Biuletyn n°846

Open panel Open panel
Biuletyn n°846
Biuletyn
wtorek, 7 maja 2019
numer 846
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Wyzwania europejskie 2019
Autor : Pascale Joannin
Pascale Joannin
2019 jest rokiem odnowienia głównych europejskich instytucji. Od 23 do 26 maja, w zależności od państwa członkowskiego, odbędą się wybory, w których Europejczycy mają wybrać swoich 751 przedstawicieli w Parlamencie. Następnie przyjdzie kolej na nowy skład Komisji, a potem nominację przewodniczącego Rady Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego. Poza tym, należy wykorzystać ten czas i tę odnowę, aby wyobrazić sobie i zbudować Europę XXI wieku.
Więcej
Fundacja : "Le Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2019" dostępny w wersji cyfrowej
photo
Dostępne jest 13. wydanie "Rapport Schuman sur l'état de l'Union", publikacji będącej punktem odniesienia dla europejskich decydentów. Można ją znaleźć w księgarni, na stronie Fundacji i w wersji cyfrowej. W tym roku odnowienie instytucji europejskich stanowi okazję do pogłębionej refleksji na temat stanu Unii, jej szans na zyskanie większej niezależności i wagi na arenie międzynarodowej dzięki zależnościom, jakie będzie umiała wytworzyć między swoimi państwami członkowskimi. W publikacji zgromadzono artykuły najlepszych ekspertów. Oferuje ona 33 oryginalne mapy, które syntetyzują główne europejskie wyzwania, i bezprecedensowy pakiet statystyk z komentarzem. Zamów tę książkę... Więcej
Więcej | Więcej
"Atlas permanent de l'Union européenne"
photo
W kontekście zbliżających się wyborów europejskich Fundacja Roberta Schumana opublikowała nowe wydanie "Atlas permanent de l'Union européenne". Publikacja ta proponuje całościowy i przystępny obraz strefy euro, Unii i każdego z jej państw członkowskich. Dzięki niej każdy czytelnik może w dowolnej chwili sięgnąć po najświeższe i obiektywne informacje polityczne oraz statystyczne. Książka dostępna jest w wersji drukowanej na stronie Fundacji i w księgarniach oraz w wersji cyfrowej... Więcej
Więcej | Więcej
Jaka współpraca francusko-niemiecka?
photo
8 maja Eric Maurice, kierujący biurem Fundacji w Brukseli, bierze udział w konferencji w Helsinkach zatytułowanej "Jaka będzie rola francusko-niemieckiej współpracy w zmieniającej się Unii?". Organizuje ją Fiński Instytut Spraw Międzynarodowych... Więcej
Brexit wyjaśniony?
photo
Aby uczcić Dzień Europy 9 maja, Dom Roberta Schumana w Scy-Chazelles organizuje 7 maja konferencję z udziałem dyrektor generalnej Fundacji Pascale Joannin, by omówić kwestie wokół wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej... Więcej
"La grande bascule - Le XXIe siècle européen"
photo
W opublikowanej w wydawnictwie Ecole de guerre książce pt. "La grande bascule - Le XXIe siècle européen" Jean-Dominique Giuliani pokazuje - wbrew zwyczajowym dyskursom - że Unia Europejska ma środki, by przezwyciężać nowe wyzwania XXI wieku. UE odniosła sukces przekraczający wyobrażenia jej ojców założycieli. Może jeszcze zdoła zagwarantować sobie miejsce pośród trzech największych światowych potęg pod koniec wieku... Więcej
Dzień Europy
photo
9 maja to Dzień Europy. Deklaracja wygłoszona 9 maja 1950 roku przez Roberta Schumana (francuskiego ministra spraw zagranicznych) stała się fundamentem integracji europejskiej. Dzień ten obchodzony jest wszędzie w Europie i na świecie. Z tej okazji 8 maja Fundacja umieści na swojej stronie internetowej specjalną zakładkę. Znajdzie się w niej bogata wiedza na temat początków Unii... Więcej
Więcej

