produkty przestrzegają norm technicznych jednocześnie w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej. Mandat wyklucza wszelkie rozmowy na temat rolnictwa oraz precyzuje, że Unia Europejska weźmie pod uwagę wpływ społeczny i środowiskowy... Więcej
Więcej
Definitywne porozumienie w sprawie dyrektywy o prawach autorskich
photo
15 kwietnia Rada definitywnie zatwierdziła dyrektywę reformującą prawo autorskie. 19 państw zagłosowało za dokumentem wcześniej zaaprobowanym przez Parlament, 6 zagłosowało przeciw, a 3 inne wstrzymały się. Dyrektywa, która ma wejść w życie za dwa lata, ma dostosować do epoki cyfrowej europejską legislację w dziedzinie praw autorskich. Popierana jest przez media i artystów, ale wzbudza też sprzeciw wielkich amerykańskich platform i zwolenników wolności internetu... Więcej
Więcej
Konkluzje Rady do Spraw Ogólnych
photo
9 kwietnia ministrowie spraw europejskich przedyskutowali wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027. Przyjęli konkluzje dotyczące wdrażania przez Unię oenzetowskich celów zrównoważonego rozwoju 2030 i wymienili poglądy na temat procedur wszczętych przeciwko Polsce i Węgrom z tytułu art. 7. I wreszcie, ministrowie przyjęli szereg rozporządzeń, w tym modyfikację rozporządzenia o procedurze w Trybunale Sprawiedliwości (TSUE), by stworzyć mechanizm filtrujący odwołania. Ma to odkorkować Trybunał w obliczu wzrostu liczby spraw, jakie do niego trafiają... Więcej
Nieformalna Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów
photo
Podczas nieformalnego posiedzenia Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów w Bukareszcie w dniach 10-11 kwietnia ministrowie omówili kwestię różnic na rynku pracy wynikających z płci i wyrazili wolę zainwestowania w rozwój kompetencji. Przedyskutowali również cyfryzację i jej wpływ na rynek pracy oraz systemy ochrony socjalnej... Więcej
Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
photo
15 kwietnia ministrowie rolnictwa i rybołówstwa przedyskutowali pakiet reform wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 roku, który służy zapewnieniu zrównoważonego bezpieczeństwa żywnościowego poprzez uwzględnienie takich wymiarów jak jakość wody oraz zachowanie fauny i flory. Ministrowie przedyskutowali również 6 zaleceń zidentyfikowanych w raporcie końcowym grupy zadaniowej ds. obszarów wiejskich w Afryce (opublikowanym 7 marca), aby przygotować konferencję ministrów na temat rolnictwa. Zostanie ona zorganizowana wspólnie przez Komisję i Unię Afrykańską 21 czerwca... Więcej

Dyplomacja : Konkluzje szczytu Unia Europejska-Chiny
photo
Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker oraz chiński premier Li Keqiang spotkali się 9 kwietnia w Brukseli. Przedyskutowali stosunki handlowe między Unią Europejską i Chinami, a także światowe zarządzanie. Potwierdzili znaczenie wzmocnienia pozycji WTO. We wspólnym oświadczeniu wspomnieli, że należy unikać wszelkiego wymuszonego transferu technologii. Wyrazili swoje poparcie dla prac G20 i porozumienia paryskiego w sprawie klimatu. Omówiono sytuację w Iranie, Afganistanie i na Półwyspie Koreańskim... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Opinia rzecznika generalnego na temat wymiaru sprawiedliwości w Polsce
photo
11 kwietnia rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) stwierdził, że Polska naruszyła unijne prawo reformą obniżającą wiek przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku do 65 lat. Prawnik ocenił, że reforma, której skutkiem było wysłanie na emeryturę 27 z 72 sędziów Sądu, naruszała zasadę nieusuwalności sędziów i stanowiła naruszenie niezależności wymiaru sprawiedliwości. TSUE, do którego zwróciła się Komisja Europejska, powinien wydać wyrok za kilka tygodni. Nie jest zobowiązany pójść za głosem rzecznika generalnego... Więcej

EBC : Posiedzenie Rady Prezesów
photo
10 kwietnia Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) postanowiła utrzymać wysokość podstawowych stóp procentowych. Oceniła, że stopy pozostaną na obecnym poziomie przynajmniej do końca 2019 roku. Europejski Bank Centralny będzie kontynuować akomodacyjną politykę pieniężną tak długo, jak to konieczne, aby osiągnąć jego cel inflacyjny, i ocenia jako "niskie" prawdopodobieństwo recesji w strefie euro. Peter Praet, naczelny ekonomista EBC, wziął udział w swoimi ostatnim posiedzeniu poświęconym polityce pieniężnej. Jego mandat wygasa 31 maja. Zastąpi go Irlandczyk Philip Lane... Więcej
Więcej

