Biuletyn n°844

Open panel Open panel
Biuletyn n°844
Biuletyn
środa, 24 kwietnia 2019
numer 844
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Bilans 8. kadencji Parlamentu Europejskiego
Autorzy : Eric Maurice, Chloé Hellot, Delphine Bougassas-Gaullier, Magali Menneteau
Eric Maurice, Chloé Hellot, Delphine Bougassas-Gaullier, Magali Menneteau
Wybrany w 2014 roku Parlament Europejski odbył swoją ostatnią sesję plenarną w Strasburgu na kilka tygodni przed wyborami europejskimi, które odbędą się od 23 do 26 maja. Dobiegająca końca kadencję naznaczona była zwiększoną fragmentaryzacją polityczną i zakończeniem porozumienia między dwoma głównymi partiami. Deputowani, stanowiąc prawo w wielu kwestiach dyktowanych przez sprawy bieżące, próbowali zwiększyć swoją rolę polityczną i instytucjonalną.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Europa: to, czego kandydaci wam nie powiedzą
photo
W chwili, gdy w państwach rozpoczyna się europejska kampania przed wyborami 23-26 maja, Jean-Dominique Giuliani przypomina o atutach Unii Europejskiej, które są znacznie liczniejsze niż się nam wydaje... Więcej

Wybory : Wybory prezydenckie na Litwie
photo
12 maja Litwini mają udać się do urn w związku z I turą wyborów prezydenckich. Mają wyznaczyć następcę prezydent Dalii Grybauskaite, która kończy swoją 2. kadencję jako głowa państwa (pełni stanowisko od 2009 roku). A więc nie może startować - konstytucja zakazuje ubiegania się o więcej niż dwa mandaty z rzędu. Kandyduje 9 osób. Jeśli żadna z nich nie zdobędzie ponad połowy oddanych głosów, 26 maja odbędzie się II tura. Tego samego dnia odbędą się również wybory europejskie... Więcej

Fundacja : Wybory europejskie: portal, aby wiedzieć wszystko
photo
Od 23 do 26 maja Europejczycy będą wybierać swoich eurodeputowanych na kolejnych 5 lat. Fundacja Roberta Schumana uruchomiła stronę internetową pozwalającą lepiej zrozumieć to głosowanie i związane z nim wyzwania oraz śledzić kampanię wyborczą w państwach członkowskich. W tym startujące listy... Więcej

Komisja : Debata na temat unijnej polityki społecznej
photo
16 kwietnia Komisja zapowiedziała rozpoczęcie debaty na temat unijnej polityki społecznej i narzędzi, by podejmowanie decyzji w tej dziedzinie stało się bardziej skuteczne. Jedną z planowanych zmian jest szersze stosowanie większości kwalifikowanej w zakresie polityki społecznej, żeby umożliwić szybsze podejmowanie decyzji. Mogłoby ono najpierw dotyczyć walki z dyskryminacją, a później rozciągnąć się na obszar zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej pracowników. Aby zmiany te weszły w życie, musi je jednomyślnie zaakceptować Rada Europejska, a następnie zgodę muszą wyrazić parlamenty krajowe i Parlament Europejski... Więcej
Ameryka Łacińska i Karaiby: zjednoczenie sił dla wspólnej przyszłości
photo
16 kwietnia Komisja upubliczniła komunikat na temat stosunków między Unią Europejską, Ameryką Łacińską i Karaibami. W szerzej pojętym obszarze atlantyckim Unia chce poszerzać swoją współpracę i wzmocnić swoje partnerstwo z Ameryką Łacińską oraz Karaibami, koncertując się na 4 priorytetach - dobrobycie, demokracji, odporności i skutecznym zarządzaniu - na rzecz wspólnej przyszłości... Więcej
Do 12 mld dolarów podatków w ripoście Stanom Zjednoczonym
photo
17 kwietnia Unia Europejska ujawniła listę towarów wytwarzanych w Stanach Zjednoczonych (od keczupu po części zamienne do samochodów), które mogłyby zostać opodatkowane do wysokości 12 mld dolarów. To przeciwśrodki wobec amerykańskich subwencji dla Boeinga. Unia Europejska planuje cła "równoważne szacowanym stratom Airbusa spowodowanym przez amerykańską pomoc dla Boeinga", wyjaśnia Komisja Europejska w komunikacie... Więcej
Zadanie ewaluacji glifosatu
photo
15 kwietnia ogół państw członkowskich powierzył 4 krajom - Francji, Węgrom, Holandii i Szwecji - zadanie oceny glifosatu. W grudniu 2017 roku Unia odnowiła licencję dla tego kontrowersyjnego środka chwastobójczego na okres 5 lat. Zezwolenie potrwa więc do grudnia 2022 roku. Przedsiębiorstwa chcące kontynuować po tym terminie powinny złożyć wniosek o odnowienie licencji 3 lata wcześniej, czyli do końca roku. Nowa grupa ds. ewaluacji glifosatu powinna przestudiować te wnioski i przygotować projekt raportu dla Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)... Więcej
Więcej