Wybory europejskie : Wybory europejskie: portal, aby wiedzieć wszystko
photo
Za trzy tygodnie, od 23 do 26 maja Europejczycy będą wybierać swoich eurodeputowanych na kolejnych 5 lat. Fundacja Roberta Schumana uruchomiła stronę internetową pozwalającą lepiej zrozumieć to głosowanie i związane z nim wyzwania oraz śledzić kampanię wyborczą w państwach członkowskich. W tym startujące listy... Więcej
Debata liderów list
photo
2 maja we Florencji odbyła się debata z udziałem liderów list startujących w wyborach europejskich ("spitzenkandidaten") z 4 głównych partii politycznych. Uczestniczył w niej Manfred Weber (EPP), Frans Timmermans (PES), Guy Verhofstadt (ALDE) i Ska Keller (Zieloni). Kandydujący na stanowisko szefa Komisji Europejskiej przedyskutowali takie tematy jak migracja, gospodarka, kwestie klimatyczne, demokratyzację funkcjonowania Unii, Europę wielu prędkości, bezpieczeństwo, politykę zewnętrzną i brexit... Więcej

Komisja : Zalecenia w sprawie Programu strategicznego na lata 2019–2024
photo
30 kwietnia Komisja Europejska przedstawiła swoje zalecenia dotyczące unijnego Programu strategicznego na lata 2019–2024, który zostanie przedyskutowany podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w Sybinie 9 maja i przyjęty podczas czerwcowej Rady Europejskiej. Komisja zidentyfikowała 5 priorytetowych obszarów działania. Są to: bezpieczeństwo, konkurencyjność jednolitego rynku, Europa społeczna, zrównoważony rozwój i rola Europy na arenie międzynarodowej... Więcej
Walka z oszustwami na budżecie Unii
photo
29 kwietnia Komisja przyjęła nową strategię walki z oszustwami, która ma poprawić wykrywanie, ustanawianie kar i zapobieganie oszustwom ze szkodą dla budżetu Unii. Wdrożenie strategii opierać się będzie na eksploatacji wszelkich danych będących w dyspozycji Komisji dzięki poprawieniu koordynacji między jej departamentami i wzmocnieniu roli Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) jako doradcy, łącznika i nadzorcy... Więcej
Propozycje nowych międzynarodowych przepisów w sprawie handlu online
photo
3 maja Komisja opublikowała swoje propozycje w sprawie nowych międzynarodowych przepisów dotyczących handlu online. W styczniu 2019 roku 76 członków Światowej Organizacji Handlu (WTO), wśród nich Unia Europejska, zainicjowało negocjacje służące stworzeniu nowych wielostronnych ram prawnych w tym obszarze. Przepisy zaproponowane przez Komisję w ramach tych negocjacji mają w szczególności na celu lepszą ochronę konsumentów, ułatwienie transgranicznej sprzedaży i zabezpieczenie umów online. Propozycje członków WTO, w tym Komisji, zostaną przedyskutowane w Genewie w dniach 13-15 maja... Więcej
Visa i Mastercard zmuszone obniżyć koszty płatności kartą w Europie
photo
Visa i Mastercard są teraz zobligowane do znaczącego obniżenia kosztów płatności dokonanych w Europie z użyciem kart bankowych wydanych poza tym regionem, na przykład w Stanach Zjednoczonych lub w Azji, ogłosiła 29 kwietnia Komisja Europejska. Dwie spółki, będące na celowników unijnej egzekutywy od wielu lat, "zobowiązały się do znaczącego zredukowania prowizji interchange stosowanych w przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem kart wydanych poza Europą", napisała Komisja w komunikacie... Więcej
Wygraj bilety DiscoverEU
photo
2 maja Komisja ogłosiła kolejną rundę konkursu DiscoverEU, w którym nagrodą są bilety na transport. Do 16 maja swoich sił może spróbować każdy 18-letni obywatel UE (urodzony między 2 lipca 2000 i 1 lipca 2001 roku). Aplikować należy za pośrednictwem Europejskiego Portalu Młodzieżowego. Chętni muszą być gotowi odbyć podróż między 1 sierpnia 2019 roku, a 31 stycznia 2020. Program Discover EU stworzony został przez Komisję w 2018 i ma być dla młodych Europejczyków okazją, by odkrywać dziedzictwo kulturowe Europy i doświadczyć więzi łączących Europejczyków... Więcej
Środki antydumpingowe i antysubsydyjne przeciwko Chinom
photo
3 maja Komisja opublikowała pierwsze środki antydumpingowe i antysubsydyjne oparte na nowych przepisach w zakresie obrony handlu. Dotyczą importu z krajów, w przypadku których mamy do czynienia ze znaczącymi zakłóceniami rynku z winy państw. Przyjęte środki zapewnią sprawiedliwe warunki rynkowe dla wszystkich producentów stali powlekanej organicznie, a środki nałożone na chiński import w 2013 roku zostaną wydłużone o kolejnych 5 lat... Więcej
Więcej

