Biuletyn n°856

Open panel Open panel
Biuletyn n°856
Biuletyn
wtorek, 16 lipca 2019
numer 856
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Europa w obliczu dezinformacji
Autor : Mariya Gabriel
Mariya Gabriel
Dezinformacja online miesza się w życie Europejczyków i wpływa na ich opinie oraz podejmowane przez nich decyzje. Podejście Unii do zahamowania tego zagrożenia musi być kompleksowe i wspólne, ocenia komisarz do spraw gospodarki i społeczeństwa cyfrowego Mariya Gabriel.
Więcej
Fundacja : "La grande bascule - Le XXIe siècle européen"
photo
W opublikowanej w wydawnictwie Ecole de guerre książce pt. "La grande bascule - Le XXIe siècle européen" Jean-Dominique Giuliani pokazuje, że - wbrew zwyczajowej narracji - Unia Europejska ma środki, by przezwyciężać nowe wyzwania XXI wieku. UE odniosła sukces przekraczający wyobrażenia jej ojców założycieli. Może jeszcze zdoła zagwarantować sobie miejsce pośród trzech największych światowych potęg pod koniec wieku... Więcej
"The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2019"
photo
"The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2019" jest bardziej niż kiedykolwiek potrzebny, aby w roku odnowienia instytucji europejskich zrozumieć, w jakim stanie jest Unia. A także pojąć jej szanse na uzyskanie większej niezależności i nabranie znaczenia na arenie międzynarodowej dzięki zależnościom, jakie UE będzie umiała wytworzyć między swoimi państwami członkowskimi. W publikacji zgromadzono artykuły najlepszych ekspertów. Oferuje ona 33 oryginalne mapy, które syntetyzują główne europejskie wyzwania, i niespotykany pakiet statystyk z komentarzem. Zamów tę książkę... Więcej
"Permanent Atlas of the European Union"
photo
Fundacja proponuje "Permanent Atlas of the European Union". Książka pozwala lepiej zrozumieć Unię oraz to, czym się ona zajmuje. Kreśli całościowy i przystępny obraz strefy euro, Unii, każdego państwa członkowskiego oraz terytoriów zamorskich. Publikacja dostępna jest w wersji papierowej na stronie Fundacji lub w księgarniach oraz w wersji cyfrowej. Jest stale aktualizowana... Więcej
Wybory europejskie: portal pozwalający zrozumieć nowy Parlament
photo
2 lipca po raz pierwszy obradował nowy Parlament, wybrany w dniach 23-26 maja. Wybrał swojego nowego przewodniczącego - Davida Sassoliego i swoje prezydium (14 wiceprzewodniczących i 5 kwestorów). Na naszej specjalnej stronie internetowej możecie znaleźć nazwiska i przynależność do 7 grup politycznych 751 eurodeputowanych, których kadencja potrwa do 2024 roku, nazwiska wszystkich przewodniczących i wiceprzewodniczących grup politycznych oraz wszelkie aktualności związane z konstytuowaniem się komisji parlamentarnych i wyborem szefa Komisji Europejskiej... Więcej

Komisja : Propozycja w sprawie strategicznego planu innowacji na lata 2021–2027
photo
11 lipca Komisja Europejska opublikowała swoją propozycję strategicznego planu innowacji Horyzont Europa na lata 2021–2027. Sugeruje, aby Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) otrzymał budżet 3 mld euro (co oznacza wzrost o 25% w stosunku do programu w latach 2014-2020), żeby finansować działalność istniejących oraz nowych wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI), a także wspierać zdolności innowacyjne 750 instytucji szkolnictwa wyższego. Zrewidowane rozporządzenie EIT i decyzja Komisji w sprawie strategicznego planu innowacji na lata 2021–2027 musi teraz zostać zaprezentowana w Parlamencie Europejskim i w Radzie celem jej rozpatrzenia oraz przyjęcia... Więcej
Airbnb dostosowuje się do unijnego prawa w zakresie ochrony konsumentów
photo
11 lipca Komisja Europejska ogłosiła, że w wyniku negocjacji z Airbnb platforma ta ulepszyła i w pełni wyjaśniła sposób, w jaki przedstawia konsumentom oferty zakwaterowania, które są obecnie zgodne z normami określonymi w unijnym prawie ochrony konsumentów... Więcej
Letnie prognozy gospodarcze
photo
10 lipca Komisja Europejska opublikowała swoje letnie prognozy gospodarcze. Prognoza dotycząca wzrostu w Unii Europejskiej pozostała niezmieniona - 1,4% w 2019 i 1,6% w 2020. Przewidywania dla strefy euro na 2019 rok pozostały niezmienione (1,2%), a na 2020 zostały lekko skorygowane w dół do 1,4% (w porównaniu do wiosennych prognoz mówiących o 1,5%). Unijna inflacja w 2019 ma sięgnąć 1,5%, a w 2020 1,6% (wobec wcześniejszych prognoz na poziomie 1,6% i 1,7%), a w strefie euro 1,3% w 2019 i w 2020 (w porównaniu do zapowiadanego wcześniej 1,4%). Te zmiany prognoz i mniej optymistyczne perspektywy wzrostu tłumaczą czynniki zewnętrzne - międzynarodowe napięcia handlowe i niepewność polityczna... Więcej