Europejskie agencje : Guillaume Faury nowym prezesem Airbusa
photo
10 kwietnia akcjonariusze grupy Airbus (obradujący w Amsterdamie na walnym zgromadzeniu) mianowali prezesem wykonawczym tej grupy Guillaume'a Faury'ego, Kadencja byłego dyrektora Airbus Helicopters i Airbus Commercial Aircraft potrwa 3 lata. Faury zastąpi Toma Endersa. Decyzję o zakończeniu mandatu tego ostatniego podjęło walne zgromadzenie w grudniu 2017 roku... Więcej
Naukowcy finansowani przez UE pokazują pierwszy wizerunek czarnej dziury
photo
10 kwietnia opublikowano pierwsze zdjęcie czarnej dziury wykonane przez Event Horizon Telescope, czyli międzynarodowy projekt współpracy naukowej skupiający naukowców finansowanych przez UE. Dzięki temu doniosłemu odkryciu uzyskano wizualne dowody na istnienie czarnych dziur i przesunięto granice współczesnej wiedzy naukowej... Więcej
Więcej

Chorwacja : Szczyt "16+1" między Chinami oraz krajami Europy Środkowej i Wschodniej
photo
12 kwietnia, kilka dni po szczycie UE-Chiny, w Dubrowniku (w Chorwacji) odbył się 8. szczyt "16+1" gromadzący Chiny - reprezentowane przez ich premiera Li Keqianga - oraz kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Po raz pierwszy do tego formatu dołączyła Grecja. Jej premier Alexis Tsipras wspomniał o konieczności zamknięcia rozdziału kryzysu gospodarczego i rozwinięciu współpracy międzynarodowej. Format "16+1" jest platformą rozwijania w Europie chińskich "nowych jedwabnych szlaków"... Więcej
Więcej

Francja : Zgromadzenie Narodowe przegłosowało podatek od usług cyfrowych
photo
9 kwietnia Zgromadzenie Narodowe przyjęło projekt ustawy promowanej przez francuskiego ministra gospodarki Bruno Le Maire'a. Dotyczy ona utworzenia podatku od usług cyfrowych świadczonych przez wielkie przedsiębiorstwa tego sektora, takie jak Google, Facebook czy Amazon. Dotyczy również modyfikacji trajektorii obniżki podatku od spółek w 2019 roku. Dokument musi jeszcze rozpatrzyć Senat... Więcej
Studium gospodarcze na temat Francji
photo
W studium na temat gospodarki Francji, opublikowanym 9 kwietnia, OECD podkreśla potrzebę reform na rzecz wzrostu, stabilności finansów publicznych i spójności społecznej. Organizacja przewiduje wzrost o 1,3% w 2019 roku, niewystarczający do spadku bezrobocia i poprawy stanu finansów publicznych. OECD zaleca, by "efekty redystrybucji były priorytetem reform gospodarczych", aby zagwarantować stabilny i inkluzywny wzrost oraz zwiększyć dobrostan. Musi temu towarzyszyć reforma rynku pracy, zrewidowanie kierunków wydatków publicznych i inwestycje na rzecz bardziej ekologicznej gospodarki... Więcej
Europejskie i międzynarodowe wsparcie dla odbudowy Notre Dame w Paryżu
photo
Po pożarze katedry Notre Dame w Paryżu 15 kwietnia prezydent Emmanuel Macron zapowiedział uruchomienie narodowej i międzynarodowej emisji papierów wartościowych na rzecz odbudowy tego symbolu światowego dziedzictwa. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wezwał wszystkie państwa członkowskie do uczestnictwa w tym wysiłku. Unijny komisarz ds. kultury Tibor Navracsics zadeklarował, że przestudiuje możliwości wykorzystania europejskich funduszy do udzielenia Francji pomocy. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani zaapelował do europosłów, by przekazali darowiznę w postaci swojego dziennego wynagrodzenia... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej

Ukraina : Petro Poroszenko spotyka się z A. Merkel i E. Macronem
photo
12 kwietnia ukraiński prezydent Petro Poroszenko złożył wizytę niemieckiej kanclerz Angeli Merkel, a potem francuskiemu prezydentowi Emmanuelowi Macronowi. Poza dyskusjami o konflikcie w Donbasie i o ukraińskich wyborach prezydenckich, troje przywódców przypomniało o swoim zaangażowaniu w porozumienia Mińsk II, by zaprowadzić "stabilne zawieszenie broni", i w negocjacje "formatu normandzkiego", który obejmuje Ukrainę, Rosję, Francję i Niemcy... Więcej
Więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka : Sprawa Nawalnego: wyrok na niekorzyść Rosji
photo
W orzeczeniu wydanym 9 kwietnia Europejski Trybunał Praw Człowieka potępił Rosję za nałożenie aresztu domowego na Aleksieja Nawalnego, politycznego przeciwnika Władimira Putina. Trybunał uważa, że areszt ten stanowi pogwałcenie art. 5, 10 i 18 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ta ostatnia broni prawa do wolności, bezpieczeństwa i swobody przekonań. Trybunał ocenił, że areszt domowy "służył ograniczeniu jego [Nawalnego] aktywności publicznej" i nakazał Rosji wypłacenie skarżącemu 20 000 euro odszkodowania... Więcej
Więcej

ONZ : Raport na temat światowych konsekwencji brexitu bez porozumienia
photo
Brexit bez porozumienia będzie zdecydowanie korzystny dla Chin i Stanów Zjednoczonych, podczas gdy Unia Europejska i niektórzy inni partnerzy handlowi Zjednoczonego Królestwa, w tym Turcja, dużo na nim stracą, wskazał ONZ w raporcie opublikowanym 9 kwietnia. Brutalny rozwód między Londynem i Unią "w znaczący sposób wpłynąłby na warunki dostępu do brytyjskiego rynku dla krajów rozwijających się i dla krajów rozwiniętych", oceniła w tym opracowania UNCTAD (Konferencja ONZ ds. Handlu i Rozwoju)... Więcej

MFW : Perspektywy światowej gospodarki
photo
9 kwietnia Międzynarodowy Fundusz Walutowy wyraźnie obniżył swoje prognozy wzrostu dla strefy euro. Jej niemiecka lokomotywa daje wyraźne oznaki słabości, podczas gdy Włochy wydają się pogrążać w stagnacji. W tym roku produkt krajowy brutto strefy euro powinien się zwiększyć tylko o 1,3%, po 1,8% w ubiegłym roku. Tymczasem w swoich ostatnich prognozach ze stycznia MFW spodziewał się bardziej umiarkowanego spowolnienia do 1,6%. W 2019 roku światowy wzrost powinien jeszcze bardziej spowolnić do 3,3%... Więcej
Wspólne wiosenne posiedzenie z Bankiem Światowym
photo
Od 8 do 14 kwietnia w Waszyngtonie odbyły się Wiosenne Spotkania Grupy Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). Zgromadziły ministrów finansów z 22 krajów. W tym roku posiedzenia dotyczyły "znaczenia nierówności dochodów: jak sprawić, by wzrost gospodarczy był korzystniejszy dla większej liczby osób?"... Więcej

Eurobarometr : Sondaż na temat postrzegania polityki konkurencji
photo
11 kwietnia opublikowano wyniki 3. sondażu Eurobarometru na temat odbioru polityki konkurencji. Wynika z niego, że europejscy obywatele odbierają ją pozytywnie: 78% respondentów potwierdza, że polityka konkurencji ma pozytywny wpływ na ich życie jako konsumentów (w 2014 roku było to 74%). Europejscy obywatele łączą konkurencję z towarami i usługami lepszej jakości (74%), większą innowacyjnością (85%) oraz z większym wyborem dla konsumentów (87%). 26% respondentów sądzi, że najbardziej brak konkurencji doskwiera sektorowi telekomunikacji (w 2014 roku było to 18%)... Więcej

Opracowania/raporty : Raport na temat unii energetycznej
photo
9 kwietnia Komisja opublikowała czwarte sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej, w którym podsumowała swoją strategię w sprawie energii od 2014 roku. W sprawozdaniu potwierdzono, że wewnętrzny rynek energii został wzmocniony, podobnie jak bezpieczeństwo energetyczne Unii. Doinwestowane zostały nowe inteligentne struktury, w szczególności transgraniczne. W raporcie powrócono do kwestii ustanowienia nowych ram legislacyjnych dla unii energetycznej, skupionych zwłaszcza na przejściu do gospodarki neutralnej pod względem emisji. Komisja apeluje także o kontynuowanie refleksji w tym obszarze, w szczególności w zakresie europejskiego opodatkowania energii... Więcej
Więcej
Raport na temat integracji osób długotrwale bezrobotnych
photo
11 kwietnia Komisja opublikowała raport na temat postępów poczynionych przez państwa członkowskie w kwestii integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy. Wskazano w nim, że państwa ustanowiły środki wspierające takich bezrobotnych, a od czasu przyjęcia zalecenia liczba tych ostatnich spadła o ponad 2,5 mln. Największe starania poczyniono w krajach członkowskich dysponujących początkowo słabym systemem wspierania osób długotrwale bezrobotnych, co umożliwiło konwergencję w podejściu politycznym na szczeblu europejskim... Więcej
Raport na temat Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji
photo
12 kwietnia Komisja opublikowała swoje trzecie sprawozdanie roczne w sprawie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji. Zgodnie z nim, uchodźcom oraz goszczącym ich wspólnotom udzielono konkretnej i zasadniczej pomocy, np. zorganizowano 5 mln konsultacji zdrowotnych. Wdrożono 45 projektów pomocy humanitarnej, w tym nadzwyczajną siatkę zabezpieczenia socjalnego, która zajęła się miesięcznymi transferami w gotówce dla ponad 1,5 mln osób. Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji został ustanowiony w 2015 roku i posiada łączny budżet na lata 2016-2019 w kwocie 6 mld euro... Więcej

Kultura : Emil Nolde, niemiecki artysta w nazistowskim systemie
photo
Do 15 września Muzeum Sztuki Współczesnej w Berlinie prezentuje ponad setkę ekspresjonistycznych dzieł Emila Noldego, zrealizowanych pod narodowo-socjalistyczną cenzurą. Uważany za artystę "zdegenerowanego" Nolde był jednocześnie członkiem NSDAP. Ekspozycja po raz pierwszy stawia pytania o niejednoznaczną postawę Emila Noldego, o relacje między systemem nazistowskim i jego sztuką... Więcej
Więcej
Giacometti w Muzeum Prado
photo
Do 7 lipca Narodowe Muzeum Prado w Madrycie zaprasza z okazji dwustulecia tej instytucji na wystawę Alberto Giacomettiego. Dzieła artysty wystawione zostały obok prac jego ulubionych twórców takich jak Goja, Velazquez czy El Greco... Więcej
Edvard Munch w British Museum
photo
Do 21 lipca British Museum w Londynie prezentuje wystawę "Edvard Munch. Love and Angst". Przedstawiono na niej relacje między twórczością artysty i jego osobistym doświadczeniem w ewoluującej Europie przed I wojną światową... Więcej
Wystawa "Tutenhamon. Skarb faraona" w Paryżu
photo
Do 15 września Ministerstwo Egipskiej Starożytności prezentuje w Grande Halle de la Villette wystawę "Tutenhamon. Skarb faraona". Wystawiono na niej blisko 150 eksponatów pokazywanych w Paryżu po raz pierwszy... Więcej
Wystawa u Johana Mauritsa
photo
Do 7 lipca Mauritshuis w Hadze prezentuje wystawę "Zmieniający się obraz - w poszukiwaniu Johana Mauritsa". Jej tematem są różne obrazy, które towarzyszą historii Johana Mauritsa (1604-1679), którego imię nosi muzeum... Więcej
Leonardo da Vinci. Wystawy w Turynie i Wenecji
photo
Z okazji 500-lecia śmierci Leonarda da Vinciego Muzea Królewskie w Turynie goszczą od 16 kwietnia do 14 lipca ponad 50 prac naukowych i dzieł tego włoskiego artysty. Równolegle, od 17 kwietnia do 14 lipca Gallerie dell'Accademia w Wenecji prezentuje wystawę "Leonardo da Vinci. Człowiek modelem świata". Obydwie koncentrują się na rękopisach i rysunkach artysty, które ilustrują estetyczne oraz naukowe aspekty sztuki da Vinciego... Więcej
Więcej | Więcej

14kwie.
14-15 kwietnia

Bukareszt

Nieformalne posiedzenie ministrów zdrowia

15kwie.
15 kwietnia

Luksemburg

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

15kwie.
15-16 kwietnia

Bukareszt

Nieformalne posiedzenie ministrów kultury

15kwie.
15-18 kwietnia

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

21kwie.
21 kwietnia

Ukraina

Wybory prezydenckie (II tura)

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020