Rada : Nieformalne posiedzenie ministrów ds. konkurencyjności
photo
Podczas nieformalnego posiedzenia w Bukareszcie 3 maja ministrowie ds. konkurencyjności dyskutowali na temat wkładu przedsiębiorców, MŚP i start-upów w gospodarkę i konkurencyjność Unii, a potem o jednolitym rynku i przemyśle. Ministrowie zaapelowali o szybkie wdrożenie inicjatyw na rzecz cyfryzacji przemysłu. Omówili również kwestię czystych energii i podkreślili konieczność wdrażania polityk publicznych zachęcających sektor przemysłowy do inwestowania w tym obszarze... Więcej

Dyplomacja : Spotkanie Bałkanów Zachodnich w Berlinie
photo
29 kwietnia przedstawiciele krajów Bałkanów Zachodnich - Serbii, Kosowa, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, Albanii, a także Chorwacji i Słowenii spotkali się w Berlinie pod egidą niemieckiej kanclerz Angeli Merkel i francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona. Angela Merkel zwróciła uwagę, że spotkanie nie otwiera negocjacji akcesyjnych do Unii, ale raczej świadczy o potrzebie "kontynuowania pozytywnych zmian w tym regionie". Jak zauważył Emmanuel Macron, centralnym punktem szczytu była konieczność "przywrócenia dialogu" między Serbią i Kosowem, by prowadzić na Bałkanach "politykę stabilności"... Więcej
Więcej
Forum na temat nowego jedwabnego szlaku
photo
Od 25 do 27 kwietnia ponad 150 przedstawicieli państw uczestniczyło w Pekinie w szczycie dotyczącym jedwabnego szlaku i podpisało umowy inwestycyjne na ponad 64 mld dolarów. Jak wskazał chiński prezydent Xi Jinping, chodzi o "stworzenie infrastruktury wysokiej jakości, trwałej i ekonomicznej", która połączy 65 krajów... Więcej
Więcej

Niemcy : Nadzwyczajny szczyt G5 Sahelu
photo
1 maja niemiecka kanclerz Angela Merkel rozpoczęła swoją podróż po Afryce od Burkina Faso - nadzwyczajnego szczytu z członkami G5 Sahelu (Mauretania, Mali, Burkina Faso, Niger i Czad). We wspólnym oświadczeniu z burkińskim prezydentem Rochem Marciem Kaboré kanclerz zwróciła się o większą skuteczność i szybkość w działaniach zwalczających terroryzm zarówno po stronie państw afrykańskich, jak i europejskich, ponieważ chodzi o "wspólną odpowiedzialność". Merkel przypomniała również o kluczowym wyzwaniu - by Europa była zjednoczona w kwestii libijskiej, aby skutecznie zwalczać terroryzm... Więcej
Więcej

