Biuletyn n°857

Open panel Open panel
Biuletyn n°857
Biuletyn
wtorek, 23 lipca 2019
numer 857
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Cały zespół Fundacji życzy Państwu udanego lata. Spotkamy się 10 września.
9. unijna kadencja, nowe dane polityczne
Autorzy : Eric Maurice, Cindy Schweitzer, Magali Menneteau, Delphine Bougassas-Gaullier
Eric Maurice, Cindy Schweitzer, Magali Menneteau, Delphine Bougassas-Gaullier
Parlament Europejski, który odbył swoją sesję inauguracyjną 2 lipca, ma mocno odnowione oblicze i zmienioną równowagę polityczną, która jeszcze będzie ewoluować po brexicie. Pomimo napięć z Radą Europejską w zakresie desygnowania przewodniczącego Komisji, rozpoczynająca się 9. kadencja daje Parlamentowi szansę na odegrania roli, do której aspiruje.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Ursula von der Leyen: dobry wybór
photo
Prezes Fundacji Jean-Dominique Giuliani ocenia w artykule wstępnym, że Ursula von der Leyen, wybrana 16 lipca na przewodniczącą Komisji Europejskiej, to "dobra osoba na dobrym miejscu"... Więcej

Fundacja : "La grande bascule - Le XXIe siècle européen"
photo
W opublikowanej w wydawnictwie Ecole de guerre książce pt. "La grande bascule - Le XXIe siècle européen" Jean-Dominique Giuliani pokazuje, że - wbrew zwyczajowej narracji - Unia Europejska ma środki, by przezwyciężać nowe wyzwania XXI wieku. UE odniosła sukces przekraczający wyobrażenia jej ojców założycieli. Może jeszcze zdoła zagwarantować sobie miejsce pośród trzech największych światowych potęg pod koniec wieku... Więcej
"The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2019"
photo
"The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2019" jest bardziej niż kiedykolwiek potrzebny, aby w roku odnowienia instytucji europejskich zrozumieć, w jakim stanie jest Unia. A także pojąć jej szanse na uzyskanie większej niezależności i nabranie znaczenia na arenie międzynarodowej dzięki zależnościom, jakie UE będzie umiała wytworzyć między swoimi państwami członkowskimi. W publikacji zgromadzono artykuły najlepszych ekspertów. Oferuje ona 33 oryginalne mapy, które syntetyzują główne europejskie wyzwania, i niespotykany pakiet statystyk z komentarzem. Zamów tę książkę... Więcej
"Permanent Atlas of the European Union"
photo
Fundacja proponuje "Permanent Atlas of the European Union". Książka pozwala lepiej zrozumieć Unię oraz to, czym się ona zajmuje. Kreśli całościowy i przystępny obraz strefy euro, Unii, każdego państwa członkowskiego oraz terytoriów zamorskich. Publikacja dostępna jest w wersji papierowej na stronie Fundacji lub w księgarniach oraz w wersji cyfrowej. Jest stale aktualizowana... Więcej
Wybory europejskie: portal pozwalający zrozumieć nowy Parlament
photo
2 lipca po raz pierwszy obradował nowy Parlament, wybrany w dniach 23-26 maja. Wybrał swojego nowego przewodniczącego - Davida Sassoliego i swoje prezydium (14 wiceprzewodniczących i 5 kwestorów). Na naszej specjalnej stronie internetowej możecie znaleźć nazwiska i przynależność do 7 grup politycznych 751 eurodeputowanych, których kadencja potrwa do 2024 roku, nazwiska wszystkich przewodniczących i wiceprzewodniczących grup politycznych oraz wszelkie aktualności związane z konstytuowaniem się komisji parlamentarnych i wyborem szefowej Komisji Europejskiej... Więcej

