Biuletyn n°848

Open panel Open panel
Biuletyn n°848
Biuletyn
wtorek, 21 maja 2019
numer 848
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Skrajne prawice: nawrócenie na Europę!
Autor : Sylvain Kahn
Sylvain Kahn
Z inspiracji włoskiego ministra spraw wewnętrznych Matteo Salviniego partie radykalnej i skrajnej prawicy próbują się zorganizować. Próbują w tym celu zeuropeizować swój dyskurs, porzucając wszelki zamiar wyjścia z Unii Europejskiej i strefy euro. Liczą także na to, iż skorzystają na względnie dynamicznej "orbanizacji Europy. Ale próby te mogą podziałać na partie proeuropejskie w Parlamencie Europejskim jak wbicie żądła pobudzającego do rozwinięcia nowych elementów integracji europejskiej niezbędnych do lepszego opierania się atakom i presji ze strony potęg zewnętrznych.
Więcej
Fundacja : "State union 2019: Schuman report on Europe"
photo
Dostępne jest 10., cyfrowe wydanie "State union 2019: Schuman report on Europe", publikacji będącej punktem odniesienia dla europejskich decydentów. W tym roku odnowienie instytucji europejskich stanowi okazję do pogłębionej refleksji na temat stanu Unii, jej szans na zyskanie większej niezależności i wagi na arenie międzynarodowej dzięki zależnościom, jakie będzie umiała wytworzyć między swoimi państwami członkowskimi. W publikacji zgromadzono artykuły najlepszych ekspertów. Oferuje ona 33 oryginalne mapy, które syntetyzują główne europejskie wyzwania, i bezprecedensowy pakiet statystyk z komentarzem. Zamów tę książkę... Więcej
"La grande bascule - Le XXIe siècle européen"
photo
W opublikowanej w wydawnictwie Ecole de guerre książce pt. "La grande bascule - Le XXIe siècle européen" Jean-Dominique Giuliani pokazuje - wbrew zwyczajowym dyskursom - że Unia Europejska ma środki, by przezwyciężać nowe wyzwania XXI wieku. UE odniosła sukces przekraczający wyobrażenia jej ojców założycieli. Może jeszcze zdoła zagwarantować sobie miejsce pośród trzech największych światowych potęg pod koniec wieku... Więcej
"Atlas permanent de l'Union européenne"
photo
W perspektywie zbliżających się wyborów europejskich Fundacja Roberta Schumana oddaje do waszych rąk nowy "Atlas permanent de l'Union européenne". Publikacja proponuje całościowy i przystępny obraz strefy euro, Unii, każdego z jej państw członkowskich oraz ich terytoriów zamorskich. Dzięki niej każdy czytelnik ma do swojej dyspozycji najświeższe i najbardziej obiektywne informację polityczne oraz statystyczne. Książka dostępna jest w wersji papierowej na stronie Fundacji lub w księgarni albo też w wersji cyfrowej... Więcej
Książka Roberta Schumana "Dla Europy"
photo
Z okazji wyborów europejskich Fundacja zaprasza do ponownej lektury "Dla Europy" Roberta Schumana (jedynego dzieła, jakie ten "Ojciec Europy" poświęcił inicjatywie integracji). Dzięki temu można zrozumieć jego podejście i polityczne wyzwania stojące przed pokojową oraz dobrowolną konstrukcją zapewniającą jedność kontynentu i z tego tytułu nie mającą precedensu w historii. Wizja Schumana pozostaje dla dzisiejszej Europy koniecznością i trzeba myśleć o jej przyszłości... Więcej

