Biuletyn n°849

Open panel Open panel
Biuletyn n°849
Biuletyn
wtorek, 28 maja 2019
numer 849
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Parlament Europejski: nowa równowaga... ale nie eurosceptyczna
Autorzy : Pascale Joannin, Eric Maurice
Pascale Joannin, Eric Maurice
Nowy Parlament Europejski, wybrany 26 maja przy znaczącym wzroście frekwencji, wyznacza koniec duopolu Europejskiej Partii Ludowej i Partii Europejskich Socjalistów oraz usankcjonowuje proeuropejski blok z liberałami i Zielonymi. Eurosceptyczna fala, o której śnili niektórzy, nie miała miejsca. Skład grup i nominacje na szefów instytucji będą jednak skomplikowane i może się pojawić kilka niespodzianek.
Więcej
Na pierwszej stronie! : W Europie najgorsze nigdy nie jest pewne
photo
Przy frekwencji przekraczającej 50% i wynikach, które ograniczają znaczenie ekstremów i wzmacniają centrum, wybory europejskie 2019 stanowią przesłanie zaufania obywateli do Europy i są pozytywnym apelem do ich przywódców, a ponadto do całego świata, pisze prezes Fundacji Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Wybory : Wyniki wyborów parlamentarnych w Belgii
photo
Belgijskie wybory parlamentarne 26 maja doprowadziły do pogłębienia podziału kraju na dwie oddzielne krainy polityczne. We Flandrii zwyciężyli nacjonaliści z Nowego Sojuszu Flamandzkiego (N-VA). Zdobyli 25 mandatów i wyprzedzili skrajną prawicę - Vlaams Belang, który zwiększył stan posiadania z 3 do 18 mandatów. W Walonii Partia Socjalistyczna z 20 mandatami wyprzedziła Ruch Reformatorski dotychczasowego premiera Charles'a Michela. Wybory naznaczył również wzrost popularności flamandzkich i frankofońskich Zielonych, a także radykalnej lewicy z Partii Pracy (PTB). Powyższe rozbieżności powinny utrudnić utworzenie rządu... Więcej
Więcej
Socjaldemokratyczna lewica faworytem wyborów parlamentarnych w Danii
photo
Według sondaży kierowana przez Mette Frederiksen Socjaldemokracja Danii wygra duńskie wybory parlamentarne 5 czerwca, wyprzedzając liberałów dotychczasowego premiera Larsa Lokke Rasmussena i populistów z Partii Ludowej. Główne tematy kampanii wyborczej to zagadnienia związane ze zdrowiem, emerytury i ocieplenie klimatu. Obserwujemy też bliskość poglądów prawicy i lewicy w kwestii imigracji... Więcej
Kolejnym prezydentem Łotwy powinien zostać Egils Levits
photo
29 maja 100 członków Sejmu, jedynej izby parlamentu, wybierze następcę Raimondsa Vejonisa na stanowisku prezydenta republiki. Jest trzech oficjalnych kandydatów, w tym Egils Levits - sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości... Więcej
Gitanas Nauseda wybrany prezydentem Litwy
photo
Ekonomista Gitanas Nauseda zwyciężył w wyborach prezydenckich na Litwie, których II tura odbyła się 26 maja, w tym samym czasie co wybory europejskie. Zdobył 66,72% głosów. Nauseda, kandydat niezależny, pokonał byłą minister finansów Ingridę Simonyte. 12 lipca zastąpi Dalię Grybauskaitė... Więcej