Komisja : Konkurencja: wszczęcie postępowania w sprawie Amazona
photo
17 lipca Komisja ogłosiła, że wszczęła dochodzenie w sprawie ewentualnego naruszenia zasad konkurencji. Procedura ma na celu określenie, czy wykorzystywanie przez Amazona danych pochodzących od niezależnych sprzedawców narusza unijne przepisy w zakresie konkurencji. Amazon sprzedaje produkty na swojej stronie internetowej, a także oddaje do dyspozycji niezależnych sprzedawców miejsce na rynku ("marketplace"), gdzie mogą bezpośrednio sprzedawać produkty. Komisja przeanalizuje porozumienia zawarte między Amazonem i sprzedawcami, by upewnić się, czy nie zakłócają one konkurencji ani nie stanowią nadużywania przez Amazon pozycji dominującej... Więcej
Nowe narzędzia na rzecz ochrony państwa prawa
photo
17 lipca Komisja zapowiedziała nowe instrumenty służące wzmocnieniu praworządności w Unii. Środki te zostały ustrukturyzowane wokół 3 filarów: promowania kultury państwa prawa; zapobiegania pojawianiu się problemów; reakcji na wszelkie naruszenia. Komisja chciałaby wprowadzić doroczne wydarzenie służące dialogowi z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, ustanowić cykl monitoringu obejmujący doroczny raport na temat wszystkich państw członkowskich i dalej wykorzystywać swoje kompetencje wykonawcze w przypadku naruszania praworządności... Więcej
Krajowe oceny ryzyka sieci 5G
photo
W następstwie zalecenia Komisji w sprawie wspólnego europejskiego podejścia do bezpieczeństwa sieci 5G 24 państwa członkowskie UE przedłożyły krajowe oceny ryzyka - ogłosiła Komisja 19 lipca. Oceny te dotyczą głównych zagrożeń i głównych podmiotów mających wpływ na sieci 5G oraz stopnia wrażliwości elementów sieci 5G. Następnym krokiem będzie ogólnounijna ocena ryzyka przygotowana do 1 października 2019 roku przez Komisję i Agencję UE ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)... Więcej
242 mln euro grzywny dla Qualcomm
photo
18 lipca Komisja wymierzyła Qualcomm grzywnę 242 mln euro za nadużywanie pozycji dominującej. W postępowaniu Komisji ustalono, że amerykańskie przedsiębiorstwo, lider na światowym rynku chipsetów pasma podstawowego UMTS, nadużyło swojej pozycji - praktykowało zaniżanie cen, to znaczy sprzedawało swoje produkty po cenach niższych od kosztów rynkowych, w celu wyeliminowania swojego głównego konkurenta -Icery... Więcej

Parlament : Skład delegacji międzyparlamentarnych
photo
17 lipca eurodeputowani zaaprobowali listę 44 delegacji międzyparlamentarnych Parlamentu i ich skład. Zadaniem delegacji jest utrzymywanie relacji parlamentarnych oraz wymiana informacji z państwami, regionami i organizacjami trzecimi. Przewodniczący/ce i wiceprzewodniczący/ce delegacji zostaną wybrani we wrześniu podczas konstytutywnych posiedzeń delegacji... Więcej
Więcej
Debata na temat bilansu rumuńskiej prezydencji w Radzie
photo
16 lipca, podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, europosłowie debatowali na temat rezultatów zakończonej właśnie rumuńskiej prezydencji w Radzie (1 stycznia-30 czerwca 2019). Priorytetami nakreślonymi przez Rumunię były spójność i wspólne wartości, bezpieczeństwo i wzmocnienie Europy jako światowego aktora. Europosłowie wyrazili zadowolenie z postępów poczynionych w wielu obszarach i zamknięcia 90 aktów ustawodawczych przed końcem 8. kadencji Parlamentu Europejskiego. Od 1 lipca Finlandia zastąpiła Rumunię za sterami rotacyjnej prezydencji w Radzie... Więcej
Więcej
Debata na temat programu fińskiej prezydencji w Radzie
photo
17 lipca europosłowie dyskutowali o priorytetach fińskiej prezydencji w Radzie z fińskim premierem Antti Rinne i wiceprzewodniczącym Komisji Jyrki Katainenem. Antti Rinne zaprezentował priorytety fińskiej prezydencji: przywództwo w zakresie klimatu, wspólne wartości i państwo prawa, konkurencyjność i inkluzja społeczna, globalne bezpieczeństwo. Eurodeputowani wyrazili zadowolenie z wyboru tych tematów i wezwali do wypracowania rozwiązania w zakresie długoterminowego budżetu Unii. Chcieli także większej współpracy w dziedzinie migracji i wspólnej polityki rolnej oraz więcej przejrzystości... Więcej
Więcej
Prokuratura Europejska: ponowienie poparcia dla Laury Codruţy Kövesi
photo
18 lipca Parlament Europejski ponowił swoje poparcie dla kandydatury Rumunki Laury Codruţy Kövesi na stanowisko szefowej Prokuratury Europejskiej. W trakcie poprzedniej kadencji za Codruţą Kövesi zagłosowały Komisja Wolności Obywatelskich i Komisja Kontroli Budżetowej. Szef Prokuratury Europejskiej zostanie mianowany za obopólną zgodą Parlamentu i Rady. Innym kandydatem ubiegającym się jeszcze o to stanowisko jest Francuz Jean-François Bohnert, który mógłby się wycofać na rzecz Rumunki... Więcej
Więcej
Ursula von der Leyen wybrana przewodniczącą Komisji
photo
16 lipca eurodeputowani wybrali Ursulę von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej. Oddano 383 głosy za, 327 przeciw, a 22 parlamentarzystów wstrzymało się, czyli lekko przekroczono próg większości absolutnej (374 głosy) niezbędny do wyboru następcy Jean-Claude'a Junckera. Pierwsza kobieta na tym stanowisku przejmie obowiązki 1 listopada. Jej kadencja potrwa 5 lat. W przemówieniu wygłoszonym na sali obrad plenarnych w Strasburgu von der Leyen zaproponowała zapisanie w prawie celu neutralności węglowej w 2050 roku i zainicjowanie planu inwestycyjnego na rzecz transformacji energetycznej. Wezwała do dokończenia unii kapitałowej, ustanowienia pensji minimum i ubezpieczenia na wypadek bezrobocia. Zapowiedziała nowe instrumenty na rzecz obrony państwa prawa. Przypomniała o potrzebie wzmocnienia polityki zagranicznej i obrony, a także polityki migracyjnej i azylu. Obiecała powołanie Komisji z zachowaniem ścisłego parytetu... Więcej
Więcej

