Biuletyn n°851

Open panel Open panel
Biuletyn n°851
Biuletyn
środa, 12 czerwca 2019
numer 851
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Neutralność węglowa w Europie: jak ją osiągnąć?
Autor : Emmanuel Tuchscherer
Emmanuel Tuchscherer
Po tym jak listy ekologiczne zapunktowały w wyborach europejskich, mamy wszystkie składniki, by uczynić ekologię i przyspieszenie transformacji energetycznej centralnym priorytetem na 5 następnych lat. Potrzebna będzie jednak debata publiczna angażująca europejskich obywateli, aby osiągnąć cel neutralności węglowej (jaki Unia Europejska wytyczyła sobie na 2050 rok) w sposób społecznie sprawiedliwy i bez osłabiania konkurencyjności Europy.
Więcej
Wybory : Wielka lekcja i wyniki wyborów europejskich
photo
W wyborach europejskich 23-26 maja wzrost popularności populistów został zniwelowany przez wzrost popularności liberałów i zielonych. Na szczeblu europejskim stwierdzamy osłabienie podziału na lewicę i prawicę podobne do tego, które obserwujemy na szczeblu krajowym w wielu państwach członkowskich. Natomiast ważnym czynnikiem pozostaje głosowanie jako kara dla rządzących... Więcej
Socjaldemokracja Danii zwycięża w wyborach parlamentarnych
photo
5 czerwca Socjaldemokracja Danii zwyciężyła w wyborach parlamentarnych, zdobywając 25,9% głosów i wyprzedzając Sojusz Liberalny Larsa Lokke Rasmussena (23,4%). Wszystkie ugrupowania lewicowe - Socjaldemokracja Danii, Partia Socjal-Liberalna, Socjalistyczna Partia Ludowa i Lista Jedności (zieloni) - uzyskały 91 ze 179 mandatów w parlamencie, w tym 48 przypadło socjaldemokratom. Mette Fredericksen, szefowa Socjaldemokracji i prawdopodobna przyszła premier, planuje stworzyć mniejszościowy socjaldemokratyczny rząd, opierając się na centrolewicy... Więcej

Fundacja : "The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2019"
photo
"The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2019" jest bardziej niż kiedykolwiek potrzebny, aby w roku odnowienia instytucji europejskich zrozumieć, w jakim stanie jest Unia. A także pojąć jej szanse na uzyskanie większej niezależności i znaczenia na arenie międzynarodowej dzięki zależnościom, jakie UE będzie umiała wytworzyć między swoimi państwami członkowskimi. W publikacji zgromadzono artykuły najlepszych ekspertów. Oferuje ona 33 oryginalne mapy, które syntetyzują główne europejskie wyzwania, i niespotykany pakiet statystyk z komentarzem. Zamów tę książkę... Więcej
"Permanent Atlas of the European Union"
photo
Po wyborach Fundacja proponuje "Permanent Atlas of the European Union". Książka pozwala lepiej zrozumieć Unię oraz to, czym się ona zajmuje. Kreśli całościowy i przystępny obraz strefy euro, Unii, każdego państwa członkowskiego oraz terytoriów zamorskich. Publikacja dostępna jest w wersji papierowej na stronie Fundacji lub w księgarniach oraz w wersji cyfrowej. Jest ona stale aktualizowana... Więcej
"La grande bascule - Le XXIe siècle européen"
photo
W opublikowanej w wydawnictwie Ecole de guerre książce pt. "La grande bascule - Le XXIe siècle européen" Jean-Dominique Giuliani pokazuje - wbrew zwyczajowej narracji - że Unia Europejska ma środki, by przezwyciężać nowe wyzwania XXI wieku. UE odniosła sukces przekraczający wyobrażenia jej ojców założycieli. Może jeszcze zdoła zagwarantować sobie miejsce pośród trzech największych światowych potęg pod koniec wieku... Więcej
Wybory europejskie: portal ze wszystkimi wynikami
photo
Od 23 do 26 maja 427 mln Europejczyków wybierało swoich eurodeputowanych na kolejnych 5 lat. Na naszej stronie poświęconej wyborom europejskim znajdziecie wyniki z 28 państw członkowskich i nazwiska 751 europosłów, których kadencja potrwa do 2024 roku... Więcej

