Biuletyn n°854

Open panel Open panel
Biuletyn n°854
Biuletyn
wtorek, 2 lipca 2019
numer 854
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Ku przebudowanemu partnerstwu europejsko-afrykańskiemu
Autor : Alexandre Kateb
Alexandre Kateb
Jeśli Europa chce nadal mieć znaczenie w świecie w obliczu Chin i Stanów Zjednoczonych, w dobie, gdy zagrożenia związane z bezpieczeństwem i migracjami intensyfikują się, powiązanie ze sobą kontynentu afrykańskiego i europejskiego staje się dla Europy egzystencjalnym imperatywem. To strategiczne partnerstwo może się zainspirować doświadczeniem Maroka w chwili, gdy odbywa się 14. posiedzenie Rady Stowarzyszenia między Unią Europejską i Marokiem.
Więcej
Fundacja : "Permanent Atlas of the European Union"
photo
Po wyborach Fundacja proponuje "Permanent Atlas of the European Union". Książka pozwala lepiej zrozumieć Unię oraz to, czym się ona zajmuje. Kreśli całościowy i przystępny obraz strefy euro, Unii, każdego państwa członkowskiego oraz terytoriów zamorskich. Publikacja dostępna jest w wersji papierowej na stronie Fundacji lub w księgarniach oraz w wersji cyfrowej. Jest stale aktualizowana... Więcej
Wybory europejskie: portal pozwalający zrozumieć nowy Parlament
photo
Nowy Parlament, wybrany w dniach 23-26 maja, zbierze się po raz pierwszy 2 lipca. Na naszej specjalnej stronie internetowej możecie znaleźć wyniki wyborów w 28 państwach członkowskich, nazwiska 751 eurodeputowanych, których kadencja potrwa do 2024 roku, nazwiska wszystkich przewodniczących i wiceprzewodniczących grup politycznych oraz wszelkie aktualności związane z konstytuowaniem się nowego Parlamentu... Więcej
"La grande bascule - Le XXIe siècle européen"
photo
W opublikowanej w wydawnictwie Ecole de guerre książce pt. "La grande bascule - Le XXIe siècle européen" Jean-Dominique Giuliani pokazuje, że - wbrew zwyczajowej narracji - Unia Europejska ma środki, by przezwyciężać nowe wyzwania XXI wieku. UE odniosła sukces przekraczający wyobrażenia jej ojców założycieli. Może jeszcze zdoła zagwarantować sobie miejsce pośród trzech największych światowych potęg pod koniec wieku... Więcej
"The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2019"
photo
"The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2019" jest bardziej niż kiedykolwiek potrzebny, aby w roku odnowienia instytucji europejskich zrozumieć, w jakim stanie jest Unia. A także pojąć jej szanse na uzyskanie większej niezależności i nabranie znaczenia na arenie międzynarodowej dzięki zależnościom, jakie UE będzie umiała wytworzyć między swoimi państwami członkowskimi. W publikacji zgromadzono artykuły najlepszych ekspertów. Oferuje ona 33 oryginalne mapy, które syntetyzują główne europejskie wyzwania, i niespotykany pakiet statystyk z komentarzem. Zamów tę książkę... Więcej

Komisja : Wybrano 17 pierwszych "europejskich szkół wyższych"
photo
26 czerwca Komisja Europejska wskazała, które instytucje szkolnictwa wyższego z całej Europy staną się częścią pierwszych "europejskich szkół wyższych". Wybrano 114 instytucji szkolnictwa wyższego z 24 państw członkowskich tworzących 17 sojuszy, które ochrzczono europejskimi szkołami wyższymi. Placówki wchodzące w skład tych szkół będą uwspólniać swoją wiedzę i zasoby oraz zaoferują swoim studentom i personelowi uniwersyteckiemu większą mobilność. Skorzystają z łącznego budżetu w kwocie maksymalnie 85 mln euro w ciągu 3 lat... Więcej

Rada : Konkluzje Rady ds. Energii
photo
25 czerwca ministrowie energii przyjęli konkluzje dotyczące przyszłości systemów energetycznych w unii energetycznej. Określili priorytety i zasady kształtowania polityki, która ma doprowadzić do transformacji energetycznej skutkującej utworzeniem przystępnego cenowo, bezpiecznego, konkurencyjnego, pewnego i zrównoważonego systemu energetycznego... Więcej
Rada ds. Środowiska
photo
26 czerwca ministrowie środowiska przyjęli konkluzje dotyczące chemikaliów. Podkreślili konieczność usprawnienia i uwzględnienia oceny ryzyka chemicznego oraz zarządzania substancjami chemicznymi w całym prawodawstwie UE, aby zwiększyć spójność i skuteczność przepisów UE dotyczących chemikaliów. Ministrowie przedyskutowali także ponowne wykorzystanie wody do celów nawadniania w rolnictwie... Więcej
Konkluzje Rady na temat polityki spójności
photo
25 czerwca ministrowie dyskutowali o pakiecie legislacyjnym dotyczącym polityki spójności w latach 2021–2027. Uprościli zarządzanie różnymi funduszami spójności, redukując administracyjne obciążenia, którymi obarczane są państwa członkowskie. Ministrowie debatowali o wyzwaniach programowania funduszy spójności na lata 2021-2027, takich jak zarządzanie gospodarcze i konieczność wydawania funduszy w sposób jak najbardziej efektywny, maksymalizując ich wpływ oraz niwelując nierówności między regionami... Więcej
Początek fińskiej prezydencji
photo
Od 1 lipca Finlandia zapewnia prezydencję w Radzie w 2. połowie 2019 roku. Zastąpiła Rumunię. Program prezydencji opublikowany przez fiński rząd podkreśla zwłaszcza rolę Unii jako "światowego lidera w dziedzinie klimatu", konkurencyjność Unii, ogólne bezpieczeństwo obywateli, a także zagwarantowanie wspólnych wartości i państwa prawa... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Podpisanie porozumień handlowych z Wietnamem
photo
30 czerwca w Hanoi Unia Europejska i Wietnam podpisały dwa nowe porozumienia handlowe - umowę o wolnym handlu i umowę o ochronie inwestycji. Ta pierwsza eliminuje 99% przeszkód celnych między stronami, a druga wzmacnia ochronę inwestycji europejskich w Wietnamie. Umowa o wolnym handlu obejmuje również postanowienia o ochronie własności intelektualnej, zrównoważonym rozwoju i liberalizacji inwestycji. Negocjacje rozpoczęły się w 2012 roku... Więcej
Więcej | Więcej
Porozumienie handlowe z Merkosurem
photo
28 czerwca Unia Europejska i Mercosur (Wspólny Rynek Południa, który obejmuje Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj) zawarły porozumienie o wolnym handlu. Stało się to co do dnia 20 lat po rozpoczęciu negocjacji. Porozumienie, które dotyczy 773 mln mieszkańców, zmniejsza cła na produkty przemysłowe i rolne oraz obejmuje mechanizm ochronny. Przewiduje ochronę europejskich oznaczeń geograficznych oraz otwarcie rynku zamówień publicznych Mercosuru. Zawiera zobowiązanie do zwalczania deforestacji w Amazonii... Więcej
Posiedzenie w Wiedniu na temat umowy z Iranem
photo
28 czerwca Unia Europejska, Iran, Francja, Niemcy, Zjednoczone Królestwo, Chiny i Rosja zgromadziły się w Wiedniu, aby podsumować porozumienie z 2015 roku dotyczące irańskiej energii atomowej (JCPOA), której sygnatariuszami pozostają po wycofaniu się Stanów Zjednoczonych w 2018. W trakcie posiedzenia Europejczycy ogłosili, że Instex, mechanizm utworzony w celu handlu z Iranem pomimo amerykańskich sankcji, jest od teraz operacyjny... Więcej
Więcej
Szczyt G20
photo
Podczas szczytu G20 w Osace (Japonia) w dniach 28-29 czerwca przywódcy 20 najbardziej uprzemysłowionych krajów dyskutowali o wyzwaniach handlowych i zaapelowali o reformę Światowej Organizacji Handlu (WTO), jednakże bez potępienia protekcjonizmu. Wszystkie kraje z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych potwierdziły zamiar stosowania się do paryskiego porozumienia klimatycznego... Więcej
Rada Stowarzyszenia UE-Maroko
photo
27 czerwca odbyła się 14. Rada Stowarzyszenia z Marokiem. We wspólnej deklaracji obie strony wyraziły zadowolenie z ożywienia relacji instytucjonalnych. Rada przeanalizowała kwestie gospodarcze i handlowe, a także te związane z mobilnością i migracją. Omówiła również zobowiązania każdej ze stron w walce ze zmianami klimatu, współpracę w zakresie środowiska, a także stosunki euro-afrykańskie... Więcej
Przedłużenie sankcji gospodarczych przeciwko Rosji
photo
27 czerwca Rada przedłużyła do 31 stycznia 2020 roku sankcje gospodarcze wobec konkretnych sektorów rosyjskiej gospodarki. Decyzja o tych sankcjach zapadła 31 lipca 2014 roku w reakcji na rosyjskie działania destabilizujące sytuację na Ukrainie. O ich przedłużeniu zadecydowano po tym, jak na szczycie Rady Europejskiej 20–21 czerwca br. kanclerz Angela Merkel i prezydent Emmanuel Macron zrelacjonowali stan realizacji porozumień mińskich... Więcej
Poszerzenie zadań unijnych misji w Palestynie
photo
28 czerwca Rada przedłużyła do 30 czerwca 2020 roku mandat europejskiej misji EUPOL COPPS (pomaga Autonomii Palestyńskiej tworzyć instytucje przyszłego państwa palestyńskiego w zakresie policji i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych) oraz mandat misji EUBAM Rafah (pomagającej zarządzać przejściem granicznym w Rafah)... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Opinia rzecznika generalnego na temat reformy polskiego Sądu Najwyższego
photo
27 czerwca rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) Evgeni Tanchev wydał opinię na temat części reformy polskiego Sądu Najwyższego, wprowadzonej przez rząd kierowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Po obniżeniu wieku odchodzenia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku (unieważnionego zresztą przez TSUE 24 czerwca), aby pozostać na stanowiskach sędziowie mogli jedynie odwołać się do nowego organu - Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Rzecznik generalny ocenił, że Izba Dyscyplinarna nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej ustanowionych przez unijne prawo... Więcej
Carles Puigdemont i Antoni Comín nie mogą zasiąść w Parlamencie Europejskim
photo
1 lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) odrzucił skargę złożoną przez katalońskich separatystów - Carlesa Puigdemonta i Toniego Comina, aby zobligować Parlament Europejski do dopuszczenia ich do zasiadania w tym zgromadzeniu w dniu 2 lipca. Prezes Trybunału ocenił, że Parlament musi się opierać na wynikach ogłoszonych oficjalnie przez państwa członkowskie, nie opowiadając się co do ich ważności. C. Puigdemont i A. Comín nie figurują na przekazanej przez Hiszpanię liście wybranych w maju eurodeputowanych. Powodem jest ich nieobecność na obowiązkowym ślubowaniu przed Hiszpańską Komisją Wyborczą. Prezes Trybunału orzekł więc, że nie może uważać ich za oficjalnie wybranych... Więcej

Dania : Prezentacja rządu Mette Frederiksen
photo
27 czerwca nowa duńska premier Mette Frederiksen (Socjaldemokracja Danii) - zwyciężczyni wyborów 5 czerwca - zaprezentowała nowy koalicyjny rząd złożony z 4 partii lewicowych (Socjaldemokracji Danii, Socjalistycznej Partii Ludowej, Duńskiej Partii Socjalliberalnej oraz Czerwono-Zielonych). Dania to trzeci nordycki kraj, w którym w tym roku powstał rząd centrowo-lewicowy. 7 na 20 ministrów to kobiety. Program koalicji ma dwa priorytety: klimat i imigrację... Więcej
Więcej

Francja : Wizyta francuskiego prezydenta w Japonii
photo
26 czerwca japoński premier Shinzo Abe przyjął w Tokio francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona. W przeddzień szczytu G20 organizowanego w japońskiej Osace i przed sierpniowym szczytem G7 w Biarritz dwóch przywódców skoordynowało swoje stanowiska, zwłaszcza w kwestiach handlowych i klimatycznych... Więcej
Więcej

Czarnogóra : Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia z Unią Europejską
photo
27 czerwca w Brukseli obradowała Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra. Przyjęła do wiadomości postępy poczynione przez Czarnogórę na drodze ku akcesji do Unii: łącznie otwarto 32 rozdziały negocjacyjne. Rada zachęca Czarnogórę do kontynuowania starań w dziedzinie państwa prawa, zarządzania gospodarczego, administracji publicznej, wolności mediów i walki z korupcją... Więcej

Serbia : Otwarcie nowego rozdziału w negocjacjach
photo
27 czerwca, podczas dziesiątego posiedzenia Konferencji Akcesyjnej z udziałem Serbii, Unia Europejska otworzyła nowy rozdział w negocjacjach (rozdział 9 dotyczący usług finansowych). To dla Serbii, kandydatki od 2009 roku, 17. otwarty rozdział na łączną liczbę 35. Negocjacje rozpoczęły się w roku 2014... Więcej

Rada Europy : Marija Pejčinović Burić wybrana sekretarz generalną
photo
26 czerwca chorwacka minister spraw zagranicznych Marija Pejčinović Burić została wybrana sekretarz generalną Rady Europy. W głosowaniu w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy uzyskała 159 głosów (105 oddano na belgijskiego ministra spraw zagranicznych Didiera Reyndersa). Pejcinović Burić obejmie stanowisko 1 października, zastępując Thorbena Jaglanda. Będzie to druga kobieta na tym stanowisku po Francuzce Catherine Lalumière (kadencja w latach 1989-1994)... Więcej
Rezolucja na temat polityk odsyłania i wydalania migrantów
photo
28 czerwca Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ZPRE) wyraziło zaniepokojenie praktykami i politykami odsyłania, które uważa za naruszenie praw osób wnioskujących o azyl i uchodźców. 27 czerwca Zgromadzenie wyraziło swoje zaniepokojenie "poważnymi zagrożeniami", jakie napotykają w trakcie swojej wyprawy do Europy migrujące dzieci, oraz poważnymi brakami w politykach i procedurach, które ograniczają legalne drogi migracji do Europy... Więcej
Więcej
Zgromadzenie Rady Europy na powrót przyjmuje Rosję
photo
25 czerwca Rosja wróciła do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE) po tym, jak dzień wcześniej przegłosowano rezolucję znoszącą sankcje przeciwko niej (118 głosów za, 62 przeciw). ZPRE pozbawiło rosyjską delegację prawa głosu w 2014 roku, aby ukarać kraj za aneksję Krymu. W zamian za korzystną decyzję Zgromadzenie wezwało rosyjskie władze do wdrożenia serii zaleceń, zwłaszcza zwolnienia ukraińskich marynarzy i do współpracy na rzecz postawienia przed wymiarem sprawiedliwości osób odpowiedzialnych za zestrzelenie lotu MH17. 26 czerwca ZPRE zaapelowało do rosyjskich władz o "ponowne otwarcie i kontynuowanie" tamtejszego śledztwa w sprawie zabójstwa lidera opozycji Borysa Niemcowa, wymieniając pewne "poważne powody do niepokoju" odnośnie niezależności i skuteczności dochodzenia... Więcej
Więcej

NATO : Posiedzenie ministrów obrony
photo
26 i 27 czerwca ministrowie obrony państw członkowskich NATO obradowali w Brukseli, aby przedyskutować ważne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa, a zwłaszcza naruszenie przez Rosję Układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu (INF). Ministrowie podkreślali fakt, że Rosja może jeszcze uratować traktat INF i że sojusznicy będą bronić takiego stanowiska na posiedzeniu Rady NATO-Rosja, które odbędzie się 5 lipca. Ministrowie omówili postępy poczynione w kwestii podziału obowiązków, roli odstraszającej i obronnej Sojuszu, nowych technologii i misji NATO w Afganistanie. I wreszcie, zaaprobowali nową politykę kosmiczną... Więcej

Eurostat : Zrównoważony rozwój: raport na temat postępów Unii Europejskiej
photo
W raporcie monitorującym dotyczącym celów zrównoważonego rozwoju, opublikowanym 28 czerwca, Eurostat odnotowuje, że w ciągu 5 ostatnich lat Unia osiągnęła postępy w większości z 17 celów zrównoważonego rozwoju do 2030 roku (określonych przez ONZ). Największe postępy poczyniono w obszarach "dobre zdrowie i jakość życia", "koniec z ubóstwem" oraz "wzrost gospodarczy i godna praca"... Więcej
Spadek stopy bezrobocia
photo
Według opracowania opublikowanego 1 lipca przez Eurostat w maju 2019 roku stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 6,3%. To najniższe bezrobocie odnotowane od stycznia 2000. W tym samym czasie w strefie euro stopa wyniosła 7,5% (wobec 8,3% w maju 2018). To najniższe bezrobocie, jakie odnotowano w strefie euro od lipca 2008 roku... Więcej
W czerwcu inflacja w strefie euro pozostała stabilna
photo
Według szacunków opublikowanych przez Eurostat 28 czerwca w czerwcu roczna stopa inflacji w strefie euro miała sięgnąć 1,2%, czyli w stosunku do maja pozostała stabilna. Głównymi elementami składowymi tej inflacji jest skok cen żywności, alkoholu i papierosów, energii i usług - tutaj roczny wzrost miał wynieść 1,6%. Inflacja cen dóbr przemysłowych poza energią miała sięgnąć 0,2%... Więcej

Opracowania/raporty : Raport na temat tendencji podatkowych w państwach członkowskich
photo
W raporcie na temat systemów podatkowych państw członkowskich (opublikowanym 28 czerwca) Komisja Europejska stwierdziła, że dochody wygenerowane z podatków lekko się w Unii zwiększyły: w 2017 roku stanowiły 39% PKB, czyli o punkt więcej niż w 2016. Dochody państw członkowskich wygenerowane z ekopodatków pozostają stabilne i stanowią 2,4% PKB Unii... Więcej
Raport na temat przyszłości europejskiego przemysłu
photo
27 czerwca okrągły stół ds. przemysłu 2030, ustanowiony w grudniu 2017 roku i gromadzący związkowców, pracowników i ekspertów, aby przygotować europejską strategię przemysłową, zaprezentował Komisji Europejskiej swój raport na temat przyszłości europejskiego przemysłu do 2030 roku. W sprawozdaniu nakreślono wizję europejskiego przemysłu jako lidera na arenie międzynarodowej w dziedzinie innowacji, dygitalizacji i dekarbonizacji. Sformułowano propozycje służące zbudowaniu długoterminowej strategii przemysłowej: działać na rzecz zwalczania zmian klimatu, przyspieszyć transformację ku zielonemu przemysłowi, zaakcentować innowacyjność i wzmocnić konkurencji Unii... Więcej

Kultura : Festival Roskilde
photo
Duński Festiwal Roskilde jest jednym z największych w Europie. Potrwa do 6 lipca. W programie blisko 180 występów muzycznych lub artystycznych... Więcej
Spotkania Fotograficzne w Arles
photo
Do 22 września trwają 50. Spotkania Fotograficzne w Arles. Z tej okazji przeprowadzono wśród szerokiej publiczności wielką zbiórkę pamiątek i świadectw (zdjęć, wideo, nagrań, dokumentów poddanych cyfryzacji)... Więcej
"Summer Exhibition" w Londynie
photo
Do 12 sierpnia Royal Academy of Arts w Londynie organizuje 250. edycję "Summer Exhibition". Zwiedzającym pokazanych zostanie 10 000 obrazów, rzeźb, fotografii i rysunków autorstwa wielu artystów, w tym Banksy'ego, Anselma Kiefera, Tracey Emin i wschodzących twórców... Więcej
Festiwal Operowy w Weronie
photo
Od 1973 rokrocznie odbywa się Festiwal Operowy w rzymskim amfiteatrze w Weronie (potrwa do 7 września). Arena staje się największą sceną operową na świeżym powietrzu na świecie (10 000 miejsc). W programie m.in adaptacje "Traviaty", "Aidy", "Carmen", "Trybadura" i "Tosci"... Więcej
Sezon na klasykę filmu
photo
Do końca września w wielu miejscach w 13 krajach UE odbywać się będą bezpłatne pokazy filmowych klasyków ze wszystkich krajów UE w ramach Sezonu na klasykę filmu... Więcej
Teatr klasyczny w Méridzie
photo
Do 25 sierpnia w hiszpańskiej Méridze trwa Międzynarodowy Festiwal Teatru Klasycznego. Na scenie, w nietypowej scenerii rzymskiego teatru z I wieku przed Chrystusem, pojawią się głównie teksty o korzeniach grecko-łacińskich, ale również spektakle muzyczne i cykl filmów... Więcej
Tygodnie Europejskie w Passau
photo
Do 8 listopada bawarskie miasto Passau gości koncerty, teatry, opery i spektakle wszelkiej maści z okazji muzycznego festiwalu Europejskie Tygodnie. Impreza odbywająca się od 1952 roku ma na celu doprowadzenie do interakcji między europejskimi narodami i ich wspólnym dziedzictwem kulturalnym... Więcej

1lip.
1 lipca

Bruksela

Początek fińskiej prezydencji w Radzie

2lip.
2-4 lipca

Strasburg

Sesja inauguracyjna Parlamentu Europejskiego

4lip.
4 lipca

Helsinki

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. konkurencyjności

5lip.
5 lipca

Bruksela

Posiedzenie Rady NATO-Rosja

7lip.
7 lipca

Grecja

Przedterminowe wybory parlamentarne

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020