Rada : Nieformalne posiedzenie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
photo
Unijni ministrowie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, zgromadzeni 18 i 19 lipca na nieformalnym posiedzeniu, omówili kwestię państwa prawa i obronę wspólnych unijnych wartości. Wspomnieli o współpracy sądowej między państwami członkowskimi i konieczności jej wzmocnienia, a także o przeludnieniu w więzieniach oraz o karach alternatywnych dla więzienia. Przedyskutowali możliwości zacieśnienia współpracy operacyjnej między organami ścigania, takimi jak policja i służby kontroli granic. Po raz pierwszy podczas fińskiej prezydencji ministrowie wzięli również na warsztat temat walki z zagrożeniami hybrydowymi... Więcej
Więcej
Konkluzje Rady do Spraw Ogólnych
photo
Obradujący 18 lipca ministrowie do spraw europejskich wysłuchali przedstawicieli fińskiej prezydencji w Radzie prezentujących ich program negocjacji kolejnych wieloletnich ram finansowych i ich priorytety, zwłaszcza odnośnie państwa prawa. Ministrowie wymienili poglądy na temat strategicznego programu na lata 2019-2024 przyjętego przez Radę Europejską w czerwcu... Więcej

Dyplomacja : 17. szczyt UE-Kanada
photo
17 i 18 lipca w kanadyjskim Montrealu odbywał się 17. szczyt UE-Kanada. Kanadyjski premier Justin Trudeau i Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, przyjęli wspólną deklarację, w której potwierdzają, że partnerstwo między Unią i Kanadą opiera się na wspólnych wartościach, takich jak demokracja i prawa człowieka. W deklaracji wspomniano również o Kompleksowej umowie gospodarczo-handlowej (CETA) oraz potwierdzono, że pociągnęła za sobą wzrost wymiany handlowej w wielu sektorach. I wreszcie, w deklaracji podkreślono konieczność kontynuowania walki ze zmianami klimatu... Więcej
Konkluzje finansowego G7
photo
17 i 18 lipca w Chantilly obradowali ministrowie finansów i prezesi banków centralnych krajów G7. Zajęli się normalizacją i regulacjami w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz kryptowalut. Uzgodnili także, że rozwiązanie służące opodatkowaniu działalności prowadzonej bez jakiejkolwiek fizycznej obecności, zwłaszcza cyfrowej, powinno zostać przyjęte do 2020 roku, w powiązaniu z toczącymi się negocjacjami w ramach OECD. Niedawno przyjęty przez Francję podatek "cyfrowy" stał się jednak przedmiotem amerykańskiego dochodzenia (zainicjowanego 10 lipca). Francji grozi obłożenie jej eksportu do Stanów Zjednoczonych represaliami handlowymi i celnymi. Na marginesie szczytu ministrowie prowadzili też dyskusje o zastąpieniu w MFW Christine Lagarde, mianowanej szefową EBC... Więcej