Parlament : Wybory przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji
photo
10 lipca zorganizowano posiedzenia konstytutywne 20 stałych komisji i 2 stałych podkomisji Parlamentu Europejskiego, aby dokonać wyboru ich przewodniczących i wiceprzewodniczących na 2,5-letnią kadencję. Komisje Spraw Konstytucyjnych; Kultury i Edukacji; Rozwoju Regionalnego; Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych nie wybrały jeszcze wszystkich swoich wiceprzewodniczących. Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych wybierze swoje prezydium później. Mając 5 przewodniczących, Niemcy posiadają najznaczniejszą ich liczbę. Za nimi uplasowała się Francja (4 przewodniczących, w tym 1 w podkomisji), a następnie Belgia (3, w tym 1 w podkomisji). Żadnego przewodniczącego nie uzyskała skrajnie prawicowa grupa Tożsamość i Demokracja... Więcej

Rada : Nieformalne posiedzenie ministrów środowiska
photo
Ministrowie środowiska, zgromadzeni na nieformalnym spotkaniu w Helsinkach 11 i 12 lipca, omówili długoterminową strategię Unii na rzecz klimatu i cele w zakresie walki z ubożeniem bioróżnorodności. Przedyskutowali możliwości poszerzenia gospodarki obiegowej o nowe sektory i wspomnieli o różnych rozwiązaniach na rzecz zwalczania zmian klimatu... Więcej
Więcej
Konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych
photo
Ministrowie ds. gospodarki i finansów, obradujący 9 lipca, wysłuchali fińskiej prezydencji w Radzie prezentującej swoje priorytety. Znajdują się wśród nich zaostrzenie walki ze zmianami klimatu, promowanie prostego i skutecznego opodatkowania oraz uczynienie rynków finansowych bardziej solidnymi. Ministrowie przyjęli zalecenia dla poszczególnych krajów na 2019 rok i wydali opinie na temat polityk gospodarczych, budżetowych i zatrudnienia państw członkowskich. W 2020 gospodarki wszystkich państw członkowskich powinny odnotować wzrost, a zalecenia dotyczą zasadniczo wdrażania skutecznych reform strukturalnych, wzmocnienia strategii inwestycyjnych i rozwijania odpowiedzialnych polityk budżetowych... Więcej
Konkluzje Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
photo
Podczas Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 15 lipca fiński minister ds. rolnictwa zaprezentował priorytety prezydencji swojego kraju w Radzie. Są nimi postępy w negocjacjach w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 roku, a także w negocjacjach dotyczących możliwości połowowych na Morzu Bałtyckim, Morzu Czarnym, Oceanie Atlantyckim i Morzu Północnym. Ministrowie wymienili opinie na temat środowiskowych aspektów reformy WPR, umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i Mercosurem, a także rynku cukru... Więcej