Wybory europejskie : Debata kandydatów do fotela przewodniczącego Komisji Europejskiej
photo
15 maja w brukselskiej sali posiedzeń Parlamentu Europejskiego odbyła się debata kandydatów na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. Obecni byli Nico Cué (Partia Europejskiej Lewicy, PEL), Ska Keller (Europejska Partia Zielonych, EGP), Jan Zahradil (Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, AECR), Margrethe Vestager (Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, ALDE), Manfred Weber (Europejska Partia Ludowa, EPP) oraz Frans Timmermans (Partia Europejskich Socjalistów, PES). Omówili takie tematy jak zatrudnienie, migracja, bezpieczeństwo, populizm, zmiany klimatu i rola Unii na arenie międzynarodowej... Więcej
Wybory europejskie: portal, aby wiedzieć wszystko
photo
Od 23 do 26 maja Europejczycy będą wybierać swoich eurodeputowanych na kolejnych 5 lat. Fundacja Roberta Schumana proponuje stronę internetową pozwalającą lepiej zrozumieć to głosowanie i związane z nim wyzwania oraz śledzić kampanię w państwach członkowskich. W tym startujące listy i sondaże w zależności od kraju... Więcej

Komisja : Grzywna dla 5 banków na kwotę powyżej 1 mld euro
photo
16 maja Komisja przyjęła dwie decyzje ugodowe, wymierzając bankom Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan i MUFG grzywnę na łączną kwotę 1,07 mld euro. Jest to umotywowane ich udziałem w dwóch zmowach na rynku wymiany walut, dotyczących 11 walut. Postępowanie Komisji dowiodło, że niektórzy traderzy dokonujący operacji wymiany walut dla tych banków wymieniali wrażliwe informacje i koordynowali swoje strategie. Bank UBS ujawnił Komisji istnienie zmów i skorzystał z całkowitego immunitetu... Więcej
Nowy cennik opłat za połączenia i SMS-y
photo
Od 15 maja w ramach jednolitego rynku cyfrowego i europejskiej reformy przepisów dotyczących telekomunikacji (przyjętej przez Radę i Parlament w czerwcu 2018 roku) zaczną obowiązywać nowe maksymalne stawki za wszystkie międzynarodowe rozmowy i wiadomości SMS w obrębie UE. Konsumenci dzwoniący ze swojego kraju do innego państwa UE zapłacą maksymalnie 19 centów za minutę (plus VAT) i 6 centów za wiadomość SMS (plus VAT). Operatorzy z całej Unii powinni powiadomić konsumentów o tych nowych pułapach cen... Więcej
Powołanie nowego przewodniczącego Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
photo
14 maja Komisja mianowała profesora Mauro Ferrariego, specjalistę od nanomedycyny, przewodniczącym Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Jej rolą jest koordynowanie wysiłków badawczych państw członkowskich i Unii. Mauro Ferrari rozpocznie swoją kadencję 1 stycznia i zastąpi Jean-Pierre'a Bourguignona... Więcej