Niemcy : Annegret Kramp-Karrenbauer mianowana minister obrony
photo
17 lipca przewodnicząca CDU Annegret Kramp-Karrenbauer została powołana na stanowisko minister obrony. Zastąpi Ursulę van der Leyen, którą 16 lipca Parlament Europejski wybrał na przewodniczącą Komisji Europejskiej... Więcej

Belgia : Kobieta przewodniczącą Senatu
photo
18 lipca Sabine Laruelle z Ruchu Reformatorskiego (MR) została wybrana na przewodniczącą Senatu (26 głosów do 21). Wybrano również prezydium obejmujące Andriesa Gryffroya (N-VA) - pierwszego wiceprzewodniczącego, Stijna Bexa (Ecolo-Groen) - drugiego wiceprzewodniczącego, Juliena Uyttendaele (Partia Socjalistyczna) i Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)... Więcej
Nowy rząd w Regionie Stołecznym Brukseli
photo
18 lipca członkowie nowego rządu Regionu Stołecznego Brukseli złożyli przysięgę przed królem Filipem, a 20 lipca uzyskali wotum zaufania od brukselskiego parlamentu. Regionalna egzekutywa pochodząca z wyborów 26 maja, kierowana przez francuskojęzycznego socjalistę Rudiego Vervoorta, jest koalicją złożoną z socjalistów, zielonych, centrystów i liberałów (PS-Ecolo-DéFI-Groen-sp.a-Open VLD). Składa się z 5 mężczyzn i 3 kobiet oraz 6 nowych członków... Więcej
Więcej

Francja : Wspólna deklaracja francusko-irlandzka
photo
18 i 19 lipca francuska sekretarz do spraw europejskich Amélie de Montchalin przebywała z wizytą w Irlandii na zaproszenie swojej irlandzkiej odpowiedniczki Helen McEntee. Omówiły przyszłość Unii, zwłaszcza konieczność niewznawiania rozmów o umowie rozwodowej ze Zjednoczonym Królestwem, oraz reformę międzynarodowych podatków w ramach OECD. We wspólnej deklaracji zaapelowały o utrzymanie budżetu wspólnej polityki rolnej (WPR) w trakcie negocjacji nad przyszłymi wieloletnimi ramami finansowymi, o neutralność węglową w 2050 roku, o przebudowanie europejskiego systemu azylowego. Stwierdziły również, iż konieczne jest przeanalizowanie wpływu umowy UE-Mercosur... Więcej
Wstępne porozumienie na rzecz rozdziału migrantów
photo
14 państw członkowskich Unii, zgromadzonych w Paryżu 22 lipca, wyraziło wstępną zgodę na mechanizm solidarnego rozdziału migrantów. Francuski prezydent Emmanuel Macron oświadczył, że 8 z nich wyraziło zamiar aktywnego uczestnictwa (Francja, Niemcy, Finlandia, Luksemburg, Portugalia, Litwa, Chorwacja i Irlandia). Nazwy pozostałych 6 krajów zainteresowanych mechanizmem podziału nie zostały ujawnione... Więcej

Malta : Wizyta maltańskiego premiera
photo
18 i 19 lipca maltański premier Joseph Muscat przebywał w Luksemburgu, by spotkać się tam ze swoim odpowiednikiem Xavierem Bettelem. Dwóch przywódców przedyskutowało ważne bieżące europejskie sprawy, wymieniło poglądy na temat przyszłych priorytetów, a także konsekwencji brexitu... Więcej

Polska : Państwo prawa: kolejny etap w procedurze o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego
photo
17 lipca Komisja Europejska ogłosiła, że poszła o krok dalej w toczącym się przeciwko Polsce postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego (wszczętym w kwietniu 2019 roku w efekcie reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości). Komisja skierowała do Polski uzasadnioną opinię dotyczącą nowego statusu polskich sędziów, których niezawisłość podważają postępowania dyscyplinarne i utworzenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisja oceniła odpowiedzi dostarczone przez polski rząd jako niewystarczające. Wysłała więc do Polski nową uzasadnioną opinię. Polski rząd ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi pod groźbą skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE... Więcej