Dyplomacja : Posiedzenie Grupy Pięciu na rzecz Sahelu
photo
9 lipca Wysoka Przedstawicielka Unii Europejskiej Federica Mogherini spotkała się z Wagadugu (Burkina Faso) z ministrami spraw zagranicznych Grupy Pięciu na rzecz Sahelu (Burkina Faso, Mali, Mauretanii, Nigru i Czadu) z okazji 5. dorocznego spotkania tego gremium. Uczestnicy omówili pogorszenie się bezpieczeństwa i sytuacji humanitarnej w regionie oraz życzyli sobie inicjatyw sprzyjających narodowemu pojednaniu. Federica Mogherini zapowiedziała przekazanie 138 mln euro na wsparcie Wspólnych Sił, regionalnych sił państw G5 Sahelu, które służą poprawieniu koordynacji ich działań w zakresie bezpieczeństwa i obrony... Więcej
Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie leków i wołowiny
photo
11 lipca Stany Zjednoczone i Unia Europejska zakończyły wdrażanie umowy o wzajemnym uznawaniu inspekcji mieszczących się na ich terytoriach zakładów produkujących leki stosowane u ludzi. Obie strony skupiają łącznie ponad 80% światowej sprzedaży leków. 15 lipca Rada zaaprobowała podpisanie porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie stworzenia autonomicznego kontyngentu taryfowego wołowiny bez hormonów... Więcej
Więcej
Apel o przestrzeganie irańskiego porozumienia o energii atomowej
photo
14 lipca francuski prezydent Emmanuel Macron, niemiecka kanclerz Angela Merkel i brytyjski wicepremier David Lidington opublikowali wspólną deklarację w sprawie utrzymania wspólnego kompleksowego planu działania (JCPOA) podpisanego z Iranem 4 lata temu (14 lipca 2015 roku). Wyrazili swoje zaniepokojenie żywotnością JCPOA z powodu sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone od czasu ich wycofania się z tej umowy w 2018 i z powodu ostatniej decyzji Iranu o tym, by już nie przestrzegać ograniczeń dotyczących magazynowania i wzbogacania uranu. Podkreślili znaczenie zahamowania eskalacji napięcia i wznowienia dialogu... Więcej
Oświadczenie w sprawie Układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu
photo
W oświadczeniu z 14 lipca Wysoka Przedstawicielka Federica Mogherini wezwała wszystkich sygnatariuszy Układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu (INF) do jego przestrzegania. Rozlokowawszy w Europie nowy system rakiet 9M729, 3 lipca Rosja formalnie zainicjowała proces wychodzenia z tego traktatu... Więcej
Konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych
photo
15 lipca ministrowie spraw zagranicznych przeanalizowali kwestię odwiertów dokonywanych przez Turcję u wybrzeży Cypru i zdecydowali o zawieszeniu negocjacji z Ankarą w sprawie transportu lotniczego i o zredukowaniu pomocy przedakcesyjnej. Ministrowie przedyskutowali sytuację w Iraku i zaapelowali o poszanowanie porozumienia o irańskiej energii atomowej oraz o wzmocnienie INSTEX-u, mechanizmu służącego obejściu amerykańskich sankcji. Przedłużyli sankcje przeciwko osobom i podmiotom, które wspomagają programy zbrojeniowe Korei Północnej, i przyjęli europejskie priorytety na 78. posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Powołanie 3 nowych sędziów
photo
10 lipca Rada mianowała trzech nowych sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Szwed Nils Wahl został powołany do Trybunału na okres od 7 października 2019 roku do 6 października 2024. Zastąpi rodaka Carla Gustava Fernlunda. Włosi Roberto Mastroianni i Ornella Porchia zostali mianowani sędziami na okres od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2025 roku w ramach częściowej odnowy składu Sądu... Więcej
Wyrok przeciwko Belgii za brak transpozycji dyrektywy
photo
8 lipca Trybunał Sprawiedliwości po raz pierwszy skazał państwo członkowskie (Belgię) za nieprzestrzeganie obowiązku transponowania dyrektywy. Sprawa dotyczyła dyrektywy w sprawie szerokopasmowych sieci komunikacji elektronicznej (przyjętej w 2014 roku), która określa minimalne wymogi dotyczące infrastruktury sieci. Państwa członkowskie miały na jej przetransponowanie czas do 1 stycznia 2016. Belgia tego terminu nie dotrzymała. We wrześniu 2017 Komisja zwróciła się więc do Trybunału ze skargą na uchybienie. Ten przyznał rację Komisji i skazał Belgię na zapłatę kary pieniężnej w wysokości 5 000 euro dziennie do czasu pełnej transpozycji dyrektywy... Więcej
Nieważność zamrożenia środków finansowych byłych ukraińskich przywódców
photo
11 lipca Trybunał Unii Europejskiej unieważnił zamrożenie przez Unię środków finansowych 7 byłych członków ukraińskiej klasy rządzącej, w tym Wiktora Janukowicza (byłego prezydenta Ukrainy). W odpowiedzi na kryzys ukraiński w marcu 2014 roku Rada postanowiła zamrozić środki finansowe i zasoby gospodarcze byłych przywódców. Motywem był fakt, iż byli oni przedmiotem wstępnego ukraińskiego dochodzenia w sprawie sprzeniewierzenia środków publicznych i ich nielegalnego wyprowadzenia poza Ukrainę. Trybunał ocenił, że Rada może oprzeć przyjęcie lub utrzymanie sankcji na decyzji państwa trzeciego, ale musi sama zweryfikować, czy decyzja została podjęta z poszanowaniem prawa do obrony i prawa do skutecznej ochrony sądowej... Więcej