Rada : Konkluzje Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
photo
Podczas Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 14 maja ministrowie dyskutowali o pakiecie reform wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 roku. Omówili komunikat Komisji "Czysta planeta dla wszystkich" i przedyskutowali jego aspekty rolne. I wreszcie, ministrowie debatowali na temat handlu produktami rolnymi oraz zakończonych lub trwających negocjacji w tej materii, zwłaszcza z Mercosurem, Australią i Nową Zelandią... Więcej
Konkluzje Rady dotyczącej obrony
photo
14 maja ministrowie obrony omówili sytuację w Sahelu ze swoimi odpowiednikami z państw G5 na rzecz Sahelu. Dyskutowali o stałej współpracy strukturalnej po upływie pierwszego roku od jej rozpoczęcia oraz przyjęli zalecenie dokonujące oceny postępów poczynionych przez państwa uczestniczące. Ministrowie podkreślili, że te ostatnie zrobiły krok naprzód, zwiększając zagregowane budżety na obronę z 3,3% w 2018 do 4,6% w 2019. I w końcu, zachęcali państwa uczestniczące do podjęcia bardziej wiążących zobowiązań w sprawie zbliżania ich systemów obronnych... Więcej
Konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych
photo
17 maja unijni ministrowie ds. gospodarki i finansów omówili kwestię podatku cyfrowego, żeby przygotować debatę G20 w japońskiej Osace 28 i 29 czerwca. Przedyskutowali ewentualne środki służące zabezpieczeniu sprawiedliwej konkurencji i zmniejszeniu obciążeń administracyjnych, z którymi muszą się mierzyć przedsiębiorstwa. Nie osiągnięto porozumienia. Ministrowie stworzyli pierwszy system sankcji umożliwiających Unii nakładanie ukierunkowanych środków restrykcyjnych mających zniechęcać do cyberataków i im przeciwdziałać. Chodzi także o ataki wymierzone w kraje trzecie czy organizacje międzynarodowe. I wreszcie ministrowie zdecydowali o usunięciu Aruby, Barbados i Bermudów z listy krajów i terytoriów, które nie współpracują w kwestiach podatkowych. Na liście pozostało 12 państw i terytoriów... Więcej
Więcej
Rada dotycząca rozwoju
photo
Obradujący 16 maja europejscy ministrowie rozwoju przyjęli konkluzje dotyczące celów pomocy rozwojowej w formie rocznego raportu dla Rady Europejskiej. Wynika z niego, że Unia i jej państwa członkowskie pozostały największym światowym dawcą oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA): zaoferowały 74,4 mld euro i 0,47% unijnego PKB, czyli niemal 57% łącznej ODA dostarczanej krajom rozwijającym się. Rada opublikowała również swoje konkluzje na temat spójności polityk w służbie rozwojowi... Więcej
Więcej
Posiedzenie Eurogrupy
photo
16 maja 19 ministrów finansów strefy euro przedyskutowało sytuację gospodarczą Unii i przyszły budżet strefy euro oraz przypomniało o instrumencie budżetowym na rzecz konwergencji i konkurencyjności. Omawiając zagadnienie finansowania tego instrumentu, ministrowie podjęli decyzję, że państwa członkowskie strefy euro określą swoje strategiczne podejście i będą zaangażowane w kontrolę jego wdrażania przez Komisję Europejską... Więcej
Konkluzje Rady Europejskiego Obszaru Gospodarczego
photo
20 maja w Brukseli odbyło się 51. posiedzenie Rady Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Wzięli w nim udział przedstawiciele państw członkowskich Unii oraz ministrowie spraw zagranicznych Liechtensteinu, Islandii i Norwegii. Rada podkreśliła konieczność zachowania umowy o EOG w kontekście brexitu oraz przedyskutowała kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym i zmianami klimatycznymi w ramach wdrażania porozumienia paryskiego. I wreszcie, ministrowie podkreślili znaczenie dokończenia jednolitego rynku cyfrowego... Więcej
Rozporządzenia w sprawie interoperacyjności systemów informacyjnych
photo
14 maja Rada definitywnie przyjęła dwa rozporządzenia ustanawiające ramy interoperacyjności między unijnymi systemami informacyjnymi. Umożliwi to skuteczniejszą kontrolę na granicach zewnętrznych. Dwa rozporządzenia tworzą europejski portal wyszukiwania, który pozwoli właściwym organom dokonywać kwerend w kilku systemach informacyjnych, wspólny serwis kojarzenia danych biometrycznych, wspólne repozytorium danych identyfikacyjnych i moduł wykrywający multiplikację tożsamości... Więcej