Francja : Posiedzenie G7 ds. środowiska w Metz
photo
5 i 6 maja obradowali w Metz ministrowie środowiska z krajów G7, a także unijny komisarz ds. środowiska. Przy okazji tego posiedzenia podpisano niewiążącą prawnie Kartę z Metz na rzecz bioróżnorodności, stanowiącą na przykład o "wzmocnieniu i poprawieniu aktualnych strategii, polityk, planów działania i programów badawczych w zakresie bioróżnorodności". Inne środki zaprezentowane zostaną do 2020 roku... Więcej
Posiedzenie europejskich ministrów na temat dziedzictwa
photo
3 maja minister kultury Franck Riester i sekretarz stanu do spraw europejskich Amélie de Montchalin przewodniczyli posiedzeniu z udziałem ich europejskich kolegów. To ostatnie zorganizowane zostało w Muzeum Luwru po pożarze paryskiej katedry Notre Dame. Miało na celu zadbanie o lepsze zachowanie europejskiego dziedzictwa poprzez nowe propozycje, takie jak zmobilizowanie sieci ekspertów czy sprzyjanie zaangażowaniu młodych... Więcej
Więcej
Początek francusko-niemieckiego projektu dotyczącego europejskiego sektora akumulatorów
photo
2 maja ministrowie gospodarki Francji i Niemiec Bruno le Maire i Peter Altmaier formalnie zainicjowali rozbudowę europejskiego sektora akumulatorów dla pojazdów elektrycznych. W spotkaniu wziął też udział Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Projekt ten umożliwi dwóm państwom przekazanie pomocy publicznej w wysokości 1,2 mld euro. Chciałyby się do niego przyłączyć Włochy, Belgia, Polska, Austria i Finlandia... Więcej

Włochy : Spotkanie z Emmanuelem Macronem w hołdzie Leonardo da Vinciemu
photo
2 maja francuski prezydent Emmanuel Macron przyjął swojego włoskiego odpowiednika Sergio Mattarellę z okazji 500-lecia śmierci Leonardo da Vinciego. Dwóch prezydentów udało się do zamku Clos-Lucé i do zamku królewskiego w Amboise. Wizyta zakończyła się na zamku Chambord spotkaniem z udziałem 500 młodych Włochów i Francuzów. Uczczono renesans, europejską kulturę i francusko-włoską przyjaźń... Więcej
Więcej

Polska : Deklaracja warszawska w sprawie zjednoczenia Europy
photo
Podczas spotkania w Warszawie 1 maja, w 15. rocznicę rozszerzenia w 2004 roku, przywódcy 13 krajów, które przyłączyły się do UE w 2004 i później, podpisali Deklarację warszawską dotycząca ponownego zjednoczenia Europy. Podkreślili znaczenie dokończenia jednolitego rynku, wspierania krajów Bałkanów Zachodnich na ich drodze do członkostwa, zachowania i pogłębiania Partnerstwa Wschodniego i euro-śródziemnomorskiego oraz jednoczesnego wzmacniania bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Unii. Poruszono również kwestię europejskiej polityki obronnej i konieczność jej wpisania we współpracę z NATO... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Zwolnienie ministra obrony
photo
1 maja brytyjska premier Theresa May zdymisjonowała ministra obrony Gavina Williamsona. Oskarżyła go o bycie źródłem przecieku informacji z posiedzenia Narodowej Rady Bezpieczeństwa (NSC), sklasyfikowanych jako poufne, a dotyczących decyzji o zezwoleniu na udział w budowie przyszłej brytyjskiej sieci mobilnej telefonii 5G dla chińskiego przedsiębiorstwa Huawei. Williamsona zastąpiła Penny Mordaunt, dotychczasowa minister ds. pomocy międzynarodowej, która została pierwszą kobietą na stanowisku ministra obrony w Zjednoczonym Królestwie... Więcej
Wybory lokalne w Anglii i w Irlandii Północnej
photo
2 maja Anglia i Irlandia Północna głosowały w wyborach lokalnych, wybierając 8 400 radnych miejskich. Partia Konserwatywna została ukarana utratą 1 330 mandatów. Labourzyści stracili ich 84. Liberalni demokraci zyskali 704, a Zieloni 194... Więcej