Komisja : Projekt budżetu na 2020 rok
photo
5 czerwca Komisja opublikowała swój projekt budżetu UE na 2020 rok na kwotę 168,3 mld euro. To ostatni budżet w ramach obecnych wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014-2020. Środki w budżecie na 2020 rok zostaną przeznaczone na następujące obszary priorytetowe: konkurencyjną gospodarkę i młodzież; wzmocnienie bezpieczeństwa oraz zmianę klimatu... Więcej
Zalecenia gospodarcze dla poszczególnych krajów
photo
5 czerwca Komisja Europejska opublikowała zalecenia dla poszczególnych krajów. Rekomenduje zamknięcie procedury nadmiernego deficytu wszczętej przeciwko Hiszpanii. Ocenia jednak, że w przydatku Włoch uzasadniona jest procedura nadmiernego deficytu oparta na kryterium zadłużenia. Komisja wystosowała ostrzeżenie pod adresem Węgier i Rumunii, które są przedmiotem procedury znaczącego odchylenia. Zwróciła się do Rady o zarekomendowanie tym dwóch państwom skorygowania owego odchylenia. I wreszcie, Komisja przyjęła raport na temat Grecji z tytułu wzmocnionego nadzoru oraz stwierdziła, że nie zapewniono spójności niektórych instrumentów ze zobowiązaniami wobec europejskich partnerów. Stwarza to zagrożenia dla osiągnięcia celów budżetowych uzgodnionych we wspólnym porozumieniu... Więcej
Bilans zrównoważonego rybołówstwa
photo
7 czerwca Komisja zaprezentowała bilans wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa w Unii Europejskiej i zainicjowała konsultacje na temat perspektyw rybołówstwa 2020. Komisja potwierdziła swoje przywiązanie do rybołówstwa zrównoważonego i szanującego środowisko naturalne, które jednocześnie pozostaje rentowne. Publiczne konsultacje rozpoczną się 11 czerwca... Więcej

Rada : Konkluzje Rady do Spraw Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
photo
Obradujący 6 i 7 czerwca ministrowie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych dali Komisji mandat do negocjowania międzynarodowych umów dotyczących dowodów elektronicznych w sprawach karnych. Przyjęli wnioski na temat zachowywania danych w celu zwalczania przestępczości i powierzyli Komisji zadanie zrealizowania pogłębionego studium na temat równowagi między zachowywaniem tych danych do celów wymierzania sprawiedliwości oraz ochroną podstawowych praw i wolności. Ministrowie spraw wewnętrznych przyjęli częściowe stanowisko negocjacyjne w sprawie rewizji dyrektywy powrotowej, żeby przyspieszyć procedury, zapobiegać ryzyku ucieczki i wtórnych przepływów oraz zwiększyć odsetek powrotów migrantów do ich krajów. Ministrowie przedyskutowali też inne aspekty reformy polityki migracyjnej i azylowej oraz rozmawiali z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, a także z dyrektorem generalnym Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji... Więcej
Konkluzje Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii
photo
Obradująca 6 i 7 czerwca Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii dokonała oceny postępów poczynionych w tworzeniu transeuropejskiej sieci transportowej, a także postępów projektu dotyczącego poprawy regulacji w sprawie rynku wynajmu pojazdów. Ministrowie omówili rewizję systemu opłat drogowych (Eurovignette), którego celem jest walka z zatłoczeniem i emisjami gazów cieplarnianych. Przyjęli konkluzje na temat europejskiej polityki cyfrowej po 2020 roku: przestrzegania zasad etyki w dziedzinie sztucznej inteligencji, wzmocnienia cyberbezpieczeństwa, rozwoju 5G, zwiększenia liczby kobiet obecnych w sektorze i walki z wykluczeniem najbardziej wrażliwych grup... Więcej
Więcej