Dyplomacja : Rada Stowarzyszenia UE-Tunezja
photo
Obradująca 17 maja Rada Stowarzyszenia UE-Tunezja podpisała wspólną deklarację, w której wyraziła zadowolenie z doskonałego uprzywilejowanego partnerstwa. Rada podpisała porozumienie na rzecz programu EU4Youth sprzyjającego inkluzji gospodarczej, społecznej i politycznej młodych Tunezyjczyków... Więcej
Przedłużenie sankcji wobec Syrii
photo
17 maja Rada przedłużyła restrykcje wobec syryjskiego reżimu i tych, którzy go popierają, do 1 czerwca 2020 roku. Uwzględniła represje, jakim nadal jest poddawana ludność cywilna. Obecnie obowiązujące sankcje przeciwko Syrii obejmują embargo na ropę, restrykcje uderzające w niektóre inwestycje, zamrożenie aktywów posiadanych przez syryjski bank centralny w Unii oraz restrykcje wymierzone w eksport sprzętu i technologii, które mogą zostać wykorzystane do celów wewnętrznej represji, a także sprzęt i technologie mające nadzorować i przechwytywać komunikację internetową i telefoniczną... Więcej
Strategia współpracy UE-Azja Środkowa
photo
15 maja Komisja oraz Wysoka Przedstawicielka Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa opublikowały wspólny komunikat aktualizujący strategię współpracy Unii z 5 krajami Azji Środkowej (Kazachstanem, Kirgistanem, Tadżykistanem, Turkmenistanem i Uzbekistanem) z 2007 roku. Komunikat skupia się na 2 priorytetach: rozwinięciu współpracy i zdolności adaptacyjnych państw Azji Środkowej w obliczu wewnętrznych i zewnętrznych kryzysów oraz wspieraniu ich modernizacji gospodarczej... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Wyrok w sprawie mierzenia dobowego czasu pracy
photo
14 maja TSUE wydało orzeczenie, w myśli którego państwa członkowskie powinny zobowiązać pracodawców do wdrożenia systemu umożliwiającego pomiar dobowego czasu pracy. Orzeczenie zapadło w sprawie hiszpański związek zawodowy Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) przeciwko Deutsche Bank. Trybunał ocenił, że trzeba zagwarantować efektywność praw przyznanych w dyrektywie dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. W związku z tym do państw członkowskich należy zobowiązanie pracodawców do ustanowienia wiarygodnego i obiektywnego systemu umożliwiającego mierzenie dobowego czasu pracy każdego pracownika... Więcej

Europejskie agencje : Dochodzenia Europejskiej Rzeczniczki dotyczące procesów decyzyjnych
photo
14 maja Europejska Rzeczniczka Emily O'Reilly opublikowała swój doroczny raport, w którym odnotowuje, że skargi dotyczące przejrzystości administracji Unii to główny rodzaj spraw rozpatrywanych przez jej biuro (24,5%). Aktualnie Rzeczniczka prowadzi 3 oddzielne dochodzenia w sprawie braku przejrzystości procesu decyzyjnego krajowych rządów na szczeblu Unii: na temat sposobu, w jaki Unia przetwarza i upublicznia (bądź nie) dokumenty Eurogrupy; na temat braku przejrzystości dorocznych decyzji w sprawie kwot połowowych; na temat odmowy Komisji, by udzielić dostępu do publicznych dokumentów i stanowisk władz krajowych w kwestii zagrożenia dla pszczół, jakim są pestycydy... Więcej
Cyberprzestępczość: rozbicie światowej sieci
photo
16 maja europejska i amerykańska policja ogłosiły, że rozbiły globalną sieć cyberprzestępców, którzy obrabowali ponad 41 000 osób na całym świecie ze 100 mln dolarów, wykorzystując rosyjskie złośliwe oprogramowanie. Wszczęto postępowania sądowe przeciwko podejrzanym w Gruzji, na Ukrainie, w Mołdawii i w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem 5 obywateli rosyjskich jest nadal poszukiwanych, oświadczył Europol, europejska agencja ds. współpracy między policjami, podczas konferencji prasowej w Hadze... Więcej

Niemcy : Podróż kanclerz do Chorwacji
photo
18 maja niemiecka kanclerz Angela Merkel udała się do Chorwacji. Podczas konferencji prasowej w Zagrzebiu z chorwackim premierem Andrejem Plenkoviciem wezwała europejskich przywódców politycznych, by stawiali czoła "prądom, które chcą zniszczyć Europę"... Więcej
Więcej

Austria : Dymisja wicekanclerza i przedterminowe wybory
photo
18 maja do dymisji podał się austriacki kanclerz i przewodniczący skrajnie prawicowej partii FPÖ Heinz-Christian Strache, a po nim 20 maja 4 innych ministrów FPÖ. To efekt doniesień niemieckich dzienników "Der Spiegel" i "Süddeutsche Zeitung". Polityk został sfilmowany, jak proponował kontrakty na zamówienia publiczne kobiecie, która podawała się za siostrzenicę rosyjskiego oligarchy. W zamian liczył na poparcie polityczne w postaci odkupienia dziennika "Kronen" (popularnego austriackiego medium). W konsekwencji skandalu kanclerz Sebastian Kurz zapowiedział rozpisanie przedterminowych wyborów parlamentarnych, które mogą się odbyć we wrześniu... Więcej
Więcej