Macedonia Północna : Stewo Pendarowski zwycięża w wyborach prezydenckich
photo
5 maja Stewo Pendarowski wygrał w wyborach prezydenckich z Gordaną Siłjanowską-Dawkową (51,66% głosów do 44,73%). Frekwencja wyniosła 46,7%... Więcej

Watykan : Wizyta papieża w Bułgarii
photo
5 maja papież Franciszek przyjechał do Bułgarii z dwudniową wizytą, po której nastąpi jednodniowa podróż do Macedonii. Ojciec Święty zaapelował do tego wyludniającego się kraju, aby okazał się "gościnny" wobec "tych, którzy uciekają przed wojną czy nędzą"... Więcej

Rada Europy : 70. rocznica
photo
5 maja Rada Europy świętowała swoje 70-lecie. To główna organizacja broniąca praw człowieka na naszym kontynencie. Połączyła 47 krajów, aby uzgadniać wspólne normy dotyczące praw człowieka, demokracji i państwa prawa. W tym wspólnym obszarze prawnym zamieszkuje 830 mln osób. Mają one prawo zwrócić się w ostatniej instancji do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka... Więcej
Więcej

NATO : Nowy naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie
photo
3 maja generał Tod Wolters objął stanowisko naczelnego dowódcy sił sojuszniczych w Europie (SACEUR) w Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił Europy (SHAPE) w belgijskim Mons. W ceremonii wziął udział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. 15 marca nominacja generała Woltersa na następcę generała Curtisa M. Scaparrottiego została zaaprobowana przez Radę Północnoatlantycką, a 29 kwietnia zatwierdzona przez amerykański Senat... Więcej

Opracowania/raporty : Europejsko-amerykańskie forum energetyczne
photo
2 maja amerykański sekretarz ds. energii Rick Perry udał się do Brukseli na forum energetyczne przedsiębiorstw, organizowane wspólnie przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone. W lipcu 2018 roku przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker i amerykański prezydent Donald Trump porozumieli się w kwestii wzmocnienia współpracy w obszarze energii, a szczególnie w zakresie skroplonego gazu ziemnego (LNG). Od tego spotkania import amerykańskiego LNG do Unii Europejskiej wzrósł o 272%... Więcej
Więcej
Wzrost światowych wydatków na zbrojenia w 2018 roku
photo
W 2018 roku łączne światowe wydatki na zbrojenia sięgnęły 1 822 mld dolarów, czyli w stosunku do 2017 wzrosły o 2,6%, wynika z nowych danych Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), opublikowanych 29 kwietnia. W ubiegłym roku w 5 najbardziej rozrzutnych państwach - w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Arabii Saudyjskiej, Indiach i we Francji - skoncentrowało się 60% światowych wydatków zbrojeniowych. Wydatki USA wzrosły pierwszy raz od 2010 roku, podczas gdy chińskie rosły 24. rok z rzędu... Więcej

Eurostat : Wzrost PKB w Unii Europejskiej i w strefie euro
photo
Według danych opublikowanych 30 kwietnia przez Eurostat w stosunku do poprzedniego okresu w I kwartale 2019 roku PKB w Unii Europejskiej wrosło o 0,5%, a w strefie euro o 0,4%. W porównaniu do I kwartału 2018 unijne PKB zwiększyło się o 1,5%, a w strefie euro o 1,2%. To 24. kwartał wzrostu z rzędu... Więcej
Stopa bezrobocia: 6,4% w Unii Europejskiej i 7,7% w strefie euro
photo
Według liczb opublikowanych 30 kwietnia przez Eurostat stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 6,4% i była najniższa od początku zbierania comiesięcznych danych na temat bezrobocia w styczniu 2000 roku. W strefie euro marcowe bezrobocie wyniosło 7,7%. To mniej niż w lutym 2019 i najniższa stopa w strefie euro od grudnia 2008. Najniższe bezrobocie wśród państw członkowskich odnotowano w marcu 2019 roku w Czechach (1,9%), w Niemczech (3,2%) i w Holandii (3,3%). A najwyższe w Grecji (18,5%), Hiszpanii (14%) i we Włoszech (10,2%)... Więcej
Dochód i konsumpcja gospodarstw domowych
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 29 kwietnia w IV kwartale 2018 realny dochód gospodarstw domowych na głowę mieszkańca zwiększył się w strefie euro o 0,3% (po wzroście o 0,2% w poprzednim okresie). W tym samym czasie w Unii Europejskiej wzrósł o 0,3%, po wzroście o 0,6% we wcześniejszym okresie... Więcej
Rośnie roczna stopa inflacji w strefie euro
photo
Według szacunków opublikowanych przez Eurostat 3 maja w kwietniu 2019 roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła 1,7%. To wzrost w stosunku do marca br. (wtedy było to 1,4%). Głównymi komponentami inflacji w eurolandzie są ceny energii - tu roczne stopy były w kwietniu najwyższe (5,4%). Następne są ceny energii (1,9%), żywności, alkoholu i tytoniu (1,5%) oraz towarów przemysłowych poza energią (0,2%)... Więcej

