Biuletyn n°853

Open panel Open panel
Biuletyn n°853
Biuletyn
wtorek, 25 czerwca 2019
numer 853
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Od wyjścia z kryzysu do wyzwań świata: europejski program strategiczny
Autorzy : Eric Maurice, Magali Menneteau
Eric Maurice, Magali Menneteau
20 czerwca szefowie państw i rządów przyjęli strategiczny program Unii Europejskiej na 5 kolejnych lat. Porównanie z poprzednim programem wskazuje, że Unia Europejska przeszła od polityki odporności po kryzysie do polityki afirmacji, aby promować swoje wartości oraz bronić swoich interesów gospodarczych i geopolitycznych.
Więcej
Fundacja : "Permanent Atlas of the European Union"
photo
Po wyborach Fundacja proponuje "Permanent Atlas of the European Union". Książka pozwala lepiej zrozumieć Unię oraz to, czym się ona zajmuje. Kreśli całościowy i przystępny obraz strefy euro, Unii, każdego państwa członkowskiego oraz terytoriów zamorskich. Publikacja dostępna jest w wersji papierowej na stronie Fundacji lub w księgarniach oraz w wersji cyfrowej. Jest stale aktualizowana... Więcej
"The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2019"
photo
"The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2019" jest bardziej niż kiedykolwiek potrzebny, aby w roku odnowienia instytucji europejskich zrozumieć, w jakim stanie jest Unia. A także pojąć jej szanse na uzyskanie większej niezależności i nabranie znaczenia na arenie międzynarodowej dzięki zależnościom, jakie UE będzie umiała wytworzyć między swoimi państwami członkowskimi. W publikacji zgromadzono artykuły najlepszych ekspertów. Oferuje ona 33 oryginalne mapy, które syntetyzują główne europejskie wyzwania, i niespotykany pakiet statystyk z komentarzem. Zamów tę książkę... Więcej
"La grande bascule - Le XXIe siècle européen"
photo
W opublikowanej w wydawnictwie Ecole de guerre książce pt. "La grande bascule - Le XXIe siècle européen" Jean-Dominique Giuliani pokazuje - wbrew zwyczajowej narracji - że Unia Europejska ma środki, by przezwyciężać nowe wyzwania XXI wieku. UE odniosła sukces przekraczający wyobrażenia jej ojców założycieli. Może jeszcze zdoła zagwarantować sobie miejsce pośród trzech największych światowych potęg pod koniec wieku... Więcej
Wybory europejskie: portal, aby zrozumieć nowy Parlament
photo
Nowy Parlament, wybrany w dniach 23-26 maja, zbierze się po raz pierwszy 2 lipca. Na naszej specjalnej stronie internetowej możecie znaleźć wyniki w 28 państwach członkowskich, nazwiska 751 eurodeputowanych, którzy zasiadać będą do 2024 roku, nazwiska wszystkich przewodniczących i wiceprzewodniczących grup politycznych oraz wszelkie aktualności związane z konstytuowaniem się nowego Parlamentu... Więcej

Rada Europejska : Konkluzje Rady Europejskiej
photo
Podczas Rady Europejskiej w dniach 20-21 czerwca szefowie państw i rządów przedyskutowali kolejne wieloletnie ramy finansowe i strategiczny program na lata 2019-2024. Zadeklarowali, iż chcą zapewnić przejście Unii na neutralność klimatyczną, ale nie podali daty. Przywódcy podkreślili znaczenie skoordynowanej reakcji na zagrożenia hybrydowe i cyberzagrożenia oraz na dezinformację. Wymienili poglądy na tematy takie jak Partnerstwo Wschodnie, strategiczne partnerstwo z Afryką, stosunki UE-Maroko i sytuacja na Ukrainie. Ostrzegli Turcję przed odwiertami u wybrzeży Cypru. Odnośnie brexitu, zadeklarowali gotowość do rozmów o Deklaracji na temat przyszłych stosunków, ale podsumowali przygotowania na wypadek wyjścia Brytyjczyków bez umowy. Poza tym, przywódcy nie zdołali uzgodnić nazwiska kolejnego przewodniczącego Komisji Europejskiej... Więcej
Więcej
Konkluzje szczytu strefy euro
photo
21 czerwca europejscy przywódcy zgromadzili się na szczycie strefy euro, ale w poszerzonym składzie. Wyrazili zadowolenie z postępów poczynionych w pogłębianiu unii gospodarczej i walutowej, zwłaszcza z ogólnego porozumienia osiągniętego w kwestii rewizji traktatu wprowadzającego Europejski Mechanizm Stabilności. Pełne porozumienie w sprawie tej rewizji powinno nastąpić w grudniu 2019 roku. Przywódcy omówili instrument budżetowy na rzecz konwergencji i konkurencyjności dla strefy euro, priorytet w ramach negocjacji nad wieloletnimi ramami finansowymi... Więcej

Komisja : Ewaluacja planów klimatycznych państw członkowskich
photo
18 czerwca Komisja opublikowała swoją ocenę projektów planów państw członkowskich, które służą wdrożeniu porozumienia paryskiego w sprawie klimatu oraz unijnych celów w zakresie energii. Ocenia ona, że zaproponowane środki są niewystarczające w zakresie energii odnawialnych i skuteczności energetycznej. Daje krajom członkowskim czas do 31 grudnia na przedłożenie definitywnych, bardziej ambitnych planów. Na mocy nowego rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami na rzecz klimatu, które weszło w życie w 2018 roku, państwa członkowskie są zobowiązane do ustanowienia 10-letniego planu w zakresie energii i klimatu na lata 2021–2030... Więcej
Badanie na temat żywności podwójnej jakości
photo
24 czerwca Komisja opublikowała opracowanie na temat podwójnej jakości żywności w Unii Europejskiej. Zainicjowały je skargi z wielu państw członkowskich Europy Środkowej i Wschodniej. Po przeanalizowaniu blisko 1 400 produktów spożywczych w 19 państwach członkowskich okazało się, że 9% porównywanych produktów miało skład, który różnił się, podczas gdy opakowanie było identyczne. Co więcej, 22% produktów miało inny skład, a podobne opakowanie. Komisja wystosowała zaproszenie do składania wniosków, aby wzmocnić zdolności stowarzyszeń konsumenckich do testowania produktów i identyfikowania ewentualnych praktyk wprowadzających w błąd. Przewidziano na to budżet 1,6 mln euro. Termin składnia zgłoszeń ustalono na 6 listopada 2019 roku... Więcej

Parlament : Wybory nowych przewodniczących grup politycznych
photo
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim wybrały swoich przewodniczących na nową kadencję. Niemiec Manfred Weber został ponownie wybrany szefem EPP (Europejskiej Partii Ludowej). Socjaliści i Demokracji (S&D) wybrali na przewodniczącą Hiszpankę Iratxe Garcię. Liberałowie z Renew Europe, dawnej ALDE, wybrali Rumuna Daciana Ciolosa. Zieloni/EFA ponownie wybrali współprzewodniczących - Niemkę Skę Keller i Belga Philippe'a Lambertsa. Grupa ECR (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy) wybrali dwóch współprzewodniczących - Polaka Ryszarda Legutkę i Włocha Raffaele Fitto. Tożsamość i Demokracja (dawne ENF) wybrało na przewodniczącego Włocha Marco Zanniego. Do obsadzenia pozostało tylko stanowisko szefa grupy GUE/NGL (Zjednoczonej Lewicy Europejskiej – Nordyckiej Zielonej Lewicy). Aktualności dotyczące konstytuowania się nowego Parlamentu można znaleźć na naszym specjalnym portalu... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej | Więcej | Więcej | Więcej

Rada : Konkluzje Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
photo
Obradujący 18 czerwca ministrowie rolnictwa i rybołówstwa ogłosili gotowość do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem na temat reformy Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2021–2027. Uzgodnili częściowe stanowisko negocjacyjne, które na tym etapie wyklucza kwestie związane z budżetem. Zostali poinformowani o postępach w konsultacjach dotyczących możliwości połowowych ryb na Morzu Północnym i na Morzu Bałtyckim. Omówili również postępy poczynione w ramach przygotowań do reformy wspólnej polityki rolnej po 2020 roku. I wreszcie, przyjęli wnioski dotyczące biobezpieczeństwa i transgranicznych chorób zwierzęcych... Więcej
Konkluzje Rady do Spraw Ogólnych
photo
18 czerwca ministrowie do spraw europejskich dyskutowali o polityce rozszerzenia Unii i odłożyli najpóźniej do października 2019 decyzję odnośnie akcesji Macedonii Północnej i Albanii. W perspektywie Rady Europejskiej w dniach 20-21 czerwca ministrowie omówili kwestię wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 i przedyskutowali dokument negocjacyjny przygotowany przez rumuńską prezydencję w Radzie... Więcej
Więcej
Aneksja Krymu: przedłużenie sankcji
photo
20 czerwca Rada ogłosiła przedłużenie o rok (do 23 czerwca 2020) sankcji wprowadzonych w odpowiedzi na nielegalna aneksję Krymu i Sewastopola przez Rosję w 2014 roku. Sankcje mają zastosowanie do unijnych obywateli i przedsiębiorstw, którzy prowadzą następujące działania: importują produkty pochodzące z Krymu czy Sewastopola, inwestują czy prowadzą działalność turystyczną na tych terytoriach oraz eksportują towary i technologie mające być wykorzystane na Krymie (chodzi szczególnie o poszukiwanie, wydobycie i produkcję ropy naftowej, gazu i surowców mineralnych)... Więcej
7 państw członkowskich na rzecz większej przejrzystości
photo
W dokumencie opublikowanym 18 czerwca Estonia, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Słowenia i Szwecja zaapelowały o więcej przejrzystości w funkcjonowaniu Unii. 6 państw członkowskich (udział Danii jeszcze się waży) zwróciło się zwłaszcza o bardziej skoordynowaną i przejrzystą organizację trilogów - negocjacji między Radą, Parlamentem i Komisją, mających na celu uzgodnienie treści prawa. Autorzy zwracają się do Rady Europejskiej o włączenie większej przejrzystości do strategicznego programu Rady Europejskiej... Więcej

Dyplomacja : Posiedzenie UE-USA dotyczące sprawiedliwości i bezpieczeństwa
photo
Na zakończenie posiedzenia na temat kwestii związanych ze sprawiedliwością i bezpieczeństwem, które odbyło się w Bukareszcie 19 czerwca, Unia Europejska i Stany Zjednoczone potwierdziły we wspólnej deklaracji wolę wspólnego zwalczania terroryzmu. Omówiono bezpieczeństwo powietrzne, zagrożenia chemiczne i biologiczne oraz zapowiedziano ocenę stosowania PNR, fiszek z danymi dotyczącymi przelotu pasażera. Posiedzenie dotyczyło również konieczności zwalczania cyberzagrożeń i rozwinięcia zabezpieczonej sieci 5G, a także zwalczania dezinformacji, zarządzania migracjami i postępów poczynionych w wzajemnych systemach wizowych... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Wyrok: niemiecka winieta jest sprzeczna z prawem Unii
photo
18 czerwca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ocenił, że opłata, jaką chciały wprowadzić Niemcy za użytkowanie dróg i autostrad przez indywidualne samochody, jest sprzeczna z prawem Unii. Właściciele i kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Niemczech mieli płacić za winietę, ale korzystaliby ze zwolnienia na kwotę co najmniej równą innemu podatkowi od pojazdów. TSUE orzekło, że gospodarczy ciężar opłaty spoczywałby tylko na właścicielach i kierowcach pojazdów zarejestrowanych w innych krajach członkowskich, a to stanowi pośrednią dyskryminację ze względu na przynależność państwową oraz naruszenie zasad swobodnego przepływu towarów i swobody świadczenia usług. Niemcy mają obowiązek zastosować się do tego wyroku pod groźbą kar finansowych... Więcej
Reforma polskiego Sądu Najwyższego oceniona jako sprzeczna z unijnym prawem
photo
W orzeczeniu z 24 czerwca Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) ocenił, że polska ustawa obniżająca wiek odchodzenia sędziów w stan spoczynku jest sprzeczna z prawem Unii. Narusza zasady nieusuwalności sędziów i niezawisłości sądownictwa. Ustawa, która weszła w życie w kwietniu 2018 roku, wypchnęła wielu sędziów na emeryturę i uważana jest za element przejmowania polskiego wymiaru sprawiedliwości przez rząd kierowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Skargę do Trybunału wniosła Komisja Europejska. 20 czerwca rzecznik generalny TSUE wydał opinię na temat całej polskiej reformy wymiaru sprawiedliwości, która dotyczy także sędziów sądów powszechnych. Ocenił, że jest ona sprzeczna z unijnym prawem... Więcej

EBC : Doroczne forum
photo
Od 17 do 19 czerwca w Sintrze, w Portugalii odbyło się doroczne forum EBC, na którym zgromadzili się prezesi banków centralnych, wykładowcy, decydenci i podmioty rynku finansowego. Tematem konferencji było "20-lecie europejskiej unii gospodarczej i walutowej". Skupiono się na takich tematach jak konwergencja makroekonomiczna, polityka pieniężna, instrumenty przezwyciężania przyszłych wyzwań w zakresie wzrostu gospodarczego w łonie strefy euro. Przy tej okazji Mario Draghi ogłosił, że EBC może jeszcze obniżyć podstawowe stopy i zakupić aktywa, żeby inflacja osiągnęła 2%. Po tej deklaracji nastąpił spadek kursu euro do dolara, spadek stóp pożyczek dla państw i poprawiła się sytuacja na europejskich giełdach... Więcej
Więcej

Europejskie agencje : Ariane 5 z sukcesem wyniosła 2 satelitów
photo
20 czerwca z Gujańskiego Centrum Kosmicznego w Kourou wystartowała rakieta Ariane 5, po czym umieściła na orbicie dwóch satelitów geostacjonarnych. Właścicielem jednego jest amerykański gigant telekomunikacyjny AT&T, a drugiego europejski operator Eutelsat... Więcej
Rakieta Ariane ma wysłać do Jupitera sondę Juice
photo
W 2022 roku z rakiety Ariane (możliwe, że z Ariane 6) wystrzelona zostanie europejska sonda Juice, która ma zbadać Jupitera i jego lodowe księżyce, potwierdziła 17 czerwca Europejska Agencja Kosmiczna (ESA). To będzie pierwsza europejska misja na Jupitera, największą planetę Układu Słonecznego. Pierwszego dnia Międzynarodowego Salonu Lotniczego i Kosmicznego w Bourget ESA podpisała kontrakt powierzający spółce Arianespace zadanie rozpoczęcia tej ambitnej misji eksploracyjnej... Więcej
Nagroda Europejskiego Wynalazcy
photo
20 czerwca Europejski Urząd Patentowy (EPO) przyznał Nagrody Europejskiego Wynalazcy 2019 profesjonalistom pochodzącym z 4 krajów członkowskich Unii (z Francji, Austrii, Holandii, Hiszpanii). Docenił ich wynalazki, którymi są narzędzie do diagnozowania raka, urządzenie do lepszego recyklingu plastiku, alternatywa dla toksycznych farb do okrętów i sposób na szybsze duplikowanie próbek DNA. Z powodu znaczenia tej technologii nagrodzony został również Japończyk Akira Yoshino, wynalazca baterii litowo-jonowej... Więcej
Europejski Komitet Regionów prezentuje swoją wizję reformy Unii
photo
13 czerwca Europejski Komitet Regionów (EKR) zaprezentował raport zatytułowany "Współpraca na rzecz zbliżenia UE do jej obywateli", w którym wyłożył swój pogląd na przyszłość Europy... Więcej
Dane na temat wniosków azylowych w Unii
photo
24 czerwca Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) opublikował studium na temat wniosków azylowych w Unii. W 2018 liczba wniosków spadła trzeci rok z rzędu, osiągając poziom sprzed kryzysu migracyjnego. W 2018 w UE zarejestrowano 664 480 wniosków azylowych. Spadek liczby wniosków utrzymuje się w 2019, pomimo lekkiego wzrostu w trakcie pięciu pierwszych miesięcy tego roku... Więcej

Francja : Wizyta rosyjskiego premiera we Francji
photo
24 czerwca francuski premier Edouard Philippe przyjął w Hawrze swojego rosyjskiego odpowiednika Dmitrija Miedwiediewa. Dwóch szefów rządów rozmawiało o kryzysie na Ukrainie i w Syrii, a także o handlu i współpracy między ich krajami. To pierwsze spotkanie francusko-rosyjskie od czasu wizyty prezydenta Władimira Putina w Wersalu w 2017 roku... Więcej

Holandia : MH-17: 3 Rosjan i 1 Ukrainiec ścigani za morderstwo
photo
19 czerwca holenderska prokuratura ogłosiła, że ściga za zabójstwo 3 Rosjan i 1 Ukraińca. Powodem jest ich domniemana odpowiedzialność za wystrzelenie rakiety, która zestrzeliła 17 lipca 2014 roku lot MH-17. Zginęło 298 pasażerów i członków załogi. Boeing Malaysia Airlines leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Proces powinien się rozpocząć 9 marca 2020 roku, prawdopodobnie pod nieobecność 4 oskarżonych. 20 czerwca Rada Europejska po raz kolejny zaapelowała do Rosji o "pełną współpracę w toczącym się śledztwie"... Więcej

Czechy : Kolejna manifestacja przeciwko premierowi
photo
23 czerwca blisko 250 000 osób manifestowało w Pradze, domagając się dymisji czeskiego premiera Andreja Babisza (podejrzanego o oszustwa na europejskich dotacjach). Inicjatorem tego zgromadzenia (największego w Pradze od czasu manifestacji przeciwko władzy komunistycznej w 1989 roku) była organizacja pozarządowa "Milion chwil dla demokracji". W myśl kilku projektów raportów z audytu Komisji Europejskiej A. Babisz nadal czerpie korzyści ze swojego przedsiębiorstwa Agrofert, które od 2017 roku uzyskało blisko 17 mln euro europejskich subwencji. A więc premier znalazł się w sytuacji konfliktu interesów. Od wielu tygodni manifestanci zwracają się dymisję jego i minister sprawiedliwości Marii Beneszovej, podejrzanej o chronienie go... Więcej

Zjednoczone Królestwo : Brexit bez porozumienia: obawy Banku Anglii
photo
20 czerwca Bank Anglii (BoE) wyraził obawy związane ze skutkami brexitu bez umowy dla Zjednoczonego Królestwa w chwili, gdy zmarła aktywność gospodarcza. Po wzroście o 0,5% w I kwartale w II kwartale BoE spodziewa się zerowego wzrostu. Sytuacja ta zachęciła bank do utrzymania podstawowej stopy procentowej na poziomie 0,75% i kontynuowania programu zakupu aktywów... Więcej
Szef Partii Konserwatywnej
photo
20 czerwca, po 5. głosowaniu 313 konserwatywnych deputowanych desygnowało dwóch finalnych kandydatów na szefa brytyjskiej Partii Konserwatywnej (który zostanie również premierem). Są to były minister spraw zagranicznych Boris Johnson (160 głosów) i aktualny szef tego resortu Jeremy Hunt (77 głosów). Do 22 lipca kandydatury te zostaną poddane pod głosowanie 120 000 członów ugrupowania... Więcej
Więcej

Turcja : Partia rządząca traci ratusz Stambułu
photo
23 czerwca Ekrem Imamoglu, kandydat Republikańskiej Partii Ludowej, wygrał wybory miejskie w Stambule, zdobywając 54% głosów. Pokonał Binaliego Yildirima, kandydata Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) kierowanej przez prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana. Pierwsze zwycięstwo E. Imamoglu 31 marca zostało unieważnione. AKP straciło najbogatsze i najludniejsze miasto Turcji... Więcej

Ukraina : Wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Paryżu i w Berlinie
photo
17 czerwca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem, a potem 18 czerwca w Berlinie z niemiecką kanclerz Angelą Merkel. Przywódcy wyrazili swoje poparcie dla sankcji przeciwko Rosji, dopóki nie zostanie poczyniony żaden postęp w poszanowaniu integralności terytorialnej Ukrainy, a także wolę kontynuowania negocjacji pokojowych w formacie normandzkim, ponieważ (jak się wyraził W. Zełenski), "żeby zakończyć wojnę trzeba, aby taką wolę miały dwie strony - i Rosja, i Ukraina... Ukraina nie może tego chcieć sama jedna"... Więcej
Więcej | Więcej

Rada Europy : Apel o zahamowanie współpracy z libijską strażą przybrzeżną
photo
W raporcie opublikowanym 18 czerwca Komisarz ds. Praw Człowieka Rady Europy Duja Mijatovic zaapelowała do europejskich krajów o zawieszenie ich współpracy z libijską strażą przybrzeżną do czasu, aż udzielone zostaną gwarancje przestrzegania praw człowieka. W dokumencie wspomniała o poważnych naruszeniach praw człowieka w zakresie traktowania osób sprowadzanych do Libii przez straż przybrzeżną, umieszczanych arbitralnie w areszcie oraz będących ofiarami przemocy. Żadne oficjalne dane nie są dostępne, ale liczba migrantów w Libii szacowana jest na wiele setek tysięcy... Więcej
Zgromadzenie Rady Europy na powrót przyjmuje Rosję
photo
24 czerwca Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ZPRE) zagłosowało za powrotem Rosji do tego gremium (118 głosów za, 62 przeciw). ZPRE pozbawiło rosyjską delegację prawa głosu w 2014 roku, aby ukarać kraj za aneksję Krymu. Rosja zawiesiła wtedy swój udział w Zgromadzeniu i zaprzestała płacenia składek. Zagroziła definitywnym opuszczeniem Rady Europy, co pozbawiłoby rosyjskich obywateli wszelkiej możliwości odwołania do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Decyzja Zgromadzenia miała więc położyć kres trwającemu 5 lat kryzysowi instytucjonalnemu z Moskwą. 25 czerwca Ukraina ogłosiła, że zamierza zawiesić swój udział w pracach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy po decyzji tego ostatniego o zezwoleniu na powrót rosyjskich delegatów... Więcej
Więcej

OECD : Badanie na temat nauczania i uczenia się
photo
W swoim ostatnim międzynarodowym badaniu opublikowanym 21 czerwca, a zatytułowanym "Nauczyciele i szefowie placówek w kształceniu przez całe życie", OECD wskazuje, że kraje muszą uczynić karierę nauczyciela bardziej interesującą z punktu widzenia finansowego i intelektualnego. Większość państw UE lokuje się poniżej średniej krajów OECD w kwestii kształcenia do korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych... Więcej

Eurostat : Nadwyżka w międzynarodowym handlu towarami
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 18 czerwca w kwietniu 2019 roku eksport towarów ze strefy euro do reszty świata wyniósł 192,9 mld euro. To wzrost o 5,2% w stosunku do kwietnia br. A więc w kwietniu 2019 strefa euro odnotowała w międzynarodowym handlu towarowym z resztą świata nadwyżkę 15,7 mld euro. W tym samym miesiącu eksport towarów poza UE sięgnął 171,1 mld euro. To wzrost o 10,2% w stosunku do kwietnia 2018. W kwietniu br. import zwiększył się o 8,6%, do 169,7 mld euro. UE zanotowała więc nadwyżkę w międzynarodowym handlu towarowym z resztą świata na kwotę 1,4 mld euro (w kwietniu 2018 mieliśmy deficyt 0,9 mld euro)... Więcej
Spadająca Inflacja
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 18 czerwca w maju 2019 roku roczna stopa inflacji w Unii Europejskiej wynosiła 1,6% i w stosunku do kwietnia spadła (wtedy było to 1,9%). W strefie euro w maju sięgała 1,2% i w porównaniu do kwietnia br. spadła (z 1,7%). Najniższe roczne stopy odnotowano na Cyprze (0,2%), w Portugalii (0,3%) i w Grecji (0,6%), podczas gdy najwyższe zanotowano w Rumunii (4,4%), na Węgrzech (4%) i na Łotwie (3,5%)... Więcej
Struktura długu publicznego w 2018 roku
photo
Według notatki opublikowanej 21 czerwca przez Eurostat w połowie państw członkowskich znacząca część zadłużenia publicznego znajduje się w rękach osób nie będących rezydentami. To zwłaszcza przypadek Cypru, Łotwy i Litwy. Na przeciwnym biegunie są Dania, Szwecja i Włochy, gdzie większa część długu znajduje się w posiadaniu lokalnych spółek finansowych. Zadłużenie publiczne państw członkowskich składa się przede wszystkim z papierów dłużnych. To w szczególności przypadek Czech (90% łącznego zadłużenia) i Węgier... Więcej

Kultura : Maltański Festiwal Sztuki
photo
Od 28 czerwca do 14 lipca odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Sztuki w Valetcie. W wielu miejscach maltańskiej stolicy zorganizowane zostaną wydarzenia związane z muzyką, teatrem, rzeźbą i fotografią... Więcej
Festiwal Jazzowy w Montreux
photo
Od 28 czerwca do 13 lipca na brzegach Jeziora Genewskiego odbędzie się 58. Festiwal Jazzowy w Montreux. Wydarzenie doceniane przez amatorów jazzu, ale również popu i rocka prezentuje na afiszu takie sławy jak Elton John i Janet Jackson... Więcej
Sztuka i spojrzenie w Kopenhadze
photo
Do 18 sierpnia w Muzeum Louisiana w Kopenhadze można zobaczyć wystawę "Na co patrzysz?". Podkreślono na niej znaczenie spojrzenia w sztuce: spojrzenia artysty na świat i widza na dzieło. To jeden z 6 tematów, na który muzeum zorganizowało tego lata wystawę ze swojej kolekcji... Więcej
Picasso, Matisse, Dali, Klimt w Sybinie
photo
Do 30 sierpnia Muzeum Narodowe Brukenthal w Sybinie prezentuje "Sztukę dawania" - wystawę dzieł takich artystów jak Picasso, Matisse, Dali i Klimt. Ekspozycję zorganizowano z okazji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w tym mieście... Więcej
"Die Brücke" we Frankfurcie
photo
Od 26 czerwca do 13 października Muzeum Städel we Frankfurcie pokazuje wystawę "Tajemnice materii" poświęconą dziełom Ernsta Ludwiga Kirchnera, Ericha Heckela i Karla Schmidta-Rottluffa, założycieli niemieckiej grupy ekspresjonistów "Die Brücke" ("Most")... Więcej
Festiwal jazzowy w Vienne
photo
Od 28 czerwca do 13 lipca miasto Vienne (w Isère) gości festiwal Jazz à Vienne. Zorganizowanych zostanie szereg atrakcji. Gwoździami programu są m.in. Thomas Dutronc i Parov Stelar... Więcej
Festiwal Filmowy w Wiedniu
photo
Od 29 czerwca do 1 września park przylegający do ratusza austriackiej stolicy przekształca się z okazji Festiwalu Filmowego w kino pod chmurką. Wyświetlane są filmy poświęcone muzyce, operze i tańcowi... Więcej

25czer.
25 czerwca

Luksemburg

Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (poświęcona energii)

Luksemburg

Rada do Spraw Ogólnych (spójność)

26czer.
26 czerwca

Luksemburg

Rada ds. Środowiska

27czer.
27 czerwca

Bruksela

Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra

Bruksela

Rada Stowarzyszenia UE-Maroko

Frankfurt

Posiedzenie Rady Prezesów EBC

28czer.
28-29 czerwca

Osaka

Szczyt G20

30czer.
30 czerwca

Bruksela

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020