Niemcy : Raport MFW na temat wzrostu
photo
W raporcie opublikowanym 10 lipca Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) zwraca uwagę, że spowolnienie międzynarodowego handlu odbija się na niemieckim wzroście. Ocenia on, że w średnim okresie tamtejszy wzrost powinien spaść, choć gospodarka pozostaje w dobrej kondycji (zwłaszcza dzięki wzrostowi pensji i niskiej stopie bezrobocia)... Więcej
Więcej

Dania : Spotkanie z niemiecką kanclerz
photo
11 lipca niemiecka kanclerz Angela Merkel gościła swoją duńską odpowiedniczkę Mette Frederiksen. Dwie przywódczynie przypomniały, iż chcą współpracować z fińskim rządem, który przewodniczy Radzie. Uzgodniły swoje stanowiska w sprawie ochrony klimatu, migracji i partnerstwa z krajami afrykańskimi... Więcej

Finlandia : Wizyta premiera w Berlinie
photo
10 lipca niemiecka kanclerz Angela Merkel przyjęła fińskiego premiera Antti Rinne, którego kraj objął właśnie półroczną prezydencję w Radzie. Oboje chcieliby wyjaśnić proces nominowania Spizenkandidata we współpracy z Parlamentem Europejskim i uzgodnić swoje stanowiska w ramach przyszłych negocjacji dotyczących wysokości unijnego budżetu. Poza tym, niemiecka kanclerz podkreśliła zainteresowanie powołaniem Europejczyka/Europejki na szefa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW)... Więcej
Więcej

Francja : Przyjęcie podatku od usług cyfrowych
photo
11 lipca francuski parlament przyjął ustawę ustanawiającą podatek od usług cyfrowych. Przedsiębiorstwa, których obroty przekraczają 750 mln euro w skali świata i 25 mln euro we Francji, zostaną opodatkowane w wysokości 3%. Instrument ten ma przynieść rocznie do 500 mln euro dochodów podatkowych. 10 lipca prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zainicjował postępowanie w sprawie tego podatku, który dotyczy między innymi amerykańskich "gigantów" cyfrowych nazywanych GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple i Microsoft). Jeśli amerykańskie władze ocenią, że jest on dyskryminujący lub niesprawiedliwy, na francuski import mogą zostać nałożone ograniczenia handlowe lub cła... Więcej
Więcej
14 lipca pod hasłem europejskiej polityki obronnej
photo
Tradycyjna defilada wojskowa w Paryżu z okazji obchodów francuskiego święta narodowego 14 lipca zorganizowana została pod znakiem europejskiej współpracy wojskowej, zgodnie z hasłem "Wspólnie chronić". Przemarsz otworzyło przejście żołnierzy z 10 krajów uczestniczących w Europejskiej Inicjatywie Interwencyjnej (EII), utworzonej w 2018 roku z inicjatywy Francji. Byli to wojskowi z Niemiec, Belgii, Danii, Hiszpanii, Estonii, Finlandii, Holandii, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa. Uhonorowano również inne rodzaje europejskiej współpracy wojskowej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej (WPBiO) oraz Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO)... Więcej
Więcej

Grecja : Nowy rząd
photo
Kyriakos Mitsotakis został namaszczony na stanowisko premiera 8 lipca, nazajutrz po zwycięstwie jego partii Nowa Demokracja w wyborach parlamentarnych. Nowy rząd został zaprzysiężony 9 lipca. Wśród jego 22 członków znajdują się tylko 2 kobiety... Więcej
Więcej

Włochy : Lorenzo Fontana ministrem spraw europejskich
photo
10 lipca Lorenzo Fontana został mianowany włoskim ministrem spraw europejskich. Szef rządu Giuseppe Conte piastował tymczasowo to stanowisko od czasu odejścia w lutym Paolo Savony. Fontana (dotychczasowy minister ds. rodziny) został zastąpiony w tym resorcie przez Alessandrę Locatelli... Więcej
Więcej