Zjednoczone Królestwo : Brexit: przegłosowanie poprawek utrudniających zawieszenie parlamentu
photo
18 lipca brytyjscy deputowani zagłosowali za poprawką utrudniającą kolejnemu premierowi zawieszenie parlamentu i wdrożenie brexitu bez porozumienia z Unią Europejską, nie konsultując tego z parlamentarzystami. Poprawkę zaaprobowano 315 głosami do 274... Więcej
Więcej
Prognozy recesji w przypadku brexitu bez porozumienia
photo
Według opublikowanych 18 lipca najświeższych prognoz Urzędu ds. Odpowiedzialności Budżetowej (OBR) - oficjalnego brytyjskiego instytutu odpowiadającego za prognozy gospodarcze i budżetowe - w przypadku brexitu bez umowy "Zjednoczone Królestwo wejdzie w IV kwartale 2019 w recesję na okres roku", a "PKB spadnie o 2,1%". Zdaniem OBR po wyjściu kraju z UE bez umowy 31 października również funt spadnie natychmiast o 10%... Więcej
Więcej

Kosowo : Dymisja premiera
photo
19 lipca kosowski premier Ramush Haradinaj podał się do dymisji po tym, jak został wezwany przez Międzynarodowy Trybunał w Hadze. Podejrzany jest o zbrodnie podczas wojny o niepodległość Kosowa w latach 1998-99, kiedy był jednym z szefów kosowskiej partyzantki (UCK)... Więcej

Ukraina : Zwycięstwo prezydenckiego ugrupowania w wyborach parlamentarnych
photo
Sługa Narodu, partia ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, wygrała w wyborach parlamentarnych 21 lipca, zdobywając 42% głosów, wynika z niepełnych rezultatów. Około 70% składu parlamentu, który został rozwiązany przez Zełenskiego podczas majowej inauguracji jego kadencji, będą stanowić nowi deputowani... Więcej

Eurostat : Dane dotyczące międzynarodowego handlu towarami
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 16 lipca w maju 2019 roku światowy eksport towarów ze strefy euro opiewał na 203,4 mld euro (wobec 189,9 mld euro w maju 2018). To wzrost o 7,1%. Import opiewał na 180,3 mld euro (w porównaniu do 173 mld euro w maju 2018). To oznacza wzrost o 4,2%. Tak więc w maju br. strefa euro odnotowała nadwyżkę w międzynarodowym handlu towarami na kwotę 23 mld euro. Odnośnie Unii Europejskiej, w maju 2019 roku eksport opiewał na 178,5 mld euro (wzrost o 10,7%). Import sięgnął 170,7 mld euro (wzrost o 6,1%). Unia odnotowała więc nadwyżkę w wysokości 7,8 mld euro (w porównaniu do 0,4 mld w maju 2018)... Więcej
Rosnący dług, spadający deficyt w Unii
photo
Według danych opublikowanych 18 lipca przez Eurostat w I kwartale dług publiczny wzrósł i teraz w strefie euro sięga 85,9% PKB, a w Unii Europejskiej 80,7%. Tymczasem deficyt budżetowy spadł w I kwartale. Wynosi 0,5% PKB w strefie euro i 0,6% PKB w Unii Europejskiej... Więcej
Więcej
Dane na temat czerwcowej inflacji
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 17 lipca roczna inflacja w strefie euro w czerwcu 2019 roku sięgnęła 1,3% (wobec 1,2% w maju br.). Czerwcowa stopa w Unii Europejskiej wyniosła 1,5% i w porównaniu do maja pozostała stabilna. Najniższe stopy odnotowano w Grecji (0,2%), na Cyprze (0,3%), w Danii i w Chorwacji (po 0,5%). Najwyższe stopy odnotowano w Rumunii (3,9%), na Węgrzech (3,4%) i na Łotwie (3,1%)... Więcej