Francja : Apel z Christchurch w sprawie terroryzmu
photo
15 maja prezydent Emmanuel Macron i nowozelandzka premier Jacinda Ardern zaprezentowali Apel z Christchurch. U jego genezy leży atak terrorystyczny z 15 marca, w trakcie którego uderzono w dwa meczety w Christchurch. Zamach był filmowany i transmitowany na żywo na Facebooku. Apel jest dokumentem zawierającym zobowiązania rządów i wielkich przedsiębiorstw sektora cyfrowego takich jak Twitter, Facebook czy Google na rzecz walki z treściami terrorystycznymi online. Zaproponowano w nim na przykład stosowanie praw dotyczących usuwania treści terrorystycznych czy rozwinięcie nowych narzędzi technologicznych, aby usuwać nienawistne przesłania... Więcej
Więcej

Holandia : Spotkanie Angeli Merkel i Marka Ruttego
photo
16 maja niemiecka kanclerz gościła holenderskiego premiera Marka Ruttego. Rozmowy skupiły się na 3 głównych wątkach. Pierwszym jest, mówiąc słowami Angeli Merkel, "wielkie podobieństwo w zakresie gospodarki i handlu" kluczowe dla dobrobytu obu państw. Drugi wątek dotyczy wyzwań klimatycznych, w odpowiedzi na które "każde państwo musi znaleźć swoją własną drogę". I wreszcie, pomimo partyjnych rozbieżności między między EPP i liberałami, których reprezentują odpowiednio Merkel i Rutte, dwoje polityków wskazało, iż chce "wspólnie i odpowiedzialnie pracować"... Więcej

Polska : Marsz dla Europy
photo
18 maja ponad 20 000 Polaków przeszło ulicami Warszawy, żeby wyrazić swoje poparcie dla Unii Europejskiej. Na czele marszu szedł przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, były premier i współzałożyciel Platformy Obywatelskiej należącej do Koalicji Europejskiej, która startuje w wyborach europejskich 26 maja... Więcej

Zjednoczone Królestwo : Brexit: kolejne głosowanie w parlamencie zaplanowano na czerwiec
photo
17 maja porażką zakończyły się negocjacje między premier Theresą May i szefem labourzystowskiej opozycji Jeremym Corbynem. Miały one na celu osiągnięcie porozumienia w sprawie ratyfikacji umowy o wyjściu z Unii Europejskiej. Tymczasem brytyjski rząd chce zaprezentować projekt ustawy w parlamencie około 3 czerwca, a głosowanie miałoby miejsce w kolejnych dniach. Theresa May oświadczyła, że po głosowaniu ogłosi datę swojego odejścia. Partia Konserwatywna powinna wybrać nowego lidera, który zostanie premierem... Więcej
Więcej | Więcej

Szwajcaria : Przyjęcie unijnej dyrektywy na temat broni na drodze referendum
photo
19 maja Szwajcarzy zaaprobowali w referendum ustawę zaostrzającą warunki nabywania pewnych rodzajów broni (63,7%). Ma ona dostosować Konfederację do antyterrorystycznych narzędzi Unii Europejskiej. Frekwencja wyniosła 43,34%. Odrzucenie tego rozwiązania zakwestionowałoby przynależność kraju do strefy Schengen... Więcej

Ukraina : Zaprzysiężenie Wołodymyra Zełenskiego
photo
20 maja Wołodymyr Zełenski, wybrany 21 kwietnia 73% głosów, został zaprzysiężony na prezydenta Ukrainy. Natychmiast ogłosił rozwiązanie parlamentu i przedterminowe wybory, które odbędą się prawdopodobnie w październiku. Wskazał, iż chce "osiągnąć zawieszenie broni w Donbasie", separatystycznym regionie okupowanym przez oddziały rosyjskie... Więcej
Więcej