Litwa : Zaprzysiężenie prezydenta Gitanasa Nausedy
photo
12 lipca zaprzysiężony został litewski prezydent Gitanas Nauseda, wybrany 26 maja. Ten ekonomista zastąpi Dalię Grybauskaite, która po upływie 2 kadencji nie mogła się ponownie ubiegać się o to stanowisko. Gitanas Nauseda zobowiązał się do zwalczania nierówności społecznych i zmniejszenia różnic między regionami kraju... Więcej
Więcej

Rumunia : Termin wyborów ustalony na 10 i 24 listopada
photo
9 lipca rumuński rząd zdecydował, że pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 listopada, a druga 24 listopada. Póki co obecny prezydent Klaus Iohannis jest jedynym oficjalnie zgłoszonym kandydatem. Niemniej, wkrótce partia Alliance 2020 USR Plus ma ogłosić dwóch kandydatów - na stanowisko prezydenta, ale także premiera. Co do obecnie rządzącej Partii Socjaldemokratycznej (PSD), jej kandydata określi kongres tego ugrupowania 3 sierpnia... Więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka : Wyrok przeciwko Rosji za przemoc wobec kobiet
photo
9 lipca Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok niekorzystny dla Rosji, oceniając, że brak ochrony prawnej przed przemocą domową wobec kobiet stanowi naruszenie zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz zakaz dyskryminacji. Rosyjskie państwo ma zapłacić 20 000 euro skarżącej będącej ofiarą aktów przemocy małżeńskiej. Nie wszczęto w ich sprawie żadnego postępowania karnego... Więcej
Więcej

Eurostat : Wzrost unijnej populacji
photo
Według opracowania opublikowanego przez Eurostat 10 lipca 1 stycznia 2019 roku populacja Unii szacowana była na blisko 513,5 mln (wobec 512,4 mln 1 stycznia 2018). W 2018 odnotowano w Unii więcej zgonów niż narodzin, co oznacza, że przyrost naturalny (dodatkowy 1,1 mln mieszkańców) to efekt migracji netto. Niemcy (83 mln rezydentów, czyli 16,2% łącznej populacji UE) to najludniejsze państwo członkowskie, które wyprzedza Francję (67 mln, czyli 13,1%), Zjednoczone Królestwo (66,6 mln, 13%), Włochy (60,4 mln, 11,8%), Hiszpanię (46,9 mln, 9,1%) i Polskę (38 mln, 7,4%)... Więcej
Statystyki dotyczące mobilności w Europie
photo
8% osób żyjących w Unii Europejskiej nie posiada obywatelstwa kraju swojej rezydencji, wynika z raportu zatytułowanego "Ludzie w ruchu - statystyki dotyczące mobilności w Europie" (opublikowanego przez Eurostat 9 lipca). Raport pokazuje również, że 1,3 mln Europejczyków mieszka w jednym kraju, a pracuje w innym oraz że 1,7 mln europejskich studentów studiuje w innym kraju niż ich własny... Więcej

Eurobarometr : Badanie na temat wyborów europejskich
photo
Według badania Eurobarometru opublikowanego 12 lipca to młodzi i głosujący po raz pierwszy umożliwili wzrost frekwencji w wyborach europejskich: udział w wyborach zadeklarowało 42% respondentów w wieku 16/18 do 24 lat (w 2014 było to 28%). Głównymi czynnikami, które wpłynęły na głosowanie obywateli, są gospodarka i wzrost (44%), zmiany klimatu (37%), a także prawa człowieka i demokracja (37%). Poparcie obywateli dla Unii Europejskiej pozostaje na najwyższym poziomie od 1983 roku: 68% respondentów ocenia, że ich kraj skorzystał na członkostwie w Unii. 59% uważa, że ich głos się liczy. To najwyższy wynik od czasu, gdy pytanie to zostało zadane po raz pierwszy w 2002 roku... Więcej
Więcej