EBC : Posiedzenie Rady Prezesów
photo
6 czerwca obradowała Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Podjęła decyzję, by nie zmieniać wysokości stopy procentowej kredytu refinansowego, stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym. Pozostaną one na obecnym poziomie przynajmniej do pierwszego półrocza 2020 roku. Rada podała również szczegóły odnośnie warunków przyznawania nowej serii gigantycznych kredytów dla banków (TLTRO III), które mają na celu zachowanie sprzyjających warunków kredytowych w strefie euro. EBC podniosło także lekko swoje prognozy inflacyjne i dotyczące tegorocznego wzrostu, ale obniżyło te na przyszły rok, podkreślając rosnące zagrożenie związane z napięciami protekcjonistycznymi... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Posiedzenie finansowego G20
photo
Ministrowie finansów G20, obradujący w japońskiej Fukuoce w dniach 8-9 czerwca, uzgodnili plan wprowadzenia międzynarodowego podatku od platform cyfrowych, którego szczegóły powinny zostać przedyskutowane. Debatowali również na temat stanu światowej gospodarki, a szczególności napięć handlowych postrzeganych jako poważne zagrożenie... Więcej
Obchody 75. rocznicy lądowania w Normandii
photo
5 czerwca w Portsmouth (na południu Anglii) i 6 czerwca w Normandii przy monumencie w Ver-sur-Mer, a potem na amerykańskim cmentarzu w Colleville-sur-Mer odbyły się obchody 75. rocznicy lądowania w Normandii 6 czerwca 1944 roku. Przyjechało na nie wielu szefów państw i rządów, zwłaszcza francuski prezydent Emmanuel Macron, amerykański prezydent Donald Trump, brytyjska premier Theresa May i kanadyjski premier Justin Trudeau, a także niemiecka kanclerz Angela Merkel... Więcej
Więcej

Hiszpania : Pedro Sanchez z misją utworzenia rządu
photo
6 czerwca król Felipe VI powierzył Pedro Sanchezowi misję stworzenia nowego rządu. Lider socjalistów musi sklecić większość. To nowość w kraju nienawykłym do koalicji... Więcej

Finlandia : Nowy rząd pod kierownictwem Anttiego Rinne
photo
6 czerwca lider Socjaldemokratycznej Partii Finlandii Antti Rinne został powołany na premiera przez prezydenta Sauliego Niinistö. Tego samego dnia namaścił go parlament (111 głosów do 74). 3 czerwca Rinne zawarł umowę koalicyjną z Partią Centrum dotychczasowego premiera Juhy Sipili, Ligą Zielonych, Sojuszem Lewicy i Szwedzką Partią Ludową, aby stworzyć rząd po wyborach 14 kwietnia... Więcej
Więcej

Polska : Rekonstrukcja rządu
photo
4 czerwca premier Mateusz Morawiecki zrekonstruował swój rząd po tym, jak wielu z jego ministrów zostało wybranych do Parlamentu Europejskiego. Wśród nowych ministrów powołanych przez prezydenta Andrzeja Dudę znajduje się minister finansów Marian Banaś, spraw wewnętrznych Elżbieta Witek, rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa oraz edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Pod odejściu Beaty Szydło wicepremierem został Jacek Sasin... Więcej
Więcej

Rumunia : Propozycja proeuropejskiego paktu narodowego
photo
6 czerwca rumuński prezydent Klaus Iohannis zwrócił się do ogółu partii politycznych o podpisanie narodowego paktu, aby wzmocnić pozycję Rumunii w Unii Europejskiej. Inicjatywa ta jest konsekwencją pozytywnych wyników referendum na temat przyszłości wymiaru sprawiedliwości (dotyczyło ono zwłaszcza spraw o korupcję wymierzonych w członków partii rządzącej). Wyniki referendum zostaną uwzględnione w prawodawstwie. W koalicji rządowej za paktem opowiedziała się jedynie partia liberalna ALDE... Więcej