Rada Europy : Francja obejmuje przewodnictwo w Komitecie Ministrów
photo
17 maja Francja zastąpiła Finlandię za sterami Komitetu Ministrów Rady Europy. Dotychczasowy przewodniczący - fiński minister spraw zagranicznych Timo Soini zaprezentował bilans przewodnictwa swojego kraju. Francuska sekretarz stanu do spraw europejskich Amélie de Montchalin przedstawiła priorytety francuskiej prezydencji na kolejnych 6 miesięcy: zachowanie i wzmocnienie europejskiego systemu ochrony praw człowieka; promowanie równości i wspólnego życia oraz dostosowanie państwa prawa do nowych wyzwań (zwłaszcza związanych z cyfryzacją i sztuczną inteligencją)... Więcej
Deklaracja z okazji 70. urodzin Rady Europy
photo
Z okazji 70. urodzin Rady Europy Komitet Ministrów - jej instancja decyzyjna - przyjęła deklarację. Ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich wyrażają w niej zadowolenie z aktywnej roli Rady Europy w zakresie ochrony praw człowieka poprzez instrumenty takie jak Europejska Konwencja Praw Człowieka, Europejski Trybunał Praw Człowieka czy Europejska Karta Społeczna. Przypominają w deklaracji, że ogół państw członkowskich musi przestrzegać podjętych zobowiązań i standardów Rady. Ministrowie naszkicowali również szereg priorytetowych obszarów działania: wolna i pluralistyczna debata publiczna, walka z dyskryminacją, równość szans i płci... Więcej

Eurostat : Nadwyżka w międzynarodowym handlu towarowym
photo
Według danych opublikowanych 16 maja przez Eurostat światowy eksport towarów ze strefy euro zwiększył się w stosunku do marca 2018 roku o 3,1%, a import ze świata o 6%. W marciu br. strefa euro odnotowała w międzynarodowym handlu towarowym z resztą świata nadwyżkę w wysokości 22,5 mld euro (w porównaniu do 26,9 mld euro w marcu 2018). Światowy eksport towarów z Unii Europejskiej podskoczył w stosunku do marca 2018 o 1,2%, a import ze świata zwiększył się o 6,4% w porównaniu do marca 2018. W marcu tego roku Unia odnotowała nadwyżkę w międzynarodowym handlu towarowym z resztą świata na kwotę 2,9 mld euro (wobec 11,2 mld euro w marcu 2018)... Więcej
Rośnie PKB w strefie euro i w Unii Europejskiej
photo
Według szacunków opublikowanych 15 maja przez Eurostat w I kwartale 2019 roku PKB w strefie euro zwiększyło się w porównaniu do poprzedniego okresu o 0,4%, a w Unii Europejskiej o 0,5%. W porównaniu do I kwartału 2018 PKB zwiększyło się o 1,2% w strefie euro i o 1,5% w UE. W I kwartale 2019 roku liczba osób posiadających zatrudnienie także wzrosła w stosunku do poprzedniego okresu - o 0,3% zarówno w strefie euro, jak i w Unii... Więcej
Inflacja 1,7% w strefie euro, 1,9% w Unii Europejskiej
photo
Według danych opublikowanych 17 maja przez Eurostat roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła w kwietniu 2019 1,7% (wobec 1,4% w marcu 2019 i 1,2% w kwietniu 2018). Roczna stopa inflacji w Unii Europejskiej w kwietniu 2019 to 1,9% (w porównaniu do 1,6% w marcu 2019 i 1,5% w kwietniu 2018). Najniższe stopy roczne odnotowano w Chorwacji (0,8%) i w Danii (0,9%), a najwyższe w Rumunii (4,4%) i na Węgrzech (3,9%)... Więcej

Opracowania/raporty : Raporty na temat kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji
photo
17 maja Komisja opublikowała najświeższe sprawozdania dotyczące postępów poczynionych w kwietniu 2019 roku przez platformy Facebook, Google i Twitter w zakresie zwalczania dezinformacji. Te trzy platformy internetowe, będące sygnatariuszami kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji, zobowiązały się do składania comiesięcznych sprawozdań z działań podejmowanych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w maju br. Komisja doceniła postępy, zwłaszcza w zakresie przejrzystości i zwalczania dezinformacji, ale oceniła, że potrzebne są udoskonalenia, w szczególności dotyczące ukierunkowanych reklam i środków identyfikacji wykorzystywanych przy przypisywaniu ich do użytkowników... Więcej
Opracowania na temat pozytywnych efektów programu Erasmus+
photo
20 maja Komisja opublikowała dwa niezależne opracowania dokonujące oceny skutków programu Erasmus+ dla jego beneficjantów - studentów, wykładowców i uniwersytetów. 9 na 10 studentów ocenia, że kompetencje i doświadczenia nabyte w ciągu Erasmusa są im na co dzień przydatne w pracy. Wzmocniło się również ich poczucie przynależności do Europy. Odnośnie uniwersytetów uczestniczących w programie, są lepiej przygotowane do transformacji cyfrowej, współpracy międzynarodowej i ewolucji na rynku pracy. Od 2014 do 2018 roku z programu Erasmus+ skorzystało ponad 2 mln studentów i wykładowców... Więcej
Raport na temat środków na rzecz uchodźców w Turcji
photo
17 maja Komisja opublikowała raport na temat postępów poczynionych w ramach pomocy Unii na rzecz uchodźców znajdujących się w Turcji. Wdrożono 84 projekty, zwłaszcza w obszarze edukacji i zdrowia. To budowa szkół i ośrodków zdrowia czy program integrowania syryjskich dzieci w tureckim systemie oświaty. Ogół tych narzędzi dysponuje budżetem 6 mld euro, z czego 4,2 mld już zostały rozdysponowane... Więcej
Doroczny raport na temat niebieskiej gospodarki
photo
Z okazji Europejskiego Dnia Morza (16 maja) Komisja opublikowała swój raport 2019 na temat niebieskiej gospodarki w Unii. Koncepcja niebieskiej gospodarki odsyła do wszelkiej działalności gospodarczej związanej z oceanami, morzami i strefą przybrzeżną. Według raportu za 2019 rok wartość dodana brutto sektorów niebieskiej gospodarki w 2017 wyniosła około 180 mld euro. Państwa członkowskie, które odgrywają w tej gospodarce wiodącą rolę to Zjednoczone Królestwo, Hiszpania, Niemcy, Francja i Włochy. Raport obejmuje również analizę skutków niebieskiej gospodarki dla ekosystemów... Więcej

Kultura : Romantyczny Paryż
photo
Od 22 maja do 15 września Muzeum Życia Romantycznego w Paryżu proponuje wystawę "Romantyczny Paryż 1815-1848. Salony literackie". Ekspozycja ta pokazuje Paryż w latach 1815-1848 za pośrednictwem atmosfery salonów literackich, gdzie mieli zwyczaj gromadzić się intelektualiści tacy jak Honoré de Balzac, Victor Hugo czy Alfred de Musset... Więcej
Louise Bourgeois w ogrodach Rijksmuseum w Amsterdamie
photo
Od 25 maja do 3 listopada amsterdamskie Rijksmuseum gości konstrukcje Louise Bourgeois. W ogrodach muzealnych umieszczonych zostanie 12 rzeźb wszelkich rodzajów, takich jak kolosalne pajęczyny, gigantyczne oczy czy ogromne spirale z aluminium... Więcej
Międzynarodowy Festiwal Literatury w Dublinie
photo
Do 25 maja trwa Międzynarodowy Festiwal Literatury w Dublinie. W jego trakcie 40 mężczyzn i kobiet irlandzkiej oraz zagranicznej literatury spotyka się, aby poczytać i podyskutować... Więcej

21maj
21 maja

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

22maj
22-23 maja

Bruksela

Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu

23maj
23-26 maja

Unia Europejska

Wybory europejskie

26maj
26 maja

Rumunia

Referendum na temat reform wymiaru sprawiedliwości

Belgia

Wybory parlamentarne i regionalne

Litwa

Wybory prezydenckie (II tura)

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020