Kultura : Leonardo w Vinci
photo
Z okazji 500. rocznicy śmieci Leonarda da Vinciego Muzeum Leonardiano w Vinci prezentuje do 15 października wystawę "Leonardo w Vinci. U genezy geniuszu". Wystawiono na niej pierwsze dzieła tego artysty... Więcej
Wiedeńskie Tygodnie Festiwalowe
photo
Od 10 maja do 16 czerwca ulice Wiednia goszczą Wiener Festwochen, festiwal sztuki obejmujący szereg wydarzeń. Celem jest udzielenie odpowiedzi na wyzwania "świata zarządzanego przez antagonistyczne populizmy". Projekty artystyczne wpisane są w miejski klimat. Gromadzą międzynarodowych artystów sztuki nowoczesnej i klasycznej na takich imprezach jak koncerty, sztuki teatralne czy taniec, organizowanych na ulicach czy w salach widowiskowych austriackiej stolicy... Więcej
Mallorca Live Festival
photo
10 i 11 maja na Majorce odbędzie się Mallorca Live Festival. Gwoździe programu to występ Two Door Cinema Club i Jamiroquai. Na scenie festiwalowej ma się pojawić czterdziestu wykonawców reprezentujących różne gatunki muzyczne - od pop przez rock i funk po elektro... Więcej
Wystawa na temat Bauhausu w Oldenburgu
photo
Do 4 sierpnia Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte w niemieckim Oldenburgu zaprasza na wystawę zatytułowaną "Między utopią i adaptacją - Bauhaus w Oldenburgu". Poprzez biografie 4 studentów Bauhausu pochodzących z Oldenburga wystawa opowiada o wpływach utopii, adaptacji i emigracji w Bauhausie. Ten ostatni świętuje właśnie swoje 100-lecie... Więcej
"Autoportret innego" w Madrycie
photo
Do 8 września Muzeum Reina Sofia prezentuje w Palacio de Velázquez w Parku Retiro w Madrycie wystawę Tetsuyi Ishidy. Swoimi dziełami japońska artystka eksploruje niepewność i pustkę japońskiego społeczeństwa, przeobrażonego przez nowe technologie oraz następujące po sobie kryzysy gospodarcze i polityczne dotykające świat... Więcej
Pehistoria i sztuka nowoczesna w Beaubourgu
photo
Od 8 maja do 16 września Centrum Pompidou w Paryżu prezentuje wystawę "Prehistoria, nowoczesna enigma". Ekspozycja odzwierciedla fascynację nowoczesnych malarzy, takich jak Klee, Giacometti czy Louise Bourgeois tradycyjną afrykańską sztuką i prehistorycznymi rzeźbami... Więcej

9maj
9 maja

Sybin

Nieformalne posiedzenie szefów państw i rządów

9maj
9 maja

Dzień Europy

12maj
12 maja

Litwa

Wybory prezydenckie (I tura)

13maj
13 maja

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020