Parlament : Zakaz połowów z użyciem prądu
photo
16 kwietnia europosłowie potwierdzili, że począwszy od 1 lipca 2021 roku w Unii będzie obowiązywał zakaz połowu elektrycznego (571 głosów za, 60 przeciw, 20 wstrzymało się). Państwa członkowskie mogą go zacząć wcześniej stosować na swoich wodach terytorialnych... Więcej
Nowa legislacja wzmacniająca europejski korpus straży granicznej i przybrzeżnej
photo
17 kwietnia europosłowie przyjęli rozporządzenie wzmacniające Europejską Agencję Straży Przybrzeżnej i Granicznej (Frontex). Utworzony zostanie nowy, stały korpus, aby wspierać państwa członkowskie w kontrolowaniu granic. Początkowo, w 2021 roku rozlokowanych zostanie 5 000 osób. Korpus stanie się w pełni operacyjny do 2027 roku (obejmie 10 000 funkcjonariuszy). Frontex będzie również wspierał procedury powrotu w państwach członkowskich i wzmocni współpracę z krajami trzecimi... Więcej
Nowe przepisy dla zaostrzenia walki z terroryzmem
photo
17 kwietnia europosłowie opowiedzieli się za rozporządzeniem stanowiącym, że internetowe treści o charakterze terrorystycznym powinny być wycofywane w czasie krótszym niż godzina. Aby zwalczać radykalizację, przedsiębiorstwa cyfrowe powinny zdejmować te treści najpóźniej w godzinę po otrzymaniu nakazu władz. Firmy, które będą systematycznie łamać prawo, muszą się liczyć z karami sięgającymi 4% światowych obrotów. 16 kwietnia europosłowie przyjęli rozporządzenie służące aktualizacji przepisów o wykorzystywaniu i sprzedaży produktów chemicznych, które mogą być wykorzystywane do produkcji materiałów wybuchowych domowej roboty... Więcej
Więcej
Częściowe porozumienie w sprawie Europejskiego Funduszu Obronnego
photo
18 kwietnia europosłowie zaaprobowali częściowe porozumienie w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Obronnego mającego sprzyjać innowacjom technologicznym i współpracy między państwami członkowskimi. Eurodeputowani opowiedzieli się za budżetem 11,5 mld euro na lata 2021-2027. Suma ta będzie jeszcze przedmiotem negocjacji w ramach rozmów na temat wieloletnich ram finansowych Unii... Więcej
Wzmocnienie organów unijnego nadzoru finansowego
photo
16 kwietnia europosłowie przyjęli rozporządzenie wzmacniające unijny nadzór finansowy. Celem jest zarazem lepsza ochrona konsumentów i zwalczanie prania pieniędzy. Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) będzie miał teraz w niektórych sektorach bezpośrednie kompetencje nadzorcze, a Europejski Organ Nadzoru Bankowego (EBA) będzie mógł przyjmować instrumenty zwalczające pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu... Więcej
Wzmocnienie praw pracowników
photo
16 kwietnia eurodeputowani zaaprobowali dyrektywę dotyczącą minimalnych praw przysługujących pracownikom, którzy wykonują pracę na żądanie. Oznacza to, że osoby znajdujące się w okazjonalnym lub krótkookresowym stosunku pracy, pracownicy na żądanie, pracownicy tymczasowi, ci, którzy wykonują pracę w systemie bonów usługowych, pracownicy pracujący za pośrednictwem platform internetowych, a także płatni praktykanci powinni korzystać z ogółu minimalnych praw i bardziej przejrzystych oraz przewidywalnych warunków pracy, pod warunkiem przekroczenia progu 3 godzin pracy w tygodniu i średnio 12 godzin miesięcznie... Więcej
Ochrona sygnalistów
photo
16 kwietnia europosłowie przyjęli dyrektywę ustanawiającą nowe europejskie przepisy, by chronić sygnalistów alarmujących o naruszaniu unijnego prawa. Sygnaliści będą mogli wybrać między zgłoszeniem wewnętrznym (w danym podmiocie prawnym) i zewnętrznym, bezpośrednio do kompetentnych władz krajowych lub stosownych organów UE. Jeśli nie zostanie udzielona żadna adekwatna odpowiedź, sygnalista będzie mógł upublicznić stosowne informacje i pozostanie pod ochroną. Dyrektywa wprost zakazuje wszelkich form działań odwetowych... Więcej
Lepsza ochrona konsumentów
photo
17 kwietnia europosłowie przegłosowali nową legislację, która uaktualnia prawa konsumentów w epoce internetu, gwarantując im więcej informacji na temat funkcjonowania rankingów online, zwłaszcza, by konsumenci wiedzieli, czy są one wynikiem płatnego pozycjonowania. Zrewidowane przepisy mają również sprzyjać przejrzystości wystawiania ocen online i spersonalizowanych cen... Więcej
Głosowanie za programem inwestycji InvestEU
photo
18 kwietnia europosłowie przyjęli rozporządzenie dotyczące InvestEU, programu wsparcia inwestycji, który zastąpi aktualny Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych. Eurodeputowani nanieśli na propozycję Komisji szereg poprawek, zwiększając gwarancję UE z 38 do 40,8 mld euro, aby uruchomić 698 mld euro inwestycji zamiast 650. Według eurodeputowanych 55% inwestycji w ramach programu powinno zostać zarezerwowanych na zrównoważoną infrastrukturę... Więcej
Lepsze zapobieganie i wykrywanie terroryzmu oraz poważnych przestępstw karnych
photo
16 kwietnia eurodeputowani przyjęli przepisy wzmacniające interoperacyjność systemów informacyjnych Unii w obszarze współpracy policyjnej i sądowej, azylu i imigracji, granic i wiz. Ma się to przyczynić do zapobiegania i wykrywania przestępstw terrorystycznych i innych poważnych przestępstw, a także do lepszej ochrony obywateli, ułatwiając wymianę informacji między krajowymi władzami ds. bezpieczeństwa... Więcej
Więcej
Najświeższe prognozy mandatów
photo
18 kwietnia Parlament opublikował 3. i ostatnie prognozy mandatów w kolejnym Parlamencie. Opierają się one na próbce krajowych sondaży przeprowadzonych w 28 państwach członkowskich. Dane zostały uaktualnione i dostosowane do informacji ze Zjednoczonego Królestwa (uwzględniają możliwy udział tego kraju w wyborach). Prognozy dają 180 na 751 mandatów grupie EPP (prawicy), 149 S&D (lewicy), 76 ALDE (liberałom), 66 EKR (konserwatystom), 62 ENF (skrajnej prawicy), 46 GUE/NGL (radykalnej lewicy), 57 Zielonym/EFA, a 45 eurosceptykom z EFDD. 62 mandaty zaliczono do "innych" nowych partii czy ruchów politycznych, które jeszcze nie zadeklarowały swojej przynależności... Więcej

Europejskie agencje : Przestępczość zorganizowana to główne zagrożenie dla europejskiego bezpieczeństwa
photo
Rosnąca przemoc ze strony przestępczości zorganizowanej stanowi coraz większe zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy, o wiele większe niż terroryzm i migracja, ogłosił 16 kwietnia Europol, europejska agencja współpracy między policją kryminalną. Grupy mafijne z Włoch, Albanii i Europy Wschodniej, a także gangi motocyklistów to główni sprawcy tej przemocy, ogłosiło kierownictwo agencji podczas konferencji w Hadze... Więcej
Kryzys w Wenezueli pociąga za sobą skok wniosków azylowych w Unii Europejskiej
photo
Kryzys polityczny w Wenezueli pociągnął za sobą 50-procentowy wzrost liczby wniosków o azyl złożonych w lutym w UE przez Wenezuelczyków. Narodowość ta po raz pierwszy wyprzedziła Afgańczyków, ogłosił 15 kwietnia Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO). Po Syryjczykach to Wenezuelczycy są najliczniejszą grupą, która zwraca się o ochronę międzynarodową w krajach Unii, Szwajcarii i Norwegii (było ich blisko 4 000), precyzuje zlokalizowana w Valettcie agencja. Odnotowała także wzrost liczby wniosków Kolumbijczyków i Nikaraguańczyków... Więcej
Więcej

Estonia : Jüri Ratas ma stworzyć nowy rząd
photo
17 kwietnia dotychczasowy estoński prezydent Jüri Ratas z Partii Centrum (KESK) uzyskał wotum zaufania Riikigoku (parlamentu). Za było 55 deputowanych na 101. Ratas sformował koalicję, która obejmuje - poza jego ugrupowaniem (25 mandatów) - skrajnie prawicową Konserwatywną Partię Ludową (EKRE) - 19 mandatów i konserwatystów z Ojczyzny (12 mandatów). 16 kwietnia prezydent Kersti Kaljulaid powierzyła mu misję utworzenia rządu po tym, jak Kaja Kallas z Partii Reform (ER) nie zdołała uzyskać większości w parlamencie... Więcej
Więcej

Łotwa : Debata o przyszłości Unii z łotewskim premierem
photo
Unia Europejska musi wzmocnić swoje fundamenty, stwierdził 17 kwietnia premier Łotwy Arturs Krišjānis Kariņš podczas 20. i ostatniej debaty na temat przyszłości Europy w Parlamencie Europejskim. Zaproponował 4 obszary, w których Unia powinna działać: dokończenie jednolitego rynku, kontrola granic zewnętrznych, inteligentne przejście na czystą energię i wzmocnienie bezpieczeństwa... Więcej
Więcej

Czechy : Policja rekomenduje postawienie czeskiego premiera w stan oskarżenia
photo
17 kwietnia czeska policja zaleciła postawienie czeskiego premiera Andreja Babisza w stan oskarżenia. Jest zamieszany w oszustwa na europejskich dotacjach na kwotę 2 mln euro. Prokurator potrzebował "wielu tygodni, a nawet wielu miesięcy", aby zdecydować się na akt oskarżenia. W 2017 roku Andrej Babisz został oskarżony w sprawie domniemanej defraudacji europejskich funduszy w latach 2007-2008. Ma ona związek z kompleksem hotelowym jednego z jego przedsiębiorstw. Grozi mu od 5 do 10 lat więzienia... Więcej

Rumunia : Zdymisjonowanie ministra sprawiedliwości
photo
17 kwietnia zdymisjonowano ministra sprawiedliwości Tudorela Toadera. Zarzucono mu blokowanie uelastycznienia kodeksu karnego, które, zdaniem opozycji, byłoby korzystne dla szefa rządzącej Partii Socjaldemokratycznej Liviu Dragnei (skazanego na 3,5 roku więzienia za nadużycie władzy i na 2 lata w zawieszeniu za oszustwo wyborcze). Nowelizacja skraca okres przedawnienia i uchyla postanowienia o nadużyciu władzy. Komisja Europejska uważa, że reforma ta stworzy "systemową bezkarność osób z kierownictwa politycznego skazanych za korupcję". 15 kwietnia europosłowie przedyskutowali sytuację państwa prawa w Rumunii... Więcej
Więcej

Ukraina : Wołodymyr Zełenski wybrany prezydentem
photo
21 kwietnia 41-letni aktor Wołodymyr Zełenski wybrany został na prezydenta Ukrainy. W II turze wyborów zdobył 73,1% głosów i pokonał dotychczasowego prezydenta Petro Poroszenkę... Więcej

Macedonia Północna : I tura wyborów prezydenckich
photo
21 kwietnia macedońscy wyborcy udali się do lokali wyborczych w związku z I turą wyborów prezydenckich. Popierany przez partię rządzącą socjaldemokratyczny kandydat Stewo Pendarowski uzyskał 42,84% głosów, a po piętach deptała mu opozycyjna kandydatka Gordana Siłjanowska-Dawkowa (42,24%). Wybory te naznaczone są najniższą frekwencją od czasu uzyskania przez kraj niepodległości (41,79%). II tura odbędzie się 5 maja... Więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka : Potępienie Turcji za przetrzymywanie sędziego
photo
16 kwietnia Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) wydał niekorzystny dla Turcji wyrok w sprawie nielegalnego, jako oceniono, przetrzymywania sędziego wysokiego szczebla zatrzymanego po nieudanym puczu w 2016 roku. Podstawą aresztu jest podejrzenie o przynależność do organizacji przestępczej. Zdaniem Trybunału stanowi on pogwałcenie postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dotyczących prawa do wolności i bezpieczeństwa. Turcja musi zapłacić sędziemu 10 000 euro za straty moralne... Więcej

Eurostat : Spadająca inflacja w strefie euro, stabilna w Unii
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 17 kwietnia w marcu 2019 roku roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła 1,4%. Było to mniej niż w lutym br. (1,5%). Roczna stopa inflacji w Unii Europejskiej wyniosła 1,6%. Najniższe poziomy odnotowano w Portugalii (0,8%) i w Grecji (1,0%), podczas gdy najwyższe zaobserwowano w Rumunii (4,2%), na Węgrzech (3,8%) i w Holandii (2,9%)... Więcej
Spadający dług i deficyt
photo
W 2018 zarówno w Unii Europejskiej, jak i w strefie euro deficyt i dług publiczny zmniejszyły się w wartościach względnych w stosunku do roku 2017. Proporcje deficytu budżetowego do PKB spadły w UE z 1% w 2017 do 0,6% w 2018, a w strefie euro z 1% do 0,5%. W UE proporcje długu publicznego do PKB zmniejszyły się z 81,7% w 2017 do 80% w 2018, a w strefie euro z 87,1% do 85,1%... Więcej
Dane na temat europejskiego eksportu
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 17 kwietnia w lutym 2019 roku eksport towarów ze strefy euro do reszty świata wzrósł w stosunku lutego ubiegłego roku o 4,4% (183,4 mld euro w porównaniu do 175,6 mld). Import ze świata zwiększył się w stosunku do lutego 2018 roku o 4% (ze 159 do 165,5 mld euro). W konsekwencji, w lutym 2019 roku strefa euro odnotowała nadwyżkę w międzynarodowym handlu towarami z resztą świata na kwotę 17,9 mld euro (w porównaniu do 16,5 mld w styczniu 2018). I wreszcie, handel wewnątrz strefy euro wzrósł o 3,4%. Unia Europejska ma deficyt 2,7 mld euro... Więcej