Czechy : Manifestacja przeciwko czeskiemu premierowi
photo
4 czerwca ponad 100 000 osób manifestowało w Pradze, domagając się dymisji czeskiego premiera Andreja Babisza, podejrzanego o oszustwa na europejskich dotacjach, oraz minister sprawiedliwości Marii Benesovej. Babisz, 2. najbogatszy człowiek w kraju, miałby nadal czerpać zyski ze swojego przedsiębiorstwa Agrofert, które od 2017 roku uzyskało ponad 17 mln euro europejskich dotacji. Według raportu z audytu ujawnionego przez czeskie media Komisja przygotowuje się do wnioski o ich zwrot. Występując tego samego dnia przed parlamentem, Babisz skrytykował "wątpliwy audyt" i "atak na Republikę Czeską". Stwierdził, że "żadna kwota nie zostanie zwrócona". 6 czerwca drugi wstępny raport z audytu autorstwa Komisji ponownie zakwestionował rolę Babisza w kontekście konfliktu interesów, szczególnie w związku z dopłatami rolnymi przelanymi Agrofert... Więcej

Zjednoczone Królestwo : Dymisja Theresy May
photo
7 czerwca brytyjska premier Theresa May oficjalnie opuściła stanowisko lidera Partii Konserwatywnej. Będzie w dalszym ciągu administrować sprawami bieżącymi do czasu, aż jej ugrupowanie wybierze nowego przywódcę. O schedę po May ubiega się 10 deputowanych. Konserwatywni deputowani będą głosować od 13 do 20 czerwca. Desygnują 2 kandydatów-finalistów. Następnie około 22 lipca ostatecznie rozstrzygną w głosowaniu wszyscy członkowie partii... Więcej
Więcej

Słowenia : IV Szczyt Inicjatywy Trójmorza
photo
5 i 6 czerwca przywódcy 12 państw uczestniczących w Inicjatywie Trójmorza (Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii), a także przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zgromadzili się w słoweńskiej Lublanie. Wspólnie oświadczyli, że wspierają spójność w Unii Europejskiej, rozwój gospodarczy w regionie i wzmacnianie więzi transatlantyckich... Więcej

Szwecja : Spotkanie Stefana Löfvena i Emmanuela Macrona
photo
7 czerwca szwedzki premier Stefan Löfven przyjął francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona. Dwóch przywódców podjęło decyzję o wzmocnieniu francusko-szwedzkiego partnerstwa na rzecz innowacji i zielonych rozwiązań (szczególnie w zakresie mobilności i zrównoważonych miejskich środków transportu) oraz innowacji sprzyjających integracji społecznej. We wspólnej deklaracji uszczegółowili swoje wspólne stanowisko w sprawie przyszłości Unii Europejskiej i wyrazili zamiar zorganizowania Konferencji na rzecz otwartej Europy przed końcem roku... Więcej

Kosowo : Spotkanie Angeli Merkel i premiera Ramusha Haradinaja
photo
6 czerwca niemiecka kanclerz Angela Merkel przyjęła premiera Kosowa Ramusha Haradinaja. Ich rozmowy dotyczyły współpracy gospodarczej. Kosowski premier zwrócił się o uznanie jego kraju przez Serbię, aby zapewnić stabilność Bałkanów Zachodnich... Więcej

Mołdawia : Nowy rząd, nowy prezydent i rozwiązanie parlamentu
photo
9 czerwca mołdawski prezydent Igor Dodon został usunięty ze stanowiska przez Sąd Konstytucyjny. Zastąpił go dotychczasowy premier Pavel Filip, który natychmiast rozwiązał parlament. Wcześniej, 8 czerwca powstała koalicja rządowa między bliską Rosji Partią Socjalistyczną Igora Dodona i proeuropejskim sojuszem ACUM. Maia Sandu (ACUM) została wybrana na premiera, ale Demokratyczna Partia Mołdawii Filipa, kierowana przez oligarchę Vladimira Plahotniuca, określiła powstanie koalicji jako "zamach stanu". 6 września powinny się odbyć nowe wybory... Więcej
Więcej

Szwajcaria : Raport na temat podpisania porozumienia ramowego z Unią Europejską
photo
7 czerwca szwajcarska Rada Federalna (rząd) odłożył podpisanie negocjowanej z Unią Europejską umowy ramowej. Skierował list do Komisji Europejskiej, w którym zwrócił się o doprecyzowanie 3 kontrowersyjnych w tym kraju punktów: pomocy państwa, ochrony pensji i dyrektywy w sprawie europejskiego obywatelstwa, która poszerza dostęp do świadczeń socjalnych. Jednocześnie wyraził "globalnie pozytywną ocenę" projektu porozumienia. Komisja dała do zrozumienia, że interpretuje tę inicjatywę jako "zdarzenie globalnie pozytywne"... Więcej
Rada Federalna odrzuca inicjatywę ograniczenia immigracji
photo
7 czerwca Rada Federalna wyraziła sprzeciw wobec inicjatywy ludowej "Na rzecz umiarkowanej imigracji", która służy wynegocjowaniu z Unią zakończenia umowy w sprawie swobodnego przepływu osób lub jej jednostronnemu wypowiedzeniu. Rada ocenia, że inicjatywa ta mogłaby zakwestionować wszystkie dwustronne porozumienia z Unią Europejską... Więcej

Europejskie agencje : Kokaina: w 2017 roku w Europie przechwycono rekordową ilość
photo
Według raportu upublicznionego 6 czerwca przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) w 2017 roku przejęto w Europie rekordową ilość kokainy - ponad 140 ton. Towarzyszyło temu pojawienie się na tym coraz bardziej "konkurencyjnym" rynku nowych aktorów, których innowacyjne metody świadczą o tym, że przemyt jest na ścieżce "uberyzacji"... Więcej
Więcej

Eurobarometr : Odbiór euro poza strefą euro
photo
7 czerwca Komisja opublikowała Eurobarometr na temat euro zrealizowany w kwietniu 2019 roku we wszystkich państwach członkowskich, które jeszcze nie przyjęły jednolitej waluty (z wyjątkiem Danii). 57% respondentów z 7 państw członkowskich (Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Rumunii i Szwecji) ocenia, że euro ma pozytywne konsekwencje dla krajów, które je przyjęły. Jednak jedynie 49% z nich chciałoby, aby ich własne państwo przyjęło wspólną walutę, a 72% uważa, że ich kraj nie jest gotowy na euro... Więcej

Eurostat : Spadająca inflacja w strefie euro
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 4 czerwca w maju roczna stopa inflacji w strefie euro spadła do 1,2% (wobec 1,7% w kwietniu). W ubiegłym miesiącu najbardziej podskoczyły ceny energii (o 3,8% wobec 5,3% w kwietniu), a następnie jedzenia, alkoholu i tytoniu (1,6% w porównaniu do wcześniejszego 1,5%), usług (1,1% wobec wcześniejszego 1,9%) oraz dóbr przemysłowych poza energią (0,3% w porównaniu do 0,2%)... Więcej
Spadająca stopa bezrobocia
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 4 czerwca w kwietniu 2019 roku bezrobocie w Unii Europejskiej wyniosło 6,4% i w stosunku do marca 2019 pozostało stabilne, a w stosunku do kwietnia 2018 spadło (wtedy było to 7%). To najniższa stopa od stycznia 2000 roku. Bezrobocie w strefie euro wyniosło 7,6% i spadło w porównaniu do marca br. (kiedy sięgało 7,7%) oraz do kwietnia 2018 (kiedy wynosiło 8,4%). To najniższa stopa odnotowana w strefie euro od sierpnia 2008... Więcej
Rosnące PKB i zatrudnienie
photo
Według danych opublikowanych 6 czerwca przez Eurostat w I kwartale 2009 roku PKB w strefie euro zwiększyło się w stosunku do poprzedniego okresu o 0,4%, a w Unii Europejskiej o 0,5%. Najwyższe stopy wzrostu odnotowano w Chorwacji (+1,8%), na Węgrzech i w Polsce (+1,5%). W pierwszym kwartale 2019 roku zatrudnienie wzrosło o 0,3% zarówno w strefie euro, jak i w UE. Najwyższy wzrost zatrudnienia miał miejsce na Węgrzech, w Hiszpanii i w Grecji... Więcej

Opracowania/raporty : Jakość wody na europejskich kąpieliskach
photo
Zgodnie z najnowszym europejskim sprawozdaniem dotyczącym jakości wody w kąpieliskach (opublikowanym 6 czerwca) nieco ponad 85% kąpielisk monitorowanych w ubiegłym roku w Europie spełniało najwyższe i najbardziej rygorystyczne unijne normy "doskonałej" jakości wody. Wyniki te stanowią dobrą wskazówkę odnośnie tego, gdzie latem tego roku możemy oczekiwać najlepszej jakości wody na kąpieliskach... Więcej
Więcej
Sprawozdanie na temat Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej
photo
5 czerwca Komisja opublikowała swoje coroczne sprawozdanie ze stosowania Karty Praw Podstawowych UE przez instytucje UE i państwa członkowskie. W tym roku przypada 10. rocznica wejścia Karty w życie. Raport pokazuje, że krajowe sądy coraz częściej się na nią powołują w swoich decyzjach i coraz częściej zwracają się o radę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Niemniej, Karta nie jest jeszcze w pełni wykorzystywana i pozostaje mało znana (zwłaszcza na szczeblu krajowym). Jest miejsce na poprawę: w części Unii problemem jest brak poszanowania dla państwa prawa i legislacji w zakresie azylu... Więcej

Kultura : Praskie Quadriennale
photo
Od 6 do 16 czerwca 14. Praskie Quadriennale prezentuje pod hasłem "Wyobraźnia, transformacja i refleksje" szereg form scenografii zbliżających architekturę, sztuki wizualne i teatralny performans. W wydarzeniu wezmą udział artyści z ponad 60 krajów... Więcej
Więcej
Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi
photo
Od 13 do 30 czerwca miasto Łódź gościć będzie Międzynarodowy Festiwal Fotografii, który koncentruje się w szczególności na współczesnej fotografii i sposobach ekspozycji. Organizowane będą konferencje, dyskusje i debaty, których celem jest postawienie pytania o miejsce współczesnej fotografii w erze cyfryzacji... Więcej
"Street Dreams" lub wpływ hip-hopu na modę
photo
Wystawa "Uliczny sen. Jak hip-hop przejął modę", która odbędzie się od 15 czerwca do 15 września w Kunsthal w Rotterdamie, jest hołdem dla kultury hip-hopu. Prześledzono na niej rozwój estetyki "streetwear" w światowym przemyśle modowym, który obrazuje muzyka, współczesne dzieła, zdjęcia i filmy wideo... Więcej
Keith Haring w Liverpoolu
photo
Od 14 czerwca do 10 listopada w liverpoolskim Tate prezentowana będzie wystawa pond 80 dzieł nowojorskiego undergroundowego popartysty Keitha Haringa... Więcej
"W kulisach pokoju" w Meaux
photo
Do 8 grudnia Muzeum Wielkiej Wojny w Meaux proponuje wystawę zatytułowaną "W kulisach pokoju" na temat okresu od listopada 1918 roku do podpisania traktatu wersalskiego 28 czerwca 1919. Zaprezentowano ponad 130 eksponatów... Więcej
James Joyce na Bloomsday Festival
photo
Do 16 czerwca Bloomsday Festival w Dublinie fetuje literaturę Jamesa Joyce'a, którego powieść "Ulisses" rozgrywa się 16 czerwca 1904 roku. W hołdzie artyście zorganizowano koncerty, wykłady czy zwiedzanie miejsc opisanych przez autora... Więcej

13czer.
13 czerwca

Luksemburg

Posiedzenie Eurogrupy

Rada Partnerstwa UE-Armenia

13czer.
13-14 czerwca

Luksemburg

Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Konsumentów

14czer.
14 czerwca

Luksemburg

Rada ds. Spraw Gospodarczych i Finansowych

17czer.
17 czerwca

Luksemburg

Rada do Spraw Zagranicznych

Luksemburg

Rada Stowarzyszenia UE-Jordania

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020