Fundacja : Praski Szczyt Europejski
photo
Fundacja uczestniczy w Prague European Summit, dorocznej konferencji na temat europejskich wyzwań, która odbędzie się od 27 do 29 maja. 28 maja Pascale Joannin, dyrektorka generalna Fundacji, bierze udział w okrągłym stole na temat wizji przywództwa Unii w Ambasadzie Francji. Kierownik biura Fundacji w Brukseli Eric Maurice będzie moderatorem okrągłego stołu na temat wyzwań związanych z państwem prawa i wartościami podstawowymi UE... Więcej
"The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2019"
photo
Dostępny jest "The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2019", publikacja będąca punktem odniesienia dla europejskich decydentów. Tegoroczne odnowienie instytucji europejskich stanowi okazję do pogłębionej refleksji na temat stanu Unii, jej szans na zyskanie większej niezależności i wagi na arenie międzynarodowej dzięki zależnościom, jakie będzie umiała wytworzyć między swoimi państwami członkowskimi. W publikacji zgromadzono artykuły najlepszych ekspertów. Oferuje ona 33 oryginalne mapy, które syntetyzują główne europejskie wyzwania, i niespotykany pakiet statystyk z komentarzem. Zamów tę książkę... Więcej
"La grande bascule - Le XXIe siècle européen"
photo
W opublikowanej w wydawnictwie Ecole de guerre książce pt. "La grande bascule - Le XXIe siècle européen" Jean-Dominique Giuliani pokazuje - wbrew zwyczajowej narracji - że Unia Europejska ma środki, by przezwyciężać nowe wyzwania XXI wieku. UE odniosła sukces przekraczający wyobrażenia jej ojców założycieli. Może jeszcze zdoła zagwarantować sobie miejsce pośród trzech największych światowych potęg pod koniec wieku... Więcej
"Atlas permanent de l'Union européenne"
photo
"Atlas permanent de l'Union européenne" proponuje całościowy i przystępny obraz strefy euro, Unii, każdego państwa członkowskiego oraz ich terytoriów zamorskich. Dzięki tej publikacji każdy czytelnik ma do swojej dyspozycji najświeższe i najbardziej obiektywne informację polityczne oraz statystyczne. Książka dostępna jest w wersji papierowej na stronie Fundacji lub w księgarni albo też w wersji cyfrowej... Więcej
Książka Roberta Schumana "Dla Europy"
photo
Z okazji wyborów europejskich Fundacja zaprasza do ponownej lektury "Dla Europy" Roberta Schumana (jedynego dzieła, jakie ten "Ojciec Europy" poświęcił inicjatywie integracji). Można dzięki niej zrozumieć jego podejście i polityczne wyzwania stojące przed pokojową oraz dobrowolną konstrukcją zapewniającą jedność kontynentu i z tego tytułu nie mającą precedensu w historii. Wizja Schumana pozostaje dla dzisiejszej Europy koniecznością i trzeba myśleć o jej przyszłości... Więcej

Komisja : RescEU: pierwsza flota walcząca z pożarami
photo
21 maja Komisja uruchomiła pierwszą flotę powietrzną do walki z klęskami żywiołowymi w ramach nowego systemu rescEU. To element przygotowań do ewentualnych pożarów lasów. W początkowym okresie flota rescEU będzie się składała z 7 samolotów gaśniczych i 6 śmigłowców, których szeregi mogą zostać przed latem wzmocnione. Komisja zwiększa również swoje zdolności do kontrolowania i koordynowania, aby zapobiegać katastrofom i na nie reagować. W marcu 2019 roku wszedł w życie nowy unijny mechanizm obrony cywilnej. Obejmuje on w szczególności instrument RescEU, rezerwę zdolności i instrumentów reagowania na katastrofy naturalne oraz wywołane przez człowieka... Więcej
Podpisanie umów o współpracy lotniczej z Chinami
photo
20 maja Komisja Europejska podpisała dwa porozumienia z Chinami na temat bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego i współpracy aeronautycznej. Umowy te zawarto po szczycie UE-Chiny 9 kwietnia 2019 roku i wpisują się one w kontekst ustanowionej przez Komisję Strategii lotniczej dla Europy. Pierwsza umowa służy wspieraniu umów handlowych między Unią Europejską i Chinami w sektorze lotnictwa cywilnego, podczas gdy druga jest porozumieniem horyzontalnym gwarantującym, że umowy dwustronne w sprawie usług lotniczych między Chinami i państwami członkowskimi są zgodne z prawem europejskim... Więcej
Pierwsza rocznica RODO
photo
Z okazji pierwszej rocznicy wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) 25 maja Komisja opublikowała częściowe wyniki specjalnego badania Eurobarometru. Blisko 6 na 10 osób w Unii zna RODO, a nowo utworzona Europejska Rada Ochrony Danych zarejestrowała ponad 400 spraw transgranicznych. Kompletny raport zostanie opublikowany 10 czerwca... Więcej
Więcej

Rada : Konkluzje Rady do Spraw Ogólnych
photo
21 maja ministrowie do spraw europejskich zebrali się, żeby przygotować Radę Europejską w dniach 20-21 czerwca, w trakcie której europejscy przywódcy powinni przyjąć program strategiczny UE na lata 2019–2024. Najpierw ministrowie omówili wieloletnie ramy finansowe (WPR) na lata 2021-2027, zwłaszcza propozycję Komisji, by włączyć do unijnego budżetu Europejski Fundusz Rozwoju. Ministrowie przyjęli też dwie decyzje zmieniające skład Komitetu Regionów i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, a także dyrektywę zakazującą jednorazowych plastików i nowe rozporządzenie harmonizujące wymogi dla nawozów... Więcej
Konkluzje Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu
photo
22 i 23 maja w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu. Ministrowie zaproponowali narzędzia mające zaradzić takim problemom jak brak bezpieczeństwa, niepewne warunki pracy i bezrobocie młodzieży. Przyjęli również zalecenie w sprawie wysokiej jakości systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. Odnośnie kultury, ministrowie przedyskutowali środki sprzyjające dostępowi młodych pokoleń do kultury. I wreszcie, w obszarze sportu ministrowie przyjęli rezolucję na temat reprezentacji i koordynacji państw członkowskich w Radzie Założycielskiej Światowej Agencji Antydopingowej... Więcej
Posiedzenie Komitetu Wojskowego Unii
photo
21 maja obradował Komitet Wojskowy Unii Europejskiej, który obejmuje szefów sztabów państw członkowskich. Przeanalizowano współpracę UE-NATO i środki służące jej wzmocnieniu oraz przedyskutowano mobilność wojskową. Dokonano przeglądu unijnych misji i operacji wojskowych w dziedzinie WPBiO, w tym misji szkoleniowych. Podsumowano wojskowy wymiar jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Szefowie sztabów rozmawiali o zdolnościach i o instrumentach finansowych. Wysłuchali też najnowszych informacji o wdrażaniu stałej współpracy strukturalnej (PESCO)... Więcej

Dyplomacja : Konkluzje posiedzenia Rady Ministrów z krajami AKP
photo
23 i 24 maja odbyło się posiedzenie Rady Ministrów UE-grupa państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). Zostało ono poświęcone odnowieniu porozumienia o partnerstwie UE-AKP. Omówiono m.in. temat ocieplenia klimatu, zarządzanie oceanami czy migracje. Unijny komisarz ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju Neven Mimica oraz minister spraw zagranicznych Togo Robert Dussey dokonali oceny postępów poczynionych w ramach negocjacji nowego partnerstwa. Ma ono zastąpić umowę z Kotonu, która wygasa w 2020 roku... Więcej
Więcej
Raport na temat wdrażania partnerstwa z Armenią
photo
21 maja Komisja opublikowała raport na temat rozwoju stosunków UE-Armenia od czerwca 2018 do maja 2019 roku. Publikacja ma miejsce przed Radą Stowarzyszenia UE-Armenia, która odbędzie się 13 czerwca. Raport potwierdza, że Armenia działa na rzecz partnerstwa z UE i ma świadomość roli, jaką Unia może odegrać w armeńskim programie reform. Unia udzieliła krajowi znaczącego wsparcia podczas armeńskich wyborów parlamentarnych w grudniu 2018 roku i zainicjowała strategiczny dialog na temat wymiaru sprawiedliwości. Poza tym, w przeciągu roku handel między UE i Armenią wzrósł o 15%, a współpraca w sektorze edukacji została wzmocniona... Więcej
Konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych
photo
27 maja ministrowie spraw zagranicznych zebrali się, aby omówić kwestie związane z handlem międzynarodowym. Przyjęli dodatkowe wytyczne negocjacyjne do negocjacji w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), aby Komisja mogła wziąć udział w wielostronnych rozmowach o handlu elektronicznym. Ministrowie dyskutowali również o stosunkach handlowych między Unią i Stanami Zjednoczonymi oraz o umowie o wolnym handlu z Wietnamem... Więcej

Europejskie agencje : Rozbicie dużej grupy przestępczej
photo
22 maja Europol ogłosił, że dzięki wspólnej operacji wielu europejskich policji rozbita została szeroka sieć przestępcza. Doprowadzono do aresztowania dwudziestu podejrzanych. Międzynarodowa grupa przestępcza, określona jako "wysoce profesjonalna i niebezpieczna", miała w latach 2017-2019 zdobyć około 680 mln euro, wskazała europejska agencja ds. współpracy między policjami kryminalnymi, ulokowana w Hadze... Więcej
Frontex: wspólna operacja na Bałkanach
photo
21 maja Europejska Agencja Straży Przybrzeżnej i Granicznej (Frontex) rozpoczęła we współpracy z Albanią swoją pierwszą wspólną operację na terytorium sąsiedzkiego kraju trzeciego. Począwszy od 22 maja zespoły Frontexu, a także albańska straż wybrzeża rozlokowane zostaną na granicy między Grecją i Albanią, aby poprawić jej bezpieczeństwo. Ta pierwsza wspólna operacja jest konsekwencją umowy z Albanią podpisanej w październiku 2018 roku i służy wzmocnieniu współpracy granicznej z Bałkanami Zachodnimi. Podobne umowy podpisane zostały z Macedonią Północną, Serbią, Bośnią i Hercegowiną oraz Czarnogórą. Mogą zacząć obowiązywać w kolejnych miesiącach... Więcej
Więcej

Austria : Wniosek o wotum nieufności wobec rządu S. Kurza
photo
27 maja Sebastian Kurz, kanclerz z Austriackiej Partii Ludowej (ÖVP), i jego rząd zostali obaleni w parlamencie przy pomocy wniosku o wotum nieufności. Poparła go Socjaldemokratyczna Partia Austrii (SPÖ), Wolnościowa Partia Austrii (FPÖ) i Liste Jetzt. Ten wniosek to kolejna konsekwencja "skandalu Ibiza" - były wicekanclerz Heinz-Christian Strache zamieszany jest w aferę korupcyjną... Więcej

Hiszpania : Wyniki wyborów regionalnych i lokalnych
photo
26 maja, w tym samym czasie co wybory europejskie, odbyły się wybory gminne i regionalne. W Madrycie zwyciężyła lewicowa partia Mas Madrid (30% głosów), ale prawica może przejąć ratusz dzięki głosom Partii Ludowej (24%) i Ciudadanos (19%). W Barcelonie wygrała Republikańska Lewica Katalonii (ERC) - otrzymała 21% głosów. Pokonała ugrupowanie Barcelona en Comú (20%), Partię Socjalistów Katalonii (18%), Ciudadanos (18%) oraz Partię Ludową (5%). Co do wyborów regionalnych, 12 na 17 regionów wybrało nowych deputowanych. M.in. Madryt, gdzie zdobywając 27% PSOE pokonało Partię Ludową (22%), Ciudadanos (19%) i Mas Madrid (14%)... Więcej

Rumunia : Szef rumuńskiej Partii Socjaldemokratycznej skazany na 3,5 roku więzienia
photo
27 maja Liviu Dragnea, szef rumuńskiej Partii Socjaldemokratycznej (rządzącej krajem), został skazany przez Sąd Najwyższy na 3,5 roku bezwzględnego więzienia za sprzeniewierzenie publicznych pieniędzy. Kilka godzin później został osadzony w więzieniu w Rahovej. Polityk, skazany w 2016 roku na 2,5 roku więzienia w zawieszeniu za oszustwa wyborcze i będący od 2017 roku obiektem śledztwa Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) za domniemane sprzeniewierzenie 21 mln euro, uważany był wpływową osobę w państwie. Wyrok skazujący ma miejsce po porażce Partii Socjaldemokratycznej w wyborach europejskich i w podwójnym referendum na temat reform wymiaru sprawiedliwości... Więcej
Wyniki referendum na temat wymiaru sprawiedliwości
photo
26 maja ponad 40% rumuńskich wyborców wzięło udział w referendum rozpisanym przez prezydenta Klausa Iohannisa, które dotyczyło przyszłości tamtejszego wymiaru sprawiedliwości (próg uczestnictwa wymagany do ważności referendum wynosił 30%). Ponad 80% głosujących odpowiedziało "tak" na dwa pytania, które służyły zakazaniu amnestii i ułaskawień w sprawach o korupcję oraz zakazaniu przyjmowania przez rząd nadzwyczajnych rozporządzeń w zakresie wykroczeń i organizacji sądownictwa. Nazajutrz po referendum szef rządzącej Partii Socjaldemokratycznej Liviu Dragnea, uważany za inspiratora reform, których chce zakazać Klaus Iohannis, został ostatecznie skazany na 3,5 roku więzienia w sprawie fikcyjnych miejsc pracy... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Dymisja Theresy May
photo
24 maja premier Theresa May ogłosiła, że 7 czerwca poda się do dymisji. Powodem jest niemożność uzyskania przez nią zgody parlamentu na ratyfikację umowy o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Aby znaleźć następcę, rządząca Partia Konserwatywna musi zwołać kongres. Start zadeklarowało już 7 kandydatów, w tym były minister spraw zagranicznych Boris Johnson, były minister ds. brexitu Dominic Raab i minister środowiska Michael Gove... Więcej
Więcej | Więcej

OECD : Perspektywy gospodarcze
photo
W swoich ostatnich "Perspektywach gospodarczych", opublikowanych 21 maja, OECD podkreśla spowolnienie światowego handlu i "eskalację konfliktów handlowych". Według prognoz światowy wzrost powinien pozostać na umiarkowanym poziomie i przez dwa kolejne lata będzie bardzo kruchy. Prognozy dla strefy euro skorygowano w górę, ale wzrost będzie niższy niż w 2018 (1,2% w 2019 i 1,4% w 2020 w porównaniu do 1,8% w 2018)... Więcej
Przyjęcie zasad dotyczących sztucznej inteligencji
photo
22 maja 42 kraje członkowskie i partnerskie OECD oficjalnie przyjęły pierwszy pakiet międzyrządowych zasad dotyczących sztucznej inteligencji (AI). Czyniąc to zobowiązują się do przestrzegania międzynarodowych norm, które mają zagwarantować solidne, bezpieczne, sprawiedliwe i godne zaufania systemy AI... Więcej
Więcej

Kultura : Laureaci Nagrody Literackiej Unii Europejskiej 2019
photo
22 maja ogłoszono 14 laureatów Nagrody Literackiej Unii Europejskiej 2019. Są nimi Laura Fredenthaler (Austria), Piia Leino (Finlandia), Sophie Daull (Francja), Réka Mán-Várhegyi (Węgry), Beqa Adamaszwili (Gruzja), Nikos Chryssos (Grecja), Jan Carson (Irlandia), Giovanni Dozzini (Włochy), Daina Opolskaite (Lituanie), Marta Dzido (Polska), Tatiana Țîbuleac (Rumunia), Ivana Dobrakovová (Słowacja), Haska Shyyan (Ukraina) i Melissa Harrison (Zjednoczone Królestwo). Wyróżnienie przyznawane jest co roku utalentowanym autorom pochodzącym z całej Europy. Podkreśla bogactwo europejskiego dziedzictwa kulturalnego i lingwistycznego. Wręczenie nagród odbędzie się 2 października w Brukseli... Więcej
Więcej
Festiwal Baltica w Estonii
photo
Od 29 maja do 2 czerwca w Tallinie odbywa się Festiwal Baltica. To największy projekt kulturalny poświęcony folklorowi tego regionu. Wydarzenie, które Estonia, Łotwa i Litwa organizują rokrocznie na zmianę od 1987, proponuje koncerty, parady, spotkania i warsztaty, by promować tożsamość kulturalną krajów bałtyckich... Więcej
Boisko w Atenach
photo
Do 8 czerwca Galerie Zoumboulakis w Atenach prezentują wystawę "Playground Bay" ("Boisko"), serię prac cypryjskiego malarza Philipposa Theodoridesa. Każde z dzieł stanowi swobodny i abstrakcyjny eksperyment... Więcej
Lata sztokholmskie
photo
Od 30 maja do 29 września Muzeum Sztuki Svena-Harry'ego w Sztokholmie prezentuje wystawę szwedzkiego malarza Gösty Adriana-Nilssona. Ekspozycja oddaje "lata sztokholmskie" 1917-1919... Więcej
Anselm Kiefer w Oslo
photo
Od 30 maja do 15 października Muzeum Astrupa Fearnley'a w Oslo prezentuje dialog między książkami i rycinami w drewnie w twórczości współczesnego niemieckiego artysty Anselma Kiefera... Więcej
Wystawa Lee Krasner
photo
Od 30 maja do 1 września Galeria Barbican wystawia w Londynie dzieła Lee Krasner, amerykańskiej pionierki abstrakcyjnego ekspresjonizmu. Ekspozycja zatytułowana "Lee Krasner: Living Colors" fetuje artystkę, która długo stała w cieniu swojego męża Jacksona Pollocka, i której twórczość była dotychczas w Europie mało znana... Więcej
Naga Joconda
photo
Od 1 czerwca do 6 października Domaine de Chantilly prezentuje z okazji 500-lecia śmierci Leonarda da Vinciego ekspozycję poświęconą jednemu z jego enigmatycznych dzieł - Monnie Vannie, nazywanej również nagą Jocondą... Więcej

27maj
27 maja

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych (poświęcona handlowi)

27maj
27-28 maja

Bruksela

Rada ds. Konkurencyjności

28maj
28 maja

Bruksela

Nieformalne posiedzenie szefów państw i rządów

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020