Opracowania/raporty : Opracowanie na temat kosztów braku Europy
photo
18 kwietnia służby badawcze Parlamentu Europejskiego opublikowały raport zatytułowany "Ocena kosztów braku Europy" za okres 2019-2024. Celem jest zmierzenie korzyści finansowych - rzeczywistych i potencjalnych - wynikających z integracji europejskiej. W raporcie zidentyfikowano i przeanalizowano brak korzyści w sektorach i obszarach, w których (zdaniem autorów) należałoby pójść naprzód, takich jak rynek wewnętrzny, środowisko, transport i polityka zagraniczna Unii. W sprawozdaniu potwierdzono, że gdyby europejskie instytucje i państwa członkowskie przyjęły oraz wdrożyły polityki, których adwokatem jest Parlament, europejska gospodarka mogłaby zyskać 2 213 mld euro... Więcej
Raport na temat poprawienia regulacji
photo
15 kwietnia Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie na temat poczynionych od 2014 roku starań na rzecz bardziej otwartego i przejrzystego kształtowania europejskich polityk. W raporcie potwierdzono, że wysiłki te zostały uwieńczone sukcesem, i przypomniano, że OECD oceniła politykę regulacyjną UE jako jedną z najlepszych w 2018 roku. W sprawozdaniu powrócono do kwestii organizacji konsultacji publicznych, wykorzystywania analiz wpływu zmian i inicjatyw dotyczących uproszczenia administracji. W 2015 roku Komisja przyjęła Program lepszego stanowienia prawa, którego głównym celem było to, by Komisja interweniowała tylko tam, gdzie Unia przynosi wartość dodaną... Więcej

Kultura : 37. Art Brussels
photo
Od 25 do 28 kwietnia odbywa się 37. Art Brussels - targi, które gromadzą ponad 150 galerii i przyciągają około 25 000 zwiedzających. Tegoroczna edycja dzieli galerie na 3 sekcje: Discovery (artyści obiecujący, innowacyjni i bez renomy), Prime (artyści o międzynarodowej renomie) i Rediscovery (galerie pokazujące zapomnianych lub niedocenionych artystów XX wieku)... Więcej
Festiwal OFF CAMERA w Krakowie
photo
Od 26 kwietnia do 5 maja w Krakowie odbywa się Festiwal Kina Niezależnego OFF CAMERA, poświęcony polskiemu i międzynarodowemu kinu autorskiemu. W trakcie imprezy pokazanych zostanie ponad setka filmów... Więcej
Sztuka satyryczna Maurizio Cattelana
photo
Od 25 kwietnia do 6 października wiedeńskie Kunsthistorischesmuseum wystawia w swoim aneksie - Świątyni Tezeusza - włoskiego artystę Maurizio Cattelana, mistrza satyry, humoru i kontrowersji... Więcej
2 skradzione obrazy wracają do Muzeuma Van Gogha
photo
Do 15 września Muzeum Van Gogha w Amsterdamie eksponuje dwa dzieła Vincenta Van Gogha - "Widok morza w Scheveningen" i "Kongregację opuszczającą kościół reformowany w Nuenen". Dwa obrazy wracają do amsterdamskiego muzeum 16 lat po tym, jak zostały skradzione... Więcej
Circulation(s), Festiwal Młodej Europejskiej Fotografii
photo
Do 30 czerwca paryski Centquatre gości Circulation(s) - Festiwal Młodej Europejskiej Fotografii. Będące prawdziwym odkryciem wydarzenie to okazja, by spotkać 37 młodych europejskich talentów fotograficznych, wybranych przez profesjonalne jury... Więcej
Andy Warhol i Eduardo Paolozzi w Edynburgu
photo
Do 2 czerwca Scottish National Gallery of Modern Art w Edynburgu prezentuje pop-artowe prace Andy'ego Warhola i Eduarda Paolozziego. Fotografie, reklamy, kolaże i sitodruki uwypuklają proces industrializacji i narastania seryjności sztuki... Więcej

25kwie.
25 kwietnia

Bruksela

Szczyt UE-Japonia

28kwie.
28 kwietnia

Hiszpania

Wybory parlamentarne (do obu izb)

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020