Opracowania/raporty : Przemyślenie strategicznej autonomii w erze cyfrowej
photo
18 lipca Europejski Ośrodek Strategii Politycznej (EOSP), komórka refleksji w Komisji, opublikował raport zatytułowany "Przemyślenie strategicznej autonomii w erze cyfrowej". W raporcie przestudiowano zjawisko geopolityzacji technologii, które charakteryzuje XXI wiek i pociąga za sobą zmianę paradygmatu na koncepcję strategicznej autonomii. Kontrolowanie technologii cyfrowej ma teraz zasadnicze znaczenie dla wywierania wpływu na społeczeństwa i Unia Europejska musi odgrywać rolę lidera w dziedzinie technologii, by bronić swoich interesów... Więcej
Zrównoważone rybołówstwo dla Unii Europejskiej
photo
Parlamentarny raport "Zrównoważone rybołówstwo dla Unii Europejskiej", zaprezentowany 17 lipca w Komisji Spraw Europejskich Zgromadzenia Narodowego przez francuskich deputowanych Jean-Pierre'a Ponta (LaREM) i Didiera Quentina (LR), proponuje narzędzia przeciwdziałające wyczerpywaniu się zapasów ryb, zagrożeniu dla bioróżnorodności i rybołówstwa: lepsze zwalczanie nadmiernych połowów u europejskich brzegów, wprowadzenie kwot na Morzu Śródziemnym, stworzenie europejskiego znaku zrównoważonego rybołówstwa. Europejska flota składająca się z blisko 90 000 statków łowi co roku około 6 mln ton ryb... Więcej
Więcej

Kultura : Festiwal w La Roque d'Anthéron
photo
Do 18 sierpnia park Pałacu Florans proponuje 39. Międzynarodowy Festiwal Fortepianowy La Roque d'Anthéron - koncerty, recitale fortepianowe, ale także koncerty jazzowe i muzyki kameralnej... Więcej
Festiwal sztuki operowej w Bayreuth
photo
Od 25 lipca do 28 sierpnia w Bawarii odbywa się Festiwal w Bayreuth będący hołdem dla muzyki Richarda Wagnera i miejskiej opery, stworzonej przez samego artystę... Więcej
Festiwal Sziget
photo
Od 7 do 13 sierpnia w Budapeszcie odbędzie się Festiwal Sziget (jeden z największych w Europie), podkreślający kwestię różnorodności muzyki. Wydarzenie proponujące ponad 1000 spektakli gości wielkie nazwiska świata muzyki, ale także satyryków, kompanie taneczne i cyrkowe... Więcej
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Czeskim Krumlowie
photo
Do 10 sierpnia Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Czeskim Krumlowie, w mieście na Morawach zaliczanym do światowego dziedzictwa UNESCO, prezentuje szereg artystów ze świata opery, jazzu, muzyki klasycznej i folkloru w unikalnej scenerii okolicznego zamku... Więcej
Międzynarodowy Festiwal Organowy w Tallinie
photo
Od 25 lipca do 4 sierpnia Międzynarodowy Festiwal Organowy, jeden z najstarszych festiwali muzycznych w Estonii, proponuje szereg koncertów w wielu różnych miejscach Tallina... Więcej
Festiwal w Edynburgu
photo
Od 2 do 26 sierpnia odbędzie się Międzynarodowy Festiwal w Edynburgu. Zaplanowano szereg wydarzeń muzycznych, teatralnych, choreograficznych czy operowych... Więcej
Festiwal w Salzburgu
photo
Do 31 sierpnia potrwa Festiwal w Salzburgu, w Austrii oferujący operę i teatr. Podczas tego wydarzenia na scenie wystawionych zostanie szereg klasycznych utworów, między innymi "Idomeneusz" Mozarta czy "Salome" Richarda Straussa... Więcej

25lip.
25 lipca

Frankfurt

Posiedzenie Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°908
"Europa jest światową potęgą , która się nie zna"
Opublikowany 19/10/2020
Biuletyn n°907
Rada Europejska: dryfujący samozwańczy "suweren"
Opublikowany 12/10/2020
Biuletyn n°906
Wyjście z kryzysu politycznego na Białorusi: z czy bez interwencji podmiotów zewnętrznych?
Opublikowany 05/10/2020
Biuletyn n°905
Europa zgodności w centrum jutrzejszego świata
Opublikowany 28/09/2020
Biuletyn n°904
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Opublikowany 21/09/2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020