Opracowania/raporty : Raport na temat testów odporności banków
photo
W raporcie opublikowanym 10 lipca Europejski Trybunał Obrachunkowy ocenił, że testy odporności banków przeprowadzone przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) powinny być bardziej wymagające, jeśli chodzi o badanie odporności banków na czynniki ryzyka systemowego w całej UE. Kontrolerzy stwierdzili, że wstrząsy przewidziane w scenariuszu testowym były w istocie łagodniejsze niż podczas kryzysu finansowego z 2008, a w zastosowanym scenariuszu niekorzystnym nie uwzględniono odpowiednio wszystkich istotnych czynników ryzyka dotyczących systemu finansowego UE... Więcej
Raport na temat stosunków z parlamentami narodowymi
photo
11 lipca Komisja Europejska opublikowała swój doroczny raport na temat stosunków z parlamentami narodowymi oraz stosowania zasad subsydiarności i proporcjonalności. Znaczna większość parlamentów narodowych bardzo aktywnie współpracuje z Komisją i innymi unijnymi instytucjami. W 2018 roku państwa członkowskie wysłały łącznie do Brukseli delegacje na 140 wizyt i posiedzeń, a urzędnicy Komisji uczestniczyli w ponad 80 posiedzeniach komisji parlamentów narodowych... Więcej
Więcej

Publikacje : Co pozostaje z dziedzictwa Ojców Założycieli?
photo
W ostatnim numerze "Revue Politique et Parlementaire" zatytułowanym "Europa i Unia Europejska: niemożliwy duet?" prezes Fundacji Jean-Dominique Giuliani publikuje studium na temat dziedzictwa Roberta Schumana i Ojców Założycieli UE oraz sposobu, w jaki może się ono przyczynić do przezwyciężenia aktualnych wyzwań... Więcej
Nowy europejski pejzaż polityczny
photo
Dyrektor generalna Fundacji Pascale Joannin publikuje w ostatnim numerze "Revue de l'Union européenne" wydawnictwa Dalloz artykuł na temat nowej równowagi politycznej w Unii po majowych wyborach europejskich... Więcej

Kultura : Picasso i fotografia
photo
Do 26 sierpnia Palazzo Merulana w Rzymie gości wystawę zatytułowaną "Picasso i fotografia. Lata dojrzałości. Fotografie Edwarda Quinna i André Villersa 1951-1973". Zaprezentowano ponad 90 fotografii malarza uchwyconego w chwilach intymnych poszukiwań twórczych... Więcej
Muzyka na zamku Peralada
photo
Do 15 sierpnia Festiwal Castell de Peralada w Hiszpanii proponuje koncerty w zamkowych ogrodach tego średniowiecznego miasta, ale także koncerty muzyki kameralnej, jazzowej, opery, przedstawienia teatralne i balet w niezwykłej scenerii klasztoru oraz kościoła... Więcej
Szekspir w Cambridge
photo
Do 24 sierpnia trwa 32. Festiwal Szekspirowski w Cambridge. W parkach uniwersytetu wystawiane są angielskie utwory dramatyczne... Więcej
Muzyka kameralna w Kuhmo
photo
Do 27 lipca w fińskim Kuhmo trwa 50. Festiwal Muzyki Kameralnej, który oferuje szereg koncertów, a także opery i sztuki teatralne na temat nostalgii... Więcej
Festiwal w Wiltz
photo
Do 25 lipca trwa 67. Festiwal Open Air w luksemburskim Wiltz, odbywający się w amfiteatrze tamtejszego zamku. Organizatorzy tego wydarzenia kulturalnego proponują koncerty, wieczory teatralne i występy artystyczne... Więcej
Wystawa Joana Miro w Fundacji Maeght
photo
Do 17 listopada Fundacja Maeght uhonorowuje Joana Miró wystawą "Joan Miró. Poza malarstwem", która pozwala odkryć zasadniczą część twórczości tego artysty. Ekspozycja skoncentrowana jest na procesie pracy twórcy, który wykonał jedną z najznamienitszych serii druków w historii sztuki. Fundacja prezentuje ponad 200 prac, w tym niezwykłą serię gwaszy... Więcej
Festiwal Muzyki Dawnej w Innsbrucku
photo
Od 16 lipca do 27 sierpnia miasto Innsbruck gości Festiwal Muzyki Dawnej. Muzyka klasyczna z okresu świetności Habsburgów (od XVI do XVIII wieku) gra pierwsze skrzypce w wielkich salach tego miasta, ale także na świeżym powietrzu... Więcej

15lip.
15-18 lipca

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

17lip.
17-18 lipca

Montreal

Szczyt UE-Kanada

Chantilly

Posiedzenie ministrów finansów i prezesów banków centralnych G7

18lip.
18 lipca

Bruksela

Rada do Spraw Ogólnych

18lip.
18-19 lipca

Helsinki

Nieformalne posiedzenie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

21lip.
21 lipca

Ukraina

Wybory